BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

Embed Size (px)

Text of BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

 • T.C. MLL ETM BAKANLII

  BLM TEKNOLOJLER ALANI EREVE RETM PROGRAMI

  Ankara, 2011

 • 1

  N SZ

  Biliim sektr firmalar, hizmetleri ile lke ekonomisine maddi gelir ve istihdam asndan nemli katklar salamaktadr.

  Biliim teknolojileri alan altnda, a iletmenlii, bilgisayar teknik servisi, veri taban programcl ve web programcl dallarnda retim programlar hazrlanmtr.

  Trkiyede biliim sektrnde bu dallarn retim programlarnn hazrlanarak eitimine balanmas ile sektrde yllardr sregelen eitim an giderecek nemli bir giriim olaca dnlmektedir.

  Biliim Teknolojileri Alan ereve retim Programnn hazrlanmasnda, Mill Eitim Bakanlnda grevli uzman ve alan retmenleri, sektr temsilcileri, niversiteden alan uzmanlar ve meslek elemanlar ile i birlii iinde allmtr.

 • 2

  NDEKLER

  N SZ ............................................................................................................................ 1 GR ................................................................................................................................ 3 SEKTR ........................................................................................................................... 4 RETM PROGRAMI LE LGL GENEL AIKLAMALAR ................................. 5 HAFTALIK DERS ZELGES ...................................................................................... 9

  PROGRAMIN UYGULANMASINA LKN AIKLAMALAR .............................. 13 PROGRAMDA YER ALAN DERSLER ....................................................................... 14

  1. ORTAK DERSLER ................................................................................................ 14

  2. ALAN/DAL DERSLER ........................................................................................ 14 ALAN ORTAK DERSLER ...................................................................................... 15

  MESLEK GELM .......................................................................................... 15 BLM TEKNOLOJLERNN TEMELLER ................................................ 15 PAKET PROGRAMLAR ................................................................................... 16

  PROGRAMLAMA TEMELLER ...................................................................... 16 TEMEL ELEKTRONK VE LME ................................................................ 17 BLM TEKNK RESM ................................................................................. 17

  DAL DERSLER ........................................................................................................ 17 LETMELERDE BECER ETM ............................................................... 18 AIK KAYNAK LETM SSTEM ............................................................... 18

  MESLEK YABANCI DL ................................................................................ 18

  A SSTEMLER VE YNLENDRME .......................................................... 19 SUNUCU LETM SSTEM ........................................................................... 19 E-POSTA SUNUCU ........................................................................................... 20

  BLGSAYARLI DEVRE TASARIMI .............................................................. 20 ELEKTRONK UYGULAMALARI .................................................................. 20

  SSTEM BAKIM VE ONARIM......................................................................... 21 SSTEM KONTROL UYGULAMALARI ......................................................... 22 SUNUCU LETM SSTEM VE A GVENL ....................................... 22 VER TABANI ................................................................................................... 22

  NESNE TABANLI PROGRAMLAMA ............................................................. 23

  GELM INTERNET UYGULAMALARI .................................................... 24

  GRAFK VE ANMASYON .............................................................................. 24 WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA......................................................... 25

  VERTABANI ORGANZASYONU................................................................. 26 NTERNET PROGRAMCILII ........................................................................ 26

  3. SEMEL DERSLER ............................................................................................. 27

 • 3

  GR

  Biliim teknolojileri sektr, kresel dzeyde hzla deien pazar ve rekabet koullar nedeni ile srekli ve dinamik bir geliim iindedir. Bu zellikleri nedeni ile biliim teknolojileri sektr, stratejik bir sanayi olarak lkelerin yakn ilgisini ekmekte ve bu sektr iin devletler tarafndan zel planlamalar yaplmaktadr. zellikle hzla kresellemekte olan bu sektrde rekabet byk younluk kazanmakta ve sanayilemi lkeler bu sektrn korunmas ve rekabet gcnn gelitirilmesi iin zel politikalar uygulamaktadr.

  Biliim Teknolojileri Alan ereve Programnda; 1. A iletmenlii 2. Bilgisayar teknik servisi, 3. Veritaban programcl, 4. Web programcl,

  dallar yer almaktadr.

  Sektrde yaplan aratrma ve inceleme almalar sonucunda faaliyet gsteren meslekler saptanmtr. Sektrde alan kiilerin gr ve nerilerinden yola klarak her meslek dalna ait anket sorular hazrlanm, daha sonra bu anketler yurdun deiik blgelerinde uygulanarak mesleklere zg yeterlikler ayr ayr ve ayrntl olarak karlmtr. Mesleklere ilikin olarak saptanan bu yeterlikler, hazrlanacak olan retim programlar ve modllerin temel dayanan ve ieriini oluturacaktr.

  retim programlarnn ve modllerin hazrlanmasnn her aamasnda, i yaamnn i gcne dnk gereksinimlerinin tm ynleriyle dikkate alnmas amacyla sektrel kurulularla karlkl gr alverii ve i birlii gerekletirilmitir.

  Program gelitirme srecinde niversitelerden uzmanlar ve sivil toplum kurulular ile i birlii yaplmtr. Sektr taramas ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi srasnda sektre anket uygulanmtr. Bu anketler sonucunda Trkiye genelinde biliim teknolojileri sektrnn ihtiyalar ve programdan beklentileri tespit edilmitir. Bu ihtiyalar program almalarnn temelini oluturmutur.

  Program gelitirme srecinin her aamasnda biliim teknolojileri sektrnn nde gelen kurulular ile diyalog kurulmutur. Bu firmalarn eitim sorumlular ve eitli meslek elemanlar ile iletiim kurulmu ve katklar salanmtr. Bylelikle sektr beklentileri programa yanstlmtr.

  Meslek elemanlarndan, ulusal ve uluslararas i gcnden beklenen yeterlikler de eitli aratrmalar ve yabanc uzmanlar ile grerek tespit edilerek program almalarna aktarlmtr.

  Bu dorultuda biliim teknolojileri alan ve altnda yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararas dzeyde standartlara uygun, her yata ve dzeyde bireye eitim olana salayan programlar hazrlamak hedeflenmitir.

 • 4

  SEKTR

  Biliim sektr dnyada son elli yldr var olan ancak gnmzde olaanst neme sahip olan bir sektrdr. Katma deeri olduka yksek olan biliim sektr, gelimi lkelerde gzde sektrlerin banda gelmektedir.

  lkemizde iletmeler kurumsallama yolunda hzla ilerledike biliim teknolojileri alanna olan ihtiya daha da artmaya balamtr. Bu sebeple biliim teknolojileri alannda yeterlik sahibi insanlara ok ihtiya duyulmaktadr. Hlen baka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca ynelmeye devam etmektedirler. Ancak doru olan bu alann iinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetitirmektir.

  Gelecekte de biliim teknolojileri, alma hayatnn en nemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetitirmek lkemizde bu sektrn geliimi ve ilerlemesi iin ok nemlidir.

 • 5

  RETM PROGRAMI LE LGL GENEL AIKLAMALAR

  SEKTR BLM

  ALAN BLM TEKNOLOJLER

  ALANIN TANIMI

  Biliim teknolojileri alan, bilgisayar sistemlerinin yazlm ve donanm kurulumu yannda alann altnda yer alan a iletmenlii, bilgisayar teknik servisi, veritaban programcl ve web programcl dallarnn yeterliklerini kazandrmaya ynelik eitim ve retim verilen alandr.

  ALANIN AMACI

  Biliim teknolojileri alannda yer alan dallarda, sektrn ihtiyalar, bilimsel ve teknolojik gelimeler dorultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandran nitelikli meslek elemanlarn yetitirmek amalanmaktadr.

  DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMALARI

  1. A LETMENL Tanm: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm kurulumu, a sistemlerinin kurulumu, ynetimi ve a ortam zerinde yaanabilecek sorunlar, zm yollar ve geni a sistemleri ynetimine ynelik eitim ve retim verilen daldr. Amac: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm kurulumu, a sistemlerinin kurulumu, ynetimi ve a ortam zerinde yaanabilecek sorunlar, zm yollar, geni a sistemleri iin ynlendirme ve ynlendirme ynetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanlar yetitirmektir.

  2. BLGSAYAR TEKNK SERVS Tanm: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm, kurulumu, bakm ve arza giderme ilemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya ynelik eitim ve retim verilen daldr. Amac: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm, kurulumu, arza giderme ve kontrol sistemleri devreleri yapma yeterliklerine sahip meslek elemanlar yetitirmektir.

  3. VERTABANI PROGRAMCILII Tanm: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm kurulumu, veri taban ve programlama dilinin kurulumu, veri tabannn oluturulmas ve ynetimi, yazlm gelitirme, hata giderme, bakm ve yedek almaya ynelik eitim ve retim verilen daldr. Amac: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm kurulumu, veri taban ve programlama dilinin kurulumu, veri tabannn oluturulmas ve ynetimi, yazlm gelitirme, hata giderme, bakm yapma, yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetitirmektir.

  4. WEB PROGRAMCILII Tanm: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm olarak kurulumu bilgilerinin yannda, web sayfas tasarmna ve programlama dilleri yardmyla etkileimli web uygulamalar hazrlanmasna ynelik ei