Bai Tap Word-Excel

Embed Size (px)

Text of Bai Tap Word-Excel

TNG CC THU TNG CC THUPhng My tnhBI TP TIN HC VN PHNGMICROSOFT WORD, EXCEL H ni - 2003MC LC22 BI TP WORD..................................................................................................................... 24 BI 1: M MT FILE MI, G VN BN LU VI TN FILE BAITAP1.DOC V NG FILE...................................................... 25 BI 2:TO BNG BIU, TNH TNG, SP XP ............................................................ 25 BI 3: TO CT CHO ON VN BN, TO CH DROP CAPCH NGH THUT V CHN CH NGH THUT....................................................... 26 BI 10: TRN VN BN..................................................................................................... 26 BI 14: PHNG PHP CHN KH GIY,T L, IN N. ......................................... 27 Bi 4: To mu giy mi......................................................................................................... 28 BI 11: V HNH................................................................................................................... 28 ................................................................................................................................................. 28 BI12: TO CT CHO ON VN BN, CHN K HIU C BIT, NH S T NG ...................................................................................................................................... 29 BI 1: M MT FILE MI, G VN BN, LU VI TN FILE BAITAP1.DOC V NG FILE.............................................................................................................................. 1 BI 2: G VN BN V THAY I L, THAY I FONT, NH DNG VN BN. 2 BI 3:T TAB CHO VN BN........................................................................................... 3 BI 4:T TAB V CHN K HIU C BIT. .............................................................. 4 BI 5: TO NG VIN, MU NN CHO ON VN BN V BNG BIU .......... 5 BI 6: TO BNG BIU:....................................................................................................... 6 BI 7:TO BNG BIU, TNH TNG, SP XP .............................................................. 7 BI 8: TO CT CHO ON VN BN, TO CH DROP CAP, CH NGH THUT V CHN CH NGH THUT, CHN HNH NH VO ON VN BN................... 8 BI 9: G TC K VN BN............................................................................................... 9 BI 10: PHNG PHP TRN VN BN........................................................................ 10 BI 11:V HNH:................................................................................................................... 11 ................................................................................................................................................. 11 BI12:TO CT CHO ON VN BN, CHN K HIU C BIT, NH S T NG ...................................................................................................................................... 12 BI 13:NHP CNG THC................................................................................................. 13 BI 14: PHNG PHP CHN KH GIY,T L, IN N. ......................................... 14 BI TP EXCEL .................................................................................................................... 15 BI 1: HC COPY, I TN SHEET, CNG CC SHEET .............................................. 16 BI 2: NH DNG............................................................................................................... 17 BI 3: NHP D LIU, TRNH BY BNG TNH, S DNG HM SUM................... 18 BI 4: S DNG HM RANK, MAX, MIN, AVERAGE................................................... 19 BI 5: S DNG HM IU KIN................................................................................... 20 BI 6: S DNG HM IF, VLOOKUP V HLOOKUP..................................................... 21 BI 7: S DNG HM AVERAGE, VLOOKUP ................................................................ 22 BI 8: S DNG HM LC FILTER .................................................................................. 22 BI 9: S DNG HM DATA SORT .................................................................................. 24 BI 10: S DNG HM IU KIN................................................................................. 25 BI 11: V BIU ............................................................................................................. 26 BI KIM TRA EXCEL C BN ........................................................................................ 27 23BI TP WORD24BI 1: M MT FILE MI, G VN BN LU VI TN FILE BAITAP1.DOC V NG FILE.Trung tm Tin hc v Thng k -Tng cc ThuChng trnh tin hc vn phngTin hc cbn: Bao gm g 10 ngn, Win 98, Word 2000 (cbn). Chng trnh ny dnh cho i tng bt u hc tin hc nhm cung cp nhng kin thc c bn nht ca ca Tin hc nh cch g bn phm c bi bn, cch qun l thng tin trong my tnh v cc bc u ca son tho vn bn. Sau kho hc ny chc chn rng bn nm c cch son tho vn bn mt cch bi bn v nhanh nht phc v trc tip cho cc cng vic hng ngy nh son tho nhng cng vn, hp ng, giy mi v nhng vn bn tng i phc tp.Excel c b n : Gii thiu nhng thao tc v cch tnh ton n gin (vic lm ny trong Word s kh khn hn nhiu).Excel nng cao: Cung cp cc cng c tng hp, phn tch v x l s liu gip vic qun l cu hng cng ty nh, bng lng, qun l vt t, bng im hc sinh. c th tr nn nh nhng hn sau kho hc ny.Tin hc vn phng l cng c khng th thiu trong Cng vic hng ngy ca bn - Chc cc bn thnh cngBI 2:TO BNG BIU, TNH TNG, SP XPKT QU THISTT H TN GII NI SINH IM2. T Hng AnhN H Ni 85. Cao Ho Bnh N H Ni 93. Nguyn Thanh Bnh Nam H Ty 94. L Tuyt Mai N Nam nh 101. Nguyn ThanhNam Nam Bc Giang 10THNG K TRNH CN B TI CC THU25Cc thu:Cp qun lTng sS lng (Cn b)T trng (%)i hcCao ngTrung cpCha qua Ti hcCao ngTrung cpCha qua TVp Cc thu 66 16 28 13 9 24 42 20 14Cc chi cc230 50 103 42 35 22 45 18 15Tng s296 66 131 55 44 22 44 19 15BI 3: TO CT CHO ON VN BN, TO CH DROP CAPCH NGH THUT V CHN CH NGH THUTNgy ca b l thi gian gia nh cng t hp, thp nn ngn nn, trao cho ngi b nhng mn qu vi nhng li yu thng:giu tin c tngnncmt ngy dnh ring cho b l b John. B.Dodd. B ln ln di s bao bc ca ngi cha, ngi u tranh sut cuc i vi cuc sngkhc nghit nui dy con nn ngi 6 aconsmmt m. Khi trthnh ngi ln, J.D mi thu hiu ht sc mnh vshysinhlnlaoca ngi b trong sut nhng nm Nthng"gtrngnuicon". Nm1909 J.Dbt u nung nu tng "Ngy ca b". Ngy l dnh cho nhng ngi bu tin ctchcti Spokane Washington-Mvongy 16.9.1910. Cngthi gian nhn dn trong vng v ccthnhphkhccng bt uknimngyca b. Nm 1966 Tng thng Lindon k quyt nh lyngychnht thba ca thng 6 lm ngy dnh cho nhng ngi b.Th nhng xut pht t tnh yuv tnhnhnvn, rt nhiu quc gia trn th gii tham gia k nim ngy ny.Bn thvo trang web http:\\www.holidayspot.com/fatherday xem sao.BI 10: TRN VN BN.TRNG I HC BCH KHOA H NIGIY BO IMH v tn :a ch :im mn Ton :im mn L :im mn Ho :im tng cng :H ni, ngy thng nm26HIU TRNG PGS TS - Hong Vn PhongYu cu:- To vn bn chnh lag giy bo im theo mu- To mt danh sch gm cc thng tin cn thit nu trong giy bo- Thc hin thao tc trng th theo cc bc hc.BI 14: PHNG PHP CHN KH GIY,T L, IN N.To mt vn bn v t l cho kh giy theo tiu chun sau v in .L trn: 2.5 cm L di: 2.5 cmL tri: 3.5 cm L phi: 2 cmL gy: 0 cmL Header: 1.27 cmL Footer: 1.27 cmChnkh giy A427Bi 4: To mu giy miCNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp - T do - Hnh Phc---------------o0o---------------GIY MINhn dp ngy knim 25 nm thnh lp Cng ty, chng ti xin chn trng knh mi cc bn n d buil k nim v hi tho ca Cng ty chng ti.Knh gi :.............................................................................H v Tn :............................................................................Chc v :.............................................................................Phng ban: ..............................................................................................Vo lc :................................................................................................* S c mt ca cc bn l nim vinh hnh cho cng ty chng ti.* Xin chn thnh cm n cc bn!BI 11: V HNHS tin thu phi np ca mt c s SXKD trong 4 thng u nm 200512 3 4 Thng 10

30

5028Tin BI12: TO CT CHO ON VN BN, CHN K HIU C BIT, NH S T NGVIT NAM COMPUTER EXPORT 971. Cng ty b thuc lnh vc:O K tonO Ngn hngO Gio dcO K thutO C quan thuc chnh phOSn xut cng nghipO Vin thngO Lnh vc khc------------------------------2. Nhng sn phm gii php no bn quan tm ? (C th nh du vo nhiu mc)-Phn cng-Cc ng dng trin khai phn mm- Cc thit b t ng dch v lin quan-Multimedia- Thit b lu tr- Nhng thit b khc ---------------------------3. Bn l: Cng chc Gim c K s Nhn vin Cng nhn n v khc----------------------------4. Bn bit Computer Export 97 qua:C Nhn c giy miC C s gii thiuC Tivi, pht thanh29BI 1: M MT FILE MI, G VN BN, LU VI TN FILE BAITAP1.DOC V NG FILE.Trung tm Tin hc v Thng k-Tng cc ThuTel:9712290Chng trnh tin hc vn phngTin hc c bn: Bao gm g 10 ngn, Win 98, Word 2000 (c bn). Chng trnh ny dnh cho i tng bt u hc tin hc nhm cung cp nhng kin thc c bn nht ca ca Tin hc nh cch g bn phm c bi bn, cch qun l thng tin trong my tnh v cc bc u ca son tho vn bn. Sau kho hc ny chc chn rng bn nm c cch son tho vn bn mt cch bi bn v nhanh nht phc v trc tip cho cc cng vic hng ngy nh son tho nhng cng vn, hp ng, giy mi v nhng vn bn tng i phc tp.Excel c bn: Gii thiu nhng thao tc v cch tnh ton n gin (vic lm ny trong Word s kh khn hn nhiu).Excel nng cao: Cung cp cc cng c tng hp, phn tch v x l s liu gip vic qun l cu hng cng ty nh, bng lng, qun l vt t, bng im hc sinh. c th tr nn nh nhng hn sau kho hc ny.Tin hc vn phng l cng c khng th thiu trong Cng vic hng ngy ca bn Chc cc bn thnh cngBI 2: G VN BN V THAY I L, THAY I FONT, NH DNG VN BN.TNG QUAN V DCH V INTERNETV CC DCH C TRN INTERNETI. MNG INTERNET L G?Mng Internet l mt my tnh c phm vi ton cu, l cu ni thng tin ca hng trm triu ngi trn ton th gii.Internet cho php bn c th giao tip trc tip vi ton th gii v tri thc ca nhn loi ch thng qua mt my tnh nh t ti nh bn.II. CC DCH V TRN INTERNET. 1. E-mail: dch v th tn in t.Dch v e-mail cho php gi v nhn th in t thng qua mng Internet. Bn c c hi lm quen, trao i thng tin v nhn th in t trc tip vi hng trm triu ngi trn th gii ang tham gia cng ng Internet.2. FTP: Dch v truyn v sao chp file.y l dch v cho php sao chp thng tin (theo c hai chiu) t cc "kho" d liu trn Internet vi my tnh c nhn c bn.3. WWW- (World Wide Web)WWW l dch v mi nhng ang pht trin nhanh nht ca Internet. Thng tin t WebServer c truy cp theo cc trang Web Page. Trn Web Page c th loi d liu nh nhc, ho, m thanh, phim..BN MUN HC SU NA HY THAM GIA KHO HC CA CHNG TI2BI 3:T TAB CHO VN BNCHNG TRNH DU LCH - LTThnh ph Lt nm trn Cao nguyn Lm Vin (khong 1500m). Tn gi Lt c ngha l mt dng sui hay mt h nc ca b tc Lt. Nhit ni ny khng qu 180C vo ma h v khng di 100C vo ma ng. Ni y c xem nh quanh nm l ma xun.Khi ti Lt qu khch c th ngh chn ti cc khch sn sau:TN KHCH SNA CH IN THOIAnh o..........................................50-52 Ho Bnh Quarter...............84.63.789003La Vy Hotel....................................2b Lu Gia St.................................84.63.435445Mimosa Hotel.................................170 Phan nh Phng...................84.63.4344452QU KHCH C THDNG CHN TI NH HNG.TN NH HNG A CH IN THOIShanghai Restaurant.......................8 Ho Bnh Quarter......................84.63.3245355Thanh The Restaurant.....................118 Phan nh Phng...................84.63.3545465Thu T Restaurant........................1 yesin..........................................84.63.5424354NU CC BN C NHU CU XIN MI IN THOI THEO S IN THOI SAUMOBI:09049735733BI 4:T TAB V CHN K HIU C BIT.TRUNG TM O TO V PHT TRIN TIN HC HON KIM- H NIW 8765445-9882952N GHI DANHTIN HC- MY TNH-IN TH v tn hc vin:.......................................................................................................Sinh ngy...........................................................Ti (Tnh)..........................................a ch H Ni (y )............................................................................................Trnh vn ho(nu l sinh vin th ghi trng)......................................................Bn s hc chng trnh sau:NHM VN PHNG: Tin hc c bn Microsoft ExcelMicrosoft word (c bn) Microsoft Excel (nngcao)Microsoft word (nng cao)NHM LP TRNHPascal (c bn) Foxpro (c bn)Pascal (nng cao) Foxpro (lp trnh)Pascal ( ho) Visual FoxproAccess (c bn) C++Access (nng cao) Visual BasicNHM HOCorelDraw PhotoshopAutoCadGhi ch:- Gim10% hc ph cho sinh vin, hc sinh- Gim 10% hc ph cho hc vin hc chng trnh tip theo- Min ph mt kha hc Internet cho hc vin hc thnh nghH ni, ngy . thng nm 2002HC VIN K TN4BI 5: TO NG VIN, MU NN CHO ON VN BN V BNG BIULCH THI UCHUNG KT: NHT BN-BRAXIN( ti Yokohama, Nht Bn)TVV3-THVN TNG THUT TRC TIP TRN U V L TRAO GII LC 17H00 NGY 10-6Tranh gii 3: PHP- AUSTRALIATi Ulsan, Hn QucTVV3-THVN TNG THUT TRC TIP TRN U V L TRAO GII LC 17H00 NGY 10-6NHT BN-PHP 5,503,601,50NHT BN THNG PHP THNGHAIIHOAi s thng5BI 6: TO BNG BIU:TH GII DU LCHCho mng quc khnh 2-9Tiu chun quc t Gi Khi hnhTRUNG HOA HUYN B1. Bc Kinh (7 ngy-my bay)2. Thng Hi- Bc Kinh 15 ngy3. Hng Chu- T Chu- Nam Kinh- Thng Hi- Bc Kinh (14 ngy)4. HngKng-Bc Kinh- ThngHi- QungChu- Thm Quyn(15 ngy)5. HNi-TyAn(LngMTnThuHong)-Bc Kinh ( 11 ngy).6. H Ni- Trnh Chu- Ph Khai Phong- Thiu Lm T- Lc ng- Bc Kinh (20 ngy)HNG KNG - THI LAN- M ALASIA-SINGAPORE (KHCH C H CHIU)8. Hng Kng- Thm Quyn-Qung Chu ( 5 ngy)9. Hng Kng- Macao- Thm Quyn (10 ngy)CHU U- CHU Cc- B- H Lan (5 ngy)H Ni- Sedney- Merbournel (7 ngy)Hy ng k cho ng ngy Quc khnhVICTORIA CORPH NI REDTOURSTr s 130 LDun - H NiEmail:[email protected] v x ltrung tm Cp o ton v ghi danh thuChuyn ph nTW P BNV N6BI 7:TO BNG BIU, TNH TNG, SP XP KT QU THISTT H TN GII NI SINH IM2. T Hng AnhN H Ni 85. Cao Ho Bnh N H Ni 93. Nguyn Thanh Bnh Nam H Ty 94. L Tuyt Mai N Nam nh 101. Nguyn ThanhNam Nam Bc Giang 10H ni,ngy 19 thng 9 nm 2002GIM CKT QU THICp qun lNghip v tin hc Thi gian cng tc Cp o to L thuyt Hng dnDi 3 nmT 3 nm tr ln TW P1 53 23 4 1 5 32 32 68 3 52 45 43 56 12 3 23 32 43Tng s 141 103 10 76 82 507BI 8: TO CT CHO ON VN BN, TO CH DROP CAP, CH NGH THUT V CHN CH NGH THUT, CHN HNH NH VO ON VN BN.Ngy ca b l thi gian gia nh cng t hp, thp nn ngn nn, trao cho ngi b nhng mn qu vi nhng li yu thng:gi utin c tng nn c mt ngy dnh ring cho b l b John. B.Dodd. B ln ln di s bao bc ca ngi cha, ngi u tranh sutcuc i vi cuc sng khc nghit nui dy con nnngi 6acon sm mt m. Khi tr thnh ngi ln, J.D mi thuhiuht sc mnh v s hy sinh ln lao ca ngi b trong Nsut nhngnmthng "g trng nui con". Nm 1909 J.Dbt u nung nu tng "Ngy ca b". Ngy l dnhchonhngngi b u tin c t chc ti Spokane Washington- M vo ngy 16.9.1910. Cng thi giannhndn trong vng v cc thnhphkhccng bt uknimngy ca b. Nm 1966 TngthngLindonk quyt nh ly ngy ch nht thba ca thng 6 lm ngy dnh cho nhng ngi b.Th nhng xut pht t tnh yu v tnh nhn vn, rt nhiu quc gia trn th gii tham gia k nim ngy ny.Bn th vo trang web http:\\www.holidayspot.com/fatherdayxem sao.8BI 9: G TC K VN BN-To mt vn bn mu v thc hin theo yu cu sau:+ G tc k on vn bn+ t s trang t ng+ To tiu chn ngy, thng, gi cho tiu ( Header , Footer)9BI 10: PHNG PHP TRN VN BN.TRNG I HC BCH KHOA H NIGIY BO IMH v tn :...........................................................................................a ch :...........................................................................................im mn Ton :...........................................................................................im mn L :...........................................................................................im mn Ho :...........................................................................................im tng cng :...........................................................................................H ni, ngy thng nmHIU TRNGHong Vn Phong********************************************************CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp- T do - Hnh Phc====o0o====GIY MI* Nhn dp ngy k nim 25 nm thnh lp Cng ty, chng ti xin chn trng knh mi cc bn n d buil k nim v hi tho ca Cng ty chng ti.Knh gi :.........................................................................................H v Tn :.........................................................................................10Chc v :.........................................................................................Phng ban : .........................................................................................Vo lc :.........................................................................................* S c mt ca cc bn s l nim vinh d cho Cng ty chng ti* Chng ti xin chn trng cm n cc bn!GIM CNguyn Vn AnBI 11:V HNH:n v x l trung tmB nh trongB nh ngoiThit b xut Thit b nhp12 3 4 Thng 10305010 triu11BI12:TO CT CHO ON VN BN, CHN K HIU C BIT, NH S T NGVIT NAM COMPUTER EXPORT 971. Cng ty b thuc lnh vc:O K tonO Ngn hngO Gio dcO K thutO C quan thuc chnh phOSn xut cng nghipO Vin thngO Lnh vc khc------------------------------2. Nhng sn phm gii php no bn quan tm ? (C th nh du vo nhiu mc)-Phn cng-Cc ng dng trin khai phn mm- Cc thit b t ng dch v lin quan-Multimedia- Thit b lu tr- Nhng thit b khc ---------------------------3. Bn l: Cng chc Gim c K s Nhn vin Cng nhn n v khc----------------------------4. Bn bit Computer Export 97 qua:C Nhn c giy miC C s gii thiuC Tivi, pht thanh12BI 13:NHP CNG THC1. Phng trnh bc hai: ax2 + bx + c =0 c nghim kp: x1,2=ab2 nu />0 , c nghim kp x=-b/2a nu /=0, v nghim nu /=20 th thng l 10% lng c bn2. Nu ngy cng l l > =15 v =8, v im TB 20 th mc hc bng l 300000, ngoi ra khng c hc bngBI 8: S DNG HM LC FILTERS TTH V TNNGY SINHPHI NI SINH IM1 Tun T nh 19-8-1994 Nam H ni 72 Nguyn Thnh ng 13-7-1978 N Hi Phng 93 ng ng Bch 20-3-2000 N TP HCM 7.54 La Thng Hi 15-9-1992 Nam H ni 105 Hong Nhun Khi 2-9-1976 Nam Hi Phng 9.56 Tn Ti Sn 19-8-1994 Nam TP HCM 87 Nguyn Chung Tm 13-7-1978 Nam H ni 98 Trn Hoan Tm 2-9-1976 N Hi Phng 7.59 L Pht Thu 13-7-1978 N TP HCM 1010 Trn Trung Vn 20-3-2000 N Hi Phng 8YU CU:1. Da vo bng trn hy lc ra danh sch nhng ngi c im >82. Lc ra danh sch nhng ngi c im =83. Lc ra danh sch nhng ngi < 20 tui4. Lc ra danh sch nhng ngi sinh ra Hi Phng hoc H NiBI 9: S DNG HM DATA SORTBNG THEO DI BN HNGSTT TN HNG S LNG V TNH DOANH S NGI BN1 N IN 149 B $22,000Tun T2 N P 43 CI $55,000Nguyn Thnh3 BNG KEO 45 CUN $1,000ng ng4 BIN TH 32 CI $255,000La Thng5 CNG TC 46 CI $5,000Hong Nhun6 CU CH 67 CI $4,000Tn Ti7 CU GIAO 73 CI $5,000Nguyn Chung8 DY IN 23 CUN $75,000Trn Hoan9 BNG N 74 CI $9,000L Pht10 MY IN 26 CI $12,000Trn TrungYU CU:1. in du tin t vo doanh s bn2. Sp xp ct doanh s theo th t gim dn, nu doanh s bng nhau th sp xp tn ngi bn theo th t tn dn.BI 10: S DNG HM IU KIN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMc lp - T do - Hnh phc===o0o===BNG TIN THNGS TT M NV H V TNPHNG BANCHC VLNG THNG1 A01 Tun T K hoch G 500,0002 B01 Nguyn Thnh Hnh chnh P 400,0003 A02 ng ng K hoch TP 300,0004 C03 La Thng K ton NV 500,0005 C02 Hong Nhun K ton TP 250,0006 B02 Tn Ti Hnh chnh NV 500,0007 B02 Nguyn Chung Hnh chnh NV 500,0008 C01 Trn Hoan K ton NV 500,0009 C04 L Pht K ton TP 250,00010 A05 Trn Trung K hoch TP 300,000YU CU:1. Tnh thng theo tiu chun:- Nu chc v l G th thng 10% lng, PG thng 15% lng, TP thng 20% lng, Nhn vin thng 25% lng2. Tnh tng s tin lng phi tr cho nhng ngi c chc danh l nhn vin.3. m xem c bao nhiu ngi c s tin thng t 100.000 tr ln.S TTM NV H V TNPHNG BANCHC VLNG THNG1 A01 Tun T K hoch G 500,000 50,0002 B01 Nguyn Thnh Hnh chnh P 400,000 60,0003 A02 ng ng K hoch TP 300,000 60,0004 C03 La Thng K ton NV 500,000 125,0005 C02 Hong Nhun K ton PP 250,000 62,5006 B02 Tn Ti Hnh chnh NV 500,000 125,0007 B02 Nguyn Chung Hnh chnh NV 500,000 125,0008 C01 Trn Hoan K ton NV 500,000 125,0009 C04 L Pht K ton PP 250,000 62,50010 A05 Trn Trung K hoch TP 300,000 60,000BI 11: V BIU NMHP NG1992 1993 1994K KTTHC HIN%THC HINK KTTHC HIN%THC HINK KTTHC HIN%THC HINXut khu 42 22 52% 73 58 79% 133 130 98%Nhp khu 70 52 74% 183 152 83% 153 120 78%Tng cng 112 74 66% 256 210 82% 286 250 87%YU CU :1. V biu th hin % thc hin ca nm 1992 (biu 1)2. V biu th hin % thc hin ca nm 1993 (biu 2)3. V biu th hin % thc hin ca nm 1994 (biu 3)Xut khuNhp khu77%78%79%80%81%82%83%84%1Xut khuNhp khuXut khuNhp kh uBI KIM TRA EXCEL C BN1. Lp s b thu cho h khon2. Lp s b thu nh, t