Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Kaynaştırılması: Önem ... ?· Bilişim Teknolojilerinin Eğitime…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Biliim Teknolojilerinin Eitime Kaynatrlmas: nem,

  Engeller ve lkemizde Gerekletirilen Projeler

  Bar Sezer

  Ankara niversitesi, Eitim Bilimleri Enstits, Ankara

  barissezer13@hotmail.com

  zet: 20. yzyln son eyreinden itibaren teknolojik uygulamalarda nemli gelimeler

  yaanmaya balamtr. Teknoloji gnlk yaantmzn nemli bir paras haline gelmitir ve

  her alanda karmza kmaktadr. Gelien teknoloji ile birlikte endstri, sanayi, ticaret, salk

  gibi birok alanda olduu gibi eitim alannda da deiimler meydana gelmekte, bilginin

  kapsam, bilgiye eriim hz ve yntemi de deimektedir. Eitim kurumlar ise bilgi ya da

  biliim a olarak adlandrabileceimiz bu dnemdeki deiim srecinin tam ortasnda

  bulunmaktadr. Bu srete zellikle okul yneticilerine ve retmenlere olduka nemli

  grevler dmektedir. Artk okuryazar bireyler yetitirmek tek bana yeterli olmamakta,

  teknoloji okuryazar bireyler yetitirilmesi de gerekmektedir. Bu durumun gereklemesinin en

  nemli kouluda, eitim ortamlarna etkin biimde teknolojiyi kaynatrmaktr. Bu balamda

  bu aratrmada, eitim ortamlarna biliim teknolojilerinin kaynatrlmas srecinin nemine

  deinilmi olup, bu srete karlalan engeller ve lkemizde bu amaca ynelik gelitirilen

  projeler sunulmutur.

  Anahtar Szckler: Teknolojik Uygulamalar, Deiim Sreci, Teknoloji Okuryazarl,

  Kaynatrma Sreci.

  Abstract: The important developments have been come into effect in the technological

  applications beginning from the last quarter of the 20th century. Technology becomes an

  important part of our daily life and we encounter with it in every place. Together with the

  developing technology, variations have been taking place in many fields such as industry,

  trade, health and education as well and the scope of information, access speed to information

  and access methods are rapidly changing. Educational institutions stand in the very middle of

  this period of change as we may refer to as information age. Within this period the quite

  important missions fall particularly to the school administrators and teachers. Merely to

  educate literate individuals is not sufficient anymore, but technologically literate individuals

  should also be trained. The most important condition to realize this matter is to integrate

  technology to the educational environment effectively. In this context, we refer to the

  importance of the period of integration of the information technologies to educational

  environment and the impediments encountered during this period and the projects developed

  for the purpose of this aim in our country are presented in this research.

  Key Words: Technological Applications, Period of Change, Technological Literacy,

  Integration Period.

 • 1. Giri

  Gnmzde renci saysnn hzla

  oalmas, retmen saysndaki yetersizlik,

  bilgi miktarnn srekli artmas, bireysel

  farkllklarn neminin artmas ve

  teknolojinin yaamn her alannda karmza

  kmas gibi nedenler, eitim ortamlarnda

  etkili bir biimde biliim teknolojilerinden

  yararlanlmas gereini ortaya karmaktadr

  [1]. 2004de yaymlanan Trkiye 2. Biliim

  uras Eitim alma Grubu Raporunda

  (2004), Mill Eitim Bakanlnn (MEB),

  pek ok okula yeterli olmasa da dzenli

  olarak teknolojik donanm edinmeleri iin

  kaynak salad belirtilmitir. Ancak, okul

  yneticileri ve retmenlerin bu teknolojik

  kaynaklardan yeterli lde yararlanmadklar

  belirlenmi, buna gereke olarak da sunulan

  hizmet-ii eitimlerin yetersiz olmas

  gsterilmitir [2].

  2006'da gerekletirdii aratrmasnda

  Akbaba-Altun, okullardaki bilgisayar

  saysnn yetersizlii, internet balantsnn

  yaval ve ou teknolojik kaynan

  yabanc dilde olmas gibi nedenlerin, eitim

  ortamlarna teknolojinin kaynatrlmas

  srecini olumsuz ynde etkilediini

  bulmutur. Ayn aratrmada, bu srete en

  ok alt yap ve personel gelitirme

  konularnda sorun yaand belirlenmitir.

  Yine bu aratrmann ortaya koyduu

  bulgulara gre, hizmet-ii eitimin niteliinin

  yeterli olmamas, Biliim Teknolojileri (BT)

  snf ortamlarnn uygun olmamas ve

  retim program ieriklerinin rencilerin

  gereksinimlerine uygun hazrlanm

  olmamas teknolojinin eitim ortamlarna

  kaynatrlmas srecinde yaanan nemli

  sorunlardan bazlardr [3].

  1992'de Kearsley ve Lynch tarafndan

  gerekletirilen bir aratrmada, eitim

  ortamlarnda teknoloji kullanm srecinde

  belirlenen sorunlardan bazlar yledir [4]:

  Teknolojinin etkili biimde nasl kullanlaca konusundaki bilgisizlik,

  Teknolojiyi kullanmak iin yeterli zaman ya da kaynan olmamas,

  Eitim ortamndan kaynaklanan snrl kullanm,

  Teknolojinin belirlenen amalar dnda kullanlmas,

  retmenlerin ve yneticilerin teknolojiye kar olumsuz tutumlara

  sahip olmalardr.

  Teknolojileri, rencilerin verilerle

  etkileimde bulunmalarna, ibirlii ierisinde

  bilgi retmelerine ve iletiim kurmalarna

  olanak salamaktadr. Eitim ortamlarnda

  teknolojik kaynaklarn yaygnlamas

  nemlidir. Ancak, eitim kurumlarnn

  baarl teknoloji ktlarna ulaabilmeleri;

  bu kaynaklarn eit eriime olanak salayacak

  biimde konumlandrlmas, teknik destek

  salanmas, teknolojik hedef belirlenmesi,

  retmenlerin ve yneticilerin yeni rollerine

  uyum salamalar, meslek geliim iin

  olanak salanmas, farkl dzeyde teknoloji

  yeterliine sahip retmenlere destek

  olunmas ve bteden teknolojiye ilikin

  gereken payn ayrlmas koullarna bal

  grlmektedir [5],[6],[7].

  2. Biliim Teknolojilerinin Eitim

  Ortamlarna Kaynatrlmas

  2003'te Flanagan ve Jacobsen, ou okulun

  teknolojik adan yeterli donanma sahip

  olmasna ramen, eitim ktlarnda ve

  teknolojiye bal deiimler konusunda

  baarsz olduunu bulmulardr [8]. Benzer

  bir biimde 2002'de Brooks-Youngn

  aratrmasnda, okullarn teknolojik kaynak

  edinmek iin byk miktarda para harcad,

  ancak bu kaynaklardan etkili biimde

  yararlanamadklar belirlenmitir [9].

  te yandan, okul yneticilerinin liderlik

  zellikleri, okullardaki deiim srecini

  dorudan etkilemektedir [10]. 2004'de

  Akbaba-Altun, eitim ortamlarnda teknolojik

  kaynaklardan zellikle BT snflarndan etkili

  biimde yararlanlmas iin okul

  yneticilerinden beklenen rollerin

  benimsenme dzeyini aratrmtr.

  Aratrmada, MEB tarafndan bu srete okul

  yneticilerinden liderlik, iletiim, planlama,

  ynetim, etik ve halkla ilikilere ynelik

 • rolleri yerine getirmeleri beklendii

  belirtilmitir. Ancak, okul yneticilerinin bu

  rollerden yalnzca iletiim roln benimsedii

  saptanmtr [11].

  2009'da Macaulay, okul yneticilerini;

  'biliim teknolojilerinin eitim ortamlarnda

  etkili bir biimde kullanlmasn salamalar

  bakmndan denetim yapan, teknoloji

  kullanmn destekleyen ya da engelleyen

  kiiler' olarak tanmlamtr. Ayrca

  aratrmasnda, teknoloji uygulamalarnn

  baarl olduu okullardaki yneticilerin

  bilgili ve destekleyici yneticiler olduunu

  belirlemitir [12]

  2003'te Flanagan ve Jacobsen, teknolojinin

  eitime kaynatrlmas srecinde ortaya

  kabilecek temel engelleri yle

  aklamlardr [8]:

  Pedagojik engeller: Biliim teknolojileri ile

  donatlan okullarda, retmen ve

  yneticilerin teknolojik yeterliklere sahip

  olmalar gerekmektedir. Okul yneticileri, bu

  srete retmenlerin karlat sorunlara

  zm nerileri getirebilmelidirler.

  Eit eriime ilikin engeller: Pek ok okulda,

  renciler sosyo-ekonomik durum, akademik

  baar ve cinsiyet gibi deikenler

  bakmndan teknolojik kaynaklara eit bir

  biimde eriememektedir. Okul ortamnda

  teknolojik kaynaklara eriimde oluabilecek

  eriim engelleri ortadan kaldrlmaldr.

  Yetersiz meslek geliim: Teknolojinin

  eitime kaynatrlmas srecinin baars,

  retmenlerin meslek geliim frsatlarndan

  yararlanmas ile yakndan ilikilidir. Bu

  srete, retmenlerin gereksinimlerine yant

  verecek meslek geliim frsatlar

  salanmaldr.

  Liderlik eksiklii: ou okul yneticisi

  teknoloji liderlii rolne uygun biimde

  yetitirilmemitir. Buna bal olarak da okul

  yneticileri, teknolojik kaynaklar iyi bir

  biimde ynetememektedir. Teknolojiyi

  kaynatrma srecinde okul yneticilerinden

  beklenen grevler, yalnzca teknolojik

  kaynaklar satn alma, laboratuar dzenleme

  ve internet eriimini salama deil, rgtsel

  ve kltrel deiimlere liderlik yapma, model

  olma, cesaret verme ve destek olmalar

  ynndedir.

  1997'de Bailey ve Lumley, biliim

  teknolojilerinin eitim ortamlarna

  kaynatrlmas srecinde daha etkin rol

  almak isteyen okul yneticileri iin bir sistem

  gelitirmilerdir. Bu sistemin paralar; (1)

  deiim srecini ynetebilme, (2) teknoloji

  iin planlama ve bte ayrma, (3) meslek

  geliim frsatlar salama, (4) teknoloji

  altyaps oluturma, (5) teknik destek

  salama, (6) teknoloji ile eitim ve retim

  uygulamalarn destekleme, (7) retim

  programna teknolojinin kaynatrlmas ve

  (8) teknoloji liderliinden olumaktadr [13].

  Bu bilgiler nda, okul yneticilerinin

  biliim andaki en nemli rolleri eitim

  ortamlarndaki deiim srecini

  ynetebilmeleri olduu sylenebilir. Okul

  yneticileri, bu deiim srecinde

  retmenlere meslek geliim frsatlar

  salamal, destek olmal, ksacas teknoloji

  liderlii yapmaldrlar.

  4. Trkiyede Biliim Teknolojileri

  Kullanmna likin Yrtlen lk

  alma