BaoCao Thuc Hanh IPTV

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Báo cáo bài tập thực hành chuyên sâu HVCN BCVT Cơ sở Hà Đông

Text of BaoCao Thuc Hanh IPTV

PHN I: BI THC HNH V DCH V IPTV 1.1 Tng quan v MyTV IPTV (Internet Protocol TV) - l mng truyn hnh s dng CSHT truyn ti IP. Cc user c th thng qua my vi tnh PC hoc my thu hnh ph thng cng vi hp phi ghp Settop-box (STB) s dng dch v IPTV. IPTV bao gm 3 dch v chnh l Truyn hnh qung b - Broadcast TV (BTV), Truyn hnh theo yu cu Video on Demand (VoD) v nhm dch v tng tc nh truyn thanh (Broadcast Radio), tr chi trc tuyn (Game Online), Thng tin (Information), cc dch v chia s a phng tin (Media Sharing), dch v lu tr (usage data), dch v qung co Hin nay trn mng c 1 s nh cung cp dch v IPTV nh VNPT (MyTV), Viettel (NetTV), FPT (iTV), VTC IPTV c th truyn khai trn mng vin thng IP cng nh trn mng truyn hnh cp HFC, tuy nhin trong khun kh bi thc hnh ny s tp trung vo tm hiu v dch v MyTV do VNPT cung cp (c trin khai trn mng vin thng IP ca VNPT). 1.1.1. Cu trc mng cung cp dch v MyTV

STB

DHCP ServerADSL Modem DSLAM

EPG Server

Mang IP

Mng cung cp Ni dung

STB

FTTx Router

L2SW

VoD Server

BTV Server

Hnh 1: Cu trc tng qut mng cung cp dch v MyTV Mng truy nhp pha ngi dng s dng cc thit b nhModem (ADSL hoc FTTx), Set-top-box (STB). Mng truyn ti IP: i vi cc knh truyn hnh qung b (BTV) trn mng ny s s dng k thutnh tuyn Multicast cp pht ni dung t ngun (source) n cc ngi dng IPTV (ch) vic s dng ti nguyn mng truyn ti hiu qu. i vi dch v VoD th mt kt niim-im sc thit lp gia ngi s dng v ngun pht ni dung. Mng cung cp ni dung: Phn mng ny bao gm chc nng thu thp ni dung thng tin, lu tr v pht ccni dung nyn thu bao. Ngun ni dung c m ha trc khi cung cp ti cc ngi dng u cui. 1.1.2. C ch hot ng ca MyTV dch v MyTV c th hot ng cn phi tri qua cc bc sau y: - STB nhn c IP chnh xc t DHCP Server trong mng cung cp ni dung.1

- Sau khi nhn c a ch IP chnh xc STB xc thc thnh cng vi EPG Server (Electronic Program Guides) trong mng cung cp ni dung. Sau STB xc thc thnh cng, dch v MyTV c s dng bnh thng. Nh vy MyTV hot ng bnh thng m bo nh sau: - CPE c cu hnh chnh xc STB thng vi DHCP Server trong mng cung cp ni dung v nhn c a ch IP chnh xc. - STB c cu hnh chnh xc c th xc thc thnh cng. 1.1.3. Nguyn l hot ng cc dch v c bn ca MyTV Nguyn l hot ng ca dch v BTV (LiveTV) : Dch v LiveTV hin ti do VNPT cung cp s dng giao thc IGMPv2 ly ngun t BTV Server. Flow dch v : - STB gi gi tin IGMP Report / Join Group (sau lung Multicast v STB). - IGMP Router ( y l DSLAM hoc L2SW c tnh nng IGMP Snooping) gi u n gi tin IGMP Query / STB nhn c s tr li bng gi tin IGMP Membership Report. - STB gi gi tin IGMP Report / Leave Group. Dch v VoD hin ti do VNPT cung cp s dng giao thc RTSP ly ngun t VoD Server. Flow dch v (STB gi cc gi tin RTSP thit lp phin kt ni v VoD Server tr li bng cc gi tin RTSP REPLY 200 OK : - STB gi gi tin RTSP DESCRIBE - Sau khi nhn c phn hi t VoD Server, STB gi gi tin RTSP SETUP - Sau , STB gi gi tin RTSP PLAY khi bt u xem phim (C lung Unicast v STB) - STB gi gi tin RTSP PAUSE khi tm dng xem phim - STB gi gi tin RTSP TEARDOWN khi kt thc xem phim

2

1.2 THNH PHN H THNG MyTV 1.2.1. H thng MyTV

Hnh 2: S h thng MyTV 1.2.2. Phn pht d liu VoD (Unicast)

3

1.2.3. Phn pht d liu LiveTV (Muticast)

Hnh 4: Phn tn d liu LiveTV (Muticast) 1.2.4. M hnh Lab th nghim

TV

STB

ADSL modem

IPTV sever DSLAMRouter

PC*

Mng IP bng rng

Router

VoD sever

4

1.3. KT QU THC HNH 1.3.1. .Bn gi tin Discover / Offer / Request / Ack Khi khi ng chng chnh MyTV, h thng sau khi cu hnh xin a ch IP ng t DHCP server (Obtain an IP Address Automatically) th ln u tin tham gia h thng mng n s dng tn hiu Broardcast (255.255.255.255) pht ra gi tin DHCP Discover vi di bn tin l 590 bytes.Ni dung gi tin yu cu cung cp cc thng s v a ch IP cho chnh mnh t DHCP server m Client ny s s dng khi tham gia vo h thng mng.

DHCP server sau khi nhn c gi tin Discover t Client,n s tr li cho Client bng cch gi gi tin DHCP Offer.Gi tin ny xc nhn n l DHCP Server v a li ngh s cp cho Client nhng thng s IP nht nh (10.38.10.14).

5

Nu nhn c gi tin DHCP Offer,Client Broardcast tr ngc cho Server gi tin DHCP Request xc nhn thng tin v mnh v yu cu cp cc thng s IP cho mnh.Do trong h thng mng c th c nhiu DHCP Server nn khi Broadcast gi tin DHCP Request Client,cng s km theo nhng thng s nhn bit v Server m mnh chn xin IP.T cc DHCP khc s rt li gi tin Offer v dnh cho Client khc.

Nhn c li chp nhn t my Client,DHCP Server ngay lp tc gi gi tin DHCP ACK (Acknowledgment). y chnh l nhng thng s cu hnh a ch IP m DHCP Server ngh vi Client ngay t u.

DHCP Server lc ny cng c th gi gi tin DHCP ACK nhng cng c th gi gi tin DHCP NAK (Negative Acknowledgment), nu li ngh lc u khng chnh xc na hoc6

thng s IP c my tnh khc s dng.V d nhin Client phi bt du li qui trnh xin cp IP. 1.3.2. Bn tin chuyn knh

Khi ta m mt knh bt k th h thng (client 10.38.10.14) gi bn tin ti sever (224.0.0.2) Leave group sau client gi bn tin ti sever (232.84.1.204) chuyn sang knh khc. 1.3.3. Cc bn tin VoD Client gi gi tin RTSP DESCRIBE my server phn tch ng link ti file

video cn xem.7

Server phn hi bng bn tin REPLY cho yu cu DESCRIBE ca my client bao gm bn tin miu t chi tit phin giao dch( Session Description Protocol SDP).

Sau khi nhn c phn hi t VoD Server, client gi gi tin RTSP SETUP Mt yu cu SETUP s ch ra cch m mt dng d liu ( single media stream ) bt buc phi c truyn i nh th no.

8

Server tip tc phn hi bng bn tin REPLY. Sau , client (10.38.9.33) gi gi tin RTSP PLAY khi bt u xem phim (C lung Unicast v STB).

Vi bn tin khi kt thc phim, client (10.38.9.33) gi ti sever (172.16.30.12) bn tin RTSP vi ni dung TEARDOWN

9

10

PHN II. HOT NG CA DCH V HSI

A. BI THC HNH S 1: BTH-DV-HSI-01-CONFIG

1 1.1

C S L THUYT Tng quan dch v HSI: HSI High Speed Internet l dch v truy cp internet tc cao c nh, cc li ch do internet mang li cho con ngi l rt ln. Thng qua internet ta c th lt web, xem phim, ca nhac, o to trc tuyn, y t t xa, camera IP ..... Cc cng ngh s dng truy nhp dch v HSI bao gm: ADSL 2+, VDSL 2, Fast Ethernet (Truy nhp trn cp quang FTTH), xPON (cng ngh mng quang th ng) , TDM ( Thng c s dng cho dch v internet trc tip ). Ty theo cng ngh truy nhp m tc truy nhp c khc nhau, vd: tc down/up ln nht i vi dch v ADSL 2+ l 24M/1M, VDSL 2 l 100M/100M, GPON l 2,5G/1G, v dch v internet trc tip da trn cng ngh TDM l 2M/2M.

1.2

Cc thnh phn chnh trong mng cung cp dch v HSI: Modem: ng vai tr cng kt ni ti internet cho cc my tnh thuc mng LAN pha khch hng, ty theo cch truy nhp mng m c cc loi modem ADSL, FTTH. Thc hin phin kt ni PPP/PPPoE ti BRAS, kt qu nhn c a ch IP public do BRAS cung cp vo internet. IP DSLAM, Switch L2: ng vai tr nh mt thit b mng lp 2 switch trn mng nhm tp trung lu lng, cc thu bao truy cp internet. Vi cng ngh truy nhp xDSL (dch v ADSL, VDSL ) dng IP DSLAM, vi cng ngh truy nhp Ethernet ( Dch v FTTHFiber To The Home) dng Switch L2 c cc cng truy nhp quang. Cc IP DSLAM, Switch L2 kt ni n BRAS theo cc VLAN thng qua mng truyn ti MAN E Mng truyn ti MAN E: Da trn cng ngh EoMPLS, to cc ng kt ni lp 2 VLL(Virtual Leased Line), ni IP DSLAM, Switch L2 ti BRAS. Bras v Radius Server: ng vai tr xc thc username v password ca thu bao s dng dch v internet, tnh cc ngoi ra BRAS cung cp a ch IP public cho modem v c chc nng nh tuyn ra mi trng Internet. Cc bc thit lp v s dng dch v: Nh cung cp dch v khai bo Account thu bao bao gm cc thng s: username, password, cc tham s v cng kt ni trn IP DSLAM, L2 Switch, tc truy nhp11

thng qua Webserver. Sau c s d liu xc thc thu bao c chuyn n Server database LDAP Thit lp ng truyn vt l gia MODEM v IP DSLAM hoc L2 Switch: cp ng hoc cp quang. Cu hnh MODEM, thit lp phin kt ni PPP/PPPoE ti BRAS xc thc, BRAS hi RADIUS, RADIUS hi LDAP. Nu xc thc thnh cng BRAS cung cp 01 a ch IP Public cho MODEM. S dng dch v, cc my tnh trong mng LAN ca khch hng vo c Internet 1.3 M hnh thc hin.My tnh ci Wireshark PC1 Modem ADSL TP-LINK IPDSLAM ZXDSL 8906H Switch cisco C 3750

Min MAN-E

My tnh ci Wireshark PC2

BRAS Router cisco C 7604

Modem FTTH TP-LINK

Internet

12

1.4 Cc bc thc hin v kt qu thu c. Bc 1: t a ch IP ng cho my tnh my tnh nhn c IP do modem cp.

Bc 2: Truy cp vo a ch modem: http:// 192.168.1.1 cu hnh modem Bc 3: Cu hnh giao din wan ca modem kt ni ti internet

13

14

15

Cc thng s kt ni : Cc tham s mch o PVC thuc lp ATM: VPI=2, VCI=35, tham s ny ph thuc vo cu hnh DSLAM Loi kt ni: PPPoE Kiu ng gi: PPPoE LLC PPPoE: Nhp username = cisco v password = cisco Lu cu hnh: click nt save lu cu hnh khai bo.

Kt qu thu c

- BRAS cp cho giao din wan ca Modem a ch IP: 203.162.100.37 - Modem cp cho PC a ch IP: 192.168.1.5

16

- Kim tra kt ni PC vi modem: Ping t PC ti www.lab1.com.

-

Kim tra kt ni t PC n BRAS

17

-

Truy cp vo c internet: http://www.lab1.com/

B. BI THC HNH S 2: BTH-DV-HSI-02-INTERNET 1. C S L THUYT. 1.1 Cc giao Cc giao thc ch yu c s dng trong dch v HSI: HTTP: Hyper Text Transfer Protocol l giao thc thuc lp ng dng dng trao i thng tin gia my ch cung cp dch v web- web servser v cc my s dng dch v web- web client. DNS: Domain Name System L giao thc c s dng khi truy cp internet, n c nhim v phn gii a ch URL- www.dantri.com.vn thnh a ch IP-123.30.53.12. B giao thc TCP/IP: Transmission Coltrol Protocol/Internet Protocol l b giao thc dng truyn ti thng tin trong mng internet. B giao thc PPP/PPPoE: c s dng thit lp kt ni gia Modem vi mng internet, kt qu l modem c BRAS cung cp cho a ch IP public dng truy nhp internet. 1.2 B giao thc PPP/PPPoE:

18

PPPoE Client

PPPoE Server

PADI

PADO

Cc bn tin trao i Phin PPPoE

PADI

PADO

PADR

PADS

Configuration Request

Configuration Reques