Bank Financier Ing en Financiele Analyse1

  • View
    57

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

HOGESCHOOL GENT Course Corporate Finance

Bankfinanciering en financile analyseRudy Aernoudt, , rudy@aernoudt;com

StructuurI. II.1. 2. 3. 4.

Financile markten Vier fazen in bankevolutieCoxistentie publieke en private banken Marktveneratie Gevaar voor machtseconomie Bankcrisis

III. Gevolgen voor bedrijfsleven IV. Hoe zich wapenen? V. Conclusie

I. Financile marktenEigen vermogen versus schuldeconomieStructure of the financial marketsCHINAGov't bonds

EUROLANDUSA

Corpo bonds

Bank loans

Stock market

0%

10 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

I.Financile markten (2)Financieringsbronnen120 100 80 60 s 40 20 0 VSA Belgium Germany Sweden stocks credits vc

II. Drie fazen in de evolutie van de banksector

1. Co-existentie tussen publieke banken (ASLK, NMKN, NILK) en private (nationale) banken

2. Marktveneratie: absorptie van publieke banken Internationalisatie van private banken

3. Concentratiebeweging: gevaar voor machtseconomie

II. 1. Coxistentie publieke en private banken(Bankenlandschap eind jaren 80)

Publieke banken Beroepskrediet ASLK NMKN NILK CKBK

Private banken BBL KB G-Bank Bank van Roeselare

II. 2. Marktveneratie Globalisatie Liberalisatie Verschillende evoluties:1. Aandeelhouderswaarde 2. Concentraties en fusies 3. Bazel (II) reglementering

Marktveneratie Globalisatie Liberalisatie (Voorbeeld liberalisatie van gas/electr./water)

Evolution of labour productivity per hour worked in gas, electricity and water utilities (change per year) 1979-1990 EU-15 US 2.7% 1.1% 1990-1995 3.6% 1.8% 1995-2001 5.7% 0.1%

1. Aandeelhouderswaarde Kredietmarges zijn laag in Europa Marges hangen beperkt af van rating (geen externe rating cultuur) Kredietvertrouwen: Enron, LHSP, Parmalat,risicoanalyse Corporate governance: transparantie

1. Aandee h

ders aarde (2)

Intrest Mar es (% balans)1990 Netherlands Belgium Spain Germany France US 1.82 1.49 3.95 1.96 1.74 3.62 1995 1.87 1.23 2.76 2.02 1.17 3.72 1999 1.70 1.09 2.29 1.48 0.80 3.52

1. Aandeelh uders aarde (3)Interestmarges p kredieten (in %)elgium France Finland Netherland Denmark Portugal Ireland Austria Germany Swiss Spain Sweden Great Britain Italy Greece NorwaySource : The Economist Intelligence Unit.

argin on credits 1,3 1,30 1,50 1,50 1,70 1,70 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 2,20 2,20 2,50 2,50

argin on leasing 1, 1,70 2,00 2,00 2,20 2,20 2,40 2,40 2,50 2,50 2,70 2,70 2,90 3,00 3,30 3,30

argin on factoring , 1,90 2,30 2,30 2,50 2,50 2,70 2,70 2,80 2,90 3,10 3,00 3,30 3,30 3,70 3,70

2. Concentraties en fusies Sommige banken trokken zich terug van de kredietmarkt (prijsbrekers) Fusies: Belgi: van 9 naar 4 grootbanken (gevaar voor kartel; UK) Regionale banken zoeken hun niche Europese verkaveling gaat verder

3. Bazel II

Start op 1 januari 2007!! Basel I : globaal risicomanagement 8% eigen reserves voor iedere 100 kredieten Basel II : fine-tuning of risk management reserves hangen af van risicoprofiel Ontwikkeling van gesofistikeerde risicomanagement technieken (return/risk) Centralisatie van kredietbeslissing Einde van persoonlijke relatie

3. Bazel II (2)

Falingratio en kredietvoorwaardenIntrest = te betalen intrest (4%) + provisie + kostprijs KV + marge (1%)

FR 0,03 1,5 3,00 15,00

LGD 45 45 45 45

Prov 0,01 0,67 1,35 6,75

KV 0,9 6,57 7,8 13,75

KK 0,11 0,79 0,94 1,65

Intrest

5,12 6,46 7,29 13,4

Bron: Rudy Aernoudt, Bazel II hoe er voordeel uithalen? Intersentia, 2005

III. Gevaar voor machtseconomie

The Herfindahl Index Index die concentratiegraad meet Verdubbeld tussen 1995 en 2002 in de meeste Europese landen Als groter dan 0,18, betekent dit een te sterke concentratie (met gevaar voor kartel) Reverse index: 5,2; betekent concentratie alsof er alleen as nog vijf banken actief zijn. Anti-trust law: C4 over 80%

1000

1500

2000

2500

3000

500

0

III.Gevaar voor machtseconomie(2):

The Herfindahl index

Fi nl an B d N el ed gi G er ri ek l an d D en enl em an ar d Po ken rt u Zw gal e Fr de an n kr EM ijk U Ie 12 O rla os n te d nr Ve i EU jk re ni gd S 15 K pan on j Lu ink e xe rij m k bu rg D It a ui l ts i la nd

III. Ge olgen voor bedrij sleven

In % Fin. grootste hindernis Bankkredieten Guaranties Persoonlijke guaranties

Early stage 22 40 33 25

Beperkte Innova Gazelles groei -tieve 8 16 19 40 37 26 47 44 36 50 48 39

III. Gevolgen voor bedrij sleven (2)

Gebruik kaskredieten stijgt60 50 40 30 20 10 0 2000 2004 Kaskrediet Leasing VC/BA Kredieten Subsidies Factoring

III. Gevolgen voor bedrij sleven(3)

bankiersvertrouwenUSA Own funds Debts long run Permanent capital Debts short run 46 28 74 26 EU 32 17 49 51

III. Gevolgen voor bedrij sleven (3)

OnderkapitalisatieTurnover Aus Be Less than 7 mill. Between 7 and 40 13 27 40 38 39 39 Fr 34 35 35 35 Germ 14 22 31 30 It 26 25 28 27 Sp 42 43 37 38

More than 31 40 All sizes 28

III. Gevolgen voor bedrij sleven (4)

onderkapitalisatie en bankentrouwNumber of banks Only one Two to three Four or more No answer Less than 10 empl. 52 38 6 4 Between 10 50 to 249 and 49 employees 39 33 42 11 7 31 22 14

III. Gevolgen voor bedrij sleven(5)

Leverancierskrediet Belangrijkste financieringsbron Belangrijker voor werkkapitaal dan banken Belang stijgt in Europa Gemakkelijke toegang 43% van te late betalingen zijn intentioneel te laat (als deel van kredietpolitiek)

III. Gevolgen voor bedrij sleven (6)

Belang van leverancierskredieten%totalcap. Manu acturing Retail Size Small Medium Small Medium Austria 12 8,5 21,2 15,4 Belgium 17,2 21 21 29 France 25,6 25,9 28,7 32,5 Germany 13,2 10,8 24,2 19 Italy 23,9 26,5 31,8 40 Spain 21 19,3 27,3 26,3 Sweden 10,8 16,9 18 22,2

III. Gevolgen voor bedrij sleven (8)

betalingsduur en moraliteitTotal Sweden Germany Belgium France Spain Cyprus Average 33 41 61 75 105 135 62 Target Morality 24 23 41 30 60 105 34 9 18 20 45 30 30 28 % late 20 30 30 70 75 35 43

III. Gevolgen voor bedrij sleven (8)

betalingsduur en totaal verliesBetween More than 90 to 120 days 120 days 16,2 10,8 9,0 10,5 4,7 5,3 7,7 4,6 14,7 5,2 1,6 1,9 1,7 4,6 Total loss 3,2 2,9 2,4 1,2 0,9 0,8 0,7

Spain Belgium Germany France Italy Finland Sweden

IV. Hoe zich wapenen?

Zeven financile suggesties1. 2. 3. 4. 5. 6. Melk bedrijf niet uit maar reserveer Informeer tijdig uw bank, permanent Waarborgen verminderen risico (haircut) Persoonlijke waarborgen zijn riskant Bankier niet imponeren met beleggingen Kasplanning wordt belangrijker

7. Meetbare, haalbare objectieven

IV. Hoe zich wapenen:

Falingsratio verbeteren!1. Financile elementenStabiele, permanente CF Optimale financile Structuur : EV, EV/BT

2. 3. 4. 5.

Betalingsincidenten (Be 10% > 120 d.) Accurate en tijdige informatie Activiteit en positie in de sector Risicoattitude van management

Afsluitend Europa is een kredietcultuur: Banken blijven belangrijkste financier (naast handelskredieten) KMOs blijven trouw aan hun bankier maar klagen: 36% : intresten te hoog 51% : bankkosten te hoog 59% : ontevreden met bankdiensten

Gemiddelde financieringskost (observatorium 2003) 4,7% grote ondernemingen 7,5% KMOs