Badalona 127

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_127.pdf

Transcript

 • redacci: 93 458 87 80 liniabadalona@comunicacio21.com | anunciat: 619 13 66 88 publicitat@comunicacio21.com | administraci: facturacio@comunicacio21.com

  Publicaci Quinzenal

  Ensenyament pg 13Ms protestes pel Ventura Gassol i lEscola Montigal

  Entrevista pg 4Llad (ERC): Recuperaremla representaci i seremclau per governar

  Economia pg 13Els empresaris volenmillorar el potencialeconmic de la ciutat

  Poltica pg 11Ferran Falc, reelegitcandidat de CiU per ales eleccions municipals

  Comer pg 14El Mercadona de Pomaravana tot i les reticncies

  Esports pg 15Jurez i Collados guanyen el Ciutat de BDN de Marxa

  Albiol aposta per repetir larecepta electoral de fa 4 anysInseguretat, incivisme i immigraci tornaran a ser els pilars de la seva precampanya, que ja t eslgan pg 11

  pg 3

  Tres setmanes de mgiaEl Festival Internacional Li-Chang celebra la quinzena edici

  lniabadalonaliniabadalona.cat 12-02-2015 Nm.127 Difusi controlada per OJD-PGD: 14.975 exemplars quinzenals

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88| 2 12 febrer 2015lniabadalona.cat

 • 3 | En Portada 12 febrer 2015 lniabadalona.cat

  Capital de la mgia. En aixsha convertit la ciutat desprsque divendres passat arrenqusla quinzena edici del FestivalInternacional de Mgia-XV Me-morial Li-Chang.

  El festival, tal com el seunom indica, ret homenatge alillusionista badalon JoanForns i Jordana, el Mag Li-Chang (1916-1998), consideratun dels mags catalans amb msprestigi internacional i conegutamb aquest sobrenom per laseva habilitat de fer-se passar perxins quan aqu, fa uns 80 anys,veure una persona daquestanacionalitat era altament im-probable. Tal com passa amb el

  mn de la mgia, per, la reali-tat no s ben b aquesta. Unsanys abans de ser conegut coma Li-Chang, Forns es va rebate-jar com a Ling-Fu desprs delimpacte que li va causar una ac-tuaci de Fu-Manx que va po-der veure a principis de la dca-da dels 30 de segle passat. Elcanvi de nom va arribar quinzeanys desprs quan, per un ma-lents legal segurament inex-plicable com els propis trucs demgia, passaria a ser Li-Chang.

  Aix doncs, lesperit del mes-tre Li-Chang, que segons expli-quen els cronistes es va enamo-mar de la mgia desprs dun es-pectacle de lillusionista CaballeroSalim quan encara era un nen,impregna aquests dies de mgiala ciutat amb un festival que s totun clssic i que enguany sallar-gar fins a l1 de mar.

  Qui millor coneix tot els secretsdel festival s el seu director ar-tstic, Enric Magoo, que en decla-racions a Lnia Badalonaexpres-sa la seva satisfacci per la mag-nfica arrencada que ha tingut elfestival grcies a les actuacions delMago Pop i de Juan Tamariz. ElMago Pop va posar la gent dem-peus, la seva actuaci va ser un xitabsolut. I dissabte va ser brutal. EnTamariz s un mestre i el teatre es-tava ple de gom a gom.

  Magoo es mostra orgulls perhaver gaudit daquests mags me-ditics, per afegeix que les ga-les sn la part ms especial del fes-tival, ja que sn un format -ambtres dies el pblic pot veure sismags- nic. Tant si s amb la pre-sncia de mags meditics comamb les gales, el que s que que-da clar aquests dies s que lhe-rncia de Li-Chang continua viva.

  Ciutat mgica El Festival Internacional de Mgia celebra aquests dies la seva quinzena edici amb un cartell de luxe

  Les actuacions del jove Mago Pop i el veter Juan Tamariz omplen el Zorrilla i el Blas Infante

  Albert RibasBADALONA

  CARTELL4El Festival Inter-nacional de Mgia presenta,un any ms, un cartell de luxe.Divendres passat Antonio Daz,conegut com el Mago Pop, vaser lencarregat de donar eltret de sortida al festival amb laseva actuaci al Teatre Zorrilla.El Mago Pop, el jove mag queja s una autntica celebritat atot lEstat, va presentar el seuespecatcle La gran ilusin, far-cit de trucs increbles que vandeixar el public embadalit.

  Lendem va arribar un al-tre dels plats forts del festival.Si el divendres havia estat eltorn dun mag jove, dissabte va

  trepitjar el Teatre Blas InfanteJuan Tamariz, el veter magconsiderat un dels genis con-temporanis daquesta especia-litat artstica especialment enels trucs de cartes i proximitat.Tamariz, de 70 anys, va rebre lamenci honorfica en reconei-xement a la seva carrera des-prs de presentar el seu espec-tacle Magia potagia.

  La prxima actuaci del fes-tival ser la de Sergi Buka, queaquest diumenge ser al Blas In-fante. Cap a finals de mes arri-baran les de Miguel Muoz,Adrian Soler i Andrea, CharlieMag, Jordan Gomez i Yunke.

  Un programa farcit de primeres espases

  Juan Tamariz i Miguel Muoz, dos dels protagonistes del festival. Fotos: Twitter (@agendacultura) i Festival Internacional de Mgia

 • 12 febrer 2015

  Entrevista| 4

  lniabadalona.cat

  Queden menys de quatremesos per a les eleccions.T bones sensacions?S. Tinc bones sensacions perqucrec que recuperarem la repre-sentaci institucional i que ob-tindrem un bon resultat. I aix,deixem-ho dir, en unes eleccionsque seran les ms importantsdes del 79, des de la Dictadura.Seran la primera volta de les ple-biscitries i, en clau local, podemrecuperar el govern per a la ciu-tat. Aix s urgent fer-ho. Ens hijuguem molt tots plegats.

  Creu que la possibilitat de recu-perar la representaci institucio-nal est garantida?S. I no noms aix. Estic segurque serem una pea clau en la go-vernabilitat de la ciutat.

  El veig optimista...B, lescenari ha canviat molts-sim i creiem que la nostra pro-posta enllaar amb el desig decanvi de molta gent de la ciutat.

  Nosaltres representem molt baquest anhel. Sc optimista, s.

  Suposo que la bona salut dERCa escala nacional tamb el tran-quillitza...s clar, per sobretot em tran-quillitza la feina que estem fenten clau local. Des de fa mesos nohem parat de veure vens, enti-

  tats... Hem reivindicat la nostraveu i crec que tot aquest treballaflorar el dia de les eleccions.

  Han trepitjat prou el carrer?I tant! Hem estat en cadascuna deles lluites socials que shan produtaquests darrers mesos intentantajudar. No hem parat de mou-rens. Ens agradaria fer ms? sclar, per som un equip de gentque ara mateix no som professio-

  nals de la poltica i no tenim tanttemps com altres. Hem desga-rrapar les hores dall on podem.

  Queda descartada una possiblecandidatura conjunta amb Ini-ciativa, ERC i Avancem? Primer vull remarcar que lacordque vam assolir amb aquestes for-ces per a un nou govern de pro-grs a la ciutat s molt important.Lendem de les eleccions ser undocument que ens ajudar a ar-ticular com ha de ser el govern decanvi. I respecte al tema de la can-didatura, almenys pel que fa aERC optem per presentar-nossols. Pensem que aix s com po-dem maximitzar el mxim nom-bre de regidors desquerres.

  Es rumoreja que hi ha un pacte noescrit entre els grups de loposi-ci que, guanyi qui guanyi, sa-rribar a un acord perqu Albiolno torni a governar. s aix?El que hi ha s la certesa que els 4anys del PP han estat un desastrei que han afectat molt la imatge dela ciutat. Hi ha un acord de m-nims per revertir aquesta situaci.Jo ho tinc clarssim: necessitem ungovern de progrs que asseguri un

  canvi per anar a millor. I qui ensvoti pot estar tranquil que amb no-saltres no hi haur sorpreses: nocanviarem el vot a ltima hora nideixarem governar en cap cas elPP. Ni mitges tintes ni marxes en-rere. Nosaltres ho tenim clar.

  Aquest tots contra Albiol noenforteix lactual alcalde?S, per del que jo parlo no s unpacte per acabar amb Albiol, sinun acord per millorar la ciutat:una proposta guanyadora perquBadalona pugui tenir un governdiferent. Ms net, ms transpa-rent, ms social.

  Finalment, Miquel Estruch anira la seva llista?Aix no tho puc dir perqu estemen ple treball de confecci de lallista i ara no s el moment de ferpblic cap nom. El que s que etpuc dir s que el Miquel Estruchs un capital i un valor molt im-portant per al nostre projecte i hafet i fa molta feina.

  I vost, qu pot aportar que notinguin altres candidats?Jo sc un candidat amb unamotxilla poc pesada i aix, de persi, ja crec que s una cosa positi-va. A ms, sc una cara relativa-ment nova i tamb he trepitjat elmn de fora de la poltica. No totsho poden dir. Jo vinc de la socie-tat civil i potser per aix em mirola poltica duna altra manera.

  He comenat preguntant-li persensacions i acabo preguntant-li per resultats. Quina s la sevaquiniela?[Somriu] No tinc pronstic. Elrepte que tenim s tan enorme iens obliga a treballar a tants ni-vells que el qu passar lendemno vull que em distregui. Per re-peteixo, ERC tindr representa-ci i jugar un paper clau en la go-vernabilitat de la ciutat. Perqu lanostra s una proposta singulari que pot aportar aire fresc a unPle municipal on hi ha les ma-teixes cares des de fa molts anys.

  Recuperarem larepresentaci i seremclau per governar

  Arnau NadeuBADALONA

  Seran les eleccions

  ms importants des de

  la Dictadura. Ens hi

  juguem molt tots

  Oriol Llad / candidat dERC a lalcaldia

  El compte enrere ja ha comenat i Oriol Llad assegura que arriba ambels deures fets de cara a les eleccions municipals. Descartant una possible

  candidatura conjunta desquerres, el republic es reivindica com una cara novai llana un missatge: Nosaltres no deixarem governar en cap cas el PP.

  Eleccions municipals | Ronda dentrevistes als candidatsAmb aquesta entrevista a Oriol Llad (ERC), Lnia Badalona comena una ronda dentrevistes

  als candidats dels diversos partits actualment representats al Ple municipal o que hi havien tingut un paper important, com el cas dERC. Est previst seguir amb lex Maas (ICV-EUiA), Ferran Falc

  (CiU) i Jordi Serra (PSC) i poder acabar amb lactual alcalde de la ciutat, Xaviar Garca Albiol (PP).

 • 5 | Opini 12 febrer 2015 lniabadalona.cat

  publicitat 619 13 66 88

  Les cartes dopini es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

  Lnia