Bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học - Đại học Thái Nguyên

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học - Đại học Thái Nguyên

 • I hc thi nguyn trng I hc s phm

  Khoa Ho hc

  TS Mai Xun Trng D : 0912.739.257 CQ : 0280.3856.853 NR 0280.3759.402

  Bi ging

  Tin hc ng dng trong ho hc(2 tn ch)

  (TI LIU LU HNH NI B)

  Thi nguyn, 2011

 • TS Mai Xun Trng - Trng i hc S phm - i hc Thi Nguyn

  1

  M u

  Tin hc trong ha hc (chemometric) hay ho tin (computational

  chemistry) l danh t dng ch mt lnh vc khoa hc kt hp ton

  hc - m ch yu l phng php tnh - vi my tnh gii cc bi ton ho hc.

  Ho tin bao gi cng c cu thnh bi ba yu t: thut ton (algorithm), on

  chng trnh my tnh (computer code) v ni dung ho hc.

  Tin hc ng dng trong ha hc c th hiu l cc phng php tnh ton trn

  my tnh gii cc bi ton ho hc v khng c tnh c th y . Tc l c th

  c nhng phng php ch dng gii cc bi ton ho hc, thng l nhng phng

  php t hp cu thnh bi ton ln nh ho lng t (quantum chemistry), m phng

  ng lc phn t lng t (quantum molecular dynamics simulation), v c nhng

  phng php khng ch c dng trong ho hc m cn dng trong cc lnh vc

  khc. Cc phng php ny, c bit l trong vic khai thc d liu (datamining),

  thng l nhng phng php n, khng qu phc tp v xut pht t nhng bi ton

  c bn trong ton hc v phng php tnh nh: phng php hi quy phi tuyn, gii

  h phng trnh vi phn, lc Kalman (Kalman filter), mng nron, ...

  Nhng nm gn y, s pht trin cc ngn ng lp trnh, thut ton, cc

  bi ton ho hc, cc phn mm tnh ton ng dng trong ho hc v s lng

  ngi s dng ngy cng nhiu. phc v cng tc ging dy v hc tp tin hc

  ng dng trong ha hc, chng ti bin son bi ging "Tin hc ng dng trong

  ho hc". Hin nay c rt nhiu thut ton, phn mm cng nh cc bi ton ho

  tin ng dng c ti ln mng INTERNET, bn c th tm thy trn mng cc

  thut ton di dng m ngun m cho hu ht cc bi ton ng dng trong ho

  hc th vic thay i cch hc thc l rt cp thit. Tuy nhin c th hiu c

  cc chng trnh ta cn phi hiu cc khi nim c bn ca tin hc dng trong

  ho hc nh cc hc thut ton, nhng lnh rt c bn ca ngn ng lp trnh .

  V vy gio trnh ny ch yu cung cp nhng khi nim c bn nht ca

  cc ngn ng lp trnh ngi hc c th lp trnh nhng chng trnh n gin

  hay c th s dng cc chng trnh ngun m c.

 • TS Mai Xun Trng - Trng i hc S phm - i hc Thi Nguyn

  2

  Chng 1 : m u

  1.1. cc khi nim c bn

  1.1.1. Thng tin

  Mi yu t c th mang li s hiu bit u c gi l thng tin. Thng

  tin c th hin di nhiu dng thc khc nhau. Thng tin v mt i tng

  chnh l cc d kin v i tng , cng nhiu thng tin th bt nh ca i

  tng cng gim xung.

  1.1.2. n v o thng tin

  n v o thng tin trong my tnh c gi l bt. 1 bt mang lng thng

  tin tng ng vi 1 trong 2 kh nng c th xy ra: 1 (tng ng vi c in hay

  bng n sng) hoc 0 (tng ng vi khng c in (bng in tt) ).

  1 byte = 8 bt 1KB = 1024 byte 1MB = 1024KB

  1GB = 1024MB

  1.1.3. X l thng tin bng my tnh in t

  My tnh s khng lm g nu khng c tc ng ca con ngi. Ngi s

  dng phi nhp s liu, bm cc phm thc hin php ton cng nh yu cu

  hin th kt qu hoc lu tr kt qu.

  1.2. Cu trc h x l thng tin t ng

  Thng tin vo Qu trnh x l Kt qu

  Quy tc theo qu trnh x l c thc hin (do con ngi t ra)

  Thit b vo

  Bn phm

  Chut

  a

  My Scan

  CPU

  B nh RAM

  B nh ROM

  B x l trung tm

  B s hc logic

  B iu khin

  Thit b ra

  Mn hnh

  My in

  a

 • TS Mai Xun Trng - Trng i hc S phm - i hc Thi Nguyn

  3

  Cc thit vo v cc thit ra gi l cc thit b ngoi vi, ty theo yu cu

  m ta c th thm, bt cc thit b ngoi vi cho ph hp.

  My tnh hot ng da trn nguyn l c bn Von Neumann. Cc lnh v

  d liu cng c lu tr trong b nh c to bi cc t a ch da trn 2 yu

  t then cht : + iu khin bng chng trnh: My tnh hot ng theo s ch dn, iu

  khin ca chng trnh c lu tr trong b nh ca n. Cc bc tc ng

  c tin hnh theo cc cu lnh ca chng trnh. Chng trnh ch dn cho

  my tnh bit phi lm g v phi lm nh th no.

  + Truy xut theo a ch: D liu theo ngha rng (d liu vo, kt qu

  trung gian, kt qu cui cng, chng trnh, d liu ra, . . ) c lu tr trong

  RAM ti mt vng nh c nh v bng cc s th t c gi l a ch. D

  liu c ch nh v c truy cp (c hay ghi) theo a ch nh cha chng.

  1.3. phn mm

  Trong tin hc, thut ng phn mm c dng ni v cc chng trnh

  dng iu khin hot ng ca my tnh, x l d liu phc v cho mt ng

  dng c th trong hot ng kinh t, sn xut, kinh doanh, . . . V d: cc chng

  trnh np sn trong ROM, cc chng trnh phn mm do ngi lp trnh vit.

  Nu ta a ra khi my tnh ton b cc chng trnh np sn trong n, k

  c cc chng trnh ghi sn trong ROM th nhng g cn li c gi l phn

  cng ca my tnh. Nh vy, thut ng phn cng c dng ch linh kin,

  chi tit, thit b lp rp thnh my tnh.

  Cc chuyn gia phn cng tp trung vo vic thu nh kch thc, khi

  lng cc linh kin in t, c kh, b nh nhm lm gim nng lng tiu hao

  cho my tnh, tng kh nng lu tr v vn tc tnh ton.

  Cc chuyn gia phn mm tp trung vo vic xy dng hot ng chnh

  xc, khoa hc v tin li trn c s phn khai thc ti a kh nng ca my tnh

  phc v cho li ch ca con ngi. S phi hp cht ch gia hai lnh vc phn

  cng v phn mm l ng lc thc y s pht trin ca tin hc

 • TS Mai Xun Trng - Trng i hc S phm - i hc Thi Nguyn

  4

  Chng 2 : mt s ngn ng lp trnh

  2.1. M u

  Cc ngn ng lp trnh l phng tin giao tip gia ngi v my tnh.

  Nh ta bit, mun yu cu my tnh gii mt bi ton no , v d tnh gi tr

  ca biu thc a = (b + c).(d + e) hoc a = b + c.d + e chng ta phi vit mt

  chng trnh quy nh tht r trt t thc hin cc thao tc c kt qu mong

  mun. Nh vy chng trnh my tnh chnh l mt thut gii c vit di

  dng mt quy nh bng mt ngn ng. Ngn ng dng vit chng trnh

  my tnh c gi l ngn ng lp trnh.

  V d: tnh biu thc a = (b + c).(d + e) th qu trnh thc hin vic tnh

  ton bng chng trnh my tnh nh sau:

  Bc 1. c gi tr b bng 1.

  Bc 2: c gi tr c bng 2, cng b vi c.

  Bc 3: Ghi gi tr tng (b + c) vo bng 5.

  Bc 4: c gi tr d bng 3.

  Bc 5: c gi tr e bng 4, cng d vi e.

  Bc 6: Ghi gi tr tng (d + e) ra bng 6.

  Bc 7: ly gi tr bng 5 nhn vi gi tr bng 6.

  Bc 8: ghi gi tr tch (b + c).(d + e) ra bng 7 v gn cho gi tr a.

  Bc 9: Vit gi tr a bng 7.

  Bc 10. Dng chng trnh.

  Cc bng 3, 4, 6, 7 c th dng li bng 1, 2 bng cch xa i (ghi ln)

  sau khi dng xong.

  Thut gii (cc bc) trn ch con ngi thc hin, mun cho my

  tnh c th hiu v thc hin c ng ca chng ta cn phi din t

  thut gii cho di mt dng quy nh no . Mt trong s cc dng quy

  nh l hp ng. Hp ng bao gm tn cc cu lnh v cc quy tc vit cc

  cu lnh my tnh hiu c. Tn cc cu lnh thng c vit di dng

  ting anh nh: READ, WRITE, INPUT, ADD, PRINT, . . .

 • TS Mai Xun Trng - Trng i hc S phm - i hc Thi Nguyn

  5

  Ngoi ra nh ta bit, khi np chng trnh vo b nh chng ta phi

  dnh ch lu tr cc gi tr ca s liu. V d trn l cc gi tr: a, b, c, d, e.

  INPUT b (nhp gi tr b t bn phm, ghi vo nh 1)

  INPUT c (nhp gi tr c t bn phm, ghi vo nh 2)

  INPUT d (nhp gi tr d t bn phm, ghi vo nh 3)

  INPUT e (nhp gi tr e t bn phm, ghi vo nh 4)

  LOAD b (c b vo nh 1)

  ADD c (cng c nh 2 vo nh 1, kt qu gi nh 1)

  MOVE a (ghi kt qu nh 1vo nh 5)

  LOAD d (c d nh 3)

  ADD e (cng e nh 4 vo nh 3, kt qu gi nh 3)

  MULT a (nhn kt qu nh 3 vi nh 5, kt qu gi nh 3)

  MOVE a (ghi kt qu t nh 3 vo nh 5)

  PRINT a (In nh 5 ra mn hnh hoc my in)

  HALT (Dng chng trnh)

  Chng trnh ny phi s dng cc nh (bng) lu gi s liu, c th

  l:

  1 ( nh dnh cho a)

  2 ( nh dnh cho b)

  3 ( nh dnh cho c)

  4 ( nh dnh cho d)

  5 ( nh dnh cho e)

  Chng trnh hp ng trn nhn cc gi tr b, c, d, e do ngi s dng

  nhp t bn phm ca my tnh ri tnh v hin th gi tr ca biu thc ra mn

  hnh.

  Ngn ng my: Sau khi np chng trnh hp ng trn vo my tnh,

  trong my s din ra hai qu trnh sau y:

  + Dch chng trnh hp ng sang mt chng trnh vit bng ngn ng

  my.

  + Thc hin chng trnh dch.

 • TS Mai Xun Trng - Trng i hc S phm - i hc Thi Nguyn

  6

  Ti sao li phi dch: V my tnh c thit k v lm vic trn c s

  ca h nh phn. Chng trnh vit bng ngn ng my ch cha cc k hiu 0

  (n tt) v 1 (n sng). Vic dch t chng trnh hp ng sang ngn ng my

  cng c cc nh thit k my tnh chun b trc v np sn trong my. Khi

  dch, mi cu lnh ca hp ng s c chuyn sang dng c bit gi l m

  my hay m nh phn. V d cu lnh LOAD (c) s c chuyn thnh 0000,

  cu lnh ADD (cng) s c chuyn thnh 0001. Cc nh dnh cho cc bin

  a, b, c, d, e s c gn a ch ca t ng vi chng. V d bin a s chim vng

  nh bt u bng a ch 00100000, bin b chim a ch 00100010,

  Khi dng cu lnh hp ng: LOAD a s c dch thnh:

  0000 00100000.

  Cc ngn ng lp trnh bc cao

  C th vit trc tip chng trnh bng ngn ng my c khng? C

  th. Tuy nhin, nh ta thy vic lm ny rt vt v v d sinh li. Cc nh lp

  trnh da trn nguyn l my tnh c iu khin bng chng trnh sng to

  ra cc ngn ng lp trnh gn vi ngn ng t nghin, ph hp vi tm l v t

  duy ca ngi lp trnh din t cc thut ton c trong sng v t nhin.

  Vic t ra hp ng l mt c gng bc u gip cho nhng ngi lp

  chng trnh c thun tin hn. Cc cu lnh ca hp ng c gn tn kh

  gn vi ngn ng t nhin, vic dnh vng nh cho cc bin c thc hin

  thng qua tn bin.

  Vn dng t tng dch t ngn ng ny sang ngn ng khc, cc nh tin

  hc sng to ra nhng ngn ng lp khc nhau thun tin hn na vi cc u

  im sau:

  + Cc cu lnh ca ngn ng lp trnh gn vi ngn ng t nghin.

  + Ty theo lnh vc ng dng m cc ngn ng lp trnh mi ny cung cp

  cc phng tin tr gip gii cc bi ton khoa hc, k thut hoc qun l.

  Ngi ta gi cc ngn ng ni trn l cc ngn ng lp trnh bc cao

  phn bit vi cc ngn ng lp trnh bc thp l hp ng v