Click here to load reader

Ayat Majmuk Campuran

 • View
  9.352

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Ayat Majmuk Campuran

 • 1.
  • Y ang kurik kundi,
 • Yang merah saga;
 • Yang baik budi,
 • Yang indah bahasa.

2. Ayat Majmuk Campuran 3.

 • T inggi gunung banyak halangannya,
 • Kembara ditempuh membawa visi;
 • Ayat digabung ada caranya,
 • Kata hubung membawa fungsi.

4.

 • Setelah mengikuti modul ini, awda akan dapat;

5. Aya Majmuk Ayat majmukialah ayat yang dibina denganmencantumkandua ayat tunggal atau lebih, dan percantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannyaayat baharu . 6. yatajmukampuran 7.

 • Ayat Majmuk Campurancampuran antaraayat tunggaldenganayat majmuk.

Anuar suka bermain bola tetapi adik lelakinya yang bungsu suka membaca buku. Ayat tunggal Anuar suka bermain bola Kata hubung tetapi Ayat majmuk Adik lelakinya yang bungsu suka membaca buku 8. Contoh ayat; 9.

 • Ayat Majmuk Campurancampuran antaraberbagai-bagaijenis ayat majmuk.

Mereka mendaftarkan anak-anak mereka yang naik ke tingkatan 1, yang telah lulus PCE tahun lepas. Ayat majmuk 1 Mereka mendaftarkan anak-anak mereka yang naik ke tingkatan 1 Kata hubung yang Ayat majmuk 2 Mereka mendaftarkan anak-anak mereka yang telah lulus PCE tahun lepas 10. Contoh ayat; 11.

 • Ayat Majmuk Campurancampuran antaraberbagai-bagaiayat (deretan ayat-ayat).

digabungkan dengan kata hubung Pembakar ketuharyangsentiasa rosak itu dibaikilaludijual oleh Siti. digabungkan dengan kata hubungyangdanlalu . Ayat tunggal 1 Pembakar ketuhar itu dibaiki oleh Siti. Ayat tunggal 2 Pembakar ketuhar itu dijual oleh Siti. Ayat tunggal 3 Pembakar ketuhar itu sentiasa rosak. 12. Analisis ayat; Klausa a saya percaya b kita akan dapat menarik minat golongan muda c golongan muda menceburi bidang ini Kata hubung bahawadanuntuk Subjek saya Predikat percaya bahawa kita akan dapat menarik minatgolongan muda untuk menceburi bidang ini. Dengan cara ini, saya percayabahawakita akan dapat menarik minat golongan mudauntukmenceburi bidang ini. Ayat majmuk campuran susunan biasa 13. Klausa a kita mencapai kejayaan dalam sesuatu bidang b kita mesti rajin berusaha c kita mesti tabah berusaha Kata hubung untukdandan Subjek kita Predikat mesti rajin dan tabah berusaha untuk mencapaikejayaan dalam sesuatu bidang. Untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu bidang, kita mesti rajin dan tabah berusaha. Analisis ayat; Ayat majmuk campuran susunan songsang 14. Proses Pemajmukan 15. 16. Ayat Majmuk Campuran dikenali juga sebagai Ayat berkaitatauAyat kompleks dihubungkan dengankata hubung