Bezoek aan Dordrecht ZA Sybe & Pleunie de Lint sept. 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezoek aan Dordrecht ZA Sybe & Pleunie de Lint sept. 2013. Waar ligt Dordrecht?. Beoordeling diverse projecten. Special Daycare C entre and Arts School NG Kerk URC Moestuinproject Stimulation Centre Saniko Youth Centre Fieldband Butterflies Soup Kitchen Housing project - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bezoek aan Dordrecht ZA Sybe & Pleunie de Lint sept. 2013

Bezoek

Bezoek aan Dordrecht ZA Sybe & Pleunie de Lintsept. 2013

Waar ligt Dordrecht?

Beoordeling diverse projectenSpecial Daycare Centre and Arts SchoolNG KerkURCMoestuinprojectStimulation CentreSaniko Youth CentreFieldbandButterfliesSoup KitchenHousing projectVoetbalcomitHospice / Good Samaritan

Special Daycare Centre & Arts School

Special Daycare Centre & Arts Schoolproject, geleid door 3 mensen (Soletho Martina (schilder) , Mandla Mazaleni en Nosicelo Martina)dagelijks na schooltijd (15-17 uur) opvang van 17 gehandicapte kinderen, die leren schilderen & werken met kleigesponsord eten 1x per week door supermarktverder weinig middelen

iets voor bijv. Pictura?schilderijen opkopen wereldwinkel?Nederduits Gereformeerde Kerk (blanke kerk)

Pleunie brengt groet over, biedt map aan met informatie en ons nieuwe Liedboek

N.G. kerkhebben interne problemen gehad, waardoor nu minder mensennog maar 30-40 bezoekersfinancile problemen, kunnen ds. Piet Retief niet meer volledig betalen. Ds. Piet Retief vertrekt, afscheid was 12 oktober jl.zang m.b.v. bandopname. Zij maken gebruik van beamerPleunie heeft groet Wilhelminakerk overgebracht en brief van Ds. Ries van de Zouwen voorgelezen, informatiemap overhandigd + boekje KND, USB tieners en het nieuwe liedboek. Doet ook de schriftlezing (in Nederlands). Wij krijgen een groetenkaart van de gemeenteledenCharlotte (nu ons enige contactpersoon) doet oproep om e-mailadressen van mensen die ook contact willen hebben

weinig inspirerend, zitten niet op ons te wachten (behalve Charlotte)nu: doorgeefluik geld voor U.R.C.contact met Charlotte behouden + haar informeren over Wilhelminakerkals zich geen nieuwe mensen melden: zo laten, indien wel: kijken of programma PKN intercultureel Bijbellezen op termijn een optie is

Uniting Reformed Church (zwarte kerk in township)

U.R.C.

U.R.C.nieuwe kerk ziet er goed uit. Oude is nog in gebruik als crche. Bankies worden zeer gewaardeerdnu 50 aanwezigen, maar er waren er nu naar een conferentie jeugdkoor zong, alles a capella, ritme door bellen en slaan op leren kussentje (of Bijbel)aanwezig: zwarten en kleurlingenCharlotte gaat voor en preekt in Afrikaans, wordt in Xhosa vertaald door JodyPleunie doet groet + brief Ries + aanbieden map + kindercadeaus + USB / boekje jeugd aan het einde van de dienst aanbieden modem voor computer

U.R.C.computer is meegebracht naar de kerk. Staat normaal in Glorias huis (veiliger)kinderen komen na schooltijd computeren. Printen kost een kleine bijdrage. Nu met mogelijkheid internet: knowledge Gloria moet toezien op gebruik goede websiteswij worden toegesproken en bedankt door scriba Faku Lennox Zamile (Zamile.Faku@ecsrac.gov.za)na de dienst iedereen groeten bij de uitgangwij bieden de kerkenraad laptop + fototoestel aankrijgen lunch aangeboden (+ kerkenraad)Faku is enige met e-mailadres

U.R.C.Wensen? - muziekinstrumenten m.n. keyboard en churchbooks in English (Charlotte informeert voor beide naar prijs tweedehands)

leuk project, niet veel meer van te verwachten internet en e-mail bieden kansen!initiatief voorlopig bij hen latene-mailadressen doorgeven aan Leen Verschoor2-jaarlijks geld sturen voor internet-abonnement (sept. 2015)acties (jeugd) voor muziekinstrumenten/keyboardprogramma Intercultureel Bijbellezen nu nog een brug te ver

A.C.V.V.

o.l.v. Nelly van Rooijen (cotterrell@isat.co.za) komen cordinatoren bijeen om te praten over het moestuinproject + het voetbalcomit.Sybe overhandigt de cheque van de Stichting Dordrecht-Dordrecht.Moestuinproject500 tuinen, dit blijft zominder geld uit Nederland (Rd 19.880)kregen 6 soorten zaad, nu geld voor 4 soorten d.m.v. kleinere verpakking, bulkinkoop. Hesleys maakt eigen zakjes van Rd 9x4 soorten: wortels, spinazie, bietjes, kool + gewonnen pompoenpitten (vorige keer + tomaten) N.B. is gecertificeerd zaad. de 10 cordinatoren gaan akkoordhebben nog 400 Rd voor herstel gereedschapnu: 1 kruiwagen + 1 tuinslang per 50 tuinen (is weinig)wens: geld voor feestje/presentje als dank voor de cordinatoren (kregen voorheen kerstcadeautje, nu is daar geen geld meer voor)

Moestuinprojectgoed project, vooral mee doorgaannieuwe sponsors zoeken bijv. enkele kruiwagens/tuinslangen laten sponsoren door bijv. tuincentrum of Groei&Bloei of Wellantcollege?

Soupkitchenelke week op woensdag: 200 kinderen komen met eigen cup bij iemands thuis in Munniksville, waar de soep gekookt wordtgaat goed, maar geld is op, daarom nu (2/10) de laatste keer dit seizoen. Alleen in de koude wintermaanden gaat het door

geld gewenst, bijv. Unox i.s.m. serviceclubs?

Voetbalcomit

Bestaat uit Zuriswa Mtiya (voorzitter) + David Madola, Siyabulela Qutywa en Xghani Siyoko, e-mail via Nelly van Rooijen11 voetbalclubs, jeugd vanaf 10/11 jaar en volwassenen 19-23 jaar. elke zaterdag + zondag competitie met 11 clubsvoetbalveld bij youth centre moet betaald worden om te gebruiken, trainen nu in township op slecht (gaten)veld (N.B. Owen: the practice is killing the ground, only use it for games za+zo)

wens: sponsoring veld (+ Cruijff court) + sponsoring sportkleding + schoenen + ballen (iets voor F.C. Dordrecht?)maken aanvraag voor Thirza, Nelly mailt deze

Stimulation Centre

Siyahamba ekukhanyeni kwenkos',Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.Siyahamba ekukhanyeni kwenkos',Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.[ekukhanyeni kwenkos']Siyahamba... ooh[Siyahamba, hamba, Siyahamba, hamba]Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.[ekukhanyeni kwenkos']Siyahamba... ooh[Siyahamba, hamba, Siyahamba, hamba]Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.

Stimulation Centreo.l.v. Gloria opvang + stimulering van mensen met verstandelijke beperking van 4 - 63 jaargoed project, echter groot geldgebrek, omdat subsidie is geminimaliseerd

wens (Charlotte): donatie

Bezoek aan Municipality (mr. Owen Ndyumbu, owend@emalahlenilm.gov.za)

Fieldbandgaat goed, 200 instrumentennu geen repetitie, omdat ze afwezig zijn i.v.m. optreden in East-Londondit jaar helaas niet in nationale selectie

Butterfliestreden meestal op in kleine zalenvoor geluidsapparatuur kunnen zij naar de Municipality, moeten wel agreement tekenen daar apparatuur kapot kan gaancheck: geluidsapparatuur staat inderdaad ongebruikt op zolder Municipality

Housing projectmeeting was 27/9, project gaat door en spoedig van starthet gaat om 289 woningen, betaald door de foundation (Habitat for Humanity)

Museumnu: priv, alleen open op afspraak Departement van Sport & Cultuur wil het gebouw leasen, zodat het geopend kan worden

Sinaku Youth Centre / internet-copyshop

Sinaku Youth Centre / internet-copyshopalles werkt, deskundige ICT-ers, maar is dichtprobleem: 1 van de 2 deskundigen is gaan studerenprobleem 2: geen elektriciteit, moeten ze kopen van Municipality, is te duurhebben een fonds nodig om te startenOwen belooft: het zal weer functioneren voor 1/1/2014Hospice / Good Samaritan

Fr. Paul Musafiri, Kahoudomusafiri@yahoo.com cellno. 0749262567Fr. Themba Goliagh, thembaisaac@yahoo.com cellno. 0839901391Bartholomeus Aniebo + Bumisani Teka, bestuursleden cellno. 0825333100Roman Catholic Church Dordrecht, P.O. Box 57, Dordrecht 5435 Republic of South Africa Hospice / Good Samaritanprogrammas: HIV/aids, wareness controle programma, besmetten sturen ze naar clinic + hospitalwezen + hulpbehoevende kinderen krijgen begeleiding en zorg, 250 kinderen krijgen na school melk + eten, hulp bij schoolwerk, leren zingen + activiteiten enz.huisbezoeken, controle medicijngebruikwaren met 35 werkers, nu nog maar 10 helaas door geldgebrekhebben grote tuin, oogst zorgt voor eten

Hospice / Good Samaritannu: groot hek erom tegen koeien en dieven, geschonken door R.K. kerk Dordrecht NLgeld van: RK kerk Dordrecht SA, RK kerk Dordrecht NL, Municipality + Governmentgaan in huisje 2 kamers maken voor terminale patintenwens: geld voor meer werkers (wens is 35)

verzoek aan RK kerk Dordrecht NL om dit project te adopteren

Meer informatie

www.dordrecht-dordrecht.nl

Bedankt voor uw aandacht, na evt. vragen wordt het vervolgd..