Az ókori Kelet története

Embed Size (px)

Citation preview

Komorczy Gza

Az kori Kelet trtneteratervek a dolgozatok javt vei

19992008NB: Az albbiakban az kori Kelet trtnete trgykrben tartott eladsaimnak annak idejn a hallgatknak kiosztott s a computeremrl elrhet raterveit (Program) s az ezekhez kapcsold dolgozatok javt veit adom. Az esetleges ismtlseket vagy, horribile dictu, tvedseket ebbl az alkalombl nem kszbltem ki, az eredeti szvegeket nem szerkesztettem t, a formai egysgestst mellztem. A jelen sszellts nem merti ki az kori keleti trtnelem anyagt, csupn tjkoztatsul szolgl. 08/10/30/KG ******************************************************************* *******************************************************************

IELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tsz.

1998/99 II. (tavaszi) flv

Az kori Kelet trtnete:El-zsia llamai s Izraelaz i.sz. 1. vezred els felbenKomorczy Gza(HB-032, HB-131, T-212)

pntek 2:003:30 (Magyar utca 3133, I. em., B-112)

rsbeli vizsga: 1999. mjus 24, htf, 10:00 (az eladsok helyn)(Eredmny csak a jnius 16 utni napokban)

Forrsok: ltalnos ttekintsl: Sztrabn, XVI (Meszopotamia stb.) (1977) (Fldy Jzsef ford.) Sztrabn a prthus birodalomrl: kori keleti trtneti chrestomathia, szerk. Harmatta Jnos (1965), pp. 336 sk. (Sztrabn, XI, 9) (Hahn Istvn ford.) (a prthus birodalom lersa) = Strabn, Gegraphika (1977), p. 546 sk. (Fldy Jzsef ford.). Sztrabn Juderl: XVI, 2,27 skk. Iustinus a prthus birodalomrl (trtneti regny gyannt): Iustinus, Vilgkrnika a kezdetektl Augustusig (1992): pp. 292303 (XLIXLII) (Horvth Jnos ford.) = kori keleti trtneti chrestomathia, szerk. Harmatta Jnos (1965), pp. 337344 (Hahn Istvn ford.) Josephus, A zsidk trtnete (Rvay Jzsef ford.), XIV, 4 (Pompeius Jeruzslemben); XIV, 7 (Crassus); XIV, 10 (Julius Caesar); XVII, 2,1-3 (babylni zsidk Palesztinban Herdes idejn); XVIII, 9 (a zsidk garzdlkodsa Artabanosz alatt Neerda / Nehardea s Niszibisz trsgben) Plutarkhosz, Prhuzamos letrajzok (1965) (Mth Elek ford.): Sulla (a kldeusokrl kl. c. 5 s 37), Lucullus, Pompeius (keleti hadjratrl kl. c. 32 skk., Juderl s Arisztobuloszrl kl. c. 39); Crassus (keleti hadjratrl s a prthus harcmodorrl kl. c. 17 skk.), Antonius (keleti hadjratrl kl. c. 33 sk., 3852) Res gestae divi Augusti: Borzsk Istvn (szerk.), Rmai trtneti chrestomathia (1963), pp. 193 skk. (Borzsk Istvn ford.) (Augustus keleti hadjratrl s a Crassustl ejtett prthus zskmny visszaszerzsrl kl. c. 2629)

1

Tabari a Szsznida birodalomrl: kori keleti trtneti chrestomathia, szerk. Harmatta Jnos (1965), pp. 347350 (Ardasir) (Hahn Istvn ford.) Res gestae divi Saporis, in: kori keleti trtneti chrestomathia, szerk. Harmatta Jnos (1965), pp. 351360 (Harmatta Jnos ford.) Lactantius, A keresztnyldzk halla (De mortibus persecutorum) (kl. c. 5: Valerianus perzsa fogsgrl), in: Lactantius, Az isteni gondviselsrl (1985) (Adamik Tams ford.) Ammianus Marcellinus a Szsznida birodalomrl s Iulianus csszr perzsa hadjratrl: Ammianus Marcellinus, Rma trtnete (1993), pp. 317 skk. (XXIIIXXV, 9) (Szepesy Gyula ford.) / Rszletek in: kori keleti trtneti chrestomathia, szerk. Harmatta Jnos (1965), pp. 360362 (Hahn Istvn ford.) Historia Augusta (1968) (Ternyi Istvn ford.): Hadrianus (kl. c. 21), Severus (kl. c. 16-18), Antoninus Caracallus / Caracalla (kl. c. 6 sk.), Antoninus Heliogabalus (Sol Invictuskultusz), Alexander Severus, Zenobia Rmai trtnelem, szerk. Borhy Lszl (Budapest: Osiris, 1998), no. 3.20 (Plinius, VI, 26) (az indiai tvolsgi kereskedelmi tvonalrl)

*Firdauszi, Kirlyok knyve (Devecseri Gbor ford.): Az Alexandrosz / Iszkandar utni rszekbl, sajnos, csak Bahram Gr (= V. Bahram {420438}) eposznak kis rszlete van meg magyarul, de a szerelmi trtnet, szintn szlva, nehezen volna elsrend trtneti forrsnak nevezhet. Tmk Idszmtsi rendszerek: i. e. / B.C.E. / [mint Kr. (rtsd: Kr. sz.) e. (de NB: ez a zsid trtnelem sszefggseiben nem hasznlatos)], illetve i. sz. / C.E. / [A.D. / Kr. (rtsd: Kr. sz.) u. (de NB: ez a zsid trtnelem sszefggseiben nem hasznlatos)] Szeleukida ra (Szriban Babylniban) (grgk idszmtsa) Arszakida ra Szsznida ra Ol. a. u. c. Zsid vilgteremtsi ra (s a kis / rvid idszmts (mg ha csak ksbbi is): ," olv.: li-frat katon / ad supputationem minorem / supputationis minoris) Elemi idtartam-szmtsok (tlps az i. e. i. sz. hatron)

*Teljes kirlylistkhoz (prthus, Szsznida) lsd A. L. Oppenheim, Az kori Mezopotmia, kl. pp. 418 skk.; Kharakn is: Josef Wiesehfer, Das antike Persien (Zrich: Artemis & Winkler, 1993)

*nll llamok a trsgben: Szeleukida birodalom; Irn; Armenia; Pontus; illetve Rma. Ilyen vagy olyan fggsgi viszonyban / rvidebb-hosszabb idre: Judaea; Palmyra; Kharakn; Mdia Atropatn. Tvolabb: Kusn birodalom; India: Gandhra, Maurja dinasztia; Kna. Mezopotmia trsgnek trendezdse: az .-i / ny.-i terletek (az Euphratsz s bal parti mellkfolyi: Balih s Hbr trsgnek) kzpontt vlsa. Vroskpek a prthus korban: Babyln (II. Mithradatsz: a hellnisztikus sznhz renovlsa), Uruk, Ninua / Mszul, Assur (ekkor: Labbana), Hatra, Szeleukeia, Ktsziphn, Ai-Khanum. Jeruzslem (Herdes ptkezseihez lsd Josephus, A zsidk trtnete, XV, 11). A jeruzslemi templom mint rgszeti s helye mint halkhikus problma. bit hilni apadana ivan. Stlusvltozsok: boltozat, gipsz. Prthus szobor-stlus. Szsznida dombormvek. Herdes vrosi ptkezsei rmai csszrok tiszteletre: Josephus, A zsidk trtnete, XVIII, 2,1 (Szepphrisz stb.), illetve Herdes tetrarkha: 2,3 (Tiberiasz). A Kelet (Oriens) fogalmnak kialakulsa. Az Euphratsz mint hatrvonal. tkelhelyek, tvonalak Mezopotmiba (Crassus tvedse). Keleti kereskedelem: tvonalak a szrazfldn. Karavn-vrosok (Palmyra, Hatra stb.). A selyemt. Az tvonal elgazsa Mezopotmia terletn: K.-re a Zagrosz- s Irnon t, D.-re a Perzsa-blbl. Assur jelentsge a prthus korban: tkelhely a Tigrisen. Prthus import Knbl: srgabarack (smi sz: kajszi, rtsd: nyri), szibarack, acl (ferrum Sericum); export: prthus gymlcs (grntalma), szl, lucerna, mdiai l (gi l).

2

Kharakn, Szpaszinu Kharax (Khorramsahr trsgben): a kzel-keleti Honkong. Kiterjedt politikai kapcsolataihoz: Josephus, A zsidk trtnete, XX, 2,1 s 3. A dinasztia-alapt: Hyszpaoszinsz. Babylni uralma (i. e. 128 k.). Prthusok: eredetk (Khoraszn). Arszaksz, Arszakidk (nv cm). Jaxartes / Syr Darya, Oxos / Oxus / Amu Darya. I. Mithradatsz (Mithridatsz) (171138), philhelln, nagykirly. II. Phraatsz (138128): Mdiban VII. Antiokhosz (Szidtsz). A szkythk ellen (Babylnban: Himerosz / Euhmerosz). Babylnia meghdtsa (i. e. 141 skk.): a Szeleukida uralom vge Mezopotmiban. llamszervezet, adrendszer, fegyverzet, harcmodor. Armi rshasznlat. Kzpperzsa / pehlevi: prthus, szogd, khorezmi. Babylnia hatalomvltsai tzetesebben: Timarkhosz (164 k.), a Szeleukidk szatrapja Mdiban, mint babylni helytart, rmai kapcsolata (engedllyel nagykirly). I. Dmtriosz (Sztr) elfoglalja Babylnt (162 k.), kivgezteti Timarkhoszt. I. Mithradatsz prthus kirly elfoglalja Szeleukeit (141). II. Dmtriosz (Nikatr) elfoglalja Babylnt (141/140 k.). Mithradatsz foglyul ejti Dmtrioszt, M. lnya Dmtriosz; M. fia (Phraatsz) Dmtriosz lnya. VII. Antiokhosz (Szidtsz / Euergetsz) (139129) elfoglalja B.-t (129 k.), nagykirly. II. Phraatsz elfoglalja B.-t. Szkytha hadjrata idejn helytartja, Himerosz sajt szakllra garzdlkodik. Hyszpaoszinsz kharakni szatrapa / uralkod B.-ban. II. Mithradatsz vgleges hdtsa. Irn s Mezopotmia ktfle hellnizcija: Baktria (graeko-baktriai kirlysg), Kusn Szeleukida, prthus, mezopotmiai. Prthus fvrosok: Nisza; Hekatompylosz / Komyszn / Sahr-i Kumisz; Ekbatana. Nisza: kirlyi temetkezhely (Iustinus) (?). Ktsziphn. Irn / Mezopotmia: II. Mithradatsz (12488), kirlyok kirlya (108/7). Mezopotmia vgleges meghdtsa (122/21 k.). Knai kvetsgek a prthusoknl: i. e. 115 k., emlti Sima Qian / Szi-ma Cien (a knai Hrodotosz), Shi-ji (Trtneti feljegyzsek) c. knyvben (98 k.). 98/7 k., emlti Fan Ye (i. sz. 5. sz.), Hou Han su (A ks-Han kor vknyvei) c. knyvben (c. 118), magyarul in: kori keleti trtneti chrestomathia, szerk. Harmatta Jnos (1965), pp. 397399 (Tkei Ferenc ford.). Babylni usurpatorok: Gotarzsz; Ordsz. Beavatkozsa Armeniban (Ariobarzansz helyett Orobazosz), emiatt konfliktusa Rmval. Rma els lpsei El-zsiban. Armenia s Pontus jelentsge. Sulla (i. e. 92: hrmas cscstallkoz). Lucullus. Pompeius. Crassus.Egyiptom s Jda. Tobiadk (Simon).

Jda: Fpapi mltsg: jogai s ktelessge, ronCdok-g, III. Oniasz; Jsua / Iszusz / Iaszn versus Oniasz / Menelaosz, rkls / kinevezs / vsrls. Hellnistk. Kivonuls: az els haszidim. IV. Antiokhosz (Epiphansz / Epimansz) (175164): Egyiptomi ambicii, a kierszakolt tolerancia. Jeruzslem elfoglalsa: Zeusz Olmpiosz / sikkuc mesmm (/ baal samm), 167 december 15 / december 25 (Sol invictus); Garizim: Zeusz Xeniosz. Makkabeus felkels (164 kiszlv 25 / hanukka). Prthus hadjrat. Alexandriai grg zsidsg. LXX (olv.: septuaginta). Hber nyelvi / irodalmi renesznsz(ok): i. e. 2. sz. kzepe (Hasmoneusok) (Dniel k.), nagy zsid hbor, Bar Kosziba-felkels (hber feliratos pnzek). Hasmoneusok: Jda, Jonathan, Simon. A hierokrateia bevezetse. Kivonuls: a msodik haszidim. A holttengeri kzssg kezdetei.

Judaea mint htorszg a rmai birodalom idejn. Zsid hbork. Zsid trtsek (proselytalizci / proszlytosz) {Josephus, A zsidk trtnete, XX, 2 (Adiabene: Helen)}. A mithridteszi hbork (I: 8984; II: 8381; III: 7463). Pontus: VI. Mithridatsz (Eupatr / Nagy) (12063). Trekvsei, birodalma. Tigransz (Armnia) (9555). Ekbatana (!) elfoglalsa. Tigransz & Pompeius bkje. Pompeius harmadik triumphusa (Libya, Europa utn: Asia). Crassus hadjrata. A politikai httr. tvonal. Szvetsgesek s ellenfelek. A Carrhae-i (= Harrn) csata. Szurenasz (~ szeren, szernim tyrannosz arru stb., fejedelem, vezr; ugyanez a nv Julianus / II. Shpuhr korban is stb.). Euripidsz-drma eladsa {Plutarkhosz, Crassus, 33}. Marcus Antonius prthus hadjrata (i. e. 36) (IV. Phraatsz). Octavianus mint nevet harmadik a prthus trnviszlyokban.

3

Augustus / Octavianus (Gaius Octavius) (i. e. 31 i. sz. 14): egyezsge a prthusokkal (IV. Phraatsz), Crassus hadijelvnyeinek visszaszerzse (i. e. 20), a prthus kirly fiai Rmban. Traianus (Marcius Ulpius Traianus) (98117): szriai ifjsga (apja Vespasianus tbornoka, majd helytart, maga tribunus militum); Arabia provincia (Petra, Bostra) fellltsa (106). Szeleukeia ellenlls nlkl meghdol. Hadrianus (Publius Aelius Hadrianus) (117138): a Bar Kosziba (hvei adta nevn: Kokhba, a Talmudban: Koziba) felkels (132134, Betar: 135) leverse, (colonia) Aelia Capitolina. A szanhedrin szkhelyei. Marcus Aurelius (161180): keleti hadjrata. Prthus (III. Vologeses) tmads Armenia ellen (Pakorosz Armenia prthus-vazallus kirlya); Lucius Verus trscsszr (161169) mint (nvleges) keleti fparancsnok (i. sz. 162/3), Armeniacus, s legatusa, Gaius Avidius Cassius; Edessza, Niszibisz (162), Dura-Eurposz rmai megszllsa (165), Parthicus Magnus, SzeleukeiaKtsziphn feldlsa, felgetse, triumphus (166), Medicus. Dgvsz Perzsia hatrtl a Rajnig (165/6). Avidius Cassius lzadsa (175). Septimius Severus (193211): keleti hadjratai. Eredeti clja az volt, hogy megvdje Rma hatalmt Szriban. I: Syria provincia kt rszre osztsa (Coele Syria Syria Phoenice (194/5). II: Niszibiszbl (az Euphratsztl: Naaralcha / Nahar malkha, a csatorna kikotrsa) egszen SzeleukeiaKtsziphnig (itt: szabadrabls) s Babylnba, innen .-ra a Tigris mentn, Hatra (197/8). Bke (199); Mesopotamia provincia (szkhelye: Niszibisz). Caracalla (Caracallus) (211217): a prthus Mezopotmia ellen (215217). Nagy Sndorimitatija. Mdiban. Eskvje V. Artabanosz lnyval (Ktsziphn), visszaton prthus kirlysrok meggyalzsa (Arbla). Mernylet vgzett vele Carrhae fel mentben. Ardasir (grgsen: Artaxerxsz) felkelse Persziszben. A Szsznida dinasztia kezdete. Keleten a Kusna dinasztia ellen. Nyugaton I. Maximinus (235238) idejn Mezopotmia perzsa meghdtsa, Niszibisz is (egszen Carrhae-ig). Ardasir s V. Artabanosz csatja (224). Kirlyok kirlya (shinsah). Rma s a prthusok utols tkzete (Niszibisz mellett): Macrinus (Marcus Opellius) (217218) (aki Caracallt meglette) V. Artabanosz (213224); Macrinus krptlst fizet a a perzsknak Caracalla arblai sacrilegiuma miatt. Severus Alexander (222235): vlasza Ardasir kihvsra (230 k.), a mezopotmiai hadjrat (Armenia szak-Mezopotmia Dl-Mezopotmia) (232/3), Niszibisznl meglltotta a perzsa tmadst, a vros: mtropolisz; maga: Persicus Maximus. Hatra rmai uralom alatt, I. Shpuhr hdtsig (240 k.); ezutn mr jelentktelen. I. Shpuhr (Sapor) (239270) s a rmaiak hbori. (I) III. Gordianus (Marcus Antonius Gordianus) (238244) s apsa, Timesitheus (praefectus praetorio) keleti hadjrata (expeditio Orientalis) (242), Carrhae s Niszibisz el-/visszafoglalsa (243), elrenyomuls Ktsziphn elfoglalsa vgett, T. halla (243), csata az Euphratsz mentn (Circesium / Zaitha / Miszikhe, ksbb: Prz-Shpuhr / Perisabora / el-Anbar), Shpuhr gyzelme, G. halla (244). (A Res gestae divi Saporis G. legyzsvel kezdi a hbork trtnett.) (II) Philippus Arabs (244249): hadisarc a perzsknak, bke (Singara / Szindzsr rmai kzen maradt), Persicus Maximus, Gaius Julius Priscus (Mesopotamia provincia helytartja) mint praefectus praetorio et dux (!) Orientis, majd Iotapianus csszr. (III) Valerianus (253 260): a prthusok nyugati hadjrata (254), Niszibisz 11 ven t tart ostroma sikerre vezetett, Dura-Eurposz elfoglalsa / elpuszttsa (256 k.), Antiokheia bevtele {v. Ammianus Marcellinus, XXIII, 5}, Dmtriosz keresztny pspk foglyul ejtse. Mareades / Cyriades csszr. Valerianus hadjrata az ostromlott Harrn s Edessza felmentsre. Shpuhr s Valerianus tallkozsa, V. s mintegy 70 000 katona fogsgba esse a Tigristl keletre (259). Gallienus nem vltotta ki apjt. Valerianus a fogsgban: hidak, zrgtak / tltsek Khuzisztnban (Sustar: Band-i Kajszer, Dezful stb.). Res gestae divi Saporis: Naqs-i Rusztem, Kba-i Zrdust; Shpuhr dombormvei. Shpuhr vallspolitikja: ldztt keresztnyek befogadsa, zsidk tmogatsa. Macrianus s Callistus gyzelme Krykosznl (Kilikia) (260 k.), ismt az Euphratsz a hatr. Ktsziphn: fvros. Szsznida ikonogrfia: korymbosz, gmb alak, magas kalap. Mani (216277), D.Mezopotmia manicheizmus: dualizmus, eszkhatologia, gyns, hs s bor tilalma; prftk: Zarathustra, Buddha, Jzus; az szvetsg (zsid valls) elvetse; a valls terjedse; a manicheus Augustinus.

4

Kirlyi vadszat, vadaskertek (paradeiszosz). jT Szanh. I, 2 ad Dniel k. 7,5: R. Johanan mondja: (Rma) hrom bordt tart a szjban fogai kztt, ezek: Hrn, Hadjav (= Edessza) s Niszibin; hol elnyeli ket, hol meg kiereszti. Babylniai zsidk: az els fogsg (i. e. 6. sz.) kontinuitsa. A zsid hbork utn menedk Keleten. A zsid Mezopotmia trkpe. Pumbeditha (ma: Falludzsa), Nehardea, Szura, Mahza. Babyln (Kaszr): kereskedelmi kzpont. rintkezs a galileai zsid kzpontokkal (minta: a jeruzslemi zarndoknnepek). Armi nyelv. Niszibisz keresztny (23. sz.): Shpuhr szriai foglyai, a rmai keresztnyldzsek (Decius, Valerianus) ell meneklk. IX. Abgar, Edessza kirlya felvette a keresztnysget, els pspke Babu (300 k.), utda, Jkob, kitntette magt II. Shpuhr ostroma idejn. Interpretatio Christiana: Nisibis = Ur Kaszdim. 5. sz.: nesztorinus. Julianus utn hatrvros. A keresztny Mezopotmia trkpe. Keresztnysg s zsidsg egyms mellett L.-Mezopotmiban; rivalizls, llami rokonszenv vltozsai. A palmyrai birodalom (Tadmor): dainathosz / Odaenathus exarkha, I. Shpuhr elutastotta, a prthusok ellen fordult, dux Romanorum, betrse Mezopotmiba (262), lerombolta Nehardet, Ktsziphnig jutott, corrector totius Orientis. Gallienus trs-csszra. Halla (267) utn felesge: Znobia mint rgens fia, Vaballathus Athenodorus mellett. A Kelet kzpontja egy idre. Aurelianus csszr (270275) hadjrata (271), gyzelme az emeszai (Homsz) csatban (272), triumphus Znobival (274). Julianus (Flavius Claudius Iulianus) (361363) (aposztata, hitehagy): keleti hadjrata (i. sz. 363), szndka a jeruzslemi templom jjptsre, II. Shpuhr ellen, Mezopotmiban egszen Ktsziphnnl. Halla; a sereg visszavonulsa. {Ammianus Marcellinus} Jovianus (363364) bkje: a Tigrisen tli terletek, Niszibisz, Szingara feladsa. Irodalom (tanknyv gyannt)NB: Valdi tanknyv ehhez a trgyhoz egyelre nincs; mindenki magnak ksztse el a forrsok anyaga s a tematikus vzlat alapjn, az albbiak kzl 23 knyv segtsgvel, a vzlatos trtneti sszefoglalst.

Kronolgiai ismeretek: Hahn Istvn, Naptri rendszerek s idszmts (19832, s ennek jabb kiadsai)

*Ghirshman, Roman, Az kori Irn. Mdek, perzsk, prthusok (1985), pp. 218 skk. (prthusok) Herrmann, Georgina, Perzsa renesznsz (1988), pp. 2641 (a prthus birodalomrl), 4868 (rmaiprthus hbork), 7589 (Ardasir), 99116 (Szsznida dinasztia) Isaac, Benjamin, The Limits of Empire. The Roman Army in the East (1990) Millar, Fergus, The Roman Near East, 31 BC AD 337 (1993) Soggin, J. A., A History of Ancient Israel from the Beginnings to the Bar Kochba Revolt, A.D. 135 (1984) Walbank, F. W., Ed., The Cambridge Ancient History. Second edition, VII/1 (1984): Syria and the East (Szeleukida) Warry, John, A klasszikus vilg hadmvszete (Budapest: Gemini, . n. [1995 k.]) (kl. Rma prthus s Szsznida hborihoz, a mutat alapjn) A rmai trtnelemhez, keleti vonatkozsaiban is, lsd a kzkzen forg jabb trtneti tanknyveket s irodalmat. A csszrkorhoz: Michael Grant, Rma csszrai (Budapest: Corvina, 1996). Ugyanitt a keleti front / provincik vzlatos trkpe is (no. 3, ill. 10). Trkp: apud Herrmann; Ghirshman; CAH; N. G. L. Hammond, Atlas of the Greek and Roman World (1981); A zsid vilg atlasza, pp. 38 skk.; Aharoni, Macmillan Bible Atlas; The Times Atlasz: Rgszet, pp. 184 191 stb. Egybknt hasznlhat minden ms, a korszakot fellel komoly knyv is, brmilyen nyelven.NB: Szves elnzst krek a ksedelemrt a jelen tjkoztat elksztsben.

5

*******************************************************************

IIELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tsz. 1999/2000 I. (szi) flv

Az kori Kelet trtnete: El-zsia llamai(i. e. 1. vezred) Komorczy Gza (HB-032, HB-131, T-212) pntek 2:003:30 (Kecskemti utca 10/12 Magyar utca 31/33, Bfsz. 3)

Idszmtsi rendszerek ismereteAlapfogalmak: i. e. / B.C.E. / [mint Kr. (rtsd: Kr. sz.) e. (de NB: ez a zsid trtnelem sszefggseiben nem hasznlatos)], illetve i. sz. / C.E. / [A.D. / Kr. (rtsd: Kr. sz.) u. (de NB: ez a zsid trtnelem sszefggseiben nem hasznlatos)] Szeleukida ra (Szriban Babylniban) (grgk idszmtsa) Arszakida ra Szsznida ra Ol. a. u. c. Zsid vilgteremtsi ra (s a kis / rvid idszmts, mg ha csak ksbbi is): " li-frat katon / ad supputationem minorem / supputationis minoris. tszmtsok az rk kztt. Elemi idtartam-szmtsok (tlps az i. e. i. sz. hatron is).Irodalom a kronolgiai rendszerek ismerethez:

Hahn Istvn, Naptri rendszerek s idszmts (19832, s jabb kiadsai, legutbb: Budapest: Filum, 1998) E. J. Bickerman, Chronology of the Ancient World (London: Thames and Hudson, 19802) Szentptery Imre, A kronolgia kziknyve (Tudomnytr) (Budapest: Knyvrtkest Vllalat, 1985) Schalk Gyula, Naptrtrtneti kislexikon. Naptrtrtnet s kronolgia (Budapest: Fiesta Saxum, 1999) A. Leo Oppenheim, Az kori Mezopotmia. Egy holt civilizci portrja (Budapest: Gondolat, 1982), 411 skk. (Kronolgiai tblzatok Mezopotmia trtnethez)

Armiak, El-zsia aramaizcijaMezopotmia lakossga az i. e. 1. vezred elejn: akkdok (babylniak, asszrok), kldok (kald / khaldaioi / kaszdim), armiak; keleti szomszd: lmiak stb. Nyugati vagy nomd npek El-zsiban az krsos forrsokban: mardu / amurr, ahlam (trsultak), szut, armi stb. Arm (t. k.: AramNaharaim, Paddan-Aram), Arame, Armenia stb.; bibliai genealgia (Sm, ill. Nhor), vndorl (!) armi (Deut. 26,5). letforma: sejk (akk. nasiku); szemlynv: trzsi affilici, akkd nevekben gyakran nyugati-smi; juhtarts; a nomadizmus mint kolgiai flke a nvnytermesztllattart gazdlkodsban. Armiak Asszriban: ttelepts (deportls), kzsgi letelepts (Izrel, i. e. 721: Guzna / Gsen stb.). Terletek: Gambulu (Tigristl K-re, Babylnia s lm kztt); Puqudu (D-mezopotmiai mocsrvidk); elbbi lt. asszr befolys alatt. Egyni karrier lehetsge: Tbit (Tbit k. a zsid BibliaLXX knonjban) Szn-

6

ahh-eriba s Assur-ah-iddina udvarban; Naqia / Zaktu: Szn-ahh-eriba felesge, anya- s nagyanya-kirlyn; Ahikr. Armi rnokok az asszr hadseregben (viaszos tbla); armi glsszk; az armi mint lingua franca (Jeruzslem, i. e. 701). Armi hats Asszriban: szvetsgi esk (akk. ad), prfcia, prbeszdes szerzds (Zwiegesprchsurkunde), rabszolga megjellse (v. Ex. 21,5-6 stb.). Nagy bi- / multilingvis feliratok: Tell Fekherijje (i. e. 800 k.), Biszutun (Dareiosz) (armi alapszveg).Szveg: Tell Fekherijje (Szria), akkdarmi bilingvis felirat Ali Abou Assaf, Die Statue des HDYSY, Knig von Guzana, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, no. 113 (1981), 322 Ali Abou-Assaf, Pierre Bordreuil & Alan R. Millard, La statue de Tell Fekherye et son inscription bilingue assyroaramenne (tudes Assyriologiques. ditions Recherche sur les civilisations, Cahier no 7) (Paris, 1982) Hans-Peter Mller, in: Otto Kaiser, Hrsg., Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, I, Lief. 6: Historisch-chronologische Texte, III (Gtersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1985), 634637 (csak nmet ford.)

Irodalom:

Horst Klengel, Nomdok az kori El-zsiban (Budapest: Gondolat, 1985) Nicholas Postgate, Az els birodalmak (Budapest: Helikon Kiad, 1985) Hlne S. Sader, Les tats aramens de Syrie depuis leur fondation jusqu leur transformation en provinces assyriennes (Beirut / Wiesbaden: Franz Steiner, 1987)

Asszria: Szn-ahh-eribaAsszria: terlet, fvrosok (Assur, Kar-Tukulti-Ninurta, Kalhu, Dur-Sarrukin, Ninua). Az jasszr birodalom: territorilis llam, hadsereg, zskmnyon alapul gazdasg. III. Tukulti-apil-Esarra katonai reformjai. Szargonida kor (II. Sarrukn, Szn-ahh-eriba, Assur-ah-iddina, Assur-bn-apli). Viszony a szomszdos llamokkal: Babylnia, lm, Irn, Urartu, Kis-zsia, a Nyugat s Egyiptom. A birodalom eszmei hatr-jelei: sztlk a legtvolibb pontokon. ptkezsek: Assur (AnuAdad-templom), Kalhu (szaknyugati palota), Ninua (Pratlan palota, szaki palota).Szveg: Szn-ahh-eriba felirata (Taylor-prizma) kori keleti trtneti chrestomathia, szerk. Harmatta Jnos (Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad, 19965), 169175

Irodalom:

Nicholas Postgate, Az els birodalmak (Budapest: Helikon Kiad, 1985) Michael Roaf, A mezopotmiai vilg atlasza (Az kori Mezopotmia, Anatlia, Irn, Palesztina s Szria) (Budapest: Helikon Magyar Knyvklub, 1998) Komorczy Gza, Arany fej, agyaglb szobron, Bezrkzs a nemzeti hagyomnyba (Budapest: Osiris Kiad, 19952), 100167 H. W. F. Saggs, The Might that Was Assyria (London: Sidgwick & Jackson, 1984) John M. Russell, Sennacheribs Palace without Rival at Nineveh (Chicago London: The University of Chicago Press, 1991)

7

Alapvet jelentsg, szemlletforml knyv Mezopotmihoz:

A. Leo Oppenheim, Az kori Mezopotmia. Egy holt civilizci portrja (Budapest: Gondolat, 1982)

Babylnia: Nab-naidBabylnia: akkdok, kldok, (dl-)arabok, armiak, zsidk (babylni fogsg, lsd Jer. 29: charter a fogsg / galut / diaszpora szmra). Babyln s Dl-Mezopotmia Asszria fggsben. Az jbabylni birodalom. Nab-apla-uszur (i. e. 625605), mdbabylni szvetsg, Babyln mint Asszria utda s rkse a dli trsgekben. II. Nab-kudurri-uszur (i. e. 604562) (Nebukhadreccar ~ Nabukhodonoszor). ptkezsek Babylnban: vrosfal, palotk (Dli palota), a ziqqurratu (E-temen-an-ki / Bbel tornya) s az E-szag-ila, Istar-kapu, Felvonulsi t, Fggkert; az kori vilg ht csod-ja (kzlk kett Babylnban). Nab-naid (i. e. 555539): anyja mint papn Harrnban. Szn kultusza. Kivonulsa Dl-Arbiba: stratgiai vdekezs, menekls vagy vallsi eszme kvetse? Krosz tmadsa. Babyln elfoglalsa; Krosz bevonulsa a vrosba (i. e. 539): a hdt / felszabadt el virgot hintenek (lsd Kroszcylinder/-agyaghenger: kori keleti trtneti chrestomathia, 19965, 306308). Nab-naid legendi s lecsapdsuk a zsid (armi) irodalomban (Qumrn), illetve a Bibliban (> Nebukhadreccar).Szveg: Nab-naid feliratai Nab-naid sztlje a babylni birodalom sorsrl; ~ anyjnak felirata Harrnban; ~ felirata Harrnban: kori keleti trtneti chrestomathia, szerk. Harmatta Jnos (Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad, 19965), 228231, 232236 Nabnaj imja: Komorczy Gza, Kilt sz a pusztban. A holt-tengeri tekercsek (Budapest: Osiris Kiad, 1998), 174179 Dniel k. 4

Irodalom:

Evelyn Klengel-Brandt, Utazs az kori Babilnba (Budapest: Gondolat, 1973) Joan Oates, Babylon (London: Thames and Hudson, 1979, s ksbbi kiadsok) D. J. Wiseman, Nebuchadrezzar and Babylon (The Schweich Lectures of the British Academy, 1983) (Oxford University Press, 1985) H. W. F. Saggs, The Greatness that Was Babylon (New York: Hawthorn Books, 1962)

Izrel: Az Els Templom koraDvid elfoglalta Jeruzslemet (i. e. 1000 k.). Dvid s Salamon llama. Trzsek s trzsi szervezet fltt ll llam, kirlyi fvros (r-David). A kirlysg brlata (I. Sm. 8,11-18). Templompts (bt-hilni, ktoszlopos plethomlokzat). A kettszakadt orszg: Izrel s Jda. Izrel a npek (rtsd: idegen npek) kztt: viszonya Fnicival (Trosz), Szria vrosllamaival, a Jordnon tli trsg (Transzjordnia) orszgaival (Ammon, Mob). Fvrosok: Sikem, Penul, Tirca, Smrn (Szamaria), Jezreel. Omri (i. e. 882871) s hadjrata Mob ellen (lsd Msa felirata: kori keleti trtneti chrestomathia, 19965, 284 skk.). Ahb (i. e. 871852), zebel (Jezabel); lijhu / Ills prfta

8

fellpse az idegen kultuszok / a klpolitikai nyits ellen. Jhu tbornok lzadsa (i. e. 842). III. Sulmnu-asardu Fekete obeliszkje (Kalhu / Nimrud British Museum): a nyugati asszr-ellenes szvetsg.1 Az asszr hadsereg (Szria) Izrel Jdban felsbb hatsg a kisllamok egyms kztti viszlyaiban (pl. Ahz Asszritl kr segtsget Damaszkusz ellen). Izrel asszr meghdtsa (V. Sulmnu-asardu II. Sarrukn, i. e. 721, lsd II. Kir. 17), a lakossg deportlsa (Guzna / Gsen stb.), az elveszett trzsek, beteleptsek. Szn-ahh-eriba nyugati ellenfelei, Jeruzslem ostroma (i. e. 701). Jesja mint udvari tancsad prfta Hizqijjhu (ca. i. e. 715687) udvarban. Babyln Izrelben: II. Nabkudurri-uszur hbori, Jeremis (Jiremjhu) prfta az illuzionista politika ellen. Jeruzslem elfoglalsa (i. e. 587 v. 586), Gedalja mint babylni helytart (Micpa) (II. Kir. 2526).Szveg: Jeruzslem asszr ostroma (i. e. 701) (Hizqijjhu) Szn-ahh-eriba III. hadjrata, in: kori keleti trtneti chrestomathia, szerk. Harmatta Jnos (Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad, 19965), 171172 II. Kir. 1820 / Jes. 3638 Hrodotosz, II, 141 (!)

Irodalom:

John Bright, Izrel trtnete (Budapest: Reformtus Zsinati Iroda Sajtosztlya, 1977, s ksbbi kiadsok) lie Barnavi, A zsid np vilgtrtnete a patriarchk kortl napjainkig (Budapest: Gemini Budapest, . n. [1995 k.]) (igen j s szemlletes sszefoglals, trkpekkel is gazdagon elltva; de persze n e m tanknyv) Michael D. Coogan, The Oxford History of the Biblical World (Oxford University Press, 1998) J. Alberto Soggin, A History of Ancient Israel (Philadelphia: The Westminster Press, 1984) J. Maxwell Miller & John H. Hayes, A History of Ancient Israel and Judah (Philadelphia: The Westminster Press, 1986) Komorczy Gza, Bezrkzs a nemzeti hagyomnyba. Ills prfta s Izrel politikja az i. e. 9. szzadban, Bezrkzs a nemzeti hagyomnyba (19952), 168181; Jeremis, Jeruzslem, Nebkadreccar, Bezrkzs a nemzeti hagyomnyba (19952), 182209Trkpek:

John Rogerson, A bibliai vilg atlasza (Budapest: Helikon, 1994) Yohanan Aharoni & Michael Avi-Yonah, The Macmillan Bible Atlas (New York London: Macmillan, 1977) (jelenleg a legjobb trtnelmi atlasz) Student Map Manual: Historical Geography of the Bible Lands (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1979) (kartogrfiai klnlegessg)IzrelJda trtneti kronolgijhoz:

Hayim Tadmor, apud J. A. Soggin (m. f.), pp. 368 skk.

A Fekete obeliszk egyik dombormvn Jhu hdolata jell megcskolja a fldet az asszr kirly eltt; a kp alrsa az Omri dinasztihoz sorolja t, nem vve tudomst arrl, hogy a dinasztia hatalmt ppen Jhu dnttte meg.

1

9

Irn (az Akhaimenida dinasztia): DareioszIrn az jasszr korban: Mannaj, Mdia, Parszumas stb. -irni nyelvek. Kimmerek, szkthk. Zivije. Mdia s Perszisz: Az Akhaimenida dinasztia. II. (Nagy) Krosz (i. e. 559530) (regnyes letrajza: Xenophn, Krosz neveltetse / Krupaideia). Urartui hatsok. Krosz hdtsai. Paszargadai. Babyln (m. f.). Egyiptom meghdtsa. Dareiosz (i. e. 522486) hatalomra kerlse (olvasmny: Hrodotosz, III, 71 skk.). A birodalom szervezete (Hrodotosz, III, 88 skk. = kori keleti trtneti chrestomathia, 19965, 222 skk.). A fbb tartomnyok (trkpen is!). Fvrosok (Babyln, Szusza, Ekbatana). lmi hagyomnyok. Biszutun. Zarathustra vallsi reformja. Perszepolisz: szertartsi fvros (jvi nnepsgek, koronzsi / beiktatsi szertarts). Grg mesterek a perzsa udvarban. Az apadna. Xerxsz (i. e. 486465), I. Artaxerxsz (i. e. 465424). Eszter knyve (Biblia) mint perzsa trtneti forrs. II. Dareiosz (i. e. 424405) ifj. Krosz, a kunaxai csata (i. e. 401) a grg zsoldosok kalandja (olvasmny: Xenophn, Anabaszisz). III. Artaxerxsz (i. e. 359338). III. Dareiosz Kodomannosz s kzdelmei Alexandrosz ellen.Szveg: I. Dareiosz felirata Biszutunban (Behisztun), in: kori keleti trtneti chrestomathia, szerk. Harmatta Jnos (Budapest: Nemzeti Tanknyvkiad, 19965), 311320

Irodalom:

Georgina Herrmann, Perzsa renesznsz (A mlt szletse) (Budapest: Helikon Kiad, 1988) Roman Ghirshman, Az kori Irn (Budapest: Gondolat, 1982) Harmatta Jnos, Az Achaimenidk eredete s birodalomalaptsa, Antik Tanulmnyok, 18 (1971), 1828; Kyros s a babiloni Marduk-papsg, Antik Tanulmnyok, 18 (1971), 210221; I. Dareios s az perzsa krs, Antik Tanulmnyok, 13 (1966), 189211; Az utols Achaimenida, Antik Tanulmnyok, 16 (1969), 203204 J. M. Cook, The Persian Empire (New York: Schocken Books, 1983) (jelenleg a legjobb klasszika-filolgiai szemllet trtneti sszefoglals az Akhaimenida dinasztia korrl) Josef Wiesehfer, Das antike Persien. Von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr. (Zrich: Artemis & Winkler, 1993)

Izrel: A Msodik Templom koraA Msodik Templom kora pontosabban: a hazatrs-tl (az i. e. 530-as vekben) a Templom lerombolsig (Titus, i. sz. 70). (A korszaknak a Hasmoneus dinasztival kezdd szakaszt itt nem trgyaljuk.) Krosz mint szabadt Babylnban s a fogsg (gola) szmra. A hazatrs engedlyezse, Sesbaccar szatrapa (peha), Jda fggsge a perzsa adminisztrcitl: a folyn tl tartomny (akkd ebir nri ~ armi Abar nahara, Ezra 4,10 stb. ~ TransEuphratia). Aramaizci: a beszlt nyelv lass kicserldse, bizonyos retardcival; (perzsa) birodalmi armi (Reichsaramisch). Zerubbbel (ZrBbili) s Jsua fpap (tzbl kiragadott zsartnok, Zekh. 3,2); Haggaj s Zekharja prftk (ca. az i. e. 520-as vek). A Templom jjptse (kezdete i. e. 515 k.). Jda s a szamaritnusok. Kronolgiai s trtneti problma, vlsz.:

10

Nehemja kikldetse (i. e. 445 k. / I. Artaxerxsz, lsd Neh. 2,1); Ezra Jeruzslemben (i. e. 398 / II. Artaxerxsz, lsd Ezra 7,7). Ezra programja a vallsi tisztasg megteremtsre; a vegyes hzassgok tilalma. Szigor s megenged irnyzat. A Biblia kanonizcija mint folyamat. Zsidk perzsa szolglatban (Elephantin), templom s kultusz (JHVH) klfldn, gylekezeti hz. Jda a hellnisztikus korban: fehr folt. Alexandroszrl: Zekh. 9,1-8 (?). Jda / Judea a Ptolemaioszok uralma al kerlt (Josephus, Ant. XII, 1, i. e. 312). Az alexandriai diaszpora. A Septuaginta (legendja: Aristeas-levl / Josephus, Ant. XII, 2). Tbis (egyiptomi kormnyz) s utdai. A Znn archivum adatai Palesztinrl (i. e. 259/8). Szeleukida hbork IV. Ptolemaiosz ellen; vgl III. Antiokhosz elfoglalja SzriaPalesztina trsgt (i. e. 198).Szveg: Ezra k. 1; 37; 9; Nehemja k. 18; 13 (Deutero-)Jesja k. 53 Haggaj k. Zekharja k. 1; 56; 14 Josephus Flavius, A zsidk trtnete (Iudaik arkhaiologia / Antiquitates Iudaeorum), XI. knyv (Rvay Jzsef fordtsa) (Budapest: Gondolat, 1966, s ksbbi kiadsok)

Irodalom:

John Bright, Izrel trtnete (1977, s ksbbi kiadsok) J. Alberto Soggin, A History of Ancient Israel (1984) J. Maxwell Miller & John H. Hayes, A History of Ancient Israel and Judah (1986) Komorczy Gza, A babilni fogsg, Bezrkzs a nemzeti hagyomnyba (19952), 210 278

Hellnizmus El-zsiban: I. AntiokhoszAlexandrosz Babylnban. Szeleukosz kzdelme Babylnia nllsgrt. Fia mint trs-kirly. I. Antiokhosz (Sztr) (281261) Babyln kirlya (nagy kirly): a hellnizmus mezopotmiai / krsos vltozata. Babylni forrsok: alapk-felirata (Barszip / Borszippa, E-zida: Nab-templom); kirlylista, krnika, csillagszati naplk. II. Nab-kudurri-uszur-imitatio: a hagyomny fleleventse mint kormnyzati stratgia. Perzsa ellenlls Antiokhosszal szemben: lzads Paszargadaiban, ellen-kirly Istakhrban Babylnia hsges maradt. Hadi felszerels s elefntok Baktribl Babylnin t Szriba (38 / i. e. 274/3). Harcok Anatliban. Kelta betrs (Pompeius Trogus / Justinus, Vilgkrnika, Budapest: Helikon Kiad, 1992, pp. 215 skk.: XXV. knyv); az elefntok csatja (i. e. 275) (sztr, szabadta keltk fltti gyzelem miatt); az els szriai hbor (i. e. 270-es vek); ezek utn teljes figyelem Babylnira. Szeleukeia.Szveg: Appianosz, Szeleukosz Antiokhoszra bzza birodalma szaki tartomnyait, in: Grg trtnelem. Szveggyjtemny, szerk. Nmeth Gyrgy (Budapest: Osiris Kiad, 1996), 315 316 Babylni kirlylista a hellnisztikus korbl, in: M. M. Austin, The Hellenistic Word from Alexander to the Roman Conquest. A Selection of Ancient Sources in Translation (Cambridge University Press, 1981), pp. 236237, no. 138 A. J. Sachs & D. D. Wiseman, Iraq, 16

11

(1954), 202211 A. K. Grayson, in: Reallexikon der Assyriologie, VI/12 (1980), pp. 98 100, no. 3.6 Babylni krnika I. Antiokhosz uralkodsrl, in: M. M. Austin, The Hellenistic Word from Alexander to the Roman Conquest (1981), pp. 240241, no. 141 Sidney Smith, Babylonian Historical Texts (London: Methuen, 1924), 150159

Irodalom:

John D. Grainger, The Cities of Seleucid Syria (Oxford: Clarendon Press, 1990) Susan Sherwin-White & Amlie Kuhrt, From Samarkhand to Sardis. A New Approach to the Seleucid Empire (London: Duckworth, 1993) Amlie Kuhrt & Susan Sherwin-White, szerk., Hellenism in the East: The Interaction of Greek and Non-greek Civilizations from Syria to Central Asia after Alexander (London: *, 1987) Joachim Oelsner, Materialien zur babylonischen Gesellschaft und Kultur in hellenistischer Zeit (Assyriologia, VII) (Budapest: ELTE, 1986) Pinhas Artzi & Abraham Malamat, The Great King. A Preeminent Royal Title in Cuneiform Sources and the Bible, in: Mark E. Cohen, et al., Eds., The Tablet and the Scroll. Near Eastern Studies in Honor of William W. Hallo(Bethesda, Maryland: CDL Press, 1993), 2838

Keletnyugati kereskedelmi kapcsolatokKommunikci: trgyak, eszmk, emberek cserje; a trgyak: kereskedelem. Alapvet mozgater: egyoldal termelsi struktura a folyamvlgyben (bsges mezgazdasg: rpa, datolya, nvnyi olaj, gyapj), a fa, k, fm hinya. A csere modelljei: szomszd, lnc, expedici, enklv. A kereskedelem mint beszerzs. A tvolsgi kereskedelem f szablya (Faustregel): Minl kisebb (knnyebb) / rtkesebb, annl messzebbrl / ~re. Luxus- / presztizs-cikkek mint tvonalteremt ruk; hzerejk. kori keleti vilggazdasg. Mitologizci: Cdrushegy, Ezst-hegy, Lazrk-hegy, Harali / Arall. Mezopotmia mint eloszt kzpont; ru-krk (gyapj s textil fm: rz, n drgak). Szabvny rztmbk (kr-br). Hadjrat / hdts / ad mint kierszakolt (egyoldal) kereskedelem. ptfa (cdrus) palotkhoz, templomokhoz. L (Zagrosz: kis test, knny mozgs; Egyiptom: nehz lovak Asszria katonai stratgija). rucikkek: fszer, illatszer (Gen. 37,25); drgak; bborfestk (hb. tekhlet); textil (szvet!). Fmek: Kis-zsia (Tubal-kain, Gen. 4,22), Ciprus, Urartu / Kaukzus; filiszteusok mint fegyverkovcsok Saul trtnetben (I. Sm. 13,19-22). Vltozsok az i. e. 1. vezredben: rz, n vas; gyapj selyem; sznes k gyngy, fszer; j luxuscikkek: bor, alabstrom, veg, elefntcsont faragvny stb. Nyugati divat (Jzsef tarka kntse, hb. ketonet passzim, Gen. 37,3). Klfldi mesterek, szakemberek kirlyi alkalmazsban / megrendelseknl (hajpt, pt, fest, rnok stb.). Szn-ahh-eriba: tteleptett npessg a Pratlan palota (Ninua) ptkezsein. A kereskedelem mint kzvetts, a kereskeds mint foglalkozs. A keresked, kereskedik jelents iszoglsszk El-zsia nyelveiben (sum damgara ~ akk. tamkru, keresked ~ mandeus tangara ~ hber MKR stb.; akk. shiru ~ hb. shr). Jzsef kalmrai: jismali / midjni (Gen. 37,25 / 37,28 / 37,36); kanani, keresked (Jes. 23,8! stb.). tvonalak: az Euphratsz mint tvonal; Perzsa-bl (Tilmun / Bahrein j szerepe); keletnyugati / transzkontinentlis magisztrlis. Fnicia: Nyugat fel a Fldkzi-tengeren;

12

Salamon s Hirm / Trosz (I. Kir. 5,15 skk.); dlre: Ecion-geber (I. Kir. 9,26 stb.). A karavn (< akk. harrnu). Virtulis selyem-t az i. e. 1. vezred els felben.Szveg: Jesja 23 (Trosz s Szidn ellen) Ezkiel 27 (Trosz mint kereskedelmi haj) Hrodotosz, V, 52 sk. (+ I, 72; VII, 72) (SzardeiszSzusza perzsa kirlyi t) Tvolsgi kereskedelem: Plinius, A termszet kutatsa / Naturalis historia, VI, 26 ( 96 skk.) (Onesicritus nyomn), magyarul (csak kisebb rszlet) in: Rmai trtnelem. Szveggyjtemny, szerk. Borhy Lszl (Budapest: Osiris Kiad, 1998), pp. 138140, no. 3.20 Tmjnkereskedelem, Plinius, XII, 32 ( 58 skk.), magyarul (csak kisebb rszlet) uo., p. 140, no. 3.21

Irodalom:

A. Leo Oppenheim, Essay on Overland Trade in the First Millennium B.C., Journal of Cuneiform Studies, 21 (1967), 236254; Trade in the Ancient Near East, V International Congress of Economic History (Leningrad, 1970) H. J. van Dijk, Ezekiels Prophecy on Tyre (Ez. 26:128:19). A New Approach (Biblica et Orientalia, 20) (Roma: Pontificium Institutum Biblicum, 1968) Polnyi Kroly, Az archaikus trsadalom s a gazdasgi szemllet (Trsadalomtudomnyi Knyvtr) (Budapest: Gondolat, 1976), kl. pp. 339 skk.: Kereskedk s kereskedelem; pp. 372 skk.: Kereskedelmi kiktk a korai trsadalmakban Komorczy Gza, Polnyi Kroly trtneti utpija, Szzadvg, no. 3 (1987, 145 148, s in: Bezrkzs a nemzeti hagyomnyba (19952), 35156; John Gledhill & Mogens Larsen, The Polanyi Paradigm and a Dynamic Analysis of Archaic States, in: Colin Renfrew, et al., Eds., Theory and Explanation in Archaeology (Academic Press, 1982), 197229 Horst Klengel, Handel und Hndler im alten Orient (Leipzig: Koehler & Amelang, 1979) Morris Silver, Economic Structures of the Ancient Near East (Beckenham, Kent: Croom Helm, 1985) Michael C. Astour, Overland Trade Routes in Ancient Western Asia, in: Jack M. Sasson, Szerk., Civilizations of the Ancient Near East, III (New York: Charles Scribners Sons, 1995), 14011420jabb j tudomnyos sszefoglalsok az kori Kelet trtnetrl:

Amlie Kuhrt, The Ancient Near East c. 3000300 B.C., III (London New York: Routledge, 1995) (ez szinte tanknyvszer) John Boardman, et al., szerk., The Cambridge Ancient History. Second Edition, III, Part 1 (1982); Part 2 (1991); Part 3 (1982); IV (1988); VI (1994) (valamennyiben El-zsit trgyal fejezetek is)tfog tudomnyos sszefoglals szmos rsz-tmrl:

Jack M. Sasson, et al., szerk., Civilizations of the Ancient Near East, III (New York: Charles Scribners Sons, 1995)

Zh. dolgozatok:I II III IV 1999. oktber 8 oktber 15 oktber 29 november 19

13

V

december 3

NB: Minden zh. dolgozat tartalmaz ltalnos trtneti, illetve kortrtneti krdseket az vszmts / kronolgia s a trtneti fldrajz (fknt El-zsia) krbl, tovbb trgyi krdseket az eladsok tmjaknt megjellt anyagrszbl s a hozz tartoz szvegekbl.

Osztlyzs:Kollokviumi jegyet kaphat, az rsbeli dolgozatok pontszmnak / jegynek tlaga alapjn, az, aki az 5 dolgozatbl legalbb 4-et megcsinlt. Elmulasztott dolgozat nem ptolhat. Aki netn elgedetlen az rsbeli dolgozatok alapjn megajnlott jeggyel, 1 jegyet esetleg javthat rajta nehz szbeli vizsgval s csak 2000. janur legvgn. *******************************************************************ELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tsz. 1999/2000 I. (szi) flv

Az kori Kelet trtnete:El-zsia llamai (i. e. 1. vezred)Komorczy Gza(HB-032, HB-131, T-212) pntek 2:003:30 (Kecskemti utca 10/12 / Magyar utca 31/33, Bfsz. 3)

I. dolgozat: 1999. oktber 8 VlaszokMikor kezddik a Szeleukida ra Szriban: ** i. e. 312 szn (diosz / tasritu / tisri 1 / oktber 7) (magyarzata a Szria trsgben hagyomnyos szi vkezdet) Hny v telt el i. e. 10 s i. sz. 10 kztt: i. e. 10 vkezdettl i. sz. 10 vkezdetig: 20 i. e. 10 vkezdettl i. sz. 10 v vgig: 21 i. e. 90 s i. e. 10 kztt: i. e. 90 vkezdettl i. e. 10 vkezdetig: 80 i. e. 90 vkezdettl i. e. 10 v vgig: 81 Mettl meddig tartott(ak) pontosan az i. e. 7. szzad: 700601 az i. sz. 7. szzad: 601700 az i. sz. 2. vezred: 10012000 az i. e. 5. szzad negyedik vtizede: 470461 az i. e. 3. szzad hatvanas vei: 269260 (Ti. hatvanas azok az vek, amelyekben benne van a 60)

14

NB: Jllehet mindkt elnevezs, szmrendszernk decimlis jellege folytn, egyarnt 10 vet jelent, az vtized s az ~-as/-es vek kifejezseknek ms-ms tartalma van. az i. sz. 2. szzad tizes vei: 110119 Melyik vszzadba esik i. e. 1000: i. e. 10. szzad Mi a szkv: *** Az a naptri (luniszolris) v, amelyben szkhnap (a julianus gregorin naptri rendszerben: szknap) van. Ebben a vonatkozsban a szk- sz jelentse: tbblet, a naptri egysg azrt szk, mert quasi megszkik, azaz ksbb kezddik. A latin sz: intercalo,, kzbeiktat, betold; intercalatio, kzbeiktats; intercalarius, kzbeiktatott (mellknv) stb. A babylni rendszerben: (a) alkalmi szkhnapok (b) 8 ves ciklusban (oktaetrisz): 3 szkhnap (c) majd 19 ves ciklus: 7 szkhnappal (szkvek: 2., 5., 8., 10., 13., 16., 19. v) Grgorszgban: 19 ves ciklus (henneakaidekaetrisz / Metn): 7 szkhnap 76 ves ciklus (elmlet) (Kallipposz): 4 metni ciklus minusz 1 nap 304 ves ciklus (Hipparkhosz) (elmlet): 4 kallipposzi ciklus minusz 1 nap Zsid szertartsi naptrban: 19 ves ciklus (az nnepekre tekintettel tbb tovbbi mdostssal) Egyiptomban eltr rendszer: szolris naptr, a 12 (egyenknt 30 napos) hnaphoz 5 hozztoldott (epagomenosz) nap Ismt ms a ma hasznlatos gregorin naptr (XIII. Gergely, 1582, Magyaro.on: 1588): minden 4. v szkv (rtsd: van benne szkhnap), kivve a -00 szmmal vgzd veket, amelyek kzl csak a 400-zal oszthat a szkv (ergo: i. sz. 1900 nem volt az, de 2000 az lesz) Melyik v volt Ol. XLVIII, 2A.U.C.:

Kr. sz. e./u.: Olv.: a 48. olympiasz (azaz: az olympiai jtkok 4 ves ciklusa) 2. ve I, 1 = i. e. 776 II, 1 = i. e. 772 XLVIII, 1 = i. e. 588 XLVIII, 2 = A.U.C.: 167 = i. e. / Kr. (sz.) e. 587 Mikor kezddik a Szeleukida ra Babylniban: ** i. e. 311 tavasza (artemisziosz / niszannu / prilis 3) (magyarzata a Babylniban hagyomnyos tavaszi vkezdet) Melyik v az i. e. 3. vezred utols ve: i. e. 2001 Mi a szkhnap: *** Az kori Kelet naptri rendszereiben tbblet-hnap (NB: mindig teljes hnap!), amely a Nap s a Hold keringsi ciklusai kztti klnbsgeket hivatott kiegyenlteni. A babylni naptrban a VI. (ullu) vagy XII. (addaru) hnap; hasonl a zsid naptrban is (elul, illetve adr). rja t az i. sz. 14. vet Szeleukida ra szerint: 325/6

15

767 zsid vilgteremtsi ra szerint: 3774/5 Melyik vszzadba esik i. sz. 200: i. sz. 2. szzad Mit jelent ez az rsmd: i. e. 323/2: A julianusigregorin naptri v (illetve ltalnosabb rtelemben: valamely ms vszmtsi rendszer) kezdnapjn (pl. janur 1) tnyl v (tartamt tekintve: egy v!) Mikor van az jv Izrelben (kor): tisri 1 (az szi napjegyenlsghez kzeli idpont) (mozg nnep!) rja t az i. e. 31. vet A.U.C.: 723 olympiai idszmts szerint: CLXXXVII, 2 zsid vilgteremtsi ra szerint: 3730/31 Mikor van az jv Babylniban: niszannu 1 (a tavaszi napjegyenlsghez kzeli idpont) (mozg nnep!) Mit jelent ez az rsmd: 323322: idtartam (ebben az esetben kt v!) KG/99/10/12

A.U.C.:

*******************************************************************ELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tsz. 1999/2000 I. (szi) flv

Az kori Kelet trtnete:El-zsia llamai (i. e. 1. vezred)Komorczy Gza(HB-032, HB-131, T-212) pntek 2:003:30 (Kecskemti utca 10/12 / Magyar utca 31/33, Bfsz. 3)

II. dolgozat: 1999. oktber 15 Vlaszoklltsa sorrendbe NyK irnyban a kvetkez folyneveket: *** Tigris, Indus, xosz, Nlus, Orontsz, Halsz, Euphratsz, Jordn, Gangesz (1) Nlus (2) Halsz (3) Jordn (4) Orontsz (ma: Nahr el-Aszi) (5) Euphratsz (6) Tigris (7) xosz (ma: Amudarja) (8) Indus (9) Gangesz NB: A kt megjellt foly medre ugyanazon hosszsgi kr (keleti hosszsg 36) kzelben helyezkedik el, de ettl a Jordn kiss nyugatabbra esik, az Orontsz pedig keletebbre. Sorolja fel az Euphratsz bal parti mellkfolyit: * Balih, Hbr NB: A mellkfolykat mindig folysirny szerint soroljuk fel. Az Euphratsz s a Tigris kzs medre a Satt el-Arab, de a kt gigantikus ered nem tekinthet egyms mellkfolyjnak. Melyik mai orszg / llam terletn vannak a kvetkez vrosok:

16

Aleppo Szria Askalon Izrael Assur Irq Babyln Irq Damaszkusz Szria Ebla Szria Ekbatana Irn Gordion Trkorszg Harrn Trkorszg Hattusas Trkorszg Kdes Szria Karkhemis * Szria (vros) / Trkorszg (rom-terlet) Ninua Irq Palmyra Szria Paszargadai Irn Szusza Irn Trosz Libanon Ugarit Szria Melyik mai orszg terletn ltek az albb felsorolt npek: edomiak Izrael hettitk Trkorszg mdek Irn mobiak Jordnia sumerek Irq Az kori Urartu hrom nagy t trsgben helyezkedik el. Melyek ezek a tavak, s melyik mai llam terletre esnek: ** Szevn (rmnyorszg) Van (Trkorszg) Urmia (korbban: Rezjje) (Irn) Mi a Mrvny-tenger (Propontis) ki- s be-jratnak neve az antikvitsban: * K (Fekete-tenger fel): Boszporosz / Bosporus (Thracius) Ny (gei-tenger fel): Hellszpontosz / Hellespontus ma: * Boszporusz (Karadeniz Boazi) Dardanellk (anakkale Boazi) Hov mlik: Diyala Tigris Orontsz Fldkzi-tenger NB:Ajnlhat komolyabb trtnelmi trkpek / atlaszok:

Nicholas G. L. Hammond, Atlas of the Greek and Roman World in Antiquity (Park Ridge, NJ: Noyes Press, 1981)

17

Michael Roaf, A mezopotmiai vilg atlasza (Az kori Mezopotmia, Anatlia, Irn, Palesztina s Szria) (Budapest: Helikon Magyar Knyvklub, 1998) John Rogerson, A bibliai vilg atlasza (Budapest: Helikon, 1994)

KG/99/10/20

*******************************************************************ELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tsz.

1999/2000 I. (szi) flv

Az kori Kelet trtnete:El-zsia llamai (i. e. 1. vezred)Komorczy Gza(HB-032, HB-131, T-212)

pntek 2:003:30 (Kecskemti utca 10/12 / Magyar utca 31/33, Bfsz. 3)

III. dolgozat: 1999. oktber 29 VlaszokMi volt az kori (keleti) neve az albbi helysgeknek: Boazkale Hattusas rgebbi trk nevn: Boazky Cr / Szr Trosz Dzserablusz Karkhemis Haleb Aleppo Hamadn Ekbatana Khorszabad Dur-Sarrukn Nimrud Kalhu Rsz Samra Ugarit lltsa (szmozssal) D sorrendbe az albbi vrosneveket: (a) Ninua 1 Kalhu 2 Assur 3 (b) ** Berytus Trosz Szidn Akko Asqalon Bblosz 2 4 3 5 6 1 (Beirut)

(Akra)

Mit jelent: Levante termkeny flhold

A Fldkzi-tenger keleti trsge, szkebb rtelemben: partvidke (olasz) El-zsia nyugati trsgben flkr alakban hzd nem sszefgg termkeny sv Kanan / Izrel / Palesztintl (Alfld / Sefla) Dl-Mezopotmiig (a

18

fekete fejek

Tigris keleti partjnak trsge). (Szkebb rtelemben csak az ess fldmvelsre alkalmas terlet ebben a trsgben.) A fogalmat az egyiptolgus J. H. Breasted vezette be a 20. szzad elejn Dl-Mezopotmia lakossgnak egyik rtege: a kznp / smi npessg / akkdok (a kifejezs a hajsznre utal, de nem a fekete egyb szn, hanem a kopaszra nyrt / borotvlt nem borotvlt fej oppoziciban, amely rtegjelkp volt)

lltsa (szmozssal) idrendbe az albbi neveket: Assur-ah-iddina 4 680669 Dvid 1 1010970 Hizqijjhu 3 715687 Krosz 7 559530 Nab-apla-uszur 6 625605 Pszammetikhosz 5 664610 III. Sulmnu-asardu 2 858824

(II. / Nagy Krosz) (I. Pszammetikhosz)

Mi trtnt az albbi vekben (valamennyi i. e.): *** 539 Krosz elfoglalta Babylnt 597 II. Nab-kudurri-uszur elfoglalta Jeruzslemet, s fogsgba vitte Jehjkin kirlyt 612 A mdek (Kaxarsz) elfoglaltk Ninut, szvetsget ktttek Babylnnal (Nab-apla-uszur) Asszria sszeomlsa (de nem vge) 701 Szn-ahh-eriba nyugati hadjrata sorn ostrom al vette Jeruzslemet 853 III. Sulmnu-asardu Qarqarnl csatt vvott a nyugati llamok s vrosok szvetsge ellen Kapcsolja ssze nagy trtneti esemny alapjn az albbi szemlyneveket s vrosokat, jelezze 13 szval, mi volt az esemny: Assur-ah-iddina Nab-apla-uszur Babyln Ninua Elrendelte az apja ltal lerombolt vros jjptst (i. e. 680) A mdek ltal elfoglalt (i. e. 612) s feldlt vros falai alatt tallkozott Kaxarsz / Umakistar kirllyal, szvetsget ktttek, s megegyeztek arrl, hogy K. a lenyt (Amitisz) N. fihoz adja felesgl (ez a hercegn / kirlyn lett ksbb a babylni Fggkert legends trtnetben Szemiramisz mintja) Tz ves sivatagi tartzkodsa (Dl-Arbia) sorn (az i. e. 6. szzad negyvenes veiben) egyik szkhelye volt (Jatrib) Az eldje, V. Sulmnu-asardu ltal elfoglalt (i. e. 722) vrosbl (s Izrelbl) tteleptette (i. e. 721) a lakossgot szak-Mezopotmiba (Gzn / Guzna), Babylniba (Kuta / Kut) s Mdiba Krlzrta s ostrom al vette a vrost (i. e. 701)

Nab-naid

Medina

II. Sarrukn

Smrn

Szn-ahh-eribaNB

Jeruzslem

19

Ennl a krdsnl, ha valaki nem tudta elosztani / sszeprostani a neveket, cum grano salis mint rszleges vlasz elfogadhat:

Szn-ahh-eriba Babyln: elfoglalta s lerombolta (i. e. 689) Szn-ahh-eriba Ninua: Asszria fvrosv tette (i. e. 705) Nab-apla-uszur Babyln: a vros kirlya lett (i. e. 626)KG/99/11/07

*******************************************************************ELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tsz.

1999/2000 I. (szi) flv

Az kori Kelet trtnete:El-zsia llamai (i. e. 1. vezred)Komorczy Gza(HB-032, HB-131, T-212)

pntek 2:003:30 (Kecskemti utca 10/12 / Magyar utca 31/33, Bfsz. 3)

IV. dolgozat: 1999. november 19 VlaszokMelyik a 2. olympiasz harmadik ve? i. e. 770 Az olympiasz kt olympiai jtk kztti ngyves ciklus, teht olympia s olympia kztt 4 v telik el. Az 1. olympiasz: i. e. 776773; a 2. olympiasz: 772769 NB: olympiasz olympiai jtk (!) Melyik olympiaszra esik a Vros alaptsa? A 6. olympiaszra. (Egsz pontosan: i. e. 753 = 6. Ol. 4. v) A vilg teremtsnek hanyadik vben volt a qarqari csata? * A vilg teremtse: i. e. 3761 (az 1. v egsz pontosan: 3761/60) i. e. 853 = 2908 (908 7092 / " A zsid kis idszmts ( )"azt jelenti, hogy az illet v mindig az adott vilgteremtsi vezred megfelel ve, a teljes vszmhoz teht mg hozz kell adni az vezredet Lehettek-e szinkron uralkodk (igen nem): NB: a fenti krds termszetesen az uralkods idtartamra vonatkozik. Szinkron a. m. egyidej. Jsijjhu II. Nab-kudurri-uszur nem Jsijjhu: ca. 640609 II. Nab-kudurri-uszur: 604562 NB: ismeretes, hogy Jsijjhu elesett a megiddi csatban (i. e. 609) II. Nekho II. Nab-kudurri-uszur igen II. Nekho: 609594

20

Ahb III. Sulmnu-asardu

igen

Ahb: ca. 871852 III. Sulmnu-asardu: 858824 NB: ismeretes, hogy Ahb rszt vett a qarqari csatban (i. e. 853) mint az asszrellenes nyugati koalici tagja Hizqijjhu I. Pszammetikhosz nem Hizqijjhu: ca. 715687 I. Pszammetikhosz: 664610 Hsea (Izrel) II. Sarrukn nem Hsea (Izrel utols kirlya): ca. 732722 NB: Hsea izreli kirly nem tvesztend ssze a hasonl nev prftval! II. Sarrukn: 721705 NB: ismeretes, hogy Smrnt II. Sarrukn eldje (V. Sulmnu-asardu) foglalta el (i. e. 722), ekkor Hsea is fogsgba esett Krosz Nergal-sar-uszur igen Krosz: 559530 (i. e. 559: Perszisz, i. e. 555: MdiaPerszisz, i. e. 539: Babyln) Nergal-sar-uszur / Neriglisszar: 559556 Melyik mai orszgban van: Biszutun Irn Szardeisz Trkorszg Qarqar Szria (az Orontsz jobb / ott: keleti partjn, Homsz kzelben) Erebuni rmnyorszg (urartui vros, a mai Jerevn mellett) Mannaj Irn Kria Trkorszg Nippur Irq Caesarea (Maritima) Izrael Magyarzza rviden: Amikor knoztk, alzatos maradt, szjt sem nyitotta ki. Mint a brny, ha vghdra viszik, vagy mint a juh, mely nmn tri, ha nyrjk, sem nyitotta ki a szjt. Fogsg s tlet nlkl hurcoltk el, de kortrsai kzl ki trdtt azzal, hogy amikor kiirtjk a fldn lk kzl, npe vtke miatt ri a bntets?NB: magyarzni a. m. rdemi megjegyzst tenni a szveg tartalmra, szavaira, formjra, abbl a clbl, hogy elsegtsk a teljesebb megrtst A szenved szolga / az rkkval (JHVH) szolgja

szenvedsrl szl. Az egyes szm kollektivum: a fogsg (galut) nprl (gola) mondja, hogy amikor szenveds rte (ti. Jeruzslem elfoglalsa utn, a Babylnba deportlskor, a fogsgban), maga beletrdtt, s ms npek sem lltak ki mellette. A bibliai hber kltszet szvesen l az llattartsbl (juh!) vett kpekkel. A mint a brny // mint a juh: parallelismus membrorum, a (vers)tagok prhuzamossga (ez itt: synonymus) Honnan van a fenti idzet? Jes. 53,7-8 (Deutero-Jesja / Babylni nvtelen)

21

Ezekben a tartomnyokban azt az embert, aki a hvem volt, azt jval jutalmaztam. Aki prtt volt, azt bntetssel bntettem. Honnan van a fenti idzet? Dareiosz biszutuni felirata Mikor rtk? i. e. 520 k. (kzvetlenl a Gaumta leverse utni vekben) Magyarzza nhny szval: Dareiosz kirlyknt az igazsg elvre akarja felpteni a hatalmat. Itt az elv hierarchikus alkalmazsa rvnyesl: j az, aki a hve, bns az, aki ellenszegl neki Hzza al egyszer az albbi nevek kzl azt, aki az idzet szerzjnek kortrsa lehetett: Hzza al ktszer az albbiak kzl, aki ksbb lt, mint az idzet szerzje: Ezkiel Jeremis Nab-naid Haggaj Ezra Jesja Artahssztra (Artaxerxsz) * I. Dareiosz: 521486 Ti. Ezkiel: i. e. 6. sz. els harmada; Jeremis: i. e. 600 k.-i vtizedek; Nab-naid: 555539; Haggaj (lsd Haggai k. 1,1); Ezra: i. e. 5. sz. kzepe (? a hagyomnyos dtum: i. e. 458) / msodik fele / vge (jl altmasztott feltevsek); Jesja: i. e. 8. szzad msodik fele; Artahssztra / I. Artaxerxsz: 464424KG/99/11/23

*******************************************************************ELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tsz.

1999/2000 I. (szi) flv

Az kori Kelet trtnete:El-zsia llamai (i. e. 1. vezred)Komorczy Gza(HB-032, HB-131, T-212)

pntek 2:003:30 (Kecskemti utca 10/12 / Magyar utca 31/33, Bfsz. 3)

V. dolgozat: 1999. december 3

VlaszokElrhet maximum: 100 pont. Minsts: 5: 76 p. 4: 5675 p. 3: 3655 p. 2: 1635 p. 1: 15 p. NB: A dolgozatokon ltalban csak a helyes vlaszokat jelltem (a), s ltalban csak a teljes s helyes vlaszokat fogadtam el, a rszlegesen vagy majdnem helyes vlaszokat nem.

Melyik llam fvrosa volt, s mikor (legalbb vszzadnyi pontossggal): 22 p., teljes vlasz esetn + 2 p. Gordion Phrygia i. e. 800 k. Jezreel Izrel (j / nyri fvros) i. e. 9. sz. (Ahb korban, lsd I. Kir. 18,45 stb., s kl. 21,1 skk.) Micpa Izrel i. e. 6. sz. (II. Nab-kudurriuszur jdai helytartjnak, Gedaljhunak a szkhelye,

22

Ninua Paszargadai

Asszria Perszisz

Szardeisz

Lydia

Tirca

Izrel

lsd II. Kir. 25,23) (si idkben szmos alkalommal np- / orszggyls sznhelye, lsd Brk 20,1; I. Sm. 7,7 stb.: i. e. 11. szzad kzepe) i. e. 7. sz. (Szn-ahh-eriba s utdai alatt) i. e. 6. sz. (Krosz fvrosa Mdia elleni lzadsa idejn, ksbb itt ksztettk el a srjt is) i. e. 76. sz. (a Mermnada dinasztia: Ggsz Kroiszosz alatt; ksbb a perzsa szatrapa, illetve a Szeleukida helytart szkhelye) i. e. 10. sz. (Jerobom / Izrel kivlsa DvidSalamon llambl) i. e. 9. sz. eleje (Omri 6. ve, lsd I. Kir. 16,23)< 5 p.

Fzzn megjegyzseket az albbi szvegrszhez:Azutn fltekintettem, s egy frfit lttam, mrktllel a kezben. Megkrdeztem: Hov mgy? gy vlaszolt nekem: Megmrem Jeruzslemet, hogy lssam, milyen szles, s milyen hossz.

Zekharja / Zakaris prfta msodik ltomsbl. A ltomsban jelkpes trgyak / szemlyek s cselekmnyek sorozata jelenik meg a prfta eltt, Dareiosz 2. vnek vge fel (= i. e. 521/20, pontosan: i. e. 520 tavaszn); ezekben a jelkpekben kirajzoldik Jeruzslem sorsa: elpuszttsa (ngy szarv), a puszttk megsemmislse (ngy kovcs, amelyek letrik a ngy szarvat), s az itt idzett szakaszban a vros kiterjedst felmr frfi, aki tevkenysgvel Jeruzslem jjptst jelzi. Honnan val a fenti szvegrszlet? Zekharja k. (2,5) Mi volt Ekbatana sttusa az i. e. 54. szzadban? Az Akhaimenida dinasztia uralkodinak nyri fvrosa (kt hnapra, a legnagyobb hsg idejn, lsd Xenophn, Krosz neveltetse, VIII, 6,22) s korbban? Mdia fvrosa / a legersebb md trzs kirlynak szkhelye (Dioksz kora ta, i. e. 7. sz. i. e. 550) Mi a mai neve az albbi kori vrosoknak? Melyik orszgban fekszenek? Aleppo Haleb2 Szria Babyln Bbil Irq Berytus Beirut (Bejrt) Libanon Bt-Ammon Amman Jordnia Dur-Sarrukn Khorszabad Irq Ekbatana Hamadan Irn2

3 p. 11 p.

11 p.

Eurpai nyelveken / trkpeken stb. ma is Aleppo.

23

Hattusas r-David Kalhu Karkhemis dolgozatban) Sikhem

Boazkale3 / Boazky Jeruzslem Nimrud Dzserablusz

Trko. Izrael (lsd II. Sm. 5,7) Irq Szria / Trko. (lsd

a

II.

Nablusz (pontosabban: Tel Balta, Nablusz keleti szln) Izrael11 p.

Ki volt Hizqijjhu kortrsa Asszriban: Szn-ahh-eriba Babylniban: Marduk-apla-iddina NB: A krdsre egyszer vlaszt Jeruzslem asszr ostromnak (i. e. 701) trtnete a bibliai elbeszls (II. Kir. 1820 / Jes. 3638 / II. Krn. 32) alapjn lehet adni: azok az uralkodk, akikkel Hizqijjhu kapcsolatba kerlt. Hizqijjhu Szn-ahh-eriba (i. e. 704681): m. f. Hizqijjhu Marduk-apla-iddina / Merodakh-baladn (i. e. 721710, s 703): II. Kir. 20,12-15 / Jes. 39,1-8. A babylni kvetek ltogatsa Jeruzslemben nyilvn Marduk-apla-iddina msodik, rvid uralkodsa alatt trtnt, amikor a babylni / kld kirly szles krben keresett szvetsgeseket Asszria ellen Egybknt azonban, pusztn az uralkodsi vek alapjn, rajtuk kvl mg:Asszria Babylnia

Hizqijjhu (ca. i. e. 715687)

II. Sarrukn(i. e. 721705)

Marduk-zkir-sumi(i. e. 703 elejn)

Bl-ibni4(i. e. 702700)

Assur-ndin-sumi5(i. e. 699694)

Nergal-uszib(i. e. 693)

Muszib-Marduk6(i. e. 692689)

22 p., teljes vlasz esetn + 2 p. Mit jelent (rvid fogalmi magyarzat): apodiktikus jog a hber Biblia jogi / trvny jelleg szvegeinek egyik f tipusa: felszlts, intelem, olyan tbbnyire ethikai termszet utasts, amely a benne foglalt elrs megszegshez kln nem rendel szankcit (< grg apodeiktikosz, meggyz stb.). A msik f tipus a kazuisztikus trvny vagy esetjog (latin casus, eset) deportls erszakos ttelepts, elhurcols, az kori Keleten: a lakossg tmeges tteleptse (< latin deporto, elszllt, szmz) diaszpora ethnikai / vallsi stb. kzssgnek tvoli, idegen trsadalmi kzegben l rsze (grg szrvny, sztszrats)3 4

jabban, vrosi rangra emelse ta. Asszr helytart, mint a kvetkez is. 5 Szn-ahh-eriba fia s kijellt utda. 6 Az asszr kirlyfeliratokban: Szubi.

24

dinasztia

ra

kanonizci

lingua franca

messis

LXX

sztr

uralkodhz (grg dnasztsz, uralkod); egymst kvet tagjait leszrmazs vagy adoptls stb. fzi ssze. Ebben az rtelemben Jda kirlyai mind a Dvid-dinasztihoz tartoztak, de Izrel trtnete folyamn tbb dinasztia is uralkodott az vek folyamatos szmozst hasznl korszak (a latin aera, (v)szm szbl; ez a szalak s jelents a lat. aes, aeris, rc, pnz, zsold, fizets szbl nllsult) a mrtkad (irodalmi / szveg-) hagyomny kialakulsa (m i n d e n irodalomban van!) (az akkd qan, nd, mrnd szbl; grg kann); a Biblia iratainak sszelltsa, mrtkad (szent) knyvv vlsa a nemzetkzi rintkezsben / diplomciai letben hasznlt, a rsztvevk tbbsge szmra idegen nyelv (latin frank nyelv, a frank itt kb. a nyugati jelentsben) az kori Izrelben: magas (vezet) mltsgba beiktatott, ezzel az aktussal legitimlt szemly (hber msiah, felkent, ti. a kirlyi / fejedelmi vagy papi mltsgra, mgpedig a fejre csurgatott olajjal); grg khrisztosz olv.: Septuaginta (latin 70): a hber Biblia grg fordtsa, amelyet az Alexandriban l zsidk ksztettek (i. e. 32. sz. az Aristeas-levlben stb. fennmaradt legenda szerint: II. Ptolemaiosz Philadelphosz alatt) s hasznltak, s amely a keresztny Biblia szvetsgi knonjt alkotja (az kori szveghagyomny s a r. kath. egyhzban a tridenti zsinat hatrozata szerint) szabadulst, felmentst hoz isten, Zeusz pl. sztr tritosz, hromszoros szabadt, vagy szemly, pl. II. Flp (i. e. 359336), s erre a mintra szmos hellnisztikus uralkod: (I.) Antiokhosz Sztr (i. e. 281261), (III.) Szeleukosz Sztr (i. e. 225223), (I.) Dmtriosz Sztr (i. e. 162150), (I.) Ptolemaiosz Sztr (i. e. 323282), (IX.) Ptolemaiosz Sztr (i. e. 116110) stb. (feliratokban Iulius Caesar s Hadrianus is) (grg szabadt, megment)11 p.

Hatrozza meg az albbi fldrajzi fogalmakat: Aram-Naharaim a hber Bibliban az Euphratsz kzps szakasznak trsge (lsd Gen. 24,10 stb.). rtelme: Arm(nak) a Folykz(be es rsze). Egyiptomi szvegekben: Naharina. Hasonl hozz: Paddn / Paddan-Aram (Gen. 25,20 stb.), amelyben Paddn a. m. akkd padanu, t, svny. (V. Harrn ~ akkd harrnu.) Maga Arm: El-zsia armiak lakta trsge, a Nyugat (szak-Szria s az Euphratsz nagy kanyarulata ltal kzrezrt terlet) Cisz-Jordnia a Jordntl innen (latin cis, innen) lv trsg, a foly nyugati partja Folyamkz az Euphratsz nagy kanyarulata ltal kzrezrt terlet, (szaknyugat-) Mezopotmia Transz-Euphratia az Euphratszen tl (Mezopotmibl nzve: a folyamtl nyugatra) elterl trsg (akkd eber nri, hber ber ha-nahar, armi Abar nahara)

25

Fzzn rvid, tmr magyarzatot az albbi szveg trtneti forrs rtk elemeihez (klnsen a megjelltekhez):Mivel te a kirlynak s ht tancsosnak a kikldttje vagy, vizsgld meg Jdt s Jeruzslemet Istened trvnye szerint, amely a kezedben van. s vidd el azt az ezstt s aranyat, amelyet a kirly s tancsosai nknt ajndkoznak Izrel istennek, akinek a hajlka Jeruzslemben van, tovbb mindazt az ezstt s aranyat, amelyet Babylnia tartomnyaiban kapsz Ezrt vsrolj gondosan ezen a pnzen bikkat, kosokat s brnyokat, meg a hozzjuk tartoz tel- s italldozatokhoz valt, s mutasd be azokat Istenetek hznak oltrn Jeruzslemben

16 p.

kirly: Artahsaszta, aki Ezrt megbzta, hogy vezesse haza azokat az izrelieket, akik haza akarnak trni. Artahsaszta: I. Artaxerxsz (i. e. 464424), vagy inkbb, mint jabban tartjk, II. Artaxerxsz (i. e. 404359) ht tancsos: a perzsa llamtancs, mint Hrodotosznl (III, 71 skk.), Dareiosz hatalomra kerlsnek lersban kikldtt: Ezra, akirl itt sz van, Artahsaszta kirly megbzsbl ment Jeruzslembe, a kirly armi nyelv, szablyos megbzlevllel ltta el, ezt a levelet Ezra k. teljes terjedelmben kzli is (7,12-26) istened trvnye: az armi szvegben: dt, (vallsi) trvny (< perzsa dta, rendelet, trvny), az utals a Trra vonatkozik, ez a hber sz ksbb grgl nomosz, trvny a kezedben van: a hagyomny szerint Ezra a Trt mint tekecs-knyvet (hber szfer) vitte haza Babylnibl ezst s arany: kincsek s ajndk trgyak a templom szmra, illetve pnz; a hber keszef, ezst sz jelenti a pnzt is; az perzsa korban a forgalmi pnz az arany rme volt (dareikosz) a kirly s tancsosai nknt ajndkoznak: A Templom felszerelsi trgyait, amelyeket II. Nab-kudurri-uszur / Nebukhadreccar zskmnyknt vitt el Jeruzslembl (lsd II. Kir. 25,13-17), mr Dareiosz visszaadta (lsd Ezra k. 6,5). Az kori Keleten ltalnos szoks volt, hogy az ellensg vrosait elfoglal hadsereg magval vitte fogsg-ba (rtsd: zskmnyul) az istenszobrokat stb., ezeket aztn ksbb, amikor az adott orszg megszabadult a fgg helyzetbl, visszaszereztk s szertarts kzepette visszavittk eredeti kultusz-helykre. Itt a jeruzslemi templomnak sznt tovbbi ajndkokrl van sz, lsd Ezra k. 8,24-30. A templomoknak adott adomnyok az istensg tulajdonnak szmtottak, s ltalban rinthetetlenek voltak: thezaurltk ket (a gyakorlatban ez volt az aranyalap) hajlka: a (msodik) Templom, amely az elbeszls szerint mr Dareiosz kora ta llt Babylnia tartomnyaiban: ahol a zsid diaszpora (gola) lt; ti. az, aki nem trt haza, az pnzbeli ajndkot adott (lsd Ezra k. 8,24-30), mintegy a templomi ad megvltsakppen gondosan: a ritulis elrsoknak megfelelen bikkat stb.: az ldozatra alkalmas llatok (lsd Lev. 1,2 skk. stb.) tel- s italldozatnak val: a nvnyi eredet ldozat (lsd Lev. 2,1 skk. stb.) Istenetek hznak oltra: a Templom eltt ll ldozati oltr Honnan val a fenti szvegrszlet? Ezra k. (7,14-17) Az albbi helynevek csatahelyek. Ki harcolt (pontosan!), ki ellen, mikor? Gaugamela Alexandrosz III. Dareiosz Kodomannosz Kunaxa az ifj Krosz7 II. Artaxerxsz Mnmn7 II. Dareiosz kisebb fia, aki a trnt el akarta hdtani a btyjtl. Grg zsoldosainak trtnete Xenophnnl (Anabaszisz).

3 p. 33 p.

i. e. 331 i. e. 401

26

Megiddo Jsijjhu (Jda) Qarqar III. Sulmnu-asardu szvetsgben9 i. e. 853

II. Nekho a Nyugat

i. e. 6098 11 / 12 kirlya,

Mettl meddig tartott az i. e. 9. szzad? i. e. 900801

1 p., tves vlasz esetn 3 p. (!)

Mi (/ ~k) volt (/ ~ak) az kori (hellnisztikus) vilg csodja (/ ~i) Babylnban? 11, teljes vlasz esetn 3 p. A ketts vrosfal s (Szemiramisz) fggkertje (lsd Sztrabn, Gegraphika, XVI, 1,5, 738); a fggkert a Dli palota egyik szrnyban Ki volt a kortrsa Babylnban annak az Akhaimenida kirlynak, aki Egyiptomot meghdtotta?

NB: Ross z volt a krds; elnzst krek.Egybknt pedig: Egyiptomot az Akhaimenida dinasztibl Kambzsz / Kambudzsija (i. e. 529522) hdtotta meg (i. e. 525) (XXVII. dinasztia). Ebben az idben Babylnban is volt a kirly. Krosz a vros elfoglalsa utn nyomban beiktatta a babylni helytart tisztsgbe, s ezt a szerepet mindaddig betlttte, amg maga nem lpett trnra. (Akik a fent alhzott helyes rszvlaszt adtk, azoknak adtam 11 p. engesztel jutalmat.)KG/99/12/06

*******************************************************************

IIIELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tsz.

1999/2000 II. (tavaszi) flv

Az kor trtnete:El-zsia llamai s Izraelaz i. sz. 1. vezred els felben (az Arszakidktl az arab hdtsig)Komorczy Gza(HB-032, HB-131, T-212)

I. dolgozat: 2000. prilis 14 VlaszokElrhet maximum: 111 pont (a prmium-pontok nlkl). Minsts: 5: 86 p. 4: 6685 p. 3: 4665 p. 2: 2645 p. 1: 25 p. NB: A dolgozatokon ltalban csak a helyes vlaszokat jelltem (a), s ltalban csak a teljes s / vagy helyes vlaszokat / ~-elemeket fogadtam el (utbbiakat kisebb pontszmmal), a pontatlan vlaszokat nem.

Mi a neve az kori Keleten:j vlasz: 11 pont

Beirut Cr (Szr) Haleb8 9

Brtosz / Berytus Trosz / Tyrus Aleppo

Lsd II. Kir. 23,29 skk. Kztk Hadad-ezer / Ben-Hadad damaszkuszi s Ahb izreli kirly. (Ezek ketten egybknt ellensgei voltak egymsnak, lsd I. Kir. 20.)

27

Hamadn Nimrud Hatrozza meg a dtumt (vszm)

Ekbatana Kalhu Jeruzslem elfoglalsnak (Titus)j vlasz: 22 pont teljes s j vlasz: + 5 pont prmium

i. sz. 70 (nyarn)10 a. u. c. az Arszakida rban a zsid vilgteremtsi rban az olympiai rban a Szeleukida rban 823 (a. u. c. 1 = i. e. 753) 318 (az Arszakida ra kezdete i. e. 247 tavasza)11 3830 (a zsid vilgteremtsi ra kezdete: i. e. 3761. oktber 6) 212, II (a 212. olmpiasz / olympias 2. ve) (Ol. 1, I = i. e. 776) 382 (a Szeleukida ra kezdete Szriban i. e. 312 sze; Babylniban i. e. 311 tavasza)

Melyik mai orszg terletn van:j vlasz: 11 pont

Adiabn

Antiokheia (Orontsz) Arbla Askalon Bostra Edessza Gordion Harrn Hatra Ktsziphn Mob Niszibisz

Palmyra Petra Szepphrisz (Szpaszinu) Kharax / Characene Szusza Trosz

Irq (egy idben ide tartozott a Tigristl nyugatra es trsg is, ez mg ppen belelg Trkorszgba, illetve Szriba) Trkorszg (Antakya, a mai Hatay tartomny szkhelye) Irq (Erbil) Izrael Szria (Boszra) Trkorszg (Urfa) Trkorszg (Anatliban, Ankartl nyugatra) Trkorszg (Urftl dlre, kzel a szriai hatrhoz) Irq (el-Hadr, a Dzsezirben) Irq (Tk-i Kheszra, kzel Baghddhoz) Jordnia (az Arnn foly menti trsg) Trkorszg (Nusaybin, a Dzsagdzsag folycska partjn, egszen a szriai hatrnl, kzel a Kamislije nev hatrllomshoz) Szria (Tadmo/ur) Jordnia Izrael (Cippora) Irn (Khorramsahr, a kikt terletn) Irn (Ss) Libanon (m. f.)

Ez nem volt egyenesen krdsknt feltve, ezrt a max. pontszmba nem szmtottam bele, de ha j a vlasz, a pontjait figyelembe vettem. 11 NB: Arszakida ra 1 elvben s Babylniban a Szeleukida 65. ve.

10

28

Zeugma

Trkorszg (az Euphratsz jobb partjn, Birecik kzelben, nem messze a szriai hatrtl)j vlasz, j sorrendben: 22 pont

Melyek az Euphratsz kzps folysnak nagyobb, bal parti mellkfolyi: Balih, Hbr Mit jelentenek az albbiak:teljes s j vlasz: 22 pont

diadma

diaszpora

exilarcha

galut hgemn

Hellszpontosz

imperium

khrisztosz

kis idszmts

legatus

Levante LXX

fej-k, (arany stb.) levl-koszor, a hellnizmus kortl kezdden hatalmi jelvny a (Kzel- / Kzp-) Keleten (quasi korona) sztszrtsg; valamely npcsoport exterritorilis elhelyezkedse; zsid diaszpora (hberl: galut): az Izrael terletn kvl l zsidk a szmzets / ~ttek vezetje, az korban a babylni (az exilium-ban l) zsidsg legfbb vilgi vezetje (a kzpkorban olykor az askenzi vilgban is hasznltk ezt a cmet, de hivatalos sttus nlkl) m. f. teljhatalommal br szemly, fvezr, egyeduralkod; a legatus cm grg megfelelje, a rmai kori Keleten, kivlt Diocletianus ta, a provincik elljrja (praeses / hgemn) tengerszoros az gei-tenger s a Mrvnytenger kztt, ma: Dardanellk (anakkale Boazi) parancs, uralom; a meghatrozott (gyakran: idegen) terlet fltti imperium: birodalom (beiktatsi ritus sorn olajjal) flkent (ti. valamilyen magas tisztsgre / mltsgra) (grg sz; hberl: msiah) a zsid vilgteremtsi ra utols hrom szmjegye, ti. az vezred elhagysval; a 6. vezredben, amely jelenleg is tart, az tszmts julianusi naptrra: 1240 (amikor az elz, 5. vezred vget rt) + a li-frat katon v kldtt, kvet (senatusi megbzssal); a csszrkorban: a rmai katonai kzigazgats magasrang tisztviselje: tartomnyi elljr (helytart) / legio parancsnoka olasz kelet; trtneti rtelemben: a Fldkzi-tenger keleti partvidke 70, latinul Septuaginta, a hber Biblia (Tanakh) els grg fordtsa

29

naszi

olympiasz

prozelita Res gestae

sah szkv

sztr triumphus

fejedelem; i. sz. 70 utn a palesztinai / rmai uralom alatt l zsidsg legfbb vezetje (ma: Izrael llam elnke) idszmtsi peridus; mint ra: kt olympiai jtk kztti idszak: 4 v (1. ve: amikor a jtk van) ttrt szemly, pl. aki felvette a zsid vallst (betrt) megtett gyek (elbeszlse), mint cm t. k. Augustus s I. Shpuhr nletjzi feliratnak cme (Res gestae divi Augusti: a Monumentum Ancyranum; illetve ~ Saporis) kirly (az perzsa hsjathija szbl) olyan naptri v, amelybe a normlisnl tbb idegysg (hnap vagy nap) van beiktatva (intercalatio) (Egyiptom: hozzadott napok: epagomena, Mez. s Izrael: szkhnapok, ciklusos rendben; julianusi naptr: napok); a cl a luniszolris naptr s a tavaszi napjegyenlsg / az vszakok rendje sszehangolsa megszabadt, megvlt (a hellnisztikus korban mint kirlyi cm) katonai diadalmenet gyzelmes hadjrat befejezsl (Rma) s mi az?teljes s j vlasz: 33 pont

Kapcsolja ssze a kt tellenes oszlopban, ami sszetartozik. Amu Darja Arkhaiologia Oxus Josephus

Bar Kosziba

Betar

Crassus

Carrhae

Epiphansz

i. e. 167

Jeruzslem karavn

i. e. 63 Harrn

Kzp-zsiai foly mai s antik neve elbeszls (logosz) a kezdetekrl / rgisgrl; Josephus Flavius, Zsid rgisgek / A zsid np trtnete c. knyvnek (Iudaik arkhaiologia / Antiquitates Judaeorum) rvid cme A felkels egyik kzpontja s legutols tmaszpontja (elesett: i. sz. 135) Veresge a prthusoktl (I. Orodes alkirlynak [!] / szurena csapataitl) (i. e. 53) IV. Antiokhosz Epiphansz szobrot lltott Zeusz Olympiosznak Jeruzslemben (tovbb Zeusz Xeniosznak Neapoliszban / Sikhem / Nablusz) (ez vezetett el a Makkabeusok felkelshez) Pompeius elfoglalta a vrost A vros kori keleti neve s az arab sz egyarnt sszefggnek az t jelents si el-zsiai szval (akkd harrnu)

30

Lucullus

Mithridates

Mani Traianus Valerianus

Bardeszansz Arabia (provincia) I. Shpuhr

P. a VI. (Nagy) Mithridates Eupator pontusi kirly (i. e. 10763) elleni hadjrat (III. mithridatesi hbor (i. e. 74) els hadvezre Kezdetben M. a B. irnyzathoz (gnsztikus keresztnysg) tartozott A csszr lltotta fel a tartomnyt (i. sz. 106) A rmai csszrt Shpur legyzte s foglyul ejtetteKG/00/05/18

*******************************************************************ELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tsz.

1999/2000 II. (tavaszi) flv

Az kor trtnete:El-zsia llamai s Izraelaz i. sz. 1. vezred els felben (az Arszakidktl az arab hdtsig)Komorczy Gza(HB-032, HB-131, T-212)

II. dolgozat: 2000. mjus 24, kedd, reggel 9 Kecskemti utcai plet, fsz. (az eladsok terme)Adja meg Aelia Capitolina alaptst a zsid vilgteremtsi ra szerint: i. sz. 130 = 3890 / i. sz. 135 = 3895 Traianus hallnak vt A. U. C.: 870 Valerianus perzsa fogsgba essnek vt a Szeleukida ra szerint: i. sz. 259 = 33 Szsz. . NB: ltalban i. sz. 226-tl szmtjk a Szsznida dinasztia rjt. Ded a szoros rtelemben vett Szsznida ra annyit jelent, hogy Irnban az utols Szsznida, III. Jazdagerd (632651) veit halla s a dinasztia megsznse utn egyszeren tovbb szmoltk az iszlm korszakban. Errl magyarul csak rviden olvashat Jeremis va kis ttekintsben, in: Hajd P., Krist Gy., Rna-Tas A., szerk., Bevezets a magyar strtnet kutatsnak forrsaiba, III [Jegyzet] (JATE BTK Budapest: Tanknyvkiad, 1980), p. 211.

Milyen esemny fzdik Judaea vonatkozsban az albbi szemlyekhez (vszmmal): Hadrianus: Aelia Capitolina alaptsa (i. sz. 130, ti. esetleg ppen ez volt a felkels kivlt oka, vagy i. sz. 135, a felkels utn, megtorlskppen); a Bar Kosziba felkels leverse (132134, ill. Betr: 135) (NB: a Bar Kosziba nv egyszer helynvbl; hvei szerint trtelmezve: bar kokhba, csillag fia, a talmudi irodalomban: bar koziba, hazugsg fia); zsid-ellenes

31

rendelkezsek (zsidk kitiltsa Jeruzslembl, krlmetls megtiltsa stb.) Pompeius: Judaea s Jeruzslem elfoglalsa (i. e. 63), a Templomban belpett a szentek szentjbe is (ezt a zsidk sacrilegiumnak tekintettk), a kirlyt (II. Arisztobulosz) fogsgba viszi Titus: Jeruzslem elfoglalsa (i. sz. 70) Vespasianus: a zsid hbor fparancsnoka (i. sz. 69, csszrr vlasztsig)

Az Euphratsz.Comment / Megjegyzsek:

Hatrozza meg az albbi fogalmakat: aposztata (Julianus vonatkozsban): lzad, hitehagy; ti. Julianus rmai csszr (361363) feladta a Constantinus ltal llamvallss tett (i. sz. 325) keresztnysget s visszatrt a hagyomnyos rmai / pogny istenek kultuszhoz Arabia petraea: autokefl: Babylnia prftja: Coele-Syria: gr. koilos, koil, bels (!); Septimius Severus csszr (193 211) a korbbi Syria provincit (+) kt rszre osztotta (i. sz. 193); a msik: Syria Phoenice corrector / restitutor (totius) Orientis: Septimius Odenathus palmyrai fejedelem cme a rmaiak (III. Gallienus) szolglatban: restitutor totius Orientis; fia, Vaballathus cme: corrector stb. (mindkett a prthusok vonatkozsban) debir: ivan: boltvben zrd, egyik oldaln nyitott csarnok kirlyok kirlya: tbb, eredetileg nll territorilis llam fltt uralkod kirly cme (ksbb mint semitizmus, rtelme: a legnagyobb kirly) korymbosz: gmb alak, magas fejviselet, hajgmb, Szsznida uralkodi jelvny (kirlyonknt ms)

32

nesztorinus: Palaestina tertia: szitlt liszt: Mi volt a htkznapi beszlt nyelve a Szsznida korban a babylniai zsidknak: armi (keleti armi / kldeus) a mezopotmiai keresztnyeknek: szr Milyen nyelven van felrva a Monumentum Ancyranum: grg s latin s hol? Ancyra / Angora / Ankara (Trkorszg) Ki(/k) kapott(/~tak) triumphust Judaert?

lltsa (sorszmozssal) D sorrendbe az albbi neveket: Akko 5 (Akra) Antiokheia 1 Asqalon 6 Berytus 3 (Beirut) Bblosz 2 Gza 7 Szidn 4 Trosz 5 Mi a mai neve? Joppe: Ptolemais: Scythopolis: Jfo (Tel Aviv dli vrosrsze) Akra (Izrael) Bt-Sen / Beiszan (Izrael)

Nem sokkal ksbb 1 becstelen kezt az Istenre emelte, s br rvid ideig tehette, mgis sokak vrt kiontotta. Isten azonban j s egyedlll bntetssel sjtotta, hogy pldzza az utkor eltt: Isten ellensgei mindenkor bnkhz mlt bntetsben rszeslnek. A 2 fogsgba esve nemcsak uralmt vesztette el, amellyel rtul visszalt, hanem a szabadsgot is, amelytl msokat megfosztott, s csfos szolgasgban tengette lett. Mert valahnyszor kedve tmadt fogolytartjnak, 3-nak kocsira vagy lra szllni, megparancsolta, hogy 4. Bntetst mg az is fokozta, hogy br 5 a fia csszr volt, mgsem akadt bosszllja fogsgnak, st mg csak vissza sem kveteltk.

Ki rta? Mivel tudja kiegszteni a kihagyott szavakat / rszeket?1 2 3 4 5

33

Mi ksznhet a Keleten a szakasz htterben ll esemnynek?

Mettl meddig tartott Az i. sz. 3. szzad: Az i. e. 2. szzad negyvenes vei: Az i. e. 1. vezred: Az i. sz. 2. szzad negyedik vtizede: Mi jut eszbe errl a nvrl (tbb is juthat): Abgar Anhita Mahza Mithridatsz Znobia *******************************************************************

IVELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tanszk / MTA Judaisztikai Kutatcsoport

2002/2003 szi (I.) flv Komorczy Gza

kori trtnelem: A Kzel-Kelet az i. e. 2/1. vezred forduljn(Az Amrnai nemzetkzi rendszer s az asszr birodalom kztt) ASN-162 HBN-131 T-212-xPntek 14:0015:30 Kecskemti utcai plet, II. em. 212213 (B/8)

Az elads clja: ttekinteni azokat a vltozsokat, amelyek a Kzel-Keleten az i. e. 2/1. vezred fordulja krli vszzadokban vgbementek. Ez szolgl ltalnos bevezetsl az kori Kelet (Kzel-Kelet / Ancient Near East / Middle East / kori El-zsia stb.) trtnethez. A hallgatknak az eladsok anyagn tlmenen alaposan fel kell kszlnik az kori Kelet trtnetnek tbbi idszakbl is (a kezdetek-tl a perzsa hdtsig). Tanknyv helyettest jelleggel a f. tanvben a kvetkez munkk hasznlandk. (NB: Elolvasni mst is lehet, idegen nyelv knyveket is!)a) Forrsgyjtemny Harmatta Jnos, szerk., kori keleti trtneti chrestomathia (Budapest: Nemzeti 7 Tanknyvkiad, 1999 ) b) sszefoglalsok Michael Roaf, A mezopotmiai vilg atlasza (Az kori Mezopotmia, Anatlia, Irn, Palesztina s Szria) (Budapest: Helikon Magyar Knyvklub, 1998) (NB: trkpanyaga s korszakonknti tmr trtneti ttekintsei miatt akr quasi-tanknyvnek is hasznlni lehet)

34

A. Leo Oppenheim, Az kori Mezopotmia. Egy holt civilizci portrja (Budapest: Gondolat, 1982) (A legjobb ttekints Mezopotmia kultrjrl, klns nyomatkkal a jellegzetes / a mienktl eltr vonsokon. Trtneti anyaga j, de kevs) David Oates & Joan Oates, A civilizci hajnala (A mlt szletse) (Budapest: Helikon Kiad, 1983) Nicholas Postgate, Az els birodalmak (A mlt szletse) (Budapest: Helikon Kiad, 1985) c) Kiegszt olvasmnyok (csak ajnlott / just for pleasure) A Gilgames-eposz (Hklr Nomi fordtsa), in: Antik Tanulmnyok, 42 (1998), pp. 207 259 Fnyl lednek des rmben A sumer irodalom kistkre (Budapest: Eurpa Knyvkiad, 19832) (Komorczy Gza fordtsai) Baal s Anat. Ugariti eposzok (Promtheusz Knyvek, 10) (Budapest: Helikon Kiad, 1986) (Marth Mikls fordtsai) A paraszt panaszai. egyiptomi novellk (Budapest: Magyar Helikon, 1983) (Dobrovits Aladr fordtsai), kl. pp. 19 skk. (Szinuhe trtnete), pp. 95 skk. (Venamon utazsa) Gilgames Agyagtblk zenete (Budapest: Eurpa Knyvkiad, 19743, s ms kiadsok is) (Rkos Sndor fordtsai)

*A nippuri szegny ember, in: Oppenheim, m. f. (mezopotmiai Ldas Matyi-trtnet)

Idszmtsi rendszerek ismeretea) Alapfogalmak

vtized, vszzad, vezred fogalma / tartama a ~-es vek fogalma aetas, jubileum, saeculum, millennium az ra fogalma (k.-lat. aera < aes, aeris, rc, rtk, sszeg stb.) / gr. epokha i. e. / B.C.E. / [mint Kr. (rtsd: Kr. sz.) e. (de NB: ez a zsid trtnelem sszefggseiben nem hasznlatos)], illetve i. sz. / C.E. / [A.D. / Kr. (rtsd: Kr. sz.) u. (de NB: ez a zsid trtnelem sszefggseiben szintn nem hasznlatos)] Dionysius Exiguus (470 k.550 k.) Megjegyzs: az eladsokon s azokkal sszefggsben az i. e. / i. sz. megjells hasznlata kvnatos Szeleukida ra (Szriban Babylniban) (grgk idszmtsa) Arszakida ra Olympiai ra: Olympia, olympia, olympiasz, az vek szmtsa a. u. c. Zsid vilgteremtsi ra (s a kis / rvid idszmts, mg ha csak ksbbi is): "li-frat katon / ad supputationem minorem / supputationis minoris indictio tszmtsok a klnbz rk kztt Elemi idtartam-szmtsok (tlps az i. e. i. sz. hatron is)b) kori keleti idszmtsok

dtum-formula, eponymos (akk. limmu), uralkodsi v Egyiptomi vElemi irodalom a kronolgiai rendszerek ismerethez:

Hahn Istvn, Naptri rendszerek s idszmts (19832, s jabb kiadsai, legutbb: Budapest: Filum, 1998) (ez tanknyvknt hasznlhat) Elias J. Bickerman, Chronology of the Ancient World (London: Thames and Hudson, 19802)

35

Szentptery Imre, A kronolgia kziknyve (Tudomnytr) (reprint: Budapest: Knyvrtkest Vllalat, 1985) (Alapveten a kzpkorra vonatkozik, de az ltalnos ismereteket igen precizen sszefoglalja az kori Keletre nzve is hasznosan) Schalk Gyula, Naptrtrtneti kislexikon. Naptrtrtnet s kronolgia (Budapest: Fiesta Saxum, 1999) (NB: sok olyasmi van benne, ami a tbbi megjellt knyvben nincs, de egy-kt bizarr kzls is) A. Leo Oppenheim, Az kori Mezopotmia. Egy holt civilizci portrja (Budapest: Gondolat, 1982), 411 skk. (Kronolgiai tblzatok, kirlyok uralkodsa stb. Mezopotmia trtnethez)

Fldrajzi ismeretekMezopotmia: Mezopotmia orszgnevei Sumer s Akkd Babylnia Asszria Greater Mesopotamia Euphratsz s mellkfolyi Tigris s mellkfolyi tkelhelyek Szria: szak- s Dl-Szria Orontsz Palesztina / Izrael Tvolibb fldrajzi krnyezet: Anatlia, Kis-zsia, Kaukzus trsge, Egyiptom Tavak, mocsarak, tengerek Irn: Zagrosz lm, Khzisztn, Szusziana Mdia, Atropatn, Perszisz Sivatagok Nagy tvonalak (nyugatkeleti / eurzsiai magisztrlis / nagy khoraszni t stb.) Vrosok kori s mai neve, elhelyezkedsk a mai orszgokban a Kzel-Keletenjabb j tudomnyos sszefoglalsok az kori Kelet trtnetrl:

Amlie Kuhrt, The Ancient Near East c. 3000300 B.C., III (London New York: Routledge, 1995) (ez szinte tanknyvszer) John Boardman, et al., szerk., The Cambridge Ancient History. Second Edition, III, Part 1 (1982); Part 2 (1991); Part 3 (1982); IV (1988); VI (1994) (valamennyiben El-zsit trgyal fejezetek is)tfog tudomnyos sszefoglals szmos rsz-tmrl:

Jack M. Sasson, et al., szerk., Civilizations of the Ancient Near East, IIV (New York: Charles Scribners Sons, 1995)

Tananyag(Vizsgn szmonkrhet)A fent megjellt ltalnos ismereteken (kronolgia, fldrajz) kvl az kori Kelet trtnete ca. abban a terjedelemben, mint Roaf knyvben. A trtnettudomnyban hasznlatos idegen szavak, szakkifejezsek pontos rtelme (pl. kronolgia, szinkronizmus, szubszisztencia stb.) Az kori El-zsia s Egyiptom, illetve Kis-zsia, Irn, Hellasz trtnetnek meghatroz jelentsg szinkronizmusai. Forrsismeret: 1 nagyobb klti szveg, 23 kisebb irodalmi szveg; a Chrestomathia anyagbl: Tell Amrna-i levelek, Idrimi, asszr kirlyfeliratok; Ven-Amon utazsa

36

Az eladsok anyaga(Vzlatosan)

Rgszeti kutatsok a Folyamvlgyben s az ess fldmvels trsgben: Mezopotmia s Szria mint a termel gazdlkods vltozatai. Ebla. A Hbr Balih Euphratsz kzps szakasza (Emar stb.). A Nyugat: Amurr, a fogalom szklse a 3. vezredtl az 1. vezredig. Hettitaegyiptomi konfrontci. Kisllamok Nyugat-El-zsiban (a 2. vezred utols harmada). Aleppo (Jamhad), Alalah, Ugarit, Amurr, fniciai vrosok. A habiru, ummn-manda, meneklt, szkevny csoportok mint politikai tnyezk. Nagyhatalom. A karkhemisi helytart / (nagy)kirly szerepe a szriai llamokkal val viszonyban. Trzsi szervezet, llam, vazallus llam. Kisllamok Nyugat-El-zsiban (az 1. vezred els harmada). Hettita utdllamok. Armi kisllamok. Izrel: Az amrnai glsszktl Merneptahon t Dvidig s az llam kettszakadsig. jabb nagyhatalmi terjeszkeds: Asszria. *******************************************************************ELTE BTK Assziriolgiai s Hebraisztikai Tanszk / MTA Judaisztikai Kutatcsoport

2002/2003 szi (I.) flv Komorczy Gza

kori trtnelem: A Kzel-Kelet az i. e. 2/1. vezred forduljn(Az Amrnai nemzetkzi rendszer s az asszr birodalom kztt) ASN-162 HBN-131 T-212-xPntek 14:0015:30 Kecskemti utcai plet, II. em. 212213 (B/8) I. dolgozat (Szvegelemzs) I. Sm. 911Nhny szempont a kijellt szveg elemzshezEgy forrselemz dolgozatnak mindenekeltt ismertetnie kell azt, mi a trgyul vlasztott szveg, illetve hogy mi van benne (mi a tartalma). A re-narrci olyan tfogalmazs, amelynl a szveg tartalma s mondanivalja ms elbeszl rendszerben ugyan, de hsgesen kpezdik le. Ez a transzformci nyithatja meg az utat a forrskritika eltt; az utbbit mr nem kti a forrs vilgkpe, szemllete: az is trgy lesz a szmra. A kritikai elemzsnek mindenekeltt ki kell terjednie, elemi pldktl eltekintve, a megrts problmira. Az adott esetben ilyenek, pldul, a magyar B.fordtsok terminolgiai klnbsgei s esetleg: nyelvi kompetencia esetn ezek httere a hber eredetiben, vagy a terminusok fogalmi tartalma. Ezt kvetheti a szvegtartalom narrativ strukturkra s elemekre bontsa: a tartalmi kritika, ami a lnyege az elemzsnek. Ezen a skon magtl rtetd mdon az isten / Isten / I-ten (trtnetnkben egybknt a neve / apellativuma hol ,hol )is csak az egyik (mellk)szereplje a trtnetnek, az Isten embere / lt (ltnok) / prfta is csak egy adott felfogst a narrativumban az egyik politikai pozicit kpviseli (jllehet ezt az elbeszl mint Isten akaratt mutatja be) stb. Az elemzs azutn elvezethet az egyszer / esemnytrtneti s a strukturltabb: trtneti, nprajzifolklorisztikus, theologiai stb. rtelmezshez

37

(Sitz im Leben / setting, mondanival / message / zenet stb.). Maga az elemzs abban ll, hogy a trtnetet ttesszk egy msik koordinta-rendszerbe, mint amelyben az elbeszl elhelyezte. A mienk a trtnelmi folyamat rekonstrukcija. A jelen szakasz elemzsnek sarkalatos pontja ( ) annak a felismerse, hogy az els ltsra lineris elbeszls (narrativum) jl elklntheten t b b prhuzamos trtnetben adja el a kirly kijellst. Ezek a prhuzamos trtnetek rendre varinsok ugyanarra a tmra. (a) Saul az ldozati lakomn klnleges bnsmdban rszesl (9,23 skk.) (ennek j prhuzama a sumer Mardu isten hzassga c. eposz, amelyben a lakomn a klnleges adag jelzi az isteni szndkot); (b) Smuel isteni kivlaszts nyomn majdhogynem titokban felkeni psztor-r ( / nagid, klti uralkodi cm) (10,1) (a titkos felkenshez lsd Jhu trtnett, II. Kir. 9,4 skk.); (c) sorsvets tjn a trzsek t vlasztjk ki kirlynak (melekh) (10,20 skk.); (d) s vgl, Ammon fenyegetse / tmadsa idejn mint katonai vezet kiemelkedik (11,1 skk.). Ezek kzl brmelyik elbeszl mozzanat akr meg is trtnhetett (volna), de a ngy egytt, mg ha nem egyforma is a slyuk, azt mutatja, hogy nem szigoran vett krniks beszmol ll elttnk, hanem irodalmi szveg; az elbeszl gy adja el a trtnetet, ahogyan szmra egy rgmlt kirlyvlasztsnak meg kellett trtnnie, illetve ahogyan a tnyt, amelynek konkrt rszleteirl esetleg nem is tud, mlt mdon el kell adni (wie es sich gehrt). A prhuzamos trtneteket teht nem a trtnelem, hanem az elbeszls / irodalom skjn kell rtkelni. Az epizdoknak a maguk rszleteiben nem lehet esemnytrtneti hitelt tulajdontani. Saul lete Gibeban (llattart) (11,5) mg az adott elbeszl szerkezetben is kizrja, hogy kirlyi szemly lett volna, mieltt a hadsereg vezetsre vllalkozik. Az ltalnos trtneti helyzetre tekintettel legnagyobb trtneti valsznsge a kirly hadvezrknt kiemelkedsnek van, a Brk knyve tbb ilyesfajta trtnetet tartalmaz (Brk, Gideon, Jiftah), ezek sorba illeszkedik a kronolgiailag utols: a Saul is. Saul testi s kpessgbeli kivlsga, amit az elbeszls tbbflekppen hangslyoz, a kirly mlt brzolsnak nem-narrativ eleme. A kt hadsereg llekszma kirvan irodalmi: 10 : 1, mg ha nem tudnnk is, hogy a B. s ltalban az kori trtneti forrsok llek- s ltszm-adatai irrelisak. A kijells tbbszrs trtnete irodalmi eszkz a legitimci hangslyozsra. Hasonl eljrsokat rendszeresen alkalmaznak az kori Keleten a divinatio eljrsai sorn: a valamely eljrsban kapott jvendlst ellenrzik, akr az eljrs megismtlsvel, akr ms eljrs(ok) alkalmazsval, minl tbb eljrs adja ugyanazt az eredmnyt, annl biztosabb, hogy ez a jvendls tartalma. Minthogy Saul Izrelnek ha Abi-melekh ksrlett nem szmtjuk az els kirlya volt, az elbeszlsben felttlenl szksges szmra az ers legitimci. Az AmmonGiled konfliktus kzeli analgija Jiftah trtnete (Brk 1011). Figyelemre mlt, hogy a kirlysg megalaptsnak trtnetben nem jut szerep a filiszteusoknak, csak majd a Saul alatt megszervezd trzsi llam kerl sszetkzsbe velk: a kt folyamat prhuzamos. Saul llama eleinte loklis jelentsg s igny, terlett nemcsak a szamarak keressnek folklorisztikus trtnete (9,3 skk.) rja le, nemcsak Saul trzsi httere (Benjmin), hanem mindenekeltt ppen az AmmonGiled konfliktus. A direkt filiszteus veszly csak akkor lp majd fel, amikor sszertek a terjeszked filiszteusok s a terjeszked Saul befolysa alatt ll terletek. Az ldozati lakoma s az olajjal felkens hatrozottan szakrlis sznezetet visz a trtnetbe: mintegy a szakrlis / papi hatalom al rendeli a katonai / kirlyi hatalmat, elbbit nll intzmnyknt jelentve meg. A katonai hatalom fell nzve, nyilvnvalan hozzadott mozzanat, ugyanis az elbbinek megvan a sajtszer, bels szakrlis legitimcija (11,7, NB: a bibliai vallstrtnetben ppen a "kifejezs az egyik kulcs-sz). Az elbeszls trgya vgeredmnyben a hatalmi forma megvltozsa Izrelben: az alkalmi / szksghelyzet-teremtette katonai vezet szerepnek intzmnyeslse s szakrlis legitimcija. Kln dimenzija a trtneti kritiknak a kirlysg- vagy Saul-ellenessg, amelyre az elbeszls tbbszr utal. Az elbeszls klnfle mozzanatai nprajzi s / vagy trtneti rdekek, mind megrdemel bizonyos figyelmet. Nhny ilyen: a genealogiai azonosts fontossga; Saul csaldjnak vagyoni helyzete; az llattart (!) ltfenntarts; az ldozat mint kzssgi tkezs / lakoma (hs); a bma / ldozati magaslat (amelyet a ksbbi kultusz elutastott); a fejre csorgatott olaj mint kitntet / legitiml megklnbztets, a kinevezs aktusa; a trzs fltti szervezet formlis jellege; a sorshzs; a lt mint a kzssg ltal elfogadott kzvett szerep a kzssg s a transzcendentlis vilg kztt, amely kzvettst egybknt fizetsggel kell honorlni; a hadbahvs ritusa (v. vres kard); a hztet mint a lakhz szerves rsze; az eksztatikus prfcival szembeni kz-idegenkeds; a vz-merts / ktra jrs teleplsfldrajzi adottsga mint elbeszl motivum (v. Izsk szolgja s Jkob Hrnban); a cserfa (lon, terebinthus) mint jellegzetes tereptrgy; Rhel sr-kultusza; a ltszlagos kicsinyts (Saul elrejtzse) mint elbeszl fogs a trsadalmi emelkeds dimenzijnak jelzsre stb. stb.

38

Trtneti elemzsben fel kell vetni a kronolgia krdst is. A Dvid eltt formula kevs. Ammon s a filiszteusok nvekv hatalma (filiszteus hivatalnokok, 10,5: igazgatsi appartus), terjeszkedse az Egyiptomtl resen hagyott hatalmi trben vhez nem kthet, legfeljebb negyedszzadnyi vagy valamivel hosszabb idszakhoz, mellettk a korai Izrel politikai integrcija a harmadik tnyez. A B.-i kronolgiban Saulnak adott uralkodsi id hossznak tnik fel. Egy msfl vtized az i. e. XI. sz. harmadik negyednek vge fel (i. e. 1030/25 k.)? NB: bra sz nincs a magyarban, csak br, s ennek enyhn rgies tbbes szma a brk. A Brk k.-ben a br ( )egybknt nem annyira tlkez, hanem inkbb irnyt szerepet tlt be (v. pun magisztrtus: sufes, tbbes szm: suffetes).

*******************************************************************

kori trtnelem:A Kzel-Kelet az i. e. 2/1. vezred forduljn Komorczy Gza ASN-162 HBN-131 T-212-x V i z s g a - d o l g o z a t 2003/02/03/10:00 AM V | +

( I I )

l

a

sJavts

z

o

k

= OK (2 pont) = hinyos / pontatlan, de nem egyrtelmen tves vlasz (1 pont) = hosszabb sorozatoknl helyes vlasz