of 57 /57
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Embed Size (px)

Text of BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla...

Page 1: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ

Page 2: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat • Mesane tabanı ile üretranın birleşim yerinin etrafını sarar.

•Seminal sıvının bir kısmını üreten bir seks bezidir.

•Esas olarak epitelyal ve stromal hücrelerden oluşmaktadır.

Page 3: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ

BPH

Page 4: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Glandüler ve stromal elemanların hiperplazisi sonucu ortaya çıkan ve glandın malign olmayan bir biçimde büyümesi ile kendini gösteren bir hastalıktır.

Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur

Hastanın yaşam kalitesini düşürür .

Yaşı 65'ten büyük olan erkeklerin %30 kadarında sıkıntı verici AİYŞ'leri meydana getirir.

Page 5: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat anatomisi

Anatomik yerleşimi:- Symphysis pubis`in inferior

kollarının altında,- Ovoid şekilde,- Altta daralmış bir apex ve üstte mesane ile devam eden geniş bir taban, -Arkada ampulla recti ile komşuluk içinde, - İçerisinden prostatik üretra

geçer,- Kapsül (elastin, kollajen ve

düz kas dokusu).

Page 6: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat anatomisi

Page 7: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat anatomisi

Page 8: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat anatomisi

Yapısı:-% 70 glandüler doku

(Tubuloalveolarbezler)

- % 30 fibromüskülerstroma

- Verumontanum

Page 9: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat anatomisi

Zonal anatomi- Transizyonel zon (%5)

- Santral zon (% 25)%

70- Periferal zon (%70) -

Anterior fibromüsküler%

stroma (Düz kas ağırlıklı)30

Page 10: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat anatomisi

Transizyonel zon- Ejekülatör kanalların

proksimalinde üretrayı çevreler.

Santral zon- Ejekülatör kanalları çevreler

ve mesane tabanına doğru projekte olur.

Periferal zon- Prostatın apikal, posterior

ve lateral kısımlarınıiçerir.

Page 11: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat anatomisi

Zonal anatominin klinik önemi- Transizyonel zon:

Benign Prostat Hiperplazisi`nin geliştiği alan,

- Periferal zon:Prostat kanseri`nin en sık geliştiği alan ( % 70)

Page 12: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat anatomisi

Büyüme- Fetal hayatta fetal androjenlerin etkisi ile oluşur. - Doğumdan pubertaya kadar boyutunda belirgin bir artış olmaz.

- Pubertada ani bir hacim artışı olur ve yıllar içindetedricen büyüme gösterir.

- Erişkinde ortalama ağırlığı 18-20 gr civarındadır(4x3x2 cm.).

Page 13: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat anatomisi

Arterleri- İnferior vezikal arterr.

-Pudental internal arter

-Rectalis media arter

Venleri- Vezikal ven

- İnternal iliak ven

Page 14: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat fizyolojisi

Üreme sistemi organı- Semen sıvısı:

% 10 vazdeferens sıvısı(sperm ihtiva eder)

% 60 vezikülaseminalis sıvısı

% 30 prostat salgısı

Page 15: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat fizyolojisi

Prostat salgısı- pH: 7.5 (Alkali)- Semene süt görünümünü verir.- Salgıladığı enzimlerle semen sıvısını önce

pıhtılaştırır, daha sonra ise pıhtılaşmanın erimesini sağlar (likefasiyon).

Page 16: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat fizyolojisi

Prostat salgısının fertilizasyondaki önemi:- Kadın vaginası asidiktir. Spermlerin bu asidik

ortamda tahrip olmasını, ortamı alkali hale getirerek önler.

- Semeni önce pıhtılaştırarak, koitus sonrasında kadın üreme sisteminde tutunmasını sağlar. Ancak bu esnada spermlerin hareketi kısıtlıdır. -Daha sonra ise pıhtılaşmanın erimesini sağlayarak spermlere hareketlilik kazandırır.

Page 17: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Epidemiyoloji, insidans ve prevalans

Histolojik (mikroskobik) BPH

40 yaş erkeklerin %8’inde

60 yaşında %50,

80 yaşında %90

100 yaşında %100 görülür.

Page 18: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Mikroskobik BPH…..Histolojik olarak tanımlanabilen hastalık

Makroskobik BPH….. Büyümüş prostat

Klinik BPH….. BPH’ne bağlı olarak semptomların gelişimi

Mikroskopik BPH’ın yarısı makroskopik BPH,

Makroskopik BPH’ın yarısı semptomatik hale gelir

Page 19: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür
Page 20: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Etyoloji

Page 21: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Genetik yatkınlık

BPH

Ailesel Sporadik 1-Ailede öyküsünde 3 veya 1-Prostat hacmi

daha fazla BPH’lı bireyin bulunması (ortalama 55.5)2-Erken yaşta başlangıç ( 60 yaş

altında ameliyat olanların %50’sinde kalıtsal geçiş var)

3-Büyük prostat hacmi (ortalama 82.7)

Page 22: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

•Fonksiyonel testis varlığı

-Puberte öncesi kastre edilen olgularda BPH gelişmez

Page 23: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Androjenlerin rolü

BPH gelişimde majör tetikleyicidirler.

Tip 2, 5 α redüktaz

Testosteron Dihidrotestosteron (DHT)

DHT majör intraprostatik testosterondur.

DHT’nin androjen reseptörlerine affinitesi daha yüksektir.

Page 24: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

İki tip 5 alfa redüktaz enzimi tanımlanmıştır:

-Tip I 5 alfa-redüktaz enzimi cilt ve karaciğer gibi ekstraprostatik dokuda mevcuttur.

-Tip II 5 alfa redüktaz enzimi ise predominant olarak prostat orijinlidir. Bu enzim, prostatın normal gelişimi ve sonradan hiperplazik büyümesi için gerekli birformdur.

Page 25: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Androjen prostat dokusu için en güçlü mitojendir, embriyolojik dönemde de prostat gelişiminin androjen varlığına bağlı olduğu bilinmektedir.

Page 26: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Östrojenlerin rolü

BPH gelişimindeki rolü net olarak belli değil, androjenlerle birlikte sinerjistik etki gösterdiği düşünülmektedir.

Androjenik reseptör sayısını artırır. (?)

Testesteron’un DHT’ye dönüşümünü artırarak prostatik DHT seviyesini yükseltir (?)

Page 27: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür
Page 28: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Irksal özellikler ve diyet

Zencilerde

Yağ oranı düşük sebze ve meyveden zengin ( lif oranı yüksek) diyetinin koruyucu bir etki yaptığı

düşünülmektedir. (Zayıf etkili fito-östrojenler)

Page 29: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Yaşlanma

-Testesteron (leydig h.) üretimi azalır

-Seks hormon bağlayıcı proteinler artar, serum testesteron seviyesi azalır

-İntraprostatik DHT ve androjen reseptör düzeyi azalmaz aksine artar.

Page 30: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

BPH ‘da Üriner Sistem Değişiklikleri

Page 31: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Üretra

Şekil bozuklukluğu (deformasyon)

Boyunda uzama (elongasyon)

Yer değiştirme(deviasyon)

Mesane boynunun öne doğru

yer değiştirmesi

(Dislokasyon)

Page 32: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Mesane Hipertrofi Trabekülasyon Sellül Divertikül

Üreter ve Böbrekler Kronik retansiyona bağlı üst

üriner sistemde dilatasyon Trigonal hipertrofiye bağlı

üretero- vezikal obstrüksiyon Orifis çevresinde gelişen

divertiküllere bağlıVUR ve hidronefroz

Böbrek fonksiyon bozukluğu

Page 33: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Müsküler hipertrofi sonucu oluşan kas demetlerininbelirgin hale gelmesine trabekülasyon,

bu demetlerin arasında mukozal ceplerin oluşmasına sellül

sellüllerin daha da büyümesine divertikül denir.

Page 34: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Obstruksiyon

Dinamik komponent : Prostat kapsülündeki -1 adrenerjik düz kasların kontraksiyonu

Statik komponent: Büyümüş prostat dokusunun basısı

Page 35: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür
Page 36: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür
Page 37: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür
Page 38: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Klinik Bulgular

Page 39: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Semptomlar

Obstrüktif İdrar yapmaya başlamada

gecikme (hesitancy) İdrar kavsinin düşmesi

( projeksiyonda azalma) ve işemenin zayıflaması

(kalibrasyonda azalma) Terminal damlama Yetersiz boşalma hissi

Page 40: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

İrritatif Sık miksiyon (pollaküri) Ani idrar sıkışması

(urgency) Gece idrara çıkma

(noktüri)

Page 41: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

OBSTRÜKSİYON

ENFEKSİYON TAŞ

Page 42: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Bulgular

Hematüri

Azotemi

Rezidü idrar

Akut retansiyon

Page 43: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

BPH’NDE TANI

I. Zorunlu Temel Değerlendirme

1. Hikaye

2.Semptom skoru tayini

3.Fizik ve rektal inceleme

4.İdrar analizi

5.Renal fonksiyonların

değerlendirilmesi

Page 44: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

0-7 Hafif derecede semptomatik

8-19 Orta derecede semptomatik

20- 35 Ciddi derecede semptomatik

Page 45: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Fizik Muayene Rektal muayene

Prostat büyüklüğüEndürasyonNodül

Glob vezikale saptanabilir.

Page 46: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür
Page 47: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Görüntüleme Metodları

Page 48: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

TEDAVİ

Medikal Konservatif izlem Kolesterol düşürücü ajanlar Aminoasit kompleksleri Fitoterapotik ajanlar Alfa blokerler Hormonal tedaviler 5α redüktaz inhibitörü

Girişimsel Açık prostatektomi TUR Transüretral insizyon (TUIP) Lazer prostatektomi Hipertermi ve Termoterapi TUNA Yüksek şiddetli odaklanmış

ultrason(HIFU) Balon dilatasyon ve

intraüretral stentler

Page 49: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Alfa 1 blokerler

Α1fa 1- A alt tipi prostat, mesane boynu ve üretrada baskın olarak bulunmaktadır.

Page 50: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

5α redüktaz inhibitörleri

Prostatik tip 2, 5α redüktaz spesifik inhibitörüdür.

Epitelyal hücre yoğunluğunu azaltmaktadır.

Empotans(%7) ve libido kaybı(%10.9) yüksek oranda görülür.

Page 51: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat ameliyatları

TUR-P (TransUretral Rezeksiyon Prostatektomi)

- Altın standart

- En sık kullanılan yöntem -

Daha kısa hospitalizasyon

- Obstrüksiyon yapan adenom dokusu sistematik olarak mesane boynundan başlayarak verumontanuma kadar rezeke edilir.

Page 52: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat ameliyatları

Transüretral prostatektomi

Page 53: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür
Page 54: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür
Page 55: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür
Page 56: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Açık Prostatektomi

Suprapubik transvezikal prostatektomi Retropubik transkapsüler prostatektomi Perineal prostatektomi

Page 57: BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ - dicle.edu.tr · Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşlanmayla çok yakından ilgisi bulunan bir durumdur Hastanın yaşam kalitesini düşürür

Prostat ameliyatları

Retropubik prostatektomi Suprapubik prostatektomi