Bahagian b Item Dibina

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan sejarah tahun 4

Text of Bahagian b Item Dibina

SULITSEJARAHTAHUN 4PAT2015BAHAGIAN A (40 MARKAH)Kertas soalan ini mengandungi pilihan A,B,C dan D. Pilih jawapan yang PALING TEPAT. Kemudian hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

1. Menurut Kamus Dewan, sejarah merupakan ..

A. asal-usul sesuatu kejadianB. peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampauC. tindakan manusia dan sebab-sebab yang dilakukan manusiaD. menceritakan hal tentang manusia dan perbuatan-perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Berikut merupakan dialog perbualan antara Aiman dan Pak Ali.

Aiman : Apakah asal-usul nama Kampung Seri Bunian? Pak Ali :Kampung Seri Bunian berasal daripada kisah Orang Bunian.

Temubual berikut adalah antara seorang murid dengan pemimpin masyarakat di sebuah kampung. Apakah kaedah yang digunakan oleh Amir untuk mencari maklumat sejarah tersebut?A. bukuB. ucapanC. akhbarD. batu bersurat3. Apakah pengertian keluarga asas? A. Keluarga asas terdiri daripada ibu dan bapaB. Keluarga asas terdiri daripada ibu, bapa, dan anak-anakC. Keluarga asas terdiri daripada datuk, nenek, ibu dan bapaD. Keluarga asas terdiri daripada datuk, nenek, ibu bapa dan anak.

4. Apakah yang melambangkan identiti sesebuah sekolah?

IMuridIIILencanaIIBenderaIVGuru

A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

5.

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Pemegang jawatan di atas sangat berjasa kepada sekolah kerana

Amurid sangat menghormati merekaBmereka yang membuat laporan tahunan sekolahCmereka memastikan sekolah dalam keadaan terurusDmereka melaksanakan matlamat pengarah

6. Siapakah yang bertanggungjawab mentadbir sesi petang persekolahan? A. Guru penyelia petangB. Guru penolong kanan pentadbiranC. Guru penolong kanan kokurikulumD. Guru penolong kanan hal ehwal murid

7. Perkara berikut terdapat pada alamat lengkap kecuali, .A. jalanB. poskodC. kampungD. nombor telefon

8. Zaman air batu merupakan zaman ketika air batu menutupi permukaan A. lautB. bumiC. bukitD. daratan9. Mengapakah pencairan air batu berlaku? A. Peningkatan air lautB. peningkatan suhu bumiC. pembebasan gas oksigenD. pembentukan pulau-pulau

Masyarakat X10.

Tingkayu, sabahKota Tampan, PerakGua Niah, Sarawak.

Senarai di atas merujuk kepada lokasi masyarakat zaman X di negara Malaysia. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat X tersebut? IBercucuk tanamIIMenternak binatangIIIMemburu binatangIVMemungut hasil hutanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

11.

Maklumat di atas merujuk kepada ciri-ciri kerajaan Melayu awal yang terletak di Tanah Melayu. Apakah kerajaan yang dimaksudkan itu?

A. Gangga NegaraB. TemasikC. Chih TuD. Kedah Tua

12. Antara berikut, perlatan yang manakah dihasilkan pada zaman logam? I BeliungIIKapakIII SabitIV Serpihan batu

A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

13. Antara Berikut, yang mana bukan Kepulauan Melayu? A. ThailandB. SumateraC. MindanaoD. Pulau Borneo14.

Apakah peranan Laksamana dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?

A. Pemimpin angkatan perangB. Pengawal peribadi sultanC. Penasihat peribadi sultanD. Ketua diplomat15. Antara Berikut, siapakah yang berperanan menasihati sultan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? A. BendaharaB. LaksamanaC. SyahbandarD. Temenggung

16.

Rajah di atas menunjukkan perjalanan Parameswara sebelum membuka petempatan di Melaka. Apakah X?

A. Sening UjungB. MelakaC. Batu PahatD. Kluang

17. Berdasarkan 2 undang-undang Melaka, pilih penyataan yang tidak benar mengenainya.

A. Undang-undang laut Melaka adalah peraturan bagi pernigaan dan penjenayahB. Hukum Kanun Melaka adalah tanggungjawab sultan dan sultanC. Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang ketika di daratan sahajaD. Bidang kuasa Undang-undang Laut Melaka terletak pada Sultan dan Pembesar

18. Apakah peranan Tun Perak dalam Kerajaan MelakaA. Memperluaskan Kesultanan Melayu MelakaB. Mengawal sistem cukai C. Penggubal Undang-undangD. Menjatuhkan Hukuman kepada penjenayah

19. Siapakah nama Ibu kepada Hang Tuah? A. Dang WangiB. Dang AnumC. Dang WatiD. Dang Senandung

Sanggup berkorban nyawa semenjak dari usia kecil demi mempertahankan MelakaSentiasa mengutamakan kehendak pemerintahMempertahankan Sultan Melaka dari DibunuhSanggup membunuh sahabat sendiri demi kedaulatan rajaSentiasa akur dengan titah sultan walaupun nyawanya terancam 20.

Pernyataan diatas merupakan .. kepada SultanA. Kehebatan Hang TuahB. Kesetiaan Hang Hang TuahC. Kelebihan Hang TuahD. Personaliti Hang Tuah