Bermasalah pendengaran

  • View
    4.011

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Bermasalah pendengaran

  • 1. KURSUS ASAS PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

2. Definisi Masalah Pendengaran Hilang keupayaan untuk mendengar secara normal bergantung pada tahap dan jenis masalah pendengaran yang dialami Kecacatan yang senyap & tersembunyi Mempengaruhi kehidupan seharian sama ada di rumah, tempat kerja, sekolah dan sebagainya 3. Fungsi Telinga Pendengaran Keseimbangan badanANATOMI (Tiga bahagian): Telinga luar (eksterna) Telinga tengah (inner) Telinga dalam (middle) 4. Telinga Eksterna 5. Telinga luar mengumpul gelombang bunyi yang berasal daripada getaran partikel udara. Telinga tengah memindahkan gelombang bunyi dalam bentuk getaran. Telinga dalam menukar gelombang bunyi ke bentuk electrical impulse dan menghantarnya ke otak melalui saraf pendengaran. 6. Jenis Masalah Pendengaran Terbahagi pada 3 iaitu: Masalah Pendengaran Konduktif Masalah Pendengaran Sensorineural Masalah Pendengaran Campuran 7. Masalah Pendengaran Konduktif A-B gap > 15 dB Melibatkan telinga luar atau/dan telinga tengah. Menyebabkan pengurangan bunyi semasa melalui telinga luar/ tengah ke telinga dalam. Boleh mudarat kepada kekal Penggunaan ABP dapat membantu mendengar sepenuhnya. 8. Masalah Pendengaran Sensorineural A-B gap < 15 dB Melibatkan bahagian telinga dalam. Kehilangan pendengaran kekal dari ringan ke sangat teruk. Menyebabkan kegagalan perjalanan bunyi di koklea dari telinga tengah ke saraf pendengaran. ABP boleh membantu kanak-kanak dan orang dewasa mendengar, mengikut tahap hilang pendengaran.Masalah pendengaran Campuran Mempunyai kedua- dua ciri masalah pendengaran Konduktif dan Sensorineural 9. Tanda-tanda penyakit telinga 1) Sakit telinga. 2) Lelehan telinga. 3) Kurang pendengaran. 4) Bunyi bising (tinitus). 5) Masalah imbangan. TINDAKAN AWAL: Pengesanan awal, pemakaian ABP yang optima serta pengurusan yang betul perlu diambil kerana ia mempengaruhi perkembangan bahasa dan sosial kanak-kanakSokongan dan kerjasama semua pihak adalah amat diperlukan 10. CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN Kurang memberi perhatian dalam bilik darjah. Tidak memahami arahan. Kurang melibatkan diri dalam aktiviti yang melibatkan pertuturan. Seringkali bertanyakan rakan-rakan mengenai arahan, tugasan yang diberi. Selalu berkhayal. Lemah dalam pencapaian akademik (Bahasa) Cara percakapan yang janggal Muka sering memandang ke arah penutur.MASALAH KOMUNIKASI 11. Komunikasi Seluruh (Total Communication) Menggunakan pelbagai mod-mod komunikasi pada masa yang sama. (Simultaneous) Mod-mod ini termasuklah bahasa pertuturan, bahasa isyarat, tulisan, mime, lakonan, visual dan lain-lain bergantung kepada keperluan dan keupayaan seseorang.11 12. Pertuturan Oral/ Verbal Bagi seseorang yang mempunyai sisa pendengaran dan dibantu oleh alat bantu dengar, implan koklear atau FM System untuk mendengar dan bertutur. Penggunaan Bahasa Isyarat tidak digalakkan.Pertuturan Kiu Satu sistem visual menggunakan pergerakan tangan yang diganding dengan bunyi-bunyi pertuturan. Kaedah ini digunakan untuk membantu membaca pertuturan.BAHASA ISYARAT Adalah merupakan satu bahasa tersendiri yang mempunyai sintaxis dan tatabahasa tersendiri. Ia adalah bukan Bahasa Melayu dan tidak mempunyai struktur penulisan Bahasa Melayu. Ia adalah merupakan satu bahasa komunikasi bagi orang-orang pekak di Malaysia. 12 13. Kaedah Menggunakan Pertuturan sebagai Mod Komunikasi Pastikan keupayaan pendengarannya kerana pertuturan mempunyai hubungan yang rapat dengan pendengaran Pastikan penggunaan alat bantu dengar dan keupayaannya. Dengan penggunaan alat bantu pendengaran murid akan mendapat gandaan bunyi yang sesuai dengan kehilangan pendengaran sebenar mereka bagi membantu mereka mempelajari pertuturan seperti kanak-kanak biasa. 13 14. BMKT (Bahasa Melayu Kod Tangan) Satu kaedah yang melibatkan penggunaan isyarat dan kod-kod tangan yang di kaitkan dengan Bahasa Melayu. Dalam pendekatan ini bahasa yang digunakan adalah Bahasa Melayu lengkap yang diterjemahkan dan dibaca mengikut isyarat dan kod-kod yang spesifik. Struktur bacaan dan penulisan adalah mengikut Bahasa Melayu. Walaubagaimana pun isyarat badan , mimik muka dan bacaan bibir digunakan untuk membantu isyarat dan kod-kod tangan yang digunakan. 15. BIM (Bahasa Isyarat Malaysia) Satu bahasa komunikasi orang-orang pekak di Malaysia. Merupakan satu bahasa tersendiri yang mempunyai struktur sintak dan tatabahasa sendiri Ianya bukan Bahasa Melayu Tidak mempunyai struktur penulisan mengikut ayat Bahasa MelayuAKTA OKUSeksyen 28(3): mempelajari kemahiran hidup & pembangunan sosial, kemudahan (pembelajaran Braille, skrip alternatif, kaedah augmentatif & alternatif, orientasi & mobiliti, sokongan rakan sebaya (mentor), Bahasa Isyarat Malaysia) memaksimumkan pembangunan akademik & sosial 16. ALAT BANTU PENDENGARAN (ABP) Peralatan elektronik menggunakan bateri yang menguatkan dan mengubahsuai bunyi untuk membantu komunikasi. Menguatkan bunyi yang dikesan untuk membolehkan seseorang yang bermasalah pendengaran mendengar dengan lebih baik. Setiap ABP mempunyai 3 komponen utama: i) alat penerima (microphone), penguat suara (amplifier) dan iii) corong suara (speaker) 17. Yang perlu tahu.. PENGAWAL VOLUMETIUB GETAHSUIS M-T-OTEMPAT BATERIACUAN TELINGA 18. Komponen Asas ABD Mikrofon kesan bunyi dan tukar ke signal elektrik (analog). Amplifier/Processor signal elektrik.(digital/analog)menguatkanReceiver menukarkan kembali signal yang telah diproses ke bentuk signal bunyi/akustik. Kawalan volume untuk mengawal kekuatan bunyi oleh pemakai. Suis On/Off/Telecoil. Bateri membekalkan kuasa 1.3 1.5 volt. 19. Matlamat Penggunaan ABP: Meningkatkan kebolehan untuk menerima pertuturan sebanyak mungkin dengan tidak memberi kesan negatif seperti rasa sakit, ketidakselesaan.Cukup Kuat untuk membantu mendengar pertuturan tetapi Tidak Terlalu Kuat sehingga mendatangkan rasa kurang selesaMeningkatkan keupayaan untuk belajar bahasa dan pertuturan.Merasa yakin dengan diri sendiri. 20. Pemilihan ABP Dipengaruhi beberapa faktor. Tahap dan jenis masalah pendengaran. Jenis alat yang sesuai. Keadaan fizikal/kecacatan lain. Pilihan (kosmetik). Umur. Ekonomi. Motivasi Kebolehan memahami pertuturan Keadaan sekeliling, keperluan dan jangkaan realistik Pengurusan diri dan manipulasi tinnitus 21. Jenis-Jenis ABP Belakang telinga (Behind The Ear/BTE) Custom Dalam Telinga (In The Ear/ITE) Dalam Salur Telinga (In The Canal/ITC) Dalam Salur Telinga Sepenuhnya (Completely In The Canal/CIC) Bone Conduction Hearing Aid Bone Anchored Hearing Aid (BAHA) Pocket/Body Worn Hearing Aid Spectacle Hearing Aid 22. Terkini ABP Digital 23. Jangkaan realistik ABP berfungsi dengan baik apabila diset dengan baik. ABP menguatkan semua bunyi. ABP tidak mengembalikan pendengaran dan tidak sebaik pendengaran normal. ABP tidak digalakkan dipakai ditempat yang terlalu bising. Sesetengah ABP dapat mengurang dan membuatkan bunyi bising tidak terlalu kuat, tetapi tidak dapat menghilangkan sepenuhnya. 24. KOKLEA IMPLAN (CI) ? Merupakan satu alat yang diimplan melalui pembedahan yang akan memberikan deria bunyi kepada individu yang mengalami masalah pendengaran tahap teruk Tidak seperti ABP, CI merangsang terus saraf auditori melalui impuls elektrik 25. Bahagian Implan KokleaCI devices, body-worn style (old one!) 26. Siapa yang perlu CI ? Pendengaran teruk ke sangat teruk bilateral Tidak mendapat sebarang faedah dari ABP Saraf auditori yang normal Baru mengalami masalah pendengaran Skil pertuturan, bahasa dan komunikasi yang bagus (dewasa) Keluarga yang sanggup terlibat dalam terapi (kanak-kanak) Tiada masalah kesihatan untuk menjalani pembedahan Sangat berkeinginan untuk mendengar Mempunyai jangkaan yang realistik Sokongan dari keluarga dan rakan Ada servis rehabilitasi aural selepas pembedahan implan koklea 27. Assistive Learning Device (ALD) ALD adalah alat elektronik khas / tambahan yang membantu pemakai ABP untuk mendengar dengan lebih baik tanpa gangguan bunyi bising. Contoh ALD : FM system Induction Loop FM system adalah ALD yang akan membantu memastikan bunyi akan disalurkan terus kepada pendengar yang memakai ABP tanpa gangguan bunyi persekitaran / bising dengan menggunakan gelombang tertentu. Untuk meningkatkan ratio bunyi bising. 28. FM System FM system menggunakan signal radio untuk menghantar signal yang terang daripada guru kepada pelajar. FM system membantu mengatasi kesan daripada segi jarak dan boleh mengurangkan dengan banyak bunyi bising persekitaran dan gema. 29. FM System William Sound 30. Kaedah Mengajar Pelajar-Pelajar Pekak Persediaan Fizikal : Norma Guru Pelajar Susunan kelas Pencahayaan Noise treatmentSusunan kelas horseshoe 31. Mengenali Pelajar Anda - Tahap kehilangan sensitivity pendengaran pelajar- Audiogram - Assistive technology - Telinga yang functional - Mengenalpasti mod komunikasi yang sesuai :Pertuturan Bahasa Isyarat Komunikasi Seluruh 32. Tip-tip pengendalian murid Guru sentiasa mengadap pelajarPastikan pelajar dapat melihat muka dan badan guru dengan jelas semasa berkomunikasiPilih mod komunikasi yang sesuai untuk kelompok pelajar di kelas andaBercakap dengan suara yang jelas dengan nada pertuturan biasaElakkan dari meninggi suaraElakkan berjalan-jalan semasa bercakap atau berisyaratGalakkan mengambil giliran semasa bercakap atau isyaratSentiasa bercakap atau berisyarat mengikut konteksJelaskan kepada pelajaran apabila anda menukar konteks percakapan/perbualan 34 33. Mengenali murid dengan melihat tahap pendengaran murid melalui laporan Audiogram oleh Audiologist : PengesananApa itu audiogram? Graf yang menunjukkan kehilangan pendengaran (sensitiviti pendengaran ) melalui penggunaan frekuensi Ujian Pure Tone Audiometri (PTA) dengan menggunakan alat Audiometer 34. Cara Mentafsir Audiogram Tahap PendengaranJulat dBHLNormalBawah 20Sedikit20 40Sederhana41 69