of 4 /4

Baletti a 4 flauti 1 - scholacantorum.kalisz.pl a 4 flauti.pdf · Title: D:\Iza nuty\Skanowane - Schola Cantorum 2\Flauto Dolce - Drezdenko\Baletti a 4 flauti 1.jpg Author: PDFCreator

Embed Size (px)

Text of Baletti a 4 flauti 1 - scholacantorum.kalisz.pl a 4 flauti.pdf · Title: D:\Iza nuty\Skanowane -...

Page 1: Baletti a 4 flauti 1 - scholacantorum.kalisz.pl a 4 flauti.pdf · Title: D:\Iza nuty\Skanowane - Schola Cantorum 2\Flauto Dolce - Drezdenko\Baletti a 4 flauti 1.jpg Author: PDFCreator
Page 2: Baletti a 4 flauti 1 - scholacantorum.kalisz.pl a 4 flauti.pdf · Title: D:\Iza nuty\Skanowane - Schola Cantorum 2\Flauto Dolce - Drezdenko\Baletti a 4 flauti 1.jpg Author: PDFCreator
Page 3: Baletti a 4 flauti 1 - scholacantorum.kalisz.pl a 4 flauti.pdf · Title: D:\Iza nuty\Skanowane - Schola Cantorum 2\Flauto Dolce - Drezdenko\Baletti a 4 flauti 1.jpg Author: PDFCreator
Page 4: Baletti a 4 flauti 1 - scholacantorum.kalisz.pl a 4 flauti.pdf · Title: D:\Iza nuty\Skanowane - Schola Cantorum 2\Flauto Dolce - Drezdenko\Baletti a 4 flauti 1.jpg Author: PDFCreator