of 8/8
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją "Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne". Monografia autorstwa Izabeli Krasiejko, napisana w konsultacji i wydana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja dostępna na: www.mpips.gov.pl Konsultacje całodobowe dla rodzin zastępczych: 530 503 739 Biuletyn Stowarzyszenia „DLA RODZINY” Nr 8, kwiecieo 2017 Drodzy Czytelnicy! Za nami 4 rocznica Stowarzyszenia. Nie było fajerwerków, ale za to jak zawsze wytężona praca! Dużo się działo dobrych rzeczy i udanych działań! Zakończyliśmy szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych – co cieszy nas bardzo, bo już mogliśmy pomóc dzieciom, które znalazły dom i bezpieczeństwo! Bardzo dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy nam w tym pomogli! Nasz projekt w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020Edycja 2017, znalazł uznanie i zostały nam przyznane środki na realizację wielu działań skierowanych tym razem do naszych rodziców zastępczych-seniorów! Przed nami wiosenny czas i nowe wyzwania! Realizacja nowych projektów – „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” i wiele innych. Wszystkie nasze dodatkowe działania mają jeden cel – rozszerzyć ofertę i możliwości wspierania rodzin i dzieci. Zbliżają się Dni Rodziny a wraz z nimi szeroka gama zajęć, spotkań, konkursów, pikników. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału (oferta będzie opublikowana na naszej stronie internetowej). Maj to także czas na wspólne świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W dniu 30 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się kolejna konferencja z tej okazji. Wszystkie rodziny zastępcze, jak również osoby wspierające i zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, zapraszamy do udziału! Już za chwilkę okres Świąt Wielkanocnych czas dla bliskich. Z tej okazji wszystkim Państwu życzę radości, spokoju i odrobinę zadumy na ten świąteczny czas! Lidia Zeller Halo! Rodzic zastępczy w potrzebie! Zapraszamy do PORADNI DLA RODZINY ul. Kościuszki 13, tel. 883 011 088 Uwaga! Od marca br. oferujemy konsultacje dietetyka! Bezpłatne porady prawne Na konsultacje z prawnikiem zapraszamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym). Miejska Rada Rodziców Zastępczych zaprasza na konsultacje! 3. środa m-ca, godz.16-17:00 Serdecznie zapraszamy na SZKOŁĘ DLA RODZICÓW oraz GRUPY WSPARCIA szczegóły pod numerem tel.: 502 985 101

Biuletyn Stowarzyszenia „DLA RODZINY”dlarodziny.com/upload/pdf/biuletynnr8.pdf · Wsparcia Rodziny lub w miejscu zamieszkania dziecka, w godzinach popołudniowych; dokładny termin

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Biuletyn Stowarzyszenia „DLA RODZINY”dlarodziny.com/upload/pdf/biuletynnr8.pdf · Wsparcia...

Zachcamy do zapoznania si z publikacj

"Asystentura rodziny. Rekomendacje

metodyczne i organizacyjne".

Monografia autorstwa Izabeli Krasiejko, napisana

w konsultacji i wydana przez Ministerstwo

Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.

Publikacja dostpna na: www.mpips.gov.pl

Konsultacje caodobowe dla rodzin zastpczych:

530 503 739

Biuletyn Stowarzyszenia

DLA RODZINY Nr 8, kwiecieo 2017

Drodzy Czytelnicy!

Za nami 4 rocznica Stowarzyszenia. Nie byo fajerwerkw, ale za to jak zawsze wytona praca! Duo si dziao dobrych rzeczy i udanych dziaa!

Zakoczylimy szkolenie dla kandydatw na rodzicw zastpczych co cieszy nas bardzo, bo ju moglimy pomc dzieciom, ktre znalazy dom i bezpieczestwo! Bardzo dzikujemy wszystkim tym z Pastwa, ktrzy nam w tym pomogli!

Nasz projekt w ramach Programu Rzdowego na Rzecz Aktywnoci Spoecznej Osb Starszych na lata 2014-2020Edycja 2017, znalaz uznanie i zostay nam przyznane rodki na realizacj wielu dziaa skierowanych tym razem do naszych rodzicw zastpczych-seniorw!

Przed nami wiosenny czas i nowe wyzwania! Realizacja nowych projektw Czstochowski parasol pieczy zastpczej i wiele innych. Wszystkie nasze dodatkowe dziaania maj jeden cel rozszerzy ofert i moliwoci wspierania rodzin i dzieci.

Zbliaj si Dni Rodziny a wraz z nimi szeroka gama zaj, spotka, konkursw, piknikw. Ju dzi serdecznie zapraszamy do udziau (oferta bdzie opublikowana na naszej stronie internetowej). Maj to take czas na wsplne witowanie Dnia Rodzicielstwa Zastpczego. W dniu 30 maja w sali sesyjnej Urzdu Miasta odbdzie si kolejna konferencja z tej okazji. Wszystkie rodziny zastpcze, jak rwnie osoby wspierajce i zainteresowane rodzicielstwem zastpczym, zapraszamy do udziau!

Ju za chwilk okres wit Wielkanocnych czas dla bliskich. Z tej okazji wszystkim Pastwu ycz radoci, spokoju i odrobin zadumy na ten witeczny czas!

Lidia Zeller

Halo! Rodzic zastpczy w potrzebie!

Zapraszamy do

PORADNI DLA RODZINY

ul. Kociuszki 13, tel. 883 011 088 Uwaga! Od marca br. oferujemy

konsultacje dietetyka!

Bezpatne porady prawne Na konsultacje z prawnikiem zapraszamy w kady pierwszy

czwartek miesica (po uprzednim zgoszeniu

telefonicznym).

Miejska Rada Rodzicw Zastpczych zaprasza na konsultacje!

3. roda m-ca, godz.16-17:00

Serdecznie zapraszamy na

SZKO DLA RODZICW oraz

GRUPY WSPARCIA szczegy pod numerem tel.:

502 985 101

Biuletyn Stowarzyszenia DLA RODZINY nr 8/2017

2

Wydarzyo si

czyli miniony kwarta w telegraficznym skrcie

STYCZEO

Urodziny rodzin zastpczych 07.01- Spotkanie gwiazdkowe w Kociele Zielonowitkowym 12.01- Szkoa dla rodzicw Warsztaty kreatywnoci dla dzieci 05.01- Spotkanie Miejskiej Rady Rodzicw Zastpczych 10.01- IV Koldowanie z ks. Antonim Dugoszem Ruszy nowy program stypendialny 17.01- Szkolenie nt. Zespou Aspergera oraz pracy z dzieckiem dotknitym tym zaburzeniem 17-25.01- Ferie dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie "DLA RODZINY" 18.01- Wycieczka do Aquaparku Solpark w Kleszczowie 19.01- Szkolenie - Dialog motywujcy z dr Izabel Krasiejko 21.01- Dzieo Babci 22.01- Dzieo Dziadka

LUTY

Urodziny rodzin zastpczych 02.02- Szkolenie - Dialog motywujcy z dr Izabel Krasiejko Szkoa dla rodzicw Warsztaty kreatywnoci dla dzieci 11.02- Bal Przedsibiorcy Wraliwi Spoecznie Rozwio Skrzyda 16.02- Wieczornica Poetycka zorganizowana przez klub FRASZKA 23.02- Szkoa dla rodzicw Warsztaty kreatywnoci dla dzieci

MARZEC

Urodziny rodzin zastpczych 02.03- Nasze rodziny otrzymay sprzt AGD bdcy nagrod w zimowym plebiscycie wied si z Energ 09.03- Szkoa dla rodzicw Warsztaty kreatywnoci dla dzieci 13-15.03- Konferencja szkoleniowa dla asystentw rodziny z Ustawy o wsparciu kobiet w ciy i rodzin Za yciem 16.03 i 31.03- Warsztaty kaligrafii w Miejskiej Galerii Sztuki OKF Czstochowa 20.03- Walne zebranie Stowarzyszenia 23.03- Szkoa dla rodzicw Warsztaty kreatywnoci dla dzieci

KALENDARZ nadchodzcych

wydarzeo

KWIECIE Urodziny rodzin zastpczych

Szkoa dla rodzicw

Warsztaty kreatywnoci dla

dzieci

24.04- Szkolenie Wsparcie

poprzez grup prowadzenie

profesjonalnych grup wsparcia

dla kobiet dowiadczajcych

przemocy w rodzinie

w Katowicach

25.04- Konferencja Zesp

Aspergera -Dziwactwo czy dar

MAJ Urodziny rodzin zastpczych

Szkoa dla rodzicw

Warsztaty kreatywnoci dla

dzieci

15.05- wiatowy Dzie

Rodziny

Akcja "2 godziny dla rodziny"

20.05- Piknik w obku przy

ul. Sportowej w Czstochowie

26.05- Dzie Matki

27.05- Piknik dla rodzin na

Stradomiu

28.05- Piknik rodzinny

Podmiotw Ekonomii

Spoecznej

30.05- Dzie Rodzicielstwa

Zastpczego

26.05-23.06- Dziewita edycja

Czstochowskich Dni Rodziny

CZERWIEC

Urodziny rodzin zastpczych

Szkoa dla rodzicw

Warsztaty kreatywnoci dla

dzieci

01.06- Dzie Dziecka

08.06- 5. Kongres

Rodzicielstwa Zastpczego

Biuletyn Stowarzyszenia DLA RODZINY nr 8/2017

3

Stowarzyszenie "DLA RODZINY" - to ju 4 lata!

20 marca 2017r. odbyo si walne zebranie czonkw naszego Stowarzyszenia. Spotkanie miao charakter sprawozdawczowyborczy. Nasze stowarzyszenie istnieje ju cztery lata i, zgodnie ze statutem, po tym okresie kooczy si kadencja zarzdu Stowarzyszenia. Przez ten okres czterech lat dziao si bardzo wiele odeszlimy z Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Czstochowie, malowalimy ciany, zwozilimy otrzymane meble, dzielilimy si z innymi i kupowalimy nowe sprzty, przestawialimy meble, by pomiecid coraz to liczniejszy zesp. Okres czterech lat dowid, e jestemy zgranym zespoem, e zawsze moemy na siebie liczyd, chtnie sobie pomagamy w codziennych obowizkach. Praca w Stowarzyszeniu niejednokrotnie pokazaa, e jestemy rwnie zespoem kreatywnym rano wypeniamy obowizki zwizane z asystentur i prac socjaln, a po poudniu organizujemy zabaw andrzejkow, jedzimy z dziedmi na rowerach czy taoczymy zumb. Jako stowarzyszenie na co dzieo prowadzimy Czstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny i wiadczymy usugi dla mieszkaocw Czstochowy w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej. Pracujemy od 7.30 do 19.00, w systemie dwuzmianowym. Chcemy wzbogacad swoj ofert i sigamy po rnego rodzaju granty i dofinansowanie m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, Urzdu Miasta Czstochowy, Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach, Fundacji E&Y, PZU, Banku Zachodniego WBK, Kafos; bierzemy udzia w projektach unijnych Menader ycia, SCHEMATOM STOP, Wsparcie rodziny Jasne, e tak, Czstochowski parasol pieczy zastpczej. Regularnie wsppracujemy z organizacjami pozarzdowymi, uczestniczymy w inicjatywach prowadzonych w partnerstwie, przyczamy si do oglnopolskich akcji spoecznych, chtnie sie szkolimy, przyjmujemy goci z rnych miast i sami odwiedzamy innych. Przez ten okres staralimy si stworzyd miejsce przyjazne dla dzieci i rodzin, tak, by chtnie nas odwiedzali. W ramach Stowarzyszenia i dziaao w partnerstwie powsta program stypendialny Spenione Marzenia, adresowany do dzieci z niezamonych rodzin, w styczniu tego roku rozdalimy pierwsze stypendia. Decyzj walnego zebrania czonkw stowarzyszenia powoano zarzd na now kadencj w niezmienionym skadzie: Prezes Lidia Zeller, Wiceprezes Ewa Wrzeniak, Czonek Zarzdu Jolanta Ujma. Zarzdowi yczymy satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy, umiechu na twarzy wsppracownikw i wszystkiego dobrego na najblisze cztery lata. (EW)

ZAPRASZAMY DO WOLONTARIATU! Zapraszamy wszystkich chtnych do bycia wolontariuszem w Czstochowskim Centrum Wsparcia

Rodziny. Potrzebujemy wolontariuszy gwnie do udzielania korepetycji dzieciom majcym trudnoci w nauce, a bdcych pod nasz opiek. Wolontariat odbywa si na terenie Czstochowskiego Centrum

Wsparcia Rodziny lub w miejscu zamieszkania dziecka, w godzinach popoudniowych; dokadny termin jest ustalany indywidualnie z wolontariuszem,

w porozumieniu z rodzicami dziecka w czasie dogodnym dla wolontariusza. W ramach wolontariatu mona brad udzia rwnie w innych dziaaniach realizowanych przez

Stowarzyszenie ,,DLA RODZINY'' to jest: zajcia kreatywne dla dzieci, zbirki ywnoci, pikniki i inne. Wystawiamy stosowne zawiadczenia. Jeli chcesz zostad u nas wolontariuszem skontaktuj si

telefonicznie z Anet Zborowsk nr tel. 530 503 388. Zapraszamy do wsppracy! (AZ)

Biuletyn Stowarzyszenia DLA RODZINY nr 8/2017

4

Warsztaty kreatywnoci

Czstochowski Parasol Pieczy Zastpczej

Projekt Czstochowski parasol pieczy zastpczej" realizowany jest w Czstochowie od 02.01.2017 do 31.12.2018r. Jego cel to deinstytucjonalizacja usug spoecznych oraz podniesienie dostpnoci i jakoci usug wiadczonych w lokalnej spoecznoci. Liderem projektu jest Urzd Miasta Czstochowy. Stowarzyszenie "DLA RODZINY" jest partnerem projektu. W ramach partnerstwa zaplanowano komplementarne wsparcie 30 dzieci przebywajcych w instytucjonalnej opiece lub pochodzcych z interwencji z rodzin biologicznych, 10 kandydatw/-tek do penienia roli rodzica zastpczego lub prowadzenia rodzinnych domw dziecka, 55 osb z rodzin dysfunkcyjnych, ktre

utraciy prawa do wychowania dzieci; 30 osb usamodzielnianych. W wyniku wdroenia zaoeo projektowych nastpi wzmocnienie procesu przejcia od opieki instytucjonalnej do usug wiadczonych na poziomie lokalnym, zwikszenie oferty w zakresie usug wsparcia rodziny jako dziaao prewencyjnych ograniczajcych umieszczanie dzieci w pieczy zastpczej, wzrost liczby osb sprawujcych rodzinn piecz zastpcz, przyspieszenie usamodzielnienia wychowankw opuszczajcych piecz zastpcz. Projekt jest wart ok. 917 tys. z, z czego dofinansowanie, ktre zdobyo miasto Czstochowa wynosi ponad 850 tys. z. Formularze zgoszeniowe i inne dokumenty rekrutacyjne do uczestnictwa w projekcie dostpne s i moliwe do pobrania m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia - www.dlarodziny.com (KP)

Zajcia kreatywne dla dzieci wci ciesz sie duym zainteresowaniem wrd najmodszych. Podczas gdy rodzice i opiekunowie nabywaj kompetencji wychowawczych na zajciach Szkoy dla rodzicw", ich pociechy rozwijaj swoje zdolnoci manualne. A jak to wygldao w ostatnim kwartale...? 12 stycznia tworzylimy kartki z okazji zbliajcego si wita Babci i Dziadka. Rezultaty cikiej pracy bardzo ucieszyy solenizantw. 3 lutego nasze Centrum zostao przyozdobione walentynkowo. Oprcz tego najmodsi bawili si w cukiernikw i tworzyli walentynkowe ciasteczka.

23 lutego - pora na karnawa. Nasi Milusioscy dali si ponied fantazji i zrobili pikne maski karnawaowe. 9 marca dzieci robiy bazie kotki. Twrczod i kreatywnod nie miaa granic. Kolorowe gazki dzieci zabray do domw. 23 marca do naszego Centrum na dobre zawitaa wiosna. Dzieci stworzyy pikne, wiosenne ozdoby. (AM)

Biuletyn Stowarzyszenia DLA RODZINY nr 8/2017

5

Przedsibiorcy wraliwi spoecznie

Jeeli ferie, to tylko ze Stowarzyszeniem DLA RODZINY ;-)

Seans filmowy, kilkudniowe kursy samoobrony, kursy taoca, spotkanie z animatorami zabawy, wyjazd do Solparku w Kleszczowie, wypady do krgielni czy na lodowisko, sesja fotograficzna w centrum miasta czy bal karnawaowy. Zapytacie pewnie gdzie mona byo skorzystad z tylu atrakcji? Zapytacie te czy to plan zajd na cay rok? Ju odpowiadamy Ot z tylu atrakcji mona byo skorzystad w Czstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny, a imprezy odbyy si w cigu niespena dwch tygodni na okolicznod ferii zimowych. Jakby tego byo mao, Miejska Rada Rodzicw Zastpczych w dniu 23 stycznia zorganizowaa na terenie stadniny koni Pegaz rodzinny kulig, na ktrym wietnie bawili si nasi rodzice zastpczy wraz z rodzinami. Po raz kolejny mona byo si przekonad, ile

potencjau drzemie w naszych wychowankach, ktrzy wietnie radzili sobie jedc na ywach, pchajc krgle, czy uczestniczc w kursach taoca towarzyskiego czy taoca zumby i aerobiku. To o tyle wane, i czd z podopiecznych Stowarzyszenia po raz pierwszy miaa okazj skorzystad z tego rodzaju atrakcji, a po zakooczeniu kadej z nich mona byo dostrzec na twarzach dzieciakw umiech i zadowolenie.

Wizyta w kinie czy relaks w parku wodnym pozwoliy dzieciom na chwil zapomnied o zbliajcym si kolejnym semestrze szkolnym. Oprcz walorw czysto sportowych, uczestnictwo w kursie samoobrony ksztatowao w dzieciakach tak wane dla kadego czowieka cechy jak: samodyscyplina czy szacunek dla drugiej osoby. Z kolei kursy taoca i sesja fotograficzna pozwoliy odkryd nowe pasje i ukryte talenty. Zawizay si te nowe znajomoci i przyjanie, ktre, mamy nadziej, przetrwaj co najmniej do kolejnych ferii 2018 roku. (AW)

Przedsibiorcy Wraliwi Spoecznie Rozwio skrzyda pod takim tytuem ju po raz drugi w Czstochowskim Parku Przemysowo-Technologicznym odby si bal charytatywny. Wydarzenie

miao miejsce 11 lutego br. i zostao zorganizowane przez Radnego Miasta Czstochowy Pana Dariusza Kapinosa wraz z partnerami porozumienia Czstochowa dla Rodziny. Przedsiwzicie byo okazj do nawizania nowych relacji biznesowych, wymiany dowiadczeo pomidzy lokalnymi

Biuletyn Stowarzyszenia DLA RODZINY nr 8/2017

6

Wieczr z poezj

Kcik poetycki - Renata Anna Flis

przedsibiorcami a take nagrodzenia osobowoci wraliwych spoecznie". W trakcie balu odbya si aukcja, z ktrej dochd w caoci (ok. 35 000 z) zostanie przeznaczony dla szczeglnie utalentowanych dzieci z rodzin zastpczych, objtych Programem Stypendialnym Spenione Marzenia. Program ten jest prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz dziecku i rodzinie DLA RODZINY" wraz z partnerami porozumienia Czstochowa dla Rodziny" i ma na celu wsparcie w rozwoju edukacyjnym uzdolnionych, modych ludzi znajdujcych sie w trudnej sytuacji materialnej lub yciowej. Podczas balu mielimy okazj poznad stypendystw I edycji programu - wrd laureatw byy dzieci uzdolnione muzycznie, plastycznie oraz modzi sportowcy. (EM)

16.02.2017 r. w auli Wydziau Zarzdzania Politechniki Czstochowskiej miaa miejsce Wieczornica Poetycka zorganizowana przez Klub Literacki FRASZKA przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Wydziau Zarzdzania PCz. Podczas wieczornicy zaprezentowano ksieczk Wiersze dla wszystkich dzieci, ktrej autorami s czonkowie Klubu FRASZKA, natomiast ilustracje do niej wykonay dzieci z Czstochowy oraz powiatu. Jestemy dumni, gdy w publikacji znalazy si rwnie ilustracje wykonane przez naszych wychowankw: Aleksandry Dugosz, Oliwii ysakowskiej i Oliwii Grzesiak, przy czym obrazek siedmioletniej Oliwki zdobi okadk ksieczki. (EM)

Do ciszy Przytul mnie, ciszo

pki nie sysz uliczny zgiek, niemy krzyk,

Przygarnij do piersi namaluj umiech

jednym wejrzeniem pki modo trwa. To ja, twoje dzieci

z ciaa i krwi macierzy, pozwl raz jeszcze

si yciem nacieszy.

Beztroska Ziele przetkana tcz Na mojej wyspie ze snu

Soce wiecznie ogrzewa Marze moich chd Wiersz sam si pisze

Niewidzialn rk alter ego. Bkitne wody opywaj

Z kadej strony myli Dzie za dniem umykam

Pod kwitncym drzewem wini.

Mio nam poinformowad, e nasza podopieczna Pani Renata Anna Flis zostaa doceniona w jednym z warszawskich czasopism Zanim si pojawie, w ktrym zostay opublikowane

wiersze jej autorstwa. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!

Biuletyn Stowarzyszenia DLA RODZINY nr 8/2017

7

Kcik dietetyczny Magdy

Siemi lniane to jedna z najstarszych rolin uprawnych majca waciwoci prozdrowotne. Poprawia bowiem profil lipidowy poprzez obnienie cholesterolu frakcji LDL i trjglicerydw, zmniejsza dolegliwoci menopauzy, a take dziaa przeciwnowotworowo. Korzystny wpyw nasion lnu na nasze zdrowie zosta potwierdzony w wielu badaniach naukowych. Siemi lniane jest rdem atwo strawnego i penowartociowego biaka. W jego skad wchodz aminokwasy

takie jak glutamina i arginina, wywierajce korzystne dziaanie na nasz ukad odpornociowy, oraz cysteina i metionina. Wanym skadnikiem nasion s tuszcze, w tym nienasycone kwasy tuszczowe z rodziny omega-3 (m.in. kwas alfa-linolenowy) speniajce funkcje ochronne przed miadyc naczyo krwiononych. Kwasy omega-3 poprawiaj rwnie przewodnictwo nerwowe, dziki czumu mog byd stosowane jako lek w niektrych schorzeniach mzgu oraz w chorobie Alzheimera. Niezwykle cennym skadnikiem w siemieniu s substancje luzowe, std nasiona siemienia znalazy zastosowanie w leczeniu osb z chorob wrzodow odka i dwunastnicy, chorob refluksow oraz owrzodzeniami przeyku. luz z nasion lnu powleka cieniutk warstw bon luzow przewodu pokarmowego, agodzc wystpujce w niej podranienia i stany zapalne. Siemi lniane to take rodek na kobiece dolegliwoci zwizane z menopauz i ryzykiem nowotworw. Zawarte w siemieniu lignany w budowie chemicznej przypominaj eoskie hormony estrogeny. Pod wpywem kwasu solnego lignany przeksztacone zostaj na enterdiol i enterolakton. Skadniki te redukuj uderzenia gorca w okresie menopauzy oraz utrzymuj w zdrowiu ukad rozrodczy. Zawarty w siemieniu lnianym bonnik reguluje procesy trawienne i polepsza perystaltyk jelit, poprawia rytm wyprnieo chronic przed zaparciami. Nasiona lnu stosuje si powszechnie w przemyle piekarniczym jako dodatek do chleba. Nasiona siemienia lnianego mona stosowad jako dodatek do jogurtw, koktajli owocowych oraz owsianki. (MW)

Ko

mp

lek

sow

y ze

sta

w

wit

am

in n

a c

ay

ro

k!

Biuletyn Stowarzyszenia DLA RODZINY nr 8/2017

8

Strefa mediatora - mediacja rwienicza

Szkoa jest miejscem, gdzie spotykaj si osoby pochodzce z rnych rodowisk, kultur, wychowanych w rnych tradycjach i atmosferze. Wrd tej rnorodnoci osobowoci wane jest, aby znaled swoje miejsce i nauczyd si wspistnied z ludmi, pomimo dzielcych barier. Jednake proces budowania wsplnoty nie jest wcale atwy. cieranie si rnic czsto powoduje konflikty. Mediacja rwienicza polega na tym, e mediatorami w sporze modych ludzi s ich rwienicy. Uczniowie-mediatorzy posiadaj rozeznanie w problemach modziey i atwiej jest im pozyskad akceptacj i zaufanie ze strony ich rwienikw, ni osobom dorosym. Celem mediacji jest wypracowanie takiego rozwizania, w ktrym mamy do czynienia z dwoma zwycizcami - brak tutaj przegranych. Mediacja kooczy si pisemnym utrwaleniem rezultatw. Zawieraj one midzy innymi przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie, albo te ofert rekompensaty strat i wyrzdzonych szkd. Amerykaoskie badania pokazuj, e tak osignite ustalenia prawie zawsze zostaj dotrzymane. Sprawdza si to w kadym przypadku po upywie okoo czternastu dni. (MPR)

Kto moe byd mediatorem? Nauczyciel- mediator lub mediator rwieniczy,

czyli uczeo, ktry:

* cieszy si zaufaniem kolegw i nauczycieli,

* reprezentuje wartoci respektowane przez szko,

* jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swe umiejtnoci,

a take posiada predyspozycje osobowociowe jest otwarty na innych ludzi, nie

posuguje si w swoim postrzeganiu wiata stereotypami, rozwizuje spory bez

przemocy, szanuje innych niezalenie od ich pogldw i wartoci, jakie wyznaj.

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY ul. Focha 19/21, 42-217 Czstochowa

KRS: 0000456714 * NIP: 5732845107 * REGON: 243227014 Nr konta: ING Bank lski 60 1050 1142 1000 0090 30180856

Na zlecenie Urzdu Miasta Czstochowy prowadzimy Czstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Jasnogrskiej 34

Telefon: 502 985 101 Mail: [email protected]

www.dlarodziny.com, www.facebook.com/czestochowskiecentrum.wsparciarodziny

Biuletyn Stowarzyszenia DLA RODZINY redaguje zesp: Edyta Makles i Anna azarska przy wspudziale pracownikw Stowarzyszenia

Przykady mediacji rwieniczej

Negatywne zachowania ujawnione przez rwienikw w szkole, polegajce na: * przezywaniu ze wzgldu na wygld, ubir, pochodzenie, wyznanie, zachowanie, * wyzwiska, * obraanie czonkw rodziny rwienika, * oszczercze kamstwa, * kradziee, zoliwe chowanie przedmiotw, * rozpowszechnianie plotek, omieszanie, wymiewanie, * przeladowanie, * wymuszanie pienidzy, * prowokowanie bjek, * pobicia.

Zalety mediacji rwieniczej

* poczucie odpowiedzialnoci za wasny konflikt, przyjte rozwizania i ich wdraanie w ycie, * rozwijanie umiejtnoci komunikacyjnych, * rozwijanie umiejtnoci zarzdzania konfliktem, * wyanianie liderw w spoecznoci szkolnej, * przeciwdziaanie zjawisku przemocy w szkole oraz w rodowisku domowym ucznia.

mailto:[email protected]://www.dlarodziny.com/http://www.facebook.com/czestochowskiecentrum.wsparciarodziny