of 24 /24
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació quinzenal liniabadalona.cat · 23-04-2015 · Núm.132 · Difusió controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars quinzenals línia badalona Entrevista a Ferran Falcó Candidat de CiU a l’alcaldia pàgs 4 i 5 “L’autèntic pacte no escrit és el que el PP té amb Ciutadans, que si entra li servirà de crossa” Sant Jordi pàg 3 Els carrers i les places de la ciutat s’ompliran avui de roses i llibres Eleccions 24M pàg 10 Pedro Sánchez (PSOE) visita Badalona per donar suport a Jordi Serra Cultura pàg 16 Maria del Mar Bonet tancarà aquest dissabte el festival ‘Blues & Ritmes’ Polèmica pàg 10 La Junta Electoral ordena al Partit Popular retirar les tanques d’Albiol Comerç pàg 18 Comença l’enderroc de l’interior del mercat Maignon Esports pàg 20 Ferrovial i Deco construiran el nou camp del CF Badalona Guanyem prepara un gran acte de presentació a Llefià La formació reunirà David Fernández (CUP), Teresa Forcades (PC) i altres líders el 29 d’abril a la plaça Gran Sol pàg 15

Badalona 132

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_132.pdf

Text of Badalona 132

 • redacci: 93 458 87 80 [email protected] | anunciat: 619 13 66 88 [email protected] | administraci: [email protected]

  Publicaci quinzenal liniabadalona.cat 23-04-2015 Nm.132 Difusi controlada per OJD-PGD: 15.025 exemplars quinzenalslniabadalona

  Entrevista a Ferran FalcCandidat de CiU a lalcaldiapgs 4 i 5

  Lautntic pacte no escrit s el que el PP t amb Ciutadans, que si entra liservir de crossa

  Sant Jordi pg 3Els carrers i les placesde la ciutat sompliranavui de roses i llibres

  Eleccions 24M pg 10Pedro Snchez (PSOE)visita Badalona per donarsuport a Jordi Serra

  Cultura pg 16Maria del Mar Bonettancar aquest dissabteel festival Blues & Ritmes

  Polmica pg 10La Junta Electoral ordenaal Partit Popular retirarles tanques dAlbiol

  Comer pg 18Comena lenderroc delinterior del mercat Maignon

  Esports pg 20Ferrovial i Deco construiranel nou camp del CF Badalona

  Guanyem prepara un granacte de presentaci a Llefi

  La formaci reunir David Fernndez (CUP), Teresa Forcades (PC) i altres lders el 29 dabril a la plaa Gran Sol pg 15

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 23 abril 2015lniabadalona.cat

 • 3 | En Portada 23 abril 2015 lniabadalona.cat

  LOnze de Setembre, des dunpunt de vista simblic i patritic,s segurament el dia ms im-portant de lany pels catalans,per Sant Jordi s el dia ms es-pecial i ms bonic.

  Avui Badalona, com totes lesaltres ciutats i pobles del pas,viur un ambient especial ambdos grans protagonistes, la rosai el llibre. Qui diu la rosa i el lli-bre, diu lamor i la lectura.

  Al llarg del dia shan progra-mat un conjunt dactes que faranque les places i els carrers de laciutat presentin un aspecte im-millorable. Un dells, el que t unatrajectria histrica ms conso-lidada, s la Fira del Llibre, que

  enguany arriba a la seva 36aedici. Amb la participaci de lesllibreries El Full, Saltamart, F-nix, Cyber Cmics Badalona i Gi-rafa Negra, la fira va arrencarabans-dahir a la plaa de la Vilai ahir a la tarda va celebrar la ses-si de signatura de llibres, on hivan ser, entre altres, Xavier Al-cover, Slvia Soler, Joaquim Mo-lina, Maria Snchez o MiquelSoria.

  LA BIBLIOTECA A LA PLAAPotser no seria una mala idea fer-ho durant tot lany, per de mo-ment caldr conformar-se enveure-ho avui. Es tracta de treu-re al carrer les biblioteques, i sel que passa avui amb lacte Labiblioteca a la plaa, que orga-nitza la Xarxa Municipal de Bi-blioteques amb una programacidactivitats a la plaa de la Vila.

  LHora del Conte, a les 10 delmat i amb El naixement de Ve-nus com a protagonista, dna eltret de sortida a La biblioteca ala plaa, per tot seguit passar eltestimoni al taller per a infantssobre escriptura romana i puntsde llibres. Ms tard, a les onze, slhora de la tertlia literria - so-bre Sukkwan Island, de DavidVann- i per les dotze hi ha pro-gramat un homenatge a les do-nes escriptores.

  A la tarda els actes es repre-nen a dos quarts de cinc amb unaltre taller per a infants i poste-riorment tindran lloc dues ses-sions ms de lHora del Conte,que sallargaran fins a les vui delvespre.

  Un altre punt de la ciutat queavui acollir un dels actes pro-gramants s lEspai Betlia. Apartir de les vuit del vespre ser

  lescenari de lespectacle Ba-tecs. Un passeig per la poesiacatalana.

  Amb lactriu Georgina de Ye-bra com a protagonista, lespec-tacle traa un passeig per la po-esia catalana que permetr als es-pectadors endinsar-se en el mnde la poesia, passant cronolgi-cament per alguns dels poetesms importants de la literaturacatalana. Una de les particulari-tats de lacte s que estar acom-panyat per msica electrnica endirecte, composta especialmentper locasi, i que sonar mentrees projecten unes imatges espe-cfiques per a cada poema.

  CONCURS DE TUSGSALPer tal que tots els records dundia com avui quedin immorta-litzats, lempresa Tusgsal proposaun divertit concurs de fotogra-

  fia per recollir els millors mo-ments daquest Sant Jordi.

  Tots els badalonins que hodesitgin podran penjar les foto-grafies que vagin fent al llarg da-vui al web de lempresa - a travsdun formulari-, a laplicaci delconcurs que hi haur al perfil deFacebook o a Twitter amb leti-queta #tusgsalsantjordi i men-cionant el perfil de la companyia.

  IV FIRA DE SANT JORDIEnguany la Fira de Sant Jordi,creada per lAjuntament aques-ta legislatura, arriba a la sevaquarta edici. Des de la sevaarribada al consistori el PP va de-cidir apostar per un Sant Jordion laspecte comercial -la firalorganitza lrea de PromociEconmica de lAjuntament- re-legus el fet que avui s la granfesta de la cultura catalana.

  El dia ms bonic de lany La ciutat viu avui un Sant Jordi que far que els badalonins surtin al carrer per gaudir daquesta diada Al llarg del dia, les roses, i sobretot els llibres, senduran el protagonisme en diferents punts de la ciutat

  RedacciBADALONA

  Les floristeries i llibreries de la ciutat viuen avui el dia ms important de lany. Fotos: Font de Flors i Arxiu

 • | 4 23 abril 2015lniabadalona.cat Entrevista

  Queda un mes per a les elec-cions municipals. T bonessensacions?S, sobretot perqu em presento aaquestes eleccions sense algunespressions que tenia anteriorment.En primer lloc, sense imputacionsque em puguin segar els peus i queem puguin generar campanyesen contra. I en segon lloc, sense lapressi dhaver estat governant enels ltims anys, sin amb laval detot el que hem fet de bo per a laciutat des de loposici. A ms,crec que estic en el meu millor mo-ment des dun punt de vista de ma-duresa com a regidor.

  A lltima entrevista que li vamfer ens deia que no tenia clar si estornaria a presentar. Qu lha fetdecidir? La desimputaci hi hatingut un pes important?No, perqu en aquest sentit mhau-ria presentat igualment. Sempre hedefensat que era innocent i, pertant, no mhauria autolimitat inne-cessriament. El que em feia dubtarera si, desprs de 12 anys a lAjunta-

  ment, havia arribat el moment o nodel meu relleu. Per analitzant-hofredament, mhe decantat per tor-nar-me a presentar perqu veiguna possibilitat real de poder acon-seguir la clau que ens permeti tenirlalcaldia de Badalona. I tamb per-qu la direcci nacional del partit ilagrupaci local aix mho han de-manat.

  Ser la quarta vegada que es pre-senta. Oriol Llad (ERC) ens deiafa poc que al Ple hi ha les matei-xes cares des de fa molts anys.Vost se sent una cara vella?Gens, perqu jo mhe dedicat a fercoses. No mhe mirat els toros desde la barrera ni he estat judicantdes de lelitisme dalguns. Jo mhededicat a pencar. Avui, a Badalonaem coneix el 57% de la gent. Crecque aquesta dada reflecteix elque li dic. Amb tot, no em sentouna cara vella perqu crec quecada minut dels que he dedicat ala ciutat ha estat per fer-hi coses. Iencara men falten moltes per fer,per descomptat.

  Qu aporta Ferran Falc a la pol-tica badalonina que no tinguinels altres candidats?Jo crec que CiU, no noms Ferran

  Falc, aportem centralitat, expe-rincia, idees noves per millorar laciutat, capacitat dinterlocuci ambaltres administracions i una grandosi de seny i desperit positiu alhora de conciliar les diverses iden-titats que conflueixen en una ciu-tat tan complexa com la nostra.

  Parlant de la ciutat, quina s laBadalona que vol CiU?Una Badalona on es pugui estu-diar, viure i treballar. Aquest s elnostre model de ciutat.

  No la tenim ja, aquesta ciutat?No. Badalona ha perdut 2.000 em-preses, 5.000 autnoms i 5.000 ha-bitants en els darrers quatre anys.

  Mentre es proclama una ciutatde primera...S, mho ha tret de la boca. Efectiva-ment, crec que actualment no tenim

  una Badalona que pugui anar-sevenent com una ciutat en transfor-maci. Per posar-li noms un ex-emple, si lrea Metropolitana deBarcelona planteja el nou pla gene-ral metropolit i no dedica ni unalnia a Badalona, com ha passat, voldir que som una ciutat que no fun-ciona. Estem atrapats per la propa-ganda i el populisme de lactualgovern. I si a aquesta situaci no hiposem remei, Badalona continuaramb el pa i circ per fent passes decranc. Necessitem treballar moltms en els despatxos coses que arasestan simplement dient en els pla-ts de televisi.

  En aquest sentit, qu creu que sel primer que hauria de fer el nougovern sortint de les eleccions?Posar-se a treballar des del primerdia per fer possible una transfor-maci real del planejament urba-nstic per poder unir la ciutat, laqual en aquests moments est di-vidida, renovant i millorant tambel parc dhabitatges ms antic. Ipromocionar econmicament laciutat de veritat, ms enll de lesfires i firetes, potenciant, per ex-emple, el sol industrial per evitarque les empreses marxin. Tot aixs el que s realment urgent. I el

  cert s que o ho fem i ens casemen positiu amb Barcelona, o estemcondemnats per sempre a ser unsuburbi. I aix no ho far un po-pulista: ho pot fer un govern alter-natiu.

  Que noms ser possible, segura-ment, amb un pacte de diversospartits. lex Maas (ICV) ens deiarecentment que en aquests mo-ments pactaria amb CiU. Vosttamb ho faria amb Iniciativa?B, sembla que ara Iniciativa veula llum desprs dhaver-se fet en-rere en anteriors ocasions, per nos si serem capaos de sortir deltnel. En tot cas, nosaltres ens pre-sentem a aquestes eleccions ambla voluntat de tenir lalcaldia i, peraconseguir-ho, som conscientsque haurem de pactar amb tot-hom. Per nosaltres no hem dedemostrar res, en aquest sentit,perqu ja ho hem fet. Sn els al-tres que han de demostrar si estandisposats a fer que CiU, que pro-bablement tindr la clau de la go-vernabilitat de Badalona, puguiexercir-la i posar a lalcaldia un li-deratge que centri la ciutat, quesocupi realment de la gent i quetingui les portes obertes amb Bar-celona i el conjunt del pas.

  Ferran FalcAlcaldable de CiU

  Text: Arnau NadeuFotografia: F. Javier Rodrguez

  Veig una possibilitat real daconseguirla clau que ens permeti tenir lalcaldia

  No mhe mirat els toros des de la barrera. Jo mhe dedicat a pencar

 • 5 | 23 abril 2015 lniabadalona.cat

  Posaran lalcaldia com a condicisine qua non per acceptar un hi-pottic pacte de govern?Nosaltres volem lalcaldia. No suna condici sine qua non, per joem presento a les eleccions per seralcalde i jugar a fons la mevacarta per aconseguir-ho. Desprsels ciutadans parlaran a les urnes iacceptarem el que ens diguin,per la nostra voluntat s aconse-guir lalcaldia.

  Si no sn la fora alternativa a Al-biol ms votada, estarien dispo-sats a entendres amb la que hosigui, com per exemple el PSC, sis el cas?Entenc que insisteixi, per s quenosaltres aquest examen ja lhempassat. Lintent de moci de cen-sura aix ho demostra: haurem fet

  alcalde el senyor Jordi Serra (PSC)si hagus prosperat. Ara no ensposarem a discutir sobre qufarem o deixarem de fer...

  Per compartir que aquest s eldebat principal al carrer...S, s que s una cosa que pre-ocupa perqu hi ha molta gentque no vol que torni a governar Al-biol. I vull deixar clar que jo tampocho vull. De fet, no magradaria queper culpa de no posar-nos dacordla resta, Albiol continus governantsi la seva posici s similar o pitjorque la que t ara. Crec que no hedit res fins ara en sentit contrari.

  Parlant clar, es rumoreja que hi haun pacte no escrit entre loposicique, guanyi qui guanyi, sarribara un acord per odre de represen-

  taci municipal perqu Albiol notorni a governar. s aix?A mi no em consta. Lautntic pacteque no est escrit s el que el PPt amb Ciutadans, que si entra liservir de crossa. I aleshores totsels vens i venes de Badalona quesn catalanistes per que pensenque el Xavi no s exactament delPP i com que s simptic potser elvotaran, es donaran cops de capcontra la paret quan vegin queutilitza el seu vot per fer un go-vern amb Ciutadans. I imaginis elque ens espera amb un Ajunta-ment del PP amb una majoria es-table grcies a Ciutadans. Potseraleshores s que ens adonaremque no ens governa un noi sim-ptic i populista, sin la dreta msrncia. Per ja haurem fet tard. sara que es pot evitar.

  En lltima entrevista que li vamfer deia que va permetre que Al-biol fos alcalde amb lesperanaque el govern comencs a cre-mar-lo. Creu que ha estat aix?S, crec que el PP sha desgastat enmolts entorns de la ciutat. Hi hamolta gent que els donava curr-culums al passeig de la Salut i que

  no t feina. Hi ha molta gent fentcua al banc daliments. Hi ha moltsbarris on shavien proms inver-sions i no shan complert. Hi hamolts diners que havien de venirde Madrid i no han vingut....

  I els casos de corrupci, li passaranrealment factura?B, aix ho veurem el 24 de maig.El que est clar s que el PP t unproblema que ja es veur judicial-ment com evoluciona: el milideuros que es va gastar o es vacomprometre a gastar amb obresque no tenien cap paper que lesavals. De fet, Albiol est moltacostumat a fer les coses ambpoca escrupolositat des dun puntde vista administratiu, i aix, mstard o ms dhora, sempre acabapassant factura.

  Al llarg daquests quatre anys,vost ha arribat a pactes amb ell,per, segons ha dit, fer que la ciu-tat avancs. Creu que el seu elec-torat ho ha ents aix?Jo crec que s. Hi ha molta gentque ens vota que em demanavaque, en segons quins casos, inten-tssim desbloquejar les coses. Jono havia de fer possible el noucamp del CF Badalona? O els habi-tatges de lavinguda Navarra? O lanova biblioteca del Canyad? O laconstrucci del canal del Gorg? Almarge de qui governi, jo crec ques, que ho havia de fer per la mevaciutat. En aquest sentit, dormomolt tranquil perqu he procuratutilitzar la meva capacitat per re-soldre segons quins temes que

  creia que shavien de tirar enda-vant. Res ms.

  Per tant, no creu que aquests pac-tes amb el PP li puguin jugar encontra a les prximes eleccions.No ho crec, perqu el que he fet jo,a diferncia daltres, s estar a lal-tura de les circumstncies. Vaig ac-ceptar una derrota i em vaig posara treballar des de loposici per-qu, malgrat tot, la ciutat no que-ds encallada en certs aspectesque creia importants. Que tindrpremi o no? No ho s, ja ho veu-rem. El que s s que he contributa fer que la ciutat avanci. I aix sel que, quan fas poltica amb vo-caci de servei, tacaba deixantms satisfet.

  El seu electorat tamb t un ullposat a lagenda nacional. Quinpaper hi pot jugar Badalona?Hi ha gaireb 50.000 vens i venesque van participar en el 9N. Va sertot un xit que ning, ni jo mateix,ho admeto, simaginava. Aix etdemostra que el paper que potjugar Badalona en el procs sobi-ranista s molt important. Unaaltra cosa s que en els ltims qua-tre anys, per desgrcia, hem tingutun Ajuntament en sentit contrari.

  Per si el 24 de maig aquests vensi venes van a votar, Albiol no seralcalde. Daix nestic totalmentconvenut.

  Quin s el seu pronstic de cara al24 de maig?No en faig, de pronstics.

  Creu que Albiol tornar a gua-nyar les eleccions?No ho s. El que tenen pensat ahores dara els ciutadans no ho sapning. Per aix em limito a adver-tir dels perills que t el fet de tor-nar a atorgar a Albiol un vot que elpugui consolidar. Espero que tot-hom en sigui conscient.

  Entrevista

  Estem atrapatsper la propagandai el populisme de

  lactual govern. sla dreta ms rncia

  Hem perdut 2.000empreses, 5.000

  autnoms i5.000 habitantsen quatre anys

  No magradariaque per culpa de no posar-nos dacord

  la resta, Albiolsegus governant

 • | 6 23 abril 2015lniabadalona.cat Opini

  publicitat 619 13 66 88

  Les cartes dopini es poden enviar a: [email protected]

  Lnia Badalona no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: [email protected] publicitat: [email protected]: [email protected]

  lniabadalona.cat

  Dipsit legal: B 43222-2010

  amb el suport de:Difusi controlada

  15.025 exemplars quinzenals

  Un diari plural Un diari participatiu

  Actualitat a la xarxa

  Eugeni DOrs, Xnius, en un delsseus escrits va fer un seguit deconceptes en contraposici elsuns amb els altres, entre els qualsnhi havia dos que mhan quedatgravats a la memria: Contra eltrabuc, el somriure i Contra labarbrie ibrica, la civilitzacimediterrnia. Aix ho escriv X-nius, al que sel va tractar de tra-dor a Catalunya, per haver optaten alguns moments per escriureen castell i especialment per ha-ver estat anomenat pel dictadorFrancisco Franco com a Cap Na-cional de Belles Arts i ser mili-tant de la FET i de les JONS.Per, malgrat tot, com deia ellmateix, no es neix en va, vora elMare Nostrum.

  Seguin lexemple de Xniuses pot fer una nova relaci deconceptes oposats: Contra la dis-gregaci, l'esfor per a la unitat/Contra el puny, la m estesa/Contra lautoritarisme, la lliber-tat/ Contra la mentida, la veritat/Contra la mediocritat, lexcelln-cia/ Contra el desnim, el co-ratge/ Contra la submissi, la re-belli/Contra linsult, leducaci/Contra la ignorncia, el coneixe-ment/ Contra la corrupci, lho-nestedat / Contra limmobilismecentralista, lacci de la perifria/Contra el tancament, lobertura/Contra lobscuritat, la llum/ Con-tra la cobdcia, la generositat/Contra el got mig buit, el got migple/ Contra el soroll de la ca-verna, el silenci indiferent/ Con-tra tot el que s negatiu pel nos-tre pas, oposem-hi all que spositiu, i amb aquest capteni-ment podrem fer foc nou, en con-tra de cap poble ni naci, per sen contra de qui es vulgui impo-sar sobre la nostra ptria.

  4El somriureper Jordi Lleal

  #ProcsEnrab#QueixaMossos #ConfetiAtac

  4200 nias y muchos olvidosper David Creus

  Segons un estudi de la Plata-forma per la Llengua, quatregrans empreses de lEstat es-panyol Banco Santander,Coca-Cola, Nestl i Danonees neguen a etiquetar i a fer ser-vir la llengua catalana en elsseus productes i serveis perquafirmen acollir-se a 340 dis-posicions i normatives ling-stiques que obliguen les em-preses a fer servir, exclusiva-ment, a Catalunya la llengua deCervantes.

  La discriminaci de la nos-tra llengua prpia s especta-cularment injusta. Jo em pre-gunto: qu hi diuen a tot aixtots aquells que defensen elfederalisme i el confederalisme,i argumenten que la indepen-dncia no s necessria? Perqu aquestes empreses no es fi-xen, per un moment, en la le-gislaci lingstica de Sussa o

  Blgica? Davant daquesta re-alitat tan arbitrria, colpidorai genocida s necessari, den-trada, deixar ben clar que noexisteix una igualtat doportu-nitat entre el catal i el castella casa nostra.

  Ara i aqu tenim 340 nor-matives que ens impedeixen, aCatalunya, fer servir la llenguade Pompeu i Fabra. La demo-crcia lingstica encara hadarribar a Catalunya. Si usplau, noms demano queaquests senyors tan ufans itan superbs alguns autnti-cament amb mentalitat moltfeixista no alleguin mai msque el castell s una llenguadiscriminada a Catalunya: stot el contrari.

  En sntesi, que la hipocresiai el cinisme contra la llenguacatalana est arribant a uns l-mits insuportables.

  per Josep Loste

  4Normatives del catal

  Esta semana me arde el alma,pido como simple ciudadano lasms sinceras disculpas a 200 ni-as que hoy hace un ao fueronsecuestradas y todos lo saba-mos y nadie hizo ni hace nadade nada. Mis disculpas, peques.

  200 Nias en Nigeria haceun ao fueron secuestras y si-guen secuestradas.

  Perdonar al mundo, peques,estamos programados para ol-vidar todo aquello que deja deser noticia y nos produce dolor,sea lo que sea. El dolor ajeno seolvida en cuanto se convierte ennuestro propio dolor y se noshace difcil de digerir.

  Tenemos la magia de losmalos magos, los cules con unsolo botn pueden apagar esedolor de nuestra alma cam-biando de canal hacia algo msllevadero.

  Hace un ao que secuestra-ron a casi 200 nias en Nigeria.Televisiones y medios de todotipo olvidaron pronto ese secu-estro, y esta semana celebraneste primer aniversario gritan-do durante un instante: Dn-de estn? Hipcritas.

  Los medios son quien pue-den presionar a los gobernan-tes para que se busquen a estaschicas. Por qu no se hace?Porque tal vez no interese anadie y les venda mucho ms unresultado futbolstico o depor-tivo o bien una pelea poltica oun programa llamado de en-tretenimiento de la televisin.Este mundo no es como debe-ra ser. Yo solo soy un loco quelo que puedo hacer es gritar enlos medios que deseen publi-carme lo que siento. Se llamagranito de arena.

  @JaumeBarber: El cap dels Mossos de-nuncia que la policia estatal no comparteixinformaci que afecta la seguretat deCatalunya.

  @ShezardRG: "Brutal" agresin al presi-dente del BCE, Draghi, a cargo de una mu-jer. Los demcratas pedirn aos de crcelpara ella por tirarle confeti.

  @Zurine3: Si lees al revs y en snscrito elartculo de Alfonso Ussa vers que sealerta de que Mas quiere tirar homosexu-ales desde la estatua de Coln.

 • 7 | 23 abril 2015 lniabadalona.catPer a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88

 • | 8 23 abril 2015lniabadalona.cat Envians les teves cartes a: [email protected]

  @LibrodeNotas: Anda que cuando FelipeVI se siente a ver Juego de Tronos y veaque los DVD contienen todos los discursosde Maduro...

  @encampanya: A veure quins jihadistesindependentistes sinventen ara al PartitPopular per tapar la detenci de RodrigoRato.

  @marta_ef4: No ens podrem queixarpas, ara que en Jrmy Mathieu fa gols.Sigui a la porteria que toca o en prpiaporta, tant s!

  Opini en 140 carcters

  Aire fresc

  Lausteritat crea inseguretat en els bar-ris. Latur i els salaris baixos generen in-certesa sobre el futur. Especialment, enels joves, en els ms grans de 45 anys ien les persones que van arribar daltrespasos i es va usar la seva m dobra, msbarata, en els anys del boom. Per usar-los ara de boc expiatori.

  La crisi econmica mina la con-fiana de moltes persones en la socie-tat. Aquells que atien la crisi econ-mica han laminat la classe mitjana ihan aprofitat la crisi per reduir lEstatde Benestar. Resultat final: augmentnotable de la sensaci dinseguretat enla gent.

  Sabem que es pot atiar el foc perdesprs presentar-se com a bomber. stpic de lextremisme. Lausteritat ha es-tat un extremisme, i encara ho s, quedisminueix el benestar i vol les condi-cions de felicitat noms per a una partpetita de la poblaci.

  Fa unes setmanes hem vist una ac-tuaci important dels Mossos dEs-quadra davant la jihad a Catalunya.Hem vist que hi havia persones nascu-des aqu, entre les detingudes. Els ex-perts han assenyalat la necessitat deruptura daquests joves, duna ideologiaforta que ompli el buit, i la desconfian-a cap al nostre sistema social. Moltsdells habiten en barris de lrea me-tropolitana. Barris que amb la crisishan desats.

  Crec que cal aixecar una banderaper la bona feina, i pionera a tot Euro-pa, que va suposar la Llei de Barris delgovern Tripartit, que van encapalar elspresidents Maragall i Montilla, amb elsuport del PSC, dERC i dICV-EUiA.Van fer una bona feina, i torna a ser ne-cessria. Molt necessria.

  Fa pocs mesos, en una cimera alsEUA, Obama es mostrava preocupat perlamenaa global que suposa la jihad, iespecialment feia un requeriment alsseus socis europeus, de ms atenci alsbarris, als llocs desatesos, amb atur, po-bresa, als barris de les metrpolis eu-ropees. En els ltims anys hem vist ex-plosi de malestar social a barris de Lon-dres i de Pars.

  Tenim al davant les eleccions mu-nicipals, i al setembre les eleccions ca-talanes. Catalunya ha davanar en so-birania i hauria de ser un pas referentper la qualitat social de les seves ciutatsi barris. Conv triar alcaldies i governssensibles a les persones, inclusius, queinverteixen en drets socials, que gene-rin seguretat.

  I, sobretot, compte amb el cant desirenes dels que atien la inseguretatper guanyar vots i desprs desman-tellen la salut, lescola i els serveis so-cials. I sn incapaos, encara ara, decondemnar el rgim dictatorial que de1939 a 1952 va afusellar 1.700 perso-nes al Camp de la Bta.

  4Austeritat, inseguretat i eleccionsper Josep Xurigu

  Fa ms dun any deixava passar airefresc per la finestra digital de Rdio Ciu-tat, Tele Badalona i el butllet municipal.Tal com aleshores no em vaig estar des-criure que havia de millorar notable-ment, avui dic que la millora ja hi s. Vaja,que progressa adequadament.

  Estem davant un web davui, fresc, in-fogrficament ben resolt, cromticamentagradable per un pl agressiu, oberta les xarxes socials i permissiu per a fer-ne un s prolongat. Una de les bondatsdaquest pas endavant de Badalona Co-municaci s que el seu portal digital en-cara te recorregut, disposa de centmetresfins a fer sostre i, per tant, haig denten-dre que tenim obert un portal viu, fresc idecidit a seguir introduint millores, a dei-xar-hi passar aire fresc.

  El que sagraeix ms ha estat la des-aparici dall tan desfasat, i a vegades in-dici de desdia, del pendent dactualitzar.Un web informatiu no pot deixar res a lat-zar i, sobre tot en matria informativa, hadestar actualitzat al minut. Ara b, s cu-ris que es diu On som, per no difon elQui som.

  Qualsevol mitj ha de dir qui s, donve, on va i qui s lamo. s la matrcula delmitj. Est clar que ha de fer esment dela propietat, sigui pblica, privada o mix-ta; ha de posar quina s la seva estructu-ra empresarial, amb noms i cognoms. I fi-nalment ha dexplicar que t un directori uns crrecs determinats. Igual ho diu,per he potinejat per tot arreu i no ho hesabut veure.

  Quan li diem al portal de RCB que lavolem escoltar, lemissora local, la respostas rpida i el so, de qualitat i mantingut.Ja podem viatjar tranquils pel mn, queRdio Ciutat sempre estar amb nosaltresen el moment que ho vulguem. Com tam-b la tele, tot i que amb un Flowplayer can-sadet que li costa fer-nos arribar el directe.Vaja, estem tractats quasi com uns seny-ors. Badalonins.

  En canvi, tota una Badalona Comu-nicaci no ens comunica directamentles notcies. Noms ens deixa trucar a laporta dels tres mitjans que controla. Uncop dins de qualsevol dells, tampoc enscomunica. El lloc de la informaci s ocu-pat per dos anuncis. En aquest canvi nohem progressat adequadament, sin que

  hem de millorar. Volem les notcies dedarrera hora al primer cop dull.

  Els portals de cada mitj tamb entrenen el recorregut reservat a millorar. El por-tal ens informa de les graelles de progra-maci de la rdio i la tele, per no ens con-vida a participar. Ens diu, i sagraeix, quinssn els professionals que editen i/o con-dueixen els programes, els noms dels tc-nics... per no ens convida a participar, adir-hi la nostra, a penjar-hi les nostres opi-nions. Els blogs, podcasts i vdeos sn cor-rents en els portals de mitjans avui dia, ifalta una aposta decisiva per a ells.

  La revista-butllet Btulo continuaessent en el portal massa discreta, com po-sada per fora. No hi veiem ni lndex decontinguts ni una crida a determinattema... S que ens permet descarregar eldarrer nmero, on aleshores trobem totel contingut del butllet. Mant lndex cro-nolgic i ens facilita la cerca de contingutintroduint una frase, exercici prou difcilsense saber-ne el contingut. Aquest in-formatiu municipal que sedita en paper,que val un grapat deuros a lany, dema-na ms protagonisme. Hem de lluir por-tades i continguts, al mateix temps quesens convidi a la consulta duna maneraplenament visual i atractiva.

  Tot aix no impedeix que laire freschagi entrat en aquest portal. Aquest pasendavant s dagrair. El servei al ciutadde Badalona Comunicaci s importanti consistent. Els seus professionals, daltnivell. Reconeguen-tho, tamb ha deprogressar adequadament en transpa-rncia informativa, en agilitat, en un usms complet de les noves tecnologies.

  Estudiat amb fredor, direm que tenimun portal informatiu com avergonyit. I nocal. Fent fora lopacitat que encara liqueda, aflorar amb tot esplendor la fei-na ben feta dels professionals. s urgentque es compleixin els requisits propis dela llibertat dexpressi i de la transparnciainformativa, sense pressions de cap mena.Cal que lalcalde i els consellers de lens esdescordin la cotilla i la llencin ben lluny.Fora complexos! Si un dia van maldades,doncs a reflexionar i a millorar. La crti-ca solvent s tan necessria com laire frescper ventilar la Casa Consistorial.

  La renovaci del portal de BadalonaComunicaci sha quedat curta, per ara.

  4El portal de BDN Com. fa camper Estanis Alcover i Mart

  Un diari participatiu

 • 9 | 23 abril 2015 lniabadalona.catPer a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88

 • 23 abril 2015

  Ciutat| 10

  lniabadalona.cat

  La Junta Electoral va ordenar fadues setmanes al PP la retirada deles tanques publicitries que teniacollocades a la ciutat desprsduna denncia que van presen-tar el PSC i la Federaci de partitsProgrs Municipal de Catalunya.

  El PSC va fonamentar la sevadenncia basant-se en larticle53 de la Llei Orgnica del RgimElectoral General, que prohibeixla difusi de publicitat o propa-ganda electoral mitjanant car-tells, suports comercials o inser-cions a premsa, rdio o altresmitjans digitals entre la convoca-tria de les eleccions i linici de lacampanya electoral. Aix doncs,amb la convocatria de les elec-cions feta el passat 31 de mar, iamb linici de la campanya elec-toral programat pel prxim 7 de

  maig, quedava prohibit que qual-sevol partit fes campanya entreaquestes dues dates, cosa que vaprovocar que la Junta Electoralobligus al PP a retirar les tanques.

  CULPA DE LES EMPRESESDes de lAjuntament per, hanvolgut treure transcendncia al feti, segons han explicat fonts mu-nicipals, els contractes amb les

  empreses vencien en la data co-rrecta, el 30 de mar, per perqestions organitzatives de lesempreses es van exhibir algun diams. Des del consistori matisenque la Junta Electoral de zona nova comunicar mai res al respecteal PP, sin que va requerir a laGurdia Urbana que comprovssi hi havia cap tanca del PP o du-na altra formaci.

  Albiol, amb una de les tanques retirades al fons. Foto: PP

  La Junta Electoral ordena al PPretirar les tanques dAlbiol La decisi es va produir desprs duna denncia del PSC

  El PP atribueix la culpa a lempresa que en gestiona la collocaci

  ICV-EUiA-s possible presentael seu candidat, lex Maas

  ELECCIONS4La coalici ICV-EUiA-s possible va presentardissabte passat de manera oficialel seu candidat, lex Maas, a lasala dactes del Museu de Bada-lona. Lacte va comptar amb lapresncia de leurodiputat dICV,Ernest Urtasun; Laia Ortiz, n-mero 3 de Barcelona en Com;lalcalde de Syriza a la ciutat gre-ga dAgia Paraskevi, Statophou-los Giannis, i diversos lders lla-tinoamericans.

  A la presentaci, en formatde dileg, Maas va manifestarque presentar-se a lalcaldia s

  una obligaci moral en aquestsmoments demergncia sociala Badalona. A ms, Maas vaassegurar que la seva candida-tura representa el canvi real.

  La setmana abans la coaliciva presentar la seva candidatu-ra per a les municipals en un actecelebrat al Centre Cvic Can Ca-banyes el passat 11 dabril, on esva aprovar la llista, el codi tic iel decleg de la coalici. Enaquest sentit, des de la candi-datura destaquen que la seva llis-ta es caracteritza per una fortapresncia femenina.

  RedacciBADALONA

  Un moment de lacte de presentaci. Foto:ICV-EUiA-s possible

  POLTICA4El desembarcamentde lders socialistes a Badalonacontinua. El passat divendres17 dabril, el secretari generaldel PSOE, Pedro Snchez, va vi-sitar el CAP Bufal-Canyet, on esva reunir amb membres i pro-fessionals dels diferents centresmdics de la ciutat, entre ells elsde Badalona Serveis Assistencialso el grup dambulncies La Pau.

  El lder socialista, que va es-tar uns dies de ruta per tot Ca-talunya, va estar acompanyat pel

  primer secretari del PSC, MiquelIceta, i per lalcaldable daques-ta formaci a la ciutat, JordiSerra. La reuni entre els polticssocialistes i els representantsde la sanitat va tenir lloc, final-ment, a lautobs de campanyade Snchez, on el secretari ge-neral va criticar la tasca en ma-tria de sanitat dels governsmunicipal, autonmic i estatal.

  Per la seva banda, els pro-fessionals van fer arribar el seumalestar per lactual situaci de

  retallades que viu el sector. Enconcret, els representants labo-rals de BSA van alertar que la si-tuaci de lempresa s insoste-nibles socialment i laboral.

  Snchez, al seu torn, va pro-metre recuperar la sanitat coma dret, posar fi al copagament i aldecret que va expulsar 800.000persones del sistema, en allu-si a la reforma sanitria delgovern central que deixa sensecobertura sanitria a immigrantssense papers.

  Pedro Snchez visita la ciutat

  La reuni va tenir lloc a lautobs de campanya. Foto: Twitter (@PSC_Badalona)

  Eleccions | Esquerra debat lelaboraci del seu programaERC va iniciar el passat 15 dabril unes jornades programtiques per debatre a travs dun procs

  participatiu el programa electoral que est elaborant de cara a les prximes eleccions municipals. Les jornades tenen lloc al local dels republicans, al carrer Juli Garreta, a les 7 de la tarda, i ahir van tenir

  continutat amb una altra nova reuni. Les trobades seguiran el prxim 29 dabril i el 6 de maig.

 • Publicaci poltica

 • Publicaci poltica

 • Publicaci poltica

 • Publicaci poltica

 • Ciutat15 | 23 abril 2015 lniabadalona.cat

  La candidatura Guanyem Bada-lona En Com celebrar un granacte de presentaci el prxim 29dabril a la plaa del Gran Sol amblobjectiu de, tal com assegurendes de la mateixa formaci, mos-trar part de la nostra fora de caraa les eleccions municipals.

  Per aconseguir-ho, la trobadacomptar amb un grapat de caresconegudes. Hi seran presentsJaume Asens, nmero quatre dela llista de Barcelona en Com;David Fernndez, diputat de laCUP; Marc Bertomeu, secretarigeneral de Podem Barcelona;lescriptor Antonio Baos, mem-bre de Smate, i Teresa Forcades,cap visible de Procs Constituent.Tots ells seran al costat de la capde llista de Guanyem Badalona, laprofessora de linstitut Juli Min-guell de Llefi i activista social Do-lors Sabater.

  CANDIDATURA TRANSVERSALLacte servir per demostrar latransversalitat de la candidaturai visualitzar el que a Barcelona noha estat possible: la CUP i Podemsota un mateix paraiges. Aques-

  ta s una candidatura alternativai rupturista. Que la CUP i Podemsiguin a la mateixa llista s un actede maduresa poltica, explica aLnia Badalona Dolors Sabater,cap de llista de la candidatura.

  Sabater parla daquest acte demaduresa poltica en ser pre-guntada per si tem que, tot i trac-tar-se duna candidatura munici-pal, les diferncies entre la CUP iPodem en leix nacional -una for-maci s independentista i laltreno- poden ser motiu de tensi. Hiha un acord amb un punt deconsens que s la reivindicaci dela repblica catalana, afegeix.

  SATISFETSQui millor pot valorar que la CUPi Podem comparteixin llista a Ba-

  dalona sn els integrants de lesformacions a la candidatura.

  Laia Sabater, de la CUP i n-mero tres de la llista, valora posi-tivament la candidatura perqu re-flecteix la unitat popular, que haestat sempre lobjectiu de la CUP.Sobre les diferncies en leix na-cional que hi poden haver amb Po-dem, Sabater remarca que aquestprojecte es basa en les persones, elseu pes rau en lassemblea i tenimel punt de consens sobre la rep-blica catalana, que recull sensibi-litats sobiranistes diferents. Dal-tra banda, el nmero quatre de lallista i membre de Podem, JavierLpez, afirma que la conflunciade les dues formacions demostraque hi ha hagut un acte de bonavoluntat per part de tothom.

  Imatge de tots els integrants de la candidatura de Guanyem. Foto: Guanyem

  Guanyem celebrar un gran acteper presentar la seva candidaturaAlbert RibasBADALONA

  CiU incorpora un ldermusulm a la seva llista

  POLTICA4CiU Badalona hafet pblica la llista electoralamb la qual concorrer a leseleccions municipals del maig.En la primera posici es man-t lactual president del grup idiputat al Parlament, FerranFalc, i el segueixen Jordi Su-birana i Merc Rius. Una de lesincorporacions ms destaca-des s la dAbdelkrim Latifi, ennovena posici, un destacat l-der de la comunitat musulma-na de la ciutat.

  Latifi treballa des de fa 20anys en una empresa de serveis

  i fa una dcada que s delegatsindical dUGT. A ms, va serimpulsor dAMICS Associaciper a la Multiculturalitat, laInformaci i la ConvivnciaSocial a la ciutat, una entitatque ofereix classes drab, decatal i de castell, a ms de ta-llers per a infants i adults i al-tres activitats.

  Aquest anunci es va fer pocsdies desprs de les declara-cions del ministre dInterior,Jorge Fernndez Daz, que vin-culaven el procs sobiranistaamb el terrorisme islamista.

  Denuncien lestat del pont del Torrent Vallmajor

  QUEIXA4LAssociaci Vensde Canyad ha denunciat re-centment lestat en el qual estroba el pont del Torrent Vall-major que passa per sobre la viade tren.

  Aquest grup de vens la-menten en un comunicat quesense cap explicaci, diesabans de Setmana Santa, esva treure un tram daquestapassarella, cosa que va oca-sionar molsties als usuaris dela platja que utilitzen aquest pasper accedir-hi. LAssociaci

  tamb demana que es revisini es reparin, a ms de pintar, elstrams que per manca de man-teniment necessiten repara-cions urgents.

  Per la seva banda, el regidorde Va Pblica i Mobilitat, Da-niel Gracia, ha explicat a LniaBadalona que lestat del pontes deu a les obres que sestanfent per construir el nou ska-tepark i afegeix que a partirdel 15 de maig el pont ja tornara presentar el seu aspecte ha-bitual.

 • Ciutat| 16 23 abril 2015lniabadalona.cat

  La cantant mallorquina Maria delMar Bonet ser lencarregada decloure ledici denguany del fes-tival Blues & Ritmes amb unconcert al Teatre Zorrilla el pr-xim dissabte 25.

  El seu instint per entrecreuarcultures, mantenint el valor uni-versal de la can, han portat elsresponsables del festival a triar-la per posar el punt final a aquestcertamen de ms de 25 anysdhistria, on han actuat nomscom Nana Vasconcelos, TonyAllen o George Clinton.

  Lactuaci de dissabte signi-ficar el debut de Bonet al Blues& Ritmes, i en aquesta estrena in-terpretar ntegrament el discAlenar, que va publicar el 1977, ique s un dels seus discos msemblemtics. La cantant de Pal-ma completar la seva actuaciamb altres temes anteriors als da-quest lbum.

  Bonet s una de les veus msreconeixibles de la msica folk itradicional en catal, amb unatrajectria professional de gaire-b 50 anys. Coneguda grciesals seus inicis amb Els Setze Jut-

  ges, Bonet ha viatjat per tot elmn i ha anat afegint empremtesde les seves vivncies a la sevamsica. La mallorquina ha vistpremiada la seva carrera ambguardons com la Medalla dOr dela Ciutat de Mallorca, la MedalladOr del Parlament de Catalunyao el Premi Enderrock de la crti-ca al Millor lbum Folk.

  UN CARTELL ECLCTICLedici denguany del festivalha presentat dos grans blocs depropostes. Per una banda, elsamants de la msica mediterr-

  nia van gaudir del recital de So-le Morente y los Evangelistas, elgrup liderat per la filla del des-aparegut cantaor granad Enri-que Morente, i tindran loportu-nitat de gaudir del concert de Ma-ria del Mar Bonet.

  Loferta, per, sestenia tam-b als fans de la msica en angls,que van tenir loportunitat deveure en directe per primer copel grup format per Sara Wat-kins, Sarah Jarosz i Aoife ODo-novan i van gaudir del projecteexperimental de Daniel Lanois, exproductor dU2 i Bob Dylan.

  La cantant interpretar el seu disc Alenar, de 1977. Foto: Arxiu

  Maria del Mar Bonet tanca el festival Blues & Ritmes

  ANIVERSARI4Linsitut La Pi-neda, situat al barri de Bufal, ce-lebra enguany el seu centenari.

  El centre va comenar a fun-cionar lany 1915, quan ocupavaledifici de lescola de msicamunicipal, i ben aviat es va con-vertir en una referent a la ciutat,especialment en els estudis deFormaci Professional.

  Com a acte simblic per com-memorar aquest segle de vida,els alumnes de linstitut sestanengarregant de plantar 100 pins,un per cada un dels seus anys,tant a lexterior com a linteriordel recinte. Aquestes accionsvan comenar el passat dilluns iduraran fins dem divendres.

  En lactualitat, linstitut im-parteix cursos de secundria,tant dESO com de Batxillerat, idiferents cicles formatius, degrau mitj i superior, a ms dediferents projectes de Formacii Aprenentatge Professional.

  Daltra banda, linstitut hamostrat el seu suport a la comu-nitat educativa de lIES JoanFuster de Barcelona, on el passatdilluns un alumne va matar unprofessor i va ferir quatre perso-nes ms, docents i alumnes. Elsestudiants i els professors de LaPineda van guardar cinc minutsde silenci com a acte de condol.

  LInstitut LaPineda celebra el seu centenari

  Badalona Capareivindica el seucentre ocupacional

  SERVEIS4La Fundaci Badalo-na Capa, entitat que presta ser-veis a ms de 240 persones ambdiscapacitat intellectual, confiaen qu lAjuntament donar elvistiplau a la reubicaci del cen-tre ocupacional Reintegra du-rant el ple del dia 27. Aquest tr-mit shavia daprovar el passat 24de mar, per no va ser aix.

  La Fundaci considera ur-gent poder disposar daquestnou espai per a les gaireb 300persones (usuaris i professio-nals), ja que les installacionsactuals han quedat obsoletes. Elnou edifici, de 4.000 metres qua-drats, permetr a Cointegra do-nar els serveis en unes millorscondicions.

  El Patronat de Badalona Ca-pa va participar en la Festa de laInclusi del passat dia 11, on varepartir un manifest amb el qualvolien fer arribar a la ciutadaniala seva reivindicaci.

  RedacciBADALONA

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8817 | 23 abril 2015 lniabadalona.cat

 • 23 abril 2015

  Comer| 18

  lniabadalona.cat

  Les obres denderrocament deles parades situades a linteriorde lemblemtic mercat Maignonvan comenar la setmana pas-sada. Aquest enderroc era in-dispensable per tal de tirar en-davant el procs de remodelacide lequipament comercial, quecanviar de manera important elseu interior per adaptar aquestespai a les necessitats i als re-queriments del segle XXI, se-gons assegura el consistori.

  La previsi s que els treballsper enderrocar aquestes paradesi els serveis interiors de lanticedifici, tamb conegut com laplaa Vella, durin dues setmanesms, aproximadament.

  El projecte de reforma delMaignon preveu configurar unedifici de dues plantes, amb unaprimera planta on subicarien 24parades i una segona on shiinstallaria una zona de degus-

  taci que funcionaria de mane-ra independent. Per accedir aaquest pis superior, es colloca-rien unes escales mecniquesal bell mig de la primera planta.Fora de lhorari comercial, lac-cs a aquesta zona es faria desdascensors exteriors que sins-tallaran als carrers Arns i Lle.

  De fet, la ubicaci de les es-cales daccs a la segona plantadel mercat s un dels aspectes

  que no agraden els paradistes delmercat.

  El Ple municipal va aprovardurant la sessi del passat mesde febrer lexpedient de con-tractaci, els plecs de prescrip-cions tcniques i els de clusulesadministratives particulars per ala concessi, reforma i explota-ci del mercat municipal. Lesobres, a ms, compten amb unpressupost de 4 milions deuros.

  Enderroc dalgunes de les parades de linterior del mercat. Foto. Ajuntament

  Comencen les obres denderrocde linterior del mercat Maignon

  RedacciCENTRE

  Avui arrenca la segona edicide la BDN Home Design

  FIRA4La fira de decoraci i in-teriorisme Badalona Home De-sign arriba enguany a la seva se-gona edici. La mostra obre avuiles seves portes, fins al 17 demaig, a lantiga oficina de Co-rreus, linterior de la qual ha es-tat rehabilitat i decorat amb lespropostes que 21 negocis bada-lonins dedicats al mn de linte-riorisme participants hi han im-plementat.

  Aquest espai servir com unaparador del comer interioris-ta i de disseny de la ciutat. Le-difici est situat a la plaa de lAs-semblea de Catalunya i t una

  superfcie de ms de 1.300 me-tres quadrats, el doble despaiamb el qual va comptar lanterioredici, celebrada a la Casa Cla-ra del parc de Ca lArns.

  Amb tot, lexposici estplantejada a travs de 5 lnies es-ttiques: BHD Home, dedicadaa projectes de decoraci, inte-riorisme i reformes; BHD Out-door, amb propostes dexteriors;BHD Contract, de projectes dedecoraci despais pblics; BHDConcept, que ofereix idees crea-tives, i BHD Gallery, una mostraamb pintura, escultura i foto-grafia.

  Lantic edifici de Correus serveix com un aparador comercial. Foto: Ajuntament

  Mostra | Ms de 9.000 visitants a la Fira ImmobiliriaLa segona edici de la Fira Immobiliria de Badalona, celebrada aques passat

  cap de setmana, va aplegar prop de 9.000 visitants a la Rambla. En aquestaedici hi van participar 11 expositors, es van atendre prop de 900 consultesparticulars dinformaci i es va acordar la venda dun total de 19 habitatges.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8819 | 23 abril 2015 lniabadalona.cat

 • 23 abril 2015

  Esports| 20

  lniabadalona.cat

  Pas important de cara a la cons-trucci del nou estadi del CF Ba-dalona. Fa pocs dies lAjunta-ment va fer pblic que la UniTemporal dEmpreses (UTE)formada per Ferrovial i Decoser lencarregada de donar for-ma al nou estadi del club.

  Aquestes dues companyieshan presentat una oferta de 5,1milions deuros per encarregar-se de la construcci de la novacasa de lentitat escapulada, ishan imposat a altres projectes,com el que va presentar Draga-dos, del grup dACS.

  El consistori ha donat el vis-tiplau a aquesta xifra, que re-baixa en gaireb 1,4 milions elpressupost mxim del qual esdisposava desprs dhaver tancatla venda dels terrenys on hi ha-

  via lantic Camp del Centenari,per 6,5 milions deuros.

  El nou estadi del Badalona sesituar a Montigal, i tindr ca-pacitat per a 4.170 espectadors,a ms duns vestidors i la resta deserveis habituals en els estadis.

  Un cop definit el projecte

  definitiu, est previst que lesobres de construcci comencindurant els mesos destiu. Eltemps que lAjuntament preveuper a aquests treballs s de 14mesos, de manera que el club po-dria comenar a jugar al nou re-cinte cap a finals del 2016.

  Una vista virtual de laspecte del futur camp del Badalona. Foto: Ajuntament

  Ferrovial i Deco construiran el nou estadi del Badalona Loferta presentada, dun import de 5,1 milions deuros,

  rebaixa en ms dun mili la despesa mxima prevista inicialment

  Derrota dels Dracs en el seu primer partit a lEFL

  FUTBOL AMERIC4Mal resultatper als Dracs en el seu debut alEuropean Football League(EFL), la competici continentalde futbol americ ms impor-tant. Els badalonins, vigentscampions de la mxima catego-ria estatal, van viatjar a Kemp-ten, Alemanya, per jugar a les-tadi dels Allgu Comets, on vanperdre per 48-13.

  Els alemanys van sortir ambmolta fora, amb el quarter-back nord-americ Cedric

  Townsend molt inspirat, con-nectant constantment amb elseu compatriota Matt Green, elmillor receptor dels locals. Elmarcador al descans era con-tundent: 35-0.

  A la segona part els homesdOscar Calatayud van mostraruna millor versi i van aconse-guir dues anotacions grcies alrunning backCurtis Cannon. Elprxim comproms dels Dracsser a la lliga, en la seva visita alsGiants de Valncia.

  La subdelegaci del governarxiva la multa a lex MolinaBSQUET4La subdelegaci delgovern a Saragossa va anunciarahir que arxiva la multa contralex Molina, un dels aficcionatsde la Penya detinguts el passat 5doctubre durant el partit que en-frontava el CAI Zaragoza i elFIATC Joventut. Molina sen-frontava a una sanci de 4.000euros i la prohibici dentrar enrecintes esportius durant unany, i ja va haver de pagar 300euros el passat novembre.

  La Fundaci Catalunya Fons(FCF), un dels organismes queha vetllat per reivindicar la in-

  nocncia de Molina, ha valoratpositivament aquesta decisi.

  No obstant aix, continua elprocs contra Biel Noguera, lal-tre aficionat de la Penya detingutdurant el partit. Lacusaci de-mana per a Noguera 3.000 eurosde multa i la prohibici daccedira recintes esportius en 6 mesos,el que li impossibilitaria exercirla seva tasca dentrenador.

  Malgrat aquesta novetat, laFCF continuar amb la cam-panya de micromecenatge que vaengegar per ajudar-los a pagarles multes i les costes judicials.

  El Badalona cau amb estrpitcontra lEspanyol B (3-0)

  FUTBOL4La visita del CF Ba-dalona a la Ciutat Esportiva DaniJarque no va ser gens positiva perals de Manolo Gonzlez, ja quevan caure contra el filial blanc-i-blau (3-0). A ms, perden Lulu iBermudo, que van ser expul-sats, per al segent partit.

  LEspanyol B es va avanar alminut 33 grcies a un penal de lli-bre que va transformar Jairo. Lasuperioritat numrica i lavan-tatge al marcador va esperonar

  els pericos, que van sortir a la se-gona part decidits a sentenciar elpartit. Jairo va tornar a veureporteria al minut 68, i la sen-tncia va arribar amb un xutcreuat dAdri Carmona. Dosminuts desprs, David Bermudoera expulsat.

  Cmodament situat a la mei-tat de la taula, el Badalona afron-tar els partits que resten sensepressi. El prxim, aquest diu-menge contra el Saragossa B.

  RedacciBADALONA

  El quarterback dels Comets va llenar 6 passades de touchdown. Foto: BD

  Nutica | El Port, escenari de la regata Llat MediterraniEl passat diumenge es va celebrar la segona de les regates prvies al Campionat de

  Catalunya i Espanya, la regata de Llat Mediterrani. A la cita shi van presentar tresdels clubs de la ciutat que tenen embarcacions en aquesta disciplina: el Club Rem

  Badalona, el Club Nataci Badalona i el Club Nutic Btulo, obtenint grans resultats.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8821 | 23 abril 2015 lniabadalona.cat

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 22 23 abril 2015lniabadalona.cat

 • Agenda23 | 23 abril 2015 lniabadalona.cat

  [email protected]

  AGENDA UINZENALQFINS AL 26 DABRILMat-Tarda Festival Rom de Badalona XI

  Magna Celebratio, un referent pels amants dela reconstrucci histrica a Catalunya. Lloc:Museu de Badalona.

  AVUI DIA DE SANT JORDI20:00 LHora de la poesia: espectacle poetico-

  musical Batecs, un recorregut per la poesiacatalana de sempre, des dAusis March a JoanVinyoli a crrec de la companya Exlibris.Lloc: Espai Betlia.

  DIMARTS 28 DABRIL19:00 Xerrada sobre estrs i gesti del temps.

  Organitza: Plataforma T.D.A.H. Badalona As-sociaci. Lactivitat es far a crrec de LuchiMartn, psicloga. Lloc: Centre Cvic Can Ca-banyes.

  A PARTIR DEL 26 DABRILMat-Tarda Exposici: Intimitats. Histria de la

  roba interior del segle XIX al XXI. la mostra reu-neix peces de roba interior des del segle XIXfins a lactualitat, sobretot de les classespopulars. Lloc: Museu de Badalona.

  FINS AL 30 DABRIL16:00 Exposici pintures de temtica medieval

  de lartista Francesc Estall, en el marc dels ac-tes de la Festa Medieval 2015. Horari: de 16:00a 21:00 hores. Lloc: Centre de Cultura Tradi-cional Can Canyad.

  AVUI DIA DE SANT JORDI17:00 Festa de Sant Jordi: 'Gimcana' per als ms

  petits, amb la participaci de la Biblioteca Lle-fi-Xavier Soto. Ms informaci a les biblio-teques de Badalona. Lloc: plaa dAntonio Ma-chado, al barri de la Salut.

  DEM DIVENDRES 24 DABRIL17:30 Els Petits Divendres. Taller infantil. Acti-

  vitat de foment de la creativitat i la prcticade manualitats, conduda pel personal de labiblioteca. Lloc: Biblioteca Pomar.

  DIUMENGE 26 DABRIL12:00 Partit de futbol del CF Badalona contra

  el Real Zaragoza B del grup 3 de segona di-visi B. Es tracta de la jornada nmero 35 dela lliga.

  CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

  Es faran dues sessions amb diferentsescoles de la zona: la primera a les10:00 per 1r de Primria i la segona ales 11:15 per 2n de Primria. A crrecde la companyia Galiot. Lloc: BibliotecaSant Roc.

  Espectacle de titelles amb el conte dels Tres porquetsAvui dia de Sant Jordi a les 10:00

  Els tallers Els Jocs de la Festa es fan atotes les biblioteques de la ciutat finsal prxim 29 dabril amb materials deproducci prpia.

  Tallers: 'Els Jocs de la Festa' a les biblioteques

  Fins al 29 dabril

  Per Sant Jordi totes les Biblioteques sur-ten al carrer. Tot el dia hi haur una pa-rada a la Plaa de la Vila on es faran ta-llers i sexplicaran contes. Consultar laprogramaci especial. Lloc: Plaa de laVila.

  Biblioteques al carrer:'Per Sant Jordi llibres i roses'

  Avui dia de Sant Jordi

  Dissabte 25 dabril el Fiatc Joventut jugaa casa contra els bascos GipuzkoaBasket a lOlmpic Badalona. Hora:20:30 hores. Jornada 30 de la Lliga En-desa ACB.

  Bsquet: Fiatc Joventut vs. Gipuzkoa BasketDs. 25 dabril a les 20:30

 • | 24 23 abril 2015lniabadalona.cat Prxima edici: 7 de maig