5
R RU UK KO OM ME ET T DJEVOJKE BILTEN 3

Bilten 3 rukomet DJEVOJKEarhiva.skolski-sport.hr/assets/files/dp_2010/svi-bilteni/...Rukomet, srednje škole DJEVOJKE Razigravanje za poredak od 1. do 4. mjesta Rezultat 1. utakmica

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bilten 3 rukomet DJEVOJKEarhiva.skolski-sport.hr/assets/files/dp_2010/svi-bilteni/...Rukomet, srednje škole DJEVOJKE Razigravanje za poredak od 1. do 4. mjesta Rezultat 1. utakmica

RRRUUUKKKOOOMMMEEETTT

DJEVOJKE

BILTEN 3

Page 2: Bilten 3 rukomet DJEVOJKEarhiva.skolski-sport.hr/assets/files/dp_2010/svi-bilteni/...Rukomet, srednje škole DJEVOJKE Razigravanje za poredak od 1. do 4. mjesta Rezultat 1. utakmica

Rukomet, srednje škole DJEVOJKE

Sudionici :

Rezultati ždrijeba : Grupa «A»

Grupa «B»

Koordinator natjecanja : Siniša Ivanišević Natjecateljsko povjerenstvo : 1. Siniša Ivanišević – Predsjednik povjerenstva 2. Mirjana Prelec 3. Tamara Tomiša Gečić

Mjesto održavanja natjecanja: Sportska dvorana, Malinska satnica natjecanja :

petak, 21. svibnja 07.30 Polazak iz Uvale Scott 08.10 Svečano otvaranje natjecanja 08.40 I. kolo skupine «A» 09.25 I. kolo skupine «B» 10.10 II. kolo skupine «A» 10.55 II. kolo skupine «B» 11.40 III. kolo skupine «A» 12.25 III. kolo skupine «B» 13.10 utakmica za V. mjesto 14.25 Povratak u Uvalu Scott

Subota 22. svibnja 2010. 07.20 Polazak iz Uvale Scott 08.20 Prvoplasirana ekipa skupine «A» - Drugoplasirana ekipa skupine «B» 09.05 Drugoplasirana ekipa skupine «A» - Prvoplasirana ekipa skupine «B» 09.50 Utakmica za III. mjesto (poražene ekipe) 10.35 Utakmica za I. mjesto (pobjedničke ekipe) 11.20 Podjela nagrada 11.50 Povratak u Uvalu Scott

16.00 Svečano zatvaranje

17.30 odlazak prema sredinama sudionika

r.br. ŠŠD Škola iz mjesta 1. SREDNJOŠKOLAC SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA Koprivnica 2. EKONOMIST EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA Rijeka 3. MEDIVET ZDRAV. I VETERINARSKA ŠKOLA DR. A. ŠTAMPARA Vinkovci 4. PLOČA SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA Ploče 5. MARTIN SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO Dugo Selo 6. UM SREDNJA ŠKOLA SESVETE Sesvete

r.br. ŠŠD Škola iz mjesta 1. SREDNJOŠKOLAC SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA Koprivnica 2. MEDIVET ZDRAV. I VETERINARSKA ŠKOLA DR. A. ŠTAMPARA Vinkovci 3. UM SREDNJA ŠKOLA SESVETE Sesvete

r.br. ŠŠD Škola iz mjesta 1. MARTIN SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO Dugo Selo 2. EKONOMIST EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA Rijeka 3. PLOČA SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA Ploče

Page 3: Bilten 3 rukomet DJEVOJKEarhiva.skolski-sport.hr/assets/files/dp_2010/svi-bilteni/...Rukomet, srednje škole DJEVOJKE Razigravanje za poredak od 1. do 4. mjesta Rezultat 1. utakmica

Rukomet, srednje škole DJEVOJKE

Rezultati 1. dana natjecanja:

GRUPA "A" Rezultat

I. Kolo 08.40 sati MEDIVET - UM 11 : 8 (6:2) II. Kolo 10.10 sati SREDNJOŠKOLAC - MEDIVET 10 : 20 (6:7) III. Kolo 11.40 sati UM - SREDNJOŠKOLAC 17 : 21 (7:12) POREDAK U GRUPI "A" ŠŠD Škola odig pobj. por. nerije. raz bod

1 MEDIVET 2 2 0 0 31:18 4 2 SREDNJOŠKOLAC 2 1 1 0 31:37 2 3 UM 2 0 2 0 25:32 0

GRUPA "B"

Rezultat

I. Kolo 09.25 sati

EKONOMIST - PLOČA 11 : 16 (6:8)

II. Kolo 10.55 sati

MARTIN - EKONOMIST 15 : 17 (7:8) III. Kolo 12,25 sati PLOČA - MARTIN 16 : 14 (9:9) POREDAK U GRUPI "B" ŠŠD Škola odig pobj. por. nerije. raz bod

1 PLOČA 2 2 0 0 32:25 4 2 EKONOMIST 2 1 1 0 28:31 2 3 MARTIN 2 0 2 0 29:33 0

UTAKMICA ZA 5. MJESTO 13.10 sati

UM - MARTIN 25 : 24 (22:22 (17:11)

Page 4: Bilten 3 rukomet DJEVOJKEarhiva.skolski-sport.hr/assets/files/dp_2010/svi-bilteni/...Rukomet, srednje škole DJEVOJKE Razigravanje za poredak od 1. do 4. mjesta Rezultat 1. utakmica

Rukomet, srednje škole DJEVOJKE

Razigravanje za poredak od 1. do 4. mjesta Rezultat 1. utakmica poluzavršnice 08.20 sati

MEDIVET - EKONOMIST 11 : 20 (7:9) 2. utakmica poluzavršnice 09.05 sati SREDNJOŠKOLAC - PLOČA 15 : 17 (5:9) UTAKMICA ZA 3. MJESTO 09.50 sati

MEDIVET - SREDNJOŠKOLAC 14 : 15 (7:8) UTAKMICA ZA 1. MJESTO 10.35 sati

EKONOMIST - PLOČA 10 : 15 (7:6)

KONAČNI POREDAK Por ŠŠD ŠKOLA IZ MJESTA

1 PLOČA SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA Ploče 2 EKONOMIST EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA Rijeka 3 SREDNJOŠKOLAC SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA Koprivnica 4 MEDIVET ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. A. ŠTAMPARA Vinkovci 5 UM SREDNJA ŠKOLA SESVETE Sesvete 6 MARTIN SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO Dugo Selo

Page 5: Bilten 3 rukomet DJEVOJKEarhiva.skolski-sport.hr/assets/files/dp_2010/svi-bilteni/...Rukomet, srednje škole DJEVOJKE Razigravanje za poredak od 1. do 4. mjesta Rezultat 1. utakmica

!"#!$%&'(')!*%+ !"#$%&'(

,- ./0123&456738&09:6& /768&440&;3.<=1

>(*%#?@A+

!"#!$+

)*+,-.-'/+%0%1

23-'4+5&-.#3*67'4-&-+*.-'4-$8*67'9!1*,-')-+,-.:*67)-+*.-';0*<"#3*67'=#5*8-'>!+-"7'?3-.-')%:*[email protected]%0*.-'B!"%+7'@.C+*,-.-')-$!D-7'?3-.-')*"!0*67)#.*"-' -,.%+7'?3-.-')-+-"#3*67'@.C+%-')*"!0*6

B- C0.3> <>/13&=&>/</.=13. 53&45673&0.-&310.=2/&4<3;D3.38&>=156>E=8&440&'?*%$?#

>(*%#?@A+

!"#!$+

@.&!.'/-30#3*6

E-+F-+-'4!,-C*.7'@.-')-+*,-'G#3*67'E-+F-+-H+F#,%3*67'H%-'B&+"-0,7'?3#.-'E-+*67'@.&#.%0-'I!,*674-&-+*.-'9-&*.7'@.-'9-&*.7'@.&#.*,-'H#"*67';*.CJE!C*$*+7'4-&-+*.-'/#&*K-

F- ./0123&45673&G.3&310.=2/&53H=I3&;=64=I38&D76H/8&440&D76H3

>(*%#?@A+

!"#!$+

@.&%')-+%3*6

L*."*1-'(C%+*67'@.A%0-')-+*.#3*67'I%3%.-'I*"#[email protected]+%-'B-0*.#3*67')-+*,-'/*.&-+7')*-'MC#317'9!1*,-/-30#3*67' %.-&-'4%N*67'4+*5&*.-'(C%+*67'H#."-/+!5-17'20*D-F%&-'O#$*67'H%-'/*,%3*6

J- ./0123&456738&56D.=>1=E38&440& ./012645673E

>(*%#?@A+

!"#!$+

H-$-+-'H#$*<-'P%:*6

O*,-.-'O#F+*67'9-.-'O+-Q-.*67';&%0-';0*3-+7')-+*,-)*0-.#3*67'L-0%.&*.-'P#0!F*67')*+.-'P-<8-+*67')*+.-/!+*67'=#5*8-'R!C*.:%17'9%-'L!"#,%3*67'L%C+-.-;&-.:*+7';-+-'E+Q0%5

K- ./0123&456738& / >/</8&440&9;

>(*%#?@A+

!"#!$+

(%0,"-'L*C#3*6

O#0#+%5'P+Q!+*67'@.C+%-'/#<&%0"-7'P-F+*,%0-'E%<-.7H-+-'E%D,-"7'I*.-'/!K%0%"7'9!1*,-')*0*:%3*67';-F+*.->-"#3*67'9%-'4#5*7'E#N%.-')-0*6

L- /5616; 53&45673&;=2/&;=.56>=I38&.=2/538&440&/M(N('%"#

>(*%#?@A+

!"#!$+

)*+-'L!:-"

P-F+*,%0-'O+-$-17'/-&+*1*,-'/%+"#3*67'O%,-.-)*0#5-30,%3*67'4+*5&*.-'@S+*67')*0-'H#&#7';-.,-4!5&!+*.7'4+*5&*.-'=!+-17'9-!+-'T!$*57'2.-'B$*&74-+0-'P3-:*67')-+&*.-'=!+*<*67'?3-.-'=!+*:*6