Bantuan PCG MZ

  • View
    39

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ppt

Transcript

Slide 1

LECTURER : MEJ (B) MUAAZAM BIN MOHAMAD

SGDU6083: FINANCIAL AND PHYSICAL MANAGEMENT IN EDUCATION (GROUP B)2PENGURUSAN GERAN PERKAPITA (PCG)21.Menerapkan kefahaman kepada pelajar tentang proses pengurusan geran per kapita, kawalan, laporan audit sehubungan pengurusan geran kumpulan wang sekolah.

2.Meningkatkan kompetensi Pengurus Sekolah dalam pengurusan PCG dan sistem kawalan ke atasnya.

3.Meningkatkan akauntabiliti Pengurus Sekolah terhadap pengurusan kewangan sekolah khususnya dalam pengurusan dan kawalan ke atas geran kumpulan wang sekolah.3 OBJEKTIF 31. BIDANG-BIDANG UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN 4PENGURUSAN KEWANGANPENGURUSAN BELANJAWANPENGURUSAN PERAKAUNANPENGURUSAN BAYARANPENGURUSAN ASETPENGURUSAN PEROLEHANPENGURUSAN HASILKAWALAN PENGURUSAN2. SURAT PEKELILING YANG BERKUATKUASA SURAT PEKELILING KEWANGAN (SPK) BIL 8/2010BERTARIKH 24 Disember 2010Membatalkan SURAT PEKELILING KEWANGAN (SPK) BIL 5/2002, BERTARIKH 16 OKT 2002SURAT PEKELILING KEWANGAN(SPK) BIL 5/2002, TAMBAHAN PERTAMA BERTARIKH 10-2-2003 SURAT PEKELILING KEWANGAN(SPK) BIL 5/2002, PINDAAN PERTAMA BERTARIKH 11-2-2004SURAT PEKELILING KEWANGAN(SPK) BIL 5/2002, TAMBAHAN KE DUA BERTARIKH 23-4-2005 SURAT PEKELILING KEWANGAN(SPK) BIL 5/2002 TAMBAHAN KETIGA BERTARIKH 18-7-2005

5TAKRIF DAN PERINCIAN Adalah wang atau barangan yang diperuntukan dan diagihkan kepada sekolah untuk menampung keperluan pengajaran dan pembelajaran termasuk juga wang atau barangan yang diperuntukandan diagihkan kepada sekolah untuk pembekalan makanan bermasak atau bahan-bahan mentah bagi murid pra-sekolah serta asrama. BANTUAN Wang atau barangan yang diperuntukan dan diagihkan kepada sekolah untuk murid berdasarkan kepada kriteria/kelayakan ibu bapa bagi membantu menampung keperluan murid serta membiayai persekolahan.

PEMBERIAN8 JENIS PEMBERIAN DAN BANTUAN

Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah (PCG)Yuran Khas Sekolah (YKS)Bantuan Kokurikulum Pra Sekolah (BKKP)Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK)Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA)Bantuan Sukan Sekolah (BSS)Bantuan Makanan Pra Sekolah (BMP)Bantuan Makanan Asrama (BMA)

7TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS SEKOLAHPengurus Sekolah adalah Pengetua/Guru Besar

Tanggungjawab:Kemukakan tuntutan awal dan tuntutan pelarasanSemak dan laporkan penerimaan peruntukanKeluarkan resit Pejabat (RP01) kepada pihak menyalurkan bantuanSelenggarakan Buku Tunai KWK /KWAKembalikan lebihan peruntukan melalui cekUruskan baki ke hadapan dengan teraturWAJIB memaklumkan kepada Ketua Bidang/Ketua Panitia dalam mesyuarat JPKA sekolah tentang jumlah peruntukan PCG yang diterima dan agihannya.KETUA PTJTUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA PTJTanggungjawab:

Maklumat tuntutan awal dan tuntutan pelarasan daripada sekolah dikunci masuk dalam eBantuan (eB)Mencetak dan mengedarkan maklumat tuntutan sekolahMenggalakkan sekolah mengoptimum peruntukan yang diberi untuk murid semasaMemastikan semua urusan berkaitan dengan kewangan adalah mengikut prosedur yang berkuat kuasaBAB A1. BANTUAN PER KAPITA (PCG) UNTUK SEKOLAH Bantuan Per Kapita Per Capita Grant merupakan satu bantuan kewangan yang diperuntukan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah bertaraf Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan

Bantuan meliputi dua kumpulan1. PCG Mata Pelajaran2. PCG Bukan Mata Pelajaran

12MAKSUD BELANJA PCGMaksud perbelanjaan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran ( Jadual 1)Membeli peralatan, inventori dan harta modal dengan syarat: Keperluan P&P SR RM5,000/30% X PCG (tidak termasuk LPBT)SM RM10,000/30% X PCG (tidak termasuk LPBT)SKM RM30% daripada keselururuhan PCGSekolah terhad kepada 5 % peruntukan LPBTAsrama terhad kepada 5% peruntukan LPBT AsramaPembelian melalui persetujuan dalam mesyuarat JPKA SekolahHarta modal/Inventori dibeli hendaklah didaftar sebagai aset kerajaanPembelian alat ICT dan penyaman udara tidak dibenarkanKUMPULAN DAN KADAR PCGPra Sekolah (Jadual 2)Sekolah Rendah (Jadual 3)Sek Harian/SBP/SMT/SSukan/SSeni (Jadual 4)Sek Pend. Khas/Prog Integrasi Rendah (Jadual 5)Sek Pend. Khas/Prog Integrasi Menengah (Jadual 6)

Contoh Pengiraan Tuntutan PCG Mata Pelajarandan Bukan Mata PelajaranSekolah Menengah A yang mempunyai 1,800 orang pelajarMata Sains Sosial dan BahasaFormula RM1,800 + RM0.60 seorang murid melebihi 1000 orangTuntutan: RM1,800 + (RM0.60 X 800) = RM1,800 + RM480= RM2,280Mata Pelajaran Kemahiran Hidup (Ting. 1 3 sahaja)Formula: RM40 seorang murid setiap tahunTuntutan: RM40 X 380= RM15,200KADAR BARU AGIHAN PCG BAGI MATA PELAJARAN TERASKadar ditetapkan agihan kadar PCG bagi Mata Pelajaran Teras adalah:

60% SAINS, MATEMATIK DAN BAHASA INGGERIS40%Sains 30%Matematik30%Bahasa Inggeris

40% LAIN-LAIN MATA PELAJARAN TERASPCG mata pelajaran Ting 6 adalah dikategorikan secara pentadbiran sebagaimana Ting 5 dan 4.

17 KUMPULAN-KUMPULAN PCGKumpulan PCG Mata Pelajaran:Mata Pelajaran TerasMata pelajaran WajibMata pelajaran Tambahan/Bahasa AsingMata Pelajaran Elektif (Tingkatan4-6)-Elektif I (Masalah Pendengaran-Sek. Pen. Khas)-Elektif II (Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan)-Elektif III(Vokasional)

KUMPULAN-KUMPULAN PCGKumpulan PCG Bukan Mata Pelajaran:Pusat Sumber SekolahBimbingan dan KaunselingLPBT/LPBT Asrama

BANTUAN PERKAPITA BUKAN MATA PELAJARANPUSAT SUMBER SEKOLAH

Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti berikut;Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan P&PPembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape yang bersesuaian dengan P&PPenyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan bagi P&PProgram berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses Pengajaran dan Pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.BANTUAN PERKAPITA BUKAN MATA PELAJARANBIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat yang bersesuaian dengan P&PProgram dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses P&P sama ada semasa cuti sekolah atau hari persekolahanPenyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan P&PBayaran perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.

BANTUAN PERKAPITA BUKAN MATA PELAJARAN:LPBT/ LPK SEKOLAH

Bayaran bil telefon, air, elektrik, telegram, setem, internet dan pembentungan (keutamaan bayaran dan utiliti)Pembaikan kecil sekolah tidak melibatkan naik tarafPenyelenggaran perabot dan peralatan kelengkapan pejabat kecuali peralatan ICT Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan P&PPerkhidmatan pengiklananPengangkutan barang-barangPembelian bahan bakar, bahan habis guna dan ubat-ubatanPerbelanjaan keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmiPerolehan harta modal yang tidak melebihi RM5,000 setahun kecuali peralatan ICT dan penghawa dinginPerbelanjaan untuk keceriaan(yang tidak melibatkan pembinaan)/kesihatan murid /keselamatan sekolahBayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksiPengangkutan murid dan bayaran ansuran untuk murid-murid dan guru pengiring.

2. YURAN KHAS SEKOLAHMulai 2008, yuran khas murid yang dikutip sebelum ini dimansuhkan.Maksud belanjaSukan/PermainanPendidikan JasmaniLukisan/Kerja tanganPerpustakaanPusat Sumber SekolahKelayakan murid dan kadarMurid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaanSR RM4.50 setahun/seorangSM RM 9.00 setahun/seorang3. BANTUAN KOKURIKULUM PRA SEKOLAH (BKKP)Mulai tahun 2011 pemberian BKKP disambung semula setelah tahun 2010 ditangguhkan kerana kurang peruntukan

Maksud belanja termasuk makan minum, penginapan, sewaan, pengangkutan, penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna serta pembelian peralatan dan penyelenggaraan kokurikulum dan sukan pra sekolah bagi program-program seperti;

Sukaneka/sukanKarnival Pendidikan Pra SekolahKonvokesyenLawatan

Kelayakan murid dan kadarKanak-kanak pra sekolah KPM sahajaRM25.00 setahun/seorang

4. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK)Bertujuan menampung keperluan perbelanjaan kegiatan kokurikulum sekolahMaksud belanja - termasuk makan minum, penginapan, sewaan, pengangkutan, penyediaan bahan cetak, bahan habis guna dan pembelian peralatan dan penyelenggaraan kokurikulum sekolah bagi;Pasukan Pakaian Seragam/Pakaian BeruniformKelab dan Persatuan (tidak termasuk sukan dan permainan)Aktiviti sokongan pembentukan seperti seminar (tidak termasuk B&K dan akademik)Kelayakan murid dan kadarSekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja iaitu;SR RM 400 setahun (bil murid 1- 50 orang)RM 800 setahun (bil murid 51 100 orang)RM 1,200 setahun (bil murid 101 150 orang)RM8.00 setahun/seorang jika lebih 150 orangSM RM 10.00 setahun/seorangP. Khas (SR) RM5,000 setahun sebuah sekolahP. Khas (SM) RM10,000 setahun sebuah sekolah5. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA)Mulai tahun 2011 pemberian BKKA disambung semula setelah tahun 2010 ditangguhkan kerana kurang peruntukanMaksud belanja - termasuk makan minum, penginapan, sewaan, pengangkutan, penyediaan bahan cetak, bahan habis guna dan pembelian peralatan dan penyelenggaraan kokurikulum asrama bagi;Program Asrama Terbilang Sukan dan permainan penghuni asramaAktiviti sokongan pembentukan seperti seminar (tidak termasuk B&K dan akademik)

Kelayakan murid dan kadar

Murid-murid yang tinggal di asrama KPM sahaja SR RM15.00 setahun/seorangSM RM 20.00 setahun/seorang

6. BANTUAN SUKAN SEKOLAH(BSS)Dasar 1 Murid 1 Sukan (RMK-10) untuk membiayai aktiviti sukan dan permainan disekolah. Mulai tahun 2011 pemberian BKKA disambung semula setelah tahun 2010 ditangguhkan kerana kurang peruntukan

Maksud belanja - termasuk p