Bendera Dan Lambang Negeri

  • View
    46

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

q

Transcript

Bendera SabahSabah Di Bawah BayuBENDERA NEGERI SABAH DI BAWAH BAYUBendera negeri Sabah berbentuk persegi panjang berukuran 1:2. Di sudut sebelah atasbendera berwarna biru cerah, yang menjadi latarbelakang lukisan grafik bayangan Gunung Kinabalu,berwarna biru tua, meliputi suku bahagian bendera ini. Bahagian hujung bendera yang berkibardihiasi tiga jalur yang sama besar. Jalur atas berwarna biru muda, jalur tengah berwarna putihdan jalur bawah berwarna merah cili. Warna biru muda melambangkan keamanan dan kesejahteraan,putih melambangkan kesucian dan keadilan, manakala merah cili melambangkan keberanian dan keyakinan.Warna biru cerah menunjukkan perpaduan dan kemakmuran sementara biru tua melambangkan kekuatandan semangat kerjasama. Kelima-lima warna yang menghiasi bendera ini mewakili lima bahagianyang terkandung dalam Negeri Sabah. Lukisan grafik berbentuk Gunung Kinabalu pula melambangkanKerajaan Negeri Sabah.LAMBANG NEGERI SABAH DI BAWAH BAYUSepasang tangan yang menjulang megah bendera negeri Sabah menghiasi lencana ini melambangkansemangat perpaduan erat dan kerjasama yang lama terjalin di kalangan rakyat pelbagai kaum demimencapai kemajuan dan kejayaan bagi negeri Sabah. Sebarisan lima warna di bawah sepasangtangan tersebut merupakan lima bahagian 'daerah' yang terkandung dalam negeri Sabah. Warnabiru muda melambangkan keamanan dan kesejahteraan, putih melambangkan kesuciandan keadilan, merah cili melambangkan keberanian dan keyakinan, warna biru cerah melambangkanperpaduan dan kemakmuran sementara biru tua melambangkan kekuatan dansemangat kerjasama rakyat. Lukisan grafik berbentuk bayangan GunungKinabalu pula melambangkan Kerajaan Negeri Sabah.

BenderaSarawakSarawak Bumi Kenyalang

Bendera JohorJohor Darul TakzimBENDERA NEGERI JOHOR DARUL TAKZIMAnak bulan dan bintang yang berwarna putih itu menandakan Raja yang berdaulat.Bahagian yang berwarna merah bermakna hulubalang yang mempertahankan negeri.Bahagian yang berwarna biru tua itu pula maksudnya Kerajaan Negeri.LAMBANG NEGERI JOHOR DARUL TAKZIMMahkota tanda D.Y.M.M Raja. Empat Bintang di sudut Perisai Putih itu menandakanEmpat Buah Jajahan besar asal negeri itu, iaitu Johor Bahru, Muar, Batu Pahat dan Endau,sementara Bintang dan Anak Bulan di tengah pula, tanda Agama Islam.Dua ekor Harimau yang memegang perisai itu mengingatkan kepada binatang-binatangbuas yang pada suatu masa dahulu merayau-rayau di negeri ini. Lukisan yang berbunga-bungadisebelah bawah perisai menggambarkan Gambir dan Lada Hitam, dua jenis hasil utama yang asal bagi negeri ini.Cogankata negeri ini ialah:- "KEPADA ALLAH BERSERAH"

Bendera MelakaMelaka Darul AzimBENDERA NEGERI MELAKA DARUL AZIMWarna-warna merah, putih, kuning dan biru adalah warna-warna Bendera Persekutuandan menunjukkan bahawa Melaka ialah sebuah negeri dalam Persekutuan, sementara anakbulan dan bintang pecah lima itu pula ialah tanda Agama Islam, agama negeri dan Malaysia.LAMBANG NEGERI MELAKA DARUL AZIMWarna merah, putih, kuning dan biru maknanya Melaka sebuah negeri dalam Malaysia.Lima bilah keris maksudnya lima orang pahlawan termasyhur di Melaka, pada zaman dahulu.Anak bulan dan bintang pecah lima melambangkan Agama Islam, agama rasmi negeri.Pokok Melaka ialah pohon dari mana negeri itu mendapat namanya. Dua ekor pelandokyang memegang perisai ialah untuk memperingati riwayat tua iaitu pelandoklah yang telahmemyebabkan Raja Melaka yang pertama mengambil keputusan untuk menetap di situ.

Bendera PerlisPerlis Indra KayanganBENDERA NEGERI PERLIS INDERA KAYANGANWarna kuning melambangkan D.Y.M.M. Raja. Warna biru pula melambangkan rakyat.Bendera itu sendiri membawa makna kerjasama yang erat di antara Raja dengan Rakyat Baginda.LAMBANG NEGERI PERLIS INDERA KAYANGANLingkaran padi pada lambang negeri Perlis memberi maksud pekerjaan utama dan hasil utamanegeri iaitu padi. Perisai pula melambangkan kebanggaan dan kehormatan negeri itu. Lambang itukeseluruhannya bermakna kebanggaan negeri itu kerana kekayaan hasil padinya.

Bendera Pulau PinangPulau Pinang Untuk Negeri KitaBENDERA NEGERI PULAU PINANGWarna biru muda bermaksud warna laut yang indah di sekeliling pulau itu. Warna putih pulamembawa maksud negeri Pulau Pinang yang aman dan damai. Warna kuning melambangkankemakmuran. Pohon Pinang ialah pohon dari mana pulau itu mendapat namanya.LAMBANG NEGERI PULAU PINANGPohon Pinang ialah tanda asal nama pulau itu. Petak yang berwarna kuning mengandungi gambar Jambatan Besar Pulau Pinang yang mempunyai dua tiang dan empat kebel yangmenegakkan tiang tersebut. Dua tiang ini melambangkan Serampang Dua Mata di dalamDasar Ekonomi Baru iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Empatkebel pula menggambarkan empat jenis keturunan rakyat di negeri ini, iaitu Melayu, Cina, Indiadan lain-lain. Jalur-jalur biru dan putih yang menjadi simbol lautan berjumlah lima. Tiap-tiap satuwarna yang memberi makna simbol lima prinsip Rukunegara dan lima daerah pentadbiranyang terdapat di Pualu Pinang.

Bendera KelantanKelantan Darul NaimBENDERA NEGERI KELANTAN DARUL NAIMLatarbelakang berwarna merah maksudnya kejujuran penduduk negeri ini termasuk rakyat danRaja yang memerintah. Lambang kebesaran berwarna putih itu tanda kesucian Raja negeri ini.LAMBANG NEGERI KELANTAN DARUL NAIMLambang Mahkota menandakan Kedaulatan Sultan. Dua tombak dan dua keris maksudnyakekuatan orang-orang Melayu Kelantan. Anak bulan dan bintang adalah lambang agama Islam.Dua pucuk meriam membawa makna bahawa negeri ini sentiasa bersedia untuk mempertahankan dirinya.Dua ekor Kijang mengingatkan kembali kepada sejarah tua negeri ini tatkala Che' Wan Kembang (atau Che' Siti)Permaisuri Kelantan (kira-kira pada akhir kurun yang ke14) yangkerana terlalu kasih kepada kijang kesayangannya, telah memerintahkan wang emas dicapdengan gambar binatang ini. Cogankata negeri ini ialah:"BERSERAH KEPADA TUHAN KERAJAAN KELANTAN" BACK

Bendera PerakPerak Darul RidzuanBENDERA NEGERI PERAK DARUL RIDZUANBendera negeri Perak Darul Ridzuan mengandungi tiga warna berjalur putih, kuning dan hitam.Ketiga-tiga jalur ini sama lebarnya. Warna putih melambangkan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan.Warna kuning melambangkan kebesaran Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridzuan.Warna hitam melambangkan kebesaran Duli Yang Maha Amat Mulia Raja Di Hilir Perak Darul Ridzuan.LAMBANG NEGERI PERAK DARUL RIDZUANLambang Negeri Perak Darul Ridzuan mengandungi Jata Ke Bawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan. Jata ini dilingkungi dengan bulan sabit yang mengandungi bunga padi. Jata melambangkan Kedaulatan Raja Pemerintah. Bulan Sabit menandakan Agama Islam sebagaiagama rasmi. Bunga Padi menggambarkan sumber perusahaan rakyat dan kesuburan negeri.

Bendera SelangorSelangor Darul EhsanBENDERA NEGERI SELANGOR DARUL EHSANEmpat bahagian yang berwarna kuning dan merah itu bermaksud daging dan darah iaituunsur-unsur yang perlu untuk memberi jiwa dan tenaga kepada negeri ini. Bulan bintang pula ialah sebagai Agama Islam, agama rasmi negeri dan kesucian Agama Islam ditunjukkan dengan warna putih.LAMBANG NEGERI SELANGOR DARUL EHSANAnak bulan dan bintang tanda Agama Islam, agama negeri. Tombak merah di tengah-tengah ialahSambu-warna. Di sebelah kanan ialah Keris Pendek dan di kiri pula Keris Panjang. Ketiga-tiganyaadalah Alat Kebesaran Negeri. Tulisan jawi yang berbunyi "Dipelihara Allah" ialah cogan negeri.Di bawah cogan pula ialah tali bengkong yang dipakai sebagai ikat pinggang oleh pahlawan-pahlawanzaman dahulu.

Bendera PahangPahang Darul MakmurBENDERA NEGERI PAHANG DARUL MAKMURBendera negeri Pahang mengandungi dua warna iaitu putih di atas dan hitam di bawah.Kedua-duanya sama lebar. Hitam adalah warna kebesaran Bendahara melambangkanbahawa pada suatu ketika dahulu pemerintahan di negeri Pahang adalah seorang yangbertaraf Bendahara. Putih adalah melambangkan Raja. Tambahan warna putih di atashitam ini membawa makna bahawa negeri Pahang adalah negeri yang mempunyaikedaulatan sendiri dan pemerintahan Beraja. Ini juga membawa erti bahawanegeri ini ada mempunyai keistimewaan-keistimewaan, undang-undang, adat istiadat,adat resam, tata susila serta kuasa-kuasa yang tertentu ada pada Raja sebagai sebuahnegeri yang beraja dan berdaulat.LAMBANG NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

Bendera Negeri SembilanNegeri Sembilan Darul KhususBENDERA NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUSWarna kuning pada bendera membawa maksud D.Y.M.M. Raja. Bahagian tiga segi yangberwarna merah bermakna rakyat, sementara bahagian tiga segi yang berwarna hitam maksudnyaDatuk-datuk Undang bagi Luak-luak yang menjadibahagian-bahagian negeri ini.LAMBANG NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUSSembilan tangkai padi di dalam perisai itu maksudnya sembilan buah negeri dalam GabunganNegeri Sembilan yang lama. Warna merah dalam perisai menunjukkan hubungan-hubungan padamasa lalu dengan British. Warna hitam maknanya Datuk-datuk Undang. Warna kuning maknanyaYang Dipertuan Besar. Bintang Pecah Sembilan itu adalah juga menunjukkan sembilan buah negeridalam Gabungan yang lama. Pedang dan sarungannya di atas perisai itu tanda keadilan.Di tengah-tengah antara pedang dan sarung ialah"Changgai Putri" tanda kebesaran Yang Dipertuan Besar.

Bendera TerangganuTerangganu Darul ImanBENDERA NEGERI TERENGGANU DARUL IMANLatarbelakang berwarna putih membawa maksud D.Y.M.M Sultan. Ia melingkari tanahhitam yang bermaksud rakyat. Ini bermakna Sultan adalah memberi perlindungan kepada seluruh rakyatBaginda. Anak bulan dan bintang tanda Agama Islam, agama negeri.LAMBANG NEGERI TERENGGANU DARUL IMANBulan bintang menunjukkan negeri Islam. Mahkota menandakan pemerintahan Diraja. Pedang,Keris Panjang dan Cokmar pula merupakan Alat Kebesaran Negeri. Manakala di sebelah kanannya ialah Quran melambangkan Agama Islam, agama rasmi negeri. Buku Undang-undang disebelah kiri pula menandakan keadilan dan Wali menandakan Alatan Istiadat Kebesaran.

Bendera KedahKedah D