Beorol Katalog 2011 Srb

 • View
  353

 • Download
  22

Embed Size (px)

DESCRIPTION

katalog of products

Transcript

 • runi alat

 • runi alat alati za merenje, nivelisanje i pripremu

  4 www.beorol.rs

  runi alat metri i merne trakeMetar extra

  Kvalitetan metar sa gumenom oblogom oko kuita i duplom konicom. Merna traka je proizvedena od visokoelastinog eli-ka i obloena pvc zatitnom folijom.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  M2E 8606007990386 PVC + Guma 2m16mmM3E 8606007992823 PVC + Guma 3m16mmM5E 8606007990379 PVC + Guma 5m19mmM7,5E 8606007995619 PVC + Guma 7,5m25mm

  Metar rolo guMeni

  Metar je napravljen od visoko kvalitetne metalne trake obloe-ne plastikom. Mogunost jednorunog izvlaenja merne trake pomou rolo gumenog valjka. Automatsko stop dugme zadra-va mernu traku i prua jednostavnost prilikom korienja. Priti-skom na njega kontroliemo povraaj trake, to spreava puca-nje i mogue povrede prstiju, a ujedno moe i da zaustavi traku na eljenom mestu.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  PMRg5 6906418596156 PVC 5m19mm

  Metar sa displejoM

  Elektronski metar je dizajniran sa ciljem da se dobije efekat br-zog i preciznog merenja. Stop dugme prua jednostavnost pri-likom korienja merne trake. Omoguava usporavanje uvla-enja trake, to spreava pucanje i mogue povrede prstiju, a ujedno moe i da zaustavi traku na eljenom mestu.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  M5D 8606007995718 PVC 5m19mm

 • runi alat alati za merenje, nivelisanje i pripremu

  5 www.beorol.rs

  1

  runi alat metri i merne trakeMetar elini

  Ergonomski oblik kuita. Sadri dugme za zaustavljanje na dnu kuita. Merna traka napravljena od elastinog elika, za-tiena pvc omotaem.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  M2 8606007991161 PVC 2m16mmM3 8606007994667 PVC 3m16mmM5 8606007991192 PVC 5m16mmM7.5 8606007994674 PVC 7,5m25mm

  Metar drveni extra

  Metar od 10 elemenata, izraen od kvalitetnog drveta. Obostra-no badareni.

  ifra Bar code Materijal Dimenzija

  DM2E 8606007992298 Drvo 2m

 • Metri

  Poboljajte tanost merenja pribliavanjem za-

  krivljene merne trake to je mogue vie povrini

  na kojoj se meri.

  Kada uklapate dva elementa jedan do drugog, npr. vrata u ram, smanjite rizik pogrenog merenja tako

  to e te olovkom obeleiti aktuelnu dimenziju na poleini merne trake, pa je preneti na sledee merno

  mesto. Trag od olovke se lako skida vlanom krpom.

  Pri merenju i obeleavanju paralelnih ivica, kori-

  stite mali zarez na vrhu pravougaonog graninika

  na vrhu merne trake za pozicioniranje vrha olovke.

  Kao oslonac za metar koristite njegove dve fiksne

  take ispod izlaza merne trake iz metra.

  Da bi spreili nepotrebna oteenja merne trake, uvek kontroliite brzinu uvlaenja merne trake, kao i da

  se merna traka uvlai bez tekoa. Metri sa duim mernim trakama imaju jake opruge, pa posebno obra-

  tite panju da izbegnete udarac vrha merne trake po Vaim prstima.

  Nacrtajte krug velikog prenika tako to e te za-

  krivljeni vrh merne trake zakaiti za privreni

  raf ili ekser (centar kruga) i drati vrh olovke na

  duini potrebnog poluprenika kruga.

  6 www.beorol.rs

 • Kada Vam pri merenju zakrivljeni vrh merne trake

  smeta, pokuajte da poloite mernu traku na povr-

  inu i postavite svoju poetnu mernu taku na ceo

  broj npr. 10 cm. Tada e Vam pri merenju dimenzi-

  je od 12 cm, merna traka pokazivati 22 cm.

  Ukoliko nemate potreban pribor za crtanje prave li-

  nije, moete iskoristiti mernu traku, tako to e te je

  okrenuti i nacrtati pravu liniju uz njenu ivicu.

  7 www.beorol.rs

  1

 • runi alat alati za merenje, nivelisanje i pripremu

  8 www.beorol.rs

  runi alat metri i merne trakeMerna traka professional 7,5

  Prednost ovog metra je izbegavanje povreda prilikom uvlae-nja trake koja se kree velikom brzinom. Da bi se traka uvukla postepeno, potrebno je da palcem pritisnete dugme. Na ovakav nain upotreba trake je veoma jednostavna i bezbedna. Unutar trake se nalaze dva namotaja i dva tokia za kontrolu prilikom izvlaenja i uvlaenja trake. U zadnjem delu trake nalazi se du-gme za blokadu.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  PMA7.5 8606007995725 PVC 7,5m25mm

  Merna traka

  Merna traka na runo motanje. Glavna karakteristika ove mer-ne trake je produen vek trajanja, a posebno otpornost na lom. irina trake od 25mm joj omoguava veu stabilnost. Merna traka je proizvedena od kvalitetnog elastinog elika, zatie-na PVC oblogom.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  PMT15 8606007995732 PVC 15m25mm

  Merna traka profesional

  Otvoreno plastino kuite, anatomski rukohvat. Merna traka izraena od fiberglasa.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  MTP20 8606007994582 PVC 20mMTP30 8606007994599 PVC 30mMTP50 8606007994605 PVC 50mMTP100 8606007994612 PVC 100m

 • runi alat alati za merenje, nivelisanje i pripremu

  9 www.beorol.rs

  1

  runi alat metri i merne trakeMerna traka

  Zatvoreno plastino kuite. Merna traka izraena od fibergla-sa.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  MT20 8606007991369 PVC 20mMT30 8606007991376 PVC 30m

  Merni tokovi

  Merni toak omoguava merenje velikih razdaljina i do 9.999 metara. Preciznost merenja je 5cm. Merni toak je lako sklo-piv, u kompletu je sa torbicom za laki transport. Za merenje je upotrebljen visoko kvalitetan digitalni mera, ime je kvalitet proizvoda podignut na vii nivo.

  ifra Bar code Toak Duina

  PMK 6906418999995 16cm 9.999m

  poMino kljunasto Merilo

  Pomino kljunasto merilo izuzetne preciznosti sa kutijom za uvanje. Preciznost merila 0,02mm.

  ifra Bar code Skala Dimenzija

  SUB 8606007991918 Vizuelna 220mmSUBD 8606007993288 Digitalna 150mm

 • runi alat alati za merenje, nivelisanje i pripremu

  10 www.beorol.rs

  runi alat libele i viskoviliBela profesional

  Izraena od visoko kvalitetnog aluminijuma. Sadri osu viso-ke preciznosti i rebrastu gaznu povrinu. Spoljanja povrina je zakrivljena sa ergonomskim dizajnom i poveanom vrstinom. Gumirani rukohvati i gumeni blokovi tite libelu od mehani-kih oteenja. Ugraen magnetni blok du cele povrine libele.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  LP60 8606007994728 Aluminijum 60cmLP80 8606007994735 Aluminijum 80cmLP120 8606007994742 Aluminijum 120cm

  liBela sa rukoHvatiMa

  Libela sa gumenim rukohvatima. Sadri osu visoke precizno-sti i rebrastu gaznu povrinu. Mogunost telovanja ose 090. Gumene ivice tite libelu od mehanikih oteenja.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  LE60 8606007994681 Aluminijum 60cmLE80 8606007994698 Aluminijum 80cmLE120 8606007994704 Aluminijum 120cmLE200 8606007994711 Aluminijum 200cm

  liBela sa MagnetoM

  Izraena od visoko kvalitetnog aluminijuma. Sadri osu visoke preciznosti i tri nivoa nivelisanja. Magnetni blokovi omoguava-ju laki rad na metalnim povrinama.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  LM60 8606007990515 Aluminijum 60cm

  libele Izaberite libelu koja odgovara Vaim potrebama. Libele veih duina su namenjene nivelisanju veih du-

  ina i povrina. Libele sa rukohvatima su pogodne za majstore koji rade na objektima u izgradnji i gde ih esto koriste.

  Pre poetka rada sa libelom, proverite njenu ispravnost. Postavite libelu na odreenu povrinu i pogle-dajte poziciju mehura vazduha. Libelu okrenite za 180, takorei u istu poziciju i oitajte njeno novo po-kazivanje. Ukoliko su oitavanja ista, Vaa libela je ispravna i moete sa sigurnou da prionete na posao.

  Kod nivelacije povrina na kojima ima dosta praine, sitnog peska i prljavtine, da bi imali tano oitava-nje, iskoristite donju stranu libele koja je reljefna, da sa kratkim pokretima levo-desno otklonite estice koje mogu da daju lano oitavanje.

  Za majstore koji rade sa cevima, da bi imali tano oitavanje, preporuujemo Beorol profesional libelu. Iskoristite njen poseban profil sa donje strane za bolje i paralelno pozicioniranje libele na cev.

 • runi alat alati za merenje, nivelisanje i pripremu

  11 www.beorol.rs

  1

  runi alat libele i viskoviliBela

  Izraena od visoko kvalitetnog aluminijuma. Sadri osu viso-ke preciznosti i rebrastu gaznu povrinu. Dva nivoa nivelisanja.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  L60 8606007991086 Aluminijum 60cmL80 8606007990508 Aluminijum 80cmL120 8606007991079 Aluminijum 120cm

  liBela ugaona 180

  Omoguava prenoenje izmerenog ugla za drugu lokaciju i ni-velisanje pod izmerenim uglom. Opseg merenog ugla 0180. Sadri dva nivoa nivelisanja.

  ifra Bar code Kuite Dimenzija

  LU180 8606007996180 Aluminijum 240 cm

  visak

  Namenjen je vertikalnom nivelisanju u graevinarstvu.

  ifra Bar code Materijal Dimenzija

  V100 8606007992052 elik 100grV200 8606007992069 elik 200grV600 8606007992083 elik 600gr

  vagres crevo

  Crevo je duine 20m i dve menzure sa mernom skalom. Name-njo je horizontalnom nivelisanju povrina.

  ifra Bar code Materijal Dimenzija

  VC20 8606007992434 PVC 20m

 • runi alat alati za merenje, nivelisanje i pripremu

  12 www.beorol.rs

  runi alat ravnjaeravnjae aluMinijuM

  Koristi se za izravnavanje zidnih i podnih povrina prilikom na-noenja zavrnih graevinskih slojeva.

  ifra Bar code Materijal Dimenzija

  RAV15 8606007994155 Aluminijum 1,5mRAV20 8606007994162 Aluminijum 2,0mRAV25 8606007994773 Aluminijum 2,5mRAV30 8606007994179 Aluminijum 3,0mRAV40 8606007994186 Aluminijum 4,0m

  ravnjaa aluMinijuM 2 ose

  Koristi se za izravnavanje zidnih i podnih povrina prilikom na-noenja zavrnih graevinskih slojeva. Ravnjaa ima dva do-datna mehura za nivelisanje ravnajuih povrina.

  ifra Bar code Materijal Dimenzija

  RAVL15 8606007994193 Aluminijum 1,5mRAVL20 8606007994209 Aluminijum 2,0mRAVL25 8606007994766 Aluminijum 2,5mRAVL30 8606007994216