Basic Fatima

Embed Size (px)

DESCRIPTION

,

Text of Basic Fatima

Slide 1

Univerzitet u ZeniciPedagoki fakultetOdsijek : Matematika i informatikaPredmet : Operativni sistemi i raunarske mreeUPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOMStudent:Bai FatimaMaj, 2012Profesor:v.as.dr.Samir LemeSeminarski rad iz predmeta Operativni sistemi i raunarske mree1UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOMSadraj1.Operativni sistemi 2. Ubuntu 3. Edubuntu

4. Ubuntu-edu-primary 4.1. Kalzum4.2. KBruch4.3. Kig 4.4. KLetters4.5. KmPlot

4.6. KStars 4.7. KTouch4.8. KTurtle4.9. KWordQuiz5. Ubuntu-edu-preschool5.1. KAnagram5.2. Tux Paint5.3. KHangMan 5.4. Ktuberling6. Literatura

#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM1. Operativni sistemi

WINDOWSLINUX MAC OSI dr.Primjeri operativnih sistema:Kupuje se i ... kupuje se, voli virusepuno ga koristite

Dobije ga daba na netu,ne voli ba viruse.slabije ga koristite

Kupi ga za itav ivotne zna za virusejo slabije ga koristite#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM2. UbuntuFIRMA CANONICAL PRAVI UBUNTU SA CILJEM:

za BESPLATNIM i KVALITETNIM edukacionim informacionim sistemima

udruenja snaga nastavnika, studenta i hakera na projektu EDUBUNTU

omoguuvanja SREDSTVA za uenje.

Prva verzija Ubuntu-a, izala je 20.oktobra 2004.

Danas postoji 16 verzija Ubuntu-a.

Postoji vie od 50 hiljada programa i aplikacija koje moete nai besplatno na internetu.

#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM3. EDUBUNTU

Ubuntu verzija Linux-a

Napravljen prvenstveno u edukacijske svrhe.

11.10 verzija, postoji i novija verzija, koja je izdata u aprilu ove godine.#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM3. EDUBUNTUUnity okruenje (oblikovan je s namjerom da aplikacijama daje vie prostora na radnoj povrini).

Louncher (ikone za pokretanje najee koritenih aplikacija )Search Bar

#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM4. ubuntu-edu-primary 4.1. Kalzium

Periodni sistem elemenata

Traenje informacija o elementima ili uenje nekih injenica o periodnom sistemu

Takoer imate mogunost da idete u prolost i vidite ta se znalo o elementima u unaprijed zadanom vremenu.#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM4. ubuntu-edu-primary 4.2. KBruch

KBruch je mali program za vjebu raunanja sa razlomcima i procentima.Arithmetic

Comparison

Conversion

Mixed Numbers Factorization

Percentage

#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM4. ubuntu-edu-primary 4.3. Kig

Aplikacija za interaktivnu geometrijuIstraivanje matematikih figura pomou raunara

Poseban alat za crtanje matematikih figura, koje se mogu koristiti u drugim dokumentima.#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM4. ubuntu-edu-primary 4.4. KLetters

Jednostavna aplikacija koja pomae djeci ili odraslima da naue alfabet svog ili nekog drugog jezika, te da naue itati neke jednostavne rijei

Trenutno je dostupno 25 jezika za ovu aplikaciju

Zvuni efekat za datu rije ili slovo.#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM4. ubuntu-edu-primary 4.5. KmPlot

Crtanje grafika funkcija (eksplicitno zadanih funkcija, implicitno zadanih funkcija, funkcija zadanih preko polarnih koordinata, eksplicitnih diferencijalnih funkcija )

Punjenje i izraunavanje povrine izmeu grafika i prve ose, pronalaenje maksimalne i minimalne vrijednosti.

#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM4. ubuntu-edu-primary 4.6. KStars

Aplikacija koja prikazuje tanu simulaciju nonog neba

Moete da zumirate objekte i pratite njihovo kretanje preko nebaMoete vidjeti kako izgleda nebo sa bilo koje lokacije na Zemlji, na bilo koji datum#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM4. ubuntu-edu-primary 4.7. KTouch

DAKTILOGRAFIKApokazuje tastaturu i govori vam koju sljedeu tipku da pritisnete i koji prst da koristite#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM4. ubuntu-edu-primary 4.8. KTurtle

Osnove programiranja

TurtleScript programski jezik(mogunost prevoenja komandi na maternji jezik)

Korisnik e obino uputiti kornjau, koristei se TurtleScript komandama, da se napravi crte na platnu.#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM4. ubuntu-edu-primary 4.9. KWordQuiz Pravite sopstvene dokumente pojmova na jednostavan nain

Prije nego to ponete kviz izaberete kako elite da vjebate

Povratna informacija o tanim i netanim odgovorima, a ukoliko vam treba malo dodatne pomoi moete da koristite funkciju nagovjetaj .

#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM5.1. KAnagram 5. ubuntu-edu-preschool KAnagramje igra u kojojse rije sluajnim odabiromprikazujesa ispremetanim slovima.Za pobjedu,igra morapreureditislova u ispravnom redoslijedu..

#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM5. ubuntu-edu-preschool 5.2. TuxPaint

TuxPaintje jednostavanprogram za crtanje.

Toje program za zabavu djece ijednostavan za koritenje.

Zvuniefekti za icrtani likzabavlja djecu.

#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM5. ubuntu-edu-preschool 5.3. KHangMan

KHangManje igra za djecu u dobi od6 god. i vie.

Onapokazuje rije sluajnim odabiromkoju igramoraotkritipogaanjem slova.

Kako igrapretpostavlja slova,rije se postepenootkriva.

10pogrenihnagaanjae zavritiigru.#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM5. ubuntu-edu-preschool 5.3. KTuberling

KTuberlingje igricaza malu djecusa nekoliko aktivnosti:

Datikrompirusmijenolice, odjeui drugeartikle

Izgraditi maligrad, zajednosa kolom, zoo vrtom.

Napravitimjeseevu povrinu sa svemirskim brodovimai vanzemaljcima

KTuberlingmoe govoritiime svakogobjektana nekoliko jezika,kako bi se pomoglou uenjuosnovnog rjenika.#UPOZNAVANJE SA EDUBUNTU PROJEKTOM6. Literatura [1] http://hr.wikipedia.org(29.04.20012)

[2]http://www.ubuntu-news.net/2012/03/03/ubuntu-12-04-lts-precise-pangolin-beta-1-released/ (03.05.20012)

[3] https://launchpad.net/unity (08.05.20012. )

[4] ftp://ftp.kde.org/pub/kde/ (03.05.20012)

[5] http://tux4kids.alioth.debian.org/ (08.05.20012. )

[6] http://edu.kde.org (08.05.20012. )

#

HVALA NA PANJI!!!#