BISON-BIAL UCHWYTY MECHANICZNE KATALOG

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BISON-BIAL UCHWYTY MECHANICZNE KATALOG_______________________Zamówienia i zapytania:Kontakt: i n f o [ @ ] u n i h u r t [ . ] p l

Text of BISON-BIAL UCHWYTY MECHANICZNE KATALOG

 • KATALOG NARZDZI

  UNIHURT BIAYSTOK

  Dystrybutor produktw z katalogu

  Sklep internetowy

  internarzedzia.pl

  Wylij zapytanie

  [email protected]

 • OKLADKA ROZDZIALU

  2405-K

  2uchwyty z mocowaniem mechanicznym i cylindry

  Dystryb

  ucja: u

  nihurt.p

  l Zam

  w

  ienia: in

  [email protected]

  l

 • typ

  Ilo szczk

  opIs

  strona

  2105 WIelkos kta zbkW 90 126-127 90

  2105-a WIelkos kta zbkW 90 128-129 90

  2105-kWIelkos kta zbkW 60 130-131 60

  2405 WIelkos kta zbkW 90 132-133 90

  2405 WIelkos kta zbkW 90 zWIkszony przelot 134-135 90

  2405-a WIelkos kta zbkW 90 136-137 90

  2405-kWIelkos kta zbkW 60

  138-139 60

  2405-kWIelkos kta zbkW 60 zWIkszony przelot 140-141 60

  2405-sWssystem szybkIej WymIany szczk 142-143

  2605 WIelkos kta zbkW 90 144-145 90

  2605-a WIelkos kta zbkW 90 146-147 90

  2605-kWIelkos kta zbkW 60

  148-149 60

  uchwyty mechaniczne z przelotem I 126-149

  uchWyty mechanIczne bez przelotu II 150-161

  typ

  Ilo szczk

  opIs

  strona

  2104 WIelkos kta zbkW 90 150-151 90

  2104-kWIelkos kta zbkW 60 152-153 60

  2404 WIelkos kta zbkW 90 154-155 90

  2404-kWIelkos kta zbkW 60 156-157 60

  2604 WIelkos kta zbkW 90 158-159 90

  2604-kWIelkos kta zbkW 60 160-161 60

  uchwyty mechaniczne zintegrowane z cylindrem pneumatycznym

  III 162-166

  typ

  Ilo szczk

  opIs

  strona

  2500 z cylIndrem pneumatycznym mocoWanIe zeWntrzne 162-163

  2502 z cylIndrem pneumatycznym mocoWanIe zeWntrzne I WeWntrzne 164-165

  2500-sprzIntegroWane z cylIndrem pneumatycznym sprynoWe

  166

  typ

  Ilo szczk

  opIs

  strona

  2488 WIelkos kta zbkW 90 z Wkadk centrujc 168-169 90

  2409WIelkos kta zbkW 90 do duych prdkocI zWIkszony przelot

  170-171 90

  2406 do automatW tokarskIch 172-173

  2101 g+h WIelkos kta zbkW 90 nIeobrotoWe 174 90

  2534-luchWyty samocentrujce spIralne z systemem przekadnI zbatej

  175

  2534-puchWyty samocentrujce spIralne z systemem przekadnI zbatej

  175

  2635-l uchWyty kombInoWane z systemem przekadnI zbatej 176

  2635-p uchWyty kombInoWane z systemem przekadnI zbatej 176

  2615-l uchWyty kombInoWane z systemem przekadnI zbatej 177

  2615-p uchWyty kombInoWane z systemem przekadnI zbatej 177

  2905uchWyty zacIskoWe 178

  2905-suchWyty zacIskoWe z systemem szybkIego mocoWanIa 178 c

  2904uchWyty zacIskoWe do tulejek 5c I 16c

  179 5c 16c

  2912-muchWyty zacIskoWe do tulejek 5c

  179 5c

  uchWyty specjalne IV 168-179

  122

  spIs trecI

  Dystryb

  ucja: u

  nihurt.p

  l Zam

  w

  ienia: in

  [email protected]

  l

 • typ

  opIs

  strona

  1315 cylindry hydrauliczne z przelotem 182-183

  1305-sdccylindry hydrauliczne z przelotem 184-185

  1305-skccylindry hydrauliczne z przelotem 184-185

  1304-sdccylIndry hydraulIczne bez przelotu 186-187

  1304-skccylIndry hydraulIczne bez przelotu 186-187

  1205 cylindry pneumatyczny z przelotem 188-189

  1202 cylIndry pneumatyczne bez przelotu 190-191

  1208 cylIndry pneumatyczne bez przelotu 192-193

  cylindry hydrauliczne i pneumatyczneV

  czcI zamIenne I akcesorIa VI 194-196

  dane techniczneVII 197-200

  182-193

  123

  spIs trecI

  Dystryb

  ucja: u

  nihurt.p

  l Zam

  w

  ienia: in

  [email protected]

  l

 • Ilo szczk: :

  2-Szczkowe

  2-

  3-Szczkowe

  3-

  4-Szczkowe

  4-

  typ osadzenia: :

  Osadzeniecylindryczne(DIN6353)

  (DIN 6353)

  OsadzenietypuA

  A

  OsadzenietypuC(BAGNETOWE)

  C

  rodzaj szczk: :

  Szczkijednolite

  Szczkidzielone

  Wielko kta zbkw: :

  90

  90

  60-kompatybilnyzKitagaw

  60 - interchangeable with Kitagawa

  zintegrowany z cylindrem: :

  kierunek obrotu uchwytu: :

  Lewo

  Prawo

  124

  opIs pIktogramW

  Dystryb

  ucja: u

  nihurt.p

  l Zam

  w

  ienia: in

  [email protected]

  l

 • Wszystkie korpusy uchwytw tokarskich z mocowaniem mechanicznymBISON s nawglane i hartowane do twardoci 60 HRC. Korpusy orazpowierzchnie robocze wsppracujcych czci s precyzyjnie szlifowane,cozapewniauchwytomdoskonaeparametrydokadnocioweorazdugiokresuytkowania. Finalnym efektem jest uchwyt o sztywnej budowie speniajcynajwysze kryteria wytrzymaociowe, zapewniajcy niezawodn prac oraznajbardziejefektywnynarynkuwspczynnikcena/jako

  bIson- durability you can rely on!

  BISON 60 HRc. , . , , / . BISON-Durabilityyoucanrelyon!

  60

  101000 2000 3000 4000 5000 6000

  20

  30

  40

  50

  [

  ]Siam

  ocow

  ania[k

  N]

  . [/]Max.prdkoobrotowa[obr./min.]

  Pokrywa

  Wkadka TeoWa-

  Korpus

  Szczka grna twarda

  Piercie

  Nakrtka regulcyjNa

  Tuleja cignca

  Szczka podStawowa

  125

  uchWyty tokarskIe z mocoWanIem mechanIcznym

  Dystryb

  ucja: u

  nihurt.p

  l Zam

  w

  ienia: in

  [email protected]

  l

 • Wielkoktazbkw

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  126

  7

  www.bison-bial.pl e-mail: [email protected] www.bison-bial.ru e-mail: [email protected] szczk

  Osadzenie

  2105

  2105

  d

  e

  f

  c

  b

  P

  R

  T C E M

  s

  B

  O U K

  F

  D

  A

  G

  H

  a

  J

  L

  60

  g

  60

  h

  uchWyty tokarskIe z mocoWanIem mechanIcznym z przelotem 2-szczkoWe WIelko kta zbkW 90 2- 90

  Wykonane ze stali stopowejwysokiej jakoci, ktra zapewniawikszsztywnouchwytuiodpornonazuycie

  Zastosowane rozwizanie konstrukcyjne tulei cigncej powoduje jejzwikszon sztywno oraz umoliwia bezporedni transmisjmocy naszczkimocujcebezporedniowobszarzeichprowadnic

  Hartowane i szlifowane powierzchniewsppracujcewszystkich czcigwarantujwysokdokadno, powtarzalno i dugi okres eksploatacjiuchwytu

  Szczkipodstawowezabezpieczoneprzedwypadniciem Bezporedniesmarowanieszczkpodstawowych NiewywaenieG6,3

  , , ,

  : - ,

  c G 6,3

  rubazuchem(dlawielkoci>200mm)- ( > 200 )

  rubymocujceuchwytiszczkiorazwkadkiteowe , -

  Wyposaenie standardowe

  Dystryb

  ucja: u

  nihurt.p

  l Zam

  w

  ienia: in

  [email protected]

  l

 • 12

  3

  4

  5

  6

  127

  7

  Wielkoktazbkw

  Iloszczk

  Osadzenie www.bison-bial.pl e-mail: [email protected] www.bison-bial.ru e-mail: [email protected]

  Wiksze rozmiary dostpne s na zamwienie! ! 210

  5

  nr produktu352105320700 352105340000 352105365800 352105380800

  typ2105-160-45 2105-200-52 2105-250-75 2105-315-91

  a 169 210 254 315

  b 81 95 106 108

  c 79 93 104 106,5

  osadzenie

  d h4 140 170 220 220

  e 6 6 6 6

  F 104,8 133,4 171,4 171,4

  g 4xM10 4xM12 4xM16 4xM16

  h 13,5 16,5 18 27

  j 20 20 25 25

  k 60 66 94 108

  l max. M55x2,0 M60x2,0 M85x2,0 M100x2,0

  max. przesuw tulei. m 16 (13/-3) 22,5 (16/-6,5) 27 (19,5/-7,5) 27 (23/-4)

  o 19 20,5 25 28

  p 45 52 75 91

  r 70 92 117 134

  s 2,6 2,6 2,6 0,6

  t 3 3,5 3,5 3,5

  u min. -5 -8 -18,5 -19

  u max. 11 14,5 8,5 8

  max. przesuw szczk. a 3,5 5 6 6

  Wielko kta zbkw 1/16"x90 1/16"x90 1/16"x90 1/16"x90

  b min. 30,2 35,5 47,9 56,9

  b max. 33,7 40,5 53,9 62,9

  c min. 9 9,5 12,4 12,5

  c max. 25 33 41 55

  d M12 M12 M16 M16

  e 24 24,5 32 32

  f 51 64,5 73 94

  g h7 17 17 21 21

  h 38 40 45 52

  max. sia cignca [kn]15 25 31 38

  . []

  max. sia mocujca [kn]38 62 80 96

  . []

  max. prdko [obr./min.]6.000 5.000 4.200 3.300

  . [./]

  moment bezwadnoci [kgm2]0,056 0,165 0,315 0,779

  [ 2]

  masa bez szczk grnych [kg]12 22 35 57

  []

  uchWyty tokarskIe z mocoWanIem mechanIcznym z przelotem 2-szczkoWe WIelko kta zbkW 90 2- 90

  Dystryb

  ucja: u

  nihurt.p

  l Zam

  w

  ienia: in

  [email protected]

  l

 • Wielkoktazbkw

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  128

  7

  www.bison-bial.pl e-mail: [email protected] www.bison-bial.ru e-mail: [email protected] szczk

  Osadzenie

  2105

  -A

  2105-A

  J

  e

  d

  S

  M

  U

  B

  E

  H

  G

  c

  O

  T

  f

  K

  N

  D

  A

  P

  b

  C

  L

  F

  R

  Z X

  Y

  g h

  uchWyty tokarskIe z mocoWanIem mechanIcznym z przelotem 2-szczkoWe WIelko kta zbkW 90 2- 90

  Wykonane ze stali stopowejwysokiej jakoci, ktra zapewniawikszsztywnouchwytuiodpornonazuycie

  Zastosowane rozwizanie konstrukcyjne tulei cigncej powoduje jejzwikszon sztywno oraz umoliwia bezporedni transmisjmocynaszczkimocujcebezporedniowobszarzeichprowadnic

  Hartowane i szlifowane powierzchniewsppracujcewszystkich czcigwarantujwysokdokadno, powtarzalno i dugi okres eksploatacjiuchwytu

  Szczkipodstawowezabezpieczone