BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - . mİll eĞİtİm bakanliĞi bİlİŞİm teknolojİlerİ verİ tabani hazirlama 481bb0123 ankara, 2012

Embed Size (px)

Text of BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - . mİll eĞİtİm bakanliĞi bİlİŞİm teknolojİlerİ verİ tabani...

 • T.C.

  MLL ETM BAKANLII

  BLM TEKNOLOJLER

  VER TABANI HAZIRLAMA 481BB0123

  Ankara, 2012

 • Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak

  rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme

  materyalidir.

  Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir.

  PARA LE SATILMAZ.

 • i

  AIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET-1 ..................................................................................................... 3 1. VER TABANI ARALARI ............................................................................................... 3

  1.1. Veri Taban Yazlm .................................................................................................... 3 1.2. Veri Taban Yazlm Arayz ...................................................................................... 3 UYGULAMA FAALYET ................................................................................................ 8 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 10

  2. TABLOLAR VE ZELLKLER ...................................................................................... 11 2.1. Tablolar ....................................................................................................................... 11

  2.1.1. Yeni Bir Tablo Oluturma ................................................................................... 12 2.1.2. Stun Ekleme karma ........................................................................................ 16

  2.2. Tablolarla lgili lemler ............................................................................................. 17 2.2.1. Tablolarn Alabilecei Veri Trleri ..................................................................... 17 2.2.2. Alan zellikleri ................................................................................................... 21 2.2.3. Anahtarlar(Keys) ................................................................................................. 28 2.2.4. Kstlamalar(Constraints) ..................................................................................... 30 2.2.5. Kurallar(Rules) .................................................................................................... 32

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 34 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 36

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 37 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 39 KAYNAKA ......................................................................................................................... 40

  NDEKLER

 • ii

  AIKLAMALAR

  KOD 481BB0123

  ALAN Biliim Teknolojileri

  DAL/MESLEK Veri Taban Programcl, Web Programcl

  MODLN ADI Veri Taban Hazrlama

  MODLN TANIMI Veri taban, tablo oluturmak ve tablo zelliklerini belirlemek

  ile ilgili bilgilerin verildii renme materyalidir.

  SRE 40/24

  N KOUL Veri Taban Tasarm modln tamamlam olmak.

  YETERLK Veri tabann oluturmak

  MODLN AMACI

  Genel Ama

  Bu modl baar ile tamamlayan renci veri btnlne

  uygun tablolarn zelliklerini belirleyerek en az bellek

  kullanan veri taban tablolar oluturabilecektir

  Amalar

  1. Veri taban aralarn tanyabilecektir. 2. Tablo oluturabilecek ve zelliklerini belirleyebilecektir.

  ETM RETM

  ORTAMLARI VE

  DONANIMLARI

  Ortam: Bilgisayar laboratuvar Donanm:Bilgisayar, internet, projeksiyon

  LME VE

  DEERLENDRME

  Modl iinde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen

  lme aralar ile kendinizi deerlendireceksiniz.

  retmen modl sonunda lme arac (oktan semeli test,

  doru-yanl testi, boluk doldurma, eletirme vb.) kullanarak

  modl uygulamalar ile kazandnz bilgi ve becerileri

  lerek sizi deerlendirecektir.

  AIKLAMALAR

 • 1

  GR

  Sevgili renci,

  Gnmzde bilgisayar kullanmnn hzla yaygnlamas ve bilgilerin bilgisayarlarda

  daha rahat saklanmas ile veri taban yazlmlar na olan ilgi daha ok artrmtr.

  Veri taban yazlmlar, veri tabannn bilgiyi verimli bir ekilde dzenleyebilmesini,

  gerektii zaman bilgiye ulalabilmesini salayan birden ok kullancya bilgiye ayni anda

  erime olana tanyan verilerin dzenli bir ekilde saklanmasna imkan salayan

  yazlmlardr.

  Veri Taban Tasarm modlnde veri tabannn ne olduunu, veri tabanna neden

  ihtiya duyulduunu, veri tabannn ihtiya analizinin nasl yapldn, ilikisel veri

  tabannn ne olduunu renip ve ilikisel veri taban tasarlanmas srasnda karnza

  kacak olan sorunlara zm bulmak iin kullanlan normal formlarn neler olduunu ve

  hangi sorunlarn nasl zmlendiini renmitiniz.

  Bu modl ile de veri taban yazlm kurulumunu yaparak, veri tabannn en nemli

  esi olan tablolar ve tablolarn zelliklerini renecek, tablolarla ilgili eitli ilemler

  yapabileceksiniz.

  GR

 • 2

 • 3

  RENME FAALYET-1

  Veri taban aralarn tanyabileceksiniz.

  Yaygn olarak kullanlan Veri Taban yazlmlarnn neler olduunu aratrnz.

  1. VER TABANI ARALARI

  1.1. Veri Taban Yazlm

  Veri taban yazlm veri tabannn bilgiyi verimli bir ekilde dzenleyebilmesini,

  gerektii zaman bilgiye ulalabilmesini salayan, birden ok kullancya bilgiye ayn anda

  erime olana tanyan, verilerin dzenli bir ekilde saklanmasna imkan salayan

  yazlmlardr.

  1.2. Veri Taban Yazlm Arayz

  Bu blmde Windows tabanl veri taban programnn arayznn nasl olduu

  tantlacaktr. Veri taban yazlmn altrdmz zaman karmza ilk olarak ekil 1.4teki

  ekran gelecektir. Bu ekranda daha nceden tasarlanm olan eitli veri taban rnekleri ve

  sfrdan bir veri taban oluturmaya yarayan bo veri taban seenei yer almaktadr.

  ekil 1.1: Veri taban hazrlama program al ekran

  Mevcut dosyalardan birisini atmzda karmza veri taban penceresi gelecektir.

  RENME FAALYET1

  AMA

  ARATIRMA

 • 4

  ekil 1.2: Veri taban program arayz

  Veritaban program da dier tm programlarda olduu gibi birtakm nesnelerden

  meydana gelmektedir. Bunlar; tablolar, formlar, raporlar, sorgular, makrolar ve modllerdir.

  Tablolar: Veri tabannn temelini oluturur ve her veri taban en az bir tablodan olumak zorundadr. Veri tabannda bilgilerin tutulduu yer tablolardr.

  Formlar: Tablolara bilgi giriini kolaylatrmaya yarayan, paket programlardaki kullanc arayzlerine benzeyen nesnelerdir. Genellikle eitli

  komutlar uygulayan komut dmelerine sahiptirF.

  Raporlar: Verilerin ekranda, farkl programlarda veya kat zerinde tablolar hlinde sunulmasn salayan aralardr.

  Sorgular: ok farkl ilevleri yerine getirmekle birlikte en nemli grevleri tablolardan istenilen verilerin alnmasn salayan nesneler oluudur. Sorgular

  kullanarak eitli tablolara dalm olan verileri, tek bir veri sayfasnda

  grntleyebilirsiniz.

  Makrolar: Veri tabanna ilev eklemek iin kullanlabilecek basitletirilmi bir programlama dilidir. Form zerinde bulunan bir komut dmesine makro

  eklenebilir ve dmenin her tklannda bu makro altrlabilir. Makrolar bir

  raporun almas, bir sorgu ileminin gerekletirilmesi veya veritabannn

  kapatlmas gibi grevleri yerine getiren eylemler ierir. Elle gerekletirdiiniz

  birok veritaban ilemini makrolar sayesinde otomatik hle getirilebilirsiniz.

  Modller: Modller, makrolar gibi veri tabanna ilev eklemek iin kullanlan nesnelerdir.Makrolardan fark, makrolar makro eylemleri listesinden seilip

  oluturulurken, modller visual basic programlama dilini kullanarak yazlr.

 • 5

  Olutur sekmesi altndaki blmler:

  ekil 1.3: Tablolar sekmesi

  Tablo: Veritabannda yeni bir tablo oluturmak iin kullanlr.

  Tablo ablonlar: Var olan ablonlar temel alan bir tablo oluturulur.

  SharePoint Listeleri: SharePoint listelerinden veri alan veya verileri bu listelere ekleyen tablolar oluturulur.

  Tablo Tasarm: Tasarm grnmde tablo oluturmak iin kullanlr.

  ekil 1.4: Formlar sekmesi

  Form: Bir tabloya veri girmek, gncellemek veya grntlemek iin bir form ekler.

  Formu Bl: Form ve formun zerinde ilem yapt tabloyu ayn pencerede grntleyen bir form ekler.

  Birden ok e: Birden ok kayt grntleyen bir form ekler.

  Form Tasarm: Tasarm grnmnde bir form oluturmak iin kullanlr.

  ekil 1.5: Raporlar sekmesi

  Rapor: Tablolardaki verilerin basit bir raporunu oluturmaya yarar.

  Rapor Tasarm: Tasarm grnmde bir rapor oluturmak iin kullanlr.

  Rapor Sihirbaz: Sizden ald bilgilere gre rapor oluturan bir zelliktir.

  ekil 1.6: Dier sekmesi

 • 6

  Sorgu Sihirbaz: Bir yardmc araclyla tablolar zerinde ilemler yapan sorgular oluturan bir zelliktir.

  Sorgu Tasarm: Tasarm grnmnde sorgu oluturmak iin kullanlr.

  D veri sekmesi altndaki blmler:

  ekil 1.7: Al sekmesi

  D ortamdaki kaynaklardan veritabanmza veri aktarmak iin Al blm kullanlr.

  Kaydedilen Almalar: imdiye kadar veri aldmz d kaynaklar listelenir.

  ekil 1.8: Ver sekmesi

  Veritabanmzdan d ortamdaki kaynaklara veri aktarmak iin Ver blm kull