Biet Ngay Mai The Nao

  • View
    285

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Biet Ngay Mai The Nao

  • 1. y l mt mu chuyn tht:

2. Bn ti m ngn t ca v mnhv ly ra mt gi nh 3. Gi k cng trong lp giy la 4. Anh bo: y khng phi l gi bnh thng,y l mt chic o lt tht p 5. Anh vt lp giy bcv ly ra chic o lt mn mng 6. Ti mua chic o ny tng c y, ln u tin chng ti sang New York, cch y 8 - 9 nm ri, nhng c y cha bao gi mc! 7. C y mun dnh cho mt dp no c bit. 8. Vy th hm nay, ti ngh l dp c bit nht ri. 9. Anh n cnh gingv t gi o y cnh nhng mn 10. m t na s c b vo o quan m lim 11. V anh va mi qua i. 12. Quay sang ti, anh bo: ng bao gi gi limt ci g m ch c hi c bit c. 13. Mi ngy sng l mt c hi c bit ri! 14. Ti suy i ngh li cu ni ny, V n thay i cuc i ti. 15. Hin nay ti c sch nhiu hn trcv bt dn dp nh ca. 16. Ti ngi trc mi hin m ngm cnhch khng bun n c di mc trong vn. 17. Ti dnh nhiu th gi cho gia nh v bn hu hn l cho cng vic. 18. Ti hiu rng cuc i l nhng cm nghimmnh cn phi nm. 19. T ngy y, ti khng cn ct gi mt ci g na. 20. Ti em b ly pha l ra s dng mi ngy; 21. ti mc o mi i siu th,nu mnh bng thy thch. 22. Ti khng cn dnh nc hoa ho hngcho nhng ngy i l,ti xc nc hoa khi no mnh thy thch. 23. Nhng cm t nh mt ngy gn y v hmno ang b loi khi vn t vng ca ti 24. iu g ng b cng, th ti mun xem,mun nghe, mun lm ngay by gi. 25. Ti khng bit chc l v ca bn ti hn s lm g 26. nu c y bit trc rng mai y mnh khng cnsng na.(mt ngy mai m tt c chng ta xem thng) 27. Ti ngh rng c y hn s mi mi ngi tronggia nh, mi bn b thn thchn. 28. C th c s in cho vi ngi bn c v lm hahay xin li v mt chuyn bt ha trc y. 29. Ti on rng c y s i n cc mn Tu(v c rtthch n Tu!) 30. Chnh nhng chuyn vt vnh m ti cha lmkhin cho ti y ny, 31. nu ti bit rng th gi ti cn rt c hn. 32. Ti s rt y ny v khng i thm mt vi ngibn mnh cn phi gp m c hn ln hi. 33. y ny v khng ni thng hn vi nhng ngithn ca mnh rng mnh yu thng h. 34. y ny v cha vit nhng l thm mnh d nh hm no s vit. 35. Gi y, ti khng chn ch g na, 36. ti khng hn li v khng ct gi iu g c them li nim vui v n ci cho cuc sng chng ti. 37. Ti t nh rng mi ngy l mt ngy c bit. 38. Mi ngy, mi gi, mi pht u c bit c. 39. Nu bn nhn c th ny,y l v c mt ai mun iu hay cho bn, 40. v v bn cng c quanh mnhnhng ngi bn qu yu . 41. Nu bn qu bn n khng th dnh ra vi phtgi n cho ai khc v t nh: 42. mai mt ti s gi th mai mt c th l mtngy tht xa hoc l bn khng bao gi gi c. 43. Ti chp li cu chuyn vi cc hnh nh su tm c Christdavid05 44. Chc bn mt ngy vui