BAZELE ELECTROTEHNICII claudiar/Bazele Electrotehnicii I (BE...آ  2020-03-16آ  Bazele electrotehnicii

 • View
  44

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of BAZELE ELECTROTEHNICII claudiar/Bazele Electrotehnicii I (BE...آ  2020-03-16آ  Bazele...

 • Bazele electrotehnicii I

  Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

  An I - ETTI

  e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro

  BAZELE

  ELECTROTEHNICII I

  BE I

  CURS 3

 • Bazele electrotehnicii I

  CIRCUITE ELECTRICE

  DE CURENT CONTINUU

  2/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

  Teorema transferului maxim de putere (Transfer maxim de putere)

  Presupunem că avem o sursă de tensiune electromotoare reală, E, cu rezistența internă,

  , care debitează (este conectată la) pe un rezistor (o sarcină), :iR

  Puterea transmisă rezistorului:

  2

  s sP R I=

  Ce valoare trebuie să aibă rezistența pentru ca sursa

  să transmită putere maximă?

  sR

  sR

  s i

  E I

  R R =

  + ( )

  2

  2s s

  s i

  E P R

  R R =

  +

  Găsim maximul puterii prin anularea derivatei max când 0 s

  s

  P P

  R

   =

  3/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

  ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2

  2 3 3 3

  2 21 0s s s i s i s

  s s i s i s i s i

  P R R R R R R E E E

  R R R R R R R R R

        + − −      = − = = =

        + + + +     

  0i sR R− = i sR R= Condiția de transfer maxim de putere

  Condiția de transfer maxim de putere este îndeplinită atunci când rezistența de sarcină

  este egală cu rezistența internă a sursei.

  Puterea este maximă:

  ( )

  2

  max max

  2

  max 2 2

  s

  s

  s i s

  s i

  P R I

  E E I P R

  R R R

  R R

  =  

  =  = + 

  = 

  2 2

  max 24 4 s

  s is s

  E E P R

  R RR R = =

  =

  2

  max 4 s is

  E P

  R RR =

  =

  4/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

  Dacă avem un circuit complex (cu o configurație mai complicată):

  Sursa debitează putere maximă când , unde

  este rezistența echivalentă a circuitului la bornele A și B

  i ABR R= ABR

  Observație:

  5/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

  Metoda curenţilor ciclici (de ochiuri, de buclă, fictivi)

  Se operează cu noi variabile numite curenți de ochiuri (de bucle sau ciclici).

  ' ' '

  1 2, , ..., bI I I

  Curentul ciclic este un curent fictiv .

  Metoda presupune că, cele b= l - n+s bucle independente, sunt parcurse de curenți

  fictivi (de buclă) notați cu:

  În sistemul specific metodei teoremelor lui Kirchhoff are loc o substituție ingenioasă a

  necunoscutelor: în locul celor l curenți din laturi se introduc b= l - n+s curenți de buclă (ciclici sau de ochiuri).

  Curenții reali din laturile circuitului se vor determina ca sume algebrice ale tuturor

  curenților fictivi (ciclici), care concură (trec) prin latura respectivă.

  Numărul ecuațiilor sistemului și numărul necunoscutelor se reduce de la l la b= l -n+s,

  deoarece primele (n-s) ecuații date de Teorema I a lui Kirchhoff dispar, devin identități.

  6/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

   + + + =  

  + + + = = − +

  − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

  + + + = 

  1

  2

  ' ' '

  11 1 12 2 1

  ' ' '

  21 1 22 2 2

  ' ' '

  1 1 2 2

  ,

  b

  b b k

  k b

  b b k

  k b

  b b bb b k

  k b

  R I R I R I E

  R I R I R I E b l n s

  R I R I R I E

  Este un sistem de ecuații compatibil, având b ecuații și b necunoscute.

  Curenții de buclă prin cele b bucle independente sunt notați cu: au

  sensuri arbitrar alese și sunt necunoscutele sistemului.

  Metoda presupune scrierea unui sistem de ecuații de forma:

  ' ' '

  1 2, , ..., bI I I

  7/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

  reprezintă resistența proprie buclei independente k și este egală cu suma

  aritmetică a tuturor rezistențelor din bucla independentă k (întotdeauna

  pozitivă),

  kkR

  =kj jkR R

  Termenii din sistem de forma:

   0kkR

  reprezintă rezistența comună buclelor independente k și j (pozitivă

  dacă curenții fictivi și au același sens prin latura comună și

  negativă dacă și au sensuri opuse)

  =  sau < 0kj jkR R

  '

  kI '

  jI '

  kI '

  jI

   b

  k

  k b

  E suma algebrică a tuturor tensiunilor electromotoare ale surselor care

  acționează în bucla independentă k (se păstrează semnificația de la

  Teorema a II-a a lui Kirchhoff)

   sau < 0 b

  k

  k b

  E (este pozitivă, dacă are același sens cu curentul fictiv din bucla independentă k, negativă în caz contrar)

  '

  kIkE

  8/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

  Se rezolvă

  sistemul de

  ecuații

  Curenții de buclă (fictivi)

  Curenții reali din laturile circuitului,

  ca fiind sume algebrice ale

  curenților fictivi (de buclă) care ar

  parcurge fictiv latura respectivă

  RESTRICȚII în aplicarea metodei curenților ciclici (Surse ideale de curent)

  Sunt similare cu cele din cazul aplicării metodei teoremelor lui Kirchhoff pentru

  circuite electrice care conțin surse ideale de curent:

  a)latura care conține sursa ideală de curent va fi obligatoriu cuprinsă într-o singură

  buclă independentă, deoarece prin sursa ideală de curent poate să treacă un singur

  curent fictiv de buclă;

  b)ecuația corespunzătoare buclei independente care conține sursa ideală de curent se

  elimină și se înlocuiește în sistemul specific metodei curenților ciclici cu expresia:

  valoarea curentului fictiv de buclă egală cu valoarea sursei ideale de curent

  se reduce numărul necunoscutelor sistemului specific metodei, de la b necunoscute

  la (b-x) necunoscute, unde x reprezintă numărul surselor ideale din circuit

  9/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

  ETAPELE de aplicare ale metodei curenților ciclici:

  1. Se analizează topologic circuitul: b, n, s, l

  2. Se introduc curenți prin laturile circuitului cu sensuri arbitrar alese;

  3. Se introduc curenții fictivi (de buclă) în cele b bucle independente cu sensuri

  arbitrar alese;

  4. Se scrie sistemul de ecuații corespunzător metodei, format din b= l -n+s ecuații,

  având b necunoscute;

  5. Se explicitează termenii din sistemul specific metodei;

  6. Se rezolvă sistemul de ecuații și se determină curenții fictivi;

  7. Se calculează curenții reali din laturile circuitului ca sume algebrice ale

  curenților fictivi care concură latura respectivă.

  10/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

  - se operează cu noi variabile numite „potențialele nodurilor”, egale ca număr cu

  numărul nodurilor independente (n-1) ale rețelei

  - se alege nodul n ca nod de referință, față de acest nod, celelalte noduri ale rețelei au

  potențialele: V1, V2 ... Vk, unde k=n-1

  Metoda potențialelor nodurilor (tensiunilor nodale)

  - este o metodă duală;

  - în sistemul de ecuații corespunzător metodei teoremelor lui Kirchhoff se substituie

  necunoscutele astfel: în locul celor l curenți prin laturi se introduc (n-1) potențiale

  de noduri, după ce s-a ales arbitrar nodul neutilizat ca origine de potențial (potențial

  de referință), = 0nV

  - numărul ecuațiilor sistemului, ca și numărul necunoscutelor se reduce astfel de la l

  la (n-1), căci ultimele b ecuații ale sistemului specific metodei teoremelor lui

  Kirchhoff pentru buclele independente dispar, devenind identități

  11/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

   + + + =  

  + + + =   

  + + + = 

  1

  1

  2

  1

  1

  11 1 12 2 1

  21 1 22 2 2

  1 1 2 2

  , k=n-1

  k

  k k sc

  k N

  n k sc

  k N

  k k kk k sc

  k N

  G V G V G V I

  G V G V G V I

  G V G V G V I

  Metoda presupune scrierea unui sistem de ecuații de forma:

  - necunoscutele sistemului sunt cele (n-1) potențiale: V1, V2 ... Vk, unde k=n-1

  12/41 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR

 • Bazele electrotehnicii I

  Se numește conductanța proprie nodului k și reprezintă suma

  conductanțelor laturilor care concură (se leagă) în nodul

  independent k , ( întotdeauna pozitivă)

  kkG