Baocao Mau

  • View
    61

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

MC LCLI CM N3DANH MC HNH NH4CHNG I : H THNG WEBSITE T V MY BAY TRC TUYN51. Kho st ti :52. M t chc nng :5CHNG II : PHN TCH H THNG WEBSITE T V MY BAY TRC TUYN71. Phn tch chc nng - Biu ca s dng (use case diagram) :71.1 Chc nng t v :81.2 Chc nng thanh ton :91.3 Chc nng tra cu thng tin :111.4 Chc nng cho khch hng thng xuyn121.5 Chc nng hon i v :142. M hnh ha nghip v - Biu hot ng (activity diagram) :142.1 Tng quan quy trnh mua v my bay :142.2 Chc nng t v trc tuyn :162.3 Chc nng thanh ton ti quy v :172.4 Chc nng thanh ton trc tuyn :182.5 Chc nng hon i v :193. Phn tch cu trc - Biu lp (class diagram) :203.1 Model :203.2 Controller :214. M hnh ha s tng tc - Biu trnh t (sequence diagram) :21CHNG III : THIT K H THNG231. Thit k giao din (interface) :231.1 Giao din web :231.2 Giao din ng dng di ng:242. Thit k d liu (database) :262.1 Xc nh cc thc th :262.2 S thc th lin kt :272.3 Xc nh chi tit cc quan h :29CHNG IV : KT LUN31TI LIU THAM KHO32LI NI UPhn tch v thit k h thng thng tin l tp hp cc giai on, qu trnh t tm hiu nhu cu cho n phn tch, thit k v ci t, trin khai mt h thng. Mc ch ca phn tch thit k gip c nh pht trin v ngi s dng hiu r hn v h thng. T , nh pht trin d dng trin khai h thng n ngi dng v ngi dng c s dng mt cch hiu qu hn.Phn tch thit k h thng thng tin l mn hc cung cp nhng kin thc, k nng c bn v c bit cn thit cho bt c sinh vin Cng ngh thng tin no. p dng kin thc, k nng ca mnh vo vic phn tch thit k mt h thng c th, chng em la chn ti : Phn tch thit k h thng Website t v my bay trc tuyn. Bi bo co ny s trnh by c bn cc bc phn tch thit k h thng thng qua cc loi biu : biu use case, biu hot ng, biu trnh t, biu lp.D rt c gng nhng bi bo co c th cn tn ti nhng im sai st, cha hp l, cha ti u. Chng em mong thy ch bo thm.H Ni, thng 4 nm 2013

LI CM NL sinh vin khoa CNTT, chng em khao kht c tm hiuv tip thu kin thc chuyn ngnh vn dng vo thc t. Qua mt thi gian tm hiu vi s gip ca thy Nguyn Hng Phng, em vn dng nhng kin thc hc lm ti : Phn tch thit k h thng Website t v my bay trc tuyn.Mc d c nhng c gng, cng vi s tn tnh gip ch boca thy, song do thi gian v lng kin thc c hn, cng vi vic chng em mi bc u lm quen vi mn hc nn h thngny mi ch c mt s thao tc n gin, cha phi l mt h thng y c th a vo s dng trong thc t. Chng em rt mong nhn c nhng nhn xt, gip ca thy v cc bn ti ca chng em c hon thin hn.Chng em xin gi li cm n chn thnh n thy Nguyn Hng Phng tn tnh gip , ch bo chng em hon thnh bi tp ln mn hc ny!

DANH MC HNH NHFigure 1 : UC Tng quan h thng website t v my bay trc tuyn8Figure 2 : UC t v trc tuyn9Figure 3 : UC Thanh ton ti quy10Figure 4 : UC Thanh ton trc tuyn11Figure 5 : UC Tra cu thng tin12Figure 6 : UC Chc nng cho khch hng thng xuyn13Figure 7 : Chc nng hon i v14Figure 8 : Tng quan quy trnh t mua v thanh ton v15Figure 9 : Chc nng t v trc tuyn16Figure 10 : Chc nng thanh ton ti quy v17Figure 11 : Chc nng thanh ton trc tuyn18Figure 12 : Chc nng hon i v19Figure 13 : Model class diagram20Figure 14 : Controler class diagram21Figure 15 : Biu trnh t ca tc v t v22Figure 16 : Biu trnh t ca qu trnh thanh ton trc tuyn22Figure 17 : Giao din nhp yu cu tm chuyn bay23Figure 18 : Giao din la chn chuyn bay, loi v23Figure 19 : Giao dinha tp hng tin hnh khch24Figure 20 : in thng tin ti khon thanh ton trc tuyn24Figure 21 : Giao din t v25Figure 22 : Giao din chn chuyn bay25Figure 23 : Giao din nhp thng tin khch hng26Figure 24 : Thc th my bay27Figure 25 : Thc th chuyn bay27Figure 26 : Thc th khch hng28Figure 27 : Thc th v bay28Figure 28 : M hnh thc th lin kt29

CHNG I :H THNG WEBSITE T V MY BAY TRC TUYN1. Kho st ti :Thng thng mi thnh ph ch c 1 sn bay dn dng v sn bay thng nm xa trung tm. V vy vic phi n tn ni lm th tc mua v my bay l rt bt tin. Hin nay trn th trng c nhiu hnh thc mua v my bay,trong c hai hnh thc ni bt l mua v my bay trc tip ti cc phng v hoc mua v trc tuyn.Ngoi vic m cc phng v cc a im trong thnh ph, cc hng hng khng cn m cc dch v trc tuyn gip khch hng c th t ch v mua v trc tuyn cng vi cc hnh thc thanh ton tin li nht cho khch hng. H thng t v my bay trc tuyn ra i gip tit gim cc khu trung gian trong th tc mua v, t gim chi ph, tng tnh tin li i vi c khch hng v cc hng hng khng.2. M t chc nng :Di y l m t chc nng h thng t v my bay trc tuyn :Mt hng hng khng cn m h thng t v my bay trc tuyn vi cc yu cu : Mi chuyn bay c m s ng bay, m my bay, im n (cc im trung gian), thi gian bay, kh hi. Khch hng truy cp website c th xem lch bay, tra cu thng tin v chuyn bay v t mua v. Khch hng c th la chn chc nng t ch chuyn bay, khch hng cn cho bit im xut pht, im n, ngy i (ngy v), loi v (i thng, kh hi, nhiu chng), cho bit s lng hnh khch i cng. Khch hng t v c th la chn cc hnh thc thanh ton : thanh thon ngay (th thanh ton quc t VISA, MasterCard; th thanh ton ni a) hoc thanh ton ti phng v trong 24h sau t v v trc gi bay 12h. Khch hng thanh ton ti quy v s nhn c bn v, khch hng thanh ton trc tuyn s c nhn bn in v in t. Nu thanh ton ti quy, nhn vin phng v s lm th tc thanh ton, cp nht s gh, s chuyn bay ca khch, chuyn v cho khch hng; nhn vin phng v c th t vn la chn chuyn bay cho khch hng, Nu thanh ton online, h thng s t ng cp nht s gh, s chuyn bay theo la chn ca khch hng. Khch hng c php hon i v trc khi chuyn bay ct cnh, hnh thc hon i tng ng vi hnh thc thanh ton m khch hng s dng. Khch hng c th ng k d dng thm cc dch v gia tng m hng cung cp lc t v. Nu mun khch hng c th ng k lm khch hng thng xuyn hng mt s u i c bit. Trong mt s trng hp thi tit xu, s c my bay, ng bng hng hng khng c th hy chuyn bay v thng bo li vi khch hng. Khch hng c th la chn ri lch bay hoc hy chuyn bay v hon tin.

Khch chnh xc nh chuyn bay ph hp thng qua im xut pht, im n, ngy khi hnh, s lng hnh khch, loi chuyn bay (1 chiu, kh hi, nhiu chng). Vi v kh hi cho php chn ngy tr v. Vi v nhiu chng cho php chn cc im n trung gian.Vi mi chuyn bay c cc loi v khc nhau theo hng gh ngi v dch v (thng gia hng sang, cao cp, trung cp, tit kim) cho khch hng la chn.Khch chnh phi in y thng tin c nhn (tn, gii tnh, ngy sinh, chng minh nhn dn/h chiu ) cho mnh v c nhng khch i cng my ch lu thng tin.Khch chnh cung cp in thoi, email lin lc khi pha hng c s thay i lch bay hay cc vn trong thanh ton, khiu ni.Khch chnh la chn hnh thc thanh ton trc tuyn hoc ti quy v :Thanh ton trc tuyn : khch chnh la chn loi th s dng, nhp thng tin th (m s, tn ch th, ngy hn), ngn hng s lm th tc thanh ton vi pha ngn hng. Ngn hng c th yu cu khch hng xc thc thanh ton. Thanh ton hon tt khch hng c nhn bn v in t qua email c th in trc tip hoc lu li code s dng sau.Thanh ton ti quy v : khch chnh n lm th tc thanh ton vi nhn vin phng v ti phng v ph hp. Khch hng c th thanh ton bng tin mt hoc thanh ton bng th. Nu thanh ton bng tin mt th lm th tc trc tip vi nhn vin phng v. Nu thanh ton bng th th a th cho nhn vin phng v thc hin giao dch gip.Hon tt t v khch hng c th n sn bay lm th tc nhanh chng ngay trc gi bay.

CHNG II :PHN TCH H THNG WEBSITE T V MY BAY TRC TUYN

1. Phn tch chc nng - Biu ca s dng (use case diagram) :Phn tch chc nng h thng mc nh : Cc tc nhn : Khch hng/Hnh khch My ch Nhn vin phng v Ngn hng Cc use case chnh ng vi cc tc nhn : Khch hng/Hnh khch : tra cu thng tin, t v trc tuyn, thanh ton (ti quy v hoc trc tuyn), tm kim chuyn bay, hon i v. My ch : ng ti thng tin, ghi nhn thng tin t v, qun l cc giao dch v, lp lch bay, iu chnh lch bay khi c s c, qun tr CSDL, h tr hon i v cho khch hng. Nhn vin phng v : lm th tc giao dch v ti quy v. Ngn hng : xc thc ti khon khch hng, thc hin giao dch v.

Figure 1 :UC Tng quan h thng website t v my bay trc tuyn

1.1 Chc nng t v :Khch hng truy cp website tra cu thng tin v t v trc tuyn vi h thng. Khch hng la chn im i, im n, loi v (bay thng, kh hi, nhiu chng), in thng tin c nhn, in thng tin khch i cng. H thng s xc nhn thng tin khch hng in v yn cu nhp li khi c li. Khch hng phi la chn 1 hnh thc thanh ton c th l thanh ton ti quy v hay thanh ton trc tuyn. Thng tin t v s t ng xa bi my ch nu cha thanh ton trong vng 24 gi sau khi t hoc 12 gi trc khi chuyn bay ct cnh.

Figure 2 : UC t v trc tuyn

1.2 Chc nng thanh ton :C 2 hnh thc thanh ton : thanh ton ti quy v v thanh ton trc tuyn bng th. Thanh ton ti quy v :khch hng lm th tc vi nhn vin phng v. Khch hng la chn thanh ton bng tin mt hoc bng th v nhn vin s gip khch hng thc hin giao dch. Thanh ton thnh cng khch hng s nhn c v t nhn vin phng v. Nhn vin h thng s cp nht thng tin giao dch ln h thng my ch. Khch hng s dng v ny hoc ch cn ghi nh m trn v khi lm th tc bay.

Figure 3 : UC Thanh ton ti quy

Thanh ton trc tuyn : khch hng la chn loi th hoc la chn ti khon thuc ngn hng no thc hin thanh ton. Khch hng in thng tin ti khon, hng hng khng s gi thng tin v yu cu thanh ton ti ngn hng. Ngn hng s thc hin tr tin thanh ton cho khch hng. Thc hin thanh ton thnh cng, my ch cp nht d liu v gi cho khch hng bn in v in t. Khch hng s dng v ny hoc ch cn ghi nh m trn v khi lm th tc bay.

Figure 4 : UC Thanh ton trc tuyn

1.3 Chc nng tra cu thng tin :Khch hng truy cp website tra cu thng tin hiu r hn cc th tc t v, cc hnh thc thanh ton, cc thng tin v an ton trn chuyn bay, cc dch v gia tng, tra cu lch bay, My ch chu trch nhim ng ti thng tin thng xuyn v cp nht nht.

Figure 5 : UC Tra cu thng tin

1.4 Chc nng cho khch hng thng xuynKhch hng c th ng k lm khch hng thng xuyn hng cc u i ca hng v gi v, v cc dch v gia tng khc. s dng khch hng cn thc hin ng k vi hng qua form ng k website cung cp. My ch s lu gi thng tin mi khch hng thng xuyn.

Figure 6 : UC Chc nng cho khch hng thng xuyn1.5 Chc nng hon i v :Trong trng hp khch hng mun hy hoc i chuyn bay, khch hng c th lm th tc hon i v ti phng v.

Figure 7 : Chc nng hon i v

2. M hnh ha nghip v - Biu hot ng (activity diagram) :2.1 Tng quan quy trnh mua v my bay :Quy trnh mua v my bay trc tuyn tng quan : Truy cp website, tra cu thng tin t v La chn hnh thc thanh ton Thc hin thanh ton

Figure 8 : Tng quan quy trnh t mua v thanh ton v

2.2 Chc nng t v trc tuyn :

Figure 9 : Chc nng t v trc tuyn

2.3 Chc nng thanh ton ti q