Baocaoth Phan Tich Thuc Pham Bai 5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

báo cáo thực hành phân tích thực phẩm bài 5......................

Text of Baocaoth Phan Tich Thuc Pham Bai 5

Cu 1: Trnh by vai tr cc ha cht s dng trong biDung dch H2SO4 m c v HClO4 : v c ha muHn hp xc tc CuSO4 : K2SO4 = 1:10 : xc tc qu trnh v c ha muDung dch H3BO3 4% pH=5,5 : hp th NH3 bay raDd Tashiro : ch th Dung dch NaOH 0,1N :HCl 0,1N : dd chun Dung dch phenolphthalein 1%:Giy qu: th xem NH3 bay ra ht hay cnCu 2: Cch x l mu nh trong bi p dng cho loi mu thc phm no? Cch x l mu nh trong bi p dng cho tt c cc loi mu thc phmCu 3: Vit cc phn ng xy ra trong qu trnh tin hnh.V c ha mu:H2SO4 c, toXc tc

Protein, polypeptit, pepton (NH4)2SO4 + SO2 + CO2 + H2Ov cc hp cht cha nit

y NH3 khi mui (NH4)2SO4 bng mt baz mnh :(NH4)2SO4 + 2NaOH 2NH3 +2H2O + Na2SO4

nh lng NH3 bay ra bng mt acid: 2NH3 + H3BO3 (NH4)2B4O7 + 5H2O

(NH4)2B4O7 +2HCl +5H2O 4 H3BO3 + 2 NH4Cl

Cu 4: Thit lp cng thc tnh m N (mg/kg) trong mu ban u.

Cu 5: C th hp thu lng NH3 b phn gii bng acid khc c khng? Nu c, trnh by cch xc nh .C th hp thu lng NH3 b phn gii bng acid H2SO4 ( phng php gin tip).Cch xc nh: Cho NH3 hp thu vo mt th tch chnh xc dung dch H2SO4 0,1N . Lng d acid H2SO4 c chun bng dung dch NaOH 1 N .Khi , hm lng nit ton phn c tnh theo cng thc:i vi mu rn:

i vi mu lng:

Trong :V1 : th tch dung dch H2SO4 0,1N cho vo bnh tam gic (ml)V2 : th tch dung dch NaOh 1N tiu tn khi chun (ml)N: ng lng dung dch H2SO4 0,1NVm: th tch mu th (ml)m : khi lng mu th (g)F: h s hiu chnh nng dung dch NaOH 0,1N

BI TNG TRNH:Khi lng mu (g) :Th tch nh mc (ml) :Th tch mu c chun (ml) : 1 mlTh tch HCl 0,1N tiu tn (ml): V1 = 7,6ml; V2 = 7,6ml;V3 = 7,6ml; Vtb = 7,6 ml m N(mg/ml) trong mu ban u: