BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

 • View
  244

 • Download
  23

Embed Size (px)

Transcript

 • T.C.MLL ETM BAKANLII

  MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN GLENDRLMES

  PROJES)

  BLM TEKNOLOJLER

  A TEMELLER

  ANKARA 2008

 • Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller;

  Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ileonaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarakyaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarndaamalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retimmateryalleridir (Ders Notlardr).

  Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeyerehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek vegelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarndauygulanmaya balanmtr.

  Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterliikazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmasnerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir.

  rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulalabilirler.

  Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr.

  Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlndasatlamaz.

 • i

  AIKLAMALAR ....................................................................................................................iiGR .......................................................................................................................................1RENME FAALYET - 1 ...................................................................................................31. A TEMELLER ................................................................................................................. 3

  1.1. Veri Alar .................................................................................................................... 31.2. A Tarihesi.................................................................................................................. 41.3. Paralel letiim ..............................................................................................................71.4. Seri letiim................................................................................................................... 7

  1.4.1. Asenkron Seri letiim ........................................................................................... 71.4.2. Senkron Seri letiim ............................................................................................. 7

  1.5. A Topolojileri..............................................................................................................71.5.1. Bus Topolojisi........................................................................................................81.5.2. Yldz Topolojisi....................................................................................................91.5.3. Aa Topolojisi .....................................................................................................91.5.4. Halka (ring) topolojisi.......................................................................................... 10

  1.6. A Protokol Standartlar ............................................................................................. 111.7. A eitleri ................................................................................................................. 11

  1.7.1. Yerel Alan Alar ................................................................................................ 111.7.2.Geni Alan Alar .................................................................................................111.7.3.Metropol - Alan Alar (MAN) ............................................................................111.7.4. Depolama Alan Alar ( San ) ..........................................................................111.7.5. zel Sanal Alar (VPN) ...................................................................................... 121.8.1. A Kart( NIC- Network Interface Kart ) ............................................................ 121.8.2. Hub ...................................................................................................................... 141.8.3. Anahtar Cihaz .....................................................................................................161.8.4. Ynlendirici ( Router )......................................................................................... 171.8.5. Geit Yolu............................................................................................................171.8.6. Gvenlik Duvar (Firewall) ................................................................................. 171.8.7. Modem Cihaz .....................................................................................................211.8.9. Eriim Sunucu (Access Server) ...........................................................................241.8.10. Ortam Dntrc (Transciever) .....................................................................241.8.11.nternet Eriim Paylatrcs...............................................................................241.10.1. Bant Genilii ....................................................................................................25

  LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 27RENME FAALYET - 2 .................................................................................................302. A OLUTURMA MODELLER .................................................................................... 30

  2.1. Veri Haberlemede Katman Kullanm .......................................................................302.2. OSI Modeli.................................................................................................................. 302.3. Eten Ee letiim........................................................................................................322.4. TCP/ IP Modeli ..........................................................................................................322.5. Veri Gnderim Sreci .................................................................................................32UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 34LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 36

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 38CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................39KAYNAKA......................................................................................................................... 40

  NDEKLER

 • ii

  AIKLAMALAR

  KOD 481BB0029ALAN Biliim TeknolojileriDAL/MESLEK A letmenliiMODLN ADI A Temelleri

  MODLN TANIMIA elemanlarn kullanarak, bir a sistemi oluturmak iingerekli temel bilgi ve becerilerin kazandrld renmemateryalidir.

  SRE 40/24

  N KOULYETERLK Fiziksel olarak a tasarmn yapmak

  MODLN AMACI

  Genel AmaBu modl ile a elemanlarn kullanarak, a sistemlerininfiziksel kurulum ilemlerini yapabileceksiniz.

  Amalar A sistemlerini tanyarak, topolojinin (yerleim ekli)

  seimini yapabilecekseniz. A elemanlarn tanyarak, topolojiye uygun montaj

  ilemini yapabileceksiniz

  ETM RETMORTAMLARI VEDONANIMLARI

  Ortam:Ala birbirine bal bilgisayar laboratuar.

  Donanm:Tepegz, projeksiyon, bilgisayar, modem, switch, bridge,router, a kart, eriim noktas, bakr kablolar, fiber kablolar,kablo hazrlama aparatlar.

  LME VEDEERLENDRME

  Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili deerlendirmesorular ile kendi kendinizi deerlendireceksiniz.

  Modl sonunda uygulanacak lme aralar ile modluygulamalarnda kazandnz bilgi ve beceriler llerekdeerlendirilecektir.

  AIKLAMALAR

 • 1

  GR

  Sevgili renci,

  Bilgisayar alar, bilgi alveriinin ok hzl bir ekilde gerekletii ve bilgiye kolayulam salayan bir bilgi havuzudur. Bu ortam oluturan ve ayakta durmasn salayan ateknolojilerinin nemi de gn getike artmaktadr.

  Gnmzde her alanda kullanlan ve bilgiye eriim hzn byk bir oranda arttraninternet, vazgeilmez dev bir ktphanedir. Her eve ve her i yerine giren internet,bilgisayarlarn bir aa balamas zorunluluunu ortaya koymutur.

  Bilgisayar alarnn bu denli nemli hale gelmesi ile birlikte a sistemleri konusundabilgi sahibi ve iine hakim teknik elemanlara olan ihtiya artmaktadr.

  Bu modln sonunda, bilgisayar alarn olutururken kullanacanz topolojiyiseebilecek, o topolojiye ait kablo tipini belirleyip kablolar kullanma hazr halegetirebilecek ve uygun a elemanlarn seebileceksiniz.

  Mevcut bilgisayar alarn daha verimli hale getirmek iin zm retebilecek,karlalan sorunlara hzl bir ekilde mdahale edebileceksiniz.

  GR

 • 2

 • 3

  RENME FAALYET - 1

  A sistemlerini tanyarak, topolojinin (yerleim ekli) seimini yapabileceksiniz.

  Piyasada en ok kullanlan a topolojilerini ve bu topolojilere en fazla kabilgisayar balanabileceini reniniz.

  1. A TEMELLER

  1.1. Veri Alar

  Birden ok bilgisayarn birbirine bal olduu donanm ve yazlmlarn dapaylalmasna izin veren bilgisayar alar, veri haberlemesini veri alar zerindenyapmaktadr.

  Bilgi iletimine en gzel rnek evlerimizde kullandmz telefonlardr. Telefonlardases bilgisi kablolar ile santrale gnderilir, santrallerden dier santrallere ve oradan da hedeftelefona ar iletilir. Her telefonun kendisine ulamakta kullanlan bir numarasbulunmaktadr. Bu sistem incelendiinde bir an nasl alt daha kolay anlalabilir.Sistem bilgisayara uyarlandnda her bilgisayarn bir numarasnn bulunduu, eitlikablolama teknolojileri ve a elemanlaryla bilginin hedefe ulatrld grlecektir.