Click here to load reader

BITK/UTeM 2013 M Vr UTeM - Universiti Teknologi ... LAMPIRAN C BITK/UTeM 2013 „ M ai wrg.^ Vr y, UTeM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKABORANG PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN BAYARAN

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BITK/UTeM 2013 M Vr UTeM - Universiti Teknologi ... LAMPIRAN C BITK/UTeM 2013 „ M ai wrg.^ Vr...

 • LAMPIRAN C BITK/UTeM 2013

  „ M ai wrg.^ Vr

  y, UTeM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

  BORANG PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)

  Borang permohonan ini hendaklah dikemukakan kepada:- Urusetia Peperiksaan BITK, Unit Pengesahan Perkhidmatan, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (HRD),

  Pejabat Pendafta, Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka

  A. Butir-butir Diri Pemohon

  Nama : (seperti dalam Kad Pengenalan)

  No. Pekerja

  Jawatan Sekarang

  Jabatan/ Bahagian

  3. No. K/P

  Nama Universiti

  No. Telefon (Pejabat) •

  No. Telefon (H/P)

  B. Pengakuan Pemohon

  Saya mengaku bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan sedang menerima BITK sebanyak RM40.00.

  Tarikh • (Tandatangan Pemohon)

  C. Pengesahan Jabatan Pendaftar IPTA

  Saya mengesahkan bahawa maklumat di atas telah disemak dan didapati benar dan calon sedang menerima BITK sebanyak RM40.00.

  Tarikh (Tandatangan & Cop Ketua Jabatan)

  Page 1 Page 2

Search related