Bardo Prayer

Embed Size (px)

Text of Bardo Prayer

 • 1

  BI CU NGUYN

  CC GIAI ON THN TRUNG M

  c vit xung bi

  Tertn Karma Lingpa

  Dch ra Anh ng bi Karen Liljenberg www.zangthal.co.uk

  Copyright 2006

  Bn Vit ng do Tm Bo n chuyn dch, H Bo Thin hiu nh.

  Dharma Dipo hiu nh cng bn Tng ng 2014

 • 2

  NHNG LI CU NGUYN CC GIAI ON THN TRUNG M

  Vo thi im lm chung ca chnh hnh gi, hoc vo bt k lc no, hy thnh nguyn s h tr ca ch Pht v ch B Tt nh sau: thc hin mt cng dng cc phm vt thc t v vn tm qun tng ln Tam Bo, dng hng v tr tng vi lng sng m to ln:

  Shog chu na shug pe sang gye dang chang chub sem pa

  Ch Pht v ch B Tt khp mi phng,

  Tug je dang den pa chen pa dan den pa chen dang den pa

  Trang nghim vi s t bi, tr tu v linh kin,

  Tse wa dang den pa dro we shab su gyur pa nam

  Chan cha bi mn, cc Ngi l ni nng ta ca chng sinh,

  Tug jei wang gi ne dir shn chig

  Nng vo lng t bi, Xin cc Ngi ging lm chn ny!

  Ng su jor pa dang yi kyi trul pe ch pa she chig

  Xin cc Ngi chp nhn nhng cng dng, bng thc t v c vn tm qun tng!

  Tug je chen che nam la chen pe ye she tse we tug je

  Cc ng i Bi vi tu gic thu sut cng lng bi mn v lng khng th ngh bn,

 • 3

  Dze pe trin le chab pe nu tu sam

  gyi mi chab pa nga wa lag pe

  Vi phng tin thin xo, cng thn lc gia tr,

  Tug je chen che nam kyi [.che ge] she sha wa di ni Hi cc ng i Bi, con l:

  Jig ten di ne pa rol tu ni dro jig ten di ni bor

  Sp la khi ci gii ny ti mt ni khc, ang dn b li mi th trong th gii ny;

  She chen po ni dek drog ne me dug ngal ni che

  ng trc ngng ca ca ci cht, khng bng hu, trong s kh au khn cng,

  Shab ni me gn ni me pung nyen ni me

  Khng ni nng ta, khng s bo h, V khng thn bng quyn thuc no c;

  Tse di i nang wa ni nub dro wa shen du ni dro

  Nhng nim v cuc i ny ang nht nha dn, ngi y (con) ang bc vo mt ci gii khc;

  Mun nag tug po ni jug yang sa chen por ni tung

  i vo m en dy c, trt ri vo vc thm khng l,

  Nag tr tug por ni jug le kyi wang gi ni de

  Xuyn qua khu rng dy c; B nghip lc li ko, y a.

  Gn pa chen por ni dro gya tso chen p ni khyer

  Ngi y (con) ang i dn vo mt hoang mc trng tri, B ht tung v vi dp gia bin c mnh mng.

  Le kyi lung gi ni de sa tsug me pe shok su ni dro

  B sai s, thc p ca ngn gi nghip, ngi y (con) khng tm ra c mt ni chn no dng chn, ngi ngh.

 • 4

  Yul ngo chen por ni jug dn chen p ni zin

  B nm vo gia mt trn chin khc lit, Ngi y (con) b bt bi cc chng qu ma.

  Shin jei po nya la ni jig shing trak

  B bao vy bi m b h gh gm ca T Vng Shinje.

  Le kyi si pa na yang si pa la ni jug wang ni me

  Ht cnh gii ny ri li ti cnh gii kia, hon ton bt lc.

  Chig pur drog me par dro g pe du la bab na

  n c v khng mt ai ng hnh, n lc phi ra i.

  Tug je chen che nam kyi [che ge] shab me pa di la shab dz chig

  Hi cc ng i Bi, ngng xin hy l ni nng ta cho [tn...] (con) ngay y,

  ngi hon ton khng cn g bn cnh bo tr!

  Gn dz chig pung nyen dz chig

  Xin hy bo h ngi y (con)! Xin hy tr thnh thn bng v quyn thuc vi ngi y!

  Bar d mun nag chen po le shob shig

  Xin hy cu gip ngi y [] (con) thot khi h su thm thm v tm ti ca trung m bardo!

  Le kyi lung mar chen po le dok chig

  Xin hy lm chch hng ngn gi nghip d di!

  Shin jei jig trag chen po le shob chig

  Xin bo v ngi y (con) thot khi s hi v khng b ca T Vng Shinje!

  Bar d trang ring chen po le drol chig

  Xin hy tip dn [] (con) thot khi him nguy, nhim trng ip ca trng thi trung m!

 • 5

  Tug je chen che nam tug je ma chung shig

  Hi cc ng i Bi, xin m lng t mn!

  Ra da dz chig ngen song sum du ma tang shig

  Xin cu ! Xin ng ngi y (con) ri vo ba ng d!

  Ngn gyi dam cha me yel war

  tug jei shug nyur du shung shig

  Xin ng qun lng nhng ha nguyn ca cc Ngi trc y, xin cc Ngi mau chng hin hin

  thn lc ca lng i bi!

  Sang gye dang chang chub sem pa nam kyi [.che ge] di la Ch Pht v ch B Tt i, ngng xin cc Ngi

  m lng qung i v ban cho phng tin thin xo v thn lc gia tr,

  Tug je tab dang nu pa ma chung shig tug je zung shig

  T lng bi mn ca cc Ngi cho [...] (con) y, xin hy cu mc ngi y [] (con)

  vi mc cu bi mn sc nhn ca cc Ngi!

  Sem chen le ngen pe wang du ma tang shig

  Xin ng b mc ngi y[] (con) cho nghip lc xu xa!

  Kn chog sum gyi bar d dug ngal le shab tu sol

  Hi Tam Bo Ti Thng v Cc ng Th Tn! Xin cu ngi y (con) khi au kh ca Bardo trung m!

 • 6

  Hnh gi hoc ai c th tr tng bi nguyn trn ba ln vi lng thnh knh thit tha.

  Sau , tng bi nguyn Gii Thot Qua S Nghe Trong Bardo Trung m, Bi Nguyn Thot Khi Ng Hp Ca Bardo Trung m v Bi Nguyn Bo V Khi S Hi.

  Nguyn bi khn nguyn ngng cu thn lc gia tr ca ch Pht v ch B Tt khng b gin on cho n khi ci lun hi hon ton trng rng!

  SAMAYA

  Do c Padme Jungne (Ngi Lin Hoa Sanh) tc v Khenpo X Orgyen trc tc. Ngi Tsogyal (Yeshe) th nhn, vit xung v ct giu nh mt kho tng Terma. Ngi Karma Lingpa khai mt li ti Ni Gampopal.

 • 7

  Chnh Vn ca Bardo Tdral Gii Thot Thng Qua S Nghe Trong Bardo

  Ah Kye ma dag la she ne bar do char du dir

  Ah Gi l lc Bardo Ti Sinh hin khi trong con,

  Tse la long me le lo pang she ne

  Con xin x b mi bing nhc thi gian tri i trong cuc i mnh!

  T sam gom sum ma yeng lam la jug

  Con s i vo con ng khng lm lc ca Vn (nghe), T (qun chiu) v Tu (thin nh);

  Nang sem lam long ku sum ngn gyur sha

  a cc hin tng v tm thc vo con ng, con s thc chng Tam Thn,

  Mi lu len chig tob pe du ts dir

  Gi y, ch mt ln, con t c thn ngi,

  Yeng ma lam d pe du ts min

  Khng phi l lc ngh ngi trn con ng lang thang v nh!

  Ah Kye ma dag la mi lam bar do char du dir

  Ah Gi l lc Bardo Gic Mng l rng trong con,

  Ti mug ro nyal bag me pang she ne

  Con s t b thi th v tri v gic, ang ng su trong v minh,

  Dren pa yeng me ne lug ngang la jug

  Khng cht tht nim, con s a chnh nim khng lm lc vo trng thi bn nhin;

 • 8

  Mi lam zung ne trul gyur sal jang

  Nm ly quyn kim sot nhng gic mng ca mnh, Con s tnh ha o tng i vo tnh quang chi ngi!

  Dun dro shin du nyal war ma she chig

  ng ng nh mt con vt!

  Nyi dang ngn sum dre pe nyam len che

  Quan trng l thc tp yoga gic mng thc chng thc ti ti hu.

  Ah Kye ma dag la sam ten bar do char du dir

  Ah Gi l lc Bardo Thin nh l rng trong con,

  Nam yeng trul pe tsog nam pang she ne

  T b v s nhng phng tm, hn trm v tro c,

  Yeng me dzin me ta dral ngang la jog

  Con s i vo trng thi t do, vt thot khi bm chp v phng dt;

  She dzog nyi la ten pa tob par sha

  Con s tr vng trong Giai on Pht Sinh v Thnh Tu!

  Sha wa pang ne tse chig gom du dir

  Trnh xa khi mi hot ng [th tc], trong thi khc nhip tm thin nh ny,

  Nyn mong trul pe wang du ma tong shig

  Xin ng ri vo nng lc vng nim v cc xc cm tiu cc!

 • 9

  Ah Kye ma dag la chi kha bar do char du der

  Ah Gi l lc Bardo Cn T l rng trong con,

  Kun la chag sem shen dzin pang she ne

  Trnh xa khi mi rng buc, tham m v bm chp,

  Dam ngag sal we ngang la ma yeng jug

  Con s i vo liu ng nhng ch dn trc truyn!

  Rang rig she me nam khe ying su po

  V chuyn di Gic Tnh bn nhin vo php gii h khng v sanh.

  Du she sha trag lu dang tral la khe

  Ngay giy pht phi ri b xc thn tp hp ca tht v mu ny,

  Mi tag gyu ma yin par she par sha

  Hy nhn ra rng n vn l v thng v huyn ha!

  Ah Kye ma dag la ch nyi bar do char du dir

  Ah Gi l lc Bardo Php tnh l rng trong con,

  Kun la ngang trag jig nang pang she ne

  Trnh xa mi nim tng hong lon v khng b,

  Gang shar rang nang rig pa ngo she jug

  Con s nhn bit mi hin tng ch l s phng chiu bn tnh ca gic tnh chnh mnh.

  Bar d nang tsul yin par she par sha

  Nhn ra rng l cch Bardo hin khi.

 • 10

  Dn chen gag la tug pe du shig ong

  Giy pht trng yu s n, khi s ngng dt c th xy ra -

  Rang nang shi tr tsog la ma jig shig

  ng s hi tp hi cc Bn tn An Bnh v Phn N, vn l s phng chiu ca chnh con!

  Ah Kye ma dag la si pa bar do char du dir

  Ah Gi l lc Bardo Hnh Thnh l rng trong con,

  Dun pa tse chig sem la zung she ne

  Hy nht tm an tr trong thin nh!

  Zang po le kyi tro la nen gyi tud

  Hy gng sc duy tr thin nghip ca mnh!

  Ngal go gag ne ru log dren par sha

  Bt li ng hm dn ti t cung ti sinh, Con hy nh phi quay lng li vi n!

  Nying ru dag nang g pe du shig yin

  Gi l lc con phi can m v khi ln tri kin thanh tnh.

  Mig ser pang la la ma yab yum gom

  Hy x b ganh t, con s thin nh v o S v phi ngu ca Ngi trong s hp nht.

  Chi wa ong nyam me pe lo ring po

  ng ngh rng ci cht s n m ngh rng con s trng th!

  Dn me tse dii sha wa drub drub ne

  Ch hon thnh cc hot ng v ngha trong cuc i ny

 • 11

  Ta re tong log she na shin tu trul

  Con s thc s ngu ngc tr v vi hai bn tay trng.

  G ngo she pa dam pe lha ch yin

  Hy nhn ra rng ci con cn l Gio Php thing ling!

  Sa ta nyid du lha ch mi she dam

  Vy sao con khng thc hnh Php vo ngay lc ny?

  Drub chen nam kyi shal ne di ked sung

  Nh cc i thnh tu gi tng ni:

  ll me dam ngag sem la ma shag na

  Nu khng gi nhng gio hun ca v Lama trong tm,

  Rang gi rang nyi lhu war mi gyur ram

  L phi chng ta ang t phn bi chnh mnh?

  Nguyn Chnh vn ca Bardo Tdral (Gii Thot Qua S Nghe Trong Bardo) khng b gin on cho n khi ci Lun Hi hon ton trng rng!

 • 12

  BI NGUYN THOT KHI NG HP CA BARDO TRUNG M

  La ma yi dam khan