Bab 4 Simpan Kira

  • View
    183

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

BAB 4 : SIMPAN KIRA

4.1 MENYIMPAN REKOD URUS NIAGA

HASIL PEMBELAJARANMenyatakan maksud & jenis rekod yang ada dalam simpan kira Kenal pasti tujuan simpan rekod urusniaga Nyatakan cara simpan rekod urusniaga Nyatakan maksud urusniaga dan akaun Kenal pasti prinsip sistem catatan bergu

4.1.1: MAKSUD SIMPAN KIRA

Sistem merekod semua urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik dalam buku-buku akaun sesebuah perniagaan

JENIS REKODPenerimaan & pembayaran wang tunai Belian dan Jualan Hasil dan Belanja Aset dan Liabiliti perniagaan.

4.2.2: TUJUAN SIMPAN REKOD URUS NIAGATahu prestasi perniagaan jangka masa panjang Rekod, kelas, ringkas semua urusniaga Simpan rekod aset, liabiliti, ekuiti pemilik supaya kedudukan kewangan dikenalpasti

TUJUAN SIMPAN REKOD URUS NIAGA (samb.)

Sediakan maklumat Jenis

/ jumlah pendapatan Jenis / jumlah perbelanjaan Penghutang dan jumlah hutang Pemiutang dan jumlah hutang dengannya

Bukti urus niaga telah berlaku

TUJUAN SIMPAN REKOD URUS NIAGA (samb.)Bekalkan maklumat akaun untuk bantu peniaga buat keputusan dan perancangan Kira untung dan rugi.

4.1.3: CARA SIMPAN URUS NIAGA

SECARA MANUAL Fail Buku

Rekod Disusun dengan sistematik supaya senang cari

CARA SIMPAN URUS NIAGA (samb.)

SECARA ELEKTRONIK Simpan

dalam komputer Jimat kertas Mudah dirujuk dengan cepat

4.2 MEREKOD URUSNIAGA

4.2.1: SISTEM CATATAN BERGU

MAKSUD URUSNIAGA Aktiviti

pembelian & penjualan barang atau perkhidmatan

MAKSUD AKAUN Senarai

kumpulan urus niaga

4.2.1: SISTEM CATATAN BERGUBuku akaun yang digunakan : BUKU LEJAR Urusniaga mesti dicatat secara serentak dalam DUA akaun berlainan. Ini dinamakan CATATAN BERGU BERGU : DUA (2)

PRINSIP CATATAN BERGUSetiap urusniaga mesti dicatatkan serentak dalam 2 akaun. Satu DIKREDITKAN JUMLAH YANG SAMA Satu DIDEBITKAN Maksudnya, satu akaun terima duit, satu akaun keluar duit.

PRINSIP CATATAN BERGU (samb.)

Satu DIKREDITKAN = (DUIT KELUAR)

Satu DIDEBITKAN = (DUIT MASUK) Maksudnya, satu akaun terima duit, satu akaun keluar duit.

CONTOHDt Tarikh Butiran Folio Akaun Tunai Jumlah Tarikh Jan 8 Butiran Belian Folio Kt Jumlah 200.00

Dt Tarikh Jan 8 Butiran Tunai Folio

Akaun Belian Jumlah 200.00 Tarikh Butiran Folio

Kt Jumlah

4.2.2 ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA.

ASET :harta yang dimiliki oleh perniagaan.

ASETBUKAN SEMASA-Tahan lama -Boleh guna berulangkali -Bantu jalankan perniagaan

SEMASA- Boleh tukar tunai - Boleh berubah nilai

-Alatan pejabat -Premis -Kenderaan -Perabot

-Stok bekalan -Penghutang -Tunai di bank -Tunai di tangan

LIABILITI : Hutang pihak perniagaan kepada pihak luar.

LIABILITIBUKAN SEMASAHutang perniagaan yang perlu dibayar Balik melebihi tempoh 1 tahun

SEMASAHutang perniagaan yang perlu dibayar balik dalam tempoh perakaunan tak lebih 1 tahun

Pinjaman bercagar Pinjaman Bank

Overdraf bank Pemiutang

EKUITI PEMILIKJumlah modal yang dilaburkan oleh perniagaan Keuntungan yang diperoleh perniagaan Contoh Modal

dilabur Hutang bersih hasil kegiatan perniagaan

HASILPendapatan yang diterima dalam bentuk wang Contoh Jualan

barang niaga Hasil perkhidmatan Faedah simpanan Sewa diterima Dividen diterima

BELANJAKos yang dikeluarkan Contoh Sewa

Gaji Bil Iklan

Faedah

pinjaman bank Kerugian akibat banjir dsb.

OLEH ITU

Aset = Ekuiti Pemilik + Liabiliti

4.2.3 : URUS NIAGA TUNAI

BUKU LEJAR

Buku utama rekod urus niaga.

MEREKOD URUSNIAGA SECARA TUNAI

Jual dan beli secar tunai sahaja. Jenis akaunAkaun

tunai Akaun Bank Akaun Modal Akaun Ambilan Akaun Aset

Akaun

Hasil Akaun Belanja

CONTOH BUKU

TEKS MUKASURAT 335

BUAT

LATIHAN AKTIVITI PENGIRAAN 1 MUKASURAT 335