Biologisk mangfold

 • View
  337

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biologisk mangfold. Glenn-Peter Sætre ( g.p.satre@bio.uio.no ), rom 3409. Generelle aspekter ved biologisk mangfold. Hva er biologisk mangfold? Hvordan oppstår mangfoldet? Hvilke faktorer påvirker mangfoldet? Trusler Hvordan kan vi bevare mangfoldet?. Hva er biologisk mangfold?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Biologisk mangfold

 • Biologisk mangfoldGlenn-Peter Stre (g.p.satre@bio.uio.no), rom 3409

 • Generelle aspekter ved biologisk mangfoldHva er biologisk mangfold?

  Hvordan oppstr mangfoldet?

  Hvilke faktorer pvirker mangfoldet?

  Trusler

  Hvordan kan vi bevare mangfoldet?

 • Hva er biologisk mangfold?FN-definisjonen:Variasjon mellom og innen alle biologiske arter i alle grupper av organismerArtsmangfold: Variasjonen av arter som finnes i et omrdeAntall arter i et omrdeAntall arter i et omrde veiet mht taksonomisk tilhrighet (1 fugl og 1 pattedyr gir mer mangfold enn 2 fugl)Genetisk mangfold: den genetiske variasjonen innen en art Mellom populasjoner eller innen populasjoner

 • Hva er en art?Biologer er ikke enige

  En art er det en dyktig taxonom sier at det er

 • ArtsdefinisjonerArt definert mht. evolusjonr historie

  Det cladistiske artskonseptet: settet av organismer langs en evolusjonr linje mellom to forgreningspunkter

 • Det cladistiske artskonseptetFenotypeFenotypeFenotypeTidTidTid

 • Det cladistiske artskonseptetFenotypeFenotypeFenotypeTidTidTid

 • ArtsdefinisjonerArt definert mht. evolusjonr historie

  Art definert som et punkt i tiden

  Det fenetiske artskonseptet: Et sett av organismer som likner hverandre og som er forskjellige fra andre slike sett

 • Det fenetiske artskonseptetKarakter 1Karakter 2

 • ArtsdefinisjonerArt definert mht. evolusjonr historieArt definert som et punkt i tiden

  Det fenetiske artskonseptet: Et sett av organismer som likner hverandre og som er forskjellige fra andre slike sett

  Det kologiske artskonseptet: et sett av organismer som opptar en kologisk nisje

 • ArtsdefinisjonerArt definert mht. evolusjonr historieArt definert som et punkt i tiden

  Det fenetiske artskonseptet: En gruppe av organismer som likner hverandre og som er forskjellige fra andre slike sett

  Det kologiske artskonseptet: en gruppe av organismer som opptar en kologisk nisje

  Det biologiske artskonseptet: en gruppe av organismer som er reproduktivt isolert fra andre slike sett

 • ArtsdefinisjonerArt definert mht. evolusjonr historieArt definert som et punkt i tiden

  Det fenetiske artskonseptet: En gruppe av organismer som likner hverandre og som er forskjellige fra andre slike sett

  Det kologiske artskonseptet: en gruppe av organismer som opptar en kologisk nisje

  Det biologiske artskonseptet: en gruppe av organismer som er reproduktivt isolert fra andre slike sett

 • Begrensninger med det biologiske artsbegrepetGjelder bare seksuelt reproduserende organismer

  Hvordan avgjre om geografisk atskilte populasjoner er reproduktivt isolert eller ikke?

  Mangler tidsperspektivet

 • Fordeler med det biologiske artsbegrepetArten er en fundamental enhet i evolusjonen

  Reproduktiv isolasjon er en fundamental evolusjonr begivenhet - genflyt ikke lenger mulig og artene kan divergere videre uavhengig av hverandre

  Artsdannelse ER evolusjon av reproduktiv isolasjon

 • Biologiske barrierer mot genutvekslingPrezygotiske barrierer

 • Biologiske barrierer mot genutvekslingPrezygotiske barriererBarrierer mot parring kologiske barriererTemporre barriererer (ulik brunsttid/hekkesesong)Habitatbarrierer (parring skjer ulike steder)

 • Biologiske barrierer mot genutvekslingPrezygotiske barriererBarrierer mot parring kologiske barriererTemporre barriererer (ulik brunsttid/hekkesesong)Habitatbarrierer (parring skjer ulike steder)AtferdsbarriererSeksuelle barrierer (manglende seksuell tiltrekking)Pollinator barrierer (ulike arter pollineres av ulike insekter)

 • Biologiske barrierer mot genutvekslingPrezygotiske barriererBarrierer mot parring kologiske barriererTemporre barriererer (ulik brunsttid/hekkesesong)Habitatbarrierer (parring skjer ulike steder)AtferdsbarriererSeksuelle barrierer (manglende seksuell tiltrekking)Pollinator barrierer (ulike arter pollineres av ulike insekter)Barrierer mot befruktning

 • Biologiske barrierer mot genutvekslingPrezygotiske barriererBarrierer mot parring kologiske barriererTemporre barriererer (ulik brunsttid/hekkesesong)Habitatbarrierer (parring skjer ulike steder)AtferdsbarriererSeksuelle barrierer (manglende seksuell tiltrekking)Pollinator barrierer (ulike arter pollineres av ulike insekter)Barrierer mot befruktningMekaniske- og andre kopulasjonsbarriererGametiske barrierer (f. eks. enzymatisk inkompatibilitet mellom egg og sperm fra ulike arter)

 • Biologiske barrierer mot genutvekslingPostzygotiske barrierer

 • Biologiske barrierer mot genutvekslingPostzygotiske barrierer

  Ytre faktorerkologisk (hybriden er drligere tilpasset miljet)Atferdsmessig (hybriden er usexy)

 • Biologiske barrierer mot genutvekslingPostzygotiske barrierer

  Ytre faktorerkologisk (hybriden er drligere tilpasset miljet)Atferdsmessig (hybriden er usexy)Indre faktorerHybriden har lav levedyktighetHybriden har redusert fruktbarhetHybrid break down (tilbakekryssede individer har lav fitness)

 • Eks. Svarthvit og halsbndfluesnapperUlike habitatpreferanserHB hekker tidligerePositiv assortativ parring (parrer seg med like)Hunner i blanda par parrer seg med artsfrender Redusert befruktningssuksess i blanda par?Hybrider er seksuelt mindre attraktiveHunnhybrider er sterile - hannhybrider har redusert fruktbarhetTilbakekryssede individer (Hybrid x ren) har redusert fruktbarhet

 • Subtile barriererLvsanger

 • Subtile barriererLvsanger

 • Arter, artsdannelse og geografiAllopatrisk

 • Arter, artsdannelse og geografiPeripatriskm

 • Peripatrisk artsdannelseeller?

 • Arter, artsdannelse og geografiMiljgradientMiljgradientParapatrisk

 • Parapatrisk artsdannelseFrekv.Frekv.A1A2A1A2

 • Arter, artsdannelse og geografiAlloparapatriskSekundr hybridsone

 • Arter, artsdannelse og geografiSympatrisk

 • Cichlider i Tanganykia-sjen

 • Mulig startpunkt for sympatrisk artsdannelseFrekvensStrrelseNebbFr

 • Problemer med sympatrisk artsdannelseGenflyt virker mot tendensen til divergere

  Seleksjon i ulike retninger (f. eks store og sm nebb) frer ofte til at en av variantene dr ut - ustabil sameksistens

  I tillegg til kologisk divergens m det utvikles mekanismer for at like parrer seg med like (prezygotiske barrierer)

 • Hva bestemmer mangfoldet?Hva bestemmer en arts utbredelse?

 • Faktorer som pvirker en arts utbredelseBiologiske faktorer (+)Tilpasninger til forhold som tidligere begrenset utbredelsen (klima, konkurranse etc.)Ekspansjon av utbredelsesomrdet (eks. str)Kolonisering (eks. yhopping)Abiotiske faktorerKlimaendringerEustatiske hendelser (endring i havniv som stenger eller pner korridorer mellom omrder)tektonikk (storskala geologiske prosesser som kontinentaldrift og fjellkjedereising)

 • Utbredelse og kologiSkjrpiplerkeFundamental vs. realisert nisje

 • Paralelle kologiske tilpasningerAustraliaEuropa

 • Paralelle kologiske tilpasningerSabeltanntiger Smilodon (kattedyr)Sabeltanntiger Thylacosmilus (pungdyr)

 • BiomerTundraTaigaTemperert skogTropisk regnskogTemperert gresslandTropisk savannerkenMiddelhavs-vegetasjon

 • Biomer og klimavariableTemperaturNedbr+--+rkentundrataigatemperert skogtemperertgresslandsavannetropiskregnskogtropisksesongskog

 • yer som modellsystem for studere biologisk mangfoldAdaptiv radiasjonKoloniseringshistorie

 • Sjakkbrett-utbredelseABCDESilver-eyesABCDE

 • Antall arter p yerImmigrasjonsrateUtdelsesrateAntall arterNrFjernLitenStor

 • Eksempler

 • Eksempler

 • Eksempler

 • Eksempler

 • Platetektonikk

 • Platetektonikk

 • SlektskapstrrAustraliaNy GuineaSr-AmerikaNord-AmerikaPungdyrSr-AmerikaAfrikaStrutsefugl (ratitter)AustraliaNy GuineaAustraliaAfrikaSr-AmerikaLungefisk

 • SlektskapstrrAustraliaNy GuineaSr-AmerikaNord-AmerikaPungdyrSr-AmerikaAfrikaStrutsefugl (ratitter)AustraliaNy GuineaAustraliaAfrikaSr-AmerikaLungefisk

 • Slektskap og utbredelseAustraliaNy GuineaSr-AmerikaNord-AmerikaPungdyrSr-AmerikaAfrikaStrutsefugl (ratitter)AustraliaNy GuineaAustraliaAfrikaSr-AmerikaLungefiskAfrika

 • Biogeografiske sonerNy-arktisNearktiskPalearktiskEtiopiskNeotropiskAustralskOrientalsk

 • Palearktisk vs. Nearktisk soneBrunbjrnGrizzlybjrnReinsdyrCaribouGranmeisChicadee

 • Palearktisk vs. Nearktisk soneNtteskrikeBlskrikeGrevlingAmerikansk grevling

 • BeringiaFilterbro (filter bridge)

 • SpredningKorridor - A og B forbundet uten topografiske/miljmessige stengsler

  Filterbro - A og B forbundet med suboptimalt habitat

  Sweepstake A og B atskilt av umulig habitat - spredning avhenger av lucky accidents (eks. ykolonisering)

 • Istidene i Europa

 • Istidene i Europa

 • Istidene i Europa

 • Istidene i Europa

 • Istidene i EuropaSrNordGenetisk variasjonleading edge kolonisering

 • Sutursoner

 • Slektskap vs. kologiske tilpasningerBjrnSr-ScandinaviaBjrnNord-ScandinaviaIsbjrn

 • Forklar flgende utbredelse for et taxon

 • Hva med denne?