of 22 /22
Pembebanan fc' = 25 MPa h= 500 mm fy tul. Utama = 400 MPa b= 300 mm fy sengkakng = 240 MPa d' = 61 mm Berat jenis beton = 2400 Ø sengkang = 10 mm β = 0.85 D tul. Utama = 22 mm d= 439 mm SNI 03-2847-2002 Pasal 23.3.1 a. Gaya aksial tekan terfaktor pada komponen struktur tidak boleh meleib b. Bentang bersih minimum Ln = 6500 mm > 4 x d = 1756 mm c. Perband. lebar dan tinggi balok b/ 0.6 > 0.3 d. lebar balok (b) = 300 mm > 250 mm e. Lebar balok (b) < (b)kolom + 1.5d 300 < 1158.5 mm Pembebanan SAP2000 V.14 kg/m 3

balok induk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

spil

Text of balok induk

balok induk lt1&2

Pembebananfc'=25MPah=500mmfy tul. Utama=400MPab=300mmfy sengkakng=240MPad'=61mmBerat jenis beton=2400kg/m3 sengkang=10mm=0.85D tul. Utama=22mmd=439mm

SNI 03-2847-2002 Pasal 23.3.1a. Gaya aksial tekan terfaktor pada komponen struktur tidak boleh meleibihi0.1 x Ag x fcb. Bentang bersih minimumLn=6500mm >4 x d=1756mmok!!c. Perband. lebar dan tinggi balok b/h =0.6>0.3ok!!d. lebar balok (b)=300mm >250mmok!!e. Lebar balok (b) < (b)kolom + 1.5d300 25 mmok!!momen kapasitasa=[(As x fy)-(As' x fs)]/( x fc x b)=90.3374207518mmMn=[(As x fy)-(As' x fs)]x[d-(a/2)]+[As' x fs x (d-d')]=353973651.92856Nmm>331798250Nmmok!!

Penulangan LapanganMu lapangan max=10726.26KgmMn lapangan max=134078250NmmXb=(600/(600+fy))x d =263.4mmXmax=0.75 x Xb=197.55mmDicoba x=50

Cc = T1=0.85 x fc' x x X x b=270937.5Asc=Cc/fy=677.34375mm2Mnc=Asc x fy x (d - (0.85 x X)/2)=113184140.625NmmMn - Mnc=Mu/0,8 -Mnc=20894109.375Nmm> 0Karena Mn - Mnc > 0 maka perlu tulangan tekanTulangan RangkapCs = T2=(Mn - Mnc)/(d - d')=55275.4216269841s'=(0.003 x (X - d'))/x=-0.00066y'=fy/Es=0.002fs'=s' x Es=-132Nmm< fyBelum lelehAs'=Cs/ (fs' -(0.85 x fc))=-360.687906212mm2Ass=Cs/fy=138.1885540675mm2As=Asc + Ass=815.5323040675mm2

jumlah tulangann=As/ (0.25 x x d2)=2.1453883875dipasang tulangan tarik 3D201140.3981332531mm2n=As'/ (0.25 x x d2)-0.9488473254dipasang tulangan tekan1D20380.1327110844mm2 0.5 x As (ok!!!)KontrolJarak=(b - 2x40 - 2.seng - n.D tul)/ n-1=67mm< 25 mmok!!

momen kapasitasa=[(As x fy)-(As' x fs)]/( x fc x b)=79.4253758689mmMn=[(As x fy)-(As' x fs)]x[d-(a/2)]+[As' x fs x (d-d')]=183206746.605902Nmm>134078250Nmmok!!

Penulangan Geser TumpuanTumpuan kanan terpasang atas ( - )6D202280.7962665062mm2a=(As x 1.25fy)/ ( x fc x b)=178.8859816868mmMpr -=As x 1.25fy x (d - a/2)=398634160.707744Nmm

bawah ( + )3D201140.3981332531mm2a=(As x 1.25fy)/ ( x fc x b)=89.4429908434mmMpr -=As x 1.25fy x (d - a/2)=224817235.301463Nmm

L=6500mmGeser Tump Kiri=9636.75Kg=96367.5N

Vc kiri=[(Mpr-)+(Mpr+)]/L + Vu=192283.099386032NVc kanan=[(Mpr-)+(Mpr+)]/L - Vu=-451.900613968NTumpuan kiri terpasang (tulangan terpasang sama dengan kanan tump)Geser Tump Kanan=9594.71Kg=95947.1N

Vc kiri=[(Mpr-)+(Mpr+)]/L + Vu=191862.699386032NVc kanan=[(Mpr-)+(Mpr+)]/L - Vu=-31.500613968NGeser Gempa>0.5 Total geser Max96367.5>0.5 x192283.09938603296367.5>96141.549693016Nok!!Vs=Vu/ =256377.465848043Ntulangan geser 4kaki 10 mmAv=314.159265359mm2S=(Av x fy x d)/ Vs=129.1058092361mmKontrol kuat geser Vs max SNI 2847, pasal 13.5.6.9Vs max=2/3 x b x d x fc=439000NVs max>Vs439000>256377.465848043Nok!!Direncanakan S = 100 mm dipasang sejauh sendi plastis 2h=1000mm1. S4 x d=1762mmok!!c. Perband. lebar dan tinggi balok b/h =0.6>0.3ok!!d. lebar balok (b)=300mm >250mmok!!e. Lebar balok (b) < (b)kolom + 1.5d300169931500Nmmok!!

Penulangan LapanganMu lapangan max=7613.12KgmMn lapangan max=95164000NmmXb=(600/(600+fy))x d =264.3mmXmax=0.75 x Xb=198.225mmDicoba x=35

Cc = T1=0.85 x fc' x x X x b=189656.25Asc=Cc/fy=474.140625mm2Mnc=Asc x fy x (d - (0.85 x X)/2)=80722441.40625NmmMn - Mnc=Mu/0,8 -Mnc=14441558.59375Nmm> 0Karena Mn - Mnc > 0 maka perlu tulangan tekanTulangan RangkapCs = T2=(Mn - Mnc)/(d - d')=37904.3532644357s'=(0.003 x (X - d'))/x=-0.0021y'=fy/Es=0.002fs'=s' x Es=-420Nmm< fyBelum lelehAs'=Cs/ (fs' -(0.85 x fc))=-85.9022170299mm2Ass=Cs/fy=94.7608831611mm2As=Asc + Ass=568.9015081611mm2

jumlah tulangann=As/ (0.25 x x d2)=2.0065038705dipasang tulangan tarik 3D20850.5862109594mm2n=As'/ (0.25 x x d2)-0.3029753454dipasang tulangan tekan1D20283.5287369865mm2 0.5 x As (ok!!!)KontrolJarak=(b - 2x40 - 2.seng - n.D tul)/ n-1=71.5mm< 25 mmok!!

momen kapasitasa=[(As x fy)-(As' x fs)]/( x fc x b)=72.0496555166mmMn=[(As x fy)-(As' x fs)]x[d-(a/2)]+[As' x fs x (d-d')]=140411873.766918Nmm>95164000Nmmok!!

Penulangan Geser TumpuanTumpuan kanan terpasang atas ( - )4D191134.1149479459mm2a=(As x 1.25fy)/ ( x fc x b)=88.9501919958mmMpr -=As x 1.25fy x (d - a/2)=224568881.693826Nmm

bawah ( + )3D19850.5862109594mm2a=(As x 1.25fy)/ ( x fc x b)=66.7126439968mmMpr -=As x 1.25fy x (d - a/2)=173155399.193731Nmm

L=6500mmGeser Tump Kiri=7054.49Kg=70544.9N

Vc kiri=[(Mpr-)+(Mpr+)]/L + Vu=131733.250905778NVc kanan=[(Mpr-)+(Mpr+)]/L - Vu=-9356.549094222NTumpuan kiri terpasang (tulangan terpasang sama dengan kanan tump)Geser Tump Kanan=6985.27Kg=69852.7N

Vc kiri=[(Mpr-)+(Mpr+)]/L + Vu=131041.050905778NVc kanan=[(Mpr-)+(Mpr+)]/L - Vu=-8664.3490942221NGeser Gempa>0.5 Total geser Max70544.9>0.5 x131733.25090577870544.9>65866.625452889Nok!!Vs=Vu/ =175644.334541037Ntulangan geser 3kaki 10 mmAv=235.6194490192mm2S=(Av x fy x d)/ Vs=141.8189104442mmKontrol kuat geser Vs max SNI 2847, pasal 13.5.6.9Vs max=2/3 x b x d x fc=440500NVs max>Vs440500>175644.334541037Nok!!Direncanakan S = 100 mm dipasang sejauh sendi plastis 2h=1000mm1. S