of 16 /16
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal Ensenyament pàg 13 Més protestes pel Ventura Gassol i l’Escola Montigalà Entrevista pàg 4 Lladó (ERC): Recuperarem la representació i serem clau per governar” Economia pàg 13 Els empresaris volen millorar el potencial econòmic de la ciutat Política pàg 11 Ferran Falcó, reelegit candidat de CiU per a les eleccions municipals Comerç pàg 14 El Mercadona de Pomar avança tot i les reticències Esports pàg 15 Juárez i Collados guanyen el Ciutat de BDN de Marxa Albiol aposta per repetir la “recepta”electoral de fa 4 anys Inseguretat, incivisme i immigració tornaran a ser els pilars de la seva precampanya, que ja té eslògan pàg 11 pàg 3 Tres setmanes de màgia El Festival Internacional Li-Chang celebra la quinzena edició línia badalona liniabadalona.cat · 12-02-2015 · Núm.127 · Difusió controlada per OJD-PGD: 14.975 exemplars quinzenals

Badalona 127

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_127.pdf

Text of Badalona 127

 • redacci: 93 458 87 80 [email protected] | anunciat: 619 13 66 88 [email protected] | administraci: [email protected]

  Publicaci Quinzenal

  Ensenyament pg 13Ms protestes pel Ventura Gassol i lEscola Montigal

  Entrevista pg 4Llad (ERC): Recuperaremla representaci i seremclau per governar

  Economia pg 13Els empresaris volenmillorar el potencialeconmic de la ciutat

  Poltica pg 11Ferran Falc, reelegitcandidat de CiU per ales eleccions municipals

  Comer pg 14El Mercadona de Pomaravana tot i les reticncies

  Esports pg 15Jurez i Collados guanyen el Ciutat de BDN de Marxa

  Albiol aposta per repetir larecepta electoral de fa 4 anysInseguretat, incivisme i immigraci tornaran a ser els pilars de la seva precampanya, que ja t eslgan pg 11

  pg 3

  Tres setmanes de mgiaEl Festival Internacional Li-Chang celebra la quinzena edici

  lniabadalonaliniabadalona.cat 12-02-2015 Nm.127 Difusi controlada per OJD-PGD: 14.975 exemplars quinzenals

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 12 febrer 2015lniabadalona.cat

 • 3 | En Portada 12 febrer 2015 lniabadalona.cat

  Capital de la mgia. En aixsha convertit la ciutat desprsque divendres passat arrenqusla quinzena edici del FestivalInternacional de Mgia-XV Me-morial Li-Chang.

  El festival, tal com el seunom indica, ret homenatge alillusionista badalon JoanForns i Jordana, el Mag Li-Chang (1916-1998), consideratun dels mags catalans amb msprestigi internacional i conegutamb aquest sobrenom per laseva habilitat de fer-se passar perxins quan aqu, fa uns 80 anys,veure una persona daquestanacionalitat era altament im-probable. Tal com passa amb el

  mn de la mgia, per, la reali-tat no s ben b aquesta. Unsanys abans de ser conegut coma Li-Chang, Forns es va rebate-jar com a Ling-Fu desprs delimpacte que li va causar una ac-tuaci de Fu-Manx que va po-der veure a principis de la dca-da dels 30 de segle passat. Elcanvi de nom va arribar quinzeanys desprs quan, per un ma-lents legal segurament inex-plicable com els propis trucs demgia, passaria a ser Li-Chang.

  Aix doncs, lesperit del mes-tre Li-Chang, que segons expli-quen els cronistes es va enamo-mar de la mgia desprs dun es-pectacle de lillusionista CaballeroSalim quan encara era un nen,impregna aquests dies de mgiala ciutat amb un festival que s totun clssic i que enguany sallar-gar fins a l1 de mar.

  Qui millor coneix tot els secretsdel festival s el seu director ar-tstic, Enric Magoo, que en decla-racions a Lnia Badalonaexpres-sa la seva satisfacci per la mag-nfica arrencada que ha tingut elfestival grcies a les actuacions delMago Pop i de Juan Tamariz. ElMago Pop va posar la gent dem-peus, la seva actuaci va ser un xitabsolut. I dissabte va ser brutal. EnTamariz s un mestre i el teatre es-tava ple de gom a gom.

  Magoo es mostra orgulls perhaver gaudit daquests mags me-ditics, per afegeix que les ga-les sn la part ms especial del fes-tival, ja que sn un format -ambtres dies el pblic pot veure sismags- nic. Tant si s amb la pre-sncia de mags meditics comamb les gales, el que s que que-da clar aquests dies s que lhe-rncia de Li-Chang continua viva.

  Ciutat mgica El Festival Internacional de Mgia celebra aquests dies la seva quinzena edici amb un cartell de luxe

  Les actuacions del jove Mago Pop i el veter Juan Tamariz omplen el Zorrilla i el Blas Infante

  Albert RibasBADALONA

  CARTELL4El Festival Inter-nacional de Mgia presenta,un any ms, un cartell de luxe.Divendres passat Antonio Daz,conegut com el Mago Pop, vaser lencarregat de donar eltret de sortida al festival amb laseva actuaci al Teatre Zorrilla.El Mago Pop, el jove mag queja s una autntica celebritat atot lEstat, va presentar el seuespecatcle La gran ilusin, far-cit de trucs increbles que vandeixar el public embadalit.

  Lendem va arribar un al-tre dels plats forts del festival.Si el divendres havia estat eltorn dun mag jove, dissabte va

  trepitjar el Teatre Blas InfanteJuan Tamariz, el veter magconsiderat un dels genis con-temporanis daquesta especia-litat artstica especialment enels trucs de cartes i proximitat.Tamariz, de 70 anys, va rebre lamenci honorfica en reconei-xement a la seva carrera des-prs de presentar el seu espec-tacle Magia potagia.

  La prxima actuaci del fes-tival ser la de Sergi Buka, queaquest diumenge ser al Blas In-fante. Cap a finals de mes arri-baran les de Miguel Muoz,Adrian Soler i Andrea, CharlieMag, Jordan Gomez i Yunke.

  Un programa farcit de primeres espases

  Juan Tamariz i Miguel Muoz, dos dels protagonistes del festival. Fotos: Twitter (@agendacultura) i Festival Internacional de Mgia

 • 12 febrer 2015

  Entrevista| 4

  lniabadalona.cat

  Queden menys de quatremesos per a les eleccions.T bones sensacions?S. Tinc bones sensacions perqucrec que recuperarem la repre-sentaci institucional i que ob-tindrem un bon resultat. I aix,deixem-ho dir, en unes eleccionsque seran les ms importantsdes del 79, des de la Dictadura.Seran la primera volta de les ple-biscitries i, en clau local, podemrecuperar el govern per a la ciu-tat. Aix s urgent fer-ho. Ens hijuguem molt tots plegats.

  Creu que la possibilitat de recu-perar la representaci institucio-nal est garantida?S. I no noms aix. Estic segurque serem una pea clau en la go-vernabilitat de la ciutat.

  El veig optimista...B, lescenari ha canviat molts-sim i creiem que la nostra pro-posta enllaar amb el desig decanvi de molta gent de la ciutat.

  Nosaltres representem molt baquest anhel. Sc optimista, s.

  Suposo que la bona salut dERCa escala nacional tamb el tran-quillitza...s clar, per sobretot em tran-quillitza la feina que estem fenten clau local. Des de fa mesos nohem parat de veure vens, enti-

  tats... Hem reivindicat la nostraveu i crec que tot aquest treballaflorar el dia de les eleccions.

  Han trepitjat prou el carrer?I tant! Hem estat en cadascuna deles lluites socials que shan produtaquests darrers mesos intentantajudar. No hem parat de mou-rens. Ens agradaria fer ms? sclar, per som un equip de gentque ara mateix no som professio-

  nals de la poltica i no tenim tanttemps com altres. Hem desga-rrapar les hores dall on podem.

  Queda descartada una possiblecandidatura conjunta amb Ini-ciativa, ERC i Avancem? Primer vull remarcar que lacordque vam assolir amb aquestes for-ces per a un nou govern de pro-grs a la ciutat s molt important.Lendem de les eleccions ser undocument que ens ajudar a ar-ticular com ha de ser el govern decanvi. I respecte al tema de la can-didatura, almenys pel que fa aERC optem per presentar-nossols. Pensem que aix s com po-dem maximitzar el mxim nom-bre de regidors desquerres.

  Es rumoreja que hi ha un pacte noescrit entre els grups de loposi-ci que, guanyi qui guanyi, sa-rribar a un acord perqu Albiolno torni a governar. s aix?El que hi ha s la certesa que els 4anys del PP han estat un desastrei que han afectat molt la imatge dela ciutat. Hi ha un acord de m-nims per revertir aquesta situaci.Jo ho tinc clarssim: necessitem ungovern de progrs que asseguri un

  canvi per anar a millor. I qui ensvoti pot estar tranquil que amb no-saltres no hi haur sorpreses: nocanviarem el vot a ltima hora nideixarem governar en cap cas elPP. Ni mitges tintes ni marxes en-rere. Nosaltres ho tenim clar.

  Aquest tots contra Albiol noenforteix lactual alcalde?S, per del que jo parlo no s unpacte per acabar amb Albiol, sinun acord per millorar la ciutat:una proposta guanyadora perquBadalona pugui tenir un governdiferent. Ms net, ms transpa-rent, ms social.

  Finalment, Miquel Estruch anira la seva llista?Aix no tho puc dir perqu estemen ple treball de confecci de lallista i ara no s el moment de ferpblic cap nom. El que s que etpuc dir s que el Miquel Estruchs un capital i un valor molt im-portant per al nostre projecte i hafet i fa molta feina.

  I vost, qu pot aportar que notinguin altres candidats?Jo sc un candidat amb unamotxilla poc pesada i aix, de persi, ja crec que s una cosa positi-va. A ms, sc una cara relativa-ment nova i tamb he trepitjat elmn de fora de la poltica. No totsho poden dir. Jo vinc de la socie-tat civil i potser per aix em mirola poltica duna altra manera.

  He comenat preguntant-li persensacions i acabo preguntant-li per resultats. Quina s la sevaquiniela?[Somriu] No tinc pronstic. Elrepte que tenim s tan enorme iens obliga a treballar a tants ni-vells que el qu passar lendemno vull que em distregui. Per re-peteixo, ERC tindr representa-ci i jugar un paper clau en la go-vernabilitat de la ciutat. Perqu lanostra s una proposta singulari que pot aportar aire fresc a unPle municipal on hi ha les ma-teixes cares des de fa molts anys.

  Recuperarem larepresentaci i seremclau per governar

  Arnau NadeuBADALONA

  Seran les eleccions

  ms importants des de

  la Dictadura. Ens hi

  juguem molt tots

  Oriol Llad / candidat dERC a lalcaldia

  El compte enrere ja ha comenat i Oriol Llad assegura que arriba ambels deures fets de cara a les eleccions municipals. Descartant una possible

  candidatura conjunta desquerres, el republic es reivindica com una cara novai llana un missatge: Nosaltres no deixarem governar en cap cas el PP.

  Eleccions municipals | Ronda dentrevistes als candidatsAmb aquesta entrevista a Oriol Llad (ERC), Lnia Badalona comena una ronda dentrevistes

  als candidats dels diversos partits actualment representats al Ple municipal o que hi havien tingut un paper important, com el cas dERC. Est previst seguir amb lex Maas (ICV-EUiA), Ferran Falc

  (CiU) i Jordi Serra (PSC) i poder acabar amb lactual alcalde de la ciutat, Xaviar Garca Albiol (PP).

 • 5 | Opini 12 febrer 2015 lniabadalona.cat

  publicitat 619 13 66 88

  Les cartes dopini es poden enviar a: [email protected]

  Lnia Badalona no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: [email protected] publicitat: [email protected]: [email protected]

  lniabadalona.cat

  Dipsit legal: B.43222-2010amb el suport de:Difusi controlada

  14.975 exemplars quinzenals

  Un diari plural Un diari participatiu

  Actualitat a la xarxa

  En qu es basa la poltica? Es potcontestar: En la confiana. Quinaconfiana podem tenir els cata-lans amb els partits i els governsdEspanya? Cap ni una, ni ambels de dretes ni els desquerres,tots ens han enganyat i han fetfalses promeses.

  Amb els partits i poltics cata-lans ms o menys ens passa elmateix, no diguem ara amb eldarrer escndol de Jordi Pujol ifamlia i altres que encara estansota la catifa esperant que a lesclavegueres de lEstat els convin-gui treurels a la llum. Ja s horaque ens deixin de tractar com anens petits que amb una piruletarepartida en campanya delec-cions ja ens tenen contents o combabaus que ens ho empassem toti no tenim memria per retreu-rels-hi ms tard la manca da-compliment del seu programapoltic. Hem quedat ben dece-buts de moltes coses, per aixno implica abandonar la nostradecidida voluntat de superar elsentrebancs i dificultats que te-nim ara i tindrem en el futur alhora de negociar amb Espanya,els actius i passius que pertoquena cadascun dels estats, una ve-gada separats.

  Per a ms embolic, Mas noconfia en Junqueras i Junquerasdesconfia den Mas. La confianaen una Catalunya millor, neta dela porqueria adherida a la pell delantic sistema, s un dels tretsfonamentals en els quals es re-colza la ciutadania que esperaamb illusi obtenir la indepen-dncia. Tenim una societat co-hesionada, solidria, gent prepa-rada, honrada i qualificada. Enqui hem de confiar? En nosaltresmateixos. nim!

  4En qui confiar?per Jordi Lleal

  #Vencerem#EnRiscDExpulsi #ArribaLaNeu

  4Supremacisme lingsticper Joan Granollacs

  Deu ser coincidncia, o no, perdes de la destituci d'Andoni Zu-bizarreta, Zubi, com a directortcnic (DT), les aiges a Can Bar-a shan calmat, i de quina ma-nera. Aquest fet, afegit a la-nunci de convocatria delec-cions, ha servit per apaivagar elsnims de la massa social i, de re-truc sembla que han ajudat le-quip a trobar una bona lnia dejoc. En un club com aquest, quequan no t problemes sels creades de dins, tot adquireix una di-mensi descomunal. I especial-ment pel que fa a figures insti-tucionals: avui ests a dalt de toti en qesti de dies ets el centrede totes les crtiques.

  Val a dir que amb Zubizar-reta, ja des de la seva poca de ju-gador, el barcelonisme sempreha tingut poca pacincia en ge-neral. Amb aquestes creden-cials, bviament se lha miratsempre amb lupa i no se li hadeixat passar ni una. Encaraque ell no hagus estat respon-sable directe dalgun dels fitxat-ges nefastos dels darrers anys,com a DT ha hagut dentomarsempre la desaprovaci de lafi-ci quan alguna contractacino ha funcionat. Aix li ha ser-vit tamb a la directiva de pa-

  raiges, almenys durant untemps. La situaci, per, es vaconvertir en insostenible desprsde la derrota a Anoeta de fa unessetmanes, i Bartomeu va pren-dre dues decisions drstiques(acomiadament de Zubi i con-vocatria deleccions) per queaparentment estan revertint po-sitivament en lequip. I sensdubte, un dels aspectes ms po-sitius daquesta recent bonamarxa esportiva el trobem en laporteria. No era gens fcil trobarun substitut de Valds, i si msno sembla que el seu passatcom a porter ha fet que Zubinhagi sabut trobar no un sindos de gran vlua. Tant Bravo,actualment el porter menys go-lejat de la Lliga, com Ter Stegen,sestan repartint els minuts idonen una enorme seguretatsota pals.

  A Zubi se li ha discutit ga-ireb tot, per s just reconixeraquesta ltima herncia queens deixa. El que s fora signi-ficatiu s que la seva absncia,ms enll dafectar el club, estresultant balsmica. Sense unblanc com ell, la crtica esporti-va no troba arguments enaquests moments i parallela-ment lequip comena a rutllar.

  per Sergi Villena

  4Ning no troba a faltar el Zubi

  Com en gaireb tot, lespanyo-lisme fa trampa. En la qestilingstica, carreguen contra elsistema dimmersi com tot-hom sap, ms teric que real alnostre pas sota la bandera dela llibertat: els pares tenen dreta escollir la llengua de leduca-ci dels seus fills; naturalment,en el cas que siguin espanyols ide llengua castellana, perqu sisn estrangers o parlants daltresllenges, de laragons al gallec,aleshores, res de res.

  Per aix sobten articles cu-rulls de supremacisme lings-tic com el de Francisco M. Toroa un dels mitjans digitals del de-pendentisme catal: manifestala seva total incomprensi enun to que heu de llegir, perqus difcil de definir sense fer-hopel fet que pares de llengua ma-terna castellana tallin el cordlingstic que els uneix als seusavantpassats i passin a parlar encatal als seus fills. Dantesc.Quin horror. Per no quedvemque cadasc feia en aquestamatria, exactament el que lisortia de larc de triomf? Ah, quelargument noms val si s per

  fer bullir lolla duna suposadapersecuci del castell...

  Com resulta que el cas que elsenyor Toro denuncia s ex-actament el meu, el de casa nos-tra, he decidit esplaiar-me un xic.S. Resulta que la seva mare i unservidor som de llengua mater-na castellana i en canvi parlemals nostres fills en catal. Terri-ble, s. Passa que ens vam so-cialitzar a la universitat en cata-l, ens vam conixer i enamorardesprs en aquesta llengua i stamb la que emprem habitual-ment a la feina. Algun problema?Passa que repetim amb els nos-tres fills el mateix esquema queels nostres avantpassats van feren sentit contrari: els dun cos-tat passaren del catal al caste-ll perqu als anys quaranta aixho exigia ladhesi al rgim fran-quista; els de laltre, de larago-ns al castell perqu la seva be-lla i vella llengua pirinenca no feiafi. Senyor Toro, no en tenimcap dubte, el nostre canvi ling-stic s el ms digne del quehan fet els nostres en unes quan-tes generacions per un motiu:lhem fet sense avergonyir-nos.

  @SERCatalunya: El jutge Santiago Vidal, apunt de ser expulsat de la carrera judicialper redactar una constituci catalana. Hoha d'aprovar el ple del CGPJ.

  @vahomeva: Jo, com el pessebre, he tiratfarina per sobre el cotxe per fer veure queestava nevat. Ara posar paper d'aluminidavant de casa com un riu.

  @AnnaClimentt: 4 de febrer, dia mundialde les persones amb cncer. Per a totes elles,lluitadores, per a totes les vides que ha llevatdel nostre voltant, seguim amb la lluita.

 • | 6Envians les teves cartes a: [email protected] febrer 2015lniabadalona.cat

  @Jaumaulet: El conseller Santi Vila diuque es troba ms a prop de Junqueras quede Duran. Deu ser que tots dos s'estan aCatalunya. I Duran a Madrid.

  @XavierGLuque: Criticar la gesti dunanevada a posteriori sembla ms fcil, queja s dir, que criticar lalineaci del Baradesprs del partit.

  @gerardotc: La encuesta del CIS que bajaal PSOE a tercer puesto se hizo antes de lode la cadena perpetua. No pasa nada. Hastael sexto puesto es UEFA.

  Aire fresc

  Opini en 140 carcters

  En la mitologia grega, Pandora va ser laprimera dona, feta per ordre de Zeus coma part dun cstig a Prometeus per haverdesvelat a la Humanitat el secret del foc.Fins llavors, la Humanitat havia viscutuna vida totalment harmoniosa en elmn, per Pandora va obrir la caixa quecontenia tots els mals alliberant totes lesdesgrcies humanes (la vellesa, la ma-laltia, la fatiga, la bogeria, el vici, la pas-si, la plaga, la tristesa, la pobresa, el crim,etctera).

  Pandora, per, va tancar la caixa (queen realitat era una mfora) just abans quel'Esperana tamb sorts. I va crrer capals homes a dir-los que no estava tot per-dut, que encara els quedava l'esperana.

  Una ciutat tan gran com Badalona tmoltes similituds amb la mtica caixa dePandora, en el fons de la qual noms esvan quedar lesperana i, evidentment,amb ella, la fe. Clar que una ciutat s unaciutat, per aquella caixa que tothomanomena i ben pocs saben qu conteniahi t com deia fora semblances. Enca-ra matreveixo a anar ms lluny, una i al-tre fins i tot sassemblen amb els ssershumans: tenen cos i nima.

  Lesperana, per als badalonins i perals que no ho sn, seguint la seva ac-cepci, ve desperar, una espera de co-ses millors, naturalment. Significa queespero i confio en alguna cosa sense te-nir la certesa absoluta que es doni. Mol-tes vegades lesperana est alimenta-da per creences que poden apropar-seo no a la veritat. La Fe, ve del vocablellat fides, que significa exactitud o ve-racitat. Contrriament a lesperana, laFe est basada en la veritat, per no pasen les creences. s doncs, la Fe, la cer-tesa del que sespera, la convicci delque no es veu, segons diu la carta alsHebreus.

  Doncs, els badalonins, seguramentencara per la influncia dels dus, mal-grat tot el que de negatiu es pugui dir iescriure, vs per on encara tenen espe-rana i fe, ambdues incardinades en lapoltica i en els seus homes i dones, queels dus guardin.

  La badalonina caixa de Pandora vadeixar escapar bellesa, coherncia ur-

  banstica, serveis, estructures, vialitat, in-dstria i docncia. Tot ho estem buscantdes dels foscos temps de la dictadura i delbrutal creixement urb dels anys 60 i 70del segle passat, per no ho assolim... hoveiem proper, per difs, aix s, senseperdre lesperana en els nostres polticsi la fe amb lalcalde que la darrera set-mana de maig ens regalar Zeus. Les-perana s el darrer que es perd...

  Un Xavier Garcia que fa bombo perles espanyes, ben atrapat en el funam-bulisme, pot deixar pas, per obra tambde la mitologia grega, a un nou alcaldeque, tamb per obra i grcia dels dus,no acabi de satisfer ning? Els badalo-nins, lluny de la llegenda grega, no in-tenten donar a lhome alcalde la culpa detots els mals de la ciutat. Perqu sabenque la culpa s collectiva, ni un sol par-tit sen salva. El vot a les municipals ani-r altre cop a la fe i lesperana: lnic queels queda als badalonins.

  En ple somni, veiem dalt de Monti-gal milers de badalonins pregant alsdus i als seus intercessors que tots i ca-dascun dels partits que demanaran el votper treure un alcalde de la seva particu-lar caixa de Pandora, els ofereixin un pro-grama de quatre anys factible, desenvo-lupable, real, que engresqui a tothom, po-ltics i politiqueria inclosos.

  Ms amunt de la muntanya, agafatsa la Creu de Montigal, els empresaris ba-dalonins tamb resen perqu tots els po-ltics que aspiren a una cadira al sal deplens del consistori es llegeixin de dalt abaix i lentenguin!!!- el Decleg per laconsolidaci del potencial econmic deBadalona, que no demana ms que senyi empenta. Decleg aclaparador i realis-ta elaborat per la FEB. I ja fent puntetes,a la creuera, amb els empresaris a sotaresant i milers de badalonins envoltantmans enlaire la muntanyeta maleint laplaga, uns ngels mostraran el camcap a una poltica social que per ella solaja clama al cel I avergonyeix qui t dosdits de seny.

  Tot plegat, ja ho veureu en somnis,com jo, grcies a la vella caixa de Pan-dora. I als que ens han manat, i manen,naturalment.

  4La caixa de Pandora badaloninaper Estanis Alcover i Mart

  La Miracle i lEmmanuel sn maturoi recordo all que ens va explicar lEm-par Moliner, laltre dia a classe, sobre unarticle on ella volia escriure la paraulanegres i leditorial del diari li va fer can-viar per Sud-africans. Miro als nens,la seva pell s tan negra com la gola delllop. La Miracle porta els cabells curts itrenats; la cara projecta la lluminositatduna lluna plena; xerraire i divertida, laMiracle gaudeix amb el joc, les bromes,els pinzells i les pintures. La professorade lesplai li diu que vagi amb compte perno embrutar-se, i ella li respon que larentadora de la mare s gran, moltgran. LEmmanuel s alt, deu tenir unsdeu anys; els cabells rasos i els ulls ne-gres com un pecat; ulls actius, curiosos;ulls oberts a un nou continent, a unanova vida.

  Tots dos pertanyen a lesplai ISOM,un centre educatiu destinat a la infn-cia i a la joventut. Avui un grup de nensi nenes de lesplai han anat al centre cul-tural lEscorxador, situat al barri de la Sa-lut a participar en una activitat ldicaanomenada Butxaques Creatives. EnBernat i en Carles sn els tcnics res-ponsables daquest projecte cultural;es tracta dun treball educatiu que t perobjectiu fer una exposici sobre la ciu-tat de Badalona. Els participants dis-posen de tota mena de materials: pin-zells, bots de pintura blava, rosa, gro-ga, blanca..., papers, goma, cartr,cartolina, estisores, regles..., per deixarque aflori la seva creativitat. Tot un con-junt delements per aprendre a mirar elmn amb una altra mirada; per crear desdel llenguatge artstic una altra Bada-lona; per agafar un color i pintar un vai-xell o escriure una lletra, omplir la tar-da amb invencions i deixar volar estels

  o coloms. El llenguatge de la infncia, dela ingenutat, de les idees lliures i pures.

  La Mireia imagina i diu que si tu novens a conixer la seva ciutat ets un prin-gao! Els acudits improvisats sn vius i fanemergir els somriures sincers. Quin goigla sala, amb els nens, qu ter creatiu, devida, dillusions, daromes. Barrejantidees, inventant colors, els nens acon-segueixen allunyar la realitat fosca queens envolta. Surto de lEscorxador con-tenta, i em pregunto per qu els adultsno deixarem que surti ms sovint el nos-tre artista interior; potser gaudirem deciutats ms creatives i ms vives.

  Obro la porta de casa. Mentre vaigpreparant un sopar reestructurat encenclaparell de msica i em deixo envoltarper la veu negra dAngie Stone. Obro lar-mari on estan alienades les begudes i des-tapo una ampolla de Campari. Agafo ungot llarg, hi fico dues pedretes de gel i unter de soda. Aquesta beguda me la va re-comanar un atractiu cambrer a un res-taurant veneci. Amb la copa amb la mi el pensament cremant-se a la foguerade la creaci penso en lEmpar Molineri en la seva recomanaci danar a escriureals bars; dasseuret i deixar que lentornet parli, que els objectes texpliquin his-tries, que les converses et relatin amorsi tragdies, que una mirada creuadaavivi el desig. Una copa de cristall, unsulls, una ciutat. Els nens, lEmmanuel, laMiracle, lEmpar, en Bernat, en Carles,davant meu, laroma de les seves mira-des ballant dins la meva foguera fantas-mal, lestela dels somriures, veus, pin-zellades, paraules i creacions. Una ciu-tat en ebullici, una butxaca plena decreativitat, dalegria, de dits tacats deverd, de papers grogs, de negres inven-tats amb somnis daiguarrs.

  4Negra fogueraper Mari Carmen Lozano

  Un diari obert

 • 7 |

  Badalona www.iniciativa.cat/badalona

  Butllet mensual n6 ICV Badalona Publicaci poltica

 • | 8

  Aquests darrers dies sha tornat ha parlar delfutur s de lantiga fbrica CACI, al passeig ma-rtim de Badalona. Far uns 9 anys que lA-juntament de Badalona va proposar albergar-hi el Museu del Cmic, i es va restaurar le-difici a finals de lanterior mandat municipal.Ara sha anunciat el possible desencallamentdel projecte, per realment no tenim cap de-tall i continua sent una incgnita.

  Estem parlant duna joia arquitectnicaque est en dess, la seva rehabilitaci ha cos-tat molts diners pblics i actualment sest de-gradant per la parlisi del projecte. Amb tot,Badalona t moltes necessitats i aquest any jahan sortit veus proposant altres usos, sense te-nir en compte les caracterstiques daquest es-pai i les necessitats reals de la ciutadania.

  A ICV sempre hem cregut en la participaciciutadana i en prioritzar els recursos pblics enall que s ms til per a la gent. Fa molts anysque cap govern local impulsa un procs par-ticipatiu per obrir els grans projectes a la opi-ni pblica. A ICV proposem un procs par-

  ticipatiu on la ciutadania decideixi qu volfer amb lantiga fbrica CACI, davant laparlisi del projecte del Museu del C-mic i loportunitat dutilitzar aquest granequipament pblic a peu de mar. Per feraquest procs amb garanties, el govern localha de facilitar un informe tcnic on es valorinels possibles usos de la CACI perqu la gent de-cideixi amb elements reals qu s el millor se-gons les necessitats actuals.

  No volem que la burocrcia i la mala gestipoltica torni a provocar una prdua de tempsi recursos pblics que sn ms necessaris quemai, com ja va passar amb el Centre Culturaldel Carme. Tampoc volem que el projecte si-gui noms decidit des de dalt, provocant pro-blemes i malestar al barri, com ha passat ambel Parc de Nova Lloreda.

  ICV no neguem que una opci real siguiaquest museu, per tamb exigim que el Go-vern de la Generalitat concreti el projecte, lainversi necessria i els terminis, perqu a Ba-dalona decidim si realment el volem. No ens

  creiem ms notcies buides dun govern que enel mateix Parlament catal ha votat en contrade la inclusi daquest projecte als pressupos-tos de lany 2015.

  Per fer possible un projecte pblic i til pera la gent, a ICV volem impulsar en el prximgovern de Badalona un procs de participaciciutadana on decidim el Pla dequipaments ala ciutat.

  s lhora descoltar la gent!

  Ada LLaurad lvarezCoordinadora dICV

  Badalona

  Badalona www.iniciativa.cat/badalona

  El futur de la CACI: i si escoltem la gent?

  Butllet mensual n6 ICV BadalonaPublicaci poltica

 • 9 |

  Fomentar locupaci,reindustrialitzar Badalona

  COM HOFAREM?

  Badalona www.iniciativa.cat/badalona

  La reindustrialitzaci de la ciutat i el fomentde la promoci econmica i laboral sondoscompromisos que tindrem ben presents decara al prxim cicle municipal que sobrira partir del 24 de maig a Badalona.

  Avui, quan latur i la pobresa sn elsprincipals problemes de la nostra ciutat,ICV-EUiA defensa la posada en marxadun pla de rescat social tot prioritzantmesures que fomentin la reindustrial-itzaci i la promoci docupaci. Dues deles nostres principals prioritats de governmunicipal de cara al prxim mandat2015 -2019.

  Per dur a terme apuesta tasca cal re-organitzar i agrupar totes les com-petncies municipals de reactivacieconmica i promoci de la ocupaci enun nic organisme, una aposta es-tratgica per a la reindustrialitzaci ar-ticulant la cooperaci amb el sector pri-vat, reorientar el sector de la construccicap a la rehabilitaci sostenible del parcdhabitatges existents a la ciutat i apos-tar per la independncia energtica fo-mentant les energies renovables des delmunicipi.

  Les ciutats han de liderar el canvi capa una economia que generi menys emis-sions de carboni i avui leficincia en-ergtica, la construcci sostenible i el trac-tament de residus sn sectors emer-gents de leconomia de la UE on podemsituar a Badalona com a capdavantera. Hiha experincies europees dxit quemitjanant limpuls de leconomiaverda des dels ens locals han generatmilers de llocs de treball i han re-

  convertit sectors tradicionals. Aque-st ha de ser leix principal de les in-versions municipals durant el prx-im mandat.

  Per aix, hem estat lnic grup mu-nicipal de Badalona que no ha votat entot el mandat a favor de requalificar niun pam de sl industrial per a la cons-truccin de nova vivienda a la ciutat. Al-hora que exigim i esperem un compromsferm de part de tots els grups pel man-teniment del sl existent i la moder-nitzaci dels nostres polgons industrials.

  Creaci dun nic organisme que coordinireactivaci i promoci econmica

  Cooperaci pblica amb el sector privat

  Reorientaci del sector de la construccicap a la rehabilitaci sostenible del parcdhabitatges

  Independncia energtica: fomentar lesenergies renovables des del municipi

  lex MaasCandidat dICV a

  lAlcaldia de Badalona

  Cal impulsar una poltica

  industrial a Badalona

  per canviar el model

  actual de leconomia

  a Badalona i que

  aquesta torni a generar

  nous llocs de treball

  Generar nous llocs de treball, reindustrialitzarBadalona, fomentar lEconomia Verda no s unsomni, s possible, a Europa ja es fa i volem i

  podem fer-ho possible a Badalona

  Butllet mensual n6 ICV Badalona Publicaci poltica

 • | 10Butllet mensual n6 ICV Badalona

  Badalona www.iniciativa.cat/badalona

  Publicaci poltica

 • 11 |

  12 febrer 2015

  Ciutatlniabadalona.cat

  Ning es qestiona qui guan-yar les eleccions. Aix de con-fiat es va mostrar abans-dahirlalcalde de la ciutat, Xavier Gar-ca Albiol, durant lacte de pre-sentaci del seu eslgan de pre-campanya electoral, La receptafunciona, que es va celebrar albarri de la Salut.

  Amb lelecci daquest esl-gan, el batlle badalon deixa cla-res quines sn les seves inten-cions a mesura que sacosten leseleccions: insistir en les mateixesqestions que el van dur a guan-yar les eleccions del 2011, com arala inseguretat, lincivisme i laimmigraci illegal. I s que, talcom va explicar en una roda depremsa que li va servir per treu-re pit, La recepta funciona s ellema que expressa millor el sen-

  timent compartit amb una partdels vens i les poltiques quehem aplicat en els temes que enshavem plantejat com a fona-mentals i que han funcionat.

  LES SIGLES, AMAGADESUn dels aspectes que va cridarms latenci dels primers car-

  tells de promoci del nou esl-gan va ser el fet que les sigles delPP noms hi apareixen en unrac i en una mida molt petita.Si sc alcalde s perqu mhavotat gent que s del PP, permolta altra que no ho s. Crecque per damunt de les sigles hiha la gesti, va afirmar Albiol.

  Lalcalde Albiol, amb el cartell del nou lema al fons. Foto: PP

  Albiol repetir la mateixarecepta electoral que fa 4 anys Lalcalde i candidat del PP presenta el seu eslgan de precampanya Inseguretat, incivisme i immigraci tornaran a ser els seus pilars

  Falc aposta per un projecterenovador per a la ciutat

  POLTICA4Lassemblea de mili-tants de CiU a la ciutat va escollirla setmana passada Ferran Falccom a cap de llista per a les elec-cions municipals del maig ambun 95% de vots favorables.

  Desprs de lelecci, Falc,actual president del grup muni-cipal de CiU a lAjuntament i di-putat al Parlament, va afirmar quetoca aprofitar la maduresa quehem adquirit per incorporar-la aun projecte renovador. En aques-ta lnia, el candidat convergent es

  va comprometre a fer una llistarenovada, que m'acompanyi, m'a-judi i em faci multiplicar la illu-si que sempre m'ha fet ser regi-dor de la meva ciutat.

  Lactual regidor i diputattamb va voler reivindicar queen la poltica municipal som ihem estat un actor important iho seguirem sent, al mateixtemps que es va comprometre atreballar intensament per a laciutat i la seva gent sigui des delgovern o loposici.

  AGENDA NACIONAL4La pla-taforma Esquerres per la Inde-pendncia ha organitzat per alprxim 18 de febrer, a partir deles set de la tarda, un acte-xe-rrada al Casal Cvic de Pomarbatejat amb el ttol de Taula ro-dona: Beneficis i conseqn-cies de la independncia.

  Lobjectiu de la plataformas convidar els vens de Pomara compartir i discutir entretots, amb les entitats del barri,el procs sobiranista engegat a

  Catalunya per conixer la sevaopini, siguin o no favorables alprocs que est en marxa.

  TRES PONENTSEsquerres per la Independn-cia vol posar a damunt la tau-la els arguments pels quals ne-cessitem la independncia i, almateix temps, reivindicar queaquest procs noms ser pos-sible amb un procs participa-tiu, dampli abast, deliberatiu iinclusiu, no limitat a unes elits

  poltiques i econmiques. Tre-ball, sanitat, educaci, pensionsi drets socials seran alguns delstemes que marcaran el debat.

  Per parlar sobre totes aques-tes qestions, la xerrada comp-tar amb la presncia de tresponents: Jordi Muoz, polit-leg collaborador de la cam-panya Ara s lhora; AntonioBaos, periodista i membre deSmate; i Soledat Balaguer, pe-riodista i membre del Collectiudopini Drassanes.

  RedacciBADALONA

  Falc ja s oficialment el candidat de CiU a lalcaldia. Foto: CiU

  Pomar debat sobre lEstat catal

  Fe derrades | Fotografia equivocadaPer un error en el tancament de lltima edici de Lnia Badalona (29 de

  gener), la notcia de la part dreta de la portada que informava sobre ladju-dicaci, per part de la Generalitat, de 4,5 milions deuros per a lInstitut

  Ventura i Gassol es va illustrar amb una foto que no li corresponia.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 12 12 febrer 2015lniabadalona.cat

 • Ciutat13 | 12 febrer 2015 lniabadalona.cat

  Els empresaris volen millorar elpotencial econmic de la ciutatECONOMIA4La Federaci dEm-presaris de Badalona (FEB) vapresentar la setmana passada undecleg per tal que la ciutat con-solidi el seu potencial econmic ies converteixi en un pol datrac-ci per als empresaris.

  El decleg, batejat amb elnom de Badalona 2020, apostaperqu lany 2020 la ciutat ses-pecialitzi en el sector biomdic iimpulsi la installaci dempresesdel sector a la muntanya de CanRuti, que des de fa anys, encap-alada per lHospital GermansTrias i Pujol, sha convertit en uncentre de referncia biomdica.

  El decleg dels empresaris,que consta de 10 punts, tamb de-mana una rebaixa de taxes peratraure la installaci de novesempreses a la ciutat o la reorga-nitzaci dalgunes regidories perfomentar la dinamitzaci eco-nmica. Una altra de les de-mandes ms destacades de laFEB s la creaci duna finestranica que englobi els actuals ser-veis i empreses que depenen de laregidoria de Promoci Econ-mica (IMPO i REBASA) i fixar enun termini mxim de 30 dieslobtenci duna llicncia per a lo-bertura dun negoci.

  La comunitat educativa de Mon-tigal, liderada per la plataformaZona Educativa de Montigal(ZEM) -que representa 14 entitatseducatives i venals- continuareclamant a la Generalitat, tot ila partida de 4,5 milions deurosque finalment contemplen elspressupostos del Govern catalper a linstitut Ventura i Gassol,que posi en marxa la zona edu-cativa del barri amb un nou edi-fici per a lescola Montigal i peral mateix institut.

  Des del moment que es va co-nixer que finalment la Genera-litat destinaria 4,5 milions per alVentura Gassol, la comunitateducativa ja va deixar clar que hotrobava insuficient i el passat 31de gener ho van fer explcit ambuna manifestaci que va reunirms de mig miler de persones perreclamar una soluci clara, talcom expliquen des de la plata-forma ZEM, tant per a lescolacom per a linstitut. La marxa,marcada en tot moment pel seuto festiu, va recrrer els carrers deMontigal fins a arribar als ac-cessos de la Pota Nord de la

  Ronda B-20, on els concentratsvan dur a terme una flashmob.

  ESMENA AL PARLAMENTLa reivindicaci de la plataformava continuar el passat dimecres 4de febrer amb la presentaci alParlament de la seva esmena alspressupostos. Un grup de repre-sentants de ZEM tamb es va reu-nir amb els diputats dERC, AnnaSim i Pere Aragons, i amb la di-putada del PSC, Roco MartnezSampere, per exposar-los que lapartida de 4,5 milions s insufi-cient i reclamar-los que aprofi-

  tin el temps que falta per a la-provaci dels pressupostos perbuscar una soluci global, clara iferma per a l'escola i l'institut, talcom expliquen des de ZEM. Laplataforma havia fet la mateixademanda uns dies abans a CiU iICV-EUiA.

  Per completar tot aquest se-guit de reivindicacions, ZEMha iniciat una campanya de re-collida de firmes, a travs de laplataforma Change.org, per re-clamar a la Generalitat la zonaeducativa. De moment han re-collit ms de 2.200 firmes.

  Una imatge de la protesta del passat 31 de gener. Foto: ZEM

  Les protestes pel Ventura Gassoli lEscola Montigal no saturen

  RedacciBADALONA

 • 12 febrer 2015

  Comer| 14

  lniabadalona.cat

  Nou pas endavant per a larriba-da del sis Mercadona a Badalo-na. Durant la darrera sessi ple-nria, celebrada el passat 27 degener, es va aprovar de maneraprovisional la Modificaci delPla General Metropolit (PGM)a les zones del Mas Ram i Pomar.El projecte, aprovat amb carc-ter inicial el passat mes doctubrei fins ara en fase dallegacions,pretn transformar els usos ac-tuals duns terrenys situats enaquests dos barris per fer possi-ble la implantaci dun super-mercat Mercadona a Pomar iequipaments al Mas Ram.

  Arran de laprovaci inicialdel passat mes doctubre, els bo-tiguers ja van mostrar la sevadisconformitat amb un projecteque perjudica els interessos del

  petit comer badalon, tal com as-segura a Lnia Badalona Joa-qun Nocete, president de la Fe-deraci dAssociacions de Co-merciants. A ms, Nocete assen-yala que un dels principals dam-nificats de tot plegat ser el Mer-cat de Pomar. LAjuntament estperjudicant el seu propi mercat enfavor dun operador privat, diuNocete, que es qestiona quin slinters pblic daquesta opera-ci i anuncia protestes i ac-

  cions en contra daquest favori-tisme cap a una empresa privada.

  Segons el consistori, lobjectiudaquest ltim dictamen del Ple,aprovat amb els vots de PP iCiU, labstenci de PSC i el vot encontra dICV-EUiA, s raciona-litzar el desenvolupament soste-nible daquestes zones i evitar le-xistncia de solars sense desen-volupar, un fet que repercuteixnegativament en la cohesi delteixit urb i social dels barris.

  Amb aquest nou centre, Mercadona en tindria 6 a la ciutat. Foto: Arxiu

  El Mercadona projectat a Pomaravana malgrat les reticncies PP i CiU voten a favor del canvi dusos duns terrenys del barri

  El petit comer qestiona linters pblic de loperaci i protestar

  El comer local escalfa motorsper celebrar Carnestoltes

  CELEBRACI4Dijous Gras jas aqu i la festa de Carnestoltesja omple els carrers de la ciutat.En aquest sentit, el comer ba-dalon ja ha preparat tot un se-guit dactes per celebrar una deles festes ms esbojarrades delcalendari.

  Dem passat, lentitat cultu-ral la Farndula de Badalo-na que enguany celebra el seudes aniversari i lassociaciBadacentre organitzaran unarua de Carnestoltes pel centre dela ciutat, des de la Plana fins a la

  plaa de la Vila, on clour la fes-ta amb un berenar popular pera tots els participants que vagindisfressats a la desfilada.

  Per altra banda, lassociacide comerciants de Bufal ha or-ganitzat un concurs de disfressesi barrets de Carnestoltes, men-tre que els comerciants de la Sa-lut vestiran el Passeig de festa icelebraran el tradicional concursde disfresses de lassociaci, queenguany compta amb un total de1.100 euros en premis i un noucertamen de mascotes.

  El petit comer tanca lanyamb un augment de vendes

  ESTUDI4Tot i que la situaci nos ni de bon tros deufria, les xi-fres comencen a reflectir unacerta recuperaci. Aquest s elcas del petit comer, que segonsun estudi publicat fa uns diesper lInstitut Nacional dEsta-dstica (INE), va incrementar lesseves vendes un 1,4% durant2014.

  Aquest augment de la factu-raci es produeix desprs de 7anys de caigudes. Lincrementtamb es va produir en lmbit es-tatal, tot i que menys pronunciat,ja que va ser noms del 0,9%.

  Respecte al passat mes dedesembre, lepicentre de la cam-panya nadalenca de compres,lestudi efectuat per lINE indi-ca que el creixement de les ven-des va ser del 7,4% a Catalunya,una dada que ha collaborat amillorar la mitjana de tot el2014.

  Pel que fa a locupaci, el co-mer minorista va incrementarel percentatge de contractatsen un 0,7% durant tot lanypassat, una xifra que de nou tor-na a ser superior a la mitjana es-tatal que es queda al 0,1%.

  Els comerciants de la Salutestrenen un nou web

  INNOVACI4LAssociaci de co-merciants de la Salut va estrenarfa uns dies un nou web. Hemvolgut fer una web renovada iadaptada a les noves tecnologies,explica a Lnia Badalona scarPalma, president de leix comer-cial. I s que la voluntat de las-sociaci s que el portal inter-actu ms amb Facebook, Twit-ter i Google +, afegeix Palma.

  La fisonomia de la pgina stotalment nova, amb diferents

  seccions on es podr obtenir in-formaci dels comeros asso-ciats cadasc compta amb elseu espai i ubicaci al mapa idels esdeveniments i campanyesque dugui a terme lentitat. Aix,el web comptar amb un espaion sindiqui quina ser la prxi-ma sortida al carrer de leix.

  Volem donar un millor ser-vei al pblic perqu estigui in-format dall que afecta el co-mer del barri, afirma Palma.

  RedacciPOMAR

  La rua del centre comenar a la plaa Plana. Foto: La Farndula

  Moci | El Ple dna suport al model catal de comerEl Ple va aprovar a la seva darrera sessi, celebrada el 27 de gener, una moci en suport del model de comer

  catal, on es demana que saixequi la suspensi del Constitucional de la normativa catalana de comer i sesubscriu la Declaraci del comer catal en defensa del model propi, aprovada pel Parlament el desembre

  passat. La proposta va comptar amb els vots favorables de PSC, CiU i ICV-EUiA. El PP va votar-hi en contra.

 • 15 |

  12 febrer 2015

  Esportslniabadalona.cat

  Badalona nomena MireiaBelmonte Filla Predilecta

  HOMENATGE4Desprs de la-llau de ttols i medalles assolitsen els ltims mesos, Badalona hafet el pas i ha nomenat MireiaBelmonte Filla Predilecta, enuna cerimnia que va tenir llocal Teatre Zorrilla el passat dia 2de febrer.

  A lacte dhomenatge van as-sistir-hi el president del ComitOlmpic Espanyol, AlejandroBlanco; el secretari general delEsport, Ivan Tibau i lalcalde,Xavier Garcia Albiol, que va serlencarregat dimposar el guar-d a la nedadora de la Salut. El

  periodista Jordi Robirosa va serel conductor de la cerimnia.Belmonte va assegurar durantlacte que quan puja al podisempre es recorda de la famlia,els amics i tamb de la meva ciu-tat, que s Badalona.

  MS GUARDONSPer altra banda, la nedadora varecollir abans-dahir el premi ala millor esportista de lany 2014a la 67a Gran Gala de MundoDeportivo, on tamb va ser pre-miat el pilot de motos cerverMarc Mrquez.

  La ciutat va tornar a viure el pas-sat diumenge 1 de febrer una jor-nada atltica amb la 24a edicidel trofeu Ciutat de Badalona deMarxa Atltica - Memorial Pacoguila, la primera competici demarxa en ruta i la ms antiga deCatalunya, que va tenir lloc albarri del Centre.

  La prova, que es feia en uncircuit d un quilmetre on elsatletes hi donaven voltes, co-menava i acabava al costat delesttua de Roca i Pi, al passeigde la Rambla. La competiciestava dividida en diferents ca-tegories, cadascuna de les qualsamb la seva distncia adapta-da podia anar del quilmetreque havien de fer els benjaminsals 10 que van fer els absoluts ijuvenils. Els atletes Ferran Co-llados del FC Barcelona iMar Jurez de lAtletismeMontorns van ser els guan-

  yadors mascul i femen de la ca-tegoria absoluta. Jurez, que varecrrer una distncia de 5 qui-lmetres dintre del circuit delpasseig de la Rambla, va creuarla meta amb un temps final de23 minuts i 37 segons.

  Pel que fa a la prova mascu-lina, Collados va firmar unamolt bona marca desprs d atu-rar el cronmetre als 47 mi-

  nuts i 37 segons en un reco-rregut de 10 quilmetres.

  La prova va ser organitzadaper la Uni Gimnstica i Es-portiva de Badalona, amb el su-port del consistori. El club, ams, va voler felicitar els volun-taris que van vetllar pel correc-te desenvolupament de la ca-rrera, la qual no seria possiblesense el seu suport.

  El club organitzador va felicitar els voluntaris de la cursa. Foto: UGE

  Jurez i Collados guanyen el Ciutat de Badalona de Marxa

  RedacciBADALONA

  [email protected]

  AGENDA UINZENALQAVUI 12 DE FEBRER17:30 Dijous Gras i primer concurs de barrets dis-

  fressats. El Parc de Can Barriga acull msicai diversi per celebrar el Carnestoltes com diula tradici.

  AVUI 12 DE FEBRER17:30 Sortida cultural a lAuditori de Barcelo-

  na, Sala Pau Casals, organitzada pel CRAD, ones veur un concert de la Banda Municipal deBarcelona, dirigida per Salvador Brotons. /CRAD.

  DIMARTS 24 DE FEBRER20:00-21:15 Taller diniciaci a la salsa, al

  merengue i a la bachata, unes danses que da-rrerament han agafat molta volada. Organitzalassociaci de vens La Colina. / Centre cvicLa Colina.

  FINS AL 2 DE MARMat-Tarda Exposici dobres dAna M. Arcos Pa-

  redes, una persona que est afectada de dis-trfia muscular facioescapulohumeral que voldemostrar que qualsevol persona amb difi-cultats pot fer el que es marqui. / Centre c-vic Can Cabanyes.

  FINS AL 8 DE MARMat-Tarda Exposici Invisibilitat, una mostra

  on quatre illustradors juguen amb un pro-cediment artificial a revelar i amagar quel-com al visitant. / El Refugi.

  DIVENDRES 13 DE FEBRER17:30 Celebrem Carnestoltes al barri s una ac-

  tivitat que semmarca en el programa Els Di-vendres a la Biblioteca, una activitat de fomentde la creativitat infantil. / Biblioteca Pomar.

  DISSABTE 21 DE FEBRER12:00 Passejant amb contes. Gina Gingers

  Birthday Party, a crrec de Kids&Us, una ac-tivitat en angls. / Can Casacuberta.

  DIUMENGE 1 DE MAR12:00 Partit de futbol entre el CF Badalona i

  lHrcules, un dels equips forts de la divisi,corresponent a la 27a jornada de Segona B./ Montigal.

  CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

  Gran festa de disfresses organitzada pelGrup Local de Badalona de la Funda-ci Xarxa. Els assistents gaudiran dunberenar per a tothom. Aforament li-mitat, entrada per 4 euros. / Polies-portiu Casagemes.

  Gran ball de Carnestoltes, la Xarxa Infantil

  Ds. 14 de febrer a les 17:30

  Presentaci de la Guia denoturisme dela DO Alella, de Llus Tolosa i Clara An-tnez, editada pel Consorci DO Alella,que recull nombrosos punts datraccienoturstica del territori comprs a laDO Alella. / Museu de Badalona.

  Presentaci del llibreGuia dEnoturisme dAlella

  Avui 12 de febrer a les 19:00

  Espectacle escnic que semmarcadins dun clima mgic, creant unaatmosfera misteriosa per al pblicassistent. Espectacle en el marc del Fes-tival de Mgia de Badalona. / TeatreBlas Infante.

  Magikissimde Sergi Buka

  Dg. 15 de febrer a les 18:00

  La Penya rep a casa el Bara amblobjectiu davanar-lo a la classifica-ci. Partit corresponent a la 21a jornadade la lliga Endesa de bsquet. / Olm-pic de Badalona.

  Partit de bsquetPenya-Bara

  Dg. 15 de febrer a les 12:30

  La cerimnia del nomenament va tenir lloc el 2 de febrer. Foto: Ajuntament

  Trobada | El Mgic acull el BadacorfbolAl llarg de tota aquesta setmana, i fins dem, prop dun miler descolars de sis de

  primria participen en el Badacorfbol a les pistes del Mgic de Badalona. El corfbols un esport que mant certes similituds amb el bsquet, ja que es juga entre dos

  equips que han dintentar encistellar una pilota. Els equips, tanmateix, sn mixts.

 • | 16 12 febrer 2015lniabadalona.cat Prxima edici: 26 de febrer