2
A kis erőgép Minden, amit egy kezdő csak kívánhat A svájci termékek mindig is híresek voltak a pontos mechanikájukról és a gyártás során elért magas minőségről – olyan értékek ezek, melyek Immáron 100 éve fémjelzik varrógépeinket. Kimagasló minő- ségüknek és kifinomult technológiájuknak köszönhetően overlockjaink, varró-, hímző- és quilting rendszereink jól megérdemelt helyet szerez- tek a nemzetközi piac élmezőnyében. A BERNINA segítségével igazi szenvedéllyé válik a szövetekkel való modern és kreatív munka. – Állítható 3–9 mm közötti vágás szélesség, mely a díszítőöltések gazdag tárházát nyújtja Önnek majdnem minden szövettípusnál Az átfedő varrat szálhosszát csak egyszer kell beállítania – a láncolónyelv együtt mozog a késsel – Egy különleges gomb segítségével könnyű precízen beállítani az öltést – Meseszép felhajtott szegélyeket készíthet A BERNINA 1300MDC minden eddiginél könnyebbé teszi a kreatív varrást. Engedje, hogy az overlockban található öltések széles válasz- téka inspirálja Önt, és használja ki a rengeteg extra funkciót, melyek még nagyobb élménnyé teszik a varrást – különösen a szabadalmazta- tott mtc mikro szálfigyelő technológiát, mellyel pontosan beállíthatja az átfedő varrat szálhosszát, a fedőző öltést és az öt szálas biztonsági öltést. A kreatív megoldások széles tárháza, nagy varrási sebesség, és sokol- dalú felhasználhatóság – a BERNINA 1150MDA képességei le fogják nyűgözni. Ezzel az overlockkal nemcsak kifogástalan ruhákat és deko- rációs anyagokat tud varrni, de a quiltinghez is tökéletesen alkalmas. A szabadalmaztatott mtc mikro szálfigyelő technológia segítségé- vel minden eddiginél könnyebb olyan tökéletes varratokat készíteni, melyek a ruhadarab színén is hordhatóak. A BERNINA 800DL modellel egyenes az út a lockolás izgalmas világá- ba, s mindez megfizethető áron. Sokoldalú, praktikus funkciói, mint például a szálfeszesség állító csúszkák, igazán könnyen használható- vá teszik ezt a gépet, mellyel professzionális minőségben, precízen varrhat meg minden szövetfajtát, s mindehhez a varrófunkciók széles tárháza áll rendelkezésére. A BERNINA 700D: pici, de gyönyörű, és pillanatok alatt megoldható vele minden, amiről eddig csak álmodni mert. Könnyű kezelhetősége és sokoldalúsága lehetővé teszik, hogy könnyebben és gyorsabban varrhasson – keskeny és strapabíró varratokat, tökéletesen kidolgo- zott streccs és szövött anyagokat, dekoratív felhajtott szegélyeket és elasztikus anyagokat. Könnyed kreativitás a még nagyobb varrásélményért Tökéletes varratok egy lépésben – kizárólag a BERNINÁVAL Kiváló minőségű varrás: BERNINA 1300MDC 1150MDA A szabadalmaztatott mtc mikro szálfigyelő technológia egyenletes, magas minőségű öltéseket állít elő, s jelentős mennyiségű időt és munkát takarít meg Önnek, mivel a szálfeszességet egyszer kell csak beállítania. Rojtosból … … ragyogó. Egy mozdulattal Csúcstechnológia, mely inspirálja Önt 700D 800DL

BERNINA 2012 Overlock

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BERNINA 2012 Overlock

Citation preview

Page 1: BERNINA 2012 Overlock

A kis erőgép Minden, amit egy kezdő csak kívánhat

A svájci termékek mindig is híresek voltak a pontos mechanikájukról és a gyártás során elért magas minőségről – olyan értékek ezek, melyek Immáron 100 éve fémjelzik varrógépeinket. Kimagasló minő-ségüknek és kifinomult technológiájuknak köszönhetően overlockjaink, varró-, hímző- és quilting rendszereink jól megérdemelt helyet szerez-tek a nemzetközi piac élmezőnyében. A BERNINA segítségével igazi szenvedéllyé válik a szövetekkel való modern és kreatív munka.

– Állítható 3–9 mm közötti vágás szélesség, mely a díszítőöltések gazdag tárházát nyújtja Önnek majdnem minden szövettípusnál

– Az átfedő varrat szálhosszát csak egyszer kell beállítania – a láncolónyelv együtt mozog a késsel

– Egy különleges gomb segítségével könnyű precízen beállítani az öltést

– Meseszép felhajtott szegélyeket készíthet

A BERNINA 1300MDC minden eddiginél könnyebbé teszi a kreatív varrást. Engedje, hogy az overlockban található öltések széles válasz-téka inspirálja Önt, és használja ki a rengeteg extra funkciót, melyek még nagyobb élménnyé teszik a varrást – különösen a szabadalmazta-tott mtc mikro szálfigyelő technológiát, mellyel pontosan beállíthatja az átfedő varrat szálhosszát, a fedőző öltést és az öt szálas biztonsági öltést.

A kreatív megoldások széles tárháza, nagy varrási sebesség, és sokol-dalú felhasználhatóság – a BERNINA 1150MDA képességei le fogják nyűgözni. Ezzel az overlockkal nemcsak kifogástalan ruhákat és deko-rációs anyagokat tud varrni, de a quiltinghez is tökéletesen alkalmas. A szabadalmaztatott mtc mikro szálfigyelő technológia segítségé-vel minden eddiginél könnyebb olyan tökéletes varratokat készíteni, melyek a ruhadarab színén is hordhatóak.

A BERNINA 800DL modellel egyenes az út a lockolás izgalmas világá-ba, s mindez megfizethető áron. Sokoldalú, praktikus funkciói, mint például a szálfeszesség állító csúszkák, igazán könnyen használható-vá teszik ezt a gépet, mellyel professzionális minőségben, precízen varrhat meg minden szövetfajtát, s mindehhez a varrófunkciók széles tárháza áll rendelkezésére.

A BERNINA 700D: pici, de gyönyörű, és pillanatok alatt megoldható vele minden, amiről eddig csak álmodni mert. Könnyű kezelhetősége és sokoldalúsága lehetővé teszik, hogy könnyebben és gyorsabban varrhasson – keskeny és strapabíró varratokat, tökéletesen kidolgo-zott streccs és szövött anyagokat, dekoratív felhajtott szegélyeket és elasztikus anyagokat.

Könnyed kreativitás a még nagyobb varrásélményért

Tökéletes varratok egy lépésben – kizárólag a BERNINÁVAL

Kiváló minőségű

varrás: BERNINA

1300MDC

1150MDA

A szabadalmaztatott mtc mikro szálfigyelő technológia egyenletes, magas minőségű öltéseket állít elő, s jelentős mennyiségű időt és munkát takarít meg Önnek, mivel a szálfeszességet egyszer kell csak beállítania.

Rojtosból … … ragyogó. Egy mozdulattal

Csúcstechnológia, mely inspirálja Önt

700D

800DL

Page 2: BERNINA 2012 Overlock

1300MDC

1150MDA

800DL

700D

009DCC

1300

MD

C11

50M

DA

800D

L70

0D00

9DCC

© 2

012

BER

NIN

A In

tern

atio

nal

Már van varrógépe vagy overlockja, de szeretne fedőző- és láncöl-téseket is készíteni? Nem probléma. A BERNINA FunLock 009DCC ideális segítőtársa abban, hogy saját készítésű ruháinak és textiljeinek megadja azt a pluszt, amitől igazán tökéletesek lesznek.

Az ideális partner:

fedőzés és láncöltésÖltésfajták

Öss

zes

ölté

sfaj

taN

égys

zála

s fe

dőző

ölté

s

Hár

omsz

álas

fedő

zőöl

tés

Kéts

zála

s lá

ncöl

tése

s va

rrat

Öts

zála

s bi

zton

sági

var

rat

Nég

yszá

las

bizt

onsá

gi v

arra

t

Nég

yszá

las

over

lock

var

rat b

eépí

tett

biz

tons

ági v

arra

ttal

Hár

omsz

álas

ove

rlock

var

rat

Hár

omsz

álas

szu

per-s

trecc

s

Hár

omsz

álas

flat

lock

var

rás

Háro

msz

álas

felh

ajto

tt va

rrat

Hár

omsz

álas

felh

ajto

tt s

zegé

ly

Kéts

zála

s ov

erlo

ck v

arra

t

Kéts

zála

s fla

tlock

var

rás

Műszaki jellemzők

Ove

rlock

var

rat s

zéle

sség

Kés

meg

hajtá

s fe

lülrő

l

Talp

emel

és m

agas

sága

Lánc

nyel

v ka

pcso

ló b

eépí

tve

a tű

lem

ezbe

Standard és opcionális kiegészítők

Kom

biná

lt ov

erlo

ck é

s fe

dőző

talp

vez

etőv

el

Több

funk

ciós

ove

rlock

talp

vez

etőv

el

Stan

dard

ove

rlock

talp

Rejte

ttölté

s ta

lpG

umife

szítő

talp

Fedő

ző ta

lpH

ulla

dék-

anya

g gy

űjtő

Konv

erte

rTa

rtoz

ékok

kül

ön

zacs

kóba

n

Kéts

zála

s fe

lhaj

tott

sze

gély

Kifo

rdíth

ató

talp

Szín

kódd

al e

lláto

tt b

efűz

ési ú

tvon

al

Tűbe

fűző

sze

rkez

etA

utom

atik

us s

zálfe

szes

ség

lazí

tás

a ta

lp fe

lem

elés

ekor

Diff

eren

ciál

any

agto

vább

ítás

és ö

ltésh

ossz

úság

állí

tás

A fe

dél f

elny

itása

kor l

eáll

a gé

p

mtc

szál

figye

l

Alsó

hur

okfo

gók

auto

mat

a be

fűző

je

1 1 2 2 1 Van Van Van Van Van jobb Van Van

1 1 2 2 1 Van Van Van Van Van jobb Van Van

1 1 2 2 1 Van – Van Van Van jobb – –

1 1 – – – – – Van Van Van bal – –

– – – – – Van – Van – Van jobb – –

24 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1

15 – – – – – 1 2 1 2 1

15 – – – – – 1 2 1 2 1

7 – – – – – 1 2 – 2 1

2 – 1 1 – – – – – – –

3–9 mm Van 6+2 mm Da Van – – Van Van Van Van Van Van

3–9 mm Van 6+2 mm Da – Van – Van Van – Van Van Van

3–7 mm Van 5+2 mm Da – – Van Opc. Opc. – Opc. Van Van

3–7 mm Van 5+2 mm Da – – Van Opc. Opc. – Opc. Opc. Van

– – 5+2 mm – – – – – – Van – – Van

A fenti modellek és kiegészítők nem kaphatóak minden országban.Fenntartjuk a jogot, hogy a gépek külsejében és funkcióikban

változtatásokat hajtsunk végre.További információért forduljon BERNINA viszonteladójához.

Opcionális kiegészítőkA BERNINA overlock család opcionális

kiegészítők széles választékával rendelkezik, pl.: varrat vezetők, ráncoló talp, szegőtalp.

Különleges funkciók és tűbefűző eszközökÖtszálas biztonsági

rendszer, széles

Négyszálas fedőzőöltés, széles (5,0 mm)

Háromszálas fedőzőöltés, széles (5,0 mm) Kétszálas láncöltéses varrat, alsó & felső

Négyszálas overlock varrat (pamut- vagy műszállal & beépített biztonsági varrattal)

Háromszálas overlock varrat, széles

Háromszálasszuper-sztreccs (pamut- vagy műszállal)

Háromszálas flatlock varrás, széles (díszítő szállal)

Háromszálas felhajtott varrat

Háromszálas felhajtott szegély

Kétszálas overlock varrat, széles (gyapjú-nejlon szálas élvarrás)

Kétszálas flatlock varrás, széles (díszítő szállal)

Kétszálas felhajtott szegély

Ölté

s

009DCC

BERNINA overlock gépek – egyszerűen tökéletes velük a varrás

Hár

omsz

álas

felh

ajto

tt v

arra

t