Bezoek onze gloednieuwe website

Embed Size (px)

Text of Bezoek onze gloednieuwe website

 • Belgi-Belgique

  P.B. - P.P.

  B - 5469eandismagazinefebruari

  2015

  28w e g w i j s i n e n e r g i e

  Bezoek onze gloednieuwe websiteDossier energie besparen

  Win een elektrische fietswedstrijd

  Bezoek Eandis in

  paleis 12 op stand 106

 • 2

  inHOUd

  10

  723

  8

  3 eandis, altijd in uw buurt

  Lees in een notendop waarvoor Eandis staat en wat we doen. Ook de laatste nieuwtjes over onze dienstverlening vind je terug in deze rubriek.

  21 wedstrijd

  Doe mee aan onze wedstrijd en maak kans op een elek-trische fiets of een universele gsm-oplader. Veel succes!

  24 Hoe contacteer je eandis?

  Jouw snelste en makkelijkste hulp voor informatie en administratieve afhandeling, de nummers voor dringen-de oproepen en de adressen van onze klantenkantoren goten we netjes in een lijstje.

  7energiefit-sessies

  Eandis organiseert opnieuw Energiefit-sessies in samen-werking met Bond Beter Leefmilieu en architecten- vereniging NAV. Lees hier welke themas aan bod komen. Lees hier welke thema's aan bod komen en laat je gratis inspireren door onze experten.

  8glOednieUwe website

  Ontdek onze vernieuwde website op www.eandis.be en maak gebruik van onze service online. Hier kunnen we je het snelst helpen.

  10dOssier energie besparen

  Om energie te besparen, moet je knoppen omdraaien. Welke? Dat kom je te weten in dit energiebesparings-dossier.

  23batibOUw

  Onze energiespecialisten geven je graag deskundig advies. Bezoek onze stand tijdens Batibouw, van 26 februari tot en met 8 maart.

  eandis, altijd in Uw bUUrt

  3

  Wie zijn we?Eandis staat voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en DIStributie.

  Elektriciteit en aardgas komen over een netwerk van leidingen en kabels tot bij jou. Dat netwerk beheren is de hoofdopdracht van de distributie-netbeheerders. De Vlaamse distribu-tienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibel-gas doen een beroep op Eandis voor de uitvoering van hun exploitatieop-drachten.

  Eandis is actief in 234 gemeenten van de kust tot de Kempen. 4 200 mede-werkers spannen zich in om jou een efficinte, klantvriendelijke en kosten-bewuste dienstverlening te bieden.

  Wat is onze opdracht?Dag en nacht stellen wij op een veilige, betrouw-bare en kostenbewuste manier energie ter beschikking van elke klant in de aangesloten gemeenten. Wij investeren gericht in de tech-nologische vernieuwing van onze netten. Zo kunnen wij beantwoorden aan de energie- vraag van morgen en verzorgen wij de energie- stromen van en naar de klant.

  Wij bewaken het maatschappelijke belang van de energievoorziening. Daarom stimuleren wij het verstandige gebruik van energie, organiseren wij de energielevering bij mensen met betaal-moeilijkheden en ontwikkelen wij een breed aan-bod van energiediensten voor onze gemeenten.

  Als onafhankelijke databeheerder verzekeren wij de marktwerking.

  Een goede straatverlichting draagt bij tot de verkeersveiligheid n het veiligheidsgevoel in de

  buurt. Ontdek je een defecte straatlamp? Geef het nummer of de adresgegevens van de paal door via

  www.eandis.be > Een defect doorgeven aan Eandis of via het gratis nummer 0800 6 35 35.

  We herstellen het defect zo snel mogelijk.Let op: het onderhoud van de verlichting langs

  gewestwegen gebeurt niet door Eandis, maar door het Agentschap Wegen en Verkeer. Merk je daar

  defecte lampen, dan kun je die melden via www.meldpuntwegen.be.

  Een defecte straatlamp?

  Eandis, altijd in uw buurt

 • Dit DoEn WE Dit DoEn WE niEt

  Werken aan aansluitingen.

  Meterstanden opnemen en verwerken.

  Advies geven over rationeel energiegebruik (REG) en REG-premies uitreiken.

  Elektriciteit tot bij de klant brengen via het midden- en laagspanningsnet.

  Aardgas tot bij de klant brengen via het midden- en lagedruknet.

  Werken aan distributienetten.

  Storingen en defecten op het net oplossen.

  Straatverlichting onderhouden en herstellen.

  Budgetmeters plaatsen en de dienstverlening van de sociale leverancier verzekeren.

  Energie produceren. Dat is een taak voor de producenten.

  Energie verkopen. Dat is een taak voor de energieleveranciers.

  Een leveringscontract sluiten. Dat is een taak voor de energieleveranciers.

  Elektriciteit vervoeren over het hoogspannings-net. Dat is een taak voor de transmissie- netbeheerder Elia.

  Aardgas vervoeren over het hogedruknet. Dat is een taak voor de vervoersonderneming Fluxys.

  Werken aan de binneninstallatie voor elektriciteit en aardgas. Dat is een taak voor de installateur.

  Huishoudelijke toestellen herstellen. Dat is een taak voor de klantenservice van de fabrikant.

  De openbare verlichting op snelwegen en gewestwegen herstellen.

  eandis, altijd in Uw bUUrt

  4 5

  Het energieverhaal van morgen

  Er was de laatste maanden heel wat over te doen: de nettarieven of distributie- en transportkosten voor elektriciteit. Die stijgen, vooral omdat de distributienetbeheerders in het verleden tarieven aanrekenden die niet alle kosten dekten. Denk aan de opkoop van certificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling. Vanaf nu mogen ze die kosten wel doorrekenen: het tarief weerspiegelt de gemaakte kosten. Omdat de netbeheerders vroeger niet alle kosten doorrekenden, is er bovendien een tekort ontstaan, dat al vaker in de media aan bod kwam. De Vlaamse energieregulator VREG besliste om dat tekort dit jaar alvast voor de jaren 2008 en 2009 te recupere-ren, via het nettarief. Over de recuperatie van het tekort voor de jaren vanaf 2010 wordt later beslist.

  Eind december 2014 legde de VREG de distributie-nettarieven voor 2015 vast. Die tarieven maken een belangrijk deel uit van je uiteindelijke energiefac-tuur. Enkele belangrijke vaststellingen:

  In Vlaanderen stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3 500 kWh gemiddeld met 8,4 %. Voor 80 % van de gezinnen in Vlaanderen binnen het Eandis-gebied gaat het om een stijging van slechts 4 %.

  Voor een gezin met een gemiddeld aardgasver-bruik van 23 260 kWh daalt de aardgasfactuur met 3,06 %.

  2 op 3 gezinnen in Vlaanderen verbruiken zowel elektriciteit als aardgas. Voor hen zal de totale energiefactuur gemiddeld stijgen met 0,54 %.

  De prijzen verschillen per regio: alles hangt af van wie je distributienetbeheerder is.

  Nettarieven 2015: impact op je energiefactuur?

  !Ook benieuwd

  hoe jouw toekomst eruitziet? Kom naar Living

  Tomorrow en bezoek er onze interactieve rondleiding Het energieverhaal van morgen. Neem alvast een kijkje op www.eandis.be > Over Eandis > Uitdagingen

  en oplossingen.

  Meer informatie vind je op www.vreg.be > Elektriciteits- en gasfactuur

  en op www.eandis.be > Meteropname > Je elektriciteitsfactuur onder de loep.

  De meeste gezinnen verbruiken heel wat elektriciteit. Maar de manier waarop ze dat doen, zal de komende jaren ongetwijfeld veranderen. Eandis schrijft volop mee aan dat energieverhaal van de toekomst.

  Zo waren we partner van Linear, een onderzoeks-project over slimme vraagsturing voor gezinnen. Daarbij wordt het elektriciteitsverbruik, via slim-

  me meters en toestellen, afgestemd op momen-ten waarop er veel groene energie beschikbaar is. Linear startte in mei 2009 en werd in december 2014 afgerond. De resultaten werden voorgesteld in het Huis van de Toekomst in Vilvoorde.

  Meer informatie over Linear en de onderzoeksresultaten

  staan op de website www.linear-smartgrid.be.

  Sluit aan bij onze ploeg

  www.eandis.be/jobs

  Eandis

 • 7

  eandis, altijd in Uw bUUrt

  76

  energiefit-sessies

  Kom naar de Energiefit-sessies van EandisLaat onze expert je gratis inspireren

  !Bekijk deEnergiefit-kalender opwww.eandis.be/energiefit

  Wil je graag handige tips om thuis energie te besparen? Of broed je op een duurzaam bouw- of verbouwproject? Laat je goed informeren. Ver-mijd verrassingen, doorprik verkooppraatjes en maak betere keuzes. Zo zorg je voor een lagere energiefactuur en een beter wooncomfort.

  Samen met architectenvereniging NAV, Bond Beter Leefmilieu en de gemeentebesturen ontwikkelde Eandis drie verschillende Energiefit-sessies. Dat zijn informatieve dag- of avondsessies, verspreid over heel ons werkgebied. Deelnemen aan de ses-sies is bovendien helemaal gratis.

  In november en december 2014 namen al hon-derden mensen deel aan onze eerste Energiefit-sessies in Deinze, Destelbergen, Dilbeek, Erpe-Mere, Opwijk, Evergem, Lebbeke, Oudenaarde, Dendermonde en Waregem.

  Ook interesse om deel te nemen? Hou onze webpagina www.eandis.be/

  energiefit in de gaten om te zien waar we nog sessies plannen in jouw buurt.

  Welke Energiefit-sessies bieden we aan?

  1 Energiefit-avond voor snelle energiebesparingEen avondsessie van anderhalf uur voor ieder-een die graag geld en energie bespaart met weinig moeite. Een energiespecialist van Bond Beter Leefmilieu doet op een leuke manier een reeks energietips uit de doeken.

  2 Vijf thematische Energiefit-avonden voor huiseigenaarsMaak je woning energiezuiniger en comfortabe-ler. Een architect van NAV heeft het anderhalf uur over een van deze themas: muur- en raamisolatie dakisolatie verwarming warm water warmtepompen.

  3 Bouwfit-dagenVoor iedereen met concrete bouw- of renova-tieplannen. Een architect van NAV geeft twee zaterdagen les over duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen. Er is ook een cursuspakket voor-zien.

  Meer informatie? Surf naar www.eandis.be > Aansluitingen > Lokale productie: algemeen. Je vindt er onz