Bai Tap Tong Hop- Quan Ly Tai Chinh

  • View
    339

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Bai Tap Tong Hop- Quan Ly Tai Chinh

BI TP CHNG 2: GI TR THEO THI GIAN CA TIN 1. Gi s thi im hin ti l ngy 1/1/2007, bn gi 1,000 $ vo ti khon ngn hng vi li sut l 8%. - Nu ngn hng tnh li kp hng nm, bn s c c bao nhiu trong ti khon vo ngy 1/1/2010 ? - Nu ngn hng tnh li kp hng qu, bn s c c bao nhiu trong ti khon vo ngy 1/1/2010 ? - Nu mi nm, t nm 2007 n 2009 vo ngy 1/1 bn gi vo ngn hng mt khon tin l 250$ th bn s c c bao nhiu trong ti khon vo ngy 1/1/2010 ? 2. Mt ngn hng tnh li kp vi li sut 8%/nm. Gi s thi im hin ti l ngy 1/1/2006. c c s d trong ti khon l 1,000$ vo ngy 1/1/2010. - Ti ngy 1/1/2007 bn phi gi bao nhiu tin? - Nu bn khng c mt s tin gi ngay m phi gi 4 khon tin bng nhau vo 1/1 t nm 2007 n 2010 th khon tin phi l bao nhiu? Nu b bn ngh gi thay cho bn s tin nh trn hoc cho bn mt s tin l 750$ vo ngy 1/1/2007 th bn s la chn cch no? - Gi s bn ch c th gi 186.29$ vo mi 1/1 t nm 2007 n 2010 nhng bn vn cn 1,000$ vo 1/1/2010 th lc yu cu li sut kp hng nm l bao nhiu? - Nu bn ch c 750$ vo ngy 1/1/2007 th bn k vng ngn hng tr li kp bao nhiu c s d ti khon l 1,000$ vo ngy 1/1/2010 - gip bn t c mc tiu, b bn cho bn 400$ vo ngy 1/1/2007. Bn i lm thm gi 6 khon tin bng nhau vo mi 6 thng sau . Nu ngn hng tr li sut 8%/nm v ghp li bn nin th s tin mi ln bn gi trong 6 thng l bao nhiu? Li sut hiu lc ca ngn hng lc ny l bao nhiu? 3. Mt c s sn xut mua my cng c v c chn trong 2 phng thc thanh ton: - Tr trong 10 nm, mi nm tr 50 triu, k tr u tin l 1 nm sau ngy mua. - Tr mt k duy nht 4 nm sau ngy mua, s tin phi tr l 450 triu. Hy t vn cho cng ty chn phng n no bit li sut l 20%/nm. 4. Bn quyt nh bt u tit kim mua xe mi trong vng 5 nm. Nu cui mi nm bn tit kim 1,000$, sau 5 nm bn s tch ly c ? bit li sut tit kim l 6%/nm. Nu bn tit kim 1000$ t u nm th kt qu s nh th no? Nu c 6 thng bn dnh c 500$ trong vng 5 nm th kt qu s nh th no? 5. Bn ngh vay th chp 60,000$ mua mt ngi nh mi. Ngn hng yu cu tr li hng nm 7,047.55$ vo cui mi nm trong vng 20 nm ti. Hy tnh li sut hiu lc ca mn vay ny? y l khon vay tr dn u, vy n gc s c hon tr bao nhiu trong nm th 2? 6. Bn c 1,000$ u t vo mt ti khon tr 16%, tnh li kp hng nm. Mt ngi mi gii tm cho bn mt ch gi tin vi an ton tng t, li sut tng t nhng tnh li 1

kp theo qu. Bn d nh gi tin trong vng 2 nm, vy bn s tr ph mi gii ti a l bao nhiu? 7. Ngn hng A tr li sut 8%, gp li hng qu. Ngn hng B mun li sut hiu lc bng vi ngn hng A nhng d nh gp li hng thng. Hy cho bit ngn hng B phi quy nh li sut danh ngha ca n l bao nhiu? 8. Mt doanh nghip i vay 1,000 triu v phi hon tr trong thi gian 5 nm. Mi nm s tin tr (gm c gc v li) bng nhau. Li sut kp tnh trn s d n cn li hng nm l 8%. Hy lp lch trnh tr n, ghi r s n gc v li cn tr mi nm. 9. Gi s bn quyt nh vay th chp 50,000$ vi li sut danh ngha l 8% v i phi thanh ton 6 thng mt ln trong vng 20 nm. Lc ny l trn 1 nm k t khi vay, vy tng li vay bn phi tr trong nm u l bao nhiu? 10. Mt doanh nghip mua mt thit b tr gi 200 triu ng v k vng s thu v mi nm mt khon thu nhp l 47,704,200 ng trong vng 10 nm ti. Hy tnh t sut sinh li ca khon u t trn. 11. Mt ngn hng cho mt cng ty vay mt khon tin l 500 triu v nhn c 805.255 triu sau 5 nm. Tm li sut ca khon tin vay trn. Cng ty trn mun mua mt thit b ca mt cng ty ti chnh tr gi 729.96 triu. Trong 50% tr gi ti sn c thanh ton ngay t ngun vn ch s hu ca cng ty. Phn cn li c thanh ton theo phng thc tr gp. Cng ty ti chnh yu cu cng ty tr mi nm 100 triu ng trong vng 5 nm. Tnh li sut tr gp trong trng hp ny. Gi s doanh nghip c th dng khon vay trn u t vo thit b nh trn, hy xem xt cng ty nn mua tr gp hay vay tin mua thit b.

2

CHNG 3: RI RO V LI NHUN 1. C phiu A c mt phn phi xc sut i vi li nhun k vng nh sau: Xc sut 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 Hy tnh t l li nhun k vng v lch chun ca c phiu A? 2. Hai c phiu A v B c t sut li nhun trong qu kh nh sau (%): Nm 1 2 3 4 5 C phiu A - 10.00 18.50 38.67 14.33 33.00 C phiu B -3.00 21.29 44.25 3.67 28.30 T l li tc (%) 15 0 5 10 25

a. Tnh t sut li nhun bnh qun ca mi c phiu. Gi s bn c danh mc u t gm 50% c phiu A v 50% c phiu B th t sut li nhun trung bnh ca danh mc u t l bao nhiu? b. Tnh lch chun t sut li nhun ca mi c phiu v lch chun t sut li nhun ca danh mc u t? 3. Li nhun k vng ca c phiu A c phn phi nh sau: Nhu cu sn phm cng ty A Yu Di trung bnh Trung bnh Trn trung bnh Mnh Xc sut xy ra nhu cu 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 1.0 T sut li nhun tng ng (%) - 50 -5 16 25 60

Tnh li nhun k vng, lch chun v h s bin i c phiu A. 3

4. Gi s bn thu nhp thng tin v li nhun khi u t vo c phiu X v tri phiu Kho bc tng ng vi ba tnh trng ca nn kinh t nh sau: Nn kinh t Suy thoi Bnh thng Tng trng Xc sut 0.25 0.50 0.25 Li nhun c phiu X (%) - 8.2 12.3 25.8 Li nhun tri phiu (%) 3.5 3.5 3.5

a. Tnh li nhun k vng ca c phiu X v ca tri phiu? b. Tnh lch chun li nhun c phiu X v li nhun tri phiu? c. Tnh li nhun k vng v lch chun ca danh mc u t gm 40% c phiu X v 60% tri phiu. 5. Mt nh u t ang xem xt u t hai c phiu: REE v LAF v c thng tin v hai loi c phiu nh sau: REE LAF Li nhun k vng (%) 12.53 22.34 lch chun (%) 3.2 10.8 hn ch ri ro, nh u t quyt nh u t vo mt danh mc tr gi 100 triu ng gm 62% c phiu REE v 38% c phiu LAF. Bn hy gip nh u t xc nh: a. Li nhun k vng ca danh mc u t l bao nhiu? b. Ri ro ca danh muc u t tng ln hay gim xung so vi u t vo mt c phiu c bit? Bit h s tng quan gia hai c phiu l 0.32 c. Nu bn khuyn nh u t nn thm vo danh mc u t c phiu HAP c li nhun k vng l 15.62%, lch chun l 8.2% vi t trng l 20% v gim bt t trng ca c phiu REE ch cn 42% th lch chun ca danh mc u t mi nh th no? Bit h s tng quan gia c phiu REE v HAP = 0.1, gia LAF v HAP = 0.2

4

CHNG 4: M HNH CAPM 1. Gi s li nhun phi ri ro l 5% v phn b ri ro th trng l 6%. Li nhun k vng ca c phiu c beta = 1.2 l bao nhiu? 2. C phiu A c t sut li nhun l 12%. Gi s li nhun phi ri ro l 5%, li nhun danh mc th trng l 10%. Vy h s beta ca c phiu A l bao nhiu? Nu = 2 th li nhun k vng ca c phiu A l bao nhiu? 3. Mt ngi u t 35 triu ng vo c phiu REE c beta l 0.8 v 40 triu ng vo c phiu HAP c beta l 1.4. Vy danh mc u t ny c beta l bao nhiu? 4. Bn ang xem xt u t vo 4 c phiu vi gi tr nh sau: C phiu A B C D S tin u t 500 1,000 800 700 Beta 0.75 1.1 1.36 1.88

Bit li nhun phi ri ro l 8%, li nhun th trng l 16%. Da theo m hnh CAPM, hy xc nh li nhun k vng ca danh mc u t trn? 5. C phiu A v B c beta ln lt l 1.2 v 1.6. T l li nhun k vng ca mt c phiu bnh qun l 12% v t l li nhun phi ri ro l 7%. Hi t l li nhun k vng ca c phiu ri ro hn vt t l li nhun k vng ca c phiu t ri ro hn l bao nhiu? 6. Gi s Vit Nam li sut phi ri ro l 7.6%. C phiu BPC c beta l 1.7 v li nhun k vng l 17.6%. a. Phn n b ri ro th trng l bao nhiu? b. Gi s bn ang quan tm ti c phiu SAM, hy v ng SML ca c phiu SAM. Nu c phiu SAM c beta = 0.8 th li nhun k vng ca c phiu ny s l bao nhiu? c. Nu bn u t 100 triu ng vo danh mc gm hai c phiu trn v beta ca danh mc u t l 1.07. Bn s u t bao nhiu tin vo mi loi c phiu? xc nh li nhun k vng ca danh mc u t? 7. Bn ang qun l mt danh mc gm 10 c phiu c nm gi theo t trng bng nhau. Beta hin thi ca danh mc l 1.8 v beta ca c phiu A l 2. Nu c phiu A c bn v thay th bng c phiu X. Hi beta ca c phiu X l bao nhiu lm gim beta ca danh mc xung cn 1.7? 5

CHNG 5: PHN TCH TI CHNH DOANH NGHIP Bi 1 Hy in vo ch trng hon thin Bng cn i k ton v cc thng tin v doanh thu v gi vn hng bn. Bit cc s liu ban u nh sau: 1. H s n: 0.5 2. H s kh nng thanh ton nhanh: 0.8 3. Vng quay tng ti sn: 1.5 vng 4. Vng quay hng tn kho: 5 vng 5. K thu n: 36 ngy 6. Li nhun bin gp = (Doanh thu - Gi vn hng bn)/Doanh thu): 0.25 Bng cn i k ton 1 Tin mt 2 3 4 Phi thu khch hng Hng tn kho Ti sn c nh Tng ti sn Doanh thu Gi vn hng bn

? ? ? ? 300,000 ? ?

1 2 3 4

Phi tr ngi bn N di hn Vn ch s hu Li nhun cha phn phi Tng ngun vn

? 60, 000 ? 97, 500 ?

Bi 2 C tnh hnh thc t sau y ca cng ty ABC - H s thanh ton li vay: 4 ln - Tng vn s dng l 3,000 triu, trong vn vay l 1,000 triu, vi li sut vay l 12%/nm. - Bnh qun mt ng doanh thu ch c 0.01 ng li nhun sau thu. - Thu sut thu TNDN l 28% Hy nhn xt: 1. Cng ty ABC c nn i vay hay khng? Ti sao? 2. Tm cc nhn t tc ng ti t sut li nhun trn vn ch s hu 3. Nu cc nhn t khc khng thay i, mun t sut li nhun rng trn vn ch s hu tng 30% th 1 ng vn s dng trong k phi to ra ? ng doanh thu? 4. Cng ty c kh nng tr n ng hn khng, nu k hn xin vay bnh qun l 3 thng? Ti sao? Bi 3 C tnh hnh sau y cng ty A: a. H s n 60% - Khng c n di hn - H s thanh ton ngn hn l 0.8 Kt lun: cng ty A khng mc sai phm s dng vn ngn hn u t di hn 6

b. Ch tiu ROA ca cng ty A l 2.5%: - Trong mt ng doanh thu c 0.0125 ng li nhun sau thu. Cng ty vay vi thi hn vay 6 thng. Kt lun: Cng ty A c kh nng tr n ng hn. c. H s n 60%: T sut li nhun doanh thu (t sut li nhun rng doanh thu) l 1.25% Bnh qun 1 ng vn s dng to ra 2 ng doanh thu. Kt lun: Cng ty vut ch tiu ra: Bnh qun 1 ng vn ch s hu b ra kinh doanh mang li cho ch s hu 0.05 ng li nhun sau thu. d. Doanh thu thun 5,400 triu/nm: - S d hng ho tn kho u nm 500 triu. - S d hng ho tn kho cui k 700 triu Kt lun: Bnh qun c 40 ngy cng ty nhp kho hng ho 1 ln. e. Doanh thu thun 5,400 triu/nm - S d cc khon phi thu u nm 500 triu. - S d khon phi thu cui k 400 triu. Kt lun: Bnh qun cng ty c 15 ln thu c cc khon n thng mi trong 1 nm. Bi 4 Mt doanh nghip c tnh hnh d tr mt hng A ca nm N nh sau (theo n gi bnh qun): (n v: triu ng) - Tr gi hng tn kho u k: 10 - Tr gi vn hng bn nhp v xut trong k nh sau: Qu Nhp Xut I 110 100 II 120 110 III 80 100 IV 150 140 Thu sut thu GTGT: 10%, tnh theo phng php trc tip. Doanh thu tiu th ca c nm cho mt hng A l 700, trong hng b tr li chim 1% doanh thu.

-

Yu cu: 1. Hy xc nh doanh thu thun ca mt hng A. 2. Hy xc nh s vng quay hng tn kho ca mt hng A. Bi 5 C ti liu mt cng ty chuyn sn xut mt loi sn phm nh sau: 1. Trong mt ng doanh thu c 0.12 ng li nhun trc thu v doanh thu thc t t c l 5,000 triu ng. 2. Tng vn sn xut s dng trong nm l 2,000 triu ng trong h s n l 70% li sut vay bnh qun l 8%/nm. 3. Thu sut thu Thu nhp doanh nghip l 28%. Yu cu: 7

-

Tnh s tc ng ca: vng quay tng vn, h s n, t sut li nhun doanh thu ti li nhun rng vn ch s hu ti doanh thu t c (5,000 triu sn