Bądźmy świadkami miłości

 • View
  57

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bądźmy świadkami miłości. „ Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.” ( Rdz 1, 27). Nasze podobieństwo do Boga: Dusza nieśmiertelna Rozumność Wolna wola ZDOLNOŚĆ DO REALIZACJI MIŁOŚCI „Bóg jest Miłością” (1 J 4, 8.16) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bądźmy świadkami miłości

 • Bdmy wiadkami mioci

 • Stworzy wic Bg czowieka na swj obraz, na obraz Boy go stworzy: stworzy mczyzn i niewiast. ( Rdz 1, 27)

 • Nasze podobiestwo do Boga:

  Dusza niemiertelnaRozumnoWolna wola

  ZDOLNO DO REALIZACJI MIOCI

  Bg jest Mioci (1 J 4, 8.16)O zmierzchu ycia sdzeni bdziemy z mioci (w. Jan od Krzya)

 • Moemy to osign tylko we wsppracy z ask Bo,Im wicej w nas Boga, tym wicej mioci,Im wicej mioci, tym wicej Boga,Im mniej w nas mioci, tym mniej w nas Boga, Im mniej w nas mioci, tym wicej

 • Owocem za ducha jest: mio, rado, pokj, cierpliwo, uprzejmo, dobro, wierno, agodno, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa (Ga 5, 22-23).

 • Znam twoje czyny, e ani zimny, ani gorcy nie jeste. Oby by zimny albo gorcy! A tak, skoro jeste letni i ani gorcy, ani zimny, chc ci wyrzuci z mych ust (Ap 3,15-16).

 • Gdybym mwi jzykami ludzi i aniow, a mioci bym nie mia, stabym si jak mied brzczca albo cymba brzmicy. Gdybym te mia dar prorokowania i zna wszystkie tajemnice, i posiada wszelk wiedz, i wszelk [moliw] wiar, tak ibym gry przenosi, a mioci bym nie mia, bybym niczym.I gdybym rozda na jamun ca majtno moj, a ciao wystawi na spalenie, lecz mioci bym nie mia, nic bym nie zyska.Mio cierpliwa jest, askawa jest. Mio nie zazdroci, nie szuka poklasku, nie unosi si pych;nie dopuszcza si bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi si gniewem, nie pamita zego;nie cieszy si z niesprawiedliwoci, lecz wspweseli si z prawd.Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokada nadziej, wszystko przetrzyma.Mio nigdy nie ustaje,

 • nie jest jak proroctwa, ktre si skocz, albo jak dar jzykw, ktry zniknie, lub jak wiedza, ktrej zabraknie.Po czci bowiem tylko poznajemy, po czci prorokujemy.Gdy za przyjdzie to, co jest doskonae, zniknie to, co jest tylko czciowe.Gdy byem dzieckiem, mwiem jak dziecko, czuem jak dziecko, mylaem jak dziecko. Kiedy za staem si mem, wyzbyem si tego, co dziecice.Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy za [zobaczymy] twarz w twarz: Teraz poznaj po czci, wtedy za poznam tak, jak i zostaem poznany.Tak wic trwaj wiara, nadzieja, mio - te trzy: z nich za najwiksza jest mio (1Kor 13).

 • Gdybym mwi jzykami ludzi i aniow, a mioci bym nie mia, stabym si jak mied brzczca, albo cymba brzmicy (1 Kor 13,1).

 • Posugiwanie si darem jzykw, nawet ponadludzkich, ale bez mioci, to jakby robienie haasu przy uyciu najbardziej haaliwych instrumentw. Wszelkie talenty nie przedstawiaj adnej wartoci bez mioci.Mio idca w parze ze sowami jest atwo rozpoznawalna. Natomiast sowa pozbawione szczeroci, yczliwoci, ciepa uczuciowego, szybko odsaniaj swoj pustk i nico.

 • Niech wasza mowa bdzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Zego pochodzi (Mt 5,37).Z kadego bezuytecznego sowa, ktre wypowiedz ludzie, zdadz spraw w dzie sdu. Bo na podstawie sw twoich bdziesz uniewinniony, i na podstawie sw twoich bdziesz potpiony (Mt12,36-37).Nie to, co wchodzi do ust, czyni czowieka nieczystym, ale to, co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym (Mt 15,11).

 • Jzyka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiezna, to zo niestateczne, pene zabjczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobiestwo Boe. Z tych samych ust wychodzi bogosawiestwo i przeklestwo. Tak by nie moe, bracia moi (Jk 3, 8-10).

 • Gdybym te mia dar prorokowania i zna wszystkie tajemnice, i posiada wszelk wiedz,i wszelk moliw wiar,tak ibym gry przenosi,a mioci bym nie mia, bybym niczym (1 Kor 13,2).

 • gdybym te mia dar prorokowania (BT).budowanie innych sowemnapominaniepocieszanietumaczenie, tego co mwi majcy dar jzykwprzekazywanie woli Boej, prawd wiarygoszenie Ewangelii

 • Bez mioci:moralizowanieukazywanie wasnej interpretacjich bycia dostrzeonym, podziwianymch zdobycia popularnoci, wadzy

 • Ostrzeenie:i zna wszystkie tajemnice, i posiada wszelk wiedz,

  Lecz wiedza wbija w pych, mio za buduje (1 Kor 8,1).

  Wiedza pochodzi od BogaMusi by do Niego odnoszona- wsppracaMusi suy dobru

 • i wszelk moliw wiar, tak ibym gry przenosi, (BT).Wiara obejmujca swoim zasigiem cao prawd Boych

  Wiara czysta, tylko w relacji czowiek Bg (?)

 • ... a mioci bym nie mia, bybym niczym. Wiara z miociMiujcie waszych nieprzyjaci i mdlcie si za tych, ktrzy was przeladuj (Mt 5,44)A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu zemu. Lecz jeli ci kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! ( Mt 5,39)Jeli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski ( Mt 6,14)

 • Wtedy Piotr zbliy si do Niego i zapyta: Panie, ile razy mam przebaczy, jeli mj brat wykroczy przeciwko mnie? Czy a siedem razy? Jezus mu odrzek: Nie mwi ci, e a siedem razy, lecz a siedemdziesit siedem razy ( Mt 18,21-22)

 • Bo byem godny, a dalicie Mi je; byem spragniony, a dalicie Mi pi; byem przybyszem, a przyjlicie Mnie;byem nagi, a przyodzialicie Mnie; byem chory, a odwiedzilicie Mnie; byem w wizieniu, a przyszlicie do Mnie( Mt 25,35-36).

 • Nikt nie ma wikszej mioci nad t, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich (J 15,13)

 • I gdybym rozda na jamun ca majtno moj, a ciao wystawi na spalenie, lecz mioci bym nie mia, nic bym nie zyska (1 Kor 13,3).

 • Pokora, skrytoKiedy wic dajesz jamun, nie trb przed sob, jak obudnicy czyni w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawd powiadam wam: ci otrzymali ju swoj nagrod. Kiedy za ty dajesz jamun, niech nie wie lewa twoja rka, co czyni prawa, aby twoja jamuna pozostaa w ukryciu. A Ojciec twj, ktry widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,2-4).

 • Wdowi groszPotem usiad naprzeciw skarbony i przypatrywa si, jak tum wrzuca drobne pienidze do skarbony. Wielu bogatych wrzucao wiele. Przysza te jedna uboga wdowa i wrzucia dwa pieniki, czyli jeden grosz. Wtedy przywoa swoich uczniw i rzek do nich: Zaprawd, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzucia najwicej ze wszystkich, ktrzy kadli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywao; ona za ze swego niedostatku wrzucia wszystko, co miaa, cae swe utrzymanie(Mk12,41-44).

 • Nikt z nich nie cierpia niedostatku, bo waciciele pl albo domw sprzedawali je i przynosili pienidze uzyskane ze sprzeday, i skadali je u stp Apostow. Kademu te rozdzielano wedug potrzeby (Dz 4,34-36).

 • a ciao wystawi na spalenieMowa jest o czynie heroicznym ratowania kogo spord pomieni (w owym okresie poary budynkw i caych osad ludzkich byy nader czste) z naraeniem wasnego ycia. Najwyszy czyn ofiary wobec drugiego czowieka. Nie maj wartoci, gdy czynom takim towarzyszy ch zdobycia sobie rozgosu i popularnoci.

 • Zasug nie mierzy si trudnociami, jakie trzeba pokona w drodze do celu, lecz mioci:Mio cierpliwa jest, askawa jest. Mio nie zazdroci, nie szuka poklasku, nie unosi si pych;nie dopuszcza si bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi si gniewem, nie pamita zego;nie cieszy si z niesprawiedliwoci, lecz wspweseli si z prawd.Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokada nadziej, wszystko przetrzyma (1 Kor 13, 4-8).

 • OGLNE PRZYMIOTY MIOCI W UJCIU W. PAWA

  To jest moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali, tak jak Ja was umiowaem (J 15,12).1. Bezinteresowno:Niech nikt nie szuka wasnego dobra, lecz dobra bliniego (1 Kor 10,24).Niech kady ma na oku nie tylko swoje wasne sprawy, ale te i drugich (Flp 2,4).

 • 2. Spontaniczno:Jedni drugich brzemiona nocie, a takwypenicie prawo Chrystusowe (Ga 6,2).3. Szczero:Mio niech bdzie bez obudy. W mioci braterskiej nawzajem bdcie yczliwi (Rz 12,9-10a).Dlatego odrzuciwszy kamstwo: niech kady z was mwi prawd do bliniego, bo jestecienawzajem dla siebie czonkami (Ef 4,25).

 • 4. Powszechno:A zatem, dopki mamy czas czymy dobrze wszystkim, a zwaszcza naszym braciom w wierze (Ga 6,10).

 • Mio cierpliwa jestby dalekim od gniewu, nieskorym do uniesienia oraz umie wiele znie, wycierpie; wielkoduszno, opanowanieznoszenie krzywd bez odwzajemniania siwielkie serce, wielkie uczucie

 • Mio cierpliwa, na wzr Jezusa, to znoszenie dugotrwaego cierpienia, ktre i tak nie osabia uczucia bez wzgldu na to, czego dowiadcza czowiek od innych.

 • Czowiek dowiadczajcy prawdziwej mioci naraa si na zranienie i bl. Intensywne przeywanie ycia z mioci rodzi rwnoczenie cierpienie w rnorakich postaciach.Jest to konieczna droga dla rozwoju i duchowego wzrostu czowieka. Nie mona jednake nie dostrzec gbokiego sensu cierpienia w mioci: jest ono szczeglnym darem skadanym temu, kogo si kocha.

 • W okrelonych okolicznociach ycia kochajcy potrafi zgodzi si nawet na odejcie osoby kochanej z mioci, dowiadczajc przy tym wielkiego cierpienia.

 • Najwyraniej dostrzega si obecno tej cnoty w sytuacji bezporedniego cierpienia. Cierpieniem jest wszelkim stanem, kiedy jest inaczej ni czowiek w danej chwili pragnie, majc na wzgldzie swoje szczcie. Kiedy jest inaczej zarwno fizycznie, jak i duchowo. Cierpliwo jest umiejtnoci przyjmowania i przeywania cierpienia.

 • Jeli kto chce pj za Mn, niech zaprze si samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje (Mk 8,34).

 • Wecie moje jarzmo na siebie i uczcie si ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt11,29).

 • Drczono Go, lecz sam si da gnbi,nawet nie otworzy ust swoich.Jak baranek na rze prowadzony,jak owca niema wobec strzygcych j,tak On nie otworzy ust swoich (Iz 53,7)

 • Nikt nie ma wikszejmioci nad t, gdy ktoycie swoje odda za przyjaci swoich (J 15,13)

 • www.mojemalzenstwo.plmietekg@zw.pl