11
2010 poslovna izdanja lipanj

2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

2010poslovna izdanja

lipanj

Page 2: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

BIBLIOTEKA - EKONOMIJADamodoran o valuacijiNaziv knjige:

Damodoran, AswathAutor:

Datum: 01.06.2010

9789532460872ISBN:

TVRDIUvez:

tiskano izdanjeIzdanje:

Internet: http://www.fzplus.hr/product_info.php?products_id=1 316

Sadržaj: http://www.fzplus.hr/download/Sadrzaji/1001482_damo doran_o_valuaciji.pdf

Internet prodaja:Cijena: 490,00 kn490,00 kn

O knjizi:

686Br. stranica:

Šifra artikla:

1001482

Page 3: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

BIBLIOTEKA - EKONOMIJARačunovodstvo trgova čkih društava -prema HSFI i MSFI

Naziv knjige:

grupa autoraAutor:

Datum: 01.06.2010

9789536290710ISBN:

MEKIUvez:

tiskano izdanjeIzdanje:

Internet: http://www.fzplus.hr/product_info.php?products_id=1 313

Sadržaj: http://www.fzplus.hr/download/Sadrzaji/1001483_racu novodstvo_trgovackih_drustava_prema_hsfi_i_m.pdf

Internet prodaja:Cijena: 500,00 kn500,00 kn

O knjizi:

I. O računovodstvu (mr. sc. Mladen Štahan)

II. Knjigovodstveni priručnikrazred 0: dugotrajna i dugoročna imovinarazred 1: kratkoročna i kratkotrajna imovinarazred 2: kratkoročne obvezerazred 3: zalihe sirovina i materijala, pričuvnih (rezervnih) dijelova, sitnog inventara, autoguma i

ambalaže (dr. sc. Boris Tušek)razred 4: troškovi (Krešimir Vranar)razred 5: interni obračuni (Irena Slovinac)razred 6: proizvodnja, proizvodi i roba (Irena Slovinac)razred 7: rashodi i prihodirazred 8: rezultat poslovanja (Irena Slovinac)razred 9: upisani kapital i pričuve, dugoročne obveze i izvanbilančni zapisi

III. Financijski izvještaji

IV. Konsolidacija financijskih izvještaja (dr. sc. Ivica Pervan)

V. Analiza financijskih izvještaja (dr. sc. Lajoš Žager)

VI. PriloziZakon o računovodstvuZakon o revizijiTeb - ov analitički kontni plan

1055Br. stranica:

Šifra artikla:

1001483

Page 4: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

BIBLIOTEKA - PRAVOCrolex - Sudstvo, odvjetništvo i javnobilježništvo (e-knjiga)

Naziv knjige:

UredništvoAutor:

Datum: 04.06.2010

9789536348909ISBN:

Uvez:

elektroni čko izdanjeIzdanje:

Internet: http://www.fzplus.hr/product_info.php?products_id=1 305

Sadržaj: pogledati oglednu knjigu na Internetu

Internet prodaja:Cijena: 50,00 kn50,00 kn

O knjizi:

SUDSTVO1. Zakon o sudovima (NN br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09. Na snazi od 29. 12. 2005.) + 14 podzakonskih propisa2. Zakon o sudskim pristojbama (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03. Na snazi od 6. 10. 1995.) + 1 podzakonski propis3. Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (NN br. 10/99, 25/00, 1/01, 30/01, 59/01, 114/01, 116/01 - Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu, 64/02, 153/02, 154/02 - Zakon o izvršavanju Državnog proračunaRepublike Hrvatske za 2003. godinu, 17/04, 8/06, 142/06, 34/07 - USRH, 134/07, 146/08, 155/08, 39/09, 155/09. Na snazi od 1. 2. 1999.) + 2 podzakonska propisa4. Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova (NN br. 137/09. Na snazi od 1. 1. 2010.) + 1 podzakonski propis5. Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN br. 85/08. Na snazi od 29. 7. 2008.) ODVJETNIŠTVO6. Zakon o državnom odvjetništvu (NN br. 76/09, 153/09. Na snazi od 1. 7. 2009.) + 8 podzakonskih propisa7. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN br. 146/08. Na snazi od 1. 1. 2009.) + 1 podzakonski propis8. Zakon o odvjetništvu (NN br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09. Na snazi od 18. 2. 1994.) + 6 podzakonskih propisa9. Zakon o pravobranitelju za djecu (NN br. 96/03. Na snazi od 18. 6. 2003.) + 1 podzakonski propis10. Zakon o pučkom pravobranitelju (NN br. 60/92. Na snazi od 9. 10. 1992.) + 1 podzakonski propis11. Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN br. 107/07. Na snazi od 1. 1. 2008.) + 1 podzakonski propis12. Zakon o državnom sudbenom vijeću (NN br. 58/93, 49/99, 31/00 - USRH, 107/00 -

1300Br. stranica:

Šifra artikla:

1001478

Page 5: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

USRH, 129/00, 59/05 - USRH, 150/05, 153/09. Na snazi od 26. 6. 1993.) + 4 podzakonska propisa13. Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN br. 76/09. Na snazi od 1. 7. 2009.) + 4 podzakonska propisa14. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN br. 62/08. Na snazi od 7. 6. 2008.) + 4 podzakonska propisa15. Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN br. 84/08, 75/09. Na snazi od 1. 1. 2009.) + 2 podzakonska propisaJAVNO BILJEŽNIŠTVO16. Zakon o javnom bilježništvu (NN br. 78/93, 29/94, 162/98 - Obiteljski zakon, 16/07, 75/09. Na snazi od 1. 9. 1993.) + 10 podzakonskih propisa

Page 6: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

BIBLIOTEKA - PRAVOCrolex - Kazneno i prekršajno pravoNaziv knjige:

UredništvoAutor:

Datum: 08.06.2010

9789536348916ISBN:

Uvez:

elektroni čko izdanjeIzdanje:

Internet: http://www.fzplus.hr/product_info.php?products_id=1 308

Sadržaj: pogledati oglednu knjigu na Internetu

Internet prodaja:Cijena: 50,00 kn50,00 kn

O knjizi:

U knjizi se nalaze pročišćeni propisi u svezi s kaznenim i prekršajnim pravom (17 zakona i 49 podzakonskih propisa). Veća preglednost knjige omogućena je ugradnjom velikog broja aktivnih poveznica (od zakona prema podzakonskim propisima i obrnuto, od kazala pojmova prema zakonu, od sadržaja prema propisu i obrnuto). Posebnim isticanjem izmjena nekih zakona može se vidjeti kada je i što je izmijenjeno.

Kupac ove knjige može besplatno koristiti sve nove verzije ove knjige tijekom godine. Ako zakonodavac mijenja ili dodaje propise iz ove zbirke, radi se nova knjiga s izmjenama.

U knjizi se nalaze sljedeći propisi: Zakon o kaznenom postupku (18 podzakonskih propisa); Kazneni zakon; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela; Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela; Zakon o probaciji; Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje; Zakon o izvršavanju kazne zatvora (21 podzakonski propis); Zakon o pomilovanju; Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala ; Zakon o zaštiti svjedoka; Zakon o općem oprostu; Zakon o meñunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima; Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi (3 podzakonska propisa); Prekršajni zakon (7 podzakonskih propisa); Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku

1109Br. stranica:

Šifra artikla:

1001479

Page 7: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

BIBLIOTEKA - PRAVOZakon o radu, primjena u praksiNaziv knjige:

Crnić, IvicaAutor:

Datum: 01.06.2010

9789537585242ISBN:

TVRDIUvez:

tiskano izdanjeIzdanje:

Internet: http://www.fzplus.hr/product_info.php?products_id=1 310

Sadržaj: http://www.fzplus.hr/download/Sadrzaji/1001480_zako n_o_radu_primjena_u_praksi.pdf

Internet prodaja:Cijena: 460,00 kn460,00 kn

O knjizi:

Naime, s jedne strane, novi Zakon o radu (Nar. nov., br. 149/09.) na snazi je od 1. siječnja 2010. Predvidivo je da u njegovoj primjeni još dugo vremena neće biti relevantne prakse viših sudova. Imajući na umu da je dio odredba u novi Zakon o radu preuzet iz prijašnjeg zakona, autor je pokušao prikazati onu sudsku praksu nastalu u primjeni prijašnjih propisa za koju ocjenjuje da može biti aktualna i u primjeni novog Zakona. Prikazanu sudsku praksu valja, dakle, shvatiti kao orijentaciju i ilustraciju predvidive buduće sudske prakse. Takva praksa u tekstu knjige označena je kao Sudska praksa po ZR/95 kako bi se jasno naznačilo na kojem se propisu temelji.

S druge strane, navedena sudska praksa može koristiti onima koji će primjenjivati i prije važeće propise. Naime, prijašnji Zakon o radu odnosno njegov pročišćeni tekst još će sigurno niz godina biti u primjeni. Zato prikazana praksa može poslužiti u razrješavanju dvojbi i u vezi s primjenom tih propisa, jer se ona i temelji na njima. Zbog toga autor upućuje i na prijašnje propise na kojima se ta praksa temelji. Naime, uz članke ovog zakona uz koje se navodi sudska praksa, u bilješkama ispod teksta (fusnotama) upućuje se na prijašnje propise koji su ureñivali isti ili sličan pravni institut. Upućivanje na odredbe ZR/95 i ZR/04 ne znači, dakle, automatsku istovjetnost s odredbama novog Zakona o radu iz 2009. Time se samo upućuje čitatelja na članak Zakona u kojem se ureñuje ista ili slična pravna materija. Čitatelj mora sam usporediti sadržaje pojedinih normi.

U knjizi se nastojalo uputiti i na postupovna (procesna) pitanja koja se pojavljuju u primjeni pojedinih materijalnopravnih instituta, tj. povezati odredbe ZR-a sa ZPP-om.

Knjiga u prilozima sadržava i druge propise odnosno praksu vezanu uz primjenu ZR-a, a ta praksa takoñer može biti relevantna i aktualna u primjeni novog ZR-a.

556Br. stranica:

Šifra artikla:

1001480

Page 8: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

BIBLIOTEKA - PRAVOZakon o op ćem upravnom postupku - upraksi

Naziv knjige:

grupa autoraAutor:

Datum: 01.06.2010

9789537327842ISBN:

MEKIUvez:

tiskano izdanjeIzdanje:

Internet: http://www.fzplus.hr/product_info.php?products_id=1 312

Sadržaj: http://www.fzplus.hr/download/Sadrzaji/1001481_zako n_o_opcem_upravnom_postupku_u_praksi.pdf

Internet prodaja:Cijena: 250,00 kn250,00 kn

O knjizi:

Važnost odreñivanja stranke i njezino zastupanje u upravnom postupku je ra-spravljeno u knjizi s posebnim naglaskom na stranačku sposobnost i stranačku legitimaciju, gdje se ukazuje na moguća rješenja u praksi i aktualnu sudsku praksu. Postupanje stranaka u slučaju nedonošenja rješenja i nerješavanja njihovih zahtjeva, odnosno »šutnje uprave« predmet je analize rada u ovoj knjizi, kao i primjena novog instituta predmnjeve usvajanja zahtjeva uz koje donosimo i odre-ñene ogledne primjere rješenja, zahtjeva i tužbe. U knjizi se, takoñer, donosi i osvrt na jedan važan insitut donošenja zajedničke odluke o upravnoj stvari. O žalbi kao redovitom pravnom lijeku i dvojbama u primjeni odredaba članka 105.-121. novog Zakona o općem upravnom postupku, koje su se već pokazale u praksi, piše se u knjizi s osvrtom na moguća rješenja i upute na sudsku praksu.

O jednom od najspornijih pitanja o dostavi prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju te drugih propisa koji se odnose na postupanje s podnescima stranaka, raspravlja se takoñer u ovoj knjizi. Istodobno objavljujemo i primjere vezane uz primjenu tih odredaba Zakona i Uredbe koji mogu poslužiti kao jedno od mogućih rješenja.

Na kraju, u knjizi je obrañena i važna tema koja se odnosi na primjenu Zakona o općem upravnom postupku u postupcima trgovačkih društava i ustanova koje imaju javne ovlasti u komunalnom gospodarstvu. Osobito analiziramo pitanja organizacije

298Br. stranica:

Šifra artikla:

1001481

Page 9: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

obavljanja komunalnih djelatnosti u slučaju kad jedinice obavljanje tih djelatnosti povjeravaju trgovačim društvima i javnom ustanovama te, s tim pitanjima u svezi, pišemo o zaštiti od postupanja pružatelja javnih usluga. Naime, tu je zaštitu Zakon o općem upravnom postupku uredio u sedmom dijelu, glava II. u članku 157. i 158. Zakona, što je novina u odnosu na prijašnju regulativu.

Na kraju knjige donosimo tekst Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09) uz pojmovno kazalo i tekst Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 7/09).

Page 10: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

Riječi profesionalaca o našoj e-knjiziizvor: časopis "Mreža"

Page 11: 2010BIBLIOTEKA - EKONOMIJA Ra čunovodstvo trgova čkih društava - prema HSFI i MSFI Naziv knjige: Autor: grupa autora Datum: 01.06.2010 ISBN: 9789536290710 Uvez: MEKI

Zgombi ć & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. P.P. 913 | Koranska 16, 10001 Zagreb, Hrvatska MB: 00763683; OIB: 14520775642Tel.: ++ 385 1 6170 765 | Fax: ++ 385 1 6170 764E-mail: [email protected] | www.knjizara.zgombic.hrŽiro-račun: 2500009-1101026676

NARUDŽBENICA

Kupac

Adresa

PBR Mjesto OIB

Telefon Fax

E-mail

Šifra artikla Naziv artikla Kom

Želim platiti:

�virmanom (pravni subjekti)� pouzećem (20 kn poštarina)� pošaljite mi predračun

Žig i potpis osobe koja naručuje

Narudžbenica se može poslati:- e-mailom ([email protected])- poštom (Zgombić i partneri - nakladništvo i informatika d.o.o., Koranska 16, 10000, Zagreb)- telefonom (++385 1 6170 765)- faksom (++385 1 6170 764)