Bandzone Logo Manual Verze 1 2

  • View
    81

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Grack manul

Bandzone.cz grack manul

Logotyp | zkladn verze

Zkladn barevn verze logotypu Bandzone.cz v proveden s claimem a bez. Pouit je omezeno pouze na jednolit ern pozad.

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

2

Bandzone.cz grack manul

Logotyp | inverzn verze

Inverzn barevn verze logotypu Bandzone.cz v proveden s claimem a bez. Pouit je omezeno pouze na jednolit bl pozad.

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

3

Bandzone.cz grack manul

Logotyp | ernobl verze

ernobl verze loga pro pouit na jinm ne jednolitm ernm i blm pozad viz sekce manulu logotyp na pozad, strana 9.

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

4

Bandzone.cz grack manul

Logotyp | konstrukce logotypu

35 pt

11 pt

Logotyp je zkonstruovn z psma Helvetica Neue, ez 97 Black Condensed Oblique. Nkres denuje pomr velikosti logotypu a claimu a jejich vzjemnou polohu.

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

5

Bandzone.cz grack manul

Logotyp | ochrann zna

x

x x

Ochrann zna je pomysln oblast kolem logotypu, do kter by neml zasahovat dn jin element. Velikost ochrann zny je odvozena od stedn vky psma logotypu.

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

6

Bandzone.cz grack manul

Logotyp | minimln velikost

22 mm 140 px

15 mm 70 px

Minimln povolen velikost logotypu je stanovena tak, aby byla zaruena jeho itelnost. Minimln velikost logotypu v titn verzi je 22 5 mm pro verzi s claimem a 15 2,2 mm pro verzi bez claimu. V elektronick podob je minimlni velikost stanovena na 140 30 px pro verzi s claimem a 70 10 px pro verzi bez claimu.

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

7

Bandzone.cz grack manul

Logotyp | barevnost

RGB: CMYK:

255 255 255 #FFFFFF 0000

RGB:

255 212 26 #FFCD34 CMYK: 0 30 100 0 Pantone: 124 C

RGB: CMYK:

236 236 236 #ECECEC 0000 RGB: 232 175 18 #E8AF12 CMYK: 0 30 100 0 Pantone: 124 C

RGB: CMYK:

255 255 255 #FFFFFF 0000

Barevnost plastick verze logotypu s claimem.

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

8

Bandzone.cz grack manul

Logotyp | logotyp na pozad

Barevn verze logotypu me bt pouita pouze na ernm i blm pozad. Na jednolitm barevnm i edm pozad se pouv ern i bl varianta logotypu, vdy takov verze, aby bylo dosaeno maximlnho kontrastu s pozadm.

Logotyp je v ern i bl variant mono pout i na nejednolitm pozad, nicmn vdy mus s pozadm kontrastovat tak, aby byl bez problm rozpoznateln a iteln. Pokud je jakkoliv pochybnost o itelnosti logotypu, je poteba pslunou st pozad ztmavit/zesvtlit a ppadn danou aplikaci konzultovat s pslunmi osobami z Bandzone.cz

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

9

Bandzone.cz grack manul

Logotyp | zakzan uit logotypu

Logotyp je zakzno jakkoliv deformovat.

Logotyp je zakzno pouvat v jinch ne tmto manulem stanovench barevnch verzch.

Logotyp je zakzno rozostovat i aplikovat jakkoliv jin efekty.

Logotyp je zakzno pouvat na pozad, kter znemonuje jeho itelnost (viz sekce tohoto manulu logotyp na pozad).

Je zakzno mnit velikost i pozici claimu.

Na logotyp je zakzno aplikovat jakkoliv efekty typu drop shadow, bevel, emboss a podobn.

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

10

Bandzone.cz grack manul

Soubory

bz-logo-[cmyk/rgb/pantone]-barva-cerne- bz-logo-[cmyk/rgb/pantone]-barva-cerne- bz-logo-[cmyk/rgb]-cb-tmave-pozadipozadi-claim pozadi claim

bz-logo-[cmyk/rgb]-cb-tmave-pozadi

bz-logo-[cmyk/rgb/pantone]-barva-bilepozadi-claim

bz-logo-[cmyk/rgb/pantone]-barva-bilepozadi

bz-logo-[cmyk/rgb]-cb-svetle-pozadiclaim

bz-logo-[cmyk/rgb]-cb-svetle-pozadi

Vechny verze jsou uloen ve formtech .AI a .EPS verze 9. V adresi /Nahledy jsou uloeny logotypy ve formtech .JPG a prhlednch .PNG. Tyto verze vak nejsou uren pro reprodukci, slou pouze k orientaci.

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

11

Bandzone.cz grack manul

Kontakty

V ppad nejasnost nevhejte kontaktovat nsledujc osoby: Autor logotypu: MIchal Novk majklac@bandzone.cz Autor manulu: Petr Dalk info@kleptoman.cz

http://bandzone.cz/kontakt.html

verze 1.2 | 02/2010 | info@bandzone.cz

12