of 522 /522
SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 167/01/01 LIMBUAK BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 13 (1 JULAI - 30 SEPTEMBER) RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020 HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA. © SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA(CETAK_DP24-10-2020)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

  • Author
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT...

Page 1: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/01 LIMBUAK

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 13

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 2: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 3: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 4: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 5: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/01 LIMBUAK

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 13

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BATU LAYAR 3 1

002 KG LIMBUAK 3 2

003 KG SIDUNGUN 0

004 KG LIMBUAK DARAT 5 3

005 KG LIMBUAK LAUT 2 4

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

13

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 13

Page 6: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 7: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/01 LIMBUAK

LOKALITI : 1670101001 - KG BATU LAYAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 93080312XXXX P 1993 NORSITAH BINTI PAKMAH FASA1,LOT NO72,PPMS

2 98120912XXXX L 1998 ELINO MEX RODER BAKI 49

3 99032912XXXX L 1999 M. MULIADI BIN AJAK -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 8: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/01 LIMBUAK

LOKALITI : 1670101002 - KG LIMBUAK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

4 86090652XXXX L 1986 MOHAMAD AHKAM AFWAN BIN DAUD -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

5 H06282XX 63052012XXXX P 1963 KASNAH BINTI SILAL -

6 80101212XXXX L 1980 JAKRI EMBONG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 9: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/01/01 LIMBUAK

LOKALITI : 1670101004 - KG LIMBUAK DARAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

7 93041712XXXX P 1993 ROSNAH BINTI NAYAN -

8 96012812XXXX L 1996 AZMAN BIN JIKIL -

9 97091012XXXX P 1997 JESICKA BINTI JIKIL -

10 98021512XXXX L 1998 JAFREE BIN SHAPREE -

11 98051812XXXX L 1998 ELEAZAR BIN RABUNG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 10: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/01/01 LIMBUAK

LOKALITI : 1670101005 - KG LIMBUAK LAUT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

12 H08366XX 70091712XXXX L 1970 SANGAN BIN KULASUN -

13 96112712XXXX L 1996 MOHAMMAD FAZRIE BIN KILLY -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 13

Page 11: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/02 KAPITANGAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 5

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 12: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 13: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 14: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 15: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/02 KAPITANGAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 5

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG KALANG KAMAN 3 1

002 KG KAPITANGAN 2 2

003 KG LANGKAMAN 0

004 KG MANGUAK 0

005 KG NUSA 0

006 KG TASEK 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

5

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 5

Page 16: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 17: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/02 KAPITANGAN

LOKALITI : 1670102001 - KG KALANG KAMAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 H07808XX 65122912XXXX L 1965 BUHADI BIN TIMBUL -

2 86041512XXXX L 1986 TADI BIN ISKADI -

3 92042012XXXX L 1992 KUDANDI BIN YAKANE -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 18: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/02 KAPITANGAN

LOKALITI : 1670102002 - KG KAPITANGAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

4 87060112XXXX L 1987 MOHD AZIZUL BIN MABBIRUL -

5 95022112XXXX P 1995 CHEE NYUK CIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 5

Page 19: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/03 SABUR

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 6

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 20: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 21: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 22: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 23: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/03 SABUR

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 6

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG TAGAYAWAN 0

002 KG TANTAGAS 0

003 KG TANJUNG PERAK 1 1

004 KG SEGOMBONG 0

005 KG SABUR 5 2

006 KG BAHRU 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

6

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 6

Page 24: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 25: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/03 SABUR

LOKALITI : 1670103003 - KG TANJUNG PERAK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 90041412XXXX L 1990 MOHD DAIM BIN PUDDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 26: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/03 SABUR

LOKALITI : 1670103005 - KG SABUR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

2 90022012XXXX P 1990 ISNIRAH AHAU ABDULLAH -

3 95010412XXXX L 1995 SANGKAR BIN BRAHIM -

4 96021612XXXX P 1996 NORMAH BINTI ARIFFIN -

5 97110312XXXX L 1997 ALING BIN DANGOYONG -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

6 H04082XX 36112512XXXX L 1936 ZAMAN BIN GIGAL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 6

Page 27: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/04 KARAKIT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 72

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 28: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 29: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 30: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 31: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/04 KARAKIT

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 72

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG JAMBANGAN 0

002 KG KARAKIT 26 1

003 KG MALIANGIN 2 2

004 KG MOLLEANGAN 0

005 KG PANGASAAN 4 3

006 KG PATANUNAN 9 4

007 KG PERPADUAN 25 5

008 KG SINGGAH MATA BANGGI 3 6

009 KG TIMBANG DAYANG BANGGI 3 7

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

72

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 72

Page 32: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 33: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/04 KARAKIT

LOKALITI : 1670104002 - KG KARAKIT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 84060812XXXX L 1984 ROY BIN UTOH KECHE -

2 87032449XXXX P 1987 NURJARIANAWATI BINTI JAHARI NIL

3 89121212XXXX L 1989 AMRAN BIN OLOI -

4 91011312XXXX L 1991 SAID BAHROM BIN HAMID -

5 91060512XXXX P 1991 SITI HASNIAH BINTI MASRAN -

6 91082412XXXX L 1991 MUHAMMAD SAHRUL BIN MUNTASIL -

7 91111712XXXX L 1991 MOHD HAFIZ BIN HABIL -

8 92091012XXXX P 1992 NURYATI BINTI JAHARI -

9 93073112XXXX P 1993 RAZIMAH BINTI SABAR -

10 93080412XXXX P 1993 NORAISAH BINTI JALIL -

11 94030412XXXX L 1994 MAS'UD BIN UMMAR HASSAN -

12 95100712XXXX L 1995 MOHD. ASLI BIN MOHD NASSER -

13 96010212XXXX P 1996 SITI SAFIKAH BINTI SAPARI -

14 96020712XXXX L 1996 MAS RIDHUAN BIN UMMAR HASSAN -

15 96061812XXXX L 1996 PRINCE BIN MD RASEDUR RAHMAN -

16 96111012XXXX P 1996 NORHAYATI BINTI MADULAN -

17 96113012XXXX L 1996 MOHD HAFIZ BIN ROSELAN -

18 97072212XXXX P 1997 NUR FARHANIRAH ASYIKIN BINTI MISTAL -

19 97122612XXXX L 1997 MOHD AZLEE BIN RAMLEE -

20 98011612XXXX P 1998 MASHUDAH BINTI UMMAR HASSAN -

21 98051812XXXX L 1998 HAIRIN BIN ABDULLAH 25

22 98062712XXXX L 1998 MOHD FAIZUL BIN ABDUL BARIL NO.80

23 99030712XXXX P 1999 NORSYAQIRA BINTI MOHD. JOHAR -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

24 H05583XX 57100912XXXX L 1957 MOHD ALI BIN RAZIF -

25 H06837XX 59112812XXXX L 1959 LION BIN MAHADALI -

26 86010249XXXX P 1986 FATIMAH BINTI DIRIS -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 26

Page 34: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/04 KARAKIT

LOKALITI : 1670104003 - KG MALIANGIN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

27 97063012XXXX P 1997 NURLIZAH BINTI MAULIDIN -

28 98111212XXXX L 1998 SUHAIMIN BIN RESALDI @ INSUNG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 35: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/01/04 KARAKIT

LOKALITI : 1670104005 - KG PANGASAAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

29 92012212XXXX L 1992 ASRAH BIN KASIM -

30 94122712XXXX L 1994 FAZRI BIN KASIM -

31 98011812XXXX L 1998 MOHD MUSSABQI BIN MUSTAMA -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

32 71022512XXXX L 1971 ABD RAHIM BIN MADARUN

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 36: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/01/04 KARAKIT

LOKALITI : 1670104006 - KG PATANUNAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

33 85030112XXXX P 1985 SHARBIAH BINTI INTAI NO RUMAH 172 E

34 88103112XXXX P 1988 ISNILAH BINTI UTOHARBA NO1

35 91040412XXXX L 1991 HILMELIN BIN UTOHHARBA 1

36 92111312XXXX L 1992 ALFAUZZI BIN SULAIMAN NO2

37 93080512XXXX P 1993 MISBAH BINTI UTOHARBA NO1

38 95032712XXXX L 1995 MUHAMMAD FAINAL BIN PAISAL -

39 97111012XXXX L 1997 MINSYARIL IQBAR FIKRI BIN JIMBO -

40 98021012XXXX L 1998 MOHD HAIRUL ANUAR BIN SAPARI -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

41 79062012XXXX P 1979 SHAM @ SHAMLIA BINTI OYOK -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

Page 37: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/01/04 KARAKIT

LOKALITI : 1670104007 - KG PERPADUAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

42 72101012XXXX P 1972 NORAINI BINTI MORTI -

43 88111112XXXX P 1988 ASMAWATI BINTI ABDUL RAJAK -

44 89072212XXXX L 1989 MOHD. YASSIN BIN ELIASIN -

45 90111012XXXX P 1990 NOR HANISAH BINTI UMAR ALI @ UMAR 90

46 91122512XXXX P 1991 NORZANA BINTI JALIL -

47 91123112XXXX P 1991 NORHAYATI BINTI KHIDZIR NO 103

48 92040312XXXX P 1992 RUFIAH BINTI ABD GHAFUR 108

49 92080912XXXX P 1992 NORLEANAH BINTI NASIRIN -

50 93020112XXXX P 1993 SITI NORSYAFIQAH BTE AHMAD NO 29 JALAN PERPADUAN

51 93051912XXXX L 1993 ROMMIE BIN JALIL -

52 93053112XXXX L 1993 MOHD ZULKARNAIN BIN KARAMAH -

53 94011612XXXX L 1994 MOHD ADZNIN BIN KHIDZIR NO 103

54 94111412XXXX L 1994 JULFIKAR BIN MUSA 14

55 95051812XXXX L 1995 ABD. SARIDAN BIN ABD GHAFUR -

56 95051912XXXX P 1995 NUR RASHIDAH BINTI BASAL @ BESAR NO 82

57 95092812XXXX L 1995 MOHD FAIZAL BIN SAMSUDDIN -

58 97090512XXXX P 1997 NAZIRAH BINTI MUSARAMAH -

59 97111712XXXX L 1997 ARIMAL BIN RABIL 129

60 97111912XXXX L 1997 SAHARUN BIN IBRAHIM -

61 98032412XXXX L 1998 ABD SHAIDIN BIN ABD GHAFUR 108

62 98041412XXXX P 1998 NURAFIZAH BINTI ABBASARI -

63 99011412XXXX P 1999 NORATIKA BINTI JALIL -

64 99042812XXXX P 1999 SABRINAH BINTI MOHD SURUN -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

65 75071812XXXX L 1975 NASIP BIN NASURUN -

66 90020612XXXX L 1990 MOZIR BIN EKDEL NO 103

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 25

Page 38: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/01/04 KARAKIT

LOKALITI : 1670104008 - KG SINGGAH MATA BANGGI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

67 87061712XXXX L 1987 RAJIS BIN ABDUL SAH -

68 91021012XXXX L 1991 SOFEE BIN JASMAN RH N04

69 93092912XXXX P 1993 AZIAN BINTI HUSSIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 39: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 167/01/04 KARAKIT

LOKALITI : 1670104009 - KG TIMBANG DAYANG BANGGI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

70 94040812XXXX P 1994 PIJURA BINTI ABDULLAH -

71 97101412XXXX P 1997 YENISA BINTI BASRAL -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

72 87101349XXXX L 1987 HASSANAL BIN ABD. AZIZ -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 72

Page 40: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 41: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/05 MALAWALI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 3

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 42: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 43: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 44: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 45: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/05 MALAWALI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 3

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG MALAWALI 3 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

3

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 3

Page 46: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 47: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/05 MALAWALI

LOKALITI : 1670105001 - KG MALAWALI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 92022012XXXX P 1992 SITI HANILAH BINTI MOHD YUSOF -

2 96062912XXXX L 1996 ABDUL MAKSUD BIN MADNISA 18

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 H02131XX 54090412XXXX P 1954 NURULWESZNAH BINTI MIGIL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 3

Page 48: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 49: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/06 BALAMBANGAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 23

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 50: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 51: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 52: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 53: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/06 BALAMBANGAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 23

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG SELAMAT 5 1

002 KG BALAMBANGAN 9 2

003 KG BATU SIRIH 9 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

23

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 23

Page 54: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 55: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/06 BALAMBANGAN

LOKALITI : 1670106001 - KG SELAMAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 92020612XXXX L 1992 MOHAMAD TAUFIK BIN BIRAN PDM 11

2 95062312XXXX P 1995 NURULATIKA BINTI YUNUS -

3 96011612XXXX P 1996 NORHAFIZAH BINTI LUMBANG -

4 97042012XXXX L 1997 MOHD SUFIAN BIN MARIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

5 72110412XXXX P 1972 MUNANG BINTI TUTUT -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 56: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/06 BALAMBANGAN

LOKALITI : 1670106002 - KG BALAMBANGAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

6 86090112XXXX P 1986 MUNAH BINTI MURANY -

7 93063012XXXX L 1993 MOHAMAD FAIZAL 4

8 94041812XXXX P 1994 SALIMAH BINTI JILKIFLH -

9 95020912XXXX P 1995 EMAH BINTI KALBIT -

10 95030712XXXX L 1995 DESH RASIDI BIN TITING -

11 96012312XXXX L 1996 ROSMAN BIN HAMSULIN -

12 96110312XXXX P 1996 JULIANA BINTI TITING -

13 97010112XXXX P 1997 BUNGAKU BINTI KALBIT -

14 98062312XXXX L 1998 YUSRI BIN JULKIPLIH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

Page 57: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/01/06 BALAMBANGAN

LOKALITI : 1670106003 - KG BATU SIRIH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

15 90080612XXXX L 1990 INDRA BIN MASUD -

16 92022212XXXX L 1992 EDIKAH BIN EIDI MISA -

17 92050712XXXX L 1992 AZMAN BIN ABDUL NASIR -

18 93011612XXXX L 1993 HIDAYAT BIN KARAMAH -

19 96100612XXXX L 1996 ABDUL JAN BIN ABDUL NASIR -

20 97123012XXXX P 1997 ROSNANI BINTI AKBARI -

21 98042912XXXX L 1998 MOHAMMAD FADZLY BIN ROSLE -

22 98100812XXXX P 1998 SURIATI BINTI KALBIT -

23 99073112XXXX P 1999 NORAZLIANA BINTI NORDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 23

Page 58: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 59: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/07 MALIU

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 36

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 60: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 61: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 62: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 63: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/07 MALIU

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 36

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PULAU BANGGI 1 1

002 KG BANGGI 1 2

003 KG DAMARAN 12 3

004 KG MALIU 11 4

005 KG PADANG 4 5

006 KG PENGKALAN 7 6

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

36

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 36

Page 64: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 65: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/07 MALIU

LOKALITI : 1670107001 - KG PULAU BANGGI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

1 H04078XX 55113012XXXX L 1955 KUSUGAN BIN ALI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 66: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/07 MALIU

LOKALITI : 1670107002 - KG BANGGI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

2 96082412XXXX L 1996 MD. SAME BIN ISA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 67: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/01/07 MALIU

LOKALITI : 1670107003 - KG DAMARAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

3 91051512XXXX P 1991 AILIN BINTI NAHIDUL -

4 92061012XXXX L 1992 ASIRIN BIN SYARIFF LAWADDIN -

5 93071012XXXX L 1993 AZALAN BIN KIAMAT -

6 94011012XXXX L 1994 AJANI BIN JAADIN -

7 95032812XXXX P 1995 NORYATI BINTI ISMAIL -

8 95101112XXXX P 1995 MASLINAH BINTI AMIN -

9 96061012XXXX L 1996 ANUAR BIN MUMAL 158

10 96121512XXXX L 1996 ASNURIN BIN NADAIN -

11 97033112XXXX L 1997 JALMIDI BIN JALAMUDDIN -

12 98102212XXXX L 1998 SAMIDUN BIN ABD HADUN -

13 99022012XXXX L 1999 ABDU SALIN BIN NORSALUN -

14 99083012XXXX L 1999 ASLIM BIN NADAIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 12

Page 68: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/01/07 MALIU

LOKALITI : 1670107004 - KG MALIU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

15 83090712XXXX P 1983 JUMAILIAH BINTI JAHUNG -

16 86102349XXXX P 1986 NURHINA BINTI BARUT -

17 90052912XXXX L 1990 RASMI BIN SAIDAL -

18 90082512XXXX L 1990 AMILUDIN BIN HALILUDDIN -

19 94043012XXXX P 1994 SAMRINAH BINTI JAIBUL -

20 94102512XXXX P 1994 SUNAIDAH BINTI TAIRUDDIN -

21 96021412XXXX P 1996 HUSTINA BINTI HALILUDIN -

22 96101512XXXX P 1996 EMILINA BINTI TUNDING -

23 96123012XXXX P 1996 SAMRINI BINTI JAIBUL -

24 99041212XXXX P 1999 ASTINA BINTI HALILUDIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

25 H08878XX 73100512XXXX L 1973 MAYUDIN B.JALARUDDIN @ JAHARUDDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 11

Page 69: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/01/07 MALIU

LOKALITI : 1670107005 - KG PADANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

26 92090912XXXX L 1992 ROSMAN -

27 95121212XXXX L 1995 FAZLIN BIN LATIF -

28 97082512XXXX P 1997 HAMIDAH BINTI SANDALUDIN NO RUMAH 30

29 98022212XXXX L 1998 MOHD KHAIRUL AZWA BIN AMMAJUD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 70: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/01/07 MALIU

LOKALITI : 1670107006 - KG PENGKALAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

30 92082512XXXX P 1992 NORUMBIT BINTI JAUSI -

31 94051012XXXX P 1994 ELYNA BINTI JAHANG -

32 97050112XXXX P 1997 RAJEMAH BINTI AMPANG -

33 97060612XXXX P 1997 ALINA BINTI RABANA -

34 97080712XXXX P 1997 MELAI BINTI JALANI -

35 98122912XXXX P 1998 SALMIT BINTI GAIN -

36 99071312XXXX P 1999 NORLIA BINTI ANTAM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 7

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 36

Page 71: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/08 DAGOTAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 15

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 72: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 73: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 74: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 75: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/08 DAGOTAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 15

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG DAGOTAN 15 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

15

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 15

Page 76: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 77: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/08 DAGOTAN

LOKALITI : 1670108001 - KG DAGOTAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 88061812XXXX L 1988 AWANG ZAMRI BIN ABDUL SALLEH -

2 89112412XXXX L 1989 MUHAMMAD SAID BIN LINUG -

3 90021712XXXX P 1990 RISA BINTI KELIBAN -

4 90062612XXXX P 1990 RASIDAH BINTI MAD HANI -

5 92060812XXXX P 1992 SURAIDAH BINTI ABDRASAD -

6 92093012XXXX P 1992 NORRIATI BINTI MOHD JIDI -

7 93100112XXXX P 1993 HASNIESAH BINTI MAD HASIM -

8 93110512XXXX P 1993 SITI RAIHANA BINTI MAD HANI -

9 96011212XXXX P 1996 NOR AINA BINTI MADKASAM -

10 96040712XXXX P 1996 HURINA BINTI MAD HANI -

11 97041612XXXX L 1997 MOHD HAIRI BIN ALBARIS -

12 98060412XXXX L 1998 RAMIS BIN OMAR -

13 98082412XXXX L 1998 MOHAMAD SAHRUL NIZAM BIN ZULKEFLEY 57

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

14 H02631XX 33041512XXXX P 1933 TATAH BINTI SAMAT -

15 73081512XXXX P 1973 SALMILAH BINTI MUJAINAL

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 15

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 15

Page 78: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 79: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/09 LOK AGONG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 3

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 80: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 81: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 82: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 83: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/09 LOK AGONG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 3

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG LOK AGONG 0

002 KG PASIR HITAM 1 1

003 KG SIBUMBONG 2 2

004 KG SEMAYAN 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

3

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 3

Page 84: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 85: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/09 LOK AGONG

LOKALITI : 1670109002 - KG PASIR HITAM

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 85031212XXXX P 1985 AMSANG MINDI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 86: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/09 LOK AGONG

LOKALITI : 1670109003 - KG SIBUMBONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

2 94060112XXXX P 1994 ALINA BINTI MABBIRUL -

3 97071612XXXX L 1997 MOHD ARSIN BIN UTUJAIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 3

Page 87: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/11 LOKTOHOG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 31

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 88: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 89: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 90: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 91: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/11 LOKTOHOG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 31

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG LOKTOHOG 29 1

002 KG LUMAIS 2 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

31

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 31

Page 92: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 93: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/11 LOKTOHOG

LOKALITI : 1670111001 - KG LOKTOHOG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 75020212XXXX L 1975 JOJANI BIN JAKARIYA -

2 78091912XXXX L 1978 HENGLI BIN JAMHALI -

3 83082012XXXX L 1983 MUHAMMAD FAIRUZ BIN ENSIU -

4 84040312XXXX P 1984 NOOR AZIZAH BINTI SABTAL -

5 87012149XXXX P 1987 ANISSAH BINTI MIKALDO -

6 92020112XXXX P 1992 SALIAHA BINTI SUARDI -

7 92062512XXXX P 1992 JURIANI BINTI NULKASIM -

8 93102112XXXX L 1993 AZWAN BIN ALAWE -

9 94072512XXXX P 1994 NORAINI BINTI JALIL -

10 94082312XXXX L 1994 SHADAN BIN HASSAN -

11 94112112XXXX P 1994 NUN HAZIRAH BINTI BENJAMIN -

12 96061312XXXX P 1996 NURUL AINEY BINTI JAHARI -

13 96082312XXXX L 1996 MOHD ASRIE BIN MOHD ALI -

14 97031030XXXX P 1997 NURUL SYAFIQAH BINTI AMIR KAHAR -

15 97080612XXXX L 1997 NAZRIN BIN KIMSU -

16 97080812XXXX P 1997 NADIA BINTI JAHARI -

17 97090512XXXX P 1997 AINI SAKIRAH BINTI NULKASIM -

18 97110204XXXX P 1997 MASDATUL ABDULLAH -

19 97111612XXXX P 1997 NORAZIANA BINTI NORDIN -

20 98060504XXXX P 1998 NURUL SYAQILLAH BINTI AMIR KAHAR -

21 98063012XXXX P 1998 SITI AFIDAH BINTI SALIM -

22 98071812XXXX L 1998 MOHD NUR AQUAN BIN ALIPAPSAN -

23 98081812XXXX P 1998 NURSHAZAWATUL BALQIS BINTI ABDUL WAHAB -

24 98101612XXXX P 1998 NURATIRAH BINTI RAZAK -

25 99022312XXXX L 1999 MOHD. AIDIL IDZMAN BIN ABD RASAD -

26 99022312XXXX P 1999 MASNIA BINTI MOHAMAD AMIN -

27 99031112XXXX P 1999 NURULAIN BINTI MAJAAIM -

28 99050712XXXX P 1999 NAZIHA BINTI KIMSU -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

29 H02376XX 30071212XXXX L 1930 ABD DAMA BIN MULAHAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 29

Page 94: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/11 LOKTOHOG

LOKALITI : 1670111002 - KG LUMAIS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

30 88010212XXXX P 1988 SITI AISYAH BINTI BASALUDDIN -

31 96053112XXXX P 1996 ZURAIDAH BINTI ABDUL RADJI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 31

Page 95: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/12 LAKSIAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 12

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 96: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 97: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 98: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 99: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/12 LAKSIAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 12

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BALAK-BALAK 1 1

002 KG GARIB 2 2

003 KG KALIGAU 2 3

004 KG MODOM 0

005 KG MURUM BALAK-BALAK 0

006 KG PANUKARAN 1 4

007 KG LAKSIAN 6 5

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

12

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 12

Page 100: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 101: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/12 LAKSIAN

LOKALITI : 1670112001 - KG BALAK-BALAK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 88032112XXXX P 1988 NORSITA BINTI ABDUL RASID -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 102: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/12 LAKSIAN

LOKALITI : 1670112002 - KG GARIB

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

2 98101812XXXX P 1998 HASRITA BINTI SAID -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

3 86122649XXXX L 1986 ZAIDIN BIN SAMSUDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 103: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/01/12 LAKSIAN

LOKALITI : 1670112003 - KG KALIGAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

4 89050912XXXX L 1989 JEEM BIN KABAS -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

5 H07936XX 66052412XXXX L 1966 SINGGID BIN USAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 104: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/01/12 LAKSIAN

LOKALITI : 1670112006 - KG PANUKARAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

6 95022612XXXX P 1995 SITI SARAH BINTI BADDO -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 105: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/01/12 LAKSIAN

LOKALITI : 1670112007 - KG LAKSIAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

7 92021012XXXX L 1992 MOHD RIZWAN BIN HASAN 120

8 94040412XXXX L 1994 ASMI BIN SAMSUDIN -

9 96122012XXXX L 1996 AZMI BIN NURIK -

10 98101912XXXX P 1998 NUR ERIQAH BINTI NONOY -

11 99042512XXXX P 1999 NURAZLIN BINTI MARBEK -

12 99090512XXXX L 1999 AHMAD MAHATHIR BIN SAIFUL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 12

Page 106: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 107: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/13 PALAK

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 11

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 108: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 109: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 110: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 111: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/13 PALAK

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 11

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG LAMPAKI 0

002 KG PALAK 9 1

003 KG MALIGAU 2 2

004 KG MAMANG 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

11

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 11

Page 112: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 113: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/13 PALAK

LOKALITI : 1670113002 - KG PALAK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 83062212XXXX P 1983 NASURA BINTI GAREE -

2 88062012XXXX L 1988 SITOSING BIN RATAM -

3 88102112XXXX L 1988 MOHAMMAD AZRIN BIN NORCHAN -

4 94010512XXXX P 1994 NORAZILAH BINTI NORCHAN -

5 94011212XXXX L 1994 JAMRI BIN UYOH 019

6 97010612XXXX P 1997 NORIDAH BINTI ROSLEE -

7 97110112XXXX P 1997 JURINA BINTI SMAH -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

8 H02810XX 35120612XXXX P 1935 LIOH BINTI GUBUL -

9 H02625XX 38071012XXXX P 1938 MUNANG BINTI ASAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

Page 114: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/13 PALAK

LOKALITI : 1670113003 - KG MALIGAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

10 85122349XXXX L 1985 RAMLI BIN HALIM -

11 91042212XXXX P 1991 SITTI RASIDA BINTI HALIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 11

Page 115: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/01/14 TIGABU

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 16

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 116: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 117: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 118: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 119: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/01/14 TIGABU

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI

JUMLAH PEMILIH : 16

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG TIGABO 12 1

002 KG PULAU MANDI DARAH 1 2

003 KG PULAU TIGABO 3 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

16

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 16

Page 120: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 121: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/01/14 TIGABU

LOKALITI : 1670114001 - KG TIGABO

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 82030412XXXX P 1982 IDAH BINTI HASIM -

2 88090112XXXX L 1988 HASSAN BIN HASIM 100

3 91123012XXXX P 1991 MASTIAH BINTI MUAI 100

4 92061812XXXX P 1992 SITI ROHANA BINTI MUSA 28

5 92081512XXXX L 1992 HAMZAHRIL BIN ABD RAHIM -

6 95041412XXXX L 1995 AMY BIN PANDONG -

7 95060612XXXX P 1995 AJARIAH BINTI MUAI 100

8 96091012XXXX L 1996 RASHID BIN JULIE 130

9 96121112XXXX L 1996 ZAKARIA BIN BURUNAI NO2

10 96121912XXXX L 1996 ABDUL JALIL BIN TAPONDO 51

11 98092512XXXX L 1998 MUHAMMAD NASRI BIN AMRIN 59

12 98121212XXXX P 1998 SAHERIZAH BINTI FUKISAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 12

Page 122: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/01/14 TIGABU

LOKALITI : 1670114002 - KG PULAU MANDI DARAH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

13 97021312XXXX P 1997 ASMAHYATI BINTI GANTIH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 123: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/01/14 TIGABU

LOKALITI : 1670114003 - KG PULAU TIGABO

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

14 96102312XXXX L 1996 MOHD AMIRUL ASLAN BIN AMIL HASBIH -

15 98012812XXXX L 1998 JIKLE BIN PANDONG -

16 99070312XXXX P 1999 MURNI BINTI MOHD KASSIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 16

Page 124: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 125: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/02/01 MENGKUBAU

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 40

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 126: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 127: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 128: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 129: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/02/01 MENGKUBAU

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

JUMLAH PEMILIH : 40

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BAWING 1 1

002 KG LAGATON 0

003 KG LANGKABANG 1 2

004 KG MENGKUBAU 14 3

005 KG NARUNTONG 17 4

006 KG DALAS 7 5

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

40

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 40

Page 130: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 131: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/02/01 MENGKUBAU

LOKALITI : 1670201001 - KG BAWING

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 H08700XX 69012412XXXX L 1969 AUGUDUS BIN ODOH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 132: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/02/01 MENGKUBAU

LOKALITI : 1670201003 - KG LANGKABANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

2 H04106XX 36070112XXXX P 1936 DOWOI BINTI ZUMONJONG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 133: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/02/01 MENGKUBAU

LOKALITI : 1670201004 - KG MENGKUBAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

3 85030912XXXX P 1985 DINAH BINTI MAGUNDOD -

4 91030512XXXX L 1991 RENDOLL BIN RIJAP -

5 91110412XXXX P 1991 PREMILLA BINTI MINE LUCRESIO -

6 94080112XXXX L 1994 MUHAMAD RIZAL BIN MANU -

7 94120212XXXX L 1994 ANUAR BIN MOHD EHSAN -

8 95022412XXXX P 1995 VIVI ERTAYATIE MINE LULRESIO -

9 95022812XXXX P 1995 NUR SYAHFINAZ BINTI MANOH -

10 95083012XXXX L 1995 JELSON BIDIN -

11 95102812XXXX L 1995 JOSHUA JALIUS -

12 95120812XXXX L 1995 JEFRIN BIN TIHING -

13 96080212XXXX L 1996 DARREL BIN FRANCIS -

14 97090612XXXX L 1997 KEVIN TIHING -

15 99031712XXXX L 1999 RUSDI BIN JAFFERY -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

16 H02877XX 35062312XXXX P 1935 SIAH BINTI SUARI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 14

Page 134: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/02/01 MENGKUBAU

LOKALITI : 1670201005 - KG NARUNTONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

17 77051012XXXX P 1977 LINA BINTI SAMMAH -

18 90050512XXXX P 1990 AMAH BINTI UTUH -

19 93061712XXXX L 1993 NADRIE BIN AMAS PASARAN -

20 93061812XXXX P 1993 NORHANI BINTI MAJID -

21 93070512XXXX P 1993 MADDIAH BINTI MARISA -

22 95070312XXXX L 1995 MASRIE BIN HAIRIN -

23 95080812XXXX L 1995 SIAR SIDIH BIN RAJIS -

24 95082912XXXX P 1995 ASMIDAH BINTI JAIRI -

25 96040312XXXX P 1996 RISNA BINTI SAMMAH -

26 97030212XXXX P 1997 LESNAH BINTI AMASPASARAN -

27 97071912XXXX L 1997 DENI BIN HAMIR -

28 97111512XXXX L 1997 SUHAIMI BIN JAIRI -

29 97120612XXXX L 1997 MOHD NAZRUL BIN RAJIS -

30 98031312XXXX L 1998 NASRI BIN MAJAIS -

31 98051612XXXX P 1998 NURHALIZA BINTI LAJAMURA -

32 98112212XXXX L 1998 ASRI BIN ALI BABA -

33 98112812XXXX L 1998 ADEI BIN PIRASA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 17

Page 135: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/02/01 MENGKUBAU

LOKALITI : 1670201006 - KG DALAS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

34 75060712XXXX L 1975 LEVING BIN MANDAHATAN -

35 92062312XXXX P 1992 SUZE BINTI JAKIUN -

36 93060412XXXX P 1993 VANA VELLI -

37 93111212XXXX L 1993 HELSON MAIL -

38 95031912XXXX P 1995 VANI BINTI VELLI -

39 95100312XXXX L 1995 FERRDY MASANDING -

40 97121612XXXX L 1997 RONNEY JAKIUN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 7

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 40

Page 136: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 137: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/02/02 TANJUNG PIRING

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 14

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 138: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 139: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 140: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 141: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/02/02 TANJUNG PIRING

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

JUMLAH PEMILIH : 14

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG MAPAN-MAPAN 4 1

002 KG TANJUNG PIRING 0

003 KG KARANGAN 0

004 KG MARINGGAN 5 2

005 KG TANJUNG LAYAK-LAYAK 0

006 KG SUANG DUYUNG 0

007 KG MUSAR 0

008 KG PAGASAON 5 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

14

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 14

Page 142: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 143: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/02/02 TANJUNG PIRING

LOKALITI : 1670202001 - KG MAPAN-MAPAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 86082812XXXX P 1986 KASMALIAH BINTI KASMUN -

2 94080912XXXX P 1994 KASMIZAH BINTI KASMUN -

3 97030712XXXX P 1997 NAFIAH BINTI ATIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

4 H05915XX 40071712XXXX L 1940 MULIANG BIN OSIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 144: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/02/02 TANJUNG PIRING

LOKALITI : 1670202004 - KG MARINGGAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

5 91092912XXXX P 1991 YELLMIEE MALIBAU -

6 92120212XXXX P 1992 ROSLIN MASAIN -

7 93093012XXXX L 1993 FLORYNLEY MALIBAU -

8 93121812XXXX P 1993 ROZIANA MASANDUN -

9 97070912XXXX P 1997 NICOLEN BINTI SIMON @ SOMION -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 145: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/02/02 TANJUNG PIRING

LOKALITI : 1670202008 - KG PAGASAON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

10 94072815XXXX L 1994 JUNAIDI BIN ALWI -

11 96102112XXXX P 1996 ERMAH BINTI RASHID -

12 97070612XXXX P 1997 DATIN AMINAH BINTI ABD JAIS -

13 98081112XXXX P 1998 NORFAZRIANAH BINTI MOSRIN -

14 98092612XXXX P 1998 LASMINE BINTI RASHID -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 14

Page 146: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 147: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/02/03 MANGKAPON

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 68

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 148: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 149: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 150: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 151: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/02/03 MANGKAPON

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

JUMLAH PEMILIH : 68

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BONGKOL 43 1

002 KG MANGKAPON 25 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

68

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 68

Page 152: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 153: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/02/03 MANGKAPON

LOKALITI : 1670203001 - KG BONGKOL

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 H04065XX 48112212XXXX L 1948 OKIM BIN TONDOTOD -

2 74112712XXXX P 1974 FLANA BINTI MOREKUR -

3 76041512XXXX P 1976 ROHANI BINTI SUBONGING NO126

4 76072912XXXX L 1976 MAIDON MUNDUPP -

5 79011912XXXX L 1979 JAFFARIN BIN OPOK NO 94 BLOK 5

6 79060412XXXX L 1979 JUSTIN BIN MINISING 42 BLOK 2

7 85050312XXXX L 1985 KESTIN BIN MALAMPU -

8 85092412XXXX L 1985 ERWAN BIN GAPUR NO.34 BLOK 2

9 85122349XXXX P 1985 LYDIA BINTI DAVID 78

10 86102712XXXX L 1986 RANO BIN MAJAHI NO136, BLOK6

11 87091749XXXX P 1987 FLORA BINTI EKOL -

12 88010749XXXX L 1988 JIROL MOSIUN -

13 89063012XXXX L 1989 MESSTO JEFF MONGUDOS -

14 90010112XXXX P 1990 JUHAINAH SUBONGING NO 126

15 91051212XXXX P 1991 NANCY MAPANGKAT -

16 91121212XXXX L 1991 FINDI MASIBUN -

17 92012212XXXX P 1992 CHEE NGET LIONG -

18 92040112XXXX P 1992 WELTINI MOTOT BLOK 4 NO.66

19 92050305XXXX P 1992 RACHEL FRED -

20 92072812XXXX P 1992 ASLINDA OKIM -

21 92112612XXXX L 1992 FANNDY RUMINSAL -

22 93051112XXXX P 1993 ALICE BT MOSIDUN -

23 93062112XXXX L 1993 MOHD ZAINIE BIN TALOH -

24 93080912XXXX L 1993 JERRY BIN JUSTIN -

25 93110812XXXX L 1993 MC FREDLY SIMUN -

26 94060512XXXX P 1994 SYALVIANA MOSITAR -

27 95020312XXXX P 1995 DILNA AYURATIH ARIJAP @ JUSLEE -

28 95040412XXXX P 1995 AFLIN SANTONG NO 37.BLOCK 2

29 95061712XXXX L 1995 JACKLE PONDONG -

30 95072312XXXX P 1995 KERISTY JOSE -

31 95102212XXXX L 1995 REZLEY MODOU -

32 96020712XXXX L 1996 BIRON MATIBIN -

33 96031512XXXX L 1996 ZAMRON JIWIE -

34 96050912XXXX L 1996 CHOMMY MASABAN -

35 96072312XXXX L 1996 JATBEN JOHNY -

36 97012812XXXX P 1997 NUR ATIKAH BINTI MUHAMMAD -

37 97022712XXXX L 1997 AUSTINSTLEE JOHN HAMIRIN -

38 97042612XXXX L 1997 HERLAN STEVENLEE JOD -

39 97102212XXXX P 1997 AZLINA BINTI KILOI @ PATRICK -

40 98092212XXXX P 1998 WONNABELLA OMEGA SAMUIL KAMPUNG BONGKOL BLOCK 5

41 99042512XXXX L 1999 MOHD AMIRUL BIN MOHD HAIRUL -

42 99052012XXXX P 1999 NURATIRAH BINTI MUHAMMAD -

43 99060112XXXX P 1999 RANITA MAGILIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 43

Page 154: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/02/03 MANGKAPON

LOKALITI : 1670203002 - KG MANGKAPON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

44 84111112XXXX L 1984 SHARIF BUDIN BIN EDIN NO45

45 85101049XXXX P 1985 NURAIN MUNANG ABDULLAH -

46 87121549XXXX P 1987 MAYNIE MOSITUN -

47 88021049XXXX L 1988 JUHI BIN MAGUNSANG -

48 88100112XXXX L 1988 RIDUAN MASATAL -

49 89120712XXXX P 1989 SOPIA BINTI TOSONG -

50 90062412XXXX L 1990 ENILEY EJIM -

51 90122812XXXX L 1990 LEE MAJOS LAWRENCE -

52 92040612XXXX P 1992 ROSLIA BINTI KADIM @ JAS -

53 92120812XXXX L 1992 STENVONLI MALUDN NO 8

54 93022812XXXX L 1993 RAMOS MOTUUN -

55 93041512XXXX P 1993 KORINAH INGGOL -

56 93090412XXXX P 1993 SITI RUPIAH BINTI BARAHIM -

57 95030912XXXX P 1995 RECKHA BAETTRISNA MUNGKING -

58 96091112XXXX L 1996 ADMAN BIN MUSTAR -

59 98020112XXXX P 1998 MERNAH JUMANTAT -

60 98062012XXXX P 1998 LYDIA BINTI SABUN -

61 98072412XXXX P 1998 NOORHAYATI BINTI SAIDIN -

62 98092212XXXX P 1998 AFINAH FLORA MADON ABDULLAH -

63 99030512XXXX L 1999 SINARIDIN BIN ABDIRIN -

64 99041112XXXX P 1999 RISHE ISYE FIONA SUKING -

65 99042212XXXX L 1999 EVELDDEY CONILIUS -

66 99072312XXXX L 1999 SHAHRIL BIN HUSIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

67 H02034XX 34062712XXXX L 1934 MASUNTI BIN MATARU -

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

68 95073012XXXX L 1995 JULEYS JUSLEY -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 25

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 68

Page 155: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/02/04 KANIBONGAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 95

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 156: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 157: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 158: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 159: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

JUMLAH PEMILIH : 95

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG AMPUNGAI 4 1

002 KG UNTANG-UNTANG 2 2

003 KG ARANG 0

004 KG DARANDANG 0

005 KG KAGARAGAN 0

006 KG KANIBONGAN 42 3

007 KG MANUDURING 8 4

008 KG MASIN 2 5

009 KG PIAS 8 6

010 KG SINGGAH MATA 2 7

011 KG SINUKAB 14 8

012 KG SULAKULUNG 12 9

013 KG NARAUDANG 0

014 KG PARARU 1 10

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

95

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 95

Page 160: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 161: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

LOKALITI : 1670204001 - KG AMPUNGAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 90111112XXXX P 1990 ALICE MIRIKAN -

2 93092312XXXX P 1993 FILIANAH FELISCA MODI -

3 98120512XXXX P 1998 MONNY VOON -

4 98122612XXXX L 1998 ARNOLD MUSLI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 162: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

LOKALITI : 1670204002 - KG UNTANG-UNTANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

5 95041712XXXX P 1995 NORLI DORISAH -

6 96100712XXXX P 1996 KERISTIRUM JUMINAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 163: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

LOKALITI : 1670204006 - KG KANIBONGAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

7 H08616XX 73080412XXXX L 1973 ARIFFIN BIN KINJUAT P/S 130

8 83032712XXXX L 1983 LAIMON BIN MAJIRAU -

9 84052212XXXX L 1984 ISHAK BIN OHWIN -

10 85110612XXXX P 1985 SURIANI BINTI MOHAMAD YASIN -

11 86010212XXXX P 1986 RUSNI BINTI MASIGU LOT 58

12 86040349XXXX P 1986 ROHAYATI BINTI TAPAH -

13 86082349XXXX P 1986 SABTINAH BINTI TAIYUOWN -

14 87012849XXXX L 1987 MOHD ADNAN BIN MOHAMAD ASAN -

15 88090349XXXX P 1988 DIAN NURJANNAH BINTI AHMAD OLA -

16 90040812XXXX P 1990 FARZIANAH BINTI MATAYANG -

17 90060312XXXX L 1990 NURQHAIRANIZAM BIN ABDUL RASID -

18 92053112XXXX P 1992 SITI HALIZA BINTI NAHIM -

19 92082412XXXX L 1992 JUBISTIN MAGAU 130

20 93022312XXXX P 1993 SITI AISAH BINTI AMIL HAMZAH -

21 93040612XXXX L 1993 MOHD FAIZAN BIN MOHAMAD YASIN -

22 93072612XXXX L 1993 KANSAN TIRANA BIN ABDULHARI -

23 93102612XXXX P 1993 SAFIAH BINTI OMAR -

24 94071012XXXX P 1994 RATIJAH BINTI SOONSING -

25 95013112XXXX P 1995 NORZIANA BINTI APOK -

26 95041112XXXX L 1995 MOHD HAFIZ SYAFI BIN YAHYA -

27 95081312XXXX P 1995 SITI DORA BINTI ROSLIE -

28 96022112XXXX P 1996 SITI SALWAH BINTI WAHAB -

29 96040812XXXX L 1996 BORHAN BIN TASIM -

30 96112512XXXX P 1996 JUNAIDAH BINTI ORIN -

31 97041312XXXX P 1997 DAYANG AFIZAH BINTI ASMAT -

32 97071112XXXX P 1997 OLGA STELLA JAILIS -

33 97080512XXXX P 1997 EZZIA STECY MAINING -

34 97090412XXXX L 1997 MELLWIN MACK MIDI -

35 97110212XXXX P 1997 INJILINA MAWAYAL -

36 98010712XXXX L 1998 MOHD. NURSHARHAN BIN NORSALIN -

37 98031312XXXX L 1998 SUHAILI SUHARMIN BIN MOHD. TAKDIR -

38 98043012XXXX P 1998 AVLINA JEILIN -

39 98050512XXXX P 1998 SURIANI BINTI SARI -

40 98061012XXXX P 1998 NOORALEEZA BINTI DUKASIM -

41 98071112XXXX P 1998 SITI SAFIAH BINTI WAHAB -

42 98103112XXXX P 1998 JULAIKAH BINTI ORIN -

43 99022712XXXX P 1999 NOORASIKIN BINTI AMIL HAMZAH -

44 99081012XXXX L 1999 ABDUL FATTAH BIN OMAR -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

45 H08362XX 72091912XXXX P 1972 DOSINAH BINTI PANGAU -

46 88062612XXXX P 1988 NORNEY BINTI GONJEBIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

47 H07624XX 64120812XXXX L 1964 RUMIEN BIN TIKOSON

48 78052012XXXX L 1978 SHARIF AHJAD BIN SHARIF AMMANG

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 42

Page 164: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

LOKALITI : 1670204007 - KG MANUDURING

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

49 79071012XXXX L 1979 LAITOR BIN DAWANGAN 5

50 92111112XXXX P 1992 CONEY RINESRA MODILOM -

51 93071512XXXX L 1993 DERONN MODOU -

52 94033012XXXX P 1994 LIZIANI SULAMBONG -

53 94090312XXXX L 1994 JAISONE RUMINZANG LOT 484 C

54 97122112XXXX P 1997 SHELLYE VIVI EVERY -

55 98100812XXXX P 1998 ERNISSELA KINSO -

56 99053112XXXX P 1999 FLORIKA MODZOMON -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 165: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

LOKALITI : 1670204008 - KG MASIN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

57 95040212XXXX L 1995 NORSANI BIN MADJALAN -

58 96013012XXXX P 1996 ANGELINA JAILIS -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 166: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

LOKALITI : 1670204009 - KG PIAS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

59 88020549XXXX L 1988 FIELDIEN GADUNGAT -

60 92030612XXXX P 1992 STESSY LAZURUS -

61 94061912XXXX P 1994 FILIANA EYAM -

62 96101912XXXX P 1996 LIRIXNIS LUNGKIM -

63 97012712XXXX L 1997 ALFREIN BIN MASIBIN -

64 97030212XXXX P 1997 VENTILORIS JOMIN @ MUNIR -

65 99050412XXXX P 1999 FRENNELEY EYAM -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

66 H02086XX 28101412XXXX L 1928 GONSUNG BIN TIGALUNG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 167: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

LOKALITI : 1670204010 - KG SINGGAH MATA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

67 97051412XXXX L 1997 KHAIRUL AZMI BIN ABDUL SALLEH -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

68 79062012XXXX P 1979 SHAM @ SHAMLIA BINTI OYOK -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 168: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 8

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

LOKALITI : 1670204011 - KG SINUKAB

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

69 81010512XXXX L 1981 SUKRI BIN ROYA -

70 89010612XXXX P 1989 FARNEY MASIMBIN -

71 89072312XXXX P 1989 ROLINIH MASINGKIN -

72 91042012XXXX P 1991 NORLINAH BINTI ROYA -

73 92091512XXXX L 1992 CHRISTONELPRIDO JULAIN -

74 92120812XXXX P 1992 RAHNIYA JUTANI -

75 93092812XXXX P 1993 CCLLYN MASIUN -

76 94022312XXXX P 1994 FIONA MOTIHING -

77 96102212XXXX P 1996 CICARINA MASIUN -

78 97042812XXXX L 1997 CALVIN YUNSOI -

79 97071412XXXX P 1997 BELLERINA WEWEN JALUDIN -

80 98062912XXXX P 1998 VIVI ELSYE LIAU -

81 98113012XXXX P 1998 CELLVIANA YUNSOI CHANG -

82 99072512XXXX L 1999 VERIO ERICASON MOLUJIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 14

Page 169: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 9

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

LOKALITI : 1670204012 - KG SULAKULUNG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

83 81042312XXXX P 1981 RAINI BINTI ASUN -

84 90121912XXXX P 1990 ADELLINE NOVITA JOHNNY -

85 92042012XXXX P 1992 DIANA PUNJI -

86 93041912XXXX L 1993 DOMMY BIN JASONE -

87 93070412XXXX L 1993 DINO EJIK -

88 96022912XXXX L 1996 NICKY ANTHONY -

89 97061712XXXX P 1997 SHANDDY JUKIRIM -

90 97080612XXXX P 1997 CLARESHA MELODY WORIN -

91 98010512XXXX L 1998 FENLEY JAIMIN -

92 99052512XXXX L 1999 FANDI MAJADI -

93 99061912XXXX P 1999 MOONY BINTI JUKIRIM -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

94 H06967XX 55082212XXXX P 1955 SAPOROTON BINTI TANDIL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 12

Page 170: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 10

DAERAH MENGUNDI : 167/02/04 KANIBONGAN

LOKALITI : 1670204014 - KG PARARU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

95 97090112XXXX L 1997 AFISZAN BIN AKONG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 95

Page 171: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/02/05 PANTAI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 55

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 172: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 173: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 174: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 175: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/02/05 PANTAI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

JUMLAH PEMILIH : 55

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BARIBI 5 1

002 KG DELIMA 6 2

003 KG GOLOM 1 3

004 KG GUNSALI 15 4

005 KG KADAYAN 4 5

006 KG LINGKUTON 0

007 KG MAPAT 3 6

008 KG PANTAI 15 7

009 KG PELAPAG 0

010 KG SIGAMPA 0

011 KG TARADAS 6 8

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

55

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 55

Page 176: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 177: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/02/05 PANTAI

LOKALITI : 1670205001 - KG BARIBI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 91012712XXXX P 1991 VIVIANA JUSTIN MARK -

2 93022412XXXX P 1993 SALVIAH MOUINSING -

3 93040512XXXX P 1993 KERISLIYEN ONGKOLI -

4 95121712XXXX P 1995 KRISWEYIN ONGKOLI -

5 97060912XXXX L 1997 KRISVELEDIUS BIN ONGKOLI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 178: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/02/05 PANTAI

LOKALITI : 1670205002 - KG DELIMA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

6 93080912XXXX P 1993 RAZEMAH BINTI NASREN -

7 97092912XXXX L 1997 AZWIE BIN ABDUL ANIN -

8 98102712XXXX P 1998 AZIE BINTI MIRING -

9 99022612XXXX L 1999 JEFRE BIN ALI OSMAN -

10 99051715XXXX L 1999 MUHAMMAD NURFAZROL BIN MEROL -

11 99071612XXXX L 1999 HAWIN BIN MARISTAL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 179: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/02/05 PANTAI

LOKALITI : 1670205003 - KG GOLOM

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

12 95052212XXXX P 1995 LYNELIA SIMBUN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 180: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/02/05 PANTAI

LOKALITI : 1670205004 - KG GUNSALI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

13 84083112XXXX P 1984 ASLINAH BINTI ABUN -

14 90052012XXXX L 1990 MARCHENIUS ABUN -

15 92012412XXXX L 1992 REELTO DICKSON -

16 93110512XXXX L 1993 GROGREY GIBUN -

17 94070512XXXX L 1994 HAIRY LOUNSIN -

18 94091812XXXX L 1994 WELLERY TOMIKCSON WONG -

19 95091112XXXX P 1995 AMYLINA JOKILIN -

20 95111012XXXX P 1995 VIRLI VONIKAH SAIN -

21 96041112XXXX L 1996 BIZZLIE AZLI ABON -

22 97012712XXXX P 1997 EVA RINA LESTIN -

23 97051012XXXX P 1997 GRECENEY GIBUN -

24 98041812XXXX P 1998 WILNI MATALIMPIL -

25 98060312XXXX P 1998 SHEILVIAN LIESNIE LAITIN -

26 98072012XXXX P 1998 DEBRANYTHIRA JOLIUN -

27 98080312XXXX P 1998 FITZELONNE JESTERIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 15

Page 181: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/02/05 PANTAI

LOKALITI : 1670205005 - KG KADAYAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

28 95012812XXXX P 1995 HILNEY BINTI GONJEBIN -

29 96040212XXXX L 1996 DARUS BIN DULAKIM @ DULAHKIM -

30 99041612XXXX L 1999 HAJIJUL BIN DULAKIM @ DULAHKIM -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

31 90032912XXXX P 1990 AILINCIA BINTI SABALAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 182: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/02/05 PANTAI

LOKALITI : 1670205007 - KG MAPAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

32 73113012XXXX P 1973 DOYUMAN BINTI MOKULIN -

33 83010212XXXX P 1983 CHRISTIN LANGAB -

34 92071012XXXX P 1992 RINA WATIL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 183: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 167/02/05 PANTAI

LOKALITI : 1670205008 - KG PANTAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

35 86072849XXXX L 1986 ERWAN BIN MULIDI -

36 91011312XXXX P 1991 SALINAH JUADI -

37 91091812XXXX P 1991 ELVINAH BINTI JUPIEL -

38 92032512XXXX P 1992 FERRONIA ROBIN -

39 92100612XXXX L 1992 MOHAMMAD ROMZEE DURBA ABDULLAH -

40 94011012XXXX L 1994 JOHDES TEHING -

41 96032312XXXX L 1996 EFREZLIN MOPIHIN -

42 97031712XXXX P 1997 HELCI JOHAN -

43 97062812XXXX L 1997 CONSTANTINE CUFRE JUSTIN -

44 97101712XXXX P 1997 MASLIAH BINTI TUYUNG -

45 98010312XXXX L 1998 EDY LIUSTER NAYBIN -

46 98020212XXXX P 1998 NORSIELA BINTI RAJAMATI -

47 98050612XXXX P 1998 JACQULINE JASTIN -

48 99020712XXXX L 1999 NEZRON FREDRICK JOLIPIN PETI SURAT 227

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

49 H05920XX 43031112XXXX L 1943 YAYAUN BIN KINSIRUN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 15

Page 184: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 8

DAERAH MENGUNDI : 167/02/05 PANTAI

LOKALITI : 1670205011 - KG TARADAS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

50 87061149XXXX P 1987 NORNI BINTI MOJUNGKIN -

51 87070449XXXX L 1987 ELVI SIMIN -

52 90052312XXXX L 1990 ARNOLD E.SIKAWAL -

53 92090312XXXX L 1992 ERICKSON DUNSUN MAKUNBU -

54 96072712XXXX P 1996 ARNOLDLINE ANTONY 39

55 99071612XXXX P 1999 JOANNA CHYNTIA MOTIDSI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 55

Page 185: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/02/06 KEBATASAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 62

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 186: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 187: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 188: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 189: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/02/06 KEBATASAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

JUMLAH PEMILIH : 62

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BATU 1 1

002 KG BELANGAU 2 2

003 KG KABATASAN 24 3

004 KG KUSILAD 29 4

005 KG ROKOM 6 5

006 KG SINASAK 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

62

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 62

Page 190: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 191: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/02/06 KEBATASAN

LOKALITI : 1670206001 - KG BATU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 96062712XXXX L 1996 NOEL BIN TUAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 192: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/02/06 KEBATASAN

LOKALITI : 1670206002 - KG BELANGAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

2 90080312XXXX P 1990 MARIANA BINTI BABALAN -

3 92062812XXXX P 1992 NAIMIE JAMIDAR -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 193: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/02/06 KEBATASAN

LOKALITI : 1670206003 - KG KABATASAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

4 78080512XXXX L 1978 JORONI BIN TONGOIE -

5 86070649XXXX L 1986 PAURIN BIN MASANTING -

6 86072349XXXX L 1986 CAERON BIN MAPIHI -

7 87101949XXXX L 1987 SONRI MAGINZUN -

8 91032512XXXX P 1991 IVY KOH MUI LAN -

9 91070512XXXX P 1991 ROVIANAH KUROP -

10 92073012XXXX P 1992 AMYLIA ALANG -

11 92092312XXXX L 1992 JODLIN MALUBING -

12 92103112XXXX L 1992 VALERIAN STENNER PETER -

13 94100512XXXX P 1994 NURIZZATUL NABILAH BINTI MASIMAT -

14 95120112XXXX L 1995 YEREMIA JUSTIN '1'

15 95120912XXXX P 1995 JECQULINE JUNNY -

16 96031212XXXX P 1996 MAIRAH BINTI SIBU NO 6,2,11

17 96061212XXXX P 1996 FLESSY KINTOH -

18 97040412XXXX L 1997 ROYCE HENRY -

19 97042212XXXX L 1997 MOHD RIZAL BIN LIPAHI -

20 97070512XXXX L 1997 ASUNG BIN ABDULLAH -

21 97102812XXXX L 1997 FELSOND JUPINI -

22 98011912XXXX L 1998 ANDREW REXCY MAKIUN -

23 98041212XXXX L 1998 LEXADEE GUN LAZARUS -

24 98062712XXXX P 1998 ELENA ESTER DIMHON @ MODISTO 4

25 99030312XXXX L 1999 SEVERINUS GANIUS -

26 99061112XXXX P 1999 AH QUIZIE LYN HILDON -

27 99070512XXXX L 1999 MUHD NUR FALLAH BIN RAMIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 24

Page 194: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/02/06 KEBATASAN

LOKALITI : 1670206004 - KG KUSILAD

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

28 74030412XXXX L 1974 AWANG JAYA BIN MUHAIN -

29 89050612XXXX P 1989 JIRAHMEI BINTI MOHD. FARID @ MUIN -

30 90030712XXXX L 1990 FAIZAL BIN YUSUF -

31 92120412XXXX L 1992 HAKRI BIN OSMAN -

32 93112412XXXX P 1993 AILIN MATHIS -

33 94062312XXXX P 1994 MARLIN YAHING -

34 94062512XXXX L 1994 MOHD DIGADONG SABAHRUDIN MASRIN -

35 95032012XXXX L 1995 ALEX JATIUS -

36 95041012XXXX P 1995 VALENTINA TRACY GALAMPAS -

37 95102312XXXX P 1995 NORSHIDA BINTI ABDUL SANI -

38 95110412XXXX P 1995 JUNAIDAH BINTI BASAH 052

39 96061012XXXX P 1996 NORALIJAH BINTI DAYOK -

40 96062612XXXX P 1996 SITI KHADIJAH BINTI LILING -

41 96111712XXXX L 1996 MOHAMMAD FIKRI BIN AKHMAT -

42 97050412XXXX L 1997 BAHRUM BIN DAYOK -

43 97052512XXXX P 1997 SHARMINAH BINTI HARRIS -

44 97060112XXXX P 1997 VINIESIA JEFFERY -

45 97121112XXXX P 1997 RAINIESY ROBET -

46 97122512XXXX P 1997 NOR AIN SAZILAH BINTI AKMAT -

47 97122812XXXX L 1997 MOHD AKRIE BIN YUSUF -

48 98022612XXXX P 1998 NUR HASANAH SYAMINA BINTI MATUSIN -

49 98031312XXXX L 1998 MOHD IZAD AL-SYUKRI BIN TALIB -

50 98051912XXXX L 1998 NORNIQMAN BIN AYONG -

51 98071512XXXX P 1998 NORJAKIAH BINTI OSMAN -

52 98112712XXXX L 1998 MOHD. FIRWAN BIN AKHMAT -

53 99011812XXXX L 1999 MOHD AIEDDEL BIN MASIMAT -

54 99061912XXXX L 1999 NORRIZWAN BIN A. RAHMAN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

55 H02454XX 33122812XXXX P 1933 ZENA BINTI PANGGUNG -

56 H07624XX 66091312XXXX P 1966 LULUH BINTI OMAR -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 29

Page 195: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/02/06 KEBATASAN

LOKALITI : 1670206005 - KG ROKOM

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

57 89103012XXXX P 1989 NORAIDAH BINTI PINDIA -

58 91082312XXXX L 1991 RAYNOLDS JAMILIN -

59 93102312XXXX P 1993 WILFINAH JAMES -

60 94113012XXXX L 1994 LEOPOULL CHU -

61 98082912XXXX P 1998 TERISALIN JOMITOL -

62 99092012XXXX P 1999 NESTIKA BINTI JAINAL @ EDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 62

Page 196: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 197: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/02/07 PENAPAK

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 42

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 198: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 199: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 200: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 201: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/02/07 PENAPAK

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

JUMLAH PEMILIH : 42

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG GAWAN 0

002 KG KADUNDUNG 0

003 KG LINDOS 0

004 KG LONTOK 0

005 KG MALIAU 17 1

006 KG NATUWONG 0

007 KG NUNGU 5 2

008 KG PAMPANG 0

009 KG PENAPAK 13 3

010 KG PUROPUK 0

011 KG TAMPALANG 0

012 KG TIGAWI 1 4

013 KG WUNU 0

014 KG SANITAN 6 5

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

42

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 42

Page 202: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 203: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/02/07 PENAPAK

LOKALITI : 1670207005 - KG MALIAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 79101812XXXX L 1979 JUKIMIN MASAUM -

2 90052412XXXX P 1990 LINAH BINTI MAJAAM -

3 90091612XXXX P 1990 MASNI BINTI MAJUYAI -

4 91020212XXXX P 1991 RASTIA BINTI OTAK -

5 92082712XXXX L 1992 JUDIN MOLIZO -

6 92090512XXXX P 1992 LITA MAJAAM -

7 93051212XXXX L 1993 JUDIL MOLIZO -

8 95020212XXXX P 1995 MUNIK BINTI MAJUYAI -

9 96041312XXXX P 1996 MAZNAH KAMING -

10 97102112XXXX P 1997 SAUZIAH BINTI LAWIS -

11 98012912XXXX L 1998 JENIUN KARIB -

12 98061412XXXX P 1998 SURAINI BINTI JUMIN -

13 98082412XXXX P 1998 RUSNIDA JEPIN -

14 98110712XXXX P 1998 ROSFESUSIAH MAISON -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

15 71031512XXXX L 1971 JIPAR BIN ANGOJ -

16 83111712XXXX L 1983 JOETIN BIN MAJAAM -

17 88052412XXXX L 1988 TONI BULANGAU -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 17

Page 204: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/02/07 PENAPAK

LOKALITI : 1670207007 - KG NUNGU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

18 82062012XXXX P 1982 CHRISTIN MAGUROH -

19 95010512XXXX P 1995 KARTIKA MAEN @ REFELY -

20 95120612XXXX P 1995 NORDIANAH JAMAUL -

21 96103112XXXX L 1996 MENYOL MAEN @ REFELY -

22 97101412XXXX P 1997 NORALINA BINTI JAMAUL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 205: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/02/07 PENAPAK

LOKALITI : 1670207009 - KG PENAPAK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

23 80031512XXXX L 1980 ISMAIL BIN SABAUN -

24 82111012XXXX L 1982 JETIN BIN JAHAN -

25 87030149XXXX L 1987 MOHD. KARNO BIN SABAUN -

26 89060912XXXX L 1989 FARISH BIN SARUPAI -

27 90051112XXXX P 1990 ROHANI BINTI MOLIGI -

28 92020212XXXX L 1992 MOHD JEFFNURRIZAN BIN JAFRIN @ JEFFRIN -

29 94070512XXXX L 1994 AZREEZAN BIN EMAN -

30 95111212XXXX P 1995 ZAIDAH BINTI ATAN -

31 96050912XXXX P 1996 SITI SAZIERRA BINTI JAFRIN @ JEFFRIN -

32 97011112XXXX P 1997 NORHAYATI MADIYOH -

33 97011112XXXX L 1997 WILLFRED MIKE MAIJOL -

34 97012312XXXX L 1997 MOHD HAIRUL HANIDZAM BIN BASMAN -

35 98111612XXXX L 1998 CHARLIE JAY JAILON -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 13

Page 206: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/02/07 PENAPAK

LOKALITI : 1670207012 - KG TIGAWI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

36 93060612XXXX L 1993 MAJIMAT MEJIRU -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 207: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/02/07 PENAPAK

LOKALITI : 1670207014 - KG SANITAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

37 89080212XXXX L 1989 JISON BIN DONDONGON -

38 89120712XXXX L 1989 NORMAN BIN NOYOH -

39 91090412XXXX L 1991 JOSLE MISTOL -

40 95010512XXXX L 1995 JUKIRIN EJAP -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

41 H02550XX 43080412XXXX L 1943 MOSIKUN @ MURAD BIN MOSINDUP -

42 77081512XXXX P 1977 ROSNAH BINTI MAIJUN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 42

Page 208: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 209: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/02/08 DANDUN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 52

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 210: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 211: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 212: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 213: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/02/08 DANDUN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

JUMLAH PEMILIH : 52

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BAWANG 9 1

002 KG BELANGAU BESAR 2 2

003 KG BELANGAU KECIL 6 3

004 KG DANDON 30 4

005 KG DOWOKON 2 5

006 KG RINASUK UNGOL 3 6

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

52

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 52

Page 214: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 215: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/02/08 DANDUN

LOKALITI : 1670208001 - KG BAWANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 88012512XXXX L 1988 ROSMAN BIN ISMAIL -

2 91042612XXXX P 1991 NOR AFIZAH BINTI MASRIN -

3 94052712XXXX P 1994 ROHANA BINTI ISMAIL -

4 96021212XXXX P 1996 NORMALA BINTI SAMAT -

5 98070312XXXX L 1998 MOHD FIRDAUS BIN KASAH -

6 98090812XXXX L 1998 MOHD AZLAN BIN BAKRIN -

7 99012012XXXX P 1999 NURUL SYUHADA BINTI DURAIM -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

8 H60227XX 60080712XXXX L 1960 NYUK FUI BIN MAJILAN -

9 88061149XXXX P 1988 LOJJIAH IDAL

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

Page 216: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/02/08 DANDUN

LOKALITI : 1670208002 - KG BELANGAU BESAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

10 H09660XX 77031712XXXX P 1977 MOLINA BINTI SOAMBIG -

11 99052212XXXX L 1999 MELKI DEWANTA EDDWORD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 217: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/02/08 DANDUN

LOKALITI : 1670208003 - KG BELANGAU KECIL

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

12 86010412XXXX L 1986 JUBELIE BIN ANTONY -

13 91042712XXXX P 1991 SARIAH BINTI YUNUS @ UDINLEE -

14 96121612XXXX P 1996 RITAANI JULIAN -

15 98071812XXXX P 1998 ENCBETH ELDY -

16 99021312XXXX P 1999 ELISSAH EPING 107

17 99061912XXXX P 1999 MARTINI BINTI JAINUN @ INDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 218: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/02/08 DANDUN

LOKALITI : 1670208004 - KG DANDON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

18 H60308XX 57041412XXXX P 1957 UYAH BINTI LIAU KIM LEE -

19 86061449XXXX L 1986 PORUMAN BIN ANDURONG -

20 86090249XXXX L 1986 HERZON BIN JONAH -

21 88041449XXXX P 1988 ELISAH BINTI GUMPAI -

22 89040912XXXX L 1989 SHARDDY BIN TAPAH -

23 90032612XXXX P 1990 STEPHNE SUNTIN -

24 90040812XXXX L 1990 KEFLLEY ANTHONY -

25 92071812XXXX L 1992 FEEDLY BIN AKUN -

26 94041312XXXX L 1994 FAZLEXCIUS MAYJUNE -

27 94051212XXXX P 1994 RAHIMAH SINDOON -

28 94092712XXXX P 1994 NORMI BINTI ABDUL ASIS -

29 95111612XXXX P 1995 SUZYANNAH MASANDUL -

30 96043012XXXX P 1996 FLONA RICHEAL DARIMAL -

31 96091112XXXX P 1996 DIOREN SADANG -

32 96092512XXXX L 1996 RIOWEN JINGKIM -

33 97021412XXXX L 1997 VENCENT LIAU -

34 97022412XXXX P 1997 NURUL FITRI AQIDDAH BINTI MOHD ALI @ AIWAH -

35 97042512XXXX L 1997 ROYFAX AZMAN -

36 98033012XXXX P 1998 NURASNIDAH POLISI @ JUNAIDI -

37 98102712XXXX L 1998 MD SAMZIEY BIN MALANU -

38 98122812XXXX P 1998 EMMILY SCULY BINJAMIN -

39 99040112XXXX L 1999 RIONALDO BIN SEFREN -

40 99040212XXXX L 1999 NAJMUDDIN BIN RUSLEE -

41 99061512XXXX P 1999 ESTELLE JOLUMIN -

42 99070312XXXX L 1999 MOHD SUKREY BIN MOHD NAZRI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

43 71031512XXXX L 1971 JIPAR BIN ANGOJ -

44 79110212XXXX L 1979 CHUNG THAU HEN @ RICKEY

45 83111712XXXX L 1983 JOETIN BIN MAJAAM

46 88052412XXXX L 1988 TONI BULANGAU -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

47 H05929XX 53121812XXXX P 1953 RUPINA BINTI AYUN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 30

Page 219: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/02/08 DANDUN

LOKALITI : 1670208005 - KG DOWOKON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

48 89032612XXXX L 1989 WILLY BIN MAMADUN -

49 95032412XXXX P 1995 WELDAH JIMOR -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 220: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/02/08 DANDUN

LOKALITI : 1670208006 - KG RINASUK UNGOL

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

50 90070712XXXX L 1990 ANDY LIM VUI SAND -

51 94092112XXXX P 1994 JACKIE LIM -

52 95031112XXXX P 1995 NORFIEH MAPINSAI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 52

Page 221: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/02/09 SENAJA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 38

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 222: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 223: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 224: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 225: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/02/09 SENAJA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

JUMLAH PEMILIH : 38

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG KALEPION 6 1

002 KG SENAJA 26 2

003 KG SIMPANGAN 1 3

004 KG TAMPAKAHU 5 4

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

38

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 38

Page 226: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 227: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/02/09 SENAJA

LOKALITI : 1670209001 - KG KALEPION

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 94100712XXXX L 1994 MUHAMMAD ZAKI BIN TANG -

2 94101612XXXX P 1994 MASNI BINTI TASAN @ HASSAN -

3 97061112XXXX P 1997 ALFARINAH BINTI ABD. SARI -

4 98051512XXXX P 1998 NURA SHERA BINTI JANSAL -

5 98102712XXXX P 1998 SITI BASYIRAH BINTI MOHD ZAIDI @ MAJINANG -

6 99041812XXXX P 1999 ALSHAFIRAH BINTI ABD. SARI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 228: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/02/09 SENAJA

LOKALITI : 1670209002 - KG SENAJA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

7 81032312XXXX L 1981 MOHD RIDWAN BIN PULALUN -

8 86123149XXXX P 1986 RAFIDAH BINTI BAURIN -

9 91020112XXXX P 1991 DAYANG BIBI ZURAIDAH BINTI RASIK -

10 92041512XXXX L 1992 MOHD ARIFF BIN AHMAD -

11 92060312XXXX P 1992 ROSNIH BINTI ISMAIL -

12 92092712XXXX L 1992 MOHAMMAD SAIFUL BIN ASMAT -

13 93031412XXXX L 1993 MOHD SAYANG BIN RASIK -

14 93052512XXXX L 1993 ZAMADI BIN ZAIM -

15 94072312XXXX P 1994 NORHAYANI BINTI ABDUL KADIR -

16 96010312XXXX L 1996 MOHD. SAIB REDZUAN BIN ABDUL RAHMAN 42

17 96062912XXXX P 1996 ASLITAH BINTI ASMAT -

18 96092112XXXX P 1996 SITI RASYIDAH BINTI ABD RAHMAN -

19 96111712XXXX L 1996 MOHD KHAIRUL SHAHRIN BIN ALIKASA -

20 96121512XXXX L 1996 MOHD SAIFUL HAIZAH BIN ABD SALIM -

21 97021312XXXX P 1997 NORZIANA BINTI AZLAN -

22 97050112XXXX L 1997 MOHD KHAIMIE BIN MAT SALI -

23 97060612XXXX P 1997 NURATIKAH BINTI ABD. RAZAK -

24 97070812XXXX P 1997 NORFARHANA BINTI JAMRY -

25 97072912XXXX L 1997 MOHD. NAZRI BIN ALONG -

26 97082312XXXX P 1997 SYAKINA BINTI ALI BASA -

27 98010312XXXX P 1998 NORHASIMAH BINTI ABDUL KADIR -

28 98032012XXXX L 1998 MOHD SHUARDIE BIN MASRIN -

29 98033112XXXX P 1998 NURSAFIQA ADIRRA BINTI ABD. SALIM -

30 98101912XXXX L 1998 AWANG RAZECK BIN MD IBRAHIM -

31 99052312XXXX L 1999 PUTRA KHAIRUL EZZAT BIN ABD RAZAK -

32 99090612XXXX P 1999 NORHASAFIKAH BINTI ABDUL KADIR -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 26

Page 229: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/02/09 SENAJA

LOKALITI : 1670209003 - KG SIMPANGAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

33 97031712XXXX L 1997 PUTERA JAIRUL EMRAN BIN JAILANI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 230: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/02/09 SENAJA

LOKALITI : 1670209004 - KG TAMPAKAHU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

34 83122012XXXX P 1983 NORKIAH BINTI SULEGIN -

35 88021949XXXX P 1988 ELLENAH ODOL -

36 95052112XXXX L 1995 MHD KAIRUL BIN EFENDI -

37 97112612XXXX P 1997 ELLYVIAH ATIKA ODOL -

38 99010612XXXX L 1999 JEKLIN JOHGLIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 38

Page 231: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/02/10 PANDAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 37

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 232: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 233: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 234: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 235: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/02/10 PANDAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 02 BENGKOKA

JUMLAH PEMILIH : 37

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG LAYONG 8 1

002 KG PANDAN 14 2

003 KG BAI 1 3

004 KG KOBON 1 4

005 KG MANDAMI 13 5

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

37

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 37

Page 236: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 237: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/02/10 PANDAN

LOKALITI : 1670210001 - KG LAYONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 89013112XXXX P 1989 SIM EH LING -

2 94071112XXXX L 1994 KELBON JASSUA -

3 96061615XXXX L 1996 JIMAR BIN SUMLIH -

4 97051512XXXX L 1997 JASMONLIE JUANIS -

5 97092212XXXX L 1997 FARDDY ONGKIRIK -

6 97092412XXXX P 1997 NOR SAKILAH BINTI RAIS -

7 97122012XXXX L 1997 HAZLEE BIN JIRIP -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

8 79091412XXXX L 1979 LAIVON BIN JINSON

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 238: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/02/10 PANDAN

LOKALITI : 1670210002 - KG PANDAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

9 83112412XXXX P 1983 HERIN BINTI LOKSIN -

10 84050612XXXX L 1984 JOHNNY WAHAB -

11 86040649XXXX L 1986 JUNIE BIN FEDRO -

12 88010412XXXX L 1988 ROSLAN BIN SIDIK -

13 89020512XXXX P 1989 ARNIAH MADUSIN -

14 91091112XXXX P 1991 NORAFINI BINTI SAIWON -

15 91102012XXXX P 1991 JURIANAH BINTI ABU SAMAH -

16 92111812XXXX L 1992 JINOL BIN LAMASAN -

17 95062412XXXX L 1995 REVIMELLI MUGINA -

18 96092512XXXX L 1996 GEARALD -

19 96122612XXXX L 1996 MOHD. HELMI BIN ZAKARIAH -

20 97042112XXXX P 1997 HENDRYANA MASRI -

21 97101412XXXX L 1997 VICTER JOREN -

22 98081712XXXX P 1998 LIACHISKA KOMEN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 14

Page 239: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/02/10 PANDAN

LOKALITI : 1670210003 - KG BAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

23 94071312XXXX L 1994 MOHD AZIZOL BIN MOGIMAU -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 240: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/02/10 PANDAN

LOKALITI : 1670210004 - KG KOBON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

24 93092812XXXX P 1993 CASTHY MODUMIS -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 241: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/02/10 PANDAN

LOKALITI : 1670210005 - KG MANDAMI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

25 82101512XXXX P 1982 NORIDAH BINTI SANANG -

26 87121749XXXX P 1987 HANINAH BINTI AHAU -

27 91012012XXXX P 1991 JULIANI BINTI BONONG -

28 91122412XXXX P 1991 SURIYANTI BINTI RUSLI -

29 92041412XXXX L 1992 JOHAN UDIAN -

30 93042512XXXX P 1993 SURIANAH BINTI RUSLI -

31 96101012XXXX L 1996 JICKLIN NANING -

32 97020615XXXX P 1997 SITI NORAISYAH BINTI LAMI -

33 97051812XXXX P 1997 NORSIAH JOSMAN -

34 98080312XXXX P 1998 SHEREEN NANING -

35 99012312XXXX L 1999 SYAWAL BIN LAMI -

36 99012712XXXX L 1999 PETER ROGERS AHAU -

37 99051312XXXX L 1999 BAKSUMAN BIN AINUDDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 13

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 37

Page 242: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 243: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/03/01 TELAGA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 33

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 244: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 245: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 246: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 247: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/03/01 TELAGA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

JUMLAH PEMILIH : 33

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG GUMPA 5 1

002 KG LOK DANGKAN 2 2

003 KG TELEGA 26 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

33

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 33

Page 248: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 249: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/03/01 TELAGA

LOKALITI : 1670301001 - KG GUMPA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 96053012XXXX P 1996 WANY MATURUT 4

2 97040912XXXX P 1997 DEWINIKA JASITA JUSTIN -

3 99022112XXXX P 1999 VENESI DOIS BLOK 6

4 99022112XXXX P 1999 VENESA DOIS -

5 99081112XXXX L 1999 ANDREW ATAO -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 250: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/03/01 TELAGA

LOKALITI : 1670301002 - KG LOK DANGKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

6 97051412XXXX P 1997 ROSNAH BINTI SALHIBAT 54 LANDUNG AYANG KUDAT

7 98010112XXXX P 1998 WANI WAHIDAH BINTI ZULKHAIR -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 251: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/03/01 TELAGA

LOKALITI : 1670301003 - KG TELEGA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

8 46060912XXXX P 1946 ANYING BINTI HASLAN -

9 85031512XXXX L 1985 ZAIMAN BIN ASMAT -

10 85111212XXXX L 1985 JAILAN BIN SULAIMAN -

11 86111112XXXX L 1986 AMRY BIN MANJAH -

12 87090149XXXX L 1987 ZAIRIEN BIN ZAMRAH PETI SURAT 51

13 90101812XXXX P 1990 MARIANI BINTI ABDULLAH LAKIM -

14 94020812XXXX P 1994 MARANI BINTI SULAIMAN -

15 94042512XXXX P 1994 SURINAH BINTI ARASAT -

16 94050612XXXX P 1994 ERMAWATI BINTI AWANG -

17 95012212XXXX P 1995 NUR ASRIMAH BINTI ASDAR -

18 96010612XXXX P 1996 ROZIANIE BINTI AHWAI -

19 96092212XXXX L 1996 NOREFIZAN BIN NORSAL -

20 97060712XXXX L 1997 HASRAFF BIN ABD LATIFF -

21 97061412XXXX P 1997 ANA ATIKA BINTI SUHAILI -

22 97070212XXXX L 1997 MUHAMMAD ASRIE BIN AWANG -

23 97101912XXXX L 1997 MOHD HARDIZAN BIN SAIN @ RAZALI -

24 97102412XXXX L 1997 RAFIQ BIN RAMJAN @ RAMZAN -

25 97121912XXXX P 1997 SUHAILAH BINTI ASPAL -

26 98010212XXXX P 1998 SITI NURSYAFIKA BINTI OMAR -

27 98100712XXXX L 1998 MUHD ASYRAAF BIN ASDEK -

28 99010812XXXX L 1999 MOHD ZULFITRI BIN DONDONG -

29 99040212XXXX L 1999 AZMIR BIN ADIN -

30 99042812XXXX P 1999 SYAFEQAH NUR ERRA BINTI JAIMEH -

31 99051512XXXX P 1999 SITI NORAZILA BINTI KADIR -

32 99060312XXXX P 1999 RAPIAH BINTI EMPAH -

33 99060812XXXX P 1999 SITI ATIKA BINTI SALIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 26

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 33

Page 252: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 253: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/03/02 KALUMPANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 92

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 254: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 255: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 256: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 257: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/03/02 KALUMPANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

JUMLAH PEMILIH : 92

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BUANGIN 2 1

002 KG BANGKAU-BANGKAU 6 2

003 KG KALUMPANG 63 3

004 KG KIONDUT 1 5

005 KG TAMBILIDON 17 6

006 KG PANIMBAWAN 0

007 KG KIBULU 3 7

008 KG SINASAK BATU 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

92

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 92

Page 258: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 259: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/03/02 KALUMPANG

LOKALITI : 1670302001 - KG BUANGIN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 87072249XXXX P 1987 SITI JARINA BINTI KAMASE -

2 99012612XXXX L 1999 AERON YONG SIMEON NO 11

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 260: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/03/02 KALUMPANG

LOKALITI : 1670302002 - KG BANGKAU-BANGKAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

3 92051112XXXX P 1992 CHRISTINA ADRIANUS 11

4 95032012XXXX P 1995 JORETAH MOSDULAH 14

5 96041312XXXX L 1996 DANNY TELLO BENJORON RUMAH NO.36

6 97060812XXXX P 1997 DIANALISA BENJORON -

7 97081712XXXX L 1997 MOHD YUSRAYEZAM BIN JAILIN -

8 97101212XXXX P 1997 SALLIZA SAMI 53

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 261: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/03/02 KALUMPANG

LOKALITI : 1670302003 - KG KALUMPANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

9 H07587XX 71012212XXXX P 1971 JULIN MARTIN -

10 H08574XX 73042712XXXX L 1973 ABDUL SALAM BIN ALIMUDDIN -

11 79062912XXXX L 1979 MARDIAN BIN SAID -

12 80080312XXXX L 1980 ZULKIFLY EFFENDI BIN DAIMY @ ZAINUDDYIN -

13 81100212XXXX L 1981 BAKRIN BIN OMOLONG -

14 82031012XXXX P 1982 RISMAH BINTI AMANSU -

15 85030912XXXX L 1985 AFIZAN BIN OLONG -

16 85032712XXXX L 1985 JAIRULA BIN MUSTAL -

17 87020812XXXX P 1987 MALIANAH BINTI MAN -

18 87071349XXXX P 1987 AFRIZAH BINTI MATSHAH -

19 88101712XXXX P 1988 NORHASLINDA BINTI NECANOR -

20 88102712XXXX P 1988 ANISAH BINTI ABD. SALAM -

21 88120112XXXX L 1988 RAZMAN BIN ZAINAL ABIDIN -

22 89031512XXXX P 1989 NORLELA BINTI BOY -

23 89101712XXXX L 1989 ABDUL HARIF BIN SALLEH -

24 89110212XXXX L 1989 MOHAMAD ZAIDI BIN OSMADUN -

25 90040112XXXX P 1990 AFRIANTY DUNGKOK @ ALBERT -

26 90052712XXXX L 1990 HANIF BIN GINU -

27 90110812XXXX L 1990 KHOO WEI YONG -

28 91042012XXXX P 1991 ERIANI BINTI EDDY RH NO. 1020

29 91050812XXXX L 1991 MOHD FAIZAL BIN OLONG -

30 91100212XXXX P 1991 FARIDAH BT MOHAMMAD -

31 91102612XXXX L 1991 ABDULLAH JAN BIN MAI RAJAN -

32 92060512XXXX P 1992 AMYLIA SUMARNI BINTI ZULKEFFLEY -

33 92082212XXXX P 1992 JULIANTI BONONG -

34 93010112XXXX P 1993 JUARNAH MUDOSOON -

35 93031712XXXX P 1993 SYAFIQAH BINTI SAIFUDDIN -

36 93070812XXXX L 1993 JELVIN BIN MOHILING -

37 93101912XXXX P 1993 ARNI BINTI MAHAYA -

38 94031412XXXX P 1994 NURAIDILA FITRI BINTI OSMAN -

39 94060812XXXX L 1994 AZMER ROSLAN -

40 94060910XXXX P 1994 SITI NORIHAN BINTI ABDUL SALAM -

41 94091212XXXX P 1994 DORINAH JOPERIN -

42 95041012XXXX L 1995 ABDUL HALIM BIN OMAR -

43 95041612XXXX P 1995 NUR ATIRAH BINTI ANUAR -

44 95101612XXXX P 1995 ZIANNA ANDOK -

45 96090112XXXX L 1996 MOHD ZULFIKAR HELMI BIN RAHIM -

46 96122412XXXX P 1996 NUR SHAHAFIKAH BINTI RUSLEE -

47 97020212XXXX P 1997 ASWINAH BINTI PERATER -

48 97021012XXXX P 1997 NURIFFA FITRIYANA BINTI ARIFFIN -

49 97021812XXXX P 1997 SITI ZAIHANIAH BINTI ZAINUDDIN -

50 97032612XXXX P 1997 SITI ARISAH BINTI SAMIN -

51 97041812XXXX L 1997 IVAN INNOCENT JOKUAL -

52 97052112XXXX L 1997 MOHD ROSDDEY BIN ASIMAN -

53 97061712XXXX L 1997 MOHD. HAMIRUDDIN BIN JIM -

54 97072212XXXX P 1997 SITI NURAJRINA BINTI MUKSIN -

55 97082512XXXX L 1997 MOHD. AIZAT BIN AMRAN -

56 97083112XXXX P 1997 SITI NOR ATIKAH BINTI A. RAHIM -

57 97091712XXXX P 1997 NUR FAZIRAH SHAFIQAH BINTI SAPIAN -

Page 262: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/03/02 KALUMPANG

LOKALITI : 1670302003 - KG KALUMPANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

58 97100912XXXX L 1997 MOHD SHAHRUL NIZAM BIN ALI -

59 97111012XXXX L 1997 EDDY HERWAN BIN ABU BAKAR -

60 97122212XXXX P 1997 NAZATUL JUNAIDAH BINTI JAFRI -

61 98052012XXXX L 1998 MOHAMMAD KAIRIL HAIRI BIN ABD MADA -

62 98052512XXXX P 1998 SITI NURUL KOJAYATI BINTI OLONG -

63 98092412XXXX P 1998 SITI NORSYAFIKA BINTI RAZALI -

64 98102812XXXX L 1998 MOHD WIRAWANTO BIN SAPARI NO 4

65 98110112XXXX L 1998 MOHD HAZARRUDIN BIN JIM -

66 98122912XXXX P 1998 NUR ARIFAH SYAHIRAH BINTI SAIDI -

67 99022612XXXX L 1999 SARIZAN BIN ASMIDIN -

68 99032012XXXX L 1999 MUHAMAD FADHLI DZIL IKRAM BIN ANUAR -

69 99041712XXXX P 1999 NUR FAIZAH SHAFIRAH BINTI SAPIAN -

70 99081708XXXX P 1999 SITI NURFATHILATUN NISA BINTI ZULKEFLI 22

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

71 H01450XX 38011612XXXX P 1938 AISA BINTI KING -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 63

Page 263: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/03/02 KALUMPANG

LOKALITI : 1670302004 - KG KIONDUT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

72 96091812XXXX L 1996 MOHD SAHRUL ARIFF BIN ASKALI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 264: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/03/02 KALUMPANG

LOKALITI : 1670302005 - KG TAMBILIDON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

73 84062512XXXX L 1984 JUMAN BIN KAAK -

74 96011612XXXX P 1996 ELISABET BEDIN -

75 96032312XXXX L 1996 JOEMORO MASINGKA -

76 96091712XXXX L 1996 ALEXZENDER NG -

77 97012812XXXX P 1997 SUANIFRANCICA BINTI SUANA -

78 97051912XXXX P 1997 MISEAL MOHIYA -

79 97070812XXXX L 1997 JENOROLIS JUNERO -

80 97092912XXXX L 1997 WILLTIDI BIN BASRI -

81 98021512XXXX P 1998 JAYSEKA MORRIS -

82 98031712XXXX P 1998 FELECIA JAKUB -

83 98042912XXXX P 1998 IVY DEBRA LAUJI -

84 98090412XXXX P 1998 RICHEL MOHIYA -

85 99021612XXXX L 1999 ADRIAN MIHARIL @ JUKIRI -

86 99050312XXXX L 1999 IAN ASHLEY LAUJI -

87 99051912XXXX P 1999 MORRINAH BINTI JAKUB -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

88 H08362XX 72091912XXXX P 1972 DOSINAH BINTI PANGAU -

89 88062612XXXX P 1988 NORNEY BINTI GONJEBIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 17

Page 265: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 167/03/02 KALUMPANG

LOKALITI : 1670302007 - KG KIBULU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

90 96051312XXXX P 1996 JESIKA PILIK -

91 96070812XXXX P 1996 VIVICIA SHELEY SAMUEL -

92 96100212XXXX P 1996 ALINA JASLI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 92

Page 266: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 267: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/03/03 SALIMPODON

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 84

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 268: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 269: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 270: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 271: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/03/03 SALIMPODON

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

JUMLAH PEMILIH : 84

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG MANTUS 11 1

002 KG MARASIMSIM 1 2

003 KG SALIMPODON 52 3

004 KG KASAGAHAN 10 5

005 KG SALIMPODON DARAT 10 6

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

84

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 84

Page 272: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 273: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/03/03 SALIMPODON

LOKALITI : 1670303001 - KG MANTUS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 78042412XXXX P 1978 SUPIAH BINTI ENGKOL -

2 86040649XXXX L 1986 MAJIS BIN UBIN -

3 90041312XXXX L 1990 WELTIUS MARUJIN -

4 91071212XXXX P 1991 MARIYANTI JUBINAR -

5 92071512XXXX L 1992 HARRY EDY UBIN -

6 92072912XXXX P 1992 NORDIANAH MAJUNING -

7 92081312XXXX P 1992 FELORA MAIJIN -

8 96012412XXXX L 1996 ELBERT MEJON -

9 96112312XXXX P 1996 DOVINA SOPIAU -

10 97040912XXXX P 1997 NORANIZA RUMALOM @ RAMLI -

11 97102012XXXX P 1997 EVY S. FIONA MAGAWA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 11

Page 274: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/03/03 SALIMPODON

LOKALITI : 1670303002 - KG MARASIMSIM

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

12 H01583XX 37080212XXXX P 1937 KOPIEN BINTI UKA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 275: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/03/03 SALIMPODON

LOKALITI : 1670303003 - KG SALIMPODON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

13 83050912XXXX L 1983 IDRIS BIN AMPULAN -

14 84060512XXXX L 1984 SAMUEL BIN ONDONG -

15 84080112XXXX P 1984 RUENY BINTI JEFRIN -

16 86052512XXXX P 1986 ANNA BINTI GINCHO -

17 87040149XXXX P 1987 F. SALMAH BINTI ABD. KADIR -

18 87061149XXXX L 1987 JUSLY BIN NAIN -

19 88101512XXXX P 1988 RIKAH BINTI BANSILAN -

20 88121512XXXX P 1988 JURAINI MASILUN -

21 90060512XXXX P 1990 SITI NORAFFIDAH SINDONG -

22 90120212XXXX L 1990 MOLCHONE MALINTAI -

23 90120612XXXX P 1990 ROSTINAH BINTI ERANG 20

24 91112412XXXX L 1991 SHARIF IDRUS BIN ABDUL TAIB -

25 91122012XXXX L 1991 JAIBIN IBIN -

26 92033112XXXX L 1992 MOHD HAIRIE BIN JASNI -

27 92040312XXXX L 1992 DIEMISSLY K BIN INGASAN @ INGKASAN -

28 92101512XXXX P 1992 AZURIANI BINTI PANGAGID -

29 93091413XXXX L 1993 MOHAMAD ZAINOL ARIFFIN BIN ASRI -

30 94041212XXXX P 1994 SYAFIQAH BINTI TAU CHONG FAH -

31 94091912XXXX P 1994 ROSLINA ONDONG -

32 94100212XXXX L 1994 NORAFIZAN BIN ISMAIL -

33 95101712XXXX P 1995 SYLVINA DORIS GILAS -

34 95111912XXXX P 1995 SUZIANNA JOHNNY -

35 96032512XXXX P 1996 NURUL ATIKA BINTI HALIM -

36 96042612XXXX P 1996 ELVINA OSMAN -

37 96051312XXXX L 1996 SHARIF SAIFUL BIN SHARIF AMSAH -

38 96071212XXXX P 1996 MASRIA BINTI ISMAIL -

39 96090912XXXX L 1996 AZMIZAN BIN MISBAH -

40 96091212XXXX L 1996 PAULANESSON PAULUS -

41 96121212XXXX L 1996 AEADY BIN JASKIN -

42 97011912XXXX L 1997 RYENDER GILBERT -

43 97021512XXXX L 1997 MOHAMMAD WAN NAZARI BIN SOLTAN -

44 97022112XXXX P 1997 NORAINIE BINTI KARIM -

45 97072812XXXX L 1997 CANDY ALBERTO SAMUDIN -

46 97092612XXXX P 1997 SHAZLEEN ARESSA BINTI SALLEH MOHAMMAD -

47 97093012XXXX L 1997 VICTOR BINSILAN -

48 97101812XXXX P 1997 EVLINTINA PAULUS -

49 98022812XXXX P 1998 JENNICA MAJINOU -

50 98061212XXXX L 1998 NURAZALIE BIN ISMAIL -

51 98070912XXXX P 1998 POOJA MAIDIN -

52 98071712XXXX P 1998 LUCY ANN GENOVE -

53 98082912XXXX P 1998 AIFALINA NOREN BINTI ALAG -

54 99011312XXXX P 1999 ROSILIAH BINTI NORDIN @ OMAR -

55 99021612XXXX L 1999 JERRYWESLY BIN SENAJA -

56 99031112XXXX P 1999 WERNEH AMATIN -

57 99041212XXXX P 1999 VILIANA BONI -

58 99041412XXXX P 1999 EMILY LOUNSIN -

59 99042112XXXX L 1999 RAJOLIKA JAIBIN -

60 99042812XXXX P 1999 ASSPALINDA TUAT -

Page 276: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/03/03 SALIMPODON

LOKALITI : 1670303003 - KG SALIMPODON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

61 79031412XXXX L 1979 ADI ASMAR BIN ALI SHAKBAR -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

62 H03090XX 39042412XXXX P 1939 ZIZAH BINTI TA-ALAM

63 H04094XX 47021312XXXX L 1947 KUMEDAK BIN TIKURON -

64 H01969XX 51071212XXXX P 1951 FATIMAH BINTI MATAHIR -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 52

Page 277: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/03/03 SALIMPODON

LOKALITI : 1670303004 - KG KASAGAHAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

65 82012512XXXX L 1982 SUARI BIN GAPAR -

66 88070212XXXX L 1988 MOHD. MADIN BIN MOHD. JAINUDIN -

67 89080812XXXX L 1989 SAZALI BIN P.RAMLEE -

68 92020412XXXX L 1992 AZREEN MOKOT -

69 92061612XXXX P 1992 HELMIZAH BINTI DUASAH @ MOHD ISA -

70 95111712XXXX P 1995 LORNINIE MAJAMI -

71 95112512XXXX L 1995 SOFIAN BIN MAMING -

72 97032512XXXX L 1997 MOHD SYAFIQ BIN SABTU -

73 97100712XXXX P 1997 ANIRA DINSOS -

74 98032612XXXX P 1998 LINDA MALIWAT -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 10

Page 278: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/03/03 SALIMPODON

LOKALITI : 1670303005 - KG SALIMPODON DARAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

75 94081412XXXX P 1994 IDAH UNSINAR -

76 94092612XXXX L 1994 SAIZAN KELIMIN -

77 94100212XXXX L 1994 HENDRIK JEFFERY -

78 95122012XXXX L 1995 MIKLON JUALI -

79 96021912XXXX L 1996 REBBIYE MAKAUL -

80 96040612XXXX P 1996 ALFRINA RUNING -

81 96120712XXXX P 1996 REEBECCA JOSS W. D. T 35

82 97052312XXXX P 1997 FLORINA BINTI MAICHEL -

83 98061312XXXX L 1998 MECKTIN MOLINKA -

84 98080112XXXX P 1998 KELNEY MAJUNING -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 10

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 84

Page 279: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/03/04 PITAS

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 79

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 280: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 281: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 282: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 283: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/03/04 PITAS

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

JUMLAH PEMILIH : 79

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG SAB 22 1

002 KG PITAS 32 2

003 KG TAKA 15 3

004 KG BULUD BATU 0

005 KG NARANDANG PITAS 5 4

006 KG KEMIRI 3 5

007 PENGKALAN FERI 2 6

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

79

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 79

Page 284: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 285: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/03/04 PITAS

LOKALITI : 1670304001 - KG SAB

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 84061612XXXX L 1984 JAMIL BIN BAKAR -

2 84091812XXXX P 1984 SITI NORMALAH BINTI DAYOI -

3 91041812XXXX L 1991 MOHD FARIZ BIN AYUNG -

4 91071212XXXX P 1991 RIA BINTI BAKAR -

5 92120512XXXX L 1992 REFLESIA RAHIM -

6 93053012XXXX L 1993 MC ARON JEMIN -

7 93092112XXXX L 1993 HASRI BIN SAMSUDIN -

8 96012212XXXX L 1996 MOHD RAFFISS BIN KAMLUN -

9 96012512XXXX L 1996 TARMIZI BIN TUKIMAN LOT 93

10 96051312XXXX P 1996 NURPRATIWI BINTI SAMSUDIN -

11 97041612XXXX L 1997 MOHD HALIL MUHAIMIN BIN UTUHARABI -

12 97090412XXXX P 1997 ISABELLA RAMLE -

13 97092912XXXX L 1997 ALSIAN BIN HARUN -

14 97111812XXXX P 1997 ROZZEY MUSRAN -

15 98052712XXXX L 1998 REZWANINO V. ALFARENTO BAKRIN -

16 98090612XXXX P 1998 NELMUI MUHARI -

17 98100612XXXX P 1998 KRISTILA CHEYRIN SHAMSUDIN -

18 99010412XXXX P 1999 NURIDAYAH BINTI ASMAD -

19 99030112XXXX L 1999 MARIOH BIN AHTI -

20 99071212XXXX L 1999 SACKSON SANI -

21 99082012XXXX P 1999 NUR WANISAH BINTI ISDAL -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

22 H60227XX 60080712XXXX L 1960 NYUK FUI BIN MAJILAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 22

Page 286: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/03/04 PITAS

LOKALITI : 1670304002 - KG PITAS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

23 H09351XX 76062612XXXX L 1976 AWANG AMIT BIN AWANG LATIP -

24 82042112XXXX P 1982 PEWINIEH BINTI PERMAN -

25 83082412XXXX L 1983 MAZLESAH BIN ABIN -

26 86122712XXXX P 1986 LUZIANAWATI LAWRENCE -

27 88030512XXXX L 1988 NOOR AZNAN BIN ARSYAD -

28 88050112XXXX L 1988 FREDOLINE SOLIMAR -

29 89080412XXXX L 1989 BRAYON BIN ALBORT -

30 89122312XXXX P 1989 NURHASYIMAH BINTI MAMAT N0 3

31 91022012XXXX L 1991 MOHAMMAD KHAIRUL AZWAN BIN ARSYAD -

32 92051112XXXX L 1992 ASDAN BIN ASGAR -

33 93050412XXXX L 1993 JEFFRD BARANIS -

34 94062612XXXX L 1994 MAS ALLEX SUDIN -

35 94120712XXXX P 1994 DONYSIA NASRIN -

36 95071112XXXX L 1995 MOHD FAZLI BIN ABDUL JALI -

37 95090712XXXX P 1995 ZAIMAH BINTI ISMAIL -

38 96010912XXXX P 1996 NOOR SAFIKAH BINTI JAMILUL -

39 96020712XXXX P 1996 NURUL AFIKA SHERNA BINTI GAFFAR -

40 96032212XXXX P 1996 JAMALINAH BINTI YAHYA -

41 97011012XXXX P 1997 SHERON MALANTING NO 34

42 97032412XXXX L 1997 RAZMAN BIN ABDUL SALLEH -

43 97060312XXXX P 1997 SITTI SHAFIEZAH BINTI SAMSUDIN -

44 97110212XXXX L 1997 MOHD. KHAIRUZ SHARIL BIN ALEKSIN -

45 98020212XXXX P 1998 NISSAH BINTI RANI -

46 98022312XXXX P 1998 NURUL FITRI AFIQAH BINTI AG. SABRAN -

47 98033112XXXX L 1998 RAPIUZIN BIN JOHARI -

48 98091212XXXX L 1998 AWOLDSON MALUDN -

49 98101712XXXX P 1998 NUR MERZA NATASHA BINTI MUHAMAD BOI -

50 99060412XXXX P 1999 NURIKA NADIA NUAR -

51 99072812XXXX L 1999 MOHD ROHAIMI BIN AZLAN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

52 90022612XXXX L 1990 ASMADI BIN JOHARI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

53 94020812XXXX P 1994 NUR FATIN BINTI MAMAT -

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG LAYAK PENGUNDI AWAM

54 92062912XXXX P 1992 NORAZMI BINTI TUKIMIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 32

Page 287: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/03/04 PITAS

LOKALITI : 1670304003 - KG TAKA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

55 87031012XXXX P 1987 SUHANA BINTI SULING -

56 89041412XXXX L 1989 AMIR HAMZAH BIN MAUTAR -

57 91032012XXXX P 1991 EASTHER YENNIE MADIYEM -

58 92080212XXXX L 1992 JOSEPH @ LIAU YUN PIN -

59 94030812XXXX L 1994 RAHMAN BIN MAHMUD -

60 95072412XXXX L 1995 BENEDIT CHIA -

61 96020212XXXX P 1996 HANNY NUR ANNASTASSIA BINTI JALI -

62 96032812XXXX P 1996 SITI NORFAIZAH BINTI AHNDRY -

63 96082212XXXX L 1996 AYAAS KHAN BIN SHER ALI LOT 6

64 97020112XXXX P 1997 NURUL HAFIDAH BINTI SAMRY -

65 97061112XXXX P 1997 FARHANIZAH BINTI ALIP -

66 97080312XXXX P 1997 SITI UMAIRAH BINTI ZULKEFLIY -

67 97090612XXXX P 1997 JOANNETTA SUYUH @ EDWIN NO 40

68 97120212XXXX P 1997 SITI NORAFIDAH BINTI SHAEN NO. 7

69 98021012XXXX L 1998 MOHD. SHAFWAN BIN ASMADAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 15

Page 288: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/03/04 PITAS

LOKALITI : 1670304005 - KG NARANDANG PITAS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

70 81103012XXXX L 1981 JOLWIN BIN MAJAHAS -

71 93101312XXXX L 1993 HAILIRYDER LUKAI -

72 95041912XXXX P 1995 EZJYICKHA JONIS -

73 95062712XXXX P 1995 MERICIA MAJAHAS -

74 98010612XXXX L 1998 RONALDO MABAING -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 289: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/03/04 PITAS

LOKALITI : 1670304006 - KG KEMIRI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

75 83092212XXXX P 1983 SALIHA BINTI MEASIM -

76 91103112XXXX L 1991 AJIZAM BIN MOHD NASIB -

77 96013112XXXX P 1996 NURUL FITRIE YANNAH BINTI AZIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 290: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/03/04 PITAS

LOKALITI : 1670304007 - PENGKALAN FERI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

78 96030912XXXX P 1996 FARAHATUL ELMA BINTI ASILI -

79 96080112XXXX L 1996 ARDY SAPUTRO BIN ABDUL NIKAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 79

Page 291: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/03/05 LIU

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 33

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 292: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 293: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 294: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 295: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/03/05 LIU

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

JUMLAH PEMILIH : 33

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG KIPING 4 1

002 KG LIU 29 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

33

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 33

Page 296: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 297: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/03/05 LIU

LOKALITI : 1670305001 - KG KIPING

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 94090612XXXX L 1994 RICHIE BIN LOSIUS -

2 95111512XXXX P 1995 TINA HASSIM -

3 97122212XXXX L 1997 REMAY LOSIUS -

4 98121612XXXX L 1998 VINANTIUS BIN AGUSTIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 298: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/03/05 LIU

LOKALITI : 1670305002 - KG LIU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

5 72092012XXXX L 1972 JOSEPH BIN SUGUNGGONG -

6 78052512XXXX L 1978 THANI BIN MALASAK -

7 86041012XXXX P 1986 RUZIANI BINTI MAGIKOL -

8 86082349XXXX P 1986 LORYNA SULUKANG -

9 87010249XXXX P 1987 ROSS WINA BINTI MUHUL -

10 88032249XXXX P 1988 PRESNA MANDUL -

11 88110312XXXX P 1988 NOORNI BINTI MIR -

12 89061612XXXX P 1989 SANTY SYAIRAH BINTI ALFIAN SYADRI -

13 90072512XXXX P 1990 MARSELA BINTI MAJIPIE -

14 90072712XXXX P 1990 ROZANA BINTI JASMIN -

15 91012112XXXX L 1991 WELDAY BIN MOSUDONG -

16 92021212XXXX P 1992 FRISHILA MAGERIT -

17 92072312XXXX L 1992 MICKROOL BIN SUPITOR -

18 94070712XXXX P 1994 LISA ERICKA LINSAI -

19 94082012XXXX P 1994 FHELLYS BINTI MATAUS -

20 94110312XXXX P 1994 SUHANA BINTI ABDUL HAMID -

21 95012612XXXX P 1995 MIRVIANA MAJIKIN -

22 95071012XXXX P 1995 FRECIAH MANDUL -

23 96021912XXXX L 1996 RESSOL MUHUL -

24 96061212XXXX L 1996 NEBUKARNIZAR MOKIUN -

25 97072912XXXX P 1997 ROSSA BELLA JANE MOTINSAI -

26 98040212XXXX P 1998 NORATI MASUNTANG -

27 98062212XXXX L 1998 NICKWIN JURUPING -

28 98081612XXXX P 1998 CHRIST AELOENNA BONTONG -

29 98100912XXXX L 1998 AELDREND OWEN MANJIN -

30 99010212XXXX P 1999 FENASIA MASALUN -

31 99060112XXXX P 1999 NORLINA ATIG -

32 99091812XXXX P 1999 JECKSIAH FANTTY MALOT -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

33 H02798XX 34082412XXXX L 1934 LINGNADAKAN BIN DAIYOE -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 29

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 33

Page 299: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/03/06 MALUBANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 19

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 300: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 301: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 302: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 303: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/03/06 MALUBANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

JUMLAH PEMILIH : 19

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG MALUBANG 16 1

002 KG TERONG PUTEH 0

003 KG TIGA TAROK 3 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

19

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 19

Page 304: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 305: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/03/06 MALUBANG

LOKALITI : 1670306001 - KG MALUBANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 84090812XXXX L 1984 FAIZAL BIN THOOK -

2 87100849XXXX L 1987 RADDY BIN OGUL -

3 89053012XXXX L 1989 MUSRI BIN MATALI -

4 95022712XXXX P 1995 NINA KARMILA BINTI KAHAR -

5 95051812XXXX L 1995 MOHD SAFRI BIN MOHD NURI -

6 96051312XXXX P 1996 SYARIFAH MAISARAH BINTI SARIPIN -

7 96111312XXXX P 1996 NORLINDA BINTI BAKIR -

8 96111412XXXX L 1996 MOHD HASNUN HAZIQ BIN MOKTAR @ AIRUL -

9 96122212XXXX P 1996 SHAHIRAH BINTI MOHD JAINUL -

10 98042012XXXX L 1998 AZIZUL BIN MAIDI -

11 99041012XXXX P 1999 NORANISAH BINTI AMAT -

12 99041612XXXX P 1999 NORASHIKEN BINTI ABDUL RAKIM -

13 99050812XXXX P 1999 MASMERA BINTI BAKIR -

14 99071012XXXX L 1999 MOHD EZLAN BIN HASLEE -

15 99081412XXXX P 1999 NURUL HIDAYAH JANNA BINTI PENDIKAR -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

16 H06966XX 58030112XXXX P 1958 JUNNIDAH BINTI ABDUL KASSIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 16

Page 306: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/03/06 MALUBANG

LOKALITI : 1670306003 - KG TIGA TAROK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

17 82010112XXXX L 1982 SALIP BIN ABU BAKAR -

18 89011312XXXX P 1989 SUZILAH BINTI ISDAL -

19 97122912XXXX P 1997 NORSAKILAH BINTI ISDAL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 19

Page 307: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/03/07 ROSOB

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 43

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 308: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 309: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 310: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 311: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/03/07 ROSOB

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

JUMLAH PEMILIH : 43

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG MEMPAKAD 9 1

002 KG ROSOB 32 2

003 KG TABONGAN 2 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

43

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 43

Page 312: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 313: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/03/07 ROSOB

LOKALITI : 1670307001 - KG MEMPAKAD

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 79083112XXXX L 1979 SULAIMAN BIN TURUH -

2 81112212XXXX L 1981 NORDIN BIN MAJENGKEN @ MAJENKEN -

3 82011812XXXX P 1982 RONSILIN @ ROSALIN BINTI JAMARI -

4 92121712XXXX P 1992 SURAIYA BINTI FIRMAN -

5 97122912XXXX P 1997 NURSAH ASIKIN FARAIN BINTI SAKOREN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

6 A17824XX 71011002XXXX L 1971 MOHD ZUKI BIN OTHMAN -

7 77091412XXXX P 1977 MASNIE @ ANI BINTI SULAIMAN -

8 91042312XXXX L 1991 MUNIR BIN MOHD ISA

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

9 92042912XXXX L 1992 HANIF EFFENDIE BIN KASSIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

Page 314: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/03/07 ROSOB

LOKALITI : 1670307002 - KG ROSOB

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

10 H09421XX 75072712XXXX P 1975 MISAH @ DAYANG BINTI JAIS @ ZAIS -

11 80120512XXXX P 1980 MARIAMAH BINTI ZAIS -

12 83051612XXXX P 1983 HERLY DIANA BINTI ASUN -

13 88042349XXXX P 1988 AMINAH BINTI LASUCK -

14 91100712XXXX P 1991 ROSNANI BINTI ISTARI -

15 91102612XXXX P 1991 MAINI MESEBUN -

16 92030112XXXX L 1992 MOHD. KHALID BIN ABDUL KARIM -

17 92061212XXXX L 1992 MOHD SHUKRIE BIN SALAHUDIN -

18 92100512XXXX P 1992 AZIANAH BINTI AHMAD BLOCK D PPRT NO 8

19 92111312XXXX L 1992 NOMAN CHONG BIN JOHNNY -

20 92122412XXXX L 1992 JERRY JAMILI @ PATRICK -

21 93012812XXXX L 1993 MOHAMMAD AFIQ ANWAR BIN ILASAM -

22 94010912XXXX P 1994 NORDYANA BINTI JODIN -

23 94012712XXXX L 1994 MASRAN BIN MOHD SALLEH -

24 94022512XXXX P 1994 MAS MALIANA BINTI ZAKARIA -

25 95113012XXXX P 1995 SIAW YEE LING -

26 96051612XXXX L 1996 MOHD SAIFUL AMIANNJAN BIN ABDUL RASHID -

27 96080612XXXX L 1996 MOHAMMAD HAZLAN BIN MONYING -

28 97052812XXXX L 1997 RAKIMIN BIN TAJUDIN -

29 97052812XXXX P 1997 NURHAMIZAH BINTI MADHASIM -

30 97120412XXXX L 1997 MOHD SHAFIQ BIN ABDUL RAHIM -

31 97120612XXXX L 1997 MOHD SHARZIZI BIN JUMAN -

32 98030212XXXX L 1998 MOHD. FAIRUL BIN ZAKARIA -

33 98100512XXXX P 1998 SITI AISHAH BINTI ABD RAUP -

34 98100512XXXX P 1998 NURUL AFERA BINTI AMIT -

35 98122712XXXX P 1998 MAIZATUL MASLEEZA BINTI MULPIH -

36 99020812XXXX P 1999 NURUL ERRNA SYAFIQAH BINTI ABD KADIR -

37 99030112XXXX P 1999 SYAZWANI AFIQAH BINTI SIKAN -

38 99062412XXXX P 1999 NUR FATIN RAHWANI BINTI DOLLAH -

39 99062912XXXX L 1999 MOHD FAZLI BIN JODIN -

40 99090112XXXX L 1999 MOHD SHAFIE BIN ABD RAHIM -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

41 H08248XX 71030412XXXX P 1971 NUR AZLEEN SINABIL ABDULLAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 32

Page 315: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/03/07 ROSOB

LOKALITI : 1670307003 - KG TABONGAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

42 92040712XXXX P 1992 SHENLEN MOGITOT -

43 98102912XXXX P 1998 STELA FERRENY MOGITOT -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 43

Page 316: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 317: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/03/08 PINGGAN-PINGGAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 100

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 318: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 319: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 320: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 321: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/03/08 PINGGAN-PINGGAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

JUMLAH PEMILIH : 100

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PINGGAN-PINGGAN 86 1

002 MEMPAKAD DARAT 8 3

003 TANJUNG SINIMPUL 6 4

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

100

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 100

Page 322: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 323: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/03/08 PINGGAN-PINGGAN

LOKALITI : 1670308001 - KG PINGGAN-PINGGAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 H08722XX 70120912XXXX L 1970 YASIN BIN UPANG -

2 77080312XXXX P 1977 AMIDAH BINTI LULAH -

3 79071312XXXX P 1979 RANAH BINTI MALINGKA -

4 81030512XXXX P 1981 NEYLE BINTI MUSAIN -

5 83020812XXXX P 1983 SURYANA BINTI ISMAIL @ MOHD ISMAIL 123

6 84041812XXXX L 1984 ZAKLIMIN BIN TULONG -

7 86080949XXXX L 1986 SH. RAZLIE BIN SH. HASSAN -

8 86120449XXXX L 1986 MADJAN BIN AWANG -

9 87032812XXXX L 1987 MOJUTIN DUMPAU -

10 87082449XXXX L 1987 JOHAN BIN JEFFRIN -

11 87102549XXXX L 1987 MOHD. RAZALIE BIN SANI -

12 88021849XXXX P 1988 KAMSIAH KUNOH -

13 88072312XXXX L 1988 MOHD. MANSHOR BIN AWANG -

14 89081212XXXX L 1989 NELSON LEE JASLI -

15 90020812XXXX L 1990 JONI MOJUNDIN -

16 90100112XXXX P 1990 MASRIAH AKBAR -

17 91010812XXXX L 1991 MOHD SAHRUL SAFWAN -

18 91050412XXXX P 1991 ADRYANIE JASLI -

19 91091212XXXX L 1991 TADSMAR BIN HASSAN ABU BAKAR -

20 91101512XXXX P 1991 HARTIKAH BINTI HARIS -

21 91121812XXXX L 1991 ASMELY BIN BANGIS -

22 92020412XXXX P 1992 LIEH AINE MASANGKA -

23 92030712XXXX L 1992 MOHD HAFFIZAN BIN SIMBAN -

24 92100412XXXX L 1992 MOHD KHAZIZUL NIZAM BIN EFREN -

25 92101812XXXX P 1992 ROZILA BINTI MAKLIN -

26 92112212XXXX L 1992 KELVIN KOH HING CHUNG -

27 92121112XXXX L 1992 AHMAD ASRI BIN INDAS -

28 93020612XXXX L 1993 JOE JERRY JAMILUN -

29 93020812XXXX P 1993 NORSHAFINAH BINTI ROSLY -

30 93021912XXXX P 1993 NORITAH JUBIN -

31 93071512XXXX P 1993 SITI FAIRUS BINTI IBRAHIM 3

32 93101312XXXX P 1993 SURIANTY BINTI RAHIM -

33 93101612XXXX L 1993 STANLEY JASMIN -

34 93112312XXXX L 1993 MOHD HASRIN BIN HASSAN -

35 93122312XXXX P 1993 FADILAH BINTI FRANCIS CHAN -

36 94092612XXXX L 1994 FAISAL BIN KARIM NO1

37 94101112XXXX L 1994 RUDAN JEFFRIN -

38 94110612XXXX L 1994 JAIRIN BIN KAYAPIS -

39 94120412XXXX P 1994 DG NOR AIN AZWAN ZAHARAH BINTI PG YUNUS -

40 94122512XXXX P 1994 PRAMITA DESY RATNAH SARI BINTI YASIN -

41 95040112XXXX P 1995 JUVAILEN LIYUN -

42 95061112XXXX L 1995 WELLDISON JAMINAU -

43 95061312XXXX L 1995 MOHD NAFLI BIN MARLON -

44 95082212XXXX L 1995 SH AHMAD SA'ZHARIF BIN SH. SAHAR -

45 95121612XXXX P 1995 NUR HAYATISHEIRLY BINTI RELLY -

46 96021612XXXX L 1996 WAN SAIFUL LIM HOE SENG -

47 96041212XXXX L 1996 MOHD AHMIZAN SHAZRIL BIN AHMAD -

48 96050112XXXX L 1996 AZMIEE BIN ALI HASAN -

49 96061312XXXX P 1996 NUR HIKMAH BINTI MESON -

Page 324: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/03/08 PINGGAN-PINGGAN

LOKALITI : 1670308001 - KG PINGGAN-PINGGAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

50 96062712XXXX P 1996 AZIE ASNIDAH BINTI ISMIT -

51 96071512XXXX L 1996 RUZAIDEY BIN IDRIS -

52 96072712XXXX L 1996 MOHD. FAZLI BIN HALIKIN -

53 96081512XXXX P 1996 ELMAH BINTI OMAR @ ONDONG -

54 96090212XXXX P 1996 SAHARIANA BINTI JALIL -

55 96112712XXXX P 1996 SITI NURHALIFAH BINTI SAHBUDIN -

56 96122512XXXX L 1996 SIMAS JAMILUN -

57 97021112XXXX L 1997 MUHAMMAD NUR RAHIM BIN AHMAD YASSIM -

58 97032512XXXX L 1997 SHAMSUL BIN OTONG -

59 97052512XXXX P 1997 SH. NUR AIN' FARAHIN BINTI SH. SAHAR -

60 97060612XXXX P 1997 JUARINI BINTI KAYAPIS -

61 97072312XXXX P 1997 SITI WANN NORFAEZA BINTI JALI -

62 97090612XXXX L 1997 MOHAMMAD ZAHARI BIN MOHD FIRDAUS SONGLEN BATU 3

63 97091512XXXX P 1997 LINDA MAJUBIN -

64 97092212XXXX L 1997 BEAFI CHIA -

65 97100712XXXX L 1997 DANIELUISE JIWAL -

66 97102212XXXX P 1997 NURUL DIRRA SYAKIRAH BINTI ABD KADIR -

67 97112812XXXX P 1997 AIDA BINTI ROSLAND -

68 97113012XXXX P 1997 SITINORAYU BINTI DATU ZULKIFLI -

69 98022212XXXX L 1998 ABDUL SITHIQ BIN MOHD DAUD 6

70 98042212XXXX L 1998 JIJIWANSAH BIN ANUARSAH -

71 98053112XXXX P 1998 MIRHA BINTI HASSAN ABU BAKAR -

72 98061112XXXX P 1998 NURUL AZLINA BINTI ABD RAHIM -

73 98071312XXXX P 1998 MASITAH BINTI ILASAM -

74 98072212XXXX L 1998 MOHAMAD HARRISKHA -

75 98090612XXXX P 1998 SITI NAZIRAH AFZAN BINTI ZAINAL -

76 98101612XXXX L 1998 MOHD SIDIE BIN SAID @ MOHD.SAID -

77 98112312XXXX P 1998 MEHRAN BINTI EFREN -

78 98120912XXXX P 1998 IVY CATHYRINE KOH PEI FANG -

79 99021712XXXX P 1999 SURIANTI SATU -

80 99030512XXXX P 1999 NATASHA AYUNI BINTI RAMLAN -

81 99032812XXXX P 1999 NUR RAHMAH BINTI AHMAD YASSIM -

82 99071312XXXX P 1999 MAZLINA BINTI YUSLI -

83 99090512XXXX P 1999 SITI NORFAZIRAH BINTI ABD RASHID -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

84 85091812XXXX L 1985 ROSLIN BIN PULAH -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

85 H02197XX 34070112XXXX P 1934 NANANG BINTI JUNG -

86 H01769XX 48063012XXXX L 1948 ALI ASPAR BIN JAPAR -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 86

Page 325: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/03/08 PINGGAN-PINGGAN

LOKALITI : 1670308002 - MEMPAKAD DARAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

87 H09622XX 73110412XXXX L 1973 FRANCIS BIN TULONG -

88 76031912XXXX P 1976 KANANG BINTI AMIT -

89 82111312XXXX L 1982 HARMAN BIN MAJENKEN -

90 95051012XXXX L 1995 ALDY BIN SULAIMAN BATU 3

91 95110312XXXX P 1995 JUVITA JUBIN -

92 96121512XXXX L 1996 MOHD. SHAHRUL AZUAN BIN SALIM -

93 98081112XXXX P 1998 SHILA BINTI BABALAN -

94 99030312XXXX L 1999 ROMEY JAIKOL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 326: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/03/08 PINGGAN-PINGGAN

LOKALITI : 1670308003 - TANJUNG SINIMPUL

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

95 94101212XXXX L 1994 HAMID BIN AMMASE -

96 94112112XXXX P 1994 NORASIKIN BINTI PUTI -

97 96040512XXXX P 1996 NURUL HASMIZAH BINTI HASSAN -

98 97040912XXXX L 1997 ABD RAHMAN BIN KASENG -

99 99041112XXXX P 1999 RIHCA BINTI KAMARUDDIN -

100 99060212XXXX L 1999 PAISAL BIN SHARIF -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 100

Page 327: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/03/09 SUNGAI ELOI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 35

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 328: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 329: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 330: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 331: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/03/09 SUNGAI ELOI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

JUMLAH PEMILIH : 35

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PETANI 2 1

002 KG DATONG 14 2

003 KG SUNGAI ELOI 14 3

004 KG BONGKOL PITAS 5 4

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

35

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 35

Page 332: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 333: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/03/09 SUNGAI ELOI

LOKALITI : 1670309001 - KG PETANI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 87043049XXXX L 1987 LERHOYZ ZIKUH -

2 92063012XXXX P 1992 LISABET LAURA LORANCE -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 334: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/03/09 SUNGAI ELOI

LOKALITI : 1670309002 - KG DATONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

3 80040112XXXX P 1980 FAUZIAH BINTI NECANOR -

4 82100112XXXX L 1982 ARMAN BIN ANDAS -

5 86033149XXXX P 1986 JUANA BINTI ELIS -

6 88042312XXXX P 1988 ROHANA LUNDOK -

7 92030312XXXX P 1992 ARLINAH SINTUNG -

8 93040212XXXX P 1993 KALFAINE SINUN -

9 95022812XXXX L 1995 SAMUEL BERNI -

10 95031612XXXX L 1995 ANAJIR BIN AMIR -

11 96051612XXXX L 1996 SAHONISHAM MAJURI -

12 96092712XXXX P 1996 ZARIANAH BINTI MALDAM -

13 97042912XXXX L 1997 HANDREW BIBIN -

14 98042312XXXX P 1998 SYUKIRAH BINTI ABD RASIN -

15 98060912XXXX L 1998 ALIEW SUN ANUAR -

16 99073112XXXX L 1999 DEDE MAJURI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 14

Page 335: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/03/09 SUNGAI ELOI

LOKALITI : 1670309003 - KG SUNGAI ELOI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

17 85070212XXXX P 1985 SELLY BINTI JARITA -

18 91032012XXXX L 1991 RENDY RAHIM -

19 91042812XXXX P 1991 MAYANG EUOS -

20 91110812XXXX P 1991 STEFFI ALFRED -

21 93012712XXXX L 1993 JULIAN MODIN -

22 93120712XXXX L 1993 LAZARUS NAPOLEON -

23 94081812XXXX P 1994 MAS NG ANUAR -

24 95022212XXXX P 1995 ROSNANI AWAN -

25 95071012XXXX L 1995 ZAILEE MARTIN -

26 97061312XXXX L 1997 PRINCESONLEE AMBANG -

27 97073112XXXX P 1997 RATNA SIDIK -

28 98062512XXXX P 1998 CEROLLINE JUNAIN -

29 98081812XXXX L 1998 BENELGEO MALIJUM NO. 7

30 99011812XXXX L 1999 LEONARDO LISUA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 14

Page 336: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/03/09 SUNGAI ELOI

LOKALITI : 1670309004 - KG BONGKOL PITAS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

31 88111512XXXX L 1988 GIVAN GURPRAKASH SINGH SHERPA -

32 92101212XXXX P 1992 ZESQUELYNS MOSIJIL -

33 96082612XXXX P 1996 MICHALLYN MAIRON -

34 98051612XXXX L 1998 JACKSONLEE BIN HAMIRIN -

35 99051612XXXX L 1999 HELFENSSUS JASMIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 35

Page 337: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/03/10 SANITAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 36

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 338: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 339: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 340: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 341: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/03/10 SANITAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 03 PITAS

JUMLAH PEMILIH : 36

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG MANDURIAN 17 1

002 KG MANGKABUSU 12 2

003 KG SINANGGIP 7 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

36

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 36

Page 342: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 343: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/03/10 SANITAN

LOKALITI : 1670310001 - KG MANDURIAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 78012212XXXX L 1978 JOLIUS BIN MAUN -

2 79011012XXXX L 1979 MININ BIN ALIPAH -

3 85013012XXXX L 1985 REJEWAN MASATUR -

4 88071412XXXX P 1988 ANGELINA BINTI SAPAUN -

5 88072712XXXX L 1988 SAKMAN BIN MONGKUNCI -

6 89041912XXXX P 1989 LAINAH MAJUNTING -

7 89080212XXXX L 1989 MADRIN BIN JAMIL -

8 94110412XXXX P 1994 NORMIDAH YAANG -

9 95071512XXXX L 1995 JONIUSLAN MAJUNKIT @ MAJUNING -

10 97032612XXXX L 1997 WELMAR JOLUDIN -

11 97080312XXXX P 1997 MELVERRA MAJIKAR -

12 98080412XXXX P 1998 ELVISAH RUSNIK -

13 98110912XXXX P 1998 MARRY STENILLA MAJUNKIT -

14 99062512XXXX L 1999 MADISON YAANG -

15 99062912XXXX P 1999 MELIZZA MAJIKAR -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

16 H06893XX 64080312XXXX L 1964 IYONG BIN MAJARID -

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

17 88112912XXXX L 1988 POLMAN BIN ANDIPA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 17

Page 344: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/03/10 SANITAN

LOKALITI : 1670310002 - KG MANGKABUSU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

18 80071312XXXX L 1980 MAJULIN BIN ANGAI -

19 86032549XXXX P 1986 MALINA BINTI JAFAR -

20 91071612XXXX P 1991 JURIMA MAJUNGKAT -

21 92063012XXXX P 1992 RETZ TONON -

22 93103112XXXX P 1993 RINAH ULIGOT -

23 94062712XXXX P 1994 ASNI MALUNGKA -

24 95060212XXXX P 1995 MELVINAH SANGKI -

25 96061412XXXX L 1996 LAWRENCE EYOT -

26 96121312XXXX P 1996 RUSLINAH DUKU -

27 97041812XXXX L 1997 SIBIN BIN MOSIDIN -

28 97081012XXXX P 1997 MARLINAH JAFAR @ INNGIS -

29 97112412XXXX L 1997 NIKLOS TONON -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 12

Page 345: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/03/10 SANITAN

LOKALITI : 1670310003 - KG SINANGGIP

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

30 88052612XXXX P 1988 AZANILAH MOSIKUN -

31 90102512XXXX P 1990 SULIANAH BINTI MASLIN -

32 96112812XXXX P 1996 AJURAH BINTI MAGIMBANG -

33 97072112XXXX L 1997 MAYRONSIN TAISIN -

34 98042112XXXX P 1998 MECKDOLEN JAINAR -

35 98082112XXXX L 1998 HARRY KUIYIN -

36 99012912XXXX L 1999 REMMO BIN JUFERY -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 7

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 36

Page 346: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 347: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/01 TIGA PAPAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 38

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 348: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 349: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 350: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 351: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/01 TIGA PAPAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 38

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG LONGGOM BESAR 11 1

002 KG LONGGOM KECHIL 3 2

003 KG TIGA PAPAN 11 3

004 KG MARANG PARANG 8 4

005 SIMPANG MENGAYAU 5 5

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

38

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 38

Page 352: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 353: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/01 TIGA PAPAN

LOKALITI : 1670401001 - KG LONGGOM BESAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 80101212XXXX P 1980 NORAH BINTI BALAYAS -

2 91102312XXXX L 1991 JCKPOL BIN LOMI -

3 91121312XXXX L 1991 JUMRI BALAYAS -

4 94062812XXXX P 1994 KOLLEN BINTI ADOK -

5 94121312XXXX P 1994 NURHANEY ANNA AZIRA SAMAI ABDULLAH -

6 95121912XXXX L 1995 JANDE JOHE -

7 97061212XXXX L 1997 WELL BIN ONDIRI -

8 97120512XXXX L 1997 LOVEAR BIN JEFRIN -

9 97120812XXXX P 1997 DELFIKKAH BINTI TUNGAHON -

10 98092812XXXX P 1998 NUR ASHIKIN BINTI ZAINAL -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

11 78111312XXXX P 1978 ENJELIN BINTI NULIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 11

Page 354: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/01 TIGA PAPAN

LOKALITI : 1670401002 - KG LONGGOM KECHIL

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

12 82020712XXXX P 1982 KRISTY BINTI DANGANSANG -

13 87031149XXXX P 1987 AMYLIANA MARUYAL -

14 95072112XXXX P 1995 FIANA WENSON -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 355: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/01 TIGA PAPAN

LOKALITI : 1670401003 - KG TIGA PAPAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

15 87032149XXXX P 1987 HONEY BINTI GAMBATA NO.21

16 87101249XXXX L 1987 ALLSON BIN SOTIVUN -

17 87101249XXXX L 1987 ALLVON BIN SOTIVUN -

18 89082612XXXX P 1989 JENETHY ADAMPAI 30

19 90021412XXXX L 1990 CALGRAY JOHN -

20 96032312XXXX L 1996 ADDYFIELYCKSEN SOTIVUN -

21 97051812XXXX P 1997 LEARA GLORIA F.IBING -

22 98021512XXXX L 1998 GAREY JOHN PETI SURAT 153

23 98092612XXXX L 1998 IRY ISSELY JAINNES -

24 98121312XXXX P 1998 MARGREAT JAMES -

25 99071912XXXX P 1999 ELSIE ASSY JOHN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 11

Page 356: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/01 TIGA PAPAN

LOKALITI : 1670401004 - KG MARANG PARANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

26 83060912XXXX L 1983 MOHD SARROMMAEMAS BIN SARI -

27 89120312XXXX L 1989 WENLLEY JOY -

28 90052612XXXX P 1990 ROZALIA BINTI JESLIE -

29 90110412XXXX L 1990 ALDY BIN JAIMON -

30 91080712XXXX P 1991 VIEVIKEVI BINTI ROBIN -

31 96052512XXXX P 1996 NUR HALIZA BINTI MOSIKUT -

32 96112012XXXX P 1996 JUNNITTA BINTI RIDIS -

33 98121112XXXX P 1998 ESTERLYANA BINTI SITAR @ JOMAT -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 357: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/04/01 TIGA PAPAN

LOKALITI : 1670401005 - SIMPANG MENGAYAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

34 85020912XXXX P 1985 NANCY NAIMI -

35 94100812XXXX P 1994 SAHIRA BINTI SAHIRUN -

36 96081212XXXX L 1996 ABD BUDIN BIN ABDUL HAIM @ ABDUL HASAN -

37 97101712XXXX P 1997 ROSENIEH BINTI ABDUL JUMHARI 22

38 98091812XXXX L 1998 SAHILIN BIN SAHIRUN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 38

Page 358: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 359: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/02 SUANGPAI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 46

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 360: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 361: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 362: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 363: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/02 SUANGPAI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 46

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG GUMANDANG 9 1

002 KG SUANG PAI 19 2

003 KUARTERS KOMPENI C BN16 PGA 13 3

301 BEKAS POLIS SUANGPAI 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

41

PEMILIH POS

------------------------------

705 KOMPENI C BN16 PGA KEM BAK-BAK KUDAT 5 4

JUMLAH PEMILIH POS-------

5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 46

Page 364: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 365: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/02 SUANGPAI

LOKALITI : 1670402001 - KG GUMANDANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 H60308XX 42080712XXXX L 1942 ALAN BIN LEE PIT YIN -

2 89061312XXXX L 1989 RADLEE BIN OPINTAL -

3 89090112XXXX L 1989 MASLAN BIN UNAI -

4 95112812XXXX P 1995 MEMI MELDILA BINTI JALIUS NO. 1

5 96121112XXXX P 1996 RIZUANA BINTI ABDUL RAJIK -

6 97011212XXXX L 1997 MANWEL JALIUS -

7 97070512XXXX P 1997 WELMEMEE ROBERT -

8 98091612XXXX P 1998 NURULAZIRAH BINTI KASMIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

9 H01153XX 55060412XXXX P 1955 OMIHID BINTI AJAWA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

Page 366: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/02 SUANGPAI

LOKALITI : 1670402002 - KG SUANG PAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

10 83011812XXXX P 1983 PATTRACIA BINTI MARJUN -

11 87091249XXXX L 1987 GRAY MOJINGKIN INJAN -

12 88063012XXXX L 1988 CLAMENT JAMES NO 43

13 89090212XXXX P 1989 ZAITULL ZAFFAN BINTI MOJINGGIL -

14 89101912XXXX L 1989 REMS BIN ASANGKI -

15 92012612XXXX L 1992 MAK ROGER BIN MARJUN -

16 92060412XXXX P 1992 KATARINA BINTI THEODORUS -

17 93122412XXXX P 1993 SHAHIRAH BINTI KAMIS -

18 94010412XXXX L 1994 KENNEDY ONGINJIN KASAM -

19 94012912XXXX L 1994 CLAMENCE MONGUDAL -

20 94051112XXXX P 1994 ELFIE RUJINAL -

21 94101512XXXX P 1994 ELIANA BINTI THEODORUS -

22 96061312XXXX P 1996 ANNA VEARA AJANGKAL -

23 97022312XXXX P 1997 SITTI NORSYAHFIKA JR BINTI RAMLE -

24 97070212XXXX L 1997 MUHAMAD RIZAL BIN ALAM -

25 98072412XXXX P 1998 NYIRAH ERRYNA BINTI RASKID @ RASHID -

26 98120712XXXX P 1998 LIONI CHANNIE STEFFANI STEP EYEZANIZA -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

27 H00490XX 45050212XXXX P 1945 INONGGIKING @ HALIMAH BINTI TOMPOK -

28 H04607XX 58050512XXXX L 1958 MODIN BIN MAZIRING -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 19

Page 367: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/02 SUANGPAI

LOKALITI : 1670402003 - KUARTERS KOMPENI C BN16 PGA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

29 84122312XXXX L 1984 DONEY DUNJANG -

30 86031949XXXX L 1986 HASBULLAH BIN SARULLAH -

31 93011812XXXX P 1993 ERMA FATIMA BINTI ERGAM NO79

32 93042412XXXX L 1993 MUHAMMAD AL WALID BIN SAHADAN KOM C BN 16 PGA

33 93091112XXXX L 1993 JEFSON BIN JUSMARI -

34 95111712XXXX P 1995 NORFAIZAHTUL AIN BINTI ABDUL JAIS -

35 96031212XXXX P 1996 ARYENNA ELLISA BINTI SAILON -

36 97021312XXXX P 1997 JELLSA LISA MASIUN @ SIUN -

37 97110212XXXX P 1997 NURUL ZAHARIEYNIEY SYAZZWANNIEY BINTI SUMAWAH -

38 98010312XXXX P 1998 ANN GRACEIKA JAIMON -

39 99012312XXXX P 1999 NURUL ZAHARIEYATIEY SYAZZRIENNIEY BINTI SUMAWAH -

40 99031312XXXX P 1999 NURUL NURZAHIRAH BINTI SUHAIMI GL 4 TINGKAT 1

41 99092403XXXX P 1999 NURULHUDA BINTI RAMLI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 13

Page 368: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/02 SUANGPAI

LOKALITI : 1670402705 - KOMPENI C BN16 PGA KEM BAK-BAK KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

42 RF1332XX L 1972 BINSIN @ VINCENT AGUSTINE -

43 RF1535XX L 1985 MOHD ISMAIL B KAMARUDIN -

44 RF1662XX L 1983 SUHAIDI BIN SUKIJAN -

45 RF1664XX L 1986 AMIRUL JOHASRI BIN JOHARI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG KELAYAKAN SEBAGAI PENGUNDI POS

46 K04905XX 76121313XXXX P 1976 HALINA MAU ANAK AMBROSE ARON I/K RF1384XX -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 46

Page 369: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/03 PENGARABAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 108

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 370: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 371: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 372: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 373: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 108

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PENGARABAN 52 1

002 KUARTERS JKR 6 3

003 KUARTERS KESIHATAN KUDAT 2 4

004 KUARTERS HOSPITAL 6 5

005 JALAN ATAS 7 6

006 BEREK POLIS 11 7

007 JALAN SIKUATI 3 8

008 TAMAN GOLDEN HILL 7 9

009 TAMAN SRI LAJONG 2 10

010 RUMAH MURAH PENGARABAN 0

301 BEKAS POLIS PENGARABAN 1 11

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

97

PEMILIH POS

------------------------------

702 IPD KUDAT 11 12

JUMLAH PEMILIH POS-------

11

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 108

Page 374: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 375: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403001 - KG PENGARABAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 H02177XX 35072012XXXX P 1935 MAMBANG BINTI APALUDIN -

2 79112012XXXX P 1979 SABARIAH BINTI MOHD SAID -

3 83100512XXXX P 1983 SITI SALMAH BINTI RAJAMURA -

4 86041349XXXX L 1986 MOHD. SYUKRI BIN TAIB -

5 87101349XXXX L 1987 AMAD BIN DUVAMA -

6 88061712XXXX L 1988 SARIN BIN PACIFICO -

7 89052112XXXX L 1989 AZRI BIN ALI -

8 90081712XXXX P 1990 AZMEMAH BINTI SALADI -

9 90122112XXXX P 1990 GANISAH BINTI JUM -

10 91060612XXXX L 1991 ABDUL MUJID BIN MOHAMAD -

11 91060912XXXX P 1991 LATIPAH BINTI LATIP -

12 91071012XXXX L 1991 MUHAMAD HANIP BIN MOHD AMIDUL -

13 92060612XXXX L 1992 MOHD NAZIM BIN ABDUL HASSAN -

14 93012012XXXX P 1993 RAHIMAH BINTI ABDUL -

15 93052212XXXX P 1993 NORLILI BINTI ABDULLAH NO 13

16 93052512XXXX P 1993 JURINAH BINTI ABDULAMAD -

17 94011512XXXX L 1994 MAHA RAJA MUHAMMAD RUZIWAN BIN JAPAR NO 13

18 94032612XXXX P 1994 INTAN NAZIRAH BINTI MOHAMMAD NO. 52

19 94081012XXXX L 1994 MOHD RAZIF BIN OTONG -

20 94112112XXXX L 1994 NOOR YUSSRI BIN BECKLONO -

21 94122712XXXX P 1994 NOORAHIMAH BINTI ABDUL -

22 95040312XXXX L 1995 CHONG CHUN GUANG -

23 95042312XXXX P 1995 NORHIDAYU BINTI AMIR HAMJA -

24 95053012XXXX P 1995 ADILAH SAKINAH BINTI POLSINTU P/S 733

25 95060912XXXX P 1995 SITI NORJAKIAH BINTI ABDUL @ JAHIG -

26 95062312XXXX P 1995 ZARINAH BINTI ASMAT -

27 96041112XXXX L 1996 MOHAMMAD FITRI BIN MOHD. ZAIN -

28 96080812XXXX P 1996 DEWI BINTI RABANI -

29 96102912XXXX L 1996 MOHAMAD AZMIE BIN MULOK -

30 97032912XXXX P 1997 NURFATIHAH BINTI RODI NO 34

31 97060312XXXX P 1997 SITI NUR HAFIZA BINTI DISAH -

32 97080712XXXX P 1997 SHARIFAH SURAIHA BINTI ALBA -

33 97090912XXXX P 1997 SITI NORAZIDAH BINTI BECKLONO -

34 97092112XXXX L 1997 SHARIZAN BIN DIAMSUN -

35 97092612XXXX P 1997 PEARLLYSHIA J. GENOVE -

36 97101112XXXX L 1997 MOHD SHARIL BIN MUSLIM -

37 97121812XXXX P 1997 NURSHAMIRAH BINTI OTONG -

38 97122812XXXX L 1997 ZAINURSAAID BIN AMILUDIN -

39 98011212XXXX P 1998 SITI NORZIRA BINTI ABIA -

40 98011312XXXX P 1998 NOOR SAHIRAH BINTI AHMAD SAIDUL NO RUMAH 072

41 98041412XXXX P 1998 AZREEN BINTI JAMIL -

42 98062312XXXX L 1998 NAZIP BIN ABDUL -

43 98091712XXXX P 1998 SHARON VOO SU MEI -

44 98101612XXXX L 1998 YUSRI BIN ABDULLAH -

45 98111812XXXX P 1998 DAYANG NUR SATILA BINTI AMRI -

46 98120612XXXX P 1998 NADIAH BINTI ABDUKASSA -

47 98122812XXXX L 1998 NORMAN BIN JULAILI -

48 99031012XXXX P 1999 DARIYATI BINTI ABDUL -

49 99061912XXXX P 1999 IRAH NAZIRAH BINTI JUAN -

Page 376: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403001 - KG PENGARABAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

50 99090912XXXX P 1999 MIMI SYAHIRA BINTI JUKIPLI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

51 H06761XX 65020212XXXX L 1965 SAHIRIN BIN BALUAN -

52 65041712XXXX P 1965 DIANAH BINTI OMAR DANI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 52

Page 377: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403002 - KUARTERS JKR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

53 86021012XXXX L 1986 MARCEL GISAIN -

54 86112212XXXX P 1986 CHRISTA ESTY SAMUEL NO 4092

55 93092312XXXX L 1993 MOHD AZRI BIN JAHARI -

56 96052312XXXX L 1996 ROSAFFIQ BIN GHAZALI -

57 98083112XXXX P 1998 SITI NURADIKA BINTI BEDIN 4126

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

58 H06618XX 66080912XXXX L 1966 MD.KININ BIN DIWAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 378: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403003 - KUARTERS KESIHATAN KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

59 88051212XXXX L 1988 MOHD. RAMADHAN BIN ALI HUSSIN 20

60 94022512XXXX L 1994 MOHD NAZRAY BIN SAWAL G 6

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 379: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403004 - KUARTERS HOSPITAL

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

61 87111749XXXX L 1987 DANIEUS BIN OLISIN 47

62 91090912XXXX P 1991 NUR HAZWANI BINTI KADAM -

63 96041712XXXX L 1996 WAN MUHAMMAD SYAFIQ BIN DAIM A-4

64 96102012XXXX P 1996 ROSITA BINTI AMRAN -

65 98051212XXXX P 1998 NURFIYANIRAH BINTI BAKRAN -

66 99091512XXXX L 1999 MOHD SA'AD BIN MOHD RAZALI B1

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 380: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403005 - JALAN ATAS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

67 96082812XXXX L 1996 MOHD.SAFFREE BIN ARIFFIN -

68 96090312XXXX P 1996 CONNIELYN JONIUS -

69 98061612XXXX P 1998 WONG YEE HWA LENNY -

70 99012612XXXX P 1999 LO YEE QIAO -

71 99022412XXXX P 1999 ISSALILYANA BINTI MOHD YUSHA -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

72 84060412XXXX P 1984 KOH KEAT PING BATU 2 1/2

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

73 H02612XX 36080512XXXX P 1936 PAN YUN YIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 7

Page 381: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403006 - BEREK POLIS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

74 82061812XXXX P 1982 ZANIESAH BINTI ZIKRANI NO 13

75 91070612XXXX L 1991 RAYNER RICHIE HAMID LOT F4-1

76 92091912XXXX P 1992 DAYANG KHUZAIMAH BINTI ABANG BUSEMAN -

77 92100412XXXX P 1992 LEONNA MANUEL A42

78 94102412XXXX L 1994 JOHAN BOY BIN JOMONOL -

79 97011413XXXX L 1997 MOHD AFFI BIN MARSIDEH BLOK DAHLIA F2-0

80 97042112XXXX P 1997 ADELYN BINTI MANUEL -

81 97080412XXXX P 1997 NURSHAFAWATI BINTI MARDEKA F3-2

82 97101212XXXX P 1997 NORSHAHIDA FAZLIN BINTI NORDDIN NO B4-0

83 98022512XXXX L 1998 MOHD AZRUL BIN ASRI I1-2

84 99032012XXXX P 1999 JANNIFFER JANNEY BINTI HAMID F4-1

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 11

Page 382: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 8

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403007 - JALAN SIKUATI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

85 98033112XXXX P 1998 ERDHARAZZATUL BINTI DIAN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

86 H01426XX 56072312XXXX L 1956 SUKHOI BIN SUKARNO @ SU BITT KYUN -

87 88051012XXXX L 1988 HASSIR BIN HUSSIN

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 383: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 9

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403008 - TAMAN GOLDEN HILL

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

88 79081512XXXX P 1979 MARIAM CONSUELO DE SILVA NO. 14 TAMAN GOLDEN HILL

89 87100649XXXX L 1987 WILLIAN LO WEI HANN 23

90 88020212XXXX P 1988 JOYCELYNN BINTI LAZARUS NO 33

91 96031412XXXX P 1996 DIANA LEE YEN NI TAMAB GOLDENHILL 3

92 97070912XXXX P 1997 ELENI CHONG YING YUAN -

93 99030412XXXX P 1999 LEE WEN YI -

94 99082912XXXX L 1999 GEOFFREY JERRY J. MOSIOL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 7

Page 384: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 10

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403009 - TAMAN SRI LAJONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

95 91032112XXXX P 1991 MACELINDA MECHEL JINGULI -

96 97071312XXXX P 1997 NORHASIKIN BINTI KINSUI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 385: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 11

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403301 - BEKAS POLIS PENGARABAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

97 84122512XXXX L 1984 DESTOR BIN MERSUMPIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 386: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 12

DAERAH MENGUNDI : 167/04/03 PENGARABAN

LOKALITI : 1670403702 - IPD KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

98 G145XX L 1970 CHUNG PIAW JOON -

99 G250XX L 1990 MUHAMMAD FAHMI BIN SHAMSUDDIN -

100 RF1405XX L 1978 HASRI BIN JUNAIDI -

101 RF1473XX L 1984 KAMAL ARIFFIN BIN ISMAIL -

102 RF1474XX L 1983 MOHAMAD RIZALMAN BIN JALIL -

103 RF1517XX L 1981 MAZANIN B ANGUT -

104 RF1714XX L 1990 MOHD. NAZRI BIN AWANG KEH -

105 RF1793XX L 1984 HALID BIN SELIMAN -

106 RF1872XX L 1991 SAIFUL AZHAR BIN MAT DESA -

107 RF2143XX L 1990 HASRUL ARIFFIN BIN ZULKIFLI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PERTUKARAN STATUS KEPADA PEMILIH BIASA

108 RF1735XX L 1984 DESTOR BIN MERSUMPIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 11

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 108

Page 387: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/04 TANJUNG KAPOR

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 147

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 388: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 389: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 390: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 391: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/04 TANJUNG KAPOR

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 147

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 JALAN KAPOR 0

002 KG TANJUNG KAPOR KUDAT 142 1

003 TAMAN TANJUNG KAPOR 5 4

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

147

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 147

Page 392: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 393: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/04 TANJUNG KAPOR

LOKALITI : 1670404002 - KG TANJUNG KAPOR KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 H07753XX 69050212XXXX P 1969 MARNI BINTI MOGINZA 73

2 79051512XXXX L 1979 ABDUL KARIM BIN YUSOP -

3 83030412XXXX L 1983 DAHLAN BIN NORBIK -

4 83122912XXXX L 1983 ABDUL HASSIM BIN ALONG -

5 84070912XXXX P 1984 SITI ZURKARNIE BINTI BUANG -

6 85112112XXXX P 1985 AFRIDA BINTI ABDUL HAMID -

7 86071949XXXX L 1986 MOHD FIRUZ BIN ABDUL HAMID -

8 86122149XXXX L 1986 MD JOBRAN BIN JARAN -

9 87082549XXXX L 1987 JULBAHARI BIN MADULAN -

10 88010749XXXX P 1988 LISDA BINTI MIJEL -

11 88071712XXXX L 1988 ABDUL FAIZAR BIN ABDUL HAMID -

12 89042912XXXX L 1989 ASHMAN BIN MATSAIRI -

13 89081512XXXX L 1989 ABDUL SALIM BIN YUSOP -

14 90013012XXXX P 1990 SHITI LINA BINTI ADJNAN -

15 90101212XXXX L 1990 ABDUL RAHIM BIN TAMMOYO -

16 90120912XXXX L 1990 SHAIFUDDIN BIN HAJIUDDIN -

17 91062212XXXX L 1991 ASMADI BIN ALIMASIN -

18 91080812XXXX L 1991 EZZA NASHIERA AZRAA AL ZHAN BIN MASBARI -

19 91090912XXXX P 1991 SITI MALISAH BINTI MATSAIK BLOK 4. 4-0-15

20 92011912XXXX L 1992 AMAN BIN KIEPAT -

21 92022712XXXX P 1992 RADZLINA BINTI ARUBIN -

22 92052312XXXX L 1992 HISYAM BIN RAMLIE -

23 92061212XXXX L 1992 ALWISHER BIN HASSAN 448

24 92062012XXXX P 1992 NURAIDA BINTI ATIM -

25 92072512XXXX L 1992 JOLIE BIN ABDUL AZIZ -

26 92090612XXXX L 1992 ADIKAH BIN YADIN 117

27 92120112XXXX L 1992 AHMAD ZAIDI BIN USKAR JAMBATAN 1

28 92123012XXXX L 1992 MOHD SUFFIAN BIN ABDUL KADIR -

29 93012012XXXX P 1993 ROZIAH BINTI LAJANI LOT NO 177

30 93012112XXXX L 1993 TARUNA BIN MAHADI -

31 93022612XXXX P 1993 VIDONNA CHONG YEN MEE -

32 93051312XXXX P 1993 SH. AZIYLAH BT WALLY ELSAR -

33 93061612XXXX P 1993 NORSILAH BINTI JAINAL LOT 66

34 93061812XXXX P 1993 SITI FAZERAH BINTI MOHD AMIN -

35 93072612XXXX P 1993 SHAKILA BINTI MARAKAG -

36 93081812XXXX P 1993 SHARLISA ESTER JOSLIN LOT 73

37 93091512XXXX L 1993 ABDUL HAKIM BIN KALINTONG -

38 93111112XXXX L 1993 MOHD. SHARIP BIN MERAN -

39 94022212XXXX L 1994 CHONG PAU LEONG -

40 94062712XXXX L 1994 ABD NAJIM BIN LAJANI LOT NO 177

41 94101012XXXX L 1994 RONI BIN HASSAN -

42 94101912XXXX L 1994 ANTHONY LAMIT -

43 94110712XXXX P 1994 SANRISA BINTI EGGA -

44 95011612XXXX P 1995 SITI ZAINAB BINTI ALI -

45 95012512XXXX L 1995 SAZMIE BIN TASLIM -

46 95021012XXXX P 1995 SITI NAHZIRAH BINTI RASKID @ RASHID -

47 95051112XXXX L 1995 MOHD HAIDAL BIN NARUDDIN -

48 95070512XXXX P 1995 AZURA BINTI OMEL -

49 95080512XXXX L 1995 ZULLFIKAR BIN ALSID 35

Page 394: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/04 TANJUNG KAPOR

LOKALITI : 1670404002 - KG TANJUNG KAPOR KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

50 95100412XXXX L 1995 OTOH BIN UTONG -

51 95111312XXXX P 1995 NURUL HAZLINDAWATI BINTI AHMAD -

52 96012612XXXX P 1996 NORMASRIA BINTI TAPPOH -

53 96012612XXXX P 1996 SARIMAH BINTI HASSAN -

54 96021712XXXX P 1996 SALINA BINTI JUM -

55 96022112XXXX L 1996 ABDUL DIHADLAN BIN DANSALAN -

56 96032612XXXX L 1996 MOHD ESHAM AKHIRRUDDIN BIN JINSAMSUDDIN 201

57 96041212XXXX L 1996 AZAN BIN TAHAB 095

58 96061512XXXX P 1996 NORIANA BINTI NUAR -

59 96061812XXXX L 1996 MUHAMAD SUHAIM BIN AHMAD -

60 96073112XXXX P 1996 SITI NOR HANIZAH BINTI MAJID -

61 96082512XXXX P 1996 SITI ASMIRA BINTI ASSAN -

62 96091012XXXX P 1996 PRECY WIN -

63 96100712XXXX L 1996 NAZIB BIN NAWAR -

64 96101012XXXX L 1996 YAAKUB BIN IBRAHIM -

65 96110212XXXX P 1996 ROSMAWATI BINTI JAINUDDIN 8011

66 96111214XXXX P 1996 SITI ZAHARAH BINTI OMAR PETI SURAT 201

67 96112312XXXX P 1996 JAIDAH BINTI HUSIN -

68 96121512XXXX L 1996 MAZWAN BIN ABDUL SALLEH -

69 97010112XXXX P 1997 ROSILAH BINTI SAMAD -

70 97010412XXXX P 1997 SITI KATIJAH BINTI MAALIH -

71 97012412XXXX L 1997 AMRIN BIN SABANDO -

72 97020912XXXX L 1997 MOHAMMAD AIDIL BIN JUAN -

73 97021512XXXX P 1997 SITI HADIZAH BINTI MICHAEL -

74 97031012XXXX P 1997 SITI NORHAZLINDAH BINTI ABDUL LATIF -

75 97040112XXXX L 1997 TAN YI XIANG 1602

76 97041012XXXX L 1997 MOHD HISYAM BIN MOHD SATAR -

77 97050212XXXX L 1997 MOHD RIZAL BIN HAJAL -

78 97050512XXXX P 1997 NOR FARIZA BINTI MARNOH -

79 97051212XXXX L 1997 MOHD DURAJAH BIN AKMARULLA -

80 97052712XXXX P 1997 SITI MASNIAH BINTI ABSAL -

81 97062312XXXX P 1997 SUHANAH BINTI ABDUL SALASA -

82 97062412XXXX L 1997 AMRIN BIN HASSAN -

83 97062412XXXX P 1997 NATISHA -

84 97062412XXXX P 1997 NATASHA -

85 97070812XXXX L 1997 MOHAMMAD NUR WAHDAT BIN MOHD SAKILAN -

86 97072312XXXX P 1997 NUR SHASYERA BINTI KUMAR 10

87 97072512XXXX P 1997 CITTI PILMA BINTI MASRI KK197

88 97092412XXXX P 1997 SH. ADZWIYLAH BINTI WALLY ELSAR -

89 97100812XXXX L 1997 OMAR ZAMAN BIN MOHAMMAD ZAMAN -

90 97120212XXXX P 1997 SUNITA BINTI GULZADA -

91 97120712XXXX P 1997 SITTI MILANI BINTI FAKIRULLAH -

92 97120812XXXX P 1997 SITI ANA BINTI ABDUL BAKI @ HISHAM NO 174

93 97121012XXXX P 1997 NURFAZILAH BINTI MASRI -

94 98011012XXXX L 1998 ABDUL RASER BIN DAHRON -

95 98022412XXXX L 1998 MOHD. NAZREEY BIN AHMAD -

96 98022812XXXX P 1998 KHAIRUNNISA BINTI JUNAIDY -

97 98031712XXXX P 1998 NOR ASYEKIN BINTI KIFLEE -

98 98041812XXXX P 1998 SUHAIMA BINTI OMAR -

Page 395: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/04 TANJUNG KAPOR

LOKALITI : 1670404002 - KG TANJUNG KAPOR KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

99 98051712XXXX P 1998 SITI NAZIRAH ASMAH BINTI MOHAMAD JAI NO 50

100 98051912XXXX L 1998 AZMAN BIN NASAL -

101 98052112XXXX P 1998 SITI AISYAH BINTI ALHASAN -

102 98052912XXXX L 1998 WAN MOHD NIZAM BIN JAAFAR -

103 98062112XXXX L 1998 NUL ASMIN BIN HASAN -

104 98062612XXXX P 1998 SITI NURHAIDAH BINTI JINSAMSUDIN 01

105 98071012XXXX P 1998 NORHALIZA BINTI MOHD ALON -

106 98071412XXXX P 1998 ESTER CASANDRA JUHARI -

107 98081012XXXX L 1998 MUHAMMAD ADI ISKANDAR BIN ISMAIL LOT 157

108 98092012XXXX L 1998 MD KHAIRIL AFIQ BIN MD KADAPI -

109 98092712XXXX P 1998 ANALIN BINTI NARBODDY -

110 98092712XXXX P 1998 NORFAZRINA BINTI MARNOH -

111 98100412XXXX L 1998 MOHD IRZUAN BIN MADHAIDAL -

112 98102012XXXX P 1998 SITI NORFAZIRAH BINTI SALLEH -

113 98111812XXXX P 1998 NOOR IZZAH BINTI ISMAIL 123

114 98121612XXXX P 1998 NURHASLIZA BINTI MOHD NOOR -

115 98121712XXXX P 1998 KAMSIAH BINTI NULILLAH -

116 98122112XXXX L 1998 AHMADSAIDI BIN ASIMAH -

117 99010212XXXX L 1999 MUHAMMAD IMAN RAMADHAN BIN SAIDIN -

118 99011112XXXX L 1999 MOHD HAFFIZ BIN LAJANI 177

119 99011512XXXX L 1999 MOHD FAIZUL BIN JAINAL NO 66

120 99013112XXXX L 1999 NUR ZAAFARANI ZAYANI BIN ABD MANAN @ LATIFF LOT 70

121 99030912XXXX P 1999 ROSHALIZAH BINTI SAMAD -

122 99032712XXXX L 1999 ALDRYJANE BIN MOHD NAUM -

123 99040712XXXX L 1999 ALLEX CHONG CHUN WUI -

124 99040912XXXX P 1999 SITTI HASSANA BINTI ABDULLAH -

125 99052812XXXX L 1999 HAZRI BIN HAJEJUL -

126 99071712XXXX L 1999 AZRIN BIN MADNAN -

127 99081112XXXX L 1999 TANNOOR BIN RASID -

128 99081512XXXX P 1999 SITI NOR MAZLINA BINTI ABDUL SAIT -

129 99083112XXXX P 1999 KRISTMADIYANTI BINTI JUBIN @ KASSIM -

130 99090312XXXX L 1999 IMRAN BIN JUNNYOR -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

131 H05583XX 57100912XXXX L 1957 MOHD ALI BIN RAZIF -

132 86082349XXXX P 1986 ROSEH BINTI MADSALLEH

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

133 H01187XX 23062571XXXX P 1923 SHAU NYAT HAU 260

134 H01266XX 41070312XXXX L 1941 IBRAHIM BIN TUNGGAL -

135 H05656XX 47101612XXXX L 1947 YUSOPH BIN KAPALA -

136 H04353XX 53012612XXXX P 1953 RUKINAH BINTI AMIN -

137 H02335XX 56081212XXXX P 1956 ATIJAH BINTI JAKIRUN -

138 H07620XX 65122012XXXX P 1965 SIKAPO BINTI MOHAMMED -

139 H05099XX 68020912XXXX P 1968 ZARIDAH BINTI RAIS -

140 77122112XXXX L 1977 HAMZAH BIN MUSTAFA

141 89021612XXXX L 1989 MARJAN BIN AMIL -

Page 396: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/04 TANJUNG KAPOR

LOKALITI : 1670404002 - KG TANJUNG KAPOR KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

142 95021612XXXX L 1995 NAZREEN BIN AYU -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 142

Page 397: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/04/04 TANJUNG KAPOR

LOKALITI : 1670404003 - TAMAN TANJUNG KAPOR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

143 82100912XXXX L 1982 CHONG SU FOOK -

144 92051912XXXX P 1992 LIEW FUNG HA -

145 93080412XXXX L 1993 LOW WENG HONG 10,

146 93122012XXXX P 1993 CHRISTABEL YONG PEI SHIEN NO.1474

147 98021912XXXX L 1998 MUHAMMAD FAHMI BIN MOHD FADZLI G4

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 147

Page 398: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 399: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/05 PAKKA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 18

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 400: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 401: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 402: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 403: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/05 PAKKA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 18

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 JALAN PANTAI 3 1

002 KG PAKKA 2 2

003 TAMAN SRI KAPOR 6 3

004 TAMAN PAKKA 7 4

005 KUARTERS KASTAM 0

006 TEMANGGONG KURANTUD 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

18

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 18

Page 404: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 405: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/05 PAKKA

LOKALITI : 1670405001 - JALAN PANTAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 97072012XXXX P 1997 JOYESEVANA JOHNING P.W.D 4200

2 98012012XXXX P 1998 NUR AQILAH BINTI JURAIDI -

3 99081212XXXX L 1999 JOYALEXCI JOHNING -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 406: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/05 PAKKA

LOKALITI : 1670405002 - KG PAKKA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

4 91031912XXXX P 1991 KELLY VUN PEI YEE NO RUMAH 1188

5 97043012XXXX L 1997 RAYMOND LO KHA YI 0210

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 407: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/05 PAKKA

LOKALITI : 1670405003 - TAMAN SRI KAPOR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

6 91072312XXXX L 1991 LIEW KHIN LUN NO RH 953

7 96033012XXXX P 1996 CHONG KHYAU HIUN -

8 97122212XXXX P 1997 ELVIRA BRENDA MAILIN BLOCK G LOT NO 4

9 98041512XXXX L 1998 KAVEIN LEE ZE CHUAN 887

10 98120412XXXX P 1998 WONG WEE TYNG -

11 99052312XXXX L 1999 RICHARD CHEN NO.931

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 408: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/05 PAKKA

LOKALITI : 1670405004 - TAMAN PAKKA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

12 91072112XXXX P 1991 SITI SAKINA BINTI KADIR -

13 93021012XXXX P 1993 NUR ERZIANNA BINTI PHAISAL 1146

14 96021512XXXX P 1996 KARTIKA BINTI MARUSIN -

15 97030112XXXX L 1997 MUHAMAD SHAFIQ SAFWAN BIN ROZLAN NO 1154

16 98121512XXXX P 1998 REGINA CHIN SIEW LING 1148

17 99042412XXXX P 1999 DAYANG JASMINE AMIRAH BINTI DATU AMIRBANGSA LOT 11

18 99051012XXXX P 1999 SHERON LO SHYE FANG NO RUMAH 0210

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 7

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 18

Page 409: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/06 BANGAU

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 45

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 410: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 411: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 412: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 413: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/06 BANGAU

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 45

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BANGAU 14 1

002 KG ANDAP 6 2

003 KG KIMIHANG 13 3

004 KG ANDAP JAWA 6 4

005 KG LORO KECIL 6 5

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

45

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 45

Page 414: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 415: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/06 BANGAU

LOKALITI : 1670406001 - KG BANGAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 86052849XXXX L 1986 YU TET FAH -

2 89062612XXXX P 1989 NOOR SALIZAH BINTI JUMAHARI -

3 90060812XXXX P 1990 FATIHAH BINTI BULDIN -

4 90103112XXXX L 1990 ROYSTON BIN JOEPILIN -

5 92100412XXXX P 1992 ERTINAH BTE DECKSON -

6 95122112XXXX P 1995 EVA IVANNA BINTI MAHAPUN -

7 96102612XXXX P 1996 CHRISTINA CHONG SHIAW SU -

8 96111912XXXX L 1996 MOHD NUR IQBAL BIN JAFLIN RUMAH NO 5

9 97021512XXXX P 1997 CEROLL BINTI MOJINGGUN -

10 97042912XXXX L 1997 MOHD AZUAN BIN NELSON 49 KAMPUNG BANGAU

11 98101212XXXX P 1998 AVEY CHRIS FRANCISCA JOEPINAL -

12 99032312XXXX P 1999 NUR SHAERAH BINTI MOHAMAD JALIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

13 H01042XX 32052712XXXX L 1932 YU TET CHONG -

14 H01465XX 45081912XXXX L 1945 CHONG NYIM TAT -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 14

Page 416: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/06 BANGAU

LOKALITI : 1670406002 - KG ANDAP

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

15 88092312XXXX L 1988 DENNEY MOJINGGUN -

16 95031712XXXX P 1995 ERNA JIMMY -

17 95122112XXXX P 1995 STELLA HARUS -

18 97091912XXXX L 1997 MUHAMAD ZULKARNAIN BIN JOSE -

19 98021612XXXX P 1998 NUR ALIA ZAFIERAH BINTI JAFFRI -

20 98092912XXXX L 1998 LANCASTER BIN LIVESTER -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 417: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/06 BANGAU

LOKALITI : 1670406003 - KG KIMIHANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

21 83052812XXXX P 1983 SRINAH BINTI FADZIL MATAKIM -

22 85072412XXXX P 1985 SUKRY BINTI PITAL -

23 87101549XXXX P 1987 DORIS BINTI LAMPANGAU -

24 90091412XXXX L 1990 BENNY P. MONDORUSUN -

25 93042312XXXX P 1993 TRECY EMELLA BT MANUEL -

26 94010212XXXX P 1994 ERIKA JESHAM -

27 94091812XXXX P 1994 ELLISA BTE MARATIN -

28 95012512XXXX L 1995 VINCENT JUSTIN P O BOX 12916

29 95073112XXXX P 1995 NETLER BINTI USARANG -

30 97100612XXXX P 1997 CYNTHIA RONALD -

31 99021012XXXX P 1999 GRACY RONALD -

32 99041012XXXX P 1999 OLEVIA MOJINOL -

33 99053112XXXX P 1999 DIANA MASRUDI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 13

Page 418: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/06 BANGAU

LOKALITI : 1670406004 - KG ANDAP JAWA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

34 91013012XXXX P 1991 WAHIDAH ARBIANA BINTI BASREH -

35 97051512XXXX P 1997 NURUL SYAZWANI BINTI RAMIN -

36 97052712XXXX L 1997 AWANG MUSTAQIM BIN A. ROOMZI -

37 97082212XXXX P 1997 FIFFYVEVRYNICKA JUPRI -

38 98080712XXXX L 1998 MOHD. IZZAT BIN RAMIN -

39 99051712XXXX L 1999 MUHAMMAD ASRAF BIN MOHD ASSRI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 419: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/04/06 BANGAU

LOKALITI : 1670406005 - KG LORO KECIL

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

40 92010212XXXX L 1992 HIKLY BIN AWASANG -

41 94061912XXXX P 1994 ARYANI IZZATI BINTI SUYUN -

42 95032312XXXX L 1995 FRENLLY BIN MARCUS -

43 95071912XXXX P 1995 WERAELISA BINTI AWASANG -

44 97020612XXXX P 1997 AERYSHA BINTI KUNTAN NO. 6

45 98122412XXXX P 1998 JULAYKAH BINTI MASIUN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 45

Page 420: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 421: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/07 TAMALANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 21

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 422: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 423: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 424: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 425: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/07 TAMALANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 21

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG TAIPAH 3 1

002 KG TAMALANG 13 2

003 UPPER ROAD 0

004 KG BARAMBONGON 0

005 KG DUMPIRIT 0

006 KG MASANGKONG 5 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

21

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 21

Page 426: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 427: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/07 TAMALANG

LOKALITI : 1670407001 - KG TAIPAH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 92060812XXXX P 1992 RIBKA JANAHAN -

2 97010812XXXX P 1997 AVYVERRA JESSIKA CHONG -

3 98020212XXXX L 1998 ROMEXTOR JANAHAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 428: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/07 TAMALANG

LOKALITI : 1670407002 - KG TAMALANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

4 83100912XXXX L 1983 YONG SHUN HEN -

5 87101149XXXX L 1987 LO FOOK YEE -

6 90102312XXXX L 1990 HALMAN BIN HAMID -

7 91060612XXXX L 1991 MOHAMMAD ANIFAH BIN ASHIM -

8 92030212XXXX P 1992 JOYCE BINTI JOHAN -

9 93022612XXXX P 1993 THRISA BINTI JAMALIN 29

10 93123112XXXX P 1993 ADELENE LO YING TING -

11 95080912XXXX P 1995 ETING BINTI MURSIN -

12 96021312XXXX L 1996 WONG YI BING -

13 96091012XXXX P 1996 SUHARIAH BINTI TANGAH -

14 99041912XXXX L 1999 CARLENNIUS CHONG -

15 99050312XXXX P 1999 CHONG NYET NGO -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

16 H00374XX 24041712XXXX P 1924 CHIN FOOK LAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 13

Page 429: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/07 TAMALANG

LOKALITI : 1670407006 - KG MASANGKONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

17 83020312XXXX P 1983 SAUDAH BINTI KAKAL -

18 87040549XXXX P 1987 FLORENCE BINTI CHUNG NYIT FAH -

19 91092112XXXX P 1991 FRAINE PADILIS -

20 93062112XXXX P 1993 BALINDA SHASHA MARAHIM -

21 95070712XXXX P 1995 ELSHABIANA MARAHIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 21

Page 430: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 431: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/08 DAMPIRIT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 19

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 432: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 433: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 434: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 435: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/08 DAMPIRIT

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 19

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG ABU ABU 0

002 KG BAMBANGAN 1 1

003 KG BATU PUTEH 0

004 KG DAMPIRIT 7 2

005 KG MENGKABONG 0

006 KG SUNGAI KARANG 5 3

007 UPPER ROAD 0

008 KG HAPPY VALLEY 0

009 KG LAU SAN 6 4

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

19

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 19

Page 436: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 437: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/08 DAMPIRIT

LOKALITI : 1670408002 - KG BAMBANGAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 91070312XXXX L 1991 ROSHIDI BIN AKMAD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 438: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/08 DAMPIRIT

LOKALITI : 1670408004 - KG DAMPIRIT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

2 91081112XXXX L 1991 RICKY BIN LUMBAN -

3 92100812XXXX P 1992 DESSYVIA BAHANADAU -

4 94060412XXXX P 1994 SABRIAH BINTI KARI -

5 96081012XXXX L 1996 RAYNOL LOTIUN -

6 97040812XXXX L 1997 VEAN BIN BINING -

7 97052912XXXX P 1997 HALISMAH BINTI HAWISRUN 10

8 98060212XXXX L 1998 LOVISEY BIN RUMAUD @ JAMIL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 7

Page 439: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/08 DAMPIRIT

LOKALITI : 1670408006 - KG SUNGAI KARANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

9 93101912XXXX L 1993 RAIMOND BIN SUAIN -

10 94051012XXXX L 1994 WESLEE BIN SIBOG -

11 96041812XXXX P 1996 ROHAINI JAPAIL -

12 97032312XXXX L 1997 HENDRY BIN YODOT -

13 97100312XXXX L 1997 PUNG VUI LEONG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 440: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/08 DAMPIRIT

LOKALITI : 1670408009 - KG LAU SAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

14 87082449XXXX P 1987 KONG SAT MOI -

15 92012712XXXX L 1992 MOHD SOBRIN BIN YUSUF -

16 93060912XXXX P 1993 CAROLINE THON -

17 93082712XXXX L 1993 KADIR BIN MUSLIM -

18 97030312XXXX L 1997 MOHD IKHSAN BIN YUSUF -

19 99051712XXXX P 1999 SITI FAZIRAH BINTI AMIT -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 19

Page 441: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/09 KUDAT BANDAR

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 50

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 442: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 443: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 444: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 445: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/09 KUDAT BANDAR

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 50

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 LORONG PANTAI 0

002 LORONG CHAN TECK 0

003 LORONG DATO 0

004 LORONG HOI 0

005 LORONG LARUT 0

006 LORONG LITTLE 0

007 JALAN UTAMA 0

008 PEKAN KUDAT 26 1

009 JALAN MISSION 4 2

010 KG AYER 20 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

50

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 50

Page 446: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 447: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/09 KUDAT BANDAR

LOKALITI : 1670409008 - PEKAN KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 88090912XXXX P 1988 OG MURNNY BINTI JAMIRIN JALAN TELEKOM 1

2 92121912XXXX L 1992 YEE KERK SHIAN NO 267

3 93011412XXXX L 1993 SIKH MOHD IRWAN BIN JEFFRYDIN -

4 93041612XXXX P 1993 REATY JOHN -

5 93042812XXXX L 1993 NELSON BIN STEL -

6 94042912XXXX P 1994 MARIATI MANGANGAN -

7 94090210XXXX L 1994 LEE JUN YING -

8 96083012XXXX L 1996 MOHD NAZEB BIN MAJUKIL TINGKAT 4 - NO.8

9 97042612XXXX L 1997 MOHD HAIQAL BIN ABDUL HAMID PETI SURAT 264

10 97111812XXXX L 1997 MOHD AFIQ BIN SALIM -

11 97121912XXXX L 1997 LIM TZE JET -

12 98031512XXXX P 1998 DEFERA MERYSSA BINTI MAJILIS -

13 98040712XXXX P 1998 NURADILAH BINTI ABDUL -

14 98072012XXXX P 1998 SYAZWANI IZZATI BINTI ABDUL AZIZ -

15 98110412XXXX P 1998 ERICCA BINTI JANDRY -

16 98111112XXXX P 1998 NOORDEANA IVYERA EDLIZA BINTI JUMAHARI 28

17 98120112XXXX P 1998 PRISCILLA CHIN JING WEN RUMAH NO 0205

18 99083012XXXX P 1999 NURUL ATIQAH BINTI MAJUKIL -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

19 78974XX 51043008XXXX P 1951 HENG NANG SING @ NG NANG SING -

20 A24101XX 73031903XXXX L 1973 MOHD ZAIDIE BIN MOHD ZIZI

21 H09057XX 76072712XXXX L 1976 ZAINAL ABIDIN BIN TUKANG

22 81121412XXXX L 1981 MUYUD BIN YODOT

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

23 H02312XX 50122712XXXX P 1950 LAI NYUK PHIN @ LAI KIM PHIN -

24 H04643XX 61020212XXXX L 1961 CHAU NYUK MIN -

25 H08300XX 66101212XXXX P 1966 SALIMIA BINTI ZAINAL

26 89040112XXXX L 1989 M.D RIDUAN BIN ZAINAL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 26

Page 448: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/09 KUDAT BANDAR

LOKALITI : 1670409009 - JALAN MISSION

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

27 96020512XXXX P 1996 BIBI NURSHAFIQAH BINTI BURHAN -

28 96042312XXXX P 1996 NORSILAWATIH WONG SHUK YIN BATU 11/2

29 97050712XXXX P 1997 SITI SHARAH WONG SHUK TING -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

30 H04701XX 61021912XXXX L 1961 PAULUS BIN SAMBA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 449: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/09 KUDAT BANDAR

LOKALITI : 1670409010 - KG AYER

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

31 81020712XXXX P 1981 DG.KRISNAH BINTI DATU BASAL -

32 85072612XXXX L 1985 MOHD HAIBIL BIN DALKIS NO 499

33 89050312XXXX P 1989 SITI ZAILAH BINTI ZAINUDDIN -

34 91122512XXXX P 1991 NOR AFIQAH BINTI KASBULAH -

35 92032712XXXX L 1992 SHAHMEL RIDZAM BIN JAMIL -

36 92081912XXXX P 1992 NURHUDA BINTI JAFAR -

37 92082115XXXX P 1992 NUR LIYANA SAGHIRA BINTI MEGHIRA #27

38 94082012XXXX L 1994 MUHAMMAD ARSHAD BIN JAPAR -

39 94120512XXXX L 1994 MUHAMMAD FITRI BIN BAKRI NO 402

40 96082112XXXX L 1996 MOHAMAD NOORIQHRAM BIN SABLIN -

41 96111412XXXX L 1996 MOHD FAUZAN HANIFF BIN AMAT HAN -

42 97040512XXXX L 1997 MUHAMMAD SHAFIQ BIN MOHD SAHFEE -

43 97082612XXXX P 1997 SYAZWINA BINTI MATNEL PETI SURAT 493

44 97101712XXXX P 1997 NUR FATIHAH SYAKIRA BINTI ABDULLAH -

45 97102812XXXX L 1997 MUHAMMAD KHAIRIL WAFIY BIN AJAHMAN -

46 98060712XXXX P 1998 SITI MUZAINAH BINTI MUSA -

47 99012812XXXX L 1999 MOHD SYAWAL BIN MOHD FUAD 042

48 99042712XXXX L 1999 MOHD FADHLI BIN MOHAMAD -

49 99072512XXXX L 1999 AZAMUDDIN BIN RAMLIE -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

50 H00124XX 42090112XXXX P 1942 ALIMAH BINTI ABDUL GHANI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 20

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 50

Page 450: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 451: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/10 MILAU

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 18

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 452: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 453: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 454: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 455: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/10 MILAU

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 18

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG MALAMAM 3 1

002 KG MARABAHAI 0

003 KG MILAU 6 2

004 KG DANGARAN 0

005 KG PINAMPANG MILAU 2 3

006 KG NANGARAN KUDAT 1 4

007 KG PARADASON 2 5

008 KG DUMPIRING KUDAT 4 6

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

18

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 18

Page 456: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 457: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/10 MILAU

LOKALITI : 1670410001 - KG MALAMAM

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 90082112XXXX L 1990 FRANCO PENG -

2 91040412XXXX L 1991 LEXTON BIN MILIHAN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

3 91061612XXXX L 1991 JEWAIT BIN MANGADU -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 458: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/10 MILAU

LOKALITI : 1670410003 - KG MILAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

4 94121112XXXX P 1994 SITI SYALEHA BINTI MUNAP -

5 96102112XXXX L 1996 MOHD HANAFI BIN SHAFFI -

6 98020212XXXX P 1998 MARIANAH BINTI SHAFFI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

7 H02621XX 36060912XXXX P 1936 LAIYAPAN BINTI DAYUSAK -

8 H02550XX 45051012XXXX P 1945 NUMPIHI BINTI MARASAN -

9 H02463XX 49051212XXXX L 1949 GULAM @ SAIRUL BIN APAL

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 459: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/10 MILAU

LOKALITI : 1670410005 - KG PINAMPANG MILAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

10 92061912XXXX P 1992 MASLINA MASIONG -

11 99061212XXXX P 1999 DECTRIANA BINTI MATIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 460: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/10 MILAU

LOKALITI : 1670410006 - KG NANGARAN KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

12 80110312XXXX P 1980 SENLEY CHUNG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 461: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/04/10 MILAU

LOKALITI : 1670410007 - KG PARADASON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

13 94032612XXXX L 1994 JASMAN SOPIDI -

14 96021612XXXX P 1996 MARTINA BINTI SOPIDI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 462: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/04/10 MILAU

LOKALITI : 1670410008 - KG DUMPIRING KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

15 86100449XXXX L 1986 SUHAIDI BIN YUNUS -

16 90052812XXXX P 1990 SYELLA MAKAWAT -

17 90102112XXXX P 1990 AZIRA BINTI WILLIN -

18 96110812XXXX L 1996 DANIEL JOLIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 18

Page 463: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/11 LANDONG AYANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 143

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 464: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 465: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 466: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 467: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 143

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG LANDONG AYANG 44 1

002 JALAN REARSON 2 2

003 KG PERPADUAN KUDAT 20 3

004 KG PERPADUAN RIA 2 4

005 PERUMAHAN LPPB LANDUNG AYANG 5 5

006 TAMAN LAVENDER 10 6

007 KG LANDUNG AYANG LAUT 53 7

008 KG LANDUNG AYANG DARAT 7 9

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

143

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 143

Page 468: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 469: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

LOKALITI : 1670411001 - KG LANDONG AYANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 86030949XXXX P 1986 RAHIMAH BINTI JUBKAR NO 48 BLOK 2

2 87120449XXXX L 1987 RAYZOND WONG VUI PHIN NO 5 LORONG 7

3 89030212XXXX L 1989 MADJUDAH BIN ANGKUYONG -

4 89120412XXXX L 1989 CHONG HON VUI -

5 90020412XXXX P 1990 NORMAYATI BINTI ALI BLOK 9

6 90123112XXXX L 1990 ADZMAN BIN MAKANG -

7 91040812XXXX P 1991 KELLY VICTORIA MANISIT -

8 92062912XXXX L 1992 MOHAMED RIZAL BAHRIN BIN MAT RUDIN NO 25

9 92112812XXXX L 1992 FRIDLI BIN JOMING -

10 92122512XXXX L 1992 RASMI BIN MARAMI -

11 93012915XXXX L 1993 ASRI BIN ASMUN -

12 93070712XXXX P 1993 ROKIAH BINTI BAHARUDIN -

13 95022512XXXX L 1995 FONG CHI SHEN NO 14

14 95051112XXXX P 1995 NORADILAH BINTI ABDULLAH -

15 95112012XXXX P 1995 NURASHIKA BINTI ABDUL RAHMAN -

16 96020312XXXX L 1996 MOHD RELMIE BIN JIMMY -

17 96110912XXXX L 1996 ADAM BIN ATOL LORONG 6 NO 55

18 96112912XXXX P 1996 SITI ZARMA BINTI MAN -

19 97011912XXXX P 1997 SITI ZULAIHA BINTI RAMLI -

20 97011912XXXX P 1997 SITI ZALIFAH BINTI RAMLI -

21 97040812XXXX L 1997 CHEE ZHEN HAO -

22 97051612XXXX L 1997 JOHAN BIN BAHARUDDIN -

23 97051612XXXX P 1997 ARMALIN BINTI MARAMI -

24 97070612XXXX P 1997 NURULASYIKIN BINTI AMIR ESHAH -

25 97091312XXXX L 1997 MOHAMMAD IZZAN BIN ABDUL GHAFAR NO 57

26 97102712XXXX P 1997 TSEN SIAU WEI -

27 98030612XXXX P 1998 JAMALIA BINTI SARAIL -

28 98061012XXXX L 1998 BADRI BIN AMBAKRI NO 29

29 98081312XXXX P 1998 SURANAH BINTI NORHASHIM -

30 98082212XXXX P 1998 HAMIDAH BINTI ISMAIL -

31 98091612XXXX P 1998 NORHAFIFA BINTI OTHMAN @ OSMAN NO. 53

32 98102512XXXX P 1998 AFZA AIMUNI BINTI AHAMAD NO 1861

33 98122012XXXX P 1998 HAIZATUL EDORA BINTI MD TASLIM RUMAH NO 37

34 98122312XXXX P 1998 NURUL FAREHA BINTI MASRI NO. 22

35 99012712XXXX L 1999 JAIDI BIN JIKAN -

36 99020412XXXX P 1999 NURUL ASHIKIN BINTI SUHUDI -

37 99032612XXXX P 1999 HASNIRA BINTI KASBULAH LRG 8 NO.59

38 99050312XXXX P 1999 NUR SHAFIRAH BINTI HANG JABAT NO 49, LORONG 7

39 99050512XXXX P 1999 NOOR IZZAH AZWA BINTI ALSAM -

40 99050512XXXX L 1999 HAMDANI -

41 99052212XXXX P 1999 SITI MALIANI BINTI AWANG BULAT -

42 99061712XXXX L 1999 MOHD SAIRON BIN SAILON -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

43 H06837XX 59112812XXXX L 1959 LION BIN MAHADALI -

Page 470: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

LOKALITI : 1670411001 - KG LANDONG AYANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

44 59112512XXXX P 1959 TIMAH BINTI BANTILAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 44

Page 471: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

LOKALITI : 1670411002 - JALAN REARSON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

45 91102612XXXX L 1991 HEZRICK MOLIBUNG -

46 95022412XXXX P 1995 IXORA VOON KAE JIUN SD6 FRIENDLY GARDEN

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 472: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

LOKALITI : 1670411003 - KG PERPADUAN KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

47 91010212XXXX L 1991 JUBREY BIN MUSREY -

48 92060512XXXX P 1992 MARISSA S. MANISET -

49 92101212XXXX P 1992 SURAINA BINTI DIAMSUN LORONG 2 NO D11

50 92101812XXXX L 1992 MOHAMMAD FAZLI BIN FAIZAL -

51 93101112XXXX L 1993 A.IWAN SHAH BIN MAMAT NO 5

52 94072712XXXX P 1994 ROZIANAWATI BTE MARANGKAR NO. K2

53 94090712XXXX P 1994 SITI SHANIZAN BINTI TAJARA -

54 95062512XXXX P 1995 SITI HASNERAH BINTI JENIS NO RUMAH K6

55 95122012XXXX L 1995 MUHAMAD SHAHRIL NIZAM BIN AKHBAR -

56 96020612XXXX L 1996 MOHD ZURMAZDI BIN ZUROMAR TAMAN LAVENDER 247A

57 96081212XXXX L 1996 MOHD KAMARUL BIN MUSTAFA 37

58 96112412XXXX L 1996 RENO RACKELLE BIN RAYMOND NO 6

59 96120712XXXX P 1996 NARTIAH BINTI MOHD SALLEH -

60 97020512XXXX L 1997 MOHAMMAD SHAFFIEE BIN ISMAIL @ SUZALI -

61 97031012XXXX P 1997 SITI FAUZIAH BINTI ZAKARIA -

62 97081912XXXX P 1997 MALISA SELLAH BINTI SAMAT LORONG 5

63 98062012XXXX P 1998 NURSHAIDIMAH BINTI SAMSUDIN LORONG 3 E5

64 99071212XXXX P 1999 DGKU SUHAIDAH BINTI AWANGKU MORSIDI -

65 99080712XXXX L 1999 DANEIL MAILIS -

66 99082312XXXX P 1999 ANZILINE SHA BINTI MUNAP E2

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 20

Page 473: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

LOKALITI : 1670411004 - KG PERPADUAN RIA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

67 97111412XXXX P 1997 DIANA BINTI ARULAH -

68 99071212XXXX P 1999 AMATUL MUNIRAH BINTI ABDUL SANI 37

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 474: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

LOKALITI : 1670411005 - PERUMAHAN LPPB LANDUNG AYANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

69 91031112XXXX P 1991 CIRELLY BINTI JEFFERY NO 6

70 93072812XXXX L 1993 AHMAD ADZDZARI BIN MOHAMMAD YUSOF LOT 61

71 93083112XXXX P 1993 HASLYIANAH BINTI ROSBI LORONG 5 NO 16

72 96070712XXXX P 1996 SAIDHATUL MUNIRAH RABLIN NO 43

73 99031512XXXX L 1999 FEILLEX BIN MARBIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 475: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

LOKALITI : 1670411006 - TAMAN LAVENDER

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

74 92011312XXXX P 1992 DEVONIE SASA BINTI DAIPIR LOT 109

75 92122912XXXX P 1992 VUN PHUI NYUK -

76 95022312XXXX P 1995 HALIENAH BINTI ISMAIL NO 86

77 95061812XXXX P 1995 EVIVI VERONICCA DOLMIN 208

78 97050912XXXX P 1997 M.SYAZWANI BINTI CHAPLI LORONG 1 LOT 186

79 97080712XXXX L 1997 MOHAMMAD HAMIDI BIN ISMAIL LORONG 3 NO 86

80 97092812XXXX P 1997 NORAZNIZAH BINTI BRAHIM NO.42

81 97111212XXXX L 1997 NERRIZAN RIZZ BIN HARRIS 166

82 97123012XXXX P 1997 JANE JACQULINE RUJILIS NO 218

83 98032712XXXX P 1998 NUR SYAHEERA MURFIQAH BINTI MOKHTAR LOT 204

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 10

Page 476: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 8

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

LOKALITI : 1670411007 - KG LANDUNG AYANG LAUT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

84 84071312XXXX P 1984 NORHAFILA BINTI MUSA -

85 86030749XXXX L 1986 MARDIN BIN GINU -

86 87052449XXXX P 1987 JULIANAH BINTI JUMAANI BLOK 1A ,JAMBATAN 9

87 88022612XXXX L 1988 JULHARI BIN ARKAB -

88 88050912XXXX P 1988 NORHAMISA BINTI HJ. MUSA -

89 88070512XXXX L 1988 ABDUL RAHIM BIN ABUNAU NO.33 1B

90 88101012XXXX L 1988 ASMUN BIN ANGGONG -

91 90122312XXXX P 1990 ALNALIN BINTI MARAMI -

92 91052612XXXX P 1991 SURYATI BINTI MUSA -

93 91112212XXXX L 1991 ABDUL RAHMAT BIN ABDURAHIM NO 2 BLOK 2 JAMBATAN 5

94 92021012XXXX L 1992 ABDUL EHSAN BIN ATENG -

95 92050212XXXX L 1992 ADZHAR BIN AKMARUL -

96 93011712XXXX L 1993 MOHD. JAIDI BIN HAKIM -

97 94021312XXXX P 1994 MIL SHAFIKA BINTI MILASAN NO 4

98 94092812XXXX L 1994 ROMARIDUAN BIN NASIR 24

99 95020912XXXX P 1995 NORA MERNI BTE ABRAHAM NO.6

100 95040313XXXX L 1995 MOHAMMAD NIZAM BIN ABDUL RAZIS -

101 95051612XXXX P 1995 JULIA BINTI SAMAT BLOCK 5

102 95070312XXXX P 1995 MAS AZIEANI BINTI MASTARI -

103 95090412XXXX L 1995 MOHD. MASJUD BIN MASRI -

104 95120612XXXX P 1995 NUR ROSYIIDAH BINTI RAHMAT -

105 95122512XXXX P 1995 NURUL AMILIA BINTI MUSTALA NO.21

106 96083112XXXX P 1996 ERNA BINTI UTOH KECHE -

107 96091012XXXX P 1996 JANISAH BINTI JUMAANI BLOK 1 ,JAMBATAN 9 ,NO B1

108 96121612XXXX L 1996 ABDUL MAJDI BIN ABDUL MAJID -

109 97020412XXXX P 1997 NURUL NATASA SAZIRA BINTI NUR RADIN -

110 97022812XXXX P 1997 NOR AZZIERA BINTI SERIKI -

111 97030712XXXX P 1997 NURUL FAHIRAHYANTI BINTI DOLLAH 1875

112 97031612XXXX L 1997 NARDI BIN ERAK -

113 97050312XXXX P 1997 NUR AFIZA BINTI MAHARI -

114 97060812XXXX P 1997 ALMINAH BINTI JAALNI 65

115 97061512XXXX L 1997 MUHAMMAD NOR AZZRIEL BIN AZANI -

116 97080512XXXX P 1997 JULIANA BINTI UKKUNG -

117 97091012XXXX P 1997 SITI NURSAFIQAH BINTI SUPIANG @ SOPYAN -

118 97092012XXXX L 1997 DALMI BIN JAPAR -

119 97100212XXXX P 1997 SITI KHATIJAH BINTI ROMINOR -

120 97102612XXXX P 1997 SITI MASNI BINTI ARULAN -

121 97102712XXXX P 1997 SITI NORHALIMA BINTI ISMAIL 31

122 97112312XXXX L 1997 MOHD TARMIZI BIN MATAWA -

123 97112812XXXX L 1997 SHARIL BIN LAMIN NO 8

124 98010812XXXX L 1998 BADRUL AMIN BIN DUKI -

125 98013012XXXX L 1998 MOHAMAD HELMI BIN ABRAHAM -

126 98032212XXXX P 1998 ROSALYN BINTI BASSAL @ RANDY -

127 98050412XXXX P 1998 ISNUMA BINTI ABSARIN -

128 98062812XXXX L 1998 ALMAN BIN UTOH KECHE -

129 98062812XXXX L 1998 ALIM SAUDI BIN JUBKAR @ ABD. RAHIM -

130 98081912XXXX P 1998 NURHANISYAH BINTI SAFRI -

131 98091112XXXX L 1998 MUHAMMAD AFIQ HAMIDI BIN AZANI -

132 98112912XXXX L 1998 MOHD HISYAM BIN ALIMSHA -

Page 477: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 9

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

LOKALITI : 1670411007 - KG LANDUNG AYANG LAUT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

133 98121312XXXX P 1998 HAMIDAH BINTI ABDUL -

134 99012912XXXX P 1999 RUSMIYATI BINTI KASIM -

135 99061612XXXX P 1999 NURATIHAH FARHIN BINTI RAHIM HYMDAN @ ROBIN -

136 99061912XXXX L 1999 NARWI BIN ERAK -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 53

Page 478: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 10

DAERAH MENGUNDI : 167/04/11 LANDONG AYANG

LOKALITI : 1670411008 - KG LANDUNG AYANG DARAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

137 90030312XXXX P 1990 NOR KASIDAH BINTI MOHD KASSIM 454

138 90122812XXXX L 1990 MOHD ARIZAN BIN MOHAMAD ABAS -

139 95050112XXXX P 1995 SUHANI BINTI ABDUL JALIL -

140 96062912XXXX P 1996 NURSHYAFINAZ BINTI JAGY FERDHAOUS -

141 97103012XXXX L 1997 NORZAIDY BIN ABDUL JA'AFAR -

142 99040712XXXX L 1999 NUR FIQRI BIN NURHUSSIN -

143 99050112XXXX L 1999 VALLENTINE AWIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 7

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 143

Page 479: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/12 LORO

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 1

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 480: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 481: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 482: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 483: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/12 LORO

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 1

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG LORO 1 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

1

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 1

Page 484: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 485: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/12 LORO

LOKALITI : 1670412001 - KG LORO

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 98013112XXXX P 1998 JEANIE TAI SET FHUN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 1

Page 486: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 487: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/13 TAJAU

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 31

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 488: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 489: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 490: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 491: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/13 TAJAU

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 31

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BAK BAK 4 1

002 KG PENANGSOO 8 2

003 KG TAJAU 19 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

31

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 31

Page 492: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 493: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/13 TAJAU

LOKALITI : 1670413001 - KG BAK BAK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 93081812XXXX L 1993 ROSLAN BIN AMIT -

2 93101712XXXX L 1993 MOHAMMAD ASLIE BIN MOHAMAD -

3 97050512XXXX L 1997 MOHD FAZLIE BIN MOHAMAD -

4 98102412XXXX P 1998 KATRINA BINTI GENARA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 494: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/13 TAJAU

LOKALITI : 1670413002 - KG PENANGSOO

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

5 80052512XXXX P 1980 YONG SIEW ZO -

6 86062749XXXX L 1986 HELBOTLEY BIN CHOK SZ HEN -

7 87102949XXXX P 1987 SUZIANA BINTI ALBANI BATU 5

8 93071712XXXX P 1993 ELILEEN VUN HOI JIN -

9 95070412XXXX L 1995 SAIFUL BIN MAKNUL -

10 96031712XXXX P 1996 ERNA VUN HOI YEN -

11 97082912XXXX P 1997 BEVERLY ISSABELLE LEE JESLIS -

12 97122812XXXX P 1997 FINNA VUN HOI PHIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 495: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/13 TAJAU

LOKALITI : 1670413003 - KG TAJAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

13 82031512XXXX L 1982 JAIRIN BIN LALOH -

14 87091949XXXX P 1987 ROSMELIANA BINTI LENG -

15 87121749XXXX L 1987 JAIM BIN RIBUT NO 54

16 92120112XXXX L 1992 HALIM BIN ASIM -

17 94070512XXXX P 1994 SITI NURHAYATI BINTI ABDULLAH -

18 96011612XXXX L 1996 MOHAMAD HAMIM BIN ASRAH -

19 96050712XXXX P 1996 ROZIANAH BINTI MAIDUM -

20 97030112XXXX P 1997 SUHANA BINTI KAMAL -

21 97092612XXXX P 1997 ATIKAH BINTI ASNOL -

22 97092712XXXX P 1997 DAYANG NAZRIZAH BINTI AG NASRIN -

23 97112112XXXX L 1997 MOHAMAD JUMARDI BIN SAHIRON -

24 98010512XXXX L 1998 AHMAD SUFFIAN BIN MUJAN -

25 98102612XXXX L 1998 KHUZAIMI BIN OLIGARIO -

26 98103012XXXX P 1998 CICILIA ERDIANA KELANG -

27 98111212XXXX P 1998 SHEILA BINTI MILIKAN -

28 99010712XXXX P 1999 NORLINAH BINTI MANSHA -

29 99030812XXXX P 1999 NOOR ISMAH FATIMAH BINTI IASMAD -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

30 H02625XX 55051012XXXX P 1955 UNAMA BINTI ZAKARIA

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

31 79090712XXXX L 1979 CHONG CHI KHONG

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 19

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 31

Page 496: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 497: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/14 LIMAU-LIMAUAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 12

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 498: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 499: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 500: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 501: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/14 LIMAU-LIMAUAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 12

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PARAPAT LAUT 5 1

002 KG LIMAU-LIMAUAN 2 2

003 KG PARAPAT KUDAT 4 3

004 KG TAMPAKAN 1 4

005 KG RONGGU KUDAT 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

12

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 12

Page 502: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 503: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/14 LIMAU-LIMAUAN

LOKALITI : 1670414001 - KG PARAPAT LAUT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 96022012XXXX L 1996 MOHD SHARIZAN BIN ABDUL GHANI -

2 97032112XXXX P 1997 NORHAFIZAH BINTI MALIK -

3 98041112XXXX L 1998 NIZAM BIN ABDUL MUMIN -

4 99012912XXXX P 1999 NURARPAH BINTI ARSI -

5 99091112XXXX P 1999 SITI FARIDAH BINTI NURUDDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 504: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/14 LIMAU-LIMAUAN

LOKALITI : 1670414002 - KG LIMAU-LIMAUAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

6 90042012XXXX P 1990 NOR AINI BINTI KIMAR LOT 50

7 98032312XXXX P 1998 SITI NURNAZIERAH BINTI RAZIB -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 505: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/14 LIMAU-LIMAUAN

LOKALITI : 1670414003 - KG PARAPAT KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

8 86030749XXXX L 1986 BENEDIK BIN JOHN -

9 87112549XXXX L 1987 MAZLY BIN MUSILIN -

10 93091712XXXX P 1993 NORA BINTI JUMAIT -

11 93092212XXXX L 1993 CARYLLEO BIN FRANCIS -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 506: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/14 LIMAU-LIMAUAN

LOKALITI : 1670414004 - KG TAMPAKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

12 84022212XXXX L 1984 NORHISHAM BIN ADIN WDT 129

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 12

Page 507: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU KETIGA

TAHUN 2020

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

167/04/15 PANTAI BAHAGIA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

NEGERI : SABAH

JUMLAH PEMILIH : 166

(1 JULAI - 30 SEPTEMBER)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA 2020

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

Page 508: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 509: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 510: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 511: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 04 TANJONG KAPOR

JUMLAH PEMILIH : 166

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 JALAN BAWAH 27 1

002 TAMAN EHSAN 25 2

003 KG MUHIBBAH KUDAT 16 3

004 KG PANTAI BAHAGIA 34 4

005 JALAN LORO 0

006 JALAN SIN SAN 9 5

007 TAMAN ORKID 36 6

008 TAMAN AWANA 5 7

009 PPRT TAMAN EHSAN 8 8

010 TAMAN FRIENDLY 1 0

011 TAMAN FRIENDLY 3 2 9

012 TAMAN FRIENDLY 2 0

013 TAMAN KUDAT 4 10

014 KUDAT AIRPORT 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

166

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 166

Page 512: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL
Page 513: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

LOKALITI : 1670415001 - JALAN BAWAH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

1 82012912XXXX P 1982 LIEW FUNG YUN PETI SURAT 169

2 82070612XXXX P 1982 LIEW SU SAN NO 614

3 85110812XXXX P 1985 NUR AMIRAH BALQIS BINTI ABDULLAH NO 363

4 89061512XXXX L 1989 GARY WONG CHUNG KHEN NO RH335

5 90012012XXXX L 1990 LIEW TSUN MIN -

6 90073012XXXX L 1990 YONG CHONG LIM -

7 91111812XXXX L 1991 TONY CHONG SOON FUNG -

8 92012412XXXX L 1992 CHONG CHUN SHI HSE NO 702

9 92052112XXXX P 1992 NG VEN YI -

10 93031112XXXX P 1993 ODAH BINTI LISAL -

11 93082912XXXX P 1993 NORINAH BINTI NEGARA BATU 3

12 94030612XXXX P 1994 SHERLLY CHIA NO 677

13 94121612XXXX P 1994 ASIMAH BINTI NEGARA BATU 3

14 95080212XXXX P 1995 ENAH BINTI LISAL BATU 3

15 95120812XXXX P 1995 MASLINDA NG SIAU TIEN -

16 96040512XXXX P 1996 SAEMANG BINTI ANGIN -

17 96082112XXXX L 1996 MOHD AZRUL HAFIZ BIN AMIR ESHAH -

18 96082312XXXX L 1996 CHONG CHUN CHEN -

19 96083112XXXX P 1996 SITI NORSAADAH BINTI MOHD RAZALI -

20 96110312XXXX P 1996 MASMAH BINTI LISAL -

21 97022212XXXX P 1997 YONG LI WEN -

22 97042512XXXX L 1997 NAZEERUL NAZREEN BIN NABIL -

23 97080112XXXX P 1997 MALIFA WONG -

24 97101512XXXX L 1997 YONG KAI XIANG NO 100

25 97102412XXXX P 1997 CHRISTINE FOH YI JIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

26 K3013XX 41052113XXXX P 1941 CHIN SIAT MOI @ CHIN SIAT MOY 0913

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

27 H05964XX 53050712XXXX P 1953 UMBIKIN BINTI APIN

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 27

Page 514: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

LOKALITI : 1670415002 - TAMAN EHSAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

28 86073049XXXX L 1986 JOHN VIANNEY PIONG NO RH 100

29 91020612XXXX L 1991 PEK JING AN 213

30 91062112XXXX L 1991 MOHD ZULHAFIZ BIN JARAIL 282

31 92022612XXXX L 1992 ABDUL AZIS BIN ABDUL WARIS LOT 249

32 92090812XXXX L 1992 MOHAMAD ARIF BIN ARASHAD NO.15

33 93042212XXXX P 1993 SHAFINAH BINTI SALMAT NO 138

34 96020512XXXX P 1996 SHAFIQAH BINTI SALMAT 138

35 96030312XXXX P 1996 HALIMATUSSAADIAH BINTI AHMAD 188

36 96051512XXXX P 1996 SHANIA BINTI SALINRI NO 16

37 96110812XXXX P 1996 HAZNIEDA BINTI KUMAR 42

38 96111512XXXX L 1996 MUHAMMAD HIFZHAN SULHAMIZAN BIN SULAIMAN LOT 37 TAMAN EHSAN

39 97052812XXXX P 1997 NURASYMIERRANI BINTI AWANG BESAR 186

40 97071815XXXX P 1997 NUR SHAZRYENA BINTI SAKIL LOT 173

41 97082212XXXX L 1997 NASRUDIN BIN ALSIRI -

42 97102612XXXX P 1997 NUR AMANINA AQILAH BINTI MAJENI NO 245

43 97120112XXXX L 1997 FAUJICO BIN ABDUL WAHID NO.405

44 98022612XXXX L 1998 MOHD HILMI BIN MOHD ZULKIFLI LOT 19

45 98090612XXXX L 1998 MOHD NAZMI BIN ZAMANHURI LOT 193

46 98091412XXXX P 1998 NURFARHANA FATIN BINTI MOHD YASSIN 41

47 98102912XXXX P 1998 SITI AZMIRA BINTI ABDUL AZIZ LOT 27

48 98123012XXXX P 1998 SHAHIDA BINTI ALSIRI 251

49 99032912XXXX P 1999 NURHIQMAH FARRANI BINTI AWANG BESAR 186

50 99052112XXXX P 1999 NURHAZWANI BINTI RUSHIDI NO.182

51 99092312XXXX L 1999 KHUZEYMY BIN DUYUK NO 24

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

52 93121612XXXX L 1993 MOHD AYUB BIN ADAM LOT 26

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 25

Page 515: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

LOKALITI : 1670415003 - KG MUHIBBAH KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

53 74071612XXXX P 1974 ROSNAH BINTI SAMIUN 22

54 80030112XXXX L 1980 ADAM BIN DUNDONG -

55 86121012XXXX P 1986 NOREN BINTI DUNDONG -

56 88010712XXXX L 1988 JUNAIDY BIN JAURAID -

57 92052512XXXX P 1992 NORAINE BINTI ENING -

58 94072212XXXX L 1994 ANUAR BIN ABNAN -

59 95020512XXXX L 1995 MOHD ISKANDAR ZAIN BIN MOHD DANI -

60 95051112XXXX P 1995 FARIDAH BINTI HASIM -

61 96050612XXXX P 1996 JIANAH BINTI YAJID -

62 98032012XXXX P 1998 INAH BINTI ALI ASKAR -

63 98051812XXXX P 1998 NURSHAMIMI FARHAN BINTI MOHD RIDUAN @ MOHD RIDZUAN -

64 98092512XXXX P 1998 ROSMINI BINTI SUBING -

65 98112012XXXX L 1998 HAIRI BIN BASAHUD -

66 99051812XXXX P 1999 SITI NORHAFIDAH BINTI MARIJUN -

67 99062512XXXX P 1999 NORASIKIN BINTI LIPANA -

68 99070312XXXX L 1999 MUHAMMAD SUKRI BIN ABD NASIP @ ABDUL NASIB -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 16

Page 516: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

LOKALITI : 1670415004 - KG PANTAI BAHAGIA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

69 H08892XX 74121312XXXX P 1974 CHRYSLIN ALISNIN -

70 83070612XXXX P 1983 LIZAH BINTI ABIDULA -

71 90010112XXXX P 1990 KANANG LIEW OI MI -

72 92051212XXXX L 1992 MOHAMMAD FAIZAL BIN KADER MOIDEEN -

73 92121012XXXX L 1992 RONNY BIN RAHIM 150

74 93012312XXXX L 1993 EDDIWARDO JR BIN AMSTRONG -

75 93052712XXXX L 1993 AWANG RIZAL BIN AMRAN -

76 93101412XXXX L 1993 YUSMAN BIN ALIPONAH -

77 93121112XXXX L 1993 MD SHAHRIL NIZAM ANAK AMAN -

78 94051412XXXX P 1994 NURSAFIRAH BINTI HANNY -

79 94061712XXXX P 1994 LISNAH BINTI AMIDUN -

80 95092512XXXX P 1995 PUTERI ALINA BINTI MANSIYU -

81 95123012XXXX L 1995 ABDUL RASIM BIN ADIL -

82 95123012XXXX P 1995 SITI RAFIDAH BINTI ADIL -

83 96022712XXXX L 1996 KHAIRUL FADZLEE BIN MUALIP 56

84 96060312XXXX P 1996 EKAMUSTIKAWATI BINTI GAUMIN -

85 96092512XXXX P 1996 NOORSILAH BINTI SAID -

86 96110612XXXX L 1996 WAN MOHD SUHARMIE FARHANS BIN SAHAR -

87 96111812XXXX P 1996 EMALIN BINTI TOHRIKIH TAMAN OKID LOT 055

88 97010112XXXX L 1997 ABDUL RAHMAN BIN SUHAIMI -

89 97070712XXXX L 1997 MOHD ASLI BIN MAD YUSHA -

90 97091912XXXX P 1997 SITI ASMIDAH BINTI SALBIN -

91 97111112XXXX P 1997 AISAH BINTI JAUHAL -

92 98031712XXXX P 1998 AISAH BINTI ASDAH -

93 98031812XXXX P 1998 SITI NORHANA BINTI ABDUL SAID -

94 98042312XXXX L 1998 MOHD ISHRAF BIN ISMAIL -

95 98111812XXXX P 1998 NOORZANAH BINTI SALAM -

96 98112512XXXX P 1998 SITI FATIMAH BINTI KADER -

97 98120612XXXX L 1998 MUHAMMAD AMINUR BIN AMINSAH -

98 99011712XXXX P 1999 NADYATUL ALLISYA BINTI HIMRAN -

99 99051112XXXX L 1999 JOHAN BIN JUL -

100 99071512XXXX P 1999 SHAIDATUL AIMI BINTI MIKIDIN -

101 99072112XXXX P 1999 NUR SYAFIQAH BINTI HUSSIN -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

102 H04078XX 55113012XXXX L 1955 KUSUGAN BIN ALI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 34

Page 517: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

LOKALITI : 1670415006 - JALAN SIN SAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

103 89121912XXXX P 1989 JENNY TAI -

104 91122012XXXX L 1991 REKKY TAI -

105 93092912XXXX P 1993 MICHELLE CHIN FEI PENG -

106 94042912XXXX P 1994 ASMIDA BINTI DIAMSUN -

107 94073012XXXX P 1994 CONNIE TAI -

108 95041012XXXX L 1995 CHAW KHAI YEONG -

109 95120412XXXX P 1995 LIN YEN JIN -

110 97122412XXXX L 1997 KELVIN PANG VUI ZHENG -

111 99060912XXXX P 1999 MICHELLE TSEU HY LING -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

Page 518: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

LOKALITI : 1670415007 - TAMAN ORKID

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

112 87092949XXXX L 1987 MOHD. SOFIAN BIN HAMRAN -

113 88082412XXXX L 1988 ADROEEN MOBILIM @ MOPILIN -

114 90070412XXXX P 1990 NUR ARESSA HELANIE BINTI AG IBRAHIM C- 203

115 90100712XXXX P 1990 SALINAH BINTI ZULBARI LOT 186

116 90111512XXXX P 1990 NOORHAYATI BINTI IBRAHIM LOT 50

117 91013012XXXX P 1991 NORAMIRAH ADILA BINTI MASLI LOT 51, LORONG A

118 91060912XXXX P 1991 SHAZATUL HIKMATIZAH BINTI ABDUL HASAN LOT 228

119 92043012XXXX L 1992 AFFENDAY BIN ABDULLAH -

120 92051012XXXX L 1992 MOHD. NADHIR IQWAN BIN ROZI 49

121 92112612XXXX L 1992 KWAN ZI HAO LOT 198

122 93091612XXXX P 1993 NURULASYIQIN BINTI DIMAN LOT 360

123 93111412XXXX P 1993 MARLINE MANDU RUMANSAN LOT 200

124 94081812XXXX P 1994 KWAN ZHI WEI LOT198

125 95050412XXXX L 1995 MOHD RAZIF BIN LATIP LOT 436

126 95052612XXXX L 1995 AMIRUL BIN ABDUL RAHMAN 443

127 95060212XXXX P 1995 ZAIDATUL RAIHAN BINTI MUHAMMAD 40

128 95102712XXXX L 1995 MOHD. NOR SHAFRIE BIN SEIDI LOT 351

129 96082312XXXX P 1996 LYLYVIA WESLEY 600

130 96091912XXXX P 1996 MARDIANA MAGDALENA KENSON LOT 616

131 96110402XXXX L 1996 MOHAMAD SOLEHUDDIN BIN ISMADI LOT 005

132 97022212XXXX P 1997 NUR SYAHMIMI BINTI LIASIN -

133 97060312XXXX P 1997 NOOR NAZRATUL HASANAH BINTI MASLI 51

134 97061512XXXX P 1997 ACTIVEANNA BINTI ABDUL GANI 265

135 97070312XXXX P 1997 NUR FARDHA AYU BINTI JUSNIH NO 240

136 97121212XXXX P 1997 NORMILAYA BINTI AMIJUN LOT 384

137 98011812XXXX L 1998 AELAN IZLAN BIN TONNY LOT 409

138 98042312XXXX P 1998 NUR ZAHIRAH BINTI ZAINUL NO 305 LORONG L

139 98071812XXXX P 1998 FAIZATUL AQILAH BINTI MOHD RAFFIE NO 093

140 98081412XXXX P 1998 NURATIRAH BINTI ABDULLAH NO.56 TAMAN ORKID

141 98083012XXXX P 1998 NURHAZIRAH BINTI MOHAMAD NO 147

142 98100112XXXX L 1998 MOHD ZULFIQAR NAIN BIN ZAINAL RUMAH NO 442

143 98101912XXXX P 1998 NUR AIENNIE BINTI LIASIN -

144 99040312XXXX P 1999 NORAIN NORA BINTI MOHAMAD LOT 214

145 99041412XXXX P 1999 NURUL NAZIRA BINTI TAHAJUD LOT 085

146 99042312XXXX L 1999 MOHD ZULKARNAIN BIN MATALI @ MOHAMMAD ALI 235

147 99042712XXXX L 1999 ANG WUI SHUNG 42

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 36

Page 519: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

LOKALITI : 1670415008 - TAMAN AWANA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

148 93053012XXXX L 1993 MUHAMMAD AFFENDI BIN DIM 63A

149 93090612XXXX L 1993 EFFY AZREFFY BIN SELEMAN 101

150 96121012XXXX L 1996 MOHD REDZUAN BIN HARIS LOT 42, LORONG 1

151 98101312XXXX L 1998 CHIN KA KIN 122

152 99050412XXXX P 1999 PHONG YI JIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 520: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 8

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

LOKALITI : 1670415009 - PPRT TAMAN EHSAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

153 79123165XXXX P 1979 ALMALIN BINTI KIRAM NO 4114

154 91121912XXXX L 1991 NURASMAWI BIN ASNAN 4-3-11

155 96060612XXXX P 1996 SHAFFIQAH BINTI SULONG 3-2-3

156 96060912XXXX L 1996 ALNADZRI BIN HAIRI BLOK 8 NO. 806

157 96071712XXXX P 1996 FARAH BINTI SAMSUDDIN 6

158 98040612XXXX P 1998 BIBI NURSHAFIRAH BINTI BURHAN 6-2-16

159 98090812XXXX P 1998 CLARIANA BINTI HAIRI -

160 98122312XXXX P 1998 EITHERLYNE MAN'S AMRE -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 521: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 9

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

LOKALITI : 1670415011 - TAMAN FRIENDLY 3

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

161 84102512XXXX P 1984 RUSLIAH BINTI LAHA LOT NO S221 H49

162 97110312XXXX P 1997 CHONG LING XIN T3A

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 522: BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT ......BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 167 KUDAT BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 01 BANGGI NEGERI : SABAH JUMLAH PEMILIH : 2 (1 APRIL

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KETIGA TAHUN 2020 MUKA 10

DAERAH MENGUNDI : 167/04/15 PANTAI BAHAGIA

LOKALITI : 1670415013 - TAMAN KUDAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 167KUDAT

24-10-2020

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P24

-10-

2020

)

PENDAFTARAN BARU

163 92031012XXXX L 1992 JEKLEY SALIMI -

164 94053112XXXX P 1994 WONG SZU YIE NO. 1228

165 96052412XXXX P 1996 MARIELYN MARSHA MEDDY NO RUMAH 1402

166 98092912XXXX P 1998 MICKIE LO FUI QI NO 120

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 166