Báo giá cửa xếp, cửa cuốn

  • View
    4.425

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ca xp, ca cun ngy nay c nhiu ngi la chn. Cty Fuco sn xut v lp t.

Transcript

  • 1. CNG TY FUCO Xng 1: 81/110 Ph Nam D P. Lnh Nam Hong Mai - H Ni. Xng c kh Fuco Xng 2: S 271 ng Dng T Minh Thnh Ph Thi Nguyn Tel: (04) 6284 0699 Tel: (02803)708789 Fax: (04) 6284 0698 Hotline 0914.210.515 0967.217.111 Website: http://fucohanoi.vn, http://cuaxepdailoan.com.vn, http://cuaxephanoi.com.vn/, . Lp t ca cun c Ca cun c Ngy nay ca cun c tr thnh mt phn rt quan trng v khng th tch ri trong s pht trin mnh m ca kin trc hin i. Ngoi s vng chc cho ngi nh, ca cun c cn i hi mang n s tin ch trong s dng v gi tr thm m tng xng vi cng trnh. Cng ty c phn Fuco H Ni l doanh nghip chuyn sn xut v lp t ca ko i Loan, ca cun, ca li thp uPVC, nhm knh, ca g nhp khu,. i ng k s, cng nhn k thut ca cng ty Fuco H Ni c khch hng nh gi c k thut tt, tinh thn trch nhim cao p ng yu cu ca khch hng.1

2. BNG BO LP T HON THIN Knh gi: Qu khch hng. n gi/m2 Chng loiCa khng c l giCa c l gi600.000c im700.000700.000800.000Cng ngh i loan, thp m mu. Thanh U dy 0,55mm, l 0.24mm, bn l ln 7cm. Mu: M2, M3, M4, M5, M6, M8. Ca xp (Loi thng thng)Ca xp (Loi c bit)Cng ngh i loan, thp m Thanh U dy 0.9mm n 1ly, l 0.26mm Bn l ln 7cm, mu, mu M2, M3, M4, M5, M6, M8.2 3. Cng ngh i loan, thp m mu. Thanh U dy 0,9mm, l 0.24mm n 0.28mm, mu, nhp c tnh in dy 2,2 ly, cho 5, y ph kin, ng di, ng ngn inox.Ca xp Nhp cCa xp U c 1,2ly750.000Cng ngh truyn thng. Thanh U dy 1,2ly sn tnh in, l 0.26mm, mu, nhp c tnh in dy 2,2 ly, cho 5, y ph kin.850.000760.0000840.0003 4. Cng ngh truyn thng. Thanh U dy 1,6ly sn tnh in, l 0.26mm, mu, nhp c tnh in dy 2,2 ly, cho 5, y ph kin.Ca xp U c 1,6lyCa xp (INOX 201)820.000Thn ca bng INOX 201, thanh U dy 0,55mm, Sn xut theo phng php cn thm m, to sng, cun mp tng cng cng. inh tn, hp, bt kho Inox, ray v mng m kmCa xp (INOX 304)Thn ca bng INOX 304, thanh U dy 0,55mm. Sn xut theo phng php cn thm m, to sng, cun mp tng cng cng. inh tn, bt kho Inox, ray, hp v mng m km.900.000900.0001.400.0001.400.00 01.700.0004 5. Thn ca lm bng INOX hp 201, dy 0.7dem. Nan c bng thanh INOX 201, dy 2,7ly. S dng cht nha, long n bng INOXCa INOX1.300.00 0201hp 20x20mm1.700.0002.200.00 02.700.000Thn ca lm bng INOX hp 304, dy 0.7dem. Nan c cho s dng bng thanh INOX 304, dy 2,7ly. S dng inh th, cht ca bng ng INOX 9,5mmCa INOX 304 hp 20x20mm5 6. Thn ca lm bng thp sn tnh inCa li Mt Vng sn tnh in1.500.000/m2Ca c gia cng t inox 201 hoc 304, chng n mn, g st, bng su, bn p.Ca li Mt Vng INOX2.300.000/m2Thn ca lm bng INOX 304Ca cun Song NgangCa cun2.300.000/m2Ca cun c khe thong c 1 chn ngang(2 vt, 2 chn dy 1,1ly l thong)1.350.000/m26 7. cCa cun c khe thong c 1 chn ngang(2 vt, 2 chn dy 1,4ly l thong)1.600.000/m2Ca cun c khe thong c 2 chn ngang(2 vt, 2 chn dy 1,3ly l thong)1.750.000/m27 8. Thn ca thp hp kim cao cp, dy 0,55mm Mc sc: xanh ngc/xm ghi, vng kem/xm ghi Kch thc an ton: 32,5m2 Ph kin: L ca, trc ct Ca cun c (tm lin)650.000Thn ca thp hp kim cao cp, dy 0,7mm n 0,8mm. Mc sc: xanh ngc/xm ghi, vng kem/xm ghi Kch thc an ton: 32,5m2 Ph kin: L ca, trc ct Ca cun i Loan650.0008 9. Ca cun i Loan INOX dy 0,8demCa cun INOX i LoanPh kin ca cun i Loan1.200.000/m2B ngang ca cun i Loan400.000/bL ca i Loan(cha c trc ct)550.000/m2Trc ca cun 114250.000/m9 10. Motor n ca trc ct tm lin4.600.000/bMotor Tech, sc nng 300kg3.400.000/biu khin400.000/bL ca tm lin(cha c trc ct)550.000/m21 0 11. Motor Tech, sc nng 500kg4.200.000/bMotor Tech, sc nng 800kg5.900.000/bMotor Sanyuan i loan 500kg6.200.000/b1 1 12. Ph kinLu in2.700.000/b1.Hnh thc thanh ton: Khch hng t trc 30% gi tr n hng. Gi tr cn li s thanh ton ngay khi giao hng.1 2 13. 2. 3.Bo hnh: Sn phm c bo hnh k thut 12 thng i vi phn thn ca.Lu : - Gi trn cha bao gm VAT 10%. - Gias trn bao gm cng lp t hon thin v bo hnh. - i vi ca c din tch di 5m2 gi cng thm 8% so vi bng gi trn. - Khch hng t ray INOX hp cng thm 50.000m ray, mng thp trng gi cng thm l 220.000VN/m mng. - Gi trn c p dng t ngy 01/04/2013 cho n khi c thng bo mi. H Ni, ngy 01 thng 04 nm 2013 GIM CMi chi tit xin lin lc Trng phng kinh doanh Vn Tuynh: 0967.207.1111 3 14. 1 4