BẢN TIN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC CMC .ĐIỂM TIN CẬN CẢNH NGƯỜI CMC CHUYÊN ĐỀ TRÀ ... Nguyễn Kim Cương Tạ Hoàng Linh Lê Thanh Sơn

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of BẢN TIN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC CMC .ĐIỂM TIN CẬN CẢNH NGƯỜI CMC...

 • NGI CMCS THNG 10 - 2017

  CMCBN TIN NI B CA TP ON CNG NGH CMC

  S 63 - THNG 10 - 2017

  IM TIN CN CNH NGI CMC CHUYN TR

  HNG TI TNG LAI Swww.cmc.com.vn

  ng

  Tr. 12KHAI TRNG TI NHT BN!CMC JAPAN CHNH THCChc mng

 • NGI CMC S THNG 10 - 2017

 • NGI CMCS THNG 10 - 2017

  CMCCHU TRCH NHIM XUT BNNguyn Trung Chnh

  CHU TRCH NHIM NI DUNGBan Marketing & Truyn thng

  HI NG C VNNguyn Phc HiHong Ngc HngH Thanh TngNguyn Hng SnNguyn Kim CngT Hong LinhL Thanh Sn

  BAN BIN TPNguyn Thnh LuNguyn Hoa VnNguyn Yn Chi

  THIT K M THUT - HNH NHV Vn nhL Hong

  TA SONTng 17, CMC TOWERPh Duy Tn, Cu Giy, HNT: (84.24) 3795 8668FAX: (84.24) 3795 8989Tin bi xin gi v: bantruyenthong@cmc.com.vn

  Kh: 19x27cmGiy php xut bn s: 3866/GP-XBBT-STTTT Do S Thng tin v Truyn thng HNCp ngy: 20/09/2017In ti Cng ty In Ph S

  Ngy 5-8/10: Hi ngh khch hng CMS 2017 ti Singapore

  Ngy 6/10: CMC tham d Hi tho Vietnam Finance 2017

  Ngy 10/10: CMC SI Si Gn nhn gii thng Tch hp h thng c a chung nht do c gi bo PC World bnh chn

  Ngy 16/10: Khai ging kha hc Global Developer Passport Program 2

  Ngy 18/10: Leader Talk: Chia s kinh nghim Kinh doanh quc t - din gi ng Tng Sn, DCEO CMC Telecom.CMC Telecom tham gia Hi ngh xc tin u t quc t ngnh Thng tin - Truyn thng

  Ngy 19/10:CMC Soft v Hc vin Qun l gio dc k hp tc v cung cp nhn lcTrung tm Kinh doanh quc t - CMC Telecom chi nhnh min Nam tham gia VNITO 2017

  Ngy 20/10: CMC SI Si Gn t chc s kt 6 thng u nm

  Ngy 25/10: CMC SI Si Gn tham gia Ta m Smart CityCMC Soft v Lin minh CMC SI H Ni CMC SI Si Gn lt vo Top 50 Doanh nghip CNTT hng u Vit Nam

  Ngy 26/10: CMC Telecom tip n on lm vic ca Ph TG Ngn hng Quc t Vit Nam (VIB)

  Ngy 29/10: Nhm chy b CFR (CMC n Friends Runner) tham gia gii chy LongBien Marathon 2017

  Ngy 3/11: CMC SI Si Gn t chc Connection Day 2017

  Ngy 7/11: Khai trng CMC Japan ti Nht Bn

  im li cc s kin ni bt trong thng 10

 • NGI CMC S THNG 10 - 2017

  04| IM TIN

  Ngy 10/10 va qua ti Thnh ph H Ch Minh din ra L trao gii Sn phm CNTT - TT a chung nht. CMC SISG tip tc khng nh v tr dn dt th trng khi t s lng bnh chn cao (81%) v dch v Tch hp h thng c a chung nht t c gi ca tp ch PC World, b xa FIS (8%) v Lc Vit (6%).

  Gii Sn phm CNTT - TT c a chung nht c t chc t ngy 15/7 n ngy 31/8/2017 ti a ch: binhchon.pcword.com.vn/2017 vi 11,692 lt bnh chn hp l chnh thc khp li, l din 40 thng hiu c bnh chn cao nht t c gi, th hin chnh xc nht kin ca bn c v nhng ngi s dng cc sn phm - dch v CNTT - TT.

  Gii thng bnh chn 50 Doanh nghip CNTT hng u Vit Nam l s kin thng nin v uy tn trong ngnh, c VINASA khi xng t nm 2014 vi mc ch vinh danh nhng doanh nghip cng ngh hng u Vit Nam, ng thi qung b v gii thiu cc doanh nghip vi cc i tc tim nng trong nc v quc t. Nm nay, CMC vinh d c cc i din CMC Soft v s hp lc gia CMC SI HN - CMC SI SG lt vo Top 50 Doanh nghip CNTT hng u Vit Nam do Hip hi VINASA bnh chn.

  Ch L Th Giang Phng - TP.Marketing, CMC SISG - ng th 3 t tri qua, i din nhn gii

  CMC SISG t 81% bnh chn ti gii Best Cup 2017

  CMC Soft & CMC SI HN - CMC SI Si Gn lt Top 50 Doanh nghip CNTT hng u Vit Nam

 • NGI CMCS THNG 10 - 2017

  |05IM TIN

  Ngy 6/10, CMC tham d hi tho Vietnam Finance 2017 - s kin v CNTT ln v uy tn nht trong lnh vc ti chnh. y cng l din n kt ni v chia s thng tin hiu qu v cc gii php CNTT hin i nhm h tr cho khi ti chnh Vit Nam. Vi mong mun tr thnh i tc tin cy cho cc t chc doanh nghip trong thi k chuyn i s, CMC gii thiu Nn tng gii php tch hp mi cho cc t chc trong thi k chuyn i cng ngh s vi phn trnh by n tng ca anh Lng Tun Thnh - Gim c Cng ngh CMC SI H Ni.

  Ngy 19/10, ti Hc vin Qun l Gio dc din ra L k kt tha thun hp tc o to v cung cp nhn lc CNTT gia Hc vin Qun l Gio dc v CMC Soft. Theo , Hc vin Qun l Gio dc s t chc cc chng trnh o to v thc tp ca sinh vin theo yu cu ca CMC Soft. ng thi, CMC Soft s thng xuyn t chc gp g, giao lu v trao i kinh nghim gia cn b ging dy, sinh vin v cc chuyn gia ca CMC Soft. Ngoi ra, cng ty cng s thng xuyn t chc cc bui kim tra nhm tip nhn v tm kim c nhng sinh vin p ng c yu cu v tuyn dng ngay sau khi ra trng.

  CMC tham d hi tho Vietnam Finance 2017

  CMC Soft k kt hp tc vi Hc vin Qun l gio dc

 • NGI CMC S THNG 10 - 2017

  06| IM TIN

  Ngy 18/10/2017, ti khch sn Melia H Ni, Trung tm Kinh doanh quc t, CMC Telecom tham gia v c bn kt ni ti Hi ngh xc tin u t quc t ngnh thng tin v truyn thng Vit Nam 2017 - VIF 2017. S kin bao gm 3 hot ng chnh l Din n, Trin lm ICT v Kt ni vi ch Thu ht u t trong tin trnh chuyn i kinh t s. y l dp kt ni cc nh u t, doanh nghip v a phng trao i v gii php, cng ngh, m hnh u t.

  Tip sau , trong 2 ngy 19 v 20/10, Trung tm kinh doanh quc t, CMC Telecom chi nhnh min Nam tham gia Hi ngh xut khu dch v cng ngh thng tin 2017 (VNITO 2017) vi ch Vit Nam - im n hng u chu v dch v CNTT ti Trung tm hi ngh GEM Center.

  CMC Telecom tch cc tham gia cc hi ngh xc tin kinh doanh quc t

  Hi ngh khch hng CMS 2017 ti Singapore

  T ngy 5/10 n 8/10/2017, Hi ngh khch hng CMS 2017 din ra ti quc o Singapore. y l hot ng thng nin c CMS t chc nhm mc ch gp g, tri n cc khch hng thn thit. Ti s kin, cc i tc v khch hng cng by t s ng h i vi thng hiu v sn phm my tnh CMS, th hin mong mun tip tc hp tc cht ch hn na vi CMS My tnh thng hiu Vit.

 • NGI CMCS THNG 10 - 2017

  |07IM TIN

  Vi mc tiu thc y hot ng u t sng to ca Tp on CMC, s kin Gi vn u t t CMC cho cc startups cng ngh ln u tin c t chc din ra ti phng hp ln, tng 17, CMC Tower vo ngy 2/11 va qua. Tham gia s kin c i din ca 5 startups c la chn t 20 startups khu vc min Bc v min Nam bao gm: Gcall (lnh vc Vin thng), Vitasker (Flatform cho Home services), QnMe (Mobile market research), Athena (Mng dch v Y t); Jamja (Knh thng tin khuyn mi).

  Ngy 18/10, Leader Talk: Chia s kinh nghim Kinh doanh Quc t din ra ti CMC Telecom vi s chia s ca anh ng Tng Sn - DCEO CMC Telecom, Th lnh Kinh doanh Quc t. Tham d s kin c anh Hong Ngc Hng - Ph ch tch HQT/Ph TG Tp on cng cc thnh vin CMC Global v CMC Telecom. Bui chia s din ra v cng thu ht, si ni vi nhng chia s b ch v ci m ca anh Sn v chuyn ngh, nhng k nng sales, thnh cng cng nh nhng bi hc qua nhng ln cha thnh cng. Hi vng rng, qua bui chia s ny, cc sales s c c thm nhng kinh nghim chinh phc thnh cng nhiu khch hng quc t ln trong thi gian ti.

  CMC The Pitch u tin din ra

  Leader Talk: Chia s kinh nghim Kinh doanh Quc t

 • NGI CMC S THNG 10 - 2017

  08| IM TIN

  Khai ging kha FoM#3 & Global Developer Passport Program s 2Trong thng 10/2017, Trung tm pht trin ngun lc CMC t chc hng lot cc kha o to v cc k nng mm, o to hi nhp, chuyn mnTrong , ni bt l khai ging kha FoM#3, khai ging kha Global Developer Passport Program s 2.

  FoM#3FoM#3 chnh thc khai ging ngy 29/10 ti Sng Hng Resort (Vnh Phc). y l kha o to

  dnh cho cn b qun l cp trung ti CMC khu vc H Ni. Kha o to nhm gip cc hc vin nm c cc kin thc, k nng c bn v lnh o, qun l, giao tip vi khch hng tr

  thnh nhn t lnh o tim nng h tr Tp on pht trin. Kha hc gm 100 gi hc tp trung din ra trong 3 thng.

  Global Developer Passport Program #2Ngy 16/10, kha hc Global Developer Passport Program dnh cho cc thnh vin

  ca CMC Global chnh thc khai ging. Kha hc ln ny bao gm 2 lp: Junior Developer .NET v Junior Developer Java cung cp kin thc c bn v nng cao

  v h qun tr c s d liu, ngn ng lp trnh, lp trnh nng cao v pht trin ng dng website Sau kha hc, cc hc vin s c b tr y nhng

  k nng trc tip p dng vo thc hin cc d n ca CMC Global

 • NGI CMCS THNG 10 - 2017

  ChuyN NhN s |09

  l bn hngTUYN DNG

  Pht trin knh bn hngTm kim khch hng tim nng

  Marketing v cng ty & sn phmBn sn phm, dch v

  m phn gi c, dch v,Thc hin giao dch, hp ng mua bn

  Chm sc khch hng hu mi Khch hng

  Knh bn hng/Ngun khch hngThng hiu cng ty/sn phmNhn din khch hng mc tiu

  Demo sn phmHp ng thng mi/mua bn

  Cc chnh sch hu mi, bo hnh/bo trCc chng trnh u i, tri n nhm gi chn khch hng

  Pht trin knh tuyn dngTm kim ng vin tim nngMarketing v cng ty & c hi vic lmBn job, bn c hi vic lmm phn lng, ch Thc hin k kt Hp ng lao ngTheo di, chm sc ng vin gia nhp t chcng vinKnh tuyn dng/Ngun ng vinThng hiu nh tuyn dngPhng vnOffer LetterCc chnh sch i ng, phc li dnh cho NLCc chng trnh o to, pht trin v gi chn nhn ti

  Xy dng thng hiu nh tuyn dng l mt hot ng Marketing nhng v bn cht, tuyn dng chnh l bn hng. Mt ngi lm cng tc tuyn dng nht

  thit phi l nhn vin bn hng - l ngi bn nhng c hi ngh nghip, bn danh ting cng ty thay v bn

  mt sn phm hoc dch v no ca cng ty.

  Quy trnh tuyn dng tng ng vi nhiu giai on ca mt chu k bn hng phc tp. Nh tuyn dng cng nh nhn vin bn hng

  phi theo di nhng c hi (jobs), phn tch c gi tr ca chng, sau ln k hoch tm kim v tip cn ng vin, nh gi v la chn nhng

  ngi tim nng nht, ph hp nht bn c hi vi chi ph ti u.

  Bn hng Tuyn dng

  H Thu

 • NGI CMC S THNG 10 - 2017

  10| ChuyN NhN s

  Tng t, cc nh tuyn dng vn tip tc tm kim v pht trin mi quan h vi nhng ng vin tt cho d h ang khng tuyn dng v tr m ng vin ph hp. Lm nh vy khi cc hiring manager a ra n t hng, nh tuyn dng c th ngay lp tc kt ni nhu cu ca c hai bn. C c s gii thiu ch khng ch l lin h n thun - Get referrals, not contacts

  Ngi bn hng gii s kin nhn i n khi khch hng hon ton hi lng v sn phm/dch v trc khi nh h gii thiu ti nhng ngi thn, bn b, ng nghip.

  Sau khi tuyn dng thnh cng, cc nhn s vui v gii thiu thm ng c vin sng gi cho nhng v tr khc nh tuyn dng cn pht trin mt mi trng lm vic m cc nhn vin lun cm thy hnh phc v mong mun gn b. Bng nhiu cch thc khc nhau nhng cho n khi iu ny c hon thnh, cng ty s c mt i ng nhn s trung thnh v sn sng cng hin ht mnh.

  Nhng thng v ln Go big

  Ngi bn hng c kinh nghim hiu rng h phi mt nhiu n lc hn bn mt 1 hp ng 10 la thay v 10 hp ng tng tr gi 10 la. Tuy nhin, chin lc bn 1 hp ng l