of 128 /128
/ Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy 42,0426,0222,DA 005-18092015 Fronius Energy Package Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter DA

Betjeningsvejledning Fronius Energy Package - vindogsol.dk · / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy 42,0426,0222,DA 005-18092015 Fronius Energy Package Betjeningsvejledning

 • Author
  ngothu

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Betjeningsvejledning Fronius Energy Package - vindogsol.dk · / Perfect Charging / Perfect Welding...

 • / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy

  42,0426,0222,DA 005-18092015

  Fronius Energy PackageBetjeningsvejledning

  Netkoblet vekselretterDA

 • 0

 • 1

  DA

  Kre lser

  Indledning Tak for den tillid, De viser os ved kb af dette Fronius-produkt af teknisk topkvalitet. Denne vejledning hjlper Dem med at blive fortrolig med apparatet. Ls vejledningen omhygge-ligt igennem, s De kan lre Fronius-produktets mange muligheder at kende. P denne mde kan De gre brug af de mange fordele, apparatet byder p.

  De bedes ogs overholde sikkerhedsforskrifterne og dermed skabe strre sikkerhed p de steder, hvor produktet anvendes. Omhyggelig behandling af produktet hjlper med til at sikre dets holdbare kvalitet og plidelighed. Det er vsentlige forudstninger for fremra-gende resultater.

  Forklaring til sik-kerhedsanvisnin-ger

  Hvis De ser et af symbolerne, som er afbildet i kapitlet "Sikkerhedsforskrifter", er det nd-vendigt at vre srligt opmrksom.

  FARE! Henviser til en umiddelbart truende fare. Hvis den ikke undgs, medfrer den dden eller meget alvorlige kvstelser.

  ADVARSEL! Henviser til en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgs, kan den medfre dden eller meget alvorlige kvstelser.

  FORSIGTIG! Henviser til en muligvis skadelig situation. Hvis den ikke undgs, kan den medfre lette eller ringe kvstelser samt materielle skader.

  BEMRK! Henviser til muligheden for forringede arbejdsresultater og skader p udstyret.

  VIGTIGT! Henviser til tips under anvendelsen og vrige nyttige informationer. Det er ikke et signalord, som angiver en skadelig eller farlig situation.

 • 2

 • 3

  DA

  Indholdsfortegnelse

  Sikkerhedsforskrifter .................................................................................................................................. 7Generelt ................................................................................................................................................ 7Betingelser for omgivelser .................................................................................................................... 7Kvalificeret personale............................................................................................................................ 8Informationer til stjemissionsvrdier .................................................................................................. 8EMC-forholdsregler............................................................................................................................... 8Bortskaffelse ......................................................................................................................................... 8Ophavsret ............................................................................................................................................. 9Datasikkerhed ....................................................................................................................................... 9

  Generel informationen 11

  Fronius Symo Hybrid ................................................................................................................................. 13Apparatets koncept ............................................................................................................................... 13Anvendelsesomrde ............................................................................................................................. 14Advarselsinformationer p apparatet .................................................................................................... 14

  Fronius Solar Battery ................................................................................................................................. 15Apparatets koncept ............................................................................................................................... 15Anvendelsesomrde ............................................................................................................................. 15Advarselsinformationer p apparatet .................................................................................................... 16

  Forskellige driftsmodusser ......................................................................................................................... 18Driftsmodusser - symbolforklaring ........................................................................................................ 18Driftsmodus - inverter............................................................................................................................ 18Driftsmodus - inverter med batteri......................................................................................................... 19Driftsmodus - inverter med batter og ndstrmsfunktioni..................................................................... 19Energiflowretning .................................................................................................................................. 19

  Betjening 21

  datakommunikation.................................................................................................................................... 23Datakommunikationsomrde ................................................................................................................ 23Generelt ................................................................................................................................................ 23Betjeningselementer, tilslutninger og visninger p anlgsovervgningen ........................................... 24Skematiske tilslutningsmuligheder for I/Oer.......................................................................................... 26

  Fronius Symo Hybrid ................................................................................................................................. 28Betjeningselementer og visninger......................................................................................................... 28Display .................................................................................................................................................. 29

  Fronius Solar Battery ................................................................................................................................. 30Batterimanagement-modul.................................................................................................................... 30Batterimodul.......................................................................................................................................... 30Display .................................................................................................................................................. 30Displayvisninger.................................................................................................................................... 31Tilslutninger datakonverter.................................................................................................................... 34Betjeningselementer og visninger datakonverter.................................................................................. 34LED-visninger datakonverter ................................................................................................................ 34

  Navigation i menusystemet........................................................................................................................ 36Aktivering af displaybelysning............................................................................................................... 36Automatisk deaktivering af displaybelysningen / skift til menupunktet "NOW'...................................... 36bning af menuniveauet ....................................................................................................................... 36Viste vrdier i menupunktet NOW (NU)............................................................................................... 36Viste vrdier i menupunktet LOG......................................................................................................... 37

  Menupunkter i Setup-menuen.................................................................................................................... 38Standby................................................................................................................................................. 38Rel ..................................................................................................................................................... 38Energi-manager(i menupunktet rel) ................................................................................................... 39Tid / dato .............................................................................................................................................. 40Display indstillinger ............................................................................................................................... 40Energiudbytte........................................................................................................................................ 41Ventilator............................................................................................................................................... 42

  Menupunktet SETUP ................................................................................................................................. 43

 • 4

  Forindstilling.......................................................................................................................................... 43Software-opdateringer .......................................................................................................................... 43Navigation i menupunktet SETUP ........................................................................................................ 43Generel indstilling af Setup-menuposter............................................................................................... 44Anvendelseseksempel: Indstilling af tid ................................................................................................ 44

  Menupunktet INFO..................................................................................................................................... 46Mlevrdier .......................................................................................................................................... 46LT Status............................................................................................................................................... 46Net status.............................................................................................................................................. 46Informationer til apparater..................................................................................................................... 46Version.................................................................................................................................................. 47

  Aktivering og deaktivering af tastesprre.................................................................................................. 49Generelt ................................................................................................................................................ 49Aktivering og deaktivering af tastesprre............................................................................................. 49

  Basic-menuen ............................................................................................................................................ 50G ind i Basic-menuen.......................................................................................................................... 50Basic-menuposter ................................................................................................................................. 50

  Fronius-anlgsovervgning 53

  Generelt ..................................................................................................................................................... 55Generelt ................................................................................................................................................ 55Forudstninger for drift ........................................................................................................................ 55

  Generelle informationer til netvrksadministratoren ................................................................................. 56Forudstninger..................................................................................................................................... 56Almindelige firewall-indstillinger ............................................................................................................ 56Brug af Fronius Solar.web og afsendelse af servicemeldinger............................................................. 57

  Installation af Fronius-overvgningen - oversigt ........................................................................................ 58Sikkerhed .............................................................................................................................................. 58Frste opstart........................................................................................................................................ 58Informationer til udfrelse af Solar Web-assistenten ............................................................................ 60

  Forbindelse til Fronius-anlgsovervgning via web-browser.................................................................... 62Generelt ................................................................................................................................................ 62Forudstninger..................................................................................................................................... 62Etablering af forbindelse til Fronius-anlgsovervgning via web-browser........................................... 62

  Forbindelse til Fronius-anlgsovervgningen via internet og Fronius Solar.web...................................... 63Generelt ................................................................................................................................................ 63Funktionsbeskrivelse ............................................................................................................................ 63Forudstninger .................................................................................................................................... 63Hentning af data fra Fronius-anlgsovervgning via internet og 'Fronius Solar.web'.......................... 63

  Aktuelle data, serviceydelser og indstillinger p Fronius-anlgsovervgningen 65

  Fronius-anlgsovervgningens webside .................................................................................................. 67Fronius-anlgsovervgningens webside - oversigt.............................................................................. 67Menuen Settings (indstillinger).............................................................................................................. 67vrige indstillingsmuligheder ................................................................................................................ 68

  Service - systeminformationer ................................................................................................................... 69Systeminformationer ............................................................................................................................. 69

  Service - netvrksdiagnose ...................................................................................................................... 70Netvrksdiagnose ................................................................................................................................ 70

  Service - Firmware-Update ........................................................................................................................ 71Generelt ................................................................................................................................................ 71Sg automatisk efter opdateringer........................................................................................................ 71Manuel sgning efter opdateringer ....................................................................................................... 72Firmware-opdatering via web................................................................................................................ 72Firmware-update via LAN ..................................................................................................................... 72

  bn service-assistenten............................................................................................................................. 74bn assistenten .................................................................................................................................... 74

  Indstillinger - Generelt ................................................................................................................................ 75Generelt ................................................................................................................................................ 75

  Indstillinger - passwords ............................................................................................................................ 76Generelt ................................................................................................................................................ 76Passwords ............................................................................................................................................ 76

 • 5

  DA

  Indstillinger - netvrk................................................................................................................................. 78Generelt ................................................................................................................................................ 78Netvrk ................................................................................................................................................ 78

  Indstillinger - Fronius Solar.web................................................................................................................. 81Solar.web .............................................................................................................................................. 81

  Indstillinger - Servicemeldinger.................................................................................................................. 83Generelt ................................................................................................................................................ 83Servicemeldinger .................................................................................................................................. 83

  Indstillinger - IO-tildeling ............................................................................................................................ 85Generelt ................................................................................................................................................ 85

  Indstillinger - energimanagement............................................................................................................... 86Generelt ................................................................................................................................................ 86Eksempler Energy Manager ................................................................................................................. 86Lastmanagement .................................................................................................................................. 87

  Indstillinger - Push Service ........................................................................................................................ 89Push Service......................................................................................................................................... 89Yderligere informationer til Push Service-funktionen ............................................................................ 90

  Indstillinger - Modbus................................................................................................................................. 91Generelt ................................................................................................................................................ 91Yderligere informationer om Modbus-funktionen .................................................................................. 91Dataudlsning via Modbus .................................................................................................................. 91Begrns styring.................................................................................................................................... 92ndringer gemmes eller forkastes ....................................................................................................... 93

  Indstillinger - batterimanagement............................................................................................................... 94Batterimanagement............................................................................................................................... 94

  Indstillinger - anlgsoversigt ..................................................................................................................... 96Anlgsoversigt ..................................................................................................................................... 96Fronius Smart Meter ............................................................................................................................. 97

  Indstillinger - energiforsyningsvirksomheds-editor .................................................................................... 99Generelt ................................................................................................................................................ 99UC Editor - fjernovervgningssignal modtager ..................................................................................... 99Tilslutningseksempel............................................................................................................................. 100UC Editor - Dynamisk effektreducering................................................................................................. 101UC Editor - styringsprioriteter................................................................................................................ 103Energiforsyningsselskabs-editor - Batteri-opladning............................................................................. 103

  Indstillinger - batteri.................................................................................................................................... 104Batteri.................................................................................................................................................... 104Batteri licensering ................................................................................................................................. 105

  Fejlafhjlpning og vedligeholdelse 107

  Fronius Symo Hybrid ................................................................................................................................. 109Visning af statusmeddelelser ................................................................................................................ 109Fuldstndig afbrydelse af displayet ..................................................................................................... 109Statusmeldinger - klasse 1.................................................................................................................... 109Statusmeldinger - klasse 3.................................................................................................................... 109Statusmeldinger - klasse 4.................................................................................................................... 110Statusmeldinger - klasse 5.................................................................................................................... 112Statusmeldinger - klasse 6.................................................................................................................... 113Statusmeldinger - klasse 7.................................................................................................................... 114Statusmeldinger - klasse 9.................................................................................................................... 115Statusmeddelelser - Klasse 10 - 12 ...................................................................................................... 116Kundeservice ........................................................................................................................................ 116Drift i omgivelser med kraftig stvudvikling........................................................................................... 116

  Fronius Solar Battery ................................................................................................................................. 117Visning af statusmeddelelser ................................................................................................................ 117Fejlmeldinger - batterimanagement-modul ........................................................................................... 117Fejlmeldinger - datakonverter ............................................................................................................... 117Uklare driftstilstande ............................................................................................................................. 118

  Tillg 119

  Tekniske data............................................................................................................................................. 121Anlgsovervgning .............................................................................................................................. 123

 • 6

  Forklaring til fodnoterne ........................................................................................................................ 123Opfyldte standarder og direktiver.......................................................................................................... 124

  Garantibetingelser og bortskaffelse ........................................................................................................... 125Fronius fabriksgaranti ........................................................................................................................... 125Bortskaffelse ......................................................................................................................................... 125

 • 7

  DA

  Sikkerhedsforskrifter

  Generelt

  Betingelser for omgivelser

  Apparatet er produceret i overensstemmelse med den seneste tekniske udvik-ling og de sikkerhedstekniske regler. Ved fejlbetjening eller misbrug kan der alligevel opst fare for- betjeningspersonens eller tredjepersons liv og lemmer,- apparatet eller andre af den driftsansvarliges materielle vrdier,- at apparatet ikke kan arbejde effektivt.Alle personer, som arbejder med idriftsttelse, betjening, vedligeholdelse og istandsttelse af apparatet, skal- vre i besiddelse af de ndvendige kvalifikationer,- have kendskab til arbejde med elinstallationer og- lse denne betjeningsvejledning helt og flge den nje.Betjeningsvejledningen skal altid opbevares p det sted, hvor apparatet an-vendes. Som supplement til betjeningsvejledningen skal alle gldende regler samt lokalt gldende regler vedrrende forebyggelse af ulykker samt regler vedrrende miljbeskyttelse overholdes.Alle sikkerheds- og fareanvisninger p apparatet - skal holdes i lselig stand - m ikke beskadiges - m ikke fjernes- m ikke tildkkes, overklistres eller overmales.Tilslutningsklemmerne kan n hje temperaturer.Brug kun apparatet, hvis alle beskyttelsesanordninger er helt funktionsdygti-ge. Hvis beskyttelsesanordningerne ikke er helt funktionsdygtige, er der fare for- betjeningspersonens eller tredjepersons liv og lemmer,- apparatet eller andre af den driftsansvarliges materielle vrdier,- at apparatet ikke kan arbejde effektivtHvis sikkerhedsinstallationerne ikke er helt funktionsdygtige, skal de sttes i stand af en autoriseret specialvirksomhed, fr apparatet tndes.Sikkerhedsinstallationer m aldrig bypasses eller sttes ud af drift.Placeringen for sikkerheds- og fareanvisningerne p apparatet kan ses i ka-pitlet "Generelt" i betjeningsvejledningen til apparatet.Fejl, som kan begrnse sikkerheden, skal afhjlpes, fr der tndes for ap-paratet.Det drejer sig om Deres sikkerhed!

  Drift eller opbevaring af apparatet, som ikke er omfattet af de nvnte omrder, betragtes som vrende uden for anvendelsesomrdet. Producenten hfter ikke for skader, som opstr som flge heraf.Se de njagtige informationer om de tilladte betingelser for omgivelser i de tekniske data i betjeningsvejledningen.

 • 8

  Kvalificeret per-sonale

  Informationer til stjemissions-vrdier

  EMC-forholdsreg-ler

  Bortskaffelse

  Serviceinformationerne i denne betjeningsvejledning er kun beregnet til kvali-ficeret specialpersonale. Elektriske std kan vre drbende. Udfr ikke an-dre arbejdsopgaver end dem, der er angivet i dokumentationen. Det glder ogs, selv om De er kvalificeret hertil.Alle kabler og ledninger skal vre faste, uden skader, isolerede og vre di-mensioneret efter anvendelsen. Lse forbindelser, snavsede, beskadigede el-ler underdimensionerede kabler og ledninger skal straks sttes i stand af en autoriseret specialvirksomhed.Reparations- og istandsttelsesarbejde m kun udfres af en autoriseret spe-cialvirksomhed.Dele fra fremmede leverandrer er ikke ndvendigvis konstrueret og produce-ret, s de lever op til kravene om belastning og sikkerhed. Brug kun originale reservedele (glder ogs for standarddele).Der m ikke foretages ndringer, til- eller ombygninger af apparatet uden pro-ducentens godkendelse.Udskift straks komponenter, der ikke er i funktionsdygtig stand.

  Inverterens maksimale stjniveau er angivet i de tekniske data.Apparatet kles s stjsvagt som muligt med en elektronisk temperaturstyring og er afhngigt af den omsatte ydelse, temperaturen for omgivelserne, tils-navsningen af apparatet og lignende.

  Der kan ikke angives en arbejdspladsrelateret emissionsvrdi for dette appa-rat, da det faktiske lydtryksniveau er meget afhngigt af monteringssituatio-nen, netkvaliteten, de omgivende vgge og de generelle rumegenskaber.

  I srlige tilflde kan der forekomme pvirkning af anvendelsesomrdet trods overholdelse af de standardiserede emissions-grnsevrdier (f.eks. hvis der er flsomme apparater p opstillingsstedet, eller hvis opstillingsstedet er i nrheden af radio- eller tv-modtagere). I dette tilflde har ejeren pligt til at tage passende forholdsregler til afhjlpning af forstyrrelserne.

  Iflge det europiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektriske og elektroni-ske apparater og dets omsttelse til national lov skal udtjente elapparater og batterier samles separat og afleveres p en genbrugsplads, som flger milj-reglerne. Srg for, at det brugte apparat afleveres til forhandleren igen, eller indhent informationer vedrrende lokale, autoriserede indsamlings- eller bort-skaffelsessystemer. Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for mil-jet og for menneskers sundhed!Hvis inverteren skal udskiftes, tager Fronius det udtjente apparat tilbage og srger for korrekt genanvendelse.

 • 9

  DAOphavsret

  Datasikkerhed

  Ophavsretten til denne betjeningsvejledning forbliver hos producenten.Tekst og billeder svarer til de tekniske forhold p trykketidspunktet. Ret til n-dringer forbeholdes. Indholdet i betjeningsvejledningen kan ikke lgges til grund for fordringer fra kberens side. Hvis De har forbedringsforslag eller fin-der fejl i betjeningsvejledningen, er vi glade for info.

  Brugeren er ansvarlig for datasikring af ndringer af fabriksindstillingerne. I til-flde af slettede, personlige indstillinger hfter producenten ikke.

 • 10

 • Generel informationen

 • 13

  DA

  Fronius Symo Hybrid

  Apparatets kon-cept

  Apparatets opbygning:(1) Husdksel(2) Inverter(3) Vgholder(4) Tilslutningsomrde inklusive DC-

  hovedafbryder(5) Datakommunikationsomrde(6) Datakommunikations-afdkning

  Hybridinverteren omdanner jvnstrmmen, som er produceret af solcellemodulerne, til vekselstrm. Denne vekselstrm ledes synkront med netspndingen til det offentlige net. Derudover kan solcelleenergien gemmes i et tilsluttet Fronius Solar Battery til senere an-vendelse.

  Hybridinverteren i den foreliggende version er udelukkende beregnet til anvendelse i net-koblede solcelleanlg, og strmproduktion, som er udafhngig af det offentlige net, er kun mulig med en opdatering af produktet, som leveres af producenten. Denne opdatering omfatter ogs en brugerdokumentation sammen med funktionsudvidelserne inden for hard- og software.Hybridinverteren er forbedret til ndstmsdrift.

  Med sin opbygning og funktion yder inverteren maksimal sikkerhed under montering og drift.Inverteren overvger automatisk det offentlige strmnet. Ved unormale netforhold stand-ser inverteren omgende sin drift og afbryder forsyningen til strmnettet (f.eks. ved netfra-kobling, afbrydelse etc.). Netovervgningen foregr via spndingsovervgning, frekvensovervgning og overvg-ning af forholdene.

  Drift af inverteren foregr fuldautomatisk.Inverteren arbejder p en mde, s den maksimalt mulige effekt udtages fra solcellemo-dulerne.Afhngigt af driftstidspunkt gemmes denne effekt i batteriet eller leveres til nettet.

  Nr energitilbuddet fra solcellemodulerne ikke er tilstrkkelig lngere, leveres effekten fra Fronius Solar Battery til husets net. Afhngigt af indstillingen kan der ogs hentes effekt fra det offentlige net til opladning af batteriet.

  Hvis der ikke leveres effekt fra solcellemodulerne, og der ikke tages effekt fra batterierne, afbryder inverteren effektelektronikkens forbindelse til nettet og standser driften. Alle ind-stillinger og gemte data bevares.

  Hvis inverterens temperatur bliver for hj, drosler inverteren den aktuelle udgangs- eller ladeeffekt for at beskytte sig selv.rsagerne til den hje temperatur kan vre hj omgivelsestemperatur eller for lav varme-bortledning (f.eks. ved montering i kontaktskabe uden den ndvendige varmebortledning).

  (1) (2) (3)

  (4)(5)(6)

  VIGTIGT! Fronius Solar Battery m kun tilkobles, nr inverteren str p standby.

 • 14

  Anvendelsesom-rde

  Solcelleinverteren er udelukkende beregnet til at oplade Fronius Solar Battery med jvns-trm fra solcellemoduler eller til at omdanne vekselstrm og levere denne til det offentlige strmnet.Flgende betragtes som vrende uden for anvendelsesomrdet:- Al anden anvendelse eller anvendelse herudover- Ombygning af inverteren, som ikke udtrykkeligt anbefales af Fronius- Installation af komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales eller forhandles af Froni-

  us.- Drift med batterier, som ikke er anbefalet af Fronius- Drift med en energimler, som ikke er anbefalet af Fronius

  Producenten hfter ikke for skader, som opstr som flge heraf.Alle garantikrav ophves.

  Til anvendelsesomrdet hrer ogs- At installations- og betjeningsvejledningen lses helt igennem- At eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder udfres til tiden

  Srg for ved dimensionering af solcelleanlg, at alle anlggets komponenter udelukken-de anvendes inden for det tilladte driftsomrde.

  Alle solcellemodulproducentens anbefalede foranstaltninger til vedvarende bevarelse af solcellemodul-egenskaberne skal respekteres.

  Bestemmelserne fra energiforsyningsselskabet vedrrende netforsyning og drift af lag-ringssystemer skal overholdes.

  Advarselsinfor-mationer p appa-ratet

  P og i inverteren er der advarselsinformationer og sikkerhedssymboler. Disse advarsels-informationer og sikkerhedssymboler m ikke fjernes eller overmales. Informationerne og symbolerne advarer mod forkert betjening, som kan medfre alvorlige personskader og materielle skader.

  Advarselsinformationernes tekst:

  ADVARSEL!Elektriske std kan vre drbende. Srg for, at ind- og udgangssiden er spndingsfri, fr inverteren bnes. Vent, til kondensatorernes afladningstid er get (6 minutter).

  Sikkerhedssymboler:Fare for alvorlige personskader og mate-rielle skader som flge af forkert betje-ningAnvend frst de beskrevne funktioner, nr flgende dokumenter er lst og for-stet fuldstndigt:- denne betjeningsvejledning- samtlige betjeningsvejledninger til

  solcellesystemets komponenter, isr sikkerhedsforskrifterne

  Farlig elektrisk spnding

  Vent, til kondensatorernes afladningstid er get!

  6

  6

  6

  6

  6

 • 15

  DA

  Fronius Solar Battery

  Apparatets kon-cept

  Apparatets opbygning:(1) Batterimanagement-modul(2) Sidedel(3) Dksel(4) Sikringer(5) Datakonverter(6) Batterimodul (1,2 kWh kan bruges)

  Med Fronius Energy Package sender Fronius en inverter med mulighed for lagring af ener-gien p markedet. En vigtig komponent er Fronius Solar Battery, som indeholder et lithium-ion-batteri. Fronius Solar Battery supplerer Fronius Symo Hybrid med en lagringsfunktion. Derved kan solenergien fra solcellemodulerne gemmes til senere brug. Lagringssystemet er kun egnet til drift med Fronius Symo Hybrid-invertere.

  Med sin opbygning og funktion yder lagringssystemet maksimal sikkerhed under monte-ring og drift. Der anvendes et hjkapacitets-lithium-ion-batteri p jernfosfatbasis (LiFe-PO4). Det er i overensstemmelse med den nyeste teknologi og opfylder de hjeste sikkerhedsstandarder.

  Drift af lagringssystemet i forbindelse med Fronius-inverteren foregr fuldautomatisk.

  Anvendelsesom-rde

  Fronius Solar Battery er udelukkende beregnet til at lagre jvnstrm fra Fronius Symo Hy-brid til senere anvendelse.Flgende betragtes som vrende uden for anvendelsesomrdet:- Al anden anvendelse eller anvendelse herudover- Ombygning af lagringssystemet, som ikke udtrykkeligt anbefales af Fronius- Installation af komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales eller forhandles af Froni-

  us.- Drift med en inverter, som ikke er anbefalet af Fronius- Drift med en energimler, som ikke er anbefalet af Fronius

  Producenten hfter ikke for skader, som opstr som flge heraf.Alle garantikrav ophves.

  Til anvendelsesomrdet hrer ogs- At installations- og betjeningsvejledningen lses helt igennem- At eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder udfres til tiden

  Bestemmelserne fra energiforsyningsselskabet vedrrende netforsyning og drift af lag-ringssystemer skal overholdes.

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

 • 16

  Advarselsinfor-mationer p appa-ratet

  P batteriet er der anbragt advarselshenvisninger og sikkerhedssymboler. Disse advar-selsinformationer og sikkerhedssymboler m ikke fjernes eller overmales. Informationerne og symbolerne advarer mod forkert betjening, som kan medfre alvorlige personskader og materielle skader.

  Reaktion i ndssituationer:a) Brand:

  - Passende brandslukningsmidler: CO2- eller pulverslukker, slukningsapparater med vand kan fre til elektrisk std.

  - Underret brandvsenet- Underret truede personer- Sluk for hovedafbryderen- Sluk for HPFI-relet

  Sikkerhedssymboler - advarselsinformationernes tekstForsigtigForkert hndtering eller overtrdelse af disse anvisninger og betjeningsvejled-ningen kan forrsage varme-, brand- eller strmfare, som medfrer alvorlige per-sonskader.Ls betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, og brug den i overensstem-melse med sikkerhedsanvisningerne!

  For at undg strmstd- M apparatet ikke skilles ad eller ndres- M der ikke komme vand ind i apparatet- M der ikke komme andre materialer ind i apparatet - M der ikke holdes direkte p tilslutningerneFor at undg overophedning, elektrisk std eller personskader- M der ikke oplades med uspecificerede apparater- M ikke opbevares i rum med en temperatur over 35 C- M ikke stilles i ustabile omgivelser - M ikke udsttes for kraftige vibrationerFor at undg brand- De enkelte tilslutninger m ikke kortsluttes- Undg overophedning

 • 17

  DA

  b) Oversvmmelse - Sluk for hovedafbryderen- Sluk for HPFI-relet- Beskyt systemet mod vand, pump vandet ud

  c) Uklar driftstilstand ( se kapitlet "Uklare driftstilstande" p side External Link: Page): - Srg for tilstrkkelig udluftning. - Sluk for hovedafbryderen- Sluk for HPFI-relet

 • 18

  Forskellige driftsmodusser

  Driftsmodusser - symbolforklaring

  Driftsmodus - in-verter

  Fronius Symo Hybrid kan anvendes som ren inverter uden tilsluttet batteri.

  Solcellemodulproducerer jvnstrm

  Inverter - Fronius Symo Hybridomdanner jvnstrmmen til vekselstrm og oplader batteriet. Med den indbyggede anlgsovervgning kan inverteren integreres i et netvrk pr. WLAN.

  Batteri - Fronius Solar Batteryer koblet til inverteren p jvnstrmssiden og gemmer den elektriske ener-gi.

  Forbrugere i solcellesystemetforbrugerne, som er sluttet til i solcellesystemet (1- eller 3-faset)

  Tller - Fronius Smart Meterfor optimalt energimanagement. Tlleren kan monteres i kontaktskabet af en elinstallatr.

  Ndstrmsfunktioninverteren er forberedt til ndstrmsdrift. Ndstrmsfunktionen skal instal-leres af en elinstallatr i kontaktskabet. Solcellesystemet arbejder som i ndstrmsdrift. Solcellesystemet kan ogs afbrydes manuelt fra strmnet-tet.Strmnet

 • 19

  DADriftsmodus - in-

  verter med batteriFor at kunne udnytte egenforbruget optimalt p solcellesystemet kan der anvendes et Fro-nius Solar Battery som lager. Fronius Solar Battery er koblet til inverteren p jvnstrms-siden. Derfor er det ikke ndvendigt med omformning af strm flere gange, og virkningsgraden ges.

  Driftsmodus - in-verter med batter og ndstrms-funktioni

  I det fuldt udbyggede Hybrid solcellesystem kan inverteren:- Levere strm til nettet- Forsyne apparater, som er sluttet til i solcellesystemet, ved strmafbrydelse, eller - Oplagre den overskydende energi i Fronius Solar Battery.

  Energiflowretning Der er fire forskellige energiflowretninger for Hybrid-inverteren:

 • 20

  Energiflowretninger i Hybrid solcellesystemet

  (1) Solcellemodul - inverter - net(2) Solcellemodul - inverter - batteri(3) Batteri - inverter - net(4) Net - inverter - batteri

  AC~DC=

  DC=

  (1)

  (2)

  (4)

  (3)

 • Betjening

 • 23

  DA

  datakommunikation

  Datakommunika-tionsomrde

  Generelt Inverteren er udstyret med en WLAN-egnet anlgsovervgning og en energimanage-ment-enhed (Fronius Hybridmanager).Fronius anlgsovervgningen omfatter flgende vrige funktioner:- Egen webside med visning af aktuelle data og forskellige indstillingsmuligheder- Direkte forbindelsesmulighed til Fronius Solar.web- Automatisk forsendelse af servicemeldinger pr. SMS eller e-mail i tilflde af fejl - Internet-forbindelse via WLAN eller LAN- Laststyring for inverteren ved indstilling af effekt-grnsevrdier, minimum- og maksi-

  mum-driftstider eller nominelle driftstider.- Styring af inverteren via Modbus (TCP)- Tildeling af styringsprioriteter- Styring af inverteren via tilsluttede mlere (Fronius Smart Meter)- Styring af inverteren via et rundstyresignal for modtager (f.eks. indstilling af blindeffekt

  eller af aktiv effekt) - Dynamisk effektreducering under hensyntagen til egetforbruget- Styring af batteriopladningen under hensyntagen til de indstillede reguleringsml

  Pos. Betegnelse(1) Multifunktions-strmgrnseflade, der kan skiftes

  Brug det 2-polede krydsstik fra inverterens leveringsomfang til tilslutning til multi-funktions-strminterfacet.

  (2) Potentialfri koblingskontakt med krydsstik

  maks. 250 V AC / 4 A ACmaks. 30 V DC / 1 A DCmaks. 1,5 mm (AWG 16) kabeltvrsnit

  Pin 1 = lukkekontakt (Normally Open)Pin 2 = rod (Common)Pin 3 = bningskontakt (Normally Closed)

  Brug krydsstikket fra inverterens leveringsomfang til tilslutning til den potentialfri koblingskontakt.

  (3) Anlgsovervgning med WLAN-antenne

  (1) (2)

  PIN 1PIN 2

  PIN 1PIN 2PIN 3

  (3)

 • 24

  Betjeningsele-menter, tilslutnin-ger og visninger p anlgsover-vgningen

  Nr. Funktion(1) Kontakt IP

  til ndring af IP-adressen:Kontaktposition Afast indstillet IP-adresse og bning af WLAN Access Point

  For direkte forbindelse til en pc via LAN arbejder anlgsovervgningen med den faste IP-adresse 169.254.0.180.

  Hvis kontakten IP str p position A, bnes endvidere et Access Point til en di-rekte WLAN-forbindelse til anlgsovervgningen.

  Adgangsdata til dette Access Point:Netvrksnavn: FRONIUS_239.XXXXXXPassword: 12345678

  Adgang til anlgsovervgningen er mulig.- pr. DNS-navn "http://datamanager"- via IP-adresse 169.254.0.180 til LAN-interfacet- via IP-adresse 192.168.250.181 til WLAN Access PointKontaktposition Btildelt IP-adresse

  Anlgsovervgningen arbejder dynamisk med en tildelt IP-adresse-standard-indstilling (DHCP) IP-adressen kan indstilles p anlgsovervgningens webside.

  (2) LED WLAN- Blinker grnt: Anlgsovervgningen er i service-modus

  (kontakt IP p anlgsovervgnings-stikkortet er p position A, eller service-modus er aktiveret via inverterdisplayet, WLAN Access Point er bnet)

  - Lyser grnt: ved etableret WLAN-forbindelse- Blinker skiftevist grnt/rdt: Overskridelse af tiden for, hvor lnge WLAN Ac-

  cess Point er bent efter aktiveringen (1 time)- Lyser rdt: ved ikke-etableret WLAN-forbindelse- Blinker rdt: WLAN-forbindelse med fejl

  (5)(1)

  (6)(7)(8)(9)

  (4)

  (2)

  (3)

  LAN

 • 25

  DA(3) LED-forbindelse Solar.web

  - Lyser grnt: ved etableret forbindelse til Fronius Solar.web- Lyser rdt: ved krvet, men ikke etableret forbindelse til Fronius Solar.web- Lyser ikke, hvis der ikke krves forbindelse til Fronius Solar-web, eller forsen-

  delse af data til Solar.web er deaktiveret(4) LED-forsyning

  - Lyser grnt: ved tilstrkkelig strmforsyning via det interne kommunikations-system; anlgsovervgningen er driftsklar

  - Lyser ikke, hvis strmforsyningen ikke er etableret via det interne kommunika-tionssystem.

  - Blinker rdt: under et opdateringsforlb

  VIGTIGT! Afbryd ikke strmforsyningen under opdateringsforlbet.- Lyser rdt: opdateringsforlbet mislykkedes

  (5) LED-forbindelse- Lyser grnt: ved etableret forbindelse i det interne kommunikationssystem- Lyser rdt: ved afbrudt forbindelse i det interne kommunikationssystem.

  (6) Tilslutning LANEthernet-interface med bl markering, til tilslutning af ethernet-kablet

  (7) I/Oerdigitale ind- og udgange

  Modbus RTU 2-trds (RS485):D- Modbus-data -D+ Modbus-data +

  Int./ekst. Forsyning- GND+ Uint / Uekst

  udgang for den interne spnding 12,8 Vellerindgang for en ekstern forsyningsspnding >12,8 - 24 V DC (+ 20 %)

  Digitale indgange: 0 - 3, 4 - 9spndingsniveau: low = min. 0 V - maks. 1,8 V; high = min. 3 V - maks. 24 V Dc (+ 20 %)Indgangsstrm afhngigt af indgangsspnding; indgangsmodstand= 46 kOhm

  Nr. Funktion

  D---13579

  D+++02468

  I IO RS485

 • 26

  Skematiske til-slutningsmulig-heder for I/Oer

  Forsyning via anlgsovervgnings-stikkortet:

  Forsyning via en ekstern netdel:

  Digitale udgange: 0 - 3Koblingsfunktion ved forsyning via anlgsovervgnings-stikkortet: 3,2 W som sum for alle 4 digitale udgange

  Koblingsevne ved forsyning via en ekstern netdel med min. 12,8 - maks. 24 V DC (+ 20 %), tilsluttet til Uint / Uekst og GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (afhngigt af ekstern netdel) pr. digital udgang

  Tilslutningen til indgangene/udgangene foretages med det medflgende kontrastik.(8) Antennesokkel

  til pskruning af WLAN-antennen(9) Kontakt Modbus-terminering (til Modbus RTU)

  intern busafslutning med 120 ohm modstand (ja/nej)

  Kontakt p stillingen "on": Afslutningsmodstand 120 ohm aktivKontakt p stillingen "off": ingen afslutningsmodstand aktiv

  VIGTIGT! I RS485-bussen skal afslutningsmodstanden vre aktiv p frste og sid-ste apparat. Der findes en detaljeret beskrivelse i installationsvejledningen

  Nr. Funktion

  D- - -

  D+ + + 0 2

  5 7

  8

  93

  4 6

  1

 • 27

  DA

  (5) Ekstern netdel(6) Last(7) Kontakt

  BEMRK! Ved forsyning via en ekstern netdel skal den eksterne netdel vre separeret galvanisk.

  D- - -

  D+ + + 0 2

  5 7

  8

  93

  4 6

  1

  (4)

  (5)

  (6)

  12,8 - 24 V DC

 • 28

  Fronius Symo Hybrid

  Betjeningsele-menter og visnin-ger

  Tasterne er kapacitive taster. hvis der kommer vand p dem, kan deres funktion forringes. Tr tasterne af med en klud, s de fungerer optimalt.

  Pos. Beskrivelse(1) Display

  til visning af vrdier, indstillinger og menuer

  Kontrol- og status-LEDer(2) Almindelig status-LED

  lyser, - hvis der vises en statusmelding p displayet (rd ved fejl, orange ved ad-

  varsel)- Ved afbrydelse af forsyningsdriften- Under fejlbehandlingen (inverteren venter p en kvittering eller afhjlpning

  af en fejl)(3) Startup-LED (orange)

  lyser, hvis- Inverteren befinder sig i den automatiske opstarts- eller selvtestfase (s

  snart solcellemodulerne efter solopgang afgiver tilstrkkelig effekt)- Inverteren er stillet p standbydrift i setup-menuen (= manuel frakobling af

  forsyningsdriften)- Inverter-softwaren opdateres

  (4) Driftsstatus-LED (grn)lyser, - Solcelleanlgget krer fejlfrit efter inverterens automatiske startup-fase- s lnge net-forsyningsdriften eller lagringsdrift finder sted

  Funktionstaster - belagt med forskellige funktioner afhngigt af udvalget:(5) Taste 'venstre/op'

  til navigering til venstre og op(6) Taste 'ned/hjre'

  til navigering ned og til hjre(7) Taste Menu / Esc

  til skift til menuniveauettil exit fra setup-menuen

  (8) Taste Entertil bekrftelse af et udvalg

  (1)

  (2)(3)(4)

  (5) (6) (7) (8)

 • 29

  DADisplay Displayet forsynes via AC-netspndingen samt via solcelle- og batterisiden. Afhngigt af

  indstillingen i setup-menuen kan displayet vre aktivt hele dagen.

  Visningsomrder p displayet, visningsmodus

  (*) Rullebjlke

  Lagringssymbol - vises kort ved lagring af indstillede vrdier

  VIGTIGT! Inverterens display er ikke et justeret mleapparat. Mindre afvigelser fra energi-forsyningsselskabets energimlere opstr p grund af systemet. Den njagtige afregning af dataene med energiforsyningsselskabet krver derfor en justeret mler.

  LagringssymbolTidligere menuposter

  Aktuelt valgt menupostNste menuposter

  Funktionstasternes belgning

  Funktionstasternes belgning

  Menupunkt

  Parameterforklaring

  Visning af vrdier og enheder samt statuskoder

  StandbyRelayClockDisplay SettingEnergy Yield

  (*)

 • 30

  Fronius Solar Battery

  Batterimanage-ment-modul

  (1) LCD-display Viser informationer til modulernes status (opladning/afladning, samlet spnding, samlet strmstyrke, samlet vrig kapacitet, antal tilsluttede moduler, overskyden-de kapacitet for hvert modul, spnding/temperatur osv. for celleblokken).

  (2) DISP-kontakt ndrer informationerne, der vises p displayet.

  (3) Indikator-LED Normal tilstand: Grnfejl: Rd blinkende

  (4) POWER ON/OFF-kontakt POWER ON: Tilkobling af batterimoduler og batterimanagement-modul (drift) POWER OFF: Frakobling af batterimoduler og batterimanagement-modul (afbry-delse af strmforsyningen)

  Batterimodul

  (1) Indikator-LED Normal tilstand: Grnfejl: Rd blinkende

  Display Tryk p DISP-tasten for at f vist informationer p displayet.

  Omskiftningsdiagrammet for displayet

  (1)

  (3)(4)

  (2)

  (1)

 • 31

  DA

  Tips:- Tryk p DISP-tasten i mere end 3 sekunder- Hvis der trykkes p DISP-tasten i displayet Connection (forbindelse), og den holdes

  nede, nulstilles displayvisningen til Overall (overalt)- Comm Off Mode (almindelig off-tilstand) anvendes til vedligeholdelsen

  Displayvisninger

  Vis samlet status for syste-metVis status for de enkelte moduler

  Tryk p DISP-tasten, og hold den nede

  Tryk p DISP-tastenNr.N. betyder N. lagringsmodul

  Overall

  Connection

  Modul Nr. 00 Modul .Nr. N

  Status

  Mode

  Cell temp

  Status

  Mode

  Cell temp.

  Alarm bits Alarm bits

  Heatsink

  Display Overall (overalt)

  Visning Detaljer DisplayMODE Opladnings-/afladnings- og stop-sta-

  tusDIS: AfladningCHG: Opladning

  RSOC Resterende systemkapacitet 0 % - 100 %I Samlet strmstyrke i systemet -999,9 A til +999,9 AV Samlet spnding i systemet 0,0 V til +999,9 V

  Display Connection (forbindelse)

  Visning Detaljer DisplayUNIT Antal forbundne moduler 1 - 16VER Version XXXX

 • 32

  CON Status for de forbundne moduler I eksemplet foroven er der forbundet 6 moduler (nr. 00 - Nr. 05)

  Visning Status (status)

  Visning Detaljer DisplayM_NO Antal viste moduler 00 - 15STAT Modulstatus YX (Y: Aktuel status, X: Foregende

  status)1X [Pre Charge]: Foropladning2X [Initial]: I starten3X [Normal Chg]: Normal opladning4X [Terminate]: Opladning slut5X [Normal Dis]: Normal afladning6X [Over Volt]: Overspnding7X [Over Dis]: Overafladning8X9X [Over Temp C]: Over temp. oplad-ningopladningAX [Over Curr C]: Overstrmsoplad-ningBX [Over Temp D]: Over temp.aflad-ningCX [Over Curr D]: Overstrmsaflad-ningDX [Unbalance]: Celle-uligevgtEX [Chg Supsend]: Opladning udsatFX

  Visning Mode, Current, SOC, Voltage (tilstand, strm, SOC, spnding)

  Visning Detaljer DisplayM_NO Antal viste moduler 00 - 15RSOC Resterende modulkapacitet 0 % - 100 %I Modulstrmstyrke i systemet -999,9 A til +999,9 AV Modulspnding i systemet 0,0 V til +999,9 V

  Visning Cell Temp., Cycle Count (celletemp, cyklustlling)

  Visning Detaljer DisplayM_NO Antal viste moduler 00 - 15

 • 33

  DA

  CYCL Cyklustal 0000 - 9999T Gennemsnitstemperatur for alle cel-

  ler:-99,9 C til +99,9 C

  Visning Alarm bits (alarmbits)

  Visning Detaljer DisplayM_NO Antal viste moduler 00 - 15ALRM Modulstatus 8000 [Over Volt]: Overspnding

  4000 [Terminate]: Opladning slut2000 [Under Volt]: Underspnding1000 [Over Curr]: Overstrm0800 [Over Temp]: Overtemp.0400 [0]:0200 [Resister]: Alarm modstand0100 [Unbalance]: CelleuligevgtVisning, hvis flere alarmer er ud-lstEksempel: Hvis "Over Current" og "Over Temp" registreres, vises fl-gende melding. Et hjere bit-niveau har hjere prioritet end meldinger i parenteser. ALRM=1800 [Over Curr]

  Visning Heatsink Temp (varmesnknings-temp.)

  Visning Detaljer DisplayHEAT-SINK_T-MP

  Klelegemets temperatur -40 C til +119 C

 • 34

  Tilslutninger da-takonverter

  Betjeningsele-menter og visnin-ger datakonverter

  Standardindstillinger:S4 = 0x0 (hex) = 0000 (binr)S5 = 0x0 (hex) = 0000 (binr)S6 = 0x1 (hex) = 0001 (binr)S7 = 0x4 (hex) = 0100 (binr)

  LED-visninger da-takonverter

  Datakonverteren har 8 LEDs med flgende betydning:

  Forbindelse til Fronius Solar Battery

  Forbindelse til Fronius Symo Hybrid

  RS485-TerminalRx422 = offTx 422 = off

  Fronius Solar BatteryRS232/422/485

  Fronius Symo HybridFieldbus-RS232/422/485

  LED Power grn Forsyningsspnding p lag-ringssiden

 • 35

  DA

  LED Power (Fronius Solar Battery)Denne LED er direkte forbundet med forsyningsspndingen for den 1. serielle grnsefla-de (eventuelt ogs potentialadskilt).

  LED 1/2/4/8 (Error No / Selected ID)Hvis disse 4 LEDs og LED State lyser samtidig, vises fejlnummeret med binre koder i henhold til tabellen i kapitlet "Fejlafhjlpning".

  LED State (Fronius Solar Battery)

  LED State (Fronius Symo Hybrid)

  LED Power (Fronius Symo Hybrid)Denne LED er direkte forbundet med forsyningsspndingen for grnsefladen.

  LED 1/2/4/8 (Error No / Selected ID)

  grn generel gatewayfejl

  LED State rd / grn generel gatewayfejlLED State rd / grn Grnsefladetilstand inverterLED Power grn Forsyningsspnding inverter

  grn lysende Status OKgrn blinkende Status OKgrn / rd blinkende Status OKrd lysende generel gatewayfejl (se LEDs Error No.)rd blinkende Datakonverter befinder sig i konfigurations-/testmodus

  grn lysende initialiseret og startetgrn blinkende Initialiseretgrn / rd blinkende -rd lysende Generel busfejl (System Error 10)rd blinkende Blinket begyder lige efter "BusStart" -> initialisering med fejl

  Blinket begynder, mens driften krer -> datafejl

 • 36

  Navigation i menusystemet

  Aktivering af dis-playbelysning

  Tryk p en vilkrlig taste

  Displaybelysningen aktiveres.

  I menupunktet SETUP er det endvidere muligt at indstille en vedvarende lysende eller vedvarende slukket displaybelysning.

  Automatisk deak-tivering af dis-playbelysningen / skift til menu-punktet "NOW'

  Hvis der ikke trykkes p nogen af tasterne i 2 minutter,- Slukkes displaybelysningen automatisk, og inverteren skifter til menupunktet 'NOW'

  (hvis displaybelysningen er indstillet p automatisk drift).- Der skiftes til menupunktet 'NOW' fra alle vilkrlige positioner inden for menuniveauet

  undtagen menupunktet 'Standby'.- Den aktuelt tilfrte effekt vises.

  bning af menu-niveauet

  Menupunkterne- NOW visning af aktuelle vrdier- LOG registrerede data for dagen i dag, for det aktuelle kalenderr og siden frste op-

  start af inverteren- GRAPH Dags-kurve viser forlbet grafisk for udgangseffekten i lbet af dagen. Tids-

  aksen skaleres automatisk. Tryk p tasten 'Tilbage' for at lukke visningen- SETUP Setup-menu- INFO informationer til apparatet og softwaren

  Viste vrdier i menupunktet NOW (NU)

  1

  Tryk p tasten Menu

  Displayet skifter til menuniveauet.

  Vlg det nskede menupunkt med tasterne 'venstre' eller 'hjre'bn det nskede menupunkt ved at trykke p tasten 'Enter'

  1

  2

  3

  Udgangseffekt (W) - udgangseffekten visesAC-blindeffekt (VAr)Netspnding (V)Udgangsstrm (A)Netfrekvens (Hz)Solcellespnding (V) - fra U PVSolcellestrm (A) - fra I PVKlokkeslt dato - klokkeslt og data p inverteren

 • 37

  DAViste vrdier i

  menupunktet LOG

  Forsynet energi (kWh / MWh)energi, der afgives af inverteren til nettet i lbet af det betragtede tidsrum

  P grund af forskellige mlemetoder kan der opst afvigelser i forhold til mlevrdier fra andre mleapparater. Til beregning af den forsynede energi er kun visningsvrdierne, som er leveret af elselskabets justerede mleapparat, bindende.Maksimal udgangseffekt (W)hjeste effekt, som afgives af inverteren i lbet af det betragtede tidsrum Udbyttebelb, som er indtjent i lbet af det betragtede tidsrum (valuta og omregningsfaktor kan indstilles i Setup-menuen)

  Som ved den tilfrte energi kan der forekomme afvigelser for udbyttet i forhold til andre mlevrdier.

  Indstilling af valuta og beregningssats beskrives i afsnittet 'Setup-menuen'. Standardindstillingen afhnger af landets setup.Maksimal netspnding (V)hjeste, mlte netspnding i lbet af det betragtede tidsrumMaksimal solcellespnding (V)hjeste, mlte solcellespnding i lbet af det betragtede tidsrumDriftstimerInverterens driftstid (HH:MM).

  VIGTIGT! Klokkeslttet skal vre indstillet korrekt, for at dags- og rsvrdierne kan vi-ses rigtigt.

 • 38

  Menupunkter i Setup-menuen

  Standby Manuel aktivering / deaktivering af standby-driften

  - Der tilfres ingen effekt.- Startup-LED lyser orange.- I standby-drift kan der ikke bnes eller indstilles andre menupunkter i menuniveauet.- Det automatisk skift til menupunktet 'NOW', hvis der ikke trykkes p nogen taste i 2

  minutter, er ikke aktiveret.- Standby-drift kan kun afsluttes manuelt ved tryk p tasten 'Enter'.- Net-forsyningsdriften kan genoptages nr som helst (deaktivr 'Standby').

  Indstilling af standby-drift (manuel frakobling af net-forsyningsdriften):

  Vlg posten 'Standby'Tryk p tasten Enter

  P displayet vises 'STANDBY' og 'ENTER' skiftevist.Standby-modus er nu aktiveret.Startup-LED lyser orange.

  Genoptagelse af net-forsyningsdriften:

  I standby-drift vises skiftevist 'STANDBY' og 'ENTER' p displayet.

  Tryk p tasten 'Enter' for at genoptage net-forsyningsdriften

  Posten 'Standby' vises.Parallelt hermed gennemlber inverteren startup-fasen.Efter genoptagelse af forsyningsdriften lyser driftsstatus-LED grnt.

  Rel Aktivering af rel, rel-indstillinger, rel-test

  * vises kun, hvis funktionen 'E-Manager' er aktiveret under 'Relay Mode'.

  Relay ModeDer kan vlges mellem de forskellige funktioner for den potentialfri koblingskontakt i da-takommunikations-omrdet:- Alarmfunktion- Aktiv udgang- Energi-manager

  12

  1

  Indstillingsomrde Rel-modus / reltest / tilkoblingspunkt* / frakoblingspunkt*

  Indstillingsomrde ALL / Permanent / OFF / ON / E-ManagerStandardindstilling ALL

  Alarmfunktion:Permanent / ALL:

  Kobling af den potentialfri koblingskontakt ved vedvarende og midler-tidige servicekoder (f.eks. kort afbrydelse af forsyningsdriften, en ser-vicekode forekommer oftere med et bestemt antal pr. dag - kan indstilles i menuen 'BASIC')

  Aktiv udgang:

 • 39

  DA

  Rel-testFunktionskontrol af, om den potentialfri koblingskontakt kobler

  Tilkoblings-punkt (kun ved aktiveret funktion 'Energi-manager')til indstilling af grnserne for effektiv ydelse, fra hvilken den potentialfri koblingskontakt til-kobles

  Frakoblings-punkt (kun ved aktiveret funktion 'Energi-manager')til indstilling af grnserne for effektiv ydelse, fra hvilken den potentialfri koblingskontakt frakobles

  Energi-manager(i menupunktet rel)

  Via funktionen 'Energi-manager' kan den potentialfri koblingskontakt aktiveres, s den fun-gerer som aktuator.Derved kan forbrugere, som er sluttet til den potentialfri koblingskontakt, styres ved fast-sttelse af et til- og frakoblingspunkt, som er afhngigt af forsyningseffekten.

  Den potentialfri koblingskontakt frakobles automatisk,- hvis inverteren ikke forsyner det offentlige net med strm,- hvis inverteren stilles manuelt p standby-drift,- hvis der er en fastsat effekt < 10% af den nominelle effekt,

  Vlg en anden funktion, og tryk p tasten 'Enter' for at deaktivere 'Funktion energi-mana-ger'.

  Anvisninger til dimensionering af til- og frakoblingspunktetKoblingspunktet for energimanagement-relet refererer altid til inverterens udgangseffekt, som ikke automatisk stemmer overens med solcelleproduktionen for hybridsystemet.Hvis forskellen mellem tilkoblingspunktet og frakoblingspunktet samt svingningerne i den effektive ydelse er for lille, kan det fre til mange koblingscyklusser.For at undg hyppig til- og frakobling skal forskellen mellem tilkoblings-punktet og frakob-lings-punktet min. vre 100 - 200 W.

  Tag hjde for den tilsluttede forbrugers strmforbrug ved valg af frakoblings-punktet.

  Tag ogs hjde for vejrforholdene og det forventede sollys ved valg af tilkoblings-punktet.

  ON: Den potentialfri koblingskontakt NO er tilkoblet permanent, mens in-verteren er i drift (s lnge displayet lyser eller vises).

  OFF: Den potentialfri koblingskontakt NO er frakoblet.Energi-manager:E-manager: Yderligere informationer om funktionen 'Energi-manager' i henhold til

  det flgende afsnit "Energi-manager".

  Standardindstilling 1000 WIndstillingsomrde Frakoblingspunkt - maks. nominel ydelse for inverteren / W / kW

  Standardindstilling 500Indstillingsomrde 0 - tilkoblingspunkt / W / kW

  Vlg 'E-manager' og tryk p tasten 'Enter' for at aktivere funktionen 'Energi-manager'.Hvis 'Energi-manager' er aktiveret, vises symbolet 'Energi-manager' verst til venstre:

  ved frakoblet potentialfri koblingskontakt NO (ben kontakt)

  ved tilkoblet potentialfri koblingskontakt NO (lukket kontakt)

 • 40

  AnvendelseseksempelTilkoblings-punkt = 2000 W, Frakoblings-punkt = 1800 W

  Hvis inverteren leverer mindst 2000 W eller mere, tilkobles inverterens potentialfri kob-lingskontakt.Hvis inverter-effekten falder under 1800 W, frakobles den potentialfri koblingskontakt.

  Mulige anvendelser:Drift af varmepumpe eller klimaanlg med s stor udnyttelse af egenstrm som muligt

  Tid / dato Indstilling af klokkeslttet, datoen og den automatiske sommer-/vintertids-omskiftning

  Set time (indstil tid)Indstilling af klokkeslttet (hh:mm:ss eller hh:mm am/pm - afhngigt af indstillingen under visningsformatet tid)

  Set date (indstil dato)Indstilling af datoen (dd.mm. eller mm/dd/ - afhngigt af indstillingen under vis-ningsformatet dato)

  Sommer-/vintertidAktivering / deaktivering af den automatiske sommer-/vintertids-omskiftning

  VIGTIGT! Korrekt indstilling af klokkeslt og dato er forudstning for korrekt visning af dags- og rsvrdierne samt af dagskurven.

  Display indstillin-ger

  SprogIndstilling af displayets sprog

  Indstillingsomrde Indstilling af tid / indstilling af dato / visningsformat tid / visnings-format dato / sommer-/vintertid

  Visningsformat Time (tid)til indstilling af visningsformatet for tiden

  Indstillingsomrde 12hrs / 24hrsStandardindstilling afhngigt af lande-setup

  Visningsformat Date (dato)til indstilling af visningsformatet for datoen

  Indstillingsomrde mm/dd/ / dd.mm.Standardindstilling afhngigt af lande-setup

  Indstillingsomrde on / offStandardindstilling on

  Indstillingsomrde Sprog / natte-modus / kontrast / belysning

  Indstillingsomrde Tysk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, spansk, tjekkisk, slo-vakisk, ...

 • 41

  DA

  Natte-modusDATCOM-nattemodus, styrer DATCOM- og display-driften om natten, eller hvis der ikke er DC-spnding nok

  KontrastIndstilling af kontrasten p displayet

  Da kontrasten er afhngig af temperaturen, kan skiftende betingelser for omgivelserne krve indstilling af menupunktet 'Kontrast'.

  BelysningForindstilling af displaybelysningen

  Menupunktet 'Belysning' vedrrer kun display-baggrundsbelysningen.

  Energiudbytte Indstilling- Af OFFSET-vrdien for den totale energivisning - Af en mle-udligningsfaktor for dags-, rs- og total-energivisningen- Af valutaen- Af forsyningstaksten

  Indstillingsomrde AUTO / ON / OFFStandardindstilling OFF

  AUTO: DATCOM-driften er altid i gang, s lnge Fronius-anlgsovervgningen er aktiv.Displayet er mrkt om natten og kan aktiveres ved tryk p en vilkrlig taste.

  ON: DATCOM- driften er altid i gang. Inverteren leverer uafbrudt 12 V til forsy-ning af Solar Net. Displayet er altid aktivt.

  VIGTIGT! Hvis DATCOM-nattemodus er indstillet p ON eller AUTO, nr Solar Net-komponenterne er sluttet til, ges inverterens strmforbrug om natten til ca. 7 W.

  OFF: VIGTIGT! Hvis der er tilsluttet og aktiveret et batteri i systemet, m nattemo-dus ikke st p OFF.

  Ingen DATCOM-drift om natten, inverteren behver ingen AC-strm til for-syning af det interne kommunikationssystem.Displayet er deaktiveret om natten, Fronius-anlgsovervgningen er ikke til rdighed.

  Indstillingsomrde 0 - 10 Standardindstilling 5

  Indstillingsomrde AUTO / ON / OFF Standardindstilling AUTO

  AUTO: Displaybelysningen aktiveres ved tryk p en vilkrlig taste. Hvis der ikke trykkes p nogen taste i 2 minutter, slukkes displaybelysningen.

  ON: Displaybelysningen er tndt permanent, nr inverteren er aktiv.OFF: Displaybelysningen er slukket permanent.

 • 42

  Ventilator Til kontrol af ventilatorfunktionen

  - Vlg den nskede ventilator med tasterne 'op' og 'ned'- Testen af den valgte ventilator startes ved tryk p tasten 'Enter'. - Ventilatoren krer, indtil menuen forlades ved tryk p tasten 'Esc".

  Indstillingsomrde Mler afvigelse / mler kalibrering / valuta / forsyningstakst

  Mler afvigelseFaststtelse af en vrdi for den tilfrte energi, som lgges til den aktuelt tilfrte energi (f.eks. overfringsvrdi ved udskiftning af inverteren)Enhed Wh / kWh / MWhIndstillingsomrde 5-cifretStandardindstilling 0

  Mler kalibreringFaststtelse af korrektionsvrdien, s visningen p inverterens display svarer til strm-mlerens justerede visningEnhed %Indstillingsomrde -5,0 - +5,0Standardindstilling 0

  ValutaIndstilling af valutaenIndstillingsomrde 3-cifret, A-Z

  ForsyningstakstIndstilling af beregningssatsen for refusionen for den forsynede energiIndstillingsomrde 2-cifret, 3 decimalpladserStandardindstilling (afhngigt af lande-setup)

  Indstillingsomrde Test ventilator #1 / test ventilator #2 (afhngigt af apparatet)

 • 43

  DA

  Menupunktet SETUP

  Forindstilling Inverteren er forkonfigureret og er driftsklar. Til fuldautomatisk net-forsyningsdrift krves der ingen forindstillinger.

  Menupunktet SETUP gr det nemt at ndre inverterens forindstillinger, s den svarer til brugerens nsker og krav.

  Software-opdate-ringer

  Navigation i menupunktet SE-TUP

  BEMRK! P grund af software-opdateringerne kan der vre funktioner p ap-paratet, som ikke beskrives i denne betjeningsvejledning eller omvendt. Endvide-re kan nogle af billederne adskille sig en smule fra betjeningselementerne p apparatet. Funktionsformen for disse betjeningselementer er dog den samme.

  G ind i menupunktet SETUPVlg menupunktet 'SETUP' i menu-niveauet ved hjlp af tasterne 'ven-stre' eller 'hjre'.Tryk p tasten 'Enter'

  Den frste post i menupunktet SETUP vi-ses:Standby'

  Bladr mellem posterneMed tasterne 'op' eller 'ned' bladres der mellem de disponible poster

  Forlad postenTryk p tasten 'Tilbage' for at forlade en post

  Menuniveauet vises

  GRAPH 1

  2

  Relay

  StandbyRelayClockDisplay SettingEnergy Yield

  Relay

  StandbyRelayClockDisplay SettingEnergy Yield

  3

  GRAPH 4

 • 44

  Hvis der ikke trykkes p nogen taste i 2 minutter, - skifter inverteren fra alle positioner inden for menuniveauet til menupunktet 'NOW'

  (nu) (undtagelse: Setup-menupost Standby),- slukker displaybelysningen.- Den aktuelt tilfrte effekt vises.

  Generel indstil-ling af Setup-menuposter

  G ind i menupunktet SETUPVlg den nskede post med tasterne 'op' eller 'ned'

  Tryk p tasten Enter

  Anvendelsesek-sempel: Indstil-ling af tid

  Den frste plads blinker for vrdien, der skal indstilles:

  De mulige indstillinger vises:

  Vlg et tal til den frste plads med ta-sterne 'op' eller 'ned'

  Tryk p tasten Enter

  Vrdiens anden plads blinker.Gentag trin 4 og 5, til

  Hele vrdien, der skal indstilles, blinker.Tryk p tasten Enter

  Gentag ved behov trin 4 - 6 for enhe-der eller andre vrdier, der skal ind-stilles, indtil enheden, eller vrdien, der skal indstilles, blinker.Tryk p tasten 'Enter' for at gemme og overtage ndringerne.

  Tryk p tasten 'Esc' for at gemme n-dringerne.

  Vlg den nskede indstilling med ta-sterne 'op' og 'ned'

  Tryk p tasten 'Enter' for at gemme og overtage det valgte.

  Tryk p tasten 'Esc' for ikke at gemme det valgte.

  Den aktuelt valgte post vises. Den aktuelt valgte post vises.

  12

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  4

  5

  Vlg setup-menuposten 'Tid / dato'

  Tryk p tasten 'Enter'

  Relay

  StandbyRelayClockDisplay SettingEnergy Yield

  1

  2

 • 45

  DA

  Oversigten over de indstillelige vrdier vi-ses.

  Vlg med tasterne 'op' eller 'ned'

  Tryk p tasten 'Enter'

  Klokkeslttet vises (HH:MM:SS, 24-timers-visning), tier-pladsen til timen blinker.

  Vlg en vrdi for timens tier-plads med tasterne 'op' eller 'ned'Tryk p tasten 'Enter'

  Ener-pladsen til timen blinker.

  Gentag arbejdstrin 5. og 6. til ener-tri-net for timen, minutterne og sekun-derne, indtil ...

  det indstillede klokkeslt blinker.

  Tryk p tasten 'Enter'

  Klokkeslttet overtages, oversigten over de indstillelige vrdier vises.

  Tryk p tasten Esc

  Setup-menuposten 'Tid / dato' vises.

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  4

  Relay

  StandbyRelayClockDisplay SettingEnergy Yield

 • 46

  Menupunktet INFO

  Mlevrdier PV Iso.Isolationsmodstand for solcelleanlgget og lagringssystemet

  Ekst. Lim.Ekstern effektreduktion i procent, f.eks.: Fastsat af netudbyderen

  U PVAktuel PV-spnding p klemmerne, selv om inverteren ikke leverer strm.

  GVDPREffektreduktion uafhngig af netspndingen

  Fan #1Procentvrdien for ventilatorens nominelle effekt

  LT Status Statusvisning for den sidst opstede fejl i inverteren kan vises.

  VIGTIGT! P grund af den svage solstrling vises statusmeddelelserne 306 (Power low) og 307 (DC low) hver morgen og aften. Disse statusmeddelelser er ikke baseret p fejl.

  - Efter tryk p tasten 'Enter' vises status for effektdelen samt de sidste opstede fejl.- Bladr i listen med tasterne 'op' og 'ned'- Tryk p tasten 'Tilbage' for at forlade status- og fejllisten

  Net status De 5 sidste, opstede netfejl kan vises- Efter tryk p tasten 'Enter' vises de 5 sidste netfejl, som er opstet.- Bladr i listen med tasterne 'op' og 'ned'- Tryk p tasten 'Tilbage' for at forlade visningen af netfejlene

  Informationer til apparater

  Til visning af indstillinger, som er relevante for elektricitetsselskabet. De viste vrdier er afhngige af det pgldende lande-setup eller af specifikke indstillinger for inverteren.

  Visningsomrde Generelt / landeindstilling / MPP-tracker / netovervgning / net-spndingsgrnser / netfrekvensgrnser / Q-mode / AC-effekt-grnse

  Generelt: ApparattypeFam.

  Landeindstilling SetupIndstillet lande-setup

  VersionVersion for lande-setup

  GroupGruppe for opdatering af invertersoftwaren

  MPP Tracker: PV-Tracker

 • 47

  DA

  Version Visning af versionsnummer og serienummer for de prints, der er monteret i inverteren (f.eks. til serviceforml)

  Netovervgning: GMTiopstartstid for inverteren i sek.

  GMTrgentilkoblingstid i sek. efter en netfejl

  ULLnetspndings-middelvrdi i lbet af 10 minutter i V.

  LLTripaktiveringstid for langtids-spndingsovervgningen

  Netspndingsgrnser: UILmaxverste indre netspndingsvrdi i V

  UILminnederste indre netspndingsvrdi i V

  Netfrekvensgrnser: FILmaxverste indre netfrekvensvrdi i Hz

  FILminnederste indre netfrekvensvrdi i Hz

  Q-mode: aktuelt indstillet effektfaktor cos phi(f.eks. Constant Cos(phi) / Constant Q / Q(U)-karakteristik / osv.)

  AC-effektgrnse: Max. P ACManuel effektreduktion

  AC-spnding derating: StatusON / OFF spndingsafhngig effektreduktion

  GVDPReTrskel, fra hvilken den spndingsafhngige effektreduktion begynder

  GVDPRvReduktionsgradient, med hvilken effekten reduceres. f.eks.: 10% pr. volt, som ligger over GVDPRe-trsklen.

  Messageaktiverer forsendelsen af en info-message via Solarnet

  Fault Ride Trough: Status - standardindstilling: OFFHvis funktionen er aktiveret, kobles inverteren ikke fra med det samme ved en kortvarig AC-spndingsafbrydelse (uden for grnserne, som er indstillet af strmforsyningen), men fortst-ter med at levere strm i en defineret periode.

  DB min - standardindstilling: 90 %"Dead Band Minimum" indstilling i procent

  DB maks - standardindstilling: 120 %"Dead Band Maximum" indstilling i procent

  k-Fac. - Standardindstilling: 0

 • 48

  Visningsomrde Display / Display software / checksum SW / data lager / data-lager #1 / effektdel / effektdel SW / EMC-filter / Power Stage #3 / Power Stage #4

 • 49

  DA

  Aktivering og deaktivering af tastesprre

  Generelt Vekselretteren er udstyret med en tastesprre-funktionHvis tastesprren er aktiveret, kan setup-menuen ikke bnes, hvilket f.eks. sikrer unsket ndring af setup-dataene.Til aktivering / deaktivering af tastesprren skal koden 12321 indtastes.

  Aktivering og de-aktivering af ta-stesprre

  Tryk p tasten Menu

  Menuniveauet vises.

  Tryk 5 x p den ikke belagte taste 'Menu / Esc'

  I menuen 'CODE' vises 'Access Code', og den frste plads blinker.

  Indtast koden 12321: Vlg vrdien for den frste plads i koden med ta-sterne 'op' eller 'ned'Tryk p tasten Enter

  Den anden plads blinker.

  Gentag trin 3 og 4 til anden, tredje, fjerde og femte plads i koden, indtil ...

  Den indstillede kode blinker.

  Tryk p tasten Enter

  I menuen 'LOCK' vises 'Key Lock'.

  Aktivr eller deaktivr tastesprren med tasterne 'op' eller 'ned':

  ON = tastesprre er aktiveret (setup-menuen kan ikke bnes)

  OFF = tastesprre er deaktiveret (setup-menuen kan bnes)

  Tryk p tasten Enter

  1

  2

  3

  4

  Acess Code5

  6

  7

  8

 • 50

  Basic-menuen

  G ind i Basic-menuen

  Basic-menupo-ster

  Tryk p tasten 'Menu'

  Menuniveauet vises.

  Tryk 5 gange p tasten Menu / Esc

  I menuen CODE (kode) vises Access Code (adgangskode), og den frste plads blinker.

  Indtast koden 22742: Vlg vrdien for kodens frste plads med tasterne 'op' eller 'ned'Tryk p tasten 'Enter'

  Den anden plads blinker.

  Gentag trin 3. og 4. for kodens anden, tredje, fjerde og femte plads, indtil ,,,

  den indstillede kode blinker.

  Tryk p tasten 'Enter'

  Basic-menuen vises.

  Vlg den nskede post med tasterne 'op' og 'ned'

  Redigr den valgte post ved at trykke p tasten 'Enter'

  Tryk p tasten 'Esc' for at forlade Basic-menuen.

  1

  2

  3

  4

  Access Code5

  6

  7

  8

  9

  I Basic-menuen indstilles flgende vigtige parametre til installation og drift af inverteren:

  MPP Tracker 1- DC driftsmodus: MPP AUTO / FIX / MPP USER

  - MPP AUTO: Normal driftstilstand; inverteren leder automatisk efter det optimale arbejdspunkt

  - FIX: til indtastning af en fast DC-spnding, som inverteren skal arbejde med- MPP USER: til indtastning af den nederste MP-spnding, fra hvilken inverteren

  leder efter det optimale arbejdspunkt- Dynamic Peak Manager: ON / OFF- Fast spnding:til indtastning af den faste spnding (150 - 800 V)- MPPT startspnding: til indtastning af startspndingen (150 - 800 V)

 • 51

  DA

  Signal indgang- Funktionsform: Ext Sig. / S0-Meter / OFF

  kun ved den udvalgte funktionsform Ext Sig.:- Udlsningsform: Warning (Advarsel vises i displayet) / Ext. Stop (inverteren fra-

  kobles)- Tilslutningstype: N/C (normal closed, hvilekontakt) / N/O (normal open, arbejds-

  kontakt)SMS / Rel- Hndelsesforsinkelse

  til indtastning af tidsforsinkelse for, hvornr der sendes en SMS, eller relet skal koble900 - 86400 sekunder

  - Hndelsestller:til indtastning af antal hndelser, som frer til signalgivning: 10 - 255

  Isolationsindstilling- Isolationsadvarsel: ON / OFF- Trskelvrdi advarsel: til indtastning af en trskelvrdi, der frer til advarsel- Overvgningen foretages bde for PV og for Fronius Solar BatteryTemperaturadvarseltil aktivering / deaktivering af overtemperatur-advarslen pr. eventON / OFFTOTAL Resetnulstiller de maks. og min. spndingsvrdier samt den maks. leverede effekt i menu-punktet LOG.Nulstilling af vrdierne kan ikke fortrydes.

  Tryk p tasten 'Enter' for at nulstille vrdierne."CONFIRM" (bekrft) vises.Tryk p tasten "Enter" igen.Vrdierne nulstilles, menuen vises

 • 52

 • Fronius-anlgsovervgning

 • 55

  DA

  Generelt

  Generelt Fronius-anlgsovervgningen er en netvrkskompatibel datalogger, som kombinerer Fronius Com Card's, Fronius Datalogger Web's, Fronius Power Control Card's og Fronius Modbus Card's funktioner p et stikkort. Fronius-anlgsovervgningens webside giver et hurtigt overblik over solcelleanlgget.Websiden kan bnes med en web-browser via en direkte forbindelse eller ved konfigure-ring via internettet.Fronius-anlgsovervgningen er nem at konfigurere og udstyret med automatisk alarme-ring. Alarmeringen kan sendes via SMS eller e-mail.

  I forbindelse med Fronius Solar.web kan aktuelle data og arkivdata til solcelleanlg hentes via internettet eller Fronius Solar.web App uden tidskrvende konfiguration. Dataene sen-des automatisk til Fronius Solar.web fra Fronius-anlgsovervgningen.

  Forudstninger for drift

  Til dataudveksling via internettet skal der bruges en internetforbindelse:- Ved kabelforbundne internetlsninger anbefaler Fronius en download-hastighed p

  min. 512 kBit/s og en upload-hastighed p min. 256 kBit/s.

  - Til lsninger med mobiles internettjeneste anbefaler Fronius min. 3G-overfrselsstan-dard med stabil signalstyrke.

  Disse informationer giver ingen absolut garanti for korrekt funktion.Hje fejlrater ved overfrslen, svingninger ved modtagelsen eller afbrydelse af transmissi-onen kan pvirke Fronius-anlgsovervgningens online-drift negativt.Fronius anbefaler, at forbindelserne testes p stedet med mindstekravene.

 • 56

  Generelle informationer til netvrksadministratoren

  Forudstninger

  Hvis Fronius-anlgsovervgningen integreres i et eksisterende netvrk, skal adresserin-gen indstilles efter netvrket.

  f.eks.: Netvrks-adresseomrde = 192.168.1.x, subnet-mask = 255.255.255.0

  - Fronius-anlgsovervgningen skal tildeles en IP-adresse mellem 192.168.1.1 og 192.168.1.254.

  - Den valgte IP-adresse m ikke anvendes i netvrket endnu.- Subnet-masken skal svare til det eksisterende netvrk (f.eks.255.255.255.0).

  Hvis Fronius-anlgsovervgningen afsender servicemeldinger eller sender data til Froni-us Solar.web, skal der indtastes en gateway-adresse og en DNS-server-adresse. Via ga-teway-adressen fr Fronius-dataovervgningen en forbindelse til internettet. DSL-routerens IP-adresse kan bruges som gateway-adresse.

  VIGTIGT!- Fronius-anlgsovervgningen m ikke have samme IP-adresse som pc'en / laptop-

  pen!- Fronius-anlgsovervgningen kan ikke koble sig selv til internettet. Ved en DSL-til-

  slutning skal en router opbygge forbindelsen til internettet.

  Almindelige fi-rewall-indstillin-ger

  For at kunne udfre Fronius-anlgsovervgningens forskellige funktioner skal der indstil-les en firewall p flgende mde:

  Servicemeldingerne afsendes via Fronius Solar.web.

  Konfigurer din firewall, s IP-adressen til Fronius-anlgsovervgningen kan sende data til porten 49049/UDP fra "fdmp.solarweb.com".

  DSL-routeren giver mulighed for forsendelse af data til internettet og skal derfor som regel ikke konfigureres.

  For at f adgang til Fronius-anlgsovervgningens web-interface uden for LAN:- Konfigurer netvrks-routeren, s foresprgsler p port 80/TCP ledes videre til Froni-

  us-anlgsovervgningen

  BEMRK! Fronius-anlgsovervgningens netvrkskonfiguration forudstter kendskab til netvrksteknologien.

  49049/UDP udgang

  15015/TCPindgang

  80/TCPindgang

  Afsendelse af servicemeldinger x - -Forbindelse til Fronius-anlgs-overvgning via Fronius So-lar.web

  x - -

  Forbindelse til Fronius-anlgs-overvgning via Fronius Solar.ac-cess

  - x x

  Adgang til Fronius-anlgsover-vgningens webside - - x

 • 57

  DABrug af Fronius

  Solar.web og af-sendelse af ser-vicemeldinger

  Til brug af Fronius Solar.web eller afsendelse af servicemeldinger skal der vre en inter-netforbindelse.

  Fronius-anlgsovervgningen kan ikke koble sig selv til internettet. Ved en DSL-tilslutning skal en router opbygge forbindelsen til internettet.

 • 58

  Installation af Fronius-overvgningen - oversigt

  Sikkerhed

  Frste opstart

  VIGTIGT! Til opbyggelse af forbindelsen til Fronius-anlgsovervgningen skal slutappa-ratet (f.eks. laptop, tablet etc.) vre indstillet p flgende mde:- "Aktivr IP-adresse automatisk (DHCP)" skal vre aktiveret.

  Indstil apparatet p service-modus- Aktivr WIFI Access Point (WLAN-adgangspunkt) via inverterens Setup-menu

  Inverteren opbygger WLAN Access Point. WLAN Access Point er bent 1 time.

  ADVARSEL! Fejlbetjening kan medfre alvorlige personskader og materielle skader. Anvend frst de beskrevne funktioner, nr flgende dokumenter er lst og forstet fuldstndigt:- denne betjeningsvejledning- samtlige betjeningsvejledninger til systemkomponenterne, isr sikkerheds-

  forskrifterne

  BEMRK! Installation af Fronius-anlgsovervgningen forudstter kendskab til netvrksteknologien.

  BEMRK! Med Fronius Solar.web-app kan den frste opstart af Fronius-an-lgsovervgningen gres meget nemmere.Fronius Solar.web-app kan fs i App-storen.

  ellerhttps://wizard.solarweb.com" hent

  1

  Relay

  StandbyWiFi Access PointRelayClockDisplay Setting

 • 59

  DA

  Opstartsassistentens startside vises.

  Hvis teknikerassistenten udfres, skal det tildelte service-password noteres ned. Dette service-password krves til indstilling af menupunkterne System overview (anlgsover-sigt), DNO editor (energiselskabs-editor) og Advanced battery settings (udvidede batte-riindstillinger).Hvis teknikerassistenten ikke udfres, er der ingen indstillinger til effektreduktion, og der udfres ikke hybriddrift (opladning og afladning af Fronius Solar Battery).

  Udfr teknikerassistenten, og flg anvisningerne

  Udfr Solar Web-assistenten, og flg anvisningerne

  Fronius Solar Web-startsiden vises.ellerwebsiden til Fronius-anlgsovervgningen vises.

  Installation med Solar.web App Installation med web-browserDownload Fronius Solar.web App

  Udfr Fronius Solar.web App

  Forbind slutapparatet med WLAN Ac-cess Point (WLAN-adgangspunkt)

  SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4-8-cifret)- sg efter et net med navnet

  "FRONIUS_239.xxxxx"- Etablr forbindelse til dette net- Indtast passwordet 12345678(eller forbind slutapparatet og inverte-ren med ethernet-kabel)Indtast flgende i browseren:http://datamanagereller192.168.250.181 (IP-adresse til WLAN-forbindelsen)eller169.254.0.180 (IP-adresse til LAN-forbindelsen)

  2

  3

  2

  3

  4

  5

 • 60

  Informationer til udfrelse af Solar Web-assistenten

  (1) SolcelleeffektHvis der ikke er tilsluttet et solcellemodul til Fronius Symo Hybrid, skal solcelleef-fekten deaktiveres. I feltet nedenunder skal den tilsluttede solcelleeffekt indtastes.

  (2) Batteri:Hvis der er tilsluttet et Fronius Solar Battery til Fronius Symo Hybrid, skal det akti-veres her.Denne indstilling kan kun udfres, hvis der er en aktiv forbindelse til Fronius Solar Battery. Hvis denne indstilling ikke er mulig, skal det kontrolleres, om Fronius Solar Battery er tilkoblet, og om dataforbindelsen er etableret.Hvis der er forbindelse, vises den aktuelle ladetilstand for Fronius Solar Battery un-der batterisymbolet.

  (3) Tillad batteriopladning fra energiforsyningsnettet:Her kan opladning af Fronius Solar Battery fra det offentlige net aktiveres. Afhn-gigt af normative og udbyttetekniske bestemmelser kan deaktivering af indstillin-gen vre ndvendig. Denne indstilling har ikke indflydelse p opladning af Fronius Solar Battery via an-dre producenter. Den vedrrer kun forbrug af ladeenergi fra det offentlige net.Vigtigt! Uafhngigt af denne indstilling udfres ndvendige servicebetingede op-ladninger fra det offentlige net (f.eks. beskyttelse mod dybdeafladning)

  (1)

  (3)

  (4)

  (5)

  (2)

 • 61

  DA

  (4) Batteriopladning fra producent i husholdningenHvis der er installeret flere decentrale producenter i husholdningen, som er integre-ret i Fronius Symo Hybrids egenforbrugsregulering, skal denne indstilling aktive-res. Derved kan energien ledes til Fronius Solar Battery fra husnettet via Fronius Symo Hybrid;Fronius Symo Hybrids effektforbrug kan begrnses ved angivelse af en maksimal AC-effekt (AC maks.). Maksimalt er et effektforbrug med Fronius Symo Hybrids AC-mrkeeffekt mulig.

  (5) MlerFor at opn problemls drift med flere energiproducenter er det vigtigt, at Fronius Smart Meter er monteret p forsyningspunktet. Fronius Symo Hybrid og andre pro-ducenter skal vre forbundet med det offentlige net via Fronius Smart Meter.Denne indstilling har ogs indflydelse p Fronius Symo Hyb