of 33 /33
Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an aKadEmİsİ TanıTım KİTaPÇıĞı Hazırlayan : Yrd.doç. dr. Fatih ÇOllaK

Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...

Page 1: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

Bilim ve İnsan Vakfı

Elmalılı Hamdİ Yazır

Kur’an aKadEmİsİ

TanıTım KİTaPÇıĞı

Hazırlayan :

Yrd.doç. dr. Fatih ÇOllaK

Page 2: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

Bilim ve İnsan VakfıElmalılı Hamdi YazırKur’an akademisiTanıtım Kitapçığı

Hazırlayan :Yrd.doç. dr. Fatih ÇOllaK

Tashih ve düzenlemeFaruk ALGIN, Mustafa KILIÇ, Fatih OKUMUŞ

İsmail KİRENCİ, Abdülhamit PEHLİVANSüleyman UYSAL, Ali ÜNAL

Yayın Hazırlık Üsküdar Yayınevi

uygulama Osman Arpaçukuru

Baskı Ebru Matbaacılık

Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an akademisiÇamlık Mah. Hatboyu Cad. Çobanoğlu Sok.

Şehit Mustafa Efendi Camii Yanı No: 11Çakmak Ümraniye İstanbul

Tel:0216 594 60 53

www.kuranakademi.com

Bilim ve İnsan Vakfı

Elmalılı Hamdİ Yazır

Kur’an aKadEmİsİ

TanıTım KİTaPÇıĞı

Hazırlayan :

Yrd.doç. dr. Fatih ÇOllaK

Page 3: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

5

İÇİNDEKİLER

Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi .... 9

Tanımı ......................................................................... 9

Faaliyet Alanı ............................................................... 9

Öğrenci Kategorileri ..................................................... 9

Amaçları .................................................................... 10

Eğitim ve Öğretim Kadrosu ......................................... 11

Yönetim Kurulu .......................................................... 12

Genel Kurul ............................................................... 12

Erkek Öğrenciler Bölümü ...................... 15

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim Programı Hoca ve Asistanların Görevleri ..................................... 17

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim ProgramıÖğrenci Grupları ........................................................ 19

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim ProgramıÖğrenci Sınıfları ......................................................... 21

Page 4: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

7

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

6

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim Programı Ders Takrîr Usûlü ....................................................... 47

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim ProgramıDers Takvimi .............................................................. 50

Hizmet Birimleri Bölümü ...................... 53

Öğrenci Kayıt İşlemleri Birimi ...................................... 55

Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi ................................. 58

İletişim Hizmetleri Birimi ............................................. 59

Arge (Araştırma – Geliştirme ) Birimi ............................ 60

Kütüphane Birimi ....................................................... 61

Basın - Yayın Tanıtım Enformasyon Birimi .................... 62

Ölçme Değerlendirme Denetim Birimi .......................... 63

Arşiv Birimi ................................................................ 64

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim ProgramıDers Müfredatı ........................................................... 23

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim ProgramıDers Takrîr Usûlü ....................................................... 25

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim ProgramıDers Takvimi .............................................................. 31

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim Programı Hafta Sonu Dersleri Program Akışı .............................. 33

Eğitim Seminerleri ...................................................... 34

Mûsiki Dersleri ........................................................... 35

Bayan Öğrenciler Bölümü ..................... 37

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim Programı Hoca ve Asistanların Görevleri ..................................... 39

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim ProgramıÖğrenci Grupları ........................................................ 41

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim Programı Öğrenci Sınıfları ......................................................... 43

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretim Programı Ders Müfredâtı ........................................................... 45

Page 5: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

9

ELmALıLı HAmDİ YAzıR KuR’AN AKADEmİsİ

ı- Tanımı:Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi, Bilim ve İnsan

Vak fı bünyesinde ve kuruluş senedi çerçevesinde eğitim, öğ-retim ve kültür hizmetleri veren bir merkezdir.

ıı- Faaliyet Alanı:Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi’nde;1) Kur’ân-ı Kerîm 2) Cami Hizmetleri 3) İslâmi İlimler4) Meslekî Formasyon 5) Lisan6) İslâm Sanatları 7) Mûsiki alanında eğitim, öğretim ve kültür hizmetleri verilir.

ııı- Öğrenci Kategorileri:Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi eğitim ve öğre-

tim programlarına dahil olan öğrenci kategorileri şunlardır:1) Din Görevlileri2) Kur’an Kursu Öğreticileri3) İlahiyat Fakültesi Öğrencileri

Page 6: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

11

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

10

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

V- Eğitim ve Öğretim Kadrosu:Hoca:Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇOLLAK

Asistan Hocalar:1) Yakub YÜKSEL2) Fatih OKUMUŞ 3) Kerim ÖZTÜRK 4) Mustafa KILIÇ 5) Faruk ALGIN 6) Abdülhamit PEHLİVAN7) İsmail KİRENCİ8) Ahmet SAYGI9) Erhan METE

10) Safa TAŞKESENLİOĞLU11) Bünyamin TOPÇUOĞLU12) Rauf ERAYDIN13) Mustafa EFE14) Mustafa CİNGÖZ15) Mehmet PERVANE16) Lokman DURAK17) Adem ÖZDEMİR18) Mustafa GİDEN19) Fatih AKMAN20) Adem AKBAŞ21) Hasan Lütfi RAMAZANOĞLU22) Abdüllatif EFE23) Abdullah DEMİR24) Fatih KILIÇOĞLU25) Muhammed Mansur SAĞIR26) Mustafa AKSOY

4) İmam-Hatip Lisesi Öğrencileri5) Üniversite Öğrencileri6) Lise Öğrencileri7) Serbest Meslek Grubu

ıV- Amaçları:1- Faaliyet alanı çerçevesinde ihtisas eğitimi vermek2- İhtisas eğitimiyle öğrencilerin görev alanlarında başa-

rılı ve verimli çalışmalarını sağlamak3- Kur’an eğitim ve öğretimini teşvik edip geniş halk kit-

lelerine yaymak4- Başta Kur’an eğitimi olmak üzere faaliyet alanı kapsa-

mındaki diğer konularda yeni projeler geliştirmek5- Kur’an eğitim ve öğretiminde lafız ve mâna boyutlu

eğitim programlarına ağırlık vermek

6- Toplumu Kur’ân’ın doğrularıyla bilgilendirmek7- Kur’an eğitimiyle asıl amacın İslâm ahlâkına sahip

fertler yetiştirmek ve bütün bu faaliyetlerle öncelikli niyet ve düşüncenin Allah’ın rızasını kazanmak olduğu hususunu her

platformda dile getirmek8- Kur’ân’ın elden ele, dilden dile ve gönülden gönüle

uza nan nakil zincirinde bir halka olabilme şerefine ulaşmak

Page 7: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

13

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

12

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

9) Erhan METE 10) Safa TAŞKESENLİOĞLU 11) Bünyamin TOPÇUOĞLU 12) Rauf ERAYDIN 13) Mustafa EFE 14) Mustafa CİNGÖZ 15) Mehmet PERVANE 16) Fatih AKMAN 17) Mustafa GİDEN 18) Lokman DURAK 19) Adem ÖZDEMİR 20) Adem AKBAŞ 21) Hasan Lütfi RAMAZANOĞLU 22) Abdüllatif EFE 23) Abdullah DEMİR 24) Fatih KILIÇOĞLU 25) Mustafa AKSOY 26) Muhammed Mansur SAĞIR27) Osman OSMANOĞLU 28) Kadem AKKAYA 29) Ali ÜNAL 30) Salih YILMAZ 31) Nurullah OCAK 32) Süleyman UYSAL33) Necip DEMİREL

27) Osman OSMANOĞLU28) Kadem AKKAYA

Vı- Yönetim Kurulu:Başkan:Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇOLLAK

Üyeler:1) Yakub YÜKSEL 2) Fatih OKUMUŞ 3) Kerim ÖZTÜRK 4) Mustafa KILIÇ 5) Faruk ALGIN 6) Abdülhamit PEHLİVAN 7) İsmail KİRENCİ 8) Ahmet SAYGI 9) Ali ÜNAL

Vıı- Genel Kurul:Başkan:Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇOLLAK

Üyeler:1) Yakub YÜKSEL 2) Fatih OKUMUŞ 3) Kerim ÖZTÜRK 4) Mustafa KILIÇ 5) Faruk ALGIN 6) Abdülhamit PEHLİVAN 7) İsmail KİRENCİ 8) Ahmet SAYGI

Page 8: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

ELMALILI

HAMDİ YAZIR KUR’AN AKADEMİSİTANITIM KİTAPÇIĞI

ERKEK ÖĞRENCİLERBÖLÜMÜ

Page 9: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

17

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

BİRİNCİ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıHoCA VE AsİsTANLARıN GÖREVLERİ

ı- Hoca:Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi eğitim ve öğre-

tim program ve hizmet birimlerinin genel sorumlusu olan Hoca’nın görev ve yetkileri şunlardır:

1- Yıllık eğitim ve öğretim programlarını yapar.2- Ders müfredatlarını hazırlar.3- Akademi faaliyet alanı çerçevesinde ilmî toplantılar ve

kültürel etkinlikler düzenler.4- Kur’ân-ı Kerîm toplu kıraat derslerini okutur.5- İhtisas grubunun derslerini dinler.6- Asistanların Kur’an ihtisas eğitimini yürütür. 7- Hazırlık sınıfı öğrenci gruplarına asistan hoca tayin eder.8- Asistan hocaları eğitim ve hizmet birimlerinde istihdam

eder.9- Asistan hocaların akademi içi eğitim ve öğretim faali-

yetlerini denetler.10- Hazırlık sınıfı öğrencilerini belirler.11- Hazırlık sınıfından mezun olan öğrencileri ihtisas sı-

nıfına kabul eder.12- Akademi hazırlık sınıfı muâfiyet sınav komisyonuna

başkanlık eder.

Page 10: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

19

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

18

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

İKİNCİ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıÖğRENCİ GRuPLARı

ı- İhtisas Grubu:Hazırlık eğitiminin ardından yahut muâfiyet sınavında

başarılı olup hazırlık okumadan Hoca’dan ferdî okuma hakkı kazanan sayfacı öğrencilerden oluşur.

İhtisas Grubu Öğrencileri:a) Akademi Kur’an eğitim ve öğretim programı hazırlık

sınıfı eğitimini tamamlamış yahut daha önce o seviyede eği-tim almıştır.

b) Görevli asistan hocanın teklifi ve Hoca’nın onayıyla ihtisas sınıfına kabul edilir.

c) İhtisas sınıfı müfredatını tamamlayarak sertifika alma-ya hak kazanır.

ıı- Hazırlık Grubu:Akademi’ye kayıt yaptırıp doğrudan, yahut ihtisas sını-

fına geçmek üzere girdiği muâfiyet sınavında başarılı olama-dığından hazırlık eğitimine tâbi olan öğrencilerin oluşturdu-ğu sınıftır.

Hazırlık Grubu Öğrencilerinin statüsü:A) Din Görevlileri:Resmi imam-hatiplerSözleşmeli imam-hatipler

13- Akademi dönem sonu bitirme sınav komisyonuna başkanlık eder.

14- Eğitim ve öğretimle ilgili konuları asistan hocalarla görüşüp gerekli kararları alır.

15- Akademi yönetim ve genel kuruluna başkanlık eder.16- Akademiyle ilişiği kesilme noktasında olan öğrencile-

rin durumlarıyla ilgili genel kurulun aldığı kararı onaylar.

ıı- Asistan Hoca:Asistan hoca Kur’an eğitim ve öğretim programları-

nın yürütülmesinden sorumlu öğretim görevlisidir. Kur’ân-ı Kerîm’i Hafs rivâyetine dayalı Âsım kıraati ve tecvit disipli-ni çerçevesinde Hoca’dan okuyup hatmine muvaffak olmuş, tedris icâzeti alıp öğretim görevlisi olarak tayin edilmiş asis-tan hocanın görevleri şunlardır:

1- Hazırlık sınıfı Kur’an derslerini okutur.2- Akademi hizmet birimlerinde görev alır.3- Toplu kıraat derslerinde oluşturulan grup çalışmaların-

da yer alır. 4- Asistanlara yönelik eğitim ve öğretim programlarına

iştirak eder.5- Kur’an eğitim ve öğretim programlarıyla ilgili proje-

ler geliştirir.6- Yönetim ve genel kurul üyesi sıfatıyla toplantılara ka-

tılır.7- Akademi’nin genel düzeninden, ders ve hizmetlerin iş-

leyişinden Hoca’ya karşı sorumlu olur.

Page 11: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

21

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

20

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıÖğRENCİ sıNıFLARı

Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi Kur’ân-ı Kerîm eğitim ve öğretim programı dört sınıftan oluşur:

ı- Asistan sınıfı:1- Asistan hoca grubundan oluşan sınıftır.2- Asistan sınıfının Kur’ân-ı Kerîm ihtisas eğitim ve öğ-

retim programıyla toplu kıraat dersleri Hoca tarafından yü-rütülür.

3- Eğitim ve öğretim cumartesi günleri yapılır.

ıı- İhtisas sınıfı:1- Sayfacı grubun oluşturduğu sınıftır.2- Grubun toplu kıraat ve ferdî Kur’ân-ı Kerîm dersleri

Hoca tarafından yürütülür.3- Eğitim ve öğretim cumartesi günleri yapılır.

ııı- Hazırlık sınıfı: 1- Hazırlık eğitimine tâbi olan öğrenci gruplarından olu-

şur.2- Kur’an eğitim ve öğretim programı asistan hocalar ta-

rafından yürütülür.

Vekil imam-hatipler Fahri imam-hatipler Resmi müezzin- kayyumlarSözleşmeli müezzin-kayyumlarVekil müezzin-kayyumlarFahri müezzin- kayyumlarB) Kur’an Kursu Öğreticileri:Resmi Kur’an kursu öğreticileri,Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticileri,Fahri Kur’an kursu öğreticileri,C) Öğrenciler: Örgün yahut açık öğretim imam-hatip lisesi öğrenci-

leri, Örgün yahut açık öğretim ilahiyat fakültesi öğrencileri,Örgün yahut açık öğretim düz (veya diğer meslek) lise

öğrencileri Diğer örgün yahut açık öğretim üniversite öğrencile-

ri.Hazırlık Grubu Öğrencileri:a) Hoca’nın kararıyla ilgili asistan hocanın listesine kay-

dını yaptırır.b) Asistan hocadan hazırlık eğitimi alır.c) Sorumlu olduğu müfredatı başarıyla tamamladıktan

sonra asistan hocanın teklifi ve Hoca’nın onayıyla ihtisas sı-nıfına yükseltilir.

ııı- serbest meslek Grubu:Serbest meslek grubu, din görevlileri, Kur’an kursu öğ-

reticileri ve öğrenciler dışında kalan kişilerden oluşur. Kur’an eğitimleri yeterli seviyede olmayan bu gruba özel müfredat uygulanır.

Page 12: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

23

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

22

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıDERs mÜFREDATı

ı- Asistan sınıfı Ders müfredatı:1- Arapça ve Türkçe Tecvit Metinleri2- Mukayeseli Tecvit Metinleri3- Tecvit Tarihi 4- Tecvit İlmi Kaynakları5- Telif ve Tercüme Tecvit Çalışmaları6- Vakıf ve İbtida Esasları7- Kur’ân-ıKerîm’de Farklı İmlâ Özelliği Olan Kelimeler8- Âsım Kıraati’nin Hususiyetleri 9- Temsîlî Kıraat10- Dudak Teknikleri11- Âdâb-ı Tilâvet12- Çeşitli Meclislerde Okunması Uygun Olan Aşr-ı Şe-

rifler13- Kur’an Tarihi14- Kıraat Tarihi15- Âyetler Işığında Kur’ân-ıKerim’in Vasıfları16- Hadisler Işığında Kur’ân-ıKerim’in Vasıfları17- Kıraat İmamlarının Biyografileri18- Zelletü’l Kârî Meselesi19- Kıraat Riyâset Makâmı ve Son Dönem Reîsü-l Kur-

râları

3- Eğitim ve öğretim cumartesi günleri yapılır.

ıV- serbest meslek sınıfı:1- Serbest meslek sahibi kişilerin oluşturduğu sınıftır.2- Kur’an dersleri Hoca’nın tayin ettiği bir asistan hoca

tarafından yürütülür.3- Eğitim ve öğretim cumartesi günleri yapılır.

Page 13: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

25

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

24

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

BEŞİNCİ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıDERs TAKRîR usûLÜ

ı- Asistan sınıfı Ders Takrîr usûlü:1-semâ usûlü (hocanın okuyup öğrencinin dinleme-

si metodu):a) Hoca’nın okuduğu Arapça tecvit metinleri asistanlar

tarafından dinlenir.b) Bahse konu olan ders, metin çerçevesinde müzâkere

ve farklı tecvit kaynaklarından yapılan iktibaslarla mukâyeseli olarak işlenir.

c) Konular derste tartışılır, sorular cevaplandırılır.d) Müfredat çerçevesinde yer alan diğer nazarî konular

Hoca tarafından anlatılır.e) Asistanlar nazarî konularla ilgili ön araştırma yapmak

suretiyle derse hazır olarak gelir.2-Arz usûlü (öğrencinin okuyup hocanın dinlemesi

metodu):a) Asistanın okuduğu Arapça tecvit metinleri Hoca (ve

diğer asistanlar) tarafından dinlenir.b) Bahse konu olan ders, metin çerçevesinde müzâkere

ve farklı tecvit kaynaklarından yapılan iktibaslarla mukâyeseli olarak işlenir.

20- Kur’ân’a Hizmet Eden Örnek Tarihi Şahsiyetler

ıı- İhtisas sınıfı Ders müfredatı:1- Sûreler (Bakara/Nebe’ sûreleri arası)2- Nazarî Tecvit Bilgileri3- Vakıf ve İbtidâ Esasları4- Farklı İmlâ Özelliği Olan Kelimeler5- Ferş Karakterli Kıraat Farklılıkları6- Tefsir

ııı- Hazırlık sınıfı Ders müfredâtı:1- Namaz Tesbihâtı 2- Fâtiha Sûresi3- Namaz Sûreleri4- Amme Cüzü5- Mülk Sûresi6- Yâsin Sûresi7- Nazarî Tecvit Bilgileri

ıV- serbest meslek sınıfı Ders müfre dâtı:1- Namaz Tesbihatı 2- Fâtiha Sûresi3- Namaz Sûreleri (Nâs/Duhâ sûreleri arası).

Page 14: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

27

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

26

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

f) Durak (secâvend) İşaretleri, Vakıf ve İbtidâ Esasları:

Hoca derste okunan âyetlerdeki durak remizlerinin (Se­câ vendlerin) mâhiyetiyle ilgili bilgiler verir, işaret olmayan âyetlerde nerede ve nasıl durulacağı, nereden ve nasıl başla-nacağı (vakıf ve ibtidâ esasları) hakkında açıklamalar yapar.

g) Farklı İmlâ Özelliği olan Kelimeler:Hoca farklı imlâ özelliği olan kelimeler hakkında açıkla-

malarda bulunur.h) Ferş Karakterli Kıraat Farklılıkları:Hoca okunan bölümde ferş karakterli kıraat farklılığı

olan kelimelerle ilgili bilgiler verir.ı) Aşr-ı Şerif Tilâveti:Hoca derste okunan âyetleri aşr-ı şerif usûlüyle tilâvet et-

mek üzere bir asistana görev verir ve bu uygulamanın asis-tanlar arasında münâvebeli olarak sürdürülmesini sağlar.

i) âyetlerin Tefsîri:Hoca okunan bölümün kısa bir tefsirini yaparak âyetlerin

mânası hakkında talebeleri bilgilendirir.J) Namaz Kıraati:Hoca hadır yahut tedvîr seyriyle talebelere namaz kıraat

uygulaması yaptırır.k) Hatm-i Şerif:Dersin sonunda görevli asistanlar tarafından hatm-i şe-

rif okunur. Tedvîr seyriyle okunan hatm-i şerif talebeler tara-fından dinlenir.

l) Duâ:Hoca yahut görevli asistan tarafından yapılan kısa bir

duâ ile ders sona erer.

c) Asistanlar konuların araştırılıp anlatılması hususunda münâvebeli olarak görev alır.

d) Konular derste tartışılır, sorular cevaplandırılır.e) Her asistan dönem ödevi olarak bir seminer çalışması

hazırlar ve araştırma konusu olan bu çalışmayı derste asistan arkadaşlarıyla tartışır.

ıı- İhtisas sınıfı Toplu Ders Takrîr usû lü:Hoca tarafından yürütülen derslerde asistanlar da görev

alır. Ders takrîr usûlü şöyledir:a) Duâ:Hoca tarafından yapılır.b) Nazarî Tecvit Bilgileri:Hoca bahse konu olan tecvit bilgilerini şifâhî olarak an-

latır, hazırlanan notlar ilgili birim tarafından talebeye dağıtılır ve www.kuranakademi.com sitemizde yayınlanır.

c) Harf Ta’lîmi/ Tashîh-i Hurûf Eğitimi:Uygulamalı harf eğitimini (ta’lîm); harflerin mahreç ve sı-

fatlarıyla sâkin, şeddeli ve medli olarak seslendirildiği tashîh­i hurûf çalışmasını Hoca yaptırır.

d) Tecvit Tahlilleri: Âyetler üzerinde tecvit tahlilleri Hoca yahut asistanlar ta-

rafından yapılır.e) Toplu Kıraat:Hoca konu kapsamındaki âyetleri tahkîk seyriyle ve top-

luca talebelere okutur. Bu uygulamada Hoca okur, talebe dinler (semâ); talebe okur, hoca dinler (arz).

Page 15: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

29

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

28

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

ve Yâsîn sûreleri) muayyen bölümler halinde tahkîk seyri üze-re (ezber veya yüzüne) asistan hocaya dinletmek suretiyle ta-mamlayıp ihtisas sınıfına girmeye hak kazanırlar.

Vı- serbest meslek sınıfı Toplu Ders Takrîr usûlü:Serbest meslek sınıfının dersleri görevli asistan hoca ta-

rafından yürütülür.Ders takrîr usûlü şöyledir:a) Harf Ta’lîmi/ Tashîh-i Hurûf Eğitimi:Asistan hoca uygulamalı harf eğitimi (ta’lîm); harflerin

mahreç ve sıfatlarıyla sâkin, şeddeli ve medli olarak seslendi-rildiği tashîh­i hurûf çalışması yaptırır.

b) Tecvit Tahlilleri: Asistan hoca ders müfredâtı (namaz tesbihâtı, Fâtiha sû-

re si ve Nâs/Duhâ sûreleri arası) üzerinde tecvit tahlilleri yapar.c) Toplu Kıraat:Asistan hoca ders konusu âyetleri tahkîk seyriyle ve top-

luca talebelere okutur. Bu uygulamada asistan hoca okur, ta-lebe dinler (semâ); talebe okur, hoca dinler (arz).

Vıı- serbest meslek sınıfı Ferdî Ders Takrîr usûlü:Serbest meslek sınıfında okuyan öğrenciler ferdî dersle-

rini asistan hocadan okurlar. Bu öğrenciler sorumlu olduk-ları müfredâtı (namaz tesbihâtı, Fâtiha sûresi ve Nâs/Duhâ sûreleri arası) muayyen bölümler halinde tahkîk seyriyle (ez-ber veya yüzüne) asistan hocaya dinletmek suretiyle progra-mı tamamlamış olurlar.

ııı- İhtisas sınıfı Ferdî Ders Takrîr usûlü:İhtisas sınıfında okuyan öğrenciler ferdî derslerini doğ-

rudan Hoca’dan okurlar. Bu öğrenciler sorumlu oldukları müfredatın ilk maddesinde yer alan sûreleri (Bakara/Nebe’ sûreleri arası) yarım yahut bir sayfa halinde hadır seyriyle (ezber veya yüzüne) hocaya dinletir ve baştan sona Kur’ân-ı Kerîm hatm-i şerîfini bitirmeye muvaffak olurlar.

ıV- Hazırlık sınıfı Toplu Ders Takrîr usûlü:Hazırlık sınıfının toplu kıraat dersi görevli asistan hoca

tarafından yürütülür. Ders takrîr usûlü şöyledir:a) Nazarî Tecvit Bilgileri:Asistan hoca bahse konu olan tecvit bilgilerini şifâhî ola-

rak anlatır, hazırlanan notlar ilgili birim tarafından talebeye dağıtılır ve www. kuranakademi.com sitemizde yayınlanır.

b) Harf Ta’lîmi/Tashîh-i Hurûf Eğitimi:Asistan hoca uygulamalı harf eğitimi (ta’lîm); harflerin

mahreç ve sıfatlarıyla sâkin, şeddeli ve medli olarak seslendi-rildiği tashîh­i hurûf çalışması yaptırır.

c) Tecvit Tahlilleri: Asistan hoca ders konusu âyetler (Fâtiha sûresi, namaz

sûreleri, Amme cüzü, Mülk ve Yâsîn sûreleri) üzerinde tecvit tahlilleri yapar.

d) Toplu Kıraat:Asistan hoca âyetleri tahkîk seyriyle ve topluca talebe-

lere okutur. Bu uygulamada asistan hoca okur, talebe dinler (semâ); talebe okur, asistan hoca dinler (arz).

V- Hazırlık sınıfı Ferdî Ders Takrîr usûlü:Hazırlık sınıfı öğrencileri ferdî derslerini asistan hocadan

okurlar. Bu öğrenciler sorumlu oldukları müfredâtı (namaz tesbihâtı, Fâtiha sûresi, namaz sûreleri, Amme cüzü, Mülk

Page 16: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

31

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

30

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

ıV- İhtisas sınıfı (Toplu Ders):Gün: Cumartesi * saat: 09.00-10.30mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

V- İhtisas sınıfı (Ferdî Ders): Gün: Cumartesi * saat: 10.30-12.00 mekân: EHYKA, Derslik

Vı- Hazırlık sınıfı (Toplu Ders): Gün: Cumartesi * saat: 12.00-13.00 mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

Vıı- Hazırlık sınıfı (Ferdî Ders): Gün: Cumartesi * saat: 10.30-12.00 mekân: EHYKA, Asistan Odaları

Vııı- serbest meslek sınıfı (Toplu Ders):Gün: Cumartesi * saat: 16.00-17.00mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

ıX- serbest meslek sınıfı (Ferdî Ders):Gün: Cumartesi * saat: 17.00-17.30mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

ALTINCI BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıDERs TAKVİmİ

Eğitim-Öğretim Dönemi:Birinci Dönem: 15 Eylül/15 Ocak

İkinci Dönem: 1 Şubat/15 Haziran

ı- Asistan sınıfı (İhtisas Dersi):Gün: Cumartesi * saat: 08.00-09.00mekân: EHYKA, Kurrâ Hâfız İsmail Biçer Kıraat ve Tef-

sir Kütüphanesi

ıı- Asistan sınıfı (Toplu Ders):Gün: Cumartesi * saat: 09.00-10.30mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

ııı- Asistan sınıfı (Ferdî Ders Dinletme):Gün: Cumartesi * saat: 13.30-14.30mekân: EHYKA, Hoca Odası

Page 17: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

33

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

32

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

SEKİZİNCİ BÖLÜM

EğİTİm sEmİNERLERİ

ı- müfredât:1. Pedagojik Formasyon 2. Eğitim Psikolojisi 3. Âdâb-ı Muâşeret4. Hutbe ve Vaaz Teknikleri5. Diksiyon6. Şan Eğitimi7. Bilişim Teknikleri

ıı- Takvim:Gün: Cumartesi saat: 14. 30-15. 30mekân: EHYKA, Teras Kat Seminer Salonu

Not: Seminerler haftalık programlar halinde, müfredat çerçevesinde yer alan konularda ve alanında uzman ilim adam-ları tarafından asistan hocalara verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı HAFTA soNu DERsLERİ PRoGRAm AKıŞı

1) 08.00 - 09.00: Asistan Sınıfı İhtisas Dersi2) 09.00 - 10.30: Asistan ve İhtisas Sınıfı Ortak Toplu Dersi3) 10.30 - 12.00: İhtisas ve Hazırlık Sınıfları Ferdî Dersleri4) 12.00 - 13.00: Hazırlık Sınıfları Ortak Toplu Dersi5) 12.00 - 13.00: Asistan Sınıfı Mûsiki Dersi6) 12.00 - 13.30: Yemek/Namaz7) 13.30 - 14.30: Asistan Sınıfı Ferdî Dersleri8) 14.30 - 15.30: Asistan Sınıfı Eğitim Seminerleri9) 16.00 - 17.00: Serbest Meslek Sınıfı Toplu Dersi

10) 17.00 - 17.30: Serbest Meslek Sınıfı Ferdî Dersi

Page 18: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

34

ELMALILIHAMDİ YAZIR

KUR’AN AKADEMİSİTANITIM KİTAPÇIĞI

BAYAN ÖğRENCİLERBÖLÜmÜ

DOKUZUNCU BÖLÜM

mûsİKİ DERsLERİ

ı- müfredât:1. Solfej2. Temel Makamlar3. Dini Mûsiki Formları 4. Koro Çalışmaları

ıı- Takvim:Gün: Cumartesi saat: 12. 00- 13. 00mekân: EHYKA, Mûsiki Odası

Not: Mûsiki dersleri haftalık programlar halinde ve müf-redat çerçevesinde EHYKA mûsiki hocası tarafından asistan hocalara verilir.

Page 19: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

37

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

BİRİNCİ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıHoCA VE AsİsTANLARıN GÖREVLERİ

ı- Hoca:Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi eğitim ve öğre-

tim program ve hizmet birimlerinin genel sorumlusu olan Hoca’nın görev ve yetkileri şunlardır:

1. Yıllık eğitim ve öğretim programlarını yapar.2. Ders müfredatlarını hazırlar.3. Akademi faaliyet alanı çerçevesinde ilmî toplantılar ve

kültürel etkinlikler düzenler.4. Kur’ân-ı Kerîm toplu kıraat derslerini okutur.5. İhtisas grubunun derslerini dinler.6. Asistanların Kur’an ihtisas eğitimini yürütür. 7. Hazırlık sınıfı öğrenci gruplarına asistan hoca tayin

eder.8. Asistan hocaları eğitim ve hizmet birimlerinde istih-

dam eder.9. Asistan hocaların akademi içi eğitim ve öğretim faali-

yetlerini denetler.10. Hazırlık sınıfı öğrencilerini belirler.11. Hazırlık sınıfından mezun olan öğrencileri ihtisas sı-

nıfına kabul eder.12. Akademi hazırlık sınıfı muâfiyet sınav komisyonuna

başkanlık eder.

Page 20: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

39

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

38

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

İKİNCİ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıÖğRENCİ GRuPLARı

ı- İhtisas Grubu:Hazırlık eğitiminin ardından yahut muâfiyet sınavında

başarılı olup hazırlık okumadan Hoca’dan ferdî okuma hakkı kazanan sayfacı öğrencilerden oluşur.

İhtisas Grubu Öğrencileri:a) Akademi Kur’an eğitim ve öğretim programı hazırlık

sınıfı eğitimini tamamlamış yahut daha önce o seviyede eği-tim almıştır.

b) Görevli asistan hocanın teklifi ve Hoca’nın onayıyla ihtisas sınıfına kabul edilir.

c) İhtisas sınıfı müfredatını tamamlayarak sertifika alma-ya hak kazanır.

ıı- Hazırlık Grubu:Akademi’ye kayıt yaptırıp doğrudan, yahut ihtisas sını-

fına geçmek üzere girdiği muâfiyet sınavında başarılı olama-dığından hazırlık eğitimine tâbi olan öğrencilerin oluşturdu-ğu sınıftır.

Hazırlık Grubu Öğrencilerinin statüsü:

A) Kur’an Kursu Öğreticileri:Resmi Kur’an kursu öğreticileri

13. Akademi dönem sonu bitirme sınav komisyonuna başkanlık eder.

14. Eğitim ve öğretimle ilgili konuları asistan hocalarla görüşüp gerekli kararları alır.

15. Akademi yönetim ve genel kuruluna başkanlık eder.16. Akademiyle ilişiği kesilme noktasında olan öğrencile-

rin durumlarıyla ilgili genel kurulun aldığı kararı onaylar.

ıı- Asistan Hoca:Asistan hoca Kur’an eğitim ve öğretim programlarının

yü rütülmesinden sorumlu öğretim görevlisidir. Kur’ân-ı Ke-rîm’i Hafs rivâyetine dayalı Âsım kıraati ve tecvit disiplini çer-çevesinde Hoca’dan okuyup hatmine muvaffak olmuş, ted ris icâzeti alıp öğretim görevlisi olarak tayin edilmiş asistan ho-canın görevleri şunlardır:

1- Hazırlık sınıfı Kur’an derslerini okutur.2- Akademi hizmet birimlerinde görev alır.3- Toplu kıraat derslerinde oluşturulan grup çalışmaların-

da yer alır. 4- Asistanlara yönelik eğitim ve öğretim programlarına

iştirak eder.5- Kur’an eğitim ve öğretim programlarıyla ilgili proje-

ler geliştirir.6- Yönetim ve genel kurul üyesi sıfatıyla toplantılara ka-

tılır.7- Akademi’nin genel düzeninden, ders ve hizmetlerin iş-

leyişinden Hoca’ya karşı sorumlu olur.

Page 21: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

41

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

40

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıÖğRENCİ sıNıFLARı

Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi Kur’ân-ı Kerîm eğitim ve öğretim programı dört sınıftan oluşur:

ı- Asistan sınıfı:1- Asistan hoca grubunun oluşturduğu sınıftır.2- Asistan sınıfının Kur’ân-ı Kerîm ihtisas eğitim ve öğ-

retim programıyla toplu kıraat dersleri Hoca tarafından yü-rütülür.

3- Eğitim ve öğretim hafta içi yapılır.

ıı- İhtisas sınıfı:1- Sayfacı grubun oluşturduğu sınıftır.2- Grubun toplu kıraat ve ferdî Kur’ân-ı Kerîm dersleri

Hoca tarafından yürütülür.3- Eğitim ve öğretim hafta içi yapılır.

ııı- Hazırlık sınıfı: 1- Hazırlık eğitimine tâbi olan öğrenci gruplarından olu-

şur.2-Sınıf şubeleri vardır.

Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticileriFahri Kur’an kursu öğreticileriB) Vâizeler:Resmi vâizelerFahri vaaz hizmetlileri

C) Öğrenciler: Örgün yahut açık öğretim imam-hatip lisesi öğrenci-

leri, Örgün yahut açık öğretim ilahiyat fakültesi öğrencile-

ri,Örgün yahut açık öğretim düz (veya diğer meslek) lise

öğrencileri Diğer örgün yahut açık öğretim üniversite öğrencile-

ri.Hazırlık Grubu Öğrencileri:a) Hoca’nın kararıyla ilgili asistan hocanın listesine kay-

dını yaptırır.b) Asistan hocadan hazırlık eğitimi alır.c) Sorumlu olduğu müfredatı başarıyla tamamladıktan

sonra asistan hocanın teklifi ve Hoca’nın onayıyla ihtisas sı-nıfına yükseltilir.

ııı- serbest meslek Grubu:Serbest meslek grubu Kur’an kursu öğreticileri, vâize ve

öğrenciler dışında kalan kişilerden oluşur. Kur’an eğitimleri yeterli seviyede olmayan bu gruba özel müfredat uygulanır.

Page 22: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

43

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

42

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıDERs mÜFREDâTı

ı- Asistan sınıfı Ders müfredatı:1- Arapça ve Türkçe Tecvit Metinleri2- Mukayeseli Tecvit Metinleri3- Tecvit Tarihi 4- Tecvit İlmi Kaynakları5- Telif ve Tercüme Tecvit Çalışmaları6- Vakıf ve İbtida Esasları7- Kur’ân-ıKerîm’de Farklı İmlâ Özelliği Olan Kelimeler8- Âsım Kıraati’nin Hususiyetleri 9- Temsîlî Kıraat10- Dudak Teknikleri11- Âdâb-ı Tilâvet12- Çeşitli Meclislerde Okunması Uygun Olan Aşr-ı Şe-

rifler13- Kur’an Tarihi14- Kıraat Tarihi15- Âyetler Işığında Kur’ân-ıKerim’in Vasıfları16- Hadisler Işığında Kur’ân-ıKerim’in Vasıfları17- Kıraat İmamlarının Biyografileri18- Zelletü’l Kârî Meselesi

3- Kur’an eğitim ve öğretim programı asistan hocalar ta-rafından yürütülür.

4- Eğitim ve öğretim cumartesi günleri yapılır.

ıV- serbest meslek sınıfı:1- Serbest meslek sahibi kişilerin oluşturduğu sınıftır.2- Kur’an dersleri Hoca’nın tayin ettiği bir asistan hoca

tarafından yürütülür.3- Eğitim ve öğretim cumartesi günleri yapılır.

Page 23: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

45

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

44

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

BEŞİNCİ BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıDERs TAKRîR usûLÜ

ı- Asistan sınıfı Ders Takrîr usûlü:1-semâ usûlü (hocanın okuyup öğrencinin dinleme-

si metodu):a) Hoca’nın okuduğu Arapça tecvit metinleri asistanlar

tarafından dinlenir.b) Bahse konu olan ders, metin çerçevesinde müzâkere

ve farklı tecvit kaynaklarından yapılan iktibaslarla mukâyeseli olarak işlenir.

c) Konular derste tartışılır, sorular cevaplandırılır.d) Müfredat çerçevesinde yer alan diğer nazarî konular

Hoca tarafından anlatılır.e) Asistanlar nazarî konularla ilgili ön araştırma yapmak

suretiyle derse hazır olarak gelir.2-Arz usûlü (öğrencinin okuyup hocanın dinlemesi

metodu):a) Asistanın okuduğu Arapça tecvit metinleri Hoca (ve

diğer asistanlar) tarafından dinlenir.b) Bahse konu olan ders, metin çerçevesinde müzâkere

ve farklı tecvit kaynaklarından yapılan iktibaslarla mukâyeseli olarak işlenir.

19- Kıraat Riyâset Makâmı ve Son Dönem Reîsü-l Kurrâ-ları

20-Kur’ân’a Hizmet Eden Örnek Tarihi Şahsiyetler

ıı- İhtisas sınıfı Ders müfredatı:1- Sûreler (Bakara/Nebe’ sûreleri arası)2- Nazarî Tecvit Bilgileri3- Vakıf ve İbtidâ Esasları4- Farklı İmlâ Özelliği Olan Kelimeler5- Ferş Karakterli Kıraat Farklılıkları6- Tefsir

ııı- Hazırlık sınıfı Ders müfredâtı:1- Namaz Tesbihâtı 2- Fâtiha Sûresi3- Namaz Sûreleri4- Amme Cüzü5- Mülk Sûresi6- Yâsin Sûresi7- Nazarî Tecvit Bilgileri

ıV- serbest meslek sınıfı Ders müfre dâtı:1- Namaz Tesbihatı 2- Fâtiha Sûresi3- Namaz Sûreleri (Nâs/Duhâ sûreleri arası).

Page 24: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

47

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

46

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

f) Durak (secâvend) İşaretleri, Vakıf ve İbtidâ Esasları:

Hoca derste okunan âyetlerdeki durak remizlerinin (Se­câvendlerin) mâhiyetiyle ilgili bilgiler verir, işaret olmayan âyetlerde nerede ve nasıl durulacağı, nereden ve nasıl başla-nacağı ( vakıf ve ibtidâ esasları) hakkında açıklamalar yapar.

g) Farklı İmlâ Özelliği olan Kelimeler:Hoca farklı imlâ özelliği olan kelimeler hakkında açıkla-

malarda bulunur.h) Ferş Karakterli Kıraat Farklılıkları:Hoca okunan bölümde ferş karakterli kıraat farklılığı

olan kelimelerle ilgili bilgiler verir.ı) Aşr-ı Şerif Tilâveti:Hoca derste okunan âyetleri aşr-ı şerif usûlüyle tilâvet et-

mek üzere bir asistana görev verir ve bu uygulamanın asis-tanlar arasında münâvebeli olarak sürdürülmesini sağlar.

i) âyetlerin Tefsîri:Hoca okunan bölümün kısa bir tefsirini yaparak âyetlerin

mânası hakkında talebeleri bilgilendirir.J) Namaz Kıraati:Hoca hadır yahut tedvîr seyriyle talebelere namaz kıraat

uygulaması yaptırır.k) Hatm-i Şerif:Dersin sonunda görevli asistanlar tarafından hatm-i şe-

rif okunur. Tedvîr seyriyle okunan hatm-i şerif talebeler tara-fından dinlenir.

l) Duâ:Hoca yahut görevli asistan tarafından yapılan kısa bir

duâ ile ders sona erer.

c) Asistanlar konuların araştırılıp anlatılması hususunda münâvebeli olarak görev alır.

d) Konular derste tartışılır, sorular cevaplandırılır.e) Her asistan dönem ödevi olarak bir seminer çalışması

hazırlar ve araştırma konusu olan bu çalışmayı derste asistan arkadaşlarıyla tartışır.

ıı- İhtisas sınıfı Toplu Ders Takrîr usûlü:Hoca tarafından yürütülen derslerde asistanlar da görev

alır. Ders takrîr usûlü şöyledir:a) Duâ:Hoca tarafından yapılır.b) Nazarî Tecvit Bilgileri:Hoca bahse konu olan tecvit bilgilerini şifâhî olarak an-

latır, hazırlanan notlar ilgili birim tarafından talebeye dağıtılır ve www.kuranakademi.com sitemizde yayınlanır.

c) Harf Ta’lîmi/ Tashîh-i Hurûf Eğitimi:Uygulamalı harf eğitimini (ta’lîm); harflerin mahreç ve sı-

fatlarıyla sâkin, şeddeli ve medli olarak seslendirildiği tashîh­i hurûf çalışmasını Hoca yaptırır.

d) Tecvit Tahlilleri: Âyetler üzerinde tecvit tahlilleri Hoca yahut asistanlar ta-

rafından yapılır.e) Toplu Kıraat:Hoca konu kapsamındaki âyetleri tahkîk seyriyle ve top-

luca talebelere okutur. Bu uygulamada Hoca okur, talebe dinler (semâ); talebe okur, hoca dinler (arz).

Page 25: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

49

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

48

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

ve Yâsîn sûreleri) muayyen bölümler halinde tahkîk seyri üze-re (ezber veya yüzüne) asistan hocaya dinletmek suretiyle ta-mamlayıp ihtisas sınıfına girmeye hak kazanırlar.

Vı- serbest meslek sınıfı Toplu Ders Takrîr usûlü:Serbest meslek sınıfının dersleri görevli asistan hoca ta-

rafından yürütülür.Ders takrîr usûlü şöyledir:a) Harf Ta’lîmi/ Tashîh-i Hurûf Eğitimi:Asistan hoca uygulamalı harf eğitimi (ta’lîm); harflerin

mahreç ve sıfatlarıyla sâkin, şeddeli ve medli olarak seslendi-rildiği tashîh­i hurûf çalışması yaptırır.

b) Tecvit Tahlilleri: Asistan hoca ders müfredâtı (namaz tesbihâtı, Fâtiha

sûresi ve Nâs/Duhâ sûreleri arası) üzerinde tecvit tahlilleri ya-par.

c) Toplu Kıraat:Asistan hoca ders konusu âyetleri tahkîk seyriyle ve top-

luca talebelere okutur. Bu uygulamada asistan hoca okur, ta-lebe dinler (semâ); talebe okur, hoca dinler (arz).

Vıı- serbest meslek sınıfı Ferdî Ders Takrîr usûlü:Serbest meslek sınıfında okuyan öğrenciler ferdî dersle-

rini asistan hocadan okurlar. Bu öğrenciler sorumlu olduk-ları müfredâtı (namaz tesbihâtı, Fâtiha sûresi ve Nâs/Duhâ sûreleri arası) muayyen bölümler halinde tahkîk seyriyle (ez-ber veya yüzüne) asistan hocaya dinletmek suretiyle progra-mı tamamlamış olurlar.

ııı- İhtisas sınıfı Ferdî Ders Takrîr usûlü:İhtisas sınıfında okuyan öğrenciler ferdî derslerini doğ-

rudan Hoca’dan okurlar. Bu öğrenciler sorumlu oldukları müfredatın ilk maddesinde yer alan sûreleri (Bakara/Nebe’ sûreleri arası) yarım yahut bir sayfa halinde hadır seyriyle (ezber veya yüzüne) hocaya dinletir ve baştan sona Kur’ân-ı Kerîm hatm-i şerîfini bitirmeye muvaffak olurlar.

ıV- Hazırlık sınıfı Toplu Ders Takrîr usûlü:Hazırlık sınıfının toplu kıraat dersi görevli asistan hoca

tarafından yürütülür. Ders takrîr usûlü şöyledir:a) Nazarî Tecvit Bilgileri:Asistan hoca bahse konu olan tecvit bilgilerini şifâhî ola-

rak anlatır, hazırlanan notlar ilgili birim tarafından talebeye dağıtılır ve www. kuranakademi. com sitemizde yayınlanır.

b) Harf Ta’lîmi/ Tashîh-i Hurûf Eğitimi:Asistan hoca uygulamalı harf eğitimi (ta’lîm); harflerin

mahreç ve sıfatlarıyla sâkin, şeddeli ve medli olarak seslendi-rildiği tashîh­i hurûf çalışması yaptırır.

c) Tecvit Tahlilleri: Asistan hoca ders konusu âyetler (Fâtiha sûresi, namaz

sûreleri, Amme cüzü, Mülk ve Yâsîn sûreleri) üzerinde tecvit tahlilleri yapar.

d) Toplu Kıraat:Asistan hoca âyetleri tahkîk seyriyle ve topluca talebe-

lere okutur. Bu uygulamada asistan hoca okur, talebe dinler (semâ); talebe okur, asistan hoca dinler (arz).

V- Hazırlık sınıfı Ferdî Ders Takrîr usûlü:Hazırlık sınıfı öğrencileri ferdî derslerini asistan hocadan

okurlar. Bu öğrenciler sorumlu oldukları müfredâtı (namaz tesbihâtı, Fâtiha sûresi, namaz sûreleri, Amme cüzü, Mülk

Page 26: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

51

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

50

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

V- Hazırlık sınıfı (Toplu Ders): Gün: Cumartesi * saat: 14. 30-15.30 mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

Vı- Hazırlık sınıfı (Ferdî Ders): Gün: Cumartesi * saat: 14. 30-15.30 mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

Vıı- serbest meslek sınıfı (Toplu Ders):Gün: Cumartesi * saat: 16.00-17.00mekân: EHYKA, Derslik

Vııı- serbest meslek sınıfı (Ferdî Ders):Gün: Cumartesi * saat: 16.00-17.00mekân: EHYKA, Derslik

ALTINCI BÖLÜM

KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmıDERs TAKVİmİ

ı- Asistan sınıfı (İhtisas Dersi):Gün: Hafta İçi * saat: 14.30-15.30mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

ıı- Asistan sınıfı (Toplu Ders):Gün: Hafta İçi * saat: 15.30-16.00 mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

ııı- İhtisas sınıfı (Toplu Ders):Gün: Hafta İçi * saat: 13.30-14.15mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

ıV- İhtisas sınıfı (Ferdî Ders): Gün: Hafta İçi * saat: 13.30-14.15mekân: EHYKA, Reîsü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses

Toplu Kıraat Dersliği

Page 27: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

ELMALILIHAMDİ YAZIR

KUR’AN AKADEMİSİTANITIM KİTAPÇIĞI

HİzmET BİRİmLERİBÖLÜmÜ

Page 28: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

55

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

BİRİNCİ BÖLÜM

ÖğRENCİ KAYıT İŞLEmLERİ BİRİmİ

ı- Başkan: Faruk ALGIN

ıı- Öğrenci Kayıt İşlemleri:1- Kayıt Tarihi:Birinci Dönem : 1-30 Eylül tarihleri arasıİkinci Dönem : 1-30 oCAK tarihleri arasıNot: Kayıt tarihleri dışında ara kayıt yapılmayacaktır.2- Kayıt Şartları:a) İlköğretim mezunu olmak.b) (İmam-hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi dışında diğer

eğitim kurumlarından gelen öğrenci ve serbest meslek gru-bunu oluşturan kişiler için) akademi hazırlık sınıfı Kur’an eği-tim ve öğretim programına intibaklarını kolaylaştıracak çizgi-de bir Kur’an eğitim seviyesine sahip olmak.

c) Kur’an bilmeyen yahut heceleme suretiyle yüzüne okuma seviyesinde olan öğrencilerin akademiye kayıt başvu-ruları kabul edilmeyecektir.

3- muâfiyet sınavı:a) Muâfiyet sınavı yılda iki kez ve dönem başlarında ya-

pılır.

Page 29: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

57

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

56

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

8- mezuniyet:Eylül 2011 tarihinden geçerli olmak üzere, akademiye

yeni (ilk) kayıt yaptıran hazırlık sınıfı öğrencileri 4, ihtisas sı-nıfı öğrencileri 3 ve serbest meslek sınıfı öğrencileri 2 yıl sü-ren eğitimin ardından akademiden mezun olurlar. Mezuniyet, öğrencinin akademiye başladığı dönem ve grubu dikkate alı-

narak gerçekleştirilir.9- Akademi Bitirme sınavı:Belirtilen sürelerde eğitim ve öğretimlerini başarıyla ta-

mamlayan öğrencilerin akademi bitirme sınavı Hoca tarafın-dan yapılır.

10- mezuniyet Belgesi (sertifika):Akademi bitirme sınavında başarılı olan öğrencilere ba-

şarı derecelerine göre (orta, iyi, pekiyi olarak) mezuniyet bel-gesi (sertifika) verilir.

11- Kayıt silme:Mazeretsiz (aralıklı/aralıksız) toplam 5 (beş) derse gelme-

yen öğrencinin kaydı silinir ve akademiyle ilişiği kesilir. Ka-rar, ilgili asistan hocanın teklifinin genel kurulda görüşülüp müzâkere edilmesinin ardından Hoca’nın onayı ile kesinleşir.

Ders kaydı silinen öğrenci 1 eğitim yılı ( Eylül ve Ocak dönemlerinde) akademideki derslere giremez.

b) Sınav Hoca tarafından yapılır.c) Sınava, daha önce akademi dışında aldıkları Kur’an

eğitimi sebebiyle hazırlık okumadan doğrudan ihtisas sınıfına girmek isteyen öğrenciler alınır.

d) Öğrenciler sınavda akademi hazırlık sınıfı müfredatın-dan sorumlu tutulur.

e) Sınavda başarılı olan öğrenciler ihtisas sınıfına kayıt yaptırır.

4- Kayıt Yaptırma:a) Akademi kayıt başvuruları eğitim ve öğretim yılının

dönem başlarında (1-30 Eylül ve 1-30 Ocak tarihleri arasın-da) yapılır.

b) Kayıt işlemleri öğrenci kayıt işleri birimi tarafından yü-rütülür.

c) Kayıt yaptırmak isteyenler öğrenci işleri biriminden al-dıkları formu doldurur ve bir fotoğrafla birlikte ilgili birime teslim eder.

5- Kayıt Yenileme ve Güncelleme:Öğrenciler eğitim ve öğretim yılının dönem başlarında

kayıt yenileme ve güncelleme işlemlerini yaptırmak mecbu-riyetindedir.

6- Kayıt Dondurma:Geçerli mazeretleri sebebiyle akademiye devam edeme-

yen ve bu nedenle kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin du-rumu yönetim kurulu tarafından değerlendirilip kayıt dondur-ma işlemi gerçekleştirilir.

7- Yoklama:Öğrencilerin ders devam takip işlemleri asistan hocalar

tarafından yürütülür, devamsızlık durumları öğrenci kayıt iş-leri birimince hazırlanan çizelgelere işlenerek gerekli işlem-ler yapılır.

Page 30: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

59

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

58

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İLETİŞİm HİzmETLERİ BİRİmİ

ı- Başkan: Ali ÜNAL

ıı- Görevleri:1) Akademi web sitesinin kurulum, işleyiş ve yönetim

hizmetlerini, kurum içi bilgi-işlem, bilgisayar iletişim ve inter-net çalışmalarını yürütmek.

2) Eğitim ve öğretime katkı sağlayacak bilgisayar prog-ramları geliştirmek.

3) Bilgi ve iletişim akışını kolaylaştıracak paneller hazır-lamak.

4) Akademi eğitim ve öğretim personeline yönelik ileti-

şim ve bilgisayar teknikleri eğitimi vermek.

İKİNCİ BÖLÜM

KÜLTÜR VE sosYAL HİzmETLER BİRİmİ

ı- Başkan: Salih YILMAZ

ıı- Başkan Yrd.: Nurullah OCAK

ııı- Görevleri: 1) Akademi öğrencileri arasında, İstanbul il, bölge ve

Türkiye çapında Güzel Kur’an okuma, Hâfızlık ve Ezan yarışmaları düzenlemek

2) Salon ve câmilerde Kur’an ziyafetleri tertip etmek,3) Ehl-i Kur’an olan tarihi şahsiyetleri anma merasimle-

ri ve meşhur Kur’an okuyucularını tanıtım programları orga-nize etmek,

4) Kıraat ve tefsir yönüyle Kur’ân’ı konu edinen radyo ve televizyon paket programları yapmak.

5) Ramazan iftar ve bayram kahvaltı davetleri tertip et-mek,

6) İstanbul şehir içi ve şehirler arası kültür gezileri tertip etmek,

7) Eğitim ve öğretim programlarıyla bağlantılı diğer kül-türel ve sosyal faaliyetler yapmak.

Page 31: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

61

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

60

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

BEŞİNCİ BÖLÜM

KÜTÜPHANE BİRİmİ

ı- Başkan: Abdülhamit PEHLİVAN

ıı- Görevleri:1) Özel tecvit ve kıraat kitapları kütüphanesi kurmak.2) Dijital kütüphane ortamı oluşturmak.3) Makale ve kitap araştırmaları yapmak.4) Yurt içi ve yurt dışı kitap siparişleri vermek. 5) Kütüphane ve yayın kuruluşlarından kaynak kitap ve

makale tedarik etmek.6) Ders notlarının fotokopi işlemlerini yapmak.7) Öğrencilerin kütüphaneden verimli bir şekilde yarar-

lanmalarına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ARGE (ARAŞTıRmA – GELİŞTİRmE ) BİRİmİ

ı- Başkan: Süleyman UYSAL

ıı- Görevleri:1) Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak amacıyla yapı-

lan bilimsel çalışmaları araştırmak.2) Akademi Kur’an eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu

çalışmaların bulgularından yararlanmak.3) Öğrenci ve hoca gruplarına yönelik anket çalışmala-

rıyla Kur’an eğitiminde hedeflenen amaçlara ulaşılıp ulaşıla-madığını ortaya koymak.

4) Kur’an eğitim ve öğretimi kapsamında yeni projeler gerçekleştirmek.

Page 32: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

63

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

62

TaniTim ki�TaPÇiĞ� i

YEDİNCİ BÖLÜM

ÖLÇmE DEğERLENDİRmE DENETİm BİRİmİ

ı- Başkan: Süleyman UYSAL

ıı- Görevleri:1) Akademi eğitim ve öğretim programlarında ölçme ve

değerlendirme tekniklerini kullanmak.2) Kurumun daha verimli çalışmasını sağlayacak proje-

ler üretmek.

ALTINCI BÖLÜM

BAsıN - YAYıN TANıTım ENFoRmAsYoN BİRİmİ

ı- Başkan: Faruk ALGIN

ıı- Görevleri:1) Akademi eğitim, öğretim ve kültürel programlarını

broşür, kitapçık, kaset, CD, DVD vs. materyallerle tanıtmak.2) Akademi stüdyo ortamında sesli ve görüntülü ders ve

paket program kayıtları yapmak.3) Akademi’de yürütülen ilmî faaliyetlerin kurumsal or-

tamlarda, görsel ve yazılı medya dünyasında tanıtımını sağ-lamak.

4) Kur’an eğitimi veren diğer kuruluşlarla iletişim ağı ku-rup, hizmet ve faaliyetleri hususunda kamuoyunu bilgilendir-mek, projelerinin tanıtımı noktasında kendilerine yardımcı ol-mak.

5) Kurum içi ve kurum dışı enformasyon hizmetlerini yü-rütmek.

Page 33: Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdİ Yazır Kur’an …TaniTim ki TaPÇiĞ i ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KuR’âN-ı KERîm EğİTİm VE ÖğRETİm PRoGRAmı ÖğRENCİ sıNıFLARı Elmalılı

Bi�li�m ve i�nsan vakfi elmalili Hamdi� Yazir kur’an akademi�si�

64

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ARŞİV BİRİmİ

ı- Başkan: İsmail KİRENCİ

ıı- Görevleri:1) Kur’an eğitim ve öğretimi alanında hizmet vermiş ho-

calara ait sesli ve görüntülü Kur’ân-ı Kerîm kayıt materyalleri, telif ve tercüme kitap ve makaleler arşivi oluşturmak.

2) Meşhur kurrâ hâfızlara ait ses ve görüntü kasetleri te-min etmek.

3) Dokümantasyon arşivi hazırlamak.4) Kur’an hizmeti ve ehl-i Kur’an şahsiyetlerle ilgili rad-

yo ve televizyon tanıtım programlarından kayıtlar yapmak.5) Hâfızlık, kıraat vs. Kur’an cemiyetlerinde sesli ve gö-

rüntülü kayıtlar yapıp arşivlemek.6) Kur’an hizmetleri ve Kur’an ehli şahsiyetler hakkında

görsel veya yazılı basında çıkan yazı ve tefrikaları toplamak.7) Arşiv biriminde toplanan bilgi, belge, fotoğraf, ka-

set, CD vs. materyalleri tertip edilen muhtelif programlarda Kur’an ile meşgul olan hoca ve talebelere tanıtmak.