Beton - Zadatak 01

Embed Size (px)

Text of Beton - Zadatak 01

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  1/18

  FAKULTET TEHNIKIH NAUKA ARHITEKTONSKI ODSEK

  NOSECE KONSTRUKCIJE 3 PISMENIISPIT: 23.01.2013.

  P

  pg I I I I I IJ/'1/J/n1/\I/v1/'1/\I'\I/J/J/'J/\1'J/

  POS G1

  9,00 6,00

  Podaci:

  g = 70.0 kN/m ; p = 50.0 kN/m;

  Greda: POS G1: MB 40; RA 400/500

  Stub: POS S1: MB 40; RA 400/500

  Zatega: POS S2: MB 40; RA 400/500

  Na konstrukciju poprenog rama, prema skici, deluje zadato stalno optereenje g (koje obuhvata isopstvenu teinu grede POS G1), povremeno optereenje p koje moe delovati u tri prikazanarasporeda i horizontalna rezultujua sila od vetra S= 70 kN alternativnog smera.

  Potrebno je:

  1. Odrediti statike uticaje i nacrtati dijagrame sila u presecima (M, T, N), od stalnog i prikazanihsluajeva povremenog optereenja, za popreni ram koji obrazuju greda POS G1, stub POS

  S1 i armiranobetonska zatega POS S2. (30 bodova)

  2. Dimenzionisati gredu rama PO S G1 u presecima 1-1 i 2-2 prema momentima savijanja inormalnim silama. Greda ima presek iji su oblik i dimenzije zadate na skici. Skicirati plan

  usvojene armature u navedenim poprenim presecima. (15 bodova)

  3. Proveriti glavne napone zatezanja u presecima 2-21, 2-2d i 3-3 (prema transverzalnim silama) ipo potrebi izvriti njihovo osiguranje primenom vertikalnih uzengija. (17.5 bodova)

  4. Dimenzionisati stub POS S1 (bs/ds=50/100) u preseku 4-4 kao simetrino armiran premamerodavnom momentu savijanja i normalnoj sili. Pri dimenzionisanju analizirati navedene

  kombinacije povremenog optereenja sa proverom mogunosti povoljnog delovanja stalnog

  optereenja. Skicirati plan usvojene armature u poprenom preseku 4-4. Dimenzionisati

  armiranobetonsku zategu POS S2 (bz/dz=50/30) prema graninoj nosivosti. Skicirati planusvojene armature u preseku zatege. (22.5 bodova)

  5. Skicirati plan armature poprenog rama (poduni presek). (15 bodova)

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  2/18

  KjOSEE 0 / 0 5 ! C UE 3$QknjtK ~~h-k i ,L. 4 I 1 Q

  SETOaJ -23. /.

  cxrrr.-i, x.i j nA

  ' t = c i x x f f- K^n n czcD />= K",/"

  590

  n&

  De.&o/iPo2/c/JA

  Hz

  5tSa

  36 .H-o

  TTTT%

  =?

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  3/18

  %

  Tu

  tr

  T

  kfY

  vrHl

  m 1,3*4$5-tio- 9-1,5=o

  /4 35 /^ 5 5 =o

  $7i, - -

  r i.25

  J- * )Ni6y

  *A ~ '*

  U2.

  S-?o - 9%S *0

  S Tu - O Tu = Q

  z r i z

  =?, -5

  "1

  /j.

  Uzs = -63o

  AJj j - ?

  U5

  1^5^jJL. __ */2.3 AW>

  hJ is^-ZS

  U32

  nJS2.S

  KJ^=-2. 5

  A7=o

  /7 7 7" * &

  +Z&2..S

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  4/18

  nrrrf

  777777?- mbw

  5qk/J/>

  '~r 777

  \ \ =0

  'g.M =Q

  tlz tU

  V.z * \ A ~ 50-

  V2 \A-=300

  A'V/1

  -6r Vf =f 5o

  * - y - * f V+- -K z n ' - o

  /3 =? //-f - -55 = o j t-l*- o j jPz. = Q =

  dhT5

  \ l ~ o

  ti =0

  Ms =O

  =0

  S o - - 3 *= SOO

  j f SO'6*

  [T T J._j50

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  5/18

  ' lp,

  (TTT

  Tz* X

  X-

  P'O

  o ktt/i* 2*/1* =o

  r i s =o

  TZ1- -f 5 o ' - v3 - o

  6 T 2 - -300

  I/w- rTJ i

  Tzz - 6 - So-S-

  6T. - 9o o

  /T- -1 $o

  tfSQ

  rNi N2.S 15a

  ALAja-s

  l-fiOI 3

  ------- !

  Alsi-

  2.-i - Q

  AJ.14 = f 50

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  6/18

  nIJ T T E IIj K

  50

  i_U__:_I

  Hz

  z

  \iz

  3 2>T-,5o

  fl1

  U?y7T

  h

  -)h 6n

  //,

  V,

  H o

  -t

  H 5

  Jf V =o

  i l^ = O

  27/=o /4- //j-

  Jf V 3 \i. -\A- 50 2 - O

  \L+

  flt-O \h-6~ 50- 9 i J - O

  =_20

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  7/18

  TP*

  1 1 1 I i i irT.202-5

  5o K /mflz^O Tu' 9- So-J-4,5 4 JLQZ$ o

  Trus

  \21

  s Tiz-^o j r T ^ o

  m =o T, 9 ^ ZO-9 - t^ + j to s .o

  J Z i - - 1 0 5 0

  Tzi = - 4 50

  U

  l 4 , r 1 s--jf

  5o*h>/r S h z = Q

  i>z

  T& ' 6 - 2.02 5 - Q

  6Tx =2.02 5

  =337 5

  Np2 50v _2

  n

  M

  /Ju = 0

  /J25 =-45^2

  r/J.?3

  AJ.'2S

  AJii0

  tv5?{o

  0

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  8/18

  5

  - i* i. &

  r

  Si= i JO

  5,5

  fv/i=6>

  f^ =o77W

  ~\J =O \Jz=~\/+

  ^ - H a -S^O

  l-i 2. - i S /

  /II

  / Hz- /A

  !~\ z

  l\A- H ^ o \ L - 6 - o> \ \ l 'Q |lU^O

  O /?i=C> tf+-5 5=0 17/^g] tw

  Z ! l = ~ a -70 - S 5 -t M - o

  s,1?

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  9/18

  1

  ZZ/ 7/7/7r//rmy 0,5f 0,5 r&-S

  J>-150 jrf* J - 'fSOMHI?r=Sq Jp- 30

  r t Bi O = > = 2.5,5 rtr* = ^,55 ktt/jn*

  A 4oo/soo ^ - Aooflfl - 4o kAI/jM*

  Pos 61 (1 -1)

  rio = i, 6^ / /, / lL/ l2/ L? b'LO!

  M u ^oi-5,25 . i q 1 2045 Z5

  ai ~ 'A -4 - U " ^ - - f 4AOO42,^0 93

  KOhJIfiOL E P05TUPKA

  Al( A -%)/ Jp fu s - ^ r ) -

  045,25-1a2- - O+52S - c2.-70jsh}/M115030 54a ooO

  3,uWa. + 25,5 tlf

  Xf - -&r1- di ^ 2 J . 0 ,154+10 I -'7 cx

  o 01516 - 120+1$ - 16,1 < 50 M*\ r?>

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  10/18

  US'JAjAr fO f 2 2 ur - 4-St 2 sr>iz) j u (ftlOa1=a* + (f>o+ =^ 5 +1* =2,5+1+1,1 =(5Z3

  ^ _ />t ' 2 a1 _ 5o - 2 -4,6 4-0 ,3 _ ^ --------------------------f -tw -------- Z = ' -----^ = ~ ^ T ----^ 3 ; n= m + 1 \ ^ 9 \

  ah + / 3 +

  2,2 s 1-----1

  0? - a* + a^ + S ~ 4,6 + 3 + 2,2 - 9 ^ 3

  a i = Zp ''U = ^ s m

  KOREZc i jJ_ZA g \_

  a/ =6,00xw

  J\ - J ~l% ~ 144 =- ^ =- ~ r * 6-,2 2, s,1 5S

  , Zl.12V j*

  * i / jt = 10/ 0 , ^ 2 9 %o

  ?/- %>S - 0 ,0 16

  / - 5 - / = *HA =10, M4- dp

  a _ t~iu - a5 25- icl - = 3 9,6^6 m 1

  ( h - & ) & ( 4 - ) - 4 SiSO

  USV/IJJMO f lR f z z ( j^ r = 4 1,1 J^ i1) , 0 f1 o

  a 1 ~2 , 5 + 1+{/ = 1,6

  ,,, /* -20? -4,6 _ 4 >, _ _ -7 ?/ Q -ak -3 + 2,^ j-----

  d1 - ax +a* +& - 4,6 +J +2 ,2 =9,

  90* + 2 ^ 9 4,6 + z

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  11/18

  P o g

  - d - Lt - 1 SQ - { 5 - / 3 S jOfT)

  1C>6> _ (J?S j 35 _ /35 _ ^6!-2*

  -//* l/ -4 55 v/ J,

  %- S - 13 5 0, 1&Z ~2.4 51 -< 3q z'

  /

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  12/18

  Or-~l- a. * * - f - - z,5 t 1 * = 5, 3 *>

  _ - o--2-53 3 54no , = = 5 ^ ^ 6 ; ^? ^r f j n * ?at> + v + * ? 3 *3 * 3,

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  13/18

  P os (S'f ( z - z )

  mrrrs3

  j n j 1 1 1 -Krit> 40

  Tr -

  150 //yvi

  J - 1,5 M

  C7~*4 ot45J - (U ^ jm ( f / 25pi)

  u X. (, O + 1,4 - 5 0 - / f2 + J O = Z O Z ^ A I /m

  To fy6 - i/j ' T f, {/ -'j>> + 'f/J - 4SQ~fooS+ J io =fjf

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  14/18

  POS 6 \ (2 -2)O

  y50J jrlo

  !J(iso)

  1/ c > i1q4-

  sva& J =112,5 jf i* (l,12Sto)

  1,6 7o f so ffh -jo - 2o2LP/w

  To - (,6 T j / { j f * 5 4 Ji- 150 = 1o$24ZT-O= /3 iAiZ l7u - +a, 7* d') * zoZ (q,2* !/ 12S) ~69, 5 k/ J

  lofL = L ~ a To ~ 1J>2 - 2 64 65 = 1094,35 i/V' /

  ^ ^ - o 132k-U/mv\*===> -2 TFi ^ 1,3flfo. $rf)Ar Z 5o -tto '

  usj-ocAJu oaJ (,*&

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  15/18

  POS ,

  \

  Cz.

  iOji

  ___ _

  1(15o)

  ^ =(,6lo * (;A- so -=

  X (,6 - I j. + (, lf -

  ~ i Q, 15 dy) =U =

  Ul + JQ = 02 L-M/ftl

  f,6' 26 ,5 -+ f,=-f^ +zlO

  2oZ ' [ 0,15f ty125) =2.5 55 /A/=

  /o ' y f /o = ^ 5>0 ~ ^ 5 5 ? 55 = 43 2 , 4 5 t f i j

  r r T i n=6t*_X

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  16/18

  DirteV2/oju/j/}jJj STOBA f+ ~4) P S SA

  bs/ J s- 5o / 100'''/ / / / / .

  >

  t

  - ' / / / /-? 7

  4 = 1100

  b* 5o

  r\r o Nj.'- ~13lZt5 tlf,- O

  ~ O

  A , --/57

  AJfz - - 5

  hls - o

  DD ) /nay / t ^ ,ox /Jo,

  tfo - / - t \ f + l y 1- M f ^ {,? ' O -h ( ' + J k S 5 ) - o S , 5 k f j

  hio= /y5- t AJ = A3/4 5 ) f 4 f ( - 1 5 0 ' U ? y 5 )

  = - 2 +93.15 4 A' 13Mj35) = - ArUZ,B kN

  mu= rfu _ = _ Q50 _ .

  50-

  100Z-ZS

  5> m s o o o

  /-0,2+5%

  n -/X _-4+62,5

  b' J ' /& 50-lQO- 55,f4$4 f_ = J_5l 2?sc>

  ^ ^ OSLOJE ro\fOLjHO

  Ho ={,0 - 0 f fyA- 3,3S ' AAJ

  AJa=1,0 - (-1212,$)+ //- A-^- 1?,S) =

  /iu _ 101-

  i$n,$ +f- 1621,5)=~3oo30' IOq*- i tSS

  t). - Kluy d 4* 12i 5o

  (2IOoo 0,05 %.l^c = oy 1S6 %

  3000 -ajZ3L

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  17/18

  JTU) nJVa / 'o hJo

  - 1,9 1 -21/ | - (,S- o f 4 / ' J

 • 7/24/2019 Beton - Zadatak 01

  18/18

  o jne p Z ioj j /JA ^jE ZAJEOE P05 s z

  = 5 0 / 3 0

  tlD 40 2.5,5 HPo. - 455

  &A 4ao/500 =400 tlfo--- 40 kt t / t

  M

  m1

  - /'7"yV//y--/ 4

  . / /- i

  l -'l =30

  n -o nr -0 Mr -.o Ms-0 L =50tO -2. 5 ^ fi -75O /J =332,5M=O ^ [flo {,6 - + ( - (,6 o + o = o L/ J

  j\ lu - f, 6 Alp ~ ()6 262 5 -h f;J (-150 +3S^5j)

  + 3 3 % 5 = 7 5 7 ^ AA/

  /yiu= Ho o ob cJ * So ,$5

  Slo

  1141 50 0,0 / o

  ?S?, 5 _ 151. Sy- d 'j fo 50 30-2.^55 3 * 5

  Wa,*jtA =Q

  A / - M =*> 0i 6k A . O/6 S o i 'loo ioa

  b J

  foo

  5o- 30o,A- Z-Z- =Q,- -' fOQ foo

  s 9

  = /14- / A srv -