Click here to load reader

Badalona Festa Major 2016

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Badalona Festa Major 2016

 • - 1 -

 • - 2 -

 • - 3 -

  Desprs de creuar-se amb unes fotografies duns nens ofegats en una platja a les xarxes socials, alguna cosa es

  va remoure a linterior de lscar

  Camps (Barcelona, 1963) i el Ge-

  rard Canals (Barcelona, 1981), tots

  dos amb una llarga trajectria en el

  mn del salvament i el socorrisme.

  La seva conscincia els va instar a

  fer un cop de cap en la tragdia i

  van decidir posar el seu gra de sor-

  ra. Aix van fundar lONG Proacti-

  va Open Arms i van aventurar-se a

  lEgeu, un mar que sestava conver-

  tint en un malson pels refugiats siri-

  ans que fugien de la guerra civil que

  estava assolant el seu pas. Vuit me-

  sos desprs duna labor encomiable

  salvant vides, lscar i el Gerard no

  poden treures de sobre el sabor

  agredol de les tragdies que han

  viscut; i, sobretot, la indignaci de

  veure com la Uni Europea dels 28

  ha donat lesquena a aquesta colos-

  sal tragdia humana. Per a ells, lEu-

  ropa de la llibertat i els valors s una

  farsa que ha naufragat a les platges

  de Lesbos.

  PROACTIVAEntrevista

  NO FA TANT ELS MEUS AVIS VAN HAVER DEMIGRAR DESPANYA I REFUGIAR-SE A FRANA PER LA GUERRA CIVILGERARD CANALS

 • Es parla ms de la Champions

  League i dels papers de Panam

  que de linfern de Lesbos. Ulls

  que no veuen, cor que no sent.

  Obrint-mels, quin s linforme de

  situaci?

  GERARD: Desgraciadament el tema

  dels refugiats ja no s notcia, i aix

  que a dia davui segueixen arribant.

  Hem tingut jornades de 100 a 120

  bots. Perqu us feu una idea en ca-

  dascun dells hi ha una mitjana aproxi-

  mada de 50 persones, o sigui parlem

  dunes 5000 persones per jornada.

  Ara estem al voltant de les 5 embar-

  cacions diries, unes 250 persones.

  Per s molt variable, puja i baixa ale-

  atriament.

  SCAR: Recordo que al setembre,

  quan el Gerard i jo vam viatjar per pri-

  mera vegada a Lesbos per estudiar la

  logstica i reconixer el lloc, al cap de

  mitja hora darribar, ja estvem a lai-

  gua rescatant a gent. La situaci era

  dramtica i catica; i ara grcies a la

  labor desinteressada donegs com la

  nostra la situaci est ms controlada

  per segueix sent dolenta. Hem vist

  morir a famlies senceres.

  Per qu la Uni Europea ha ne-

  gat ajuda humanitria als refugi-

  ats sirians i ha centrat els seus

  esforos a expulsar-los deixant

  desemparades a onegs com la

  vostra situades a primera lnia de

  batalla?

  GERARD: s la pregunta de lany. No

  ho sabem. Durant mesos hem viscut

  la indiferncia dels governs europeus

  cap a aquest colossal problema, per

  la gota que ha vessat el got ha estat

  lacord de la Uni Europea amb Tur-

  quia el mar passat per deportar als

  refugiats. No fa tant els meus avis

  van haver demigrar dEspanya i refu-

  giar-se a Frana per la guerra civil, i

  poc desprs es va produir un xode

  massiu de gent que va seguir a la se-

  gona guerra mundial. Europa oblida

  molt rpidament.

  Entrevista

  RECORDO QUE AL SETEMBRE, QUAN EL GERARD I JO VAM VIATJAR PER PRIMERA VEGADA A LESBOS PER ESTUDIAR LA LOGSTICA I RECONIXER EL LLOC, AL CAP DE MITJA HORA DARRIBAR, JA ESTVEM A LAIGUA RESCATANT A GENT

  SCAR CAMPS

  - 4 -

 • - 5 -

  SCAR: s una vergonya el que ha

  passat durant aquests mesos davant

  la passivitat dels governs europeus. I

  a escassos quilmetres de les seves

  costes. Enlloc de signar acords tant

  grotescs com el que mencionava el

  Gerard i que no representa per res el

  sentiment de la gent que els ha votat,

  el govern europeu hauria de centrar

  el seu esfor i energia en combatre

  les mfies. Sn les responsables de

  vendre el fal somni duna vida millor.

  Desprs engalanen a les seves incau-

  tes preses amb armilles de joguina, fe-

  tes descuma, i les deixen a la deriva

  en embarcacions sense mariners ni

  ning que spiga conduir-les.

  Quin ha estat el nivell de suport i

  ajuda duna societat com la nos-

  tra que en lactualitat est traves-

  sant una de les seves pitjors con-

  juntures soci-econmiques de les

  ltimes dcades?

  GERARD: Aquells que estan traves-

  sant moments econmics complicats

  ens han recolzat moltssim moralment,

  sobretot per les xarxes socials, que s

  on aquest projecte ha crescut amb

  fora. La nostra pgina de Facebook,

  https://www.facebook.com/proactiva-

  service/ ha estat el quadern de bitco-

  la en el qual sha plasmat tot el cam

  que hem recorregut fins avui.

  SCAR: La resposta de la societat

  en general ha estat increble. s el que

  realment ens ha mantingut ferms i ha

  fet que Proactiva Open Arms pugui,

  no solament sobreviure, sin ampliar

  mires i, potser, plantejar-se nous pro-

  jectes. LONG va nixer al setembre

  de lany passat prcticament amb els

  meus estalvis, uns 15.000. Noms en aquest 2016 hem rebut ms de

  6300 donatius. En total hem recaptat

  uns 442.000. A la nostra web: www.proactivaopenarms.org tenim les xifres detallades en ingressos i

  despeses.

  Que lscar hagi estat guardonat

  com a Catal de lAny contribuir

  a salvar ms vides?

  GERARD: lscar s el cap visible del

  projecte, i va ser ell qui va engegar un

  projecte en el qual estem involucrats i

  dedicats en cos i nima molta gent. Jo,

  per exemple, vaig a Lesbos amb la mot-

  xilla carregada: la meva dona i la meva

  filla de 2 anys vnen amb mi.

  SCAR: Que em lliurin el trofeu Ca-

  tal de lAny no deixa de ser una anc-

  dota a ttol personal, perqu com b

  diu el Gerard, Proactiva est compos-

  ta per 14 professionals (i molts ms

  que hi han collaborat) en salvament

  demergncia per exemple, i ho recullo

  en nom seu. Esperem que serveixi per

  donar al projecte ms visibilitat i que

  la gent que fins ara no ens coneixia es

  sumi al projecte.

  GERARD: Magradaria tamb des-

  tacar la fantstica labor que realitzen

  altres onegs a Lesbos. Hi ha orga-

  nitzacions que sencarreguen de ves-

  tir als refugiats, altres dalimentar-los,

  o els brinden allotjament...De fet, des

  de que arriben a lilla fins que sen

  van tenen totes les necessitats co-

  bertes grcies a onegs sense nim

  de lucre.

  Vosts que estan a primera lnia

  de front, els refugiats sn terro-

  ristes encoberts que vnen a sos-

  cavar la nostra cultura?

  GERARD: Recordo el cas dun re-

  fugiat que noms tocar terra i baixar

  de la barcassa es va posar a ajudar a

  la resta de gent que arribava fent de

  traductor i realitzant altres tipus de la-

  bors.... No s si encara seguir, per

  va estar-hi mesos.

  SCAR: El que diu aix s que no ha

  viscut la realitat de les famlies normals

  i corrents que arriben fugint de la guer-

  ra, tremolant i amb por als ulls. Home,

  tamb vindr gent dubtosa moralment,

  per daqu a establir que hi ha una xar-

  xa de terrorisme islmic, doncs qu vol

  que li digui...que vingui a Lesbos a veure

  quants en troba! La ignorncia i la ma-

  nipulaci dels mitjans de comunicaci

  sn dues sacres de la nostra societat.

 • - 6 -

  PROGRAMAFESTES DE MAIG - BADALONA 2016

  Encn la Metxa!

  Encn la metxa! s un projecte cultural que t per objectiu difondre els elements festius de la ciutat que participen a

  les Festes de Maig.

  El projecte sarticula en un seguit dactivitats que culminen

  amb la Cremada del Dimoni. Les activitats Cremal tu! Premi de Disseny del Dimoni de Badalona, Premi El Dimoni a lEscola i Coneguem els Forjadors de la Festa sn lavantsala de les Festes de Maig i del conjunt dactes

  de cultura popular que shi celebren.

  Els jocs Forjadors de la Festa

  Tenen per objectiu introduir-nos en la imatgeria festiva

  badalonina de cultura tradicional i popular catalana duna

  manera ldica.

  Els jocs Domino Festa, Memoritza i Aquesta la saps? estaran disponibles durant tot lany a les biblioteques de

  la ciutat i a lexposici Forjadors de la Festa, a la sala dexposicions El Refugi. I els jocs Forjaclosques, Endevina qui s i Aixeca castells noms a lexposici Forjadors de la Festa.

  Fografies cultura popular: JL And

 • - 7 -

  PROGRAMAFESTES DE MAIG - BADALONA 2016

 • - 8 -

  PROGRAMAFESTES DE MAIG - BADALONA 2016

 • - 9 -

  PROGRAMAFESTES DE MAIG - BADALONA 2016

 • - 10 -

  PROGRAMAFESTES DE MAIG - BADALONA 2016

  Diumenge 1 de maig

  DE 10 A 14 H, A LA PLAA ROJA

  XXXIV Fira dartesania i mostra dentitats i serveis

  A LES 11 H, A LA RAMBLA,

  davant del monument a Roca i Pi

  Sigues la Festa!

  DE L1 AL 10 DE MAIG, A LA PLATJA DELS

  PESCADORS

  Plantada del Dimoni

  I inici de la plantada de dimonis infantils

  La imatge del dimoni ha estat creada a partir del divuit

  Premi de Disseny del Dimoni de Badalona, Cremal tu! El guanyador ha estat el disseny de Mariona Brunet Bravo,

  amb el lema La dimonieta rebel.

  El dimoni denguany s una dimnia que representa

  la figura dun titilla que sha alliberat dels fils que lhan

  manipulat fins ara. Lautora ha volgut mostrar una figura

  femenina alliberant- se, en un mn on les dones han de

  lluitar cada dia pel dret a la igualtat i per acabar amb