Bai01 - Tong Quan

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 27/01/2015

  1

  Phn tch v Thit kTHUT TON

  H i Dng

  duonghd@mta.edu.vn

  Web: fit.mta.edu.vn/~duonghd

  Bi 1 - Gii thiuPHN TCH V THIT K THU TON

 • 27/01/2015

  2

  NI DUNG

  I. Gii thiu1. Mc ch

  2. Ni dung mn hc

  3. Hnh thc Kim tra, Thi v nh gi kt qu

  4. Ti liu tham kho

  II. Thut ton1. nh ngha

  2. Tnh cht

  3. Biu din

  NI DUNG

  III. phc tp thut ton1. Gii tiu

  2. Hng tip cn

  3. Phn lp phc tp

  IV. Bi tp

 • 27/01/2015

  3

  I. Gii thiu

  1. MC CH Cung cp kin thc v vic nh gi thut ton

  L thuyt Thc nghim

  Kin thc, k thut v gii quyt bi ton trn my tnh: Trc tip Gin tip

  Thit k thut gii Chia tr Quy hoch ng Tm kim cc b

  I. Gii thiu

  2. NI DUNG

  Tng quan v thut ton v phc tp ca thut ton

  nh gi thut ton: L thuyt (ton hc s cp)

  Thc nghim

  quy v phng php nh gi

  nh gi mt s thut ton thng dng Thut ton tm kim

  Thut ton sp xp

 • 27/01/2015

  4

  I. Gii thiu

  2. NI DUNG

  Cc phng php gii quyt bi ton trn my tnh Trc tip

  Gin tip

  K thut thit k thut ton Chia tr

  Gii thut tham lam

  Quy hoch ng

  Tm kim cc b

  I. Gii thiu

  3. HNH THC KIM TRA

  10% Chuyn cn

  20% Thng xuyn (bi tp, bi kim tra)

  70% Thi cui k (vn p): Sinh vin thc hin 1 bi tp ln vi yucu: Ci t thut ton cho bi ton t ra,

  Chy vi d liu pht sinh ngu nhin, m s php gn v so snh, v th, tnh phng sai, lch chun -> c lng phc tp ca thut ton

  Tnh ton bng l thuyt v so snh vi thc nghim.

  Vit bo co, vn p tr li cc cu hi t ra.

 • 27/01/2015

  5

  I. Gii thiu

  4. TI LIU THAM KHO

  Slide bi ging.

  Bi ging Thit k v nh gi Thut ton, Trn Xun Sinh, NXB, HQG, 2010.

  Cm nang thut ton, Robert Sedgewich - Trn an Th dch (ti bnln 2), NXB KHKT, 2006.

  Cu trc d liu v gii thut, Trn Xun Li, NXB H Quc Gia, 2006.

  Gii mt bi ton trn my tnh nh th no (3 tp), Hong Kim, NXB Gio dc, 2005.

  I. Gii thiu

  4. TI LIU THAM KHO

  Gii thut v lp trnh (bi ging chuyn ), L Minh Hong, HSP, 2002.

  Computer Algorithms Introduction to Design and Analysis, Addison-Wesley, 1988.

  Algorithms and Complexity, Herbert S. Wilf, University of Pennsylvania, Philadelphia 1999.

  Algorithm Design, Jon Kleinberg, Eva Tardos Pearson, 2006.

 • 27/01/2015

  6

  II. Thut ton

  1. NH NGHA

  C nhiu cch pht biu c chp nhn, trong :

  1)

  2)

  II. Thut ton

  2. TNH CHT

 • 27/01/2015

  7

  II. Thut ton

  2. TNH CHT

  II. Thut ton

  2. TNH CHT

 • 27/01/2015

  8

  II. Thut ton

  2. TNH CHT

  II. Thut ton

  3. BIU DIN THUT TON

 • 27/01/2015

  9

  II. Thut ton

  4. THUT GII

  III. phc tp thut ton

  1. GII THIU

  Kch thc ca bi ton n (c th hiu l s phn t cn phi x l ca biton) V d: Sp xp mt danh sch n sinh vin

  Tm phn t X trong mt mng c n phn t

  Vi 1 bi ton c th c nhiu thut gii (chng trnh) Chng trnh 1

  Chng trnh 2

  Chng trnh (thut gii) no tt?

 • 27/01/2015

  10

  III. phc tp thut ton

  1. GII THIU nh gi phc tp thi gian tnh ton

  (V thi gian cn ph thuc vo mt my tnh c th)

  nh gi theo tng s cc php ton c bn (gn, so snh)

  V vic nh gi ph thuc vo n nn phc tp thut ton c hiunh mt hm ph thuc vo n, f(n)

  III. phc tp thut ton

  2. HNG TIP CN

  nh gi f(n) nh th no?

 • 27/01/2015

  11

  III. phc tp thut ton

  2. HNG TIP CN

  Hng tip cn thc nghim

  III. phc tp thut ton

  2. HNG TIP CN

  c lng tim cn(l thuyt):

  ngha:

  nh ngha:

 • 27/01/2015

  12

  III. phc tp thut ton

  2. HNG TIP CN

  c lng tim cn(l thuyt):

  III. phc tp thut ton

  2. HNG TIP CN

  c lng tim cn(l thuyt):

 • 27/01/2015

  13

  III. phc tp thut ton

  2. HNG TIP CN

  c lng tim cn(l thuyt):

  III. phc tp thut ton

  2. HNG TIP CN

  c lng tim cn(l thuyt):

 • 27/01/2015

  14

  III. phc tp thut ton

  2. HNG TIP CN

  c lng tim cn(l thuyt):

  III. phc tp thut ton

  2. HNG TIP CN

  c lng tim cn(l thuyt):

 • 27/01/2015

  15

  III. phc tp thut ton

  2. HNG TIP CN

  c lng tim cn(l thuyt):

  III. phc tp thut ton

  3. PHN LP CC HM

 • 27/01/2015

  16

  III. phc tp thut ton

  3. PHN LP CC HM

  III. phc tp thut ton

  3. PHN LP CC HM

 • 27/01/2015

  17

  III. phc tp thut ton

  4. MT S VN KHC

  S ph thuc/khng ph thuc vo phn b d liu

  III. phc tp thut ton

  4. MT S VN KHC

  Tnh O (ln) da trn quy tc Cng/Nhn

 • 27/01/2015

  18

  NI DUNG BI HC

  I. Gii thiu

  II. Thut ton

  III. phc tp thut ton

  IV. Bi tp

  1. Nu nh ngha, tnh cht v cc cch thc biu din thut ton

  2. Cho cc bi ton sau:a) Tnh nghim phng trnh bc 2: ax2+bx+c=0, a0.

  b) Tnh tng bnh phng ca n s t nhin u tin.

  c) Tm s c gi tr x trong dy x1, x2,,xn.

  d) Tm s c gi tr ln nht trong dy x1, x2,,xn.

  Hy tm thut ton gii bi ton trn, m t cc thut ton s dng ngnng t nhin v ch ra cc tnh cht ca thut ton .

  3. M t cc thut ton trong bi 2 dng s khi.

  4. M t cc thut ton trong bi 2 dng gi m.