Bilaga 2 Validering mot Städ- och servicekompetens 2 SRYV  · Instruktion för Steg 1 Övergripande…

Embed Size (px)

Text of Bilaga 2 Validering mot Städ- och servicekompetens 2 SRYV  · Instruktion för Steg 1...

 • Bilaga 2 Validering mot Std- och servicekompetensManual fr Steg 1 - versiktlig kompetenskartlggning

  Steg 1 genomfrs av Arbetsfrmedlare eller Studie- och yrkesvgledare

  Valideringsmanual Steg 1

  Steg 1 versiktlig kompetenskartlggning

  Syfte: versiktligt beskriva individens kunskap och kompetens.

  Ansvarig: Arbetsfrmedlare eller Studie- och yrkesvgledare genomfr ett samtal med individen med hjlp av SRYs manual.

  Steg 2Frdjupad kompetenskartlggning

  Syfte: Identifiera kunskap och kompetens inom yrkesomrdet samt avgra om behov finns fr ytterligare bedmning.

  Ansvarig: Diplomerad SRY-handledare

  Steg 3Kompetensbedmning fr intyg

  Syfte: Bedma individens kunskap och kompetens relaterat till OCN Bas-yrkesstandard eller SRYs yrkes- standard. Utfrdande av Kompetensintyg.

  Ansvarig: Diplomerad SRY-handledare

  Rekommendationterremiss till Arbetsfrmedling eller vgledare med frslag p utbildning (om individen anses anstllningsbar).

  Utbildningsalternativ:1, Yrkesutbildning OCN/SRY2, Intyg frn bedmning i steg 3 kompletteras med SRY-utbildning

  Steg 4Kompetensbedmning fr Yrkesbevis

  Syfte: Kontroll av fr yrket faststllda kompetenskrav - Yrkesprov.

  Ansvarig: Diplomerad SRY-handledare

 • Jag bedmer att (deltagarens namn) _____________________________________

  (Personnummer) ___________________

  A, Har yrkeserfarenhet/yrkeskunskap

  B, Har fysik/ork fr yrket

  C, Har vilja att arbete inom yrket

  D, Har frmga att uttrycka sin kompetens

  Underskrift - Handlggare/Vgledare

  _________________________________ _________________________________Namnteckning Namnfrtydligande

  Ort och Datum ___________________________________________________________

  Kontakt tagen med SRY-Handledare - namn: ___________________________________

  Datum ________

  Handledarens Kontaktuppgifter/telefon/e-post/adress: ____________________________

  _______________________________________________________________________

  Planering:

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  Instruktioner, frgeformulr etc. s 3 ff

  Valideringsmanual Steg 1

 • Instruktion fr Steg 1 vergripande kompetenskartlggning

  Syfte: Synliggra/beskriva kunskaper och kompetens fr att hjlpa personen till att arbeta inom Std och service. Du avgr om han/hon ska g vidare till Steg 2, dvs en frdjupad kartlggning hos en yrkesperson.

  Ansvarig: Arbetsfrmedlare eller Studie- och yrkesvgledare = Handlggare.

  Metod: Nedanstende mall med frgor inklusive insamling av intyg och referenser som visar p erfarenheter och kompetens inom yrkesomrdet. Ta hjlp av tolk vid behov!

  Ditt fokus: Avgra utifrn din intervju med personen om du tror att han/hon r anstllningsbar inom yrkesomrdet - Std och service.

  I manualen ser hur du kan avgra om du anser att personen har Std- servicekompetens. Om du anser att personen har mjligheter och vilja att jobba inom yrket, kontaktar du en av SRY diplomerad Handledare. Du skickar d en kopia till denne p det material du tagit fram inklusive eventuella intyg och betyg som personen har.

  I, Formalia:

  Den skandes Namn ______________________________________________________

  Personnummer _____________________ Telefon ______________________________

  Bostadsadress____________________________________________________________

  Postnummer ___________________ Bostadsort ________________________________

  B-Krkort (ja/nej) ________ Behov av Tolk (ja/nej) _________

  Intyg/betyg - kurser, utbildning, arbete (ja/nej) ________

  Om personen har intyg/betyg etcetera - samla in och anteckna nedan samt bifoga kopior:Hr gr du en frteckning p alla meriter oavsett om du anser att det har med Std-servicekompetens att gra eller inte. Erfarenheter frn andra omrden kan vara mycket vrdefulla fr serviceyrket!

  Valideringsmanual Steg 1

 • CV - Betyg/intyg frn utbildning, kurser, arbete mm - ange vad i kronolgisk ordning:

  1, _________________________________________________ Nr _________________

  2, _________________________________________________ Nr _________________

  3, _________________________________________________ Nr _________________

  4, _________________________________________________ Nr _________________

  5, _________________________________________________ Nr _________________

  6, _________________________________________________ Nr _________________

  7, _________________________________________________ Nr _________________

  8, _________________________________________________ Nr _________________

  II Inledande Intervju: Du ska som Handlggare frst g igenom fljande inledande frgor:

  Har du jobbat inom servicebranschen? Har du jobbat med std/service? Trivdes du med arbetet? Vill du fortstta inom yrkesomrdet? Vad vill du utveckla/bli bttre p inom yrkesomrdet?

  Anteckningar utifrn CV och inledande frgor:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  Valideringsmanual Steg 1

 • III vergripande Kartlggning av kompetenser:

  Instruktion: Intervjua och anteckna. Lngst ned kryssar du fr de kriterier som stmmer in p personen. Sedan undertecknar du dokumentet.

  Vgledning: Det kan handla om allt frn frn stdning, service, kundkontakt, reception, lttare vaktmsteri, grovstd/sanering till redskap, ergonomi, kommunikation etcetera. Kanske personen du intervjuar har jobbat p ett hotell, i en restaurang, stdat kontor, jobbat i affr, med service i kontakt med kunder etcetera. Det kan ocks vara andra erfarenheter frn t ex freningsliv som du tror kan vara av vrde fr yrkesomrdet.

  Mnga gnger kombineras stdning med flera andra serviceinriktade arbetsuppgifter. Lyssna in personens erfarenheter! Din uppgift r att vergripande kartlgga dennes erfarenhet!

  Frgor kopplade till fyra kriterier: erfarenhet, frmga, vilja, medvetenhet:

  III A, Erfarenhet - Finns yrkeserfarenhet/yrkeskunskap?

  Finns erfarenheter inom yrkesomrdet, Std och service? Stll fljande frgor:- Vad har du fr erfarenhet av stdning?- Vilken typ av stdning har du utfrt?- Vilka anstllningar/utbildningar har du inom omrdet?

  Lt personen bertta om sina erfarenheter och kunskaper som relaterar till yrkesomrdet, Std - servicekompetens. Anteckna vad han/hon har arbetat med/har erfarenhet av:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  Har du arbetat inom ngot av fljande omrden? Restaurang, Handel/Butik, Reception, Lager, Hemtjnst, Vrd/Omsorg, Sanering. Beskriv dina arbetsuppgifter:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  Valideringsmanual Steg 1

 • ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  Finns andra erfarenheter, arbetsuppgifter och intressen som har med service att gra? Beskriv vad:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  Bedmning av A - Kryssa i ruta A p andra sidan om yrkeserfarenhet/kunskap finns!

  B, Frmga - Finns fysik/ork och frutsttningar fr yrket?

  1, Trnar/motionerar du regelbundet (promenader, fysiskt arbete, work-out, gymnastik etcetera)? Beskriv:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ______