Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları. Bilişim Teknolojisi Nedir?. Bilişim teknolojisi; bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim teknikleri kullanılarak verilerin beklenen amaca yönelik değerlendirilmesi, sonuçların istenilen ortama kaydedilmesidir. Bilgisayar Nedir?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramlar

Bilgi Teknolojisinin Temel KavramlarBiliim Teknolojisi Nedir?Biliim teknolojisi; bilgisayar donanm, yazlm ve iletiim teknikleri kullanlarak verilerin beklenen amaca ynelik deerlendirilmesi, sonularn istenilen ortama kaydedilmesidir.

Bilgisayar Nedir?Biliim teknolojisinin balca unsuru olan bilgisayar;

Aritmetiksel ve mantksal ilemler yapabilen,

Her trl bilginin saklanmasn ve saklanan bilgilere istenildiinde rahatlkla ulalmasn salayan,

Ayn zamanda tm bu ilemleri ok hzl yapabilen elektronik bir aygttr

Donanm Nedir?

Bilgisayarn gzle grlebilen ve elle tutulabilen ksmlar donanm oluturur. Donanm, bilgisayarn btn fiziksel paralar olarak da tanmlanabilir.Yazlm Nedir?Bilgisayarn kullanlmasn salayan her trl program ise yazlm olarak adlandrlr.

Bilgi ve letiim TeknolojileriBilgi ve dncenin hzl akn salayan teknolojik aralara bilgi iletiim teknolojileri ad verilir.

Bilgi iletiim teknolojileri, bilgiye ulamay ve bilgiyi oluturmay salayan her trl grsel, iitsel, basl ve yazl aralardr.

Bilgi ve letiim TeknolojileriBunlara her konuyla ilgili basl kitap ya da basl yayn rnek olarak verilebilir.

Ayrca bata bilgisayar olmak zere telgraf, telefon, radyo, televizyon, uydu, CD-ROM, her trl sesli ve grntl bilgi malzemesini ieren aralar, veri tabanlar, yerel ve geni alan alar ve Internet balca bilgi teknolojisi sistemleridir. Bilgisayar eitleriGnmz teknolojisindeki hzl gelimelerden dolay bilgisayarlar kesin hatlarla birbirinden ayrlamasa da kullanm amalar ve kapasiteleri asndan aadaki gibi snflandrlabilir. Ana bilgisayarMini bilgisayarA (Network) bilgisayarKiisel bilgisayarDizst bilgisayarTablet bilgisayarAna BilgisayarAna bilgisayarlar birok ilevi yerine getirebilen, gl grafik ve matematik uygulamalarn destekleyen bilgisayarlardr.

Bu bilgisayarlar dev bellek ve ok hzl ilem gcyle ayn anda yzlerce hatta binlerce kullancya eriim olana salar.

Mini Bilgisayar

Mini bilgisayarlar irketlerde, byk iletmelerde, okullarda, fabrika vb. iyerlerinde kullanlan, pek ok kullancnn ayn anda balanmasn salayan bilgisayarlardr.

Yksek hzl ilemci, yksek RAM ve yksek sabit disk kapasitesine sahiptir.

Birden fazla kullancnn ayn anda kulland bilgisayar sistemleridir.

A (Network) BilgisayarBirden ok bilgisayarn birbirine bal olarak kullanlmasyla oluturulan alma ortamna bilgisayar a (computer network) denir.

Bir bilgisayar anda ok sayda bilgisayar yer alr. Bunlar yan yana duran iki bilgisayar olabilecei gibi tm dnyaya yaylm binlerce bilgisayar da olabilir.

Kiisel BilgisayarKiisel bilgisayarlar (Personal Computer) genellikle evlerde ve i yerlerinde tek kii tarafndan kullanlan bilgisayarlardr. Bu nedenle bu bilgisayarlara kiisel bilgisayar ad verilir.

Dizst BilgisayarTanabilir bilgisayarlar olarak snflandrlan bu bilgisayarlar Laptop, Notebook gibi de adlandrlr. Donanm olarak kiisel bir bilgisayardaki btn elere sahip olabilmektedirler.

Uzun sre enerji destei salayabilen bu bilgisayarlar zellikle sk sk seyahat eden ve bilgisayara ok gereksinim duyan kiiler iin idealdir.Tablet Bilgisayar

Tablet PC; cep Bilgisayaryla dizst bilgisayarn karm olan genelde 7 ile 10.1 inch aralnda ekran boyutunda, dokunmatik ekranl, interneti ve salad depolama alanyla verilerinizi kolayca yannzda tamanz salayan son teknoloji bir bilgisayardr diye tanmlanabilir. Daha ok gnlk kullanma uygundur.Bilgisayarlar Arasndaki Farkllklara. Kapasite

Ana bilgisayar ve sper bilgisayarlarn bellek kapasiteleri trilyon baytlara kadar kabilir. Dier taraftan cepte tanan bilgisayarlarda bu kapasiteler mega baytlar (milyon bayt) dzeyindedir.

Bilgisayarlar Arasndaki Farkllklarb. Hz Bilgisayarlarn hz, ilemcilerinin hzlar ile lldnden saniyedeki titreim saysyla ifade edilir. Bunun birimi de hertzdir ve ksaca Hz olarak gsterilir. Mega hertz (MHZ) saniyede milyon titreim demektir. Gnmzde ilemcilerin hz saniyede milyar titreimlere (giga hertz-GHZ) ulamtr. Bu hz gnmzde 4 GHZ civarndadr.

Bilgisayarlarn hzlar, saniyede iledikleri komut ve saniyede deerlendirdikleri kayan noktal (gerel, virgll) ilemlerle de llr. Saniyede iledikleri komut iin MIPS birimi kullanlr. Bu ngilizce Million instructions per second (saniyede milyon komut) szcklerinin ba harflerinden oluur.

c. Mimari

Bilgisayar sistemi iinde bulunan tm paralarn tasar ve dzenlenme ekli.

Bilgisayarlarn neredeyse tmnde benzer donanm bileenleri kullanlmaktadr. Kullanm yer ve amalarna gre tasarmlarda farkllklar bulunmaktadr. Tm modern bilgisayarlar temelde ayn yapsal zellikleri tamaktadr. Bu yap Von Neumann mimarisi olarak adlandrlmaktadr. Bilgisayarlar Arasndaki FarkllklarVon Neumann MimarisiVon Neumanna gre bilgisayar 4 temel birimden olumaktadr. Bunlar;

Kontrol birimi (CPU), Matematiksel ve mantksal ilemlerin yapld aritmetik-mantk birimi (ALU), Bilginin sakland hafza blm (Memory) Giri/k salamak iin de Input Output birimidir (I/O).

BLG TEKNOLOJS VE TOPLUMDeien Bir Dnyaamzn en nemli zellii toplumlarn hzla deimesidir. Toplumlardaki deimeyi hzlandran en belirgin etmenler bilgi, teknoloji, iletiim ve ekonomi alanlarnda grlmektedir.

Bu nedenle bu aa bilgi a ad verilmi, bilgi toplumu kavram ortaya kmtr.

Son 10 ylda, dnya tarihi boyunca grlmemi bir hzda teknolojik ilerleme ve bilgi retimi meydana geldi.

Hafza sorunlar

Bilgi ToplumuBilgi toplumu; bilginin insan, rgt ve toplum yaamnda temel g ve ana sermaye halini ald, bilgi retiminde alanlarn oald, yaam boyu renme alkanlnn yerletii, renen birey, renen rgt ve renen toplum bann kurulduu toplumsal yaam biimini anlatmaktadr. Bilgi Toplumunun Temel zellikleri Bilgi toplumunda bilgi nemli ve temel kaynaktr. Bireyler ve toplumlar bu temel kaynaa sahip olmak iin yar halindedirler.

Hzl bilgi art, deime ve gelimenin temel kaynaklardr.

Bilgi retimi ve bilgilerin pazarlanmas, bilgi toplumunda yeni i alanlarnn banda gelecektir.

dnyasnda bilgi retenlerin ve alanlarn says oalacak, bilgi birikimi bilgide seicilie yol aacaktr.

Eitim retimde sreklilik yerleecek, okul renimi yannda, yaamn balangcndan sonuna kadar etkin renme gereksinimi n planda olacaktr.

Belirli konular renme yerine, renmeyi renmek ve bireysel renme eitim srecinin temeli olacaktr. Bilgi Toplumunun Temel zellikleri

Bilgi Otoyolu Nedir?Bir lkenin niversitelerine, ktphanelerine, aratrma laboratuarlarna, iyerlerine, hastanelerine ve evlerine kablolarla, uydu ya da yayn yoluyla veri, ses ve grnt tr bilgiler tayan; donanm, yazlm ve standartlardan oluan iletiim sistemleri bilgi otoyolu olarak adlandrlmaktadr.

Elektronik ticaret, ticaretin elektronik ortamda yaplmasn kapsayan bir kavramdr.

Elektronik Ticaret

Mal ve hizmetlerin retim, tantm, sat, sigorta, datm ve deme ilemlerinin bilgisayar alar zerinden yaplmasdr.Elektronik TicaretElektronik ticaret, ticari ilemlerden biri ya da tmnn elektronik ortamda gerekletirilmesi yoluyla; - Reklam ve pazar aratrmas, Sipari ve deme, Teslim

Olmak zere aamadan olumaktadr.Eskiden birok irket; televizyon, gazete, radyo gibi aralar kullanarak potansiyel mterilerine ulamaya alrken bugn bunlardan daha etkin ve llebilir olan internet zerinden reklamclk kullanlmaktadr.

Gemite hedef kitlesine kstl yollarla ulaabilen irketler, bugn deiik e-pazarlama yntemleriyle daha ok mteriye daha hzl ulaabilmektedir. stelik bu yntemler ya tmyle cretsiz ya da sfra yakn bir bteyle karlanabilecek durumdadr. Elektronik Ticaret

Google Adwords - Facebook - vs.