Biznesi nderkombetar

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Shpjegoni FMN?

Shpjegoni FMN?

FMN-ja eshte organizat nderkombetare financiare e karakterit universal me seli ne uashington ai promovon bashkpunimin monetar nderkombetar dhe eviton qrregullimet per shkak te jo stabilitetit ne mardhenjet ne mes te valutave.Ky institucion paraqitet edhe si kreditor afatgjat I vendeve ne zhvillimin dhe si kshilltor ekonomik I shum vendeve,po ashtu mbledh dhe perpunon shenime ekonomike per vendet e veta amtare .

Shpjegoni nivelet e integrimit ekonomik

Integrimi ekonomik eshte nje forme e bashkpunimit te vendeve mes veti per levizjen e te mirave, sherbimeve, kapitalit dhe punes midis kufijve kombetare. Ne njeren ane qendrojne vende me ekonomite e tyre te integruara dhe ne anen tjeter kemi vende me ekonomi te mbyllura dhe te veteplotsuara.

Nivelet e integrimit midis ekonomive te vendeve ndryshojne llojet e integrimeve jane:

1.-ZTL(zona e tregtise se lire)- eshte forma me e gjere e integrimit ekonomik, ne kete forme te integrimit ekonomik te gjitha barierat e tregtise midis vendeve antare jane hequr. Mallrat dhe sherbimet tregtohen lirshem midis vendeve antare te ZTL. Nuk lejohet asnje takes diskriminuese, tarifa apo ndonje barrier tjeter. Shpesh vendet e ndryshme bejne marrveshje per liberalizimin e tregtise se liri midis tyre(ZTL) vetem per nje klase te caktuar te mirash p.sh vetem per produktet bujqesore etj. Tipar I ZTL eshte se vendi I cili eshte anatr ne ZTL udheheqe politiken e vet tregtare ne raport me vendet jonatare, pra mudn ti vendos vendeve joantare tarifa, kuota dhe barriera tjera tregtare gjate importimit. EFTA eshte zona me e njohur e tregtise se lire midis 8 shteteve Evropiane. Shembull tjeter I ZTL eshte edhe NAFTA qe paraqet zonen e tregtise se lire midis vendeve te Amerikes Veriore ku mallrat dhe sherbimet midis vendeve antare te NAFTA-s qarkullojne pa kurfar pagese, NAFTA paraqet integrimin me te madh ekonomik ne A.V.

2-BD(Bashkimi doganor)-Eshte nje hap me tej ne integrimin ekonomik. Si ne ZTL edhe antaret e BD I heqin te gjitha barrierat per tregtine e mallrave dhe sherbimeve midis tyre. Tipar I BD qe I dallon nga ZTL eshte qe te gjitha antaret e BD-s parashikojne nje politike tregtare te perbashket me joantaret. Pra te gjitha antaret e BD psh vendosin tarifa te perbashketa per vendet joantare, pra qe importet nga jonataret jane subjet I te njetave tarifa te qdo antari te ketij bashkimi doganor(BD).

Ka shume argumente rreth integrimit ekonomik. Ato perqendrohen rreth:

-Perfitimi dhe kostoja e integrimit ekonomik per nje vend-Teoria klasike thot qe te gjitha vendet qe marrin pjes ne tregtine e lire kane fitim.

-Ulja e qmimeve te importit-

-Rritja e konkurences dhe ekonomia e shkalles-integrimi zgjeron vellimin e tregut dhe pastaj kjo qon me nivel me te ulet monopoli ne prodhimin e mallrave dhe sherbimeve.

-Faktori I produktivitetit te larte- Kur faktoret e prodhimit levizin lirshem pasuria e vendeve te agreguara ne Tregun e perbashket(TP) rritet, pra kur levizin puna dhe kapitali nga nje vend me produktivitet me te ulet ne nje vend me produktivitet me te larte te vendeve antare te TP.

Shpjegoni teorine e ciklit te produkteve

Sipas teorise se ciklit nderkombetare te jetes se produktit thuhet qe zhvillimi I produktit te ri te inovuar ka me shume te ngjare te behet ne vendet e industrializuara sepse keto vende kane aftesi teknologjike dhe te kerkimit te domosdoshem per zhvillimin e produktit te ri. Nje arsye tjeter eshte se vendet e industrializuara njekosishte edhe te pasura kane me shume mundesi te kene kerkesa per prdukte te reja. Por gjithashtu eshte e kuptueshme qe firma qe zhvillon nje product te ri te kete deshire ti vendos kapacitetet e veta prodhuese ne vendin e saj sepse produkti I ri e ka te veshtir te perballoj konkurencen e qmimeve, andaj firma e ben kete me kosto me te ulet te lokacionit, qe eshte me vendin e vet. humica e shitjeve do te realizohen ne tregun vendes, kur produkti leviz ne stadin e rritjes kerkesa mund te jete e njete edhe ne tregjet e tjera ne vende te industrializuara me te ardhura dhe shije e prapelqime te ngjajshme ose te njejta me te vendit ku u zhvillua produkti I ri. Ne kete stad firma fillon te eksportoj per te permbushur kerkesat e huaja qka I lejon firmes zgjatjen e ketij stadi ku shtijet dhe fitimet kane prirje ne rritje.

Shpjegoni tregun ee valutave

Me treg te kembimeve valutore kuptojme tregun ku shiten dhe blihen valutat e huaja. Subjektet kryesore ne tregun e kembimeve valutore jane:

Korporatat Qdo biznes ose kompani qe eshte e angazhuar ne biznesin nderkombetare bien ne kontakt me tregjet e valutave te huaja p.sh nese shqipria ben biznes ne amerike ajo duhet ti bleje qe te konvertoj leket me dollar nepermjet tregjeve te kembimit te valutave.

Qeverite te cilat shpesh hyn ne treg per te efektuar vleren e monedhes duke blere monedhen me qrast ia rrite vleren asaj dhe anasjelltas.

Bankat, firmat e vogla dhe individed te cilet mund te kene nevoja per te shitur ose blere monedha te huaja, keto nevoja mund te zgjidhen ne bankat lokale pa u futur vete ne tregun e valutes, prandaj bankat duhet te mbajne monedha te huaja per tiu pergjigjur ketyre nevojave

Shpjegoni Embargot dhe Sanksionet

Embargot dhe Sanksionet jane veprime qeveritare qe ndikojne ne fluksin e tregtise se lire te mallrave dhe sherbimeve me background politik. Sanksionet jane masa te veqanta shtrenguese te pjeshme si jane p.sh anulimet e financimit te tregtise se teknologjise se larte, ndersa Embargot zakonisht jane me te thella dhe ato ndalojne tregtine teresisht. Embargot dhe sanksionet pra siq e dime kane qene te vendosura ndaj serbise per shkak te qendrimeve te tyre ne rajon.

Shpjegoni rendesin e procesit te globalizimit ne zhvillimin e biznesit nderkombtar.

Transportimi sht m i shpejt

Komunikimi mundson kotroll t aktiviteteve nga largsit

Shpenzimet e transportit dhe komunikimit nuk jan t larta pr biznesin ndrkombtar

Barrierat e ulta qeveritare ndaj levizjs s mallrave, sherbimeve dhe resurseve iu mundson ndrmarrjeve shfrytzimin e prparsive t biznesit ndrkombtar

Globalizimi sht proces i rritjs s ndervashmris s vendeve

Prodhimi i automobilave

Prodhimi i ushqimit

Shpjegoni teorin klasike te tregtis

Kjo teori e tregtise tregon dhe shpjegon shkaqet dhe efektet e tregtise. Shume mallra importohen nga kerkesa per to, ne nje kohe kur ato nuk mund te prodhohen ne vend. Shumica e mallrave mund te prodhohen ne qdo vend mirpo qdo vend e ka epersine ne disa prodhime e disavantazh ne disa tjera.

Ekonomistet klasik ne krye me Adam Smith dhe Rikardon argumentuan se te gjitha vendet do te fitonin nese secili vendos te prodhoj mallra dhe sherbime duke I shfrytezuar burimet qe I kane ne epersi. Keta kundershtuan merkantelistet dhe thane qe akumulimi I pasurise(thesarit) nuk e rrite mireqenien e qytetareve, dhe qe kjo mirqenie varet nga mallrat dhe sherbimet qe ata mund ti konsumojne dhe qe keto mundesi te konsumit te tyre rriten vetem me tregti te lire. Sipas teorise klasike qdo vend duhet te specializohej per prodhimin e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve aty ku ato kane epersi. Ky veprim do ta qoj vendin ne produktivitet dhe efektivite me te madh dhe net e ardhura me te larta me te cilat mund te paguhen importet nga jasht te produkteve dhe sherbimeve te cilat jane te specializuara vendet tjera dhe te cilat I kerkojne qytetaret e vendit baze.

Shpjegoni ndikimin e investimeve te huaja direkte ne vendin e origjines te investimeve

-investimet e huaja kan formen e investimeve kapitale dhe ndahen ne investime te drejteperdrejte te huaja dhe ne investime portofol. 1 Investimet e huaja te drejteperdrjeta(IDH)-jane ato investime qe I japin investitorit kontrollin e kompanise se huaj. Nuk eshte e thene qe kontrolli te jet 100% e as 50% mund te jet 49% kur pjesa tjeter eshte mjaft e shperndare midis aksionareve te tjere. Nese dy ose me shume kompani ndajne pronesine e IDH-se kjo quhet ndermarrje e perbashket ndersa nese njeri perj partnereve eshte shteti IDH-ja quhet nderrmarrje MIXE. IDH-ja eshte angazhimi me I madh qe mund ta bej nje kompani vendase ne biznesin nderkombetare sepse ketu inevstohet jo vetem capital por edhe transferohet personeli dhe teknologjia

Shpjegoni kriteret per zgjedhjen e menaxhereve ne procesin e nderkombtarizimit

Sfida kryesore e menaxhereve eshte ti ju bejen balle vlerave,qendrimeve dhe sjelljeve te ndryshme qe udheheqin mardhenjet njerzore .tiaparet e pershtatshme te nje menaxheri jane si reale ashtu dhe ideale ai duhet te jet person fleksibil intelektual me kultur te gjer dhe kompetenc arsimor-profesional etj Menaxheri jasht vendit ka me shum pergjithesi se sa ai qe punon brenda vendit te vet,ai duhet te jet me shum I motivuar per marrjen e vendimeve dhe udheheqjen e biznesit ,kriter tjeter mund te jet edhe kompetenca e menaxherit I cili duhet te ket ,njohuri teknike ,aftesi drejtuse,provoj ne afarizmin qe e udheheq ,etj

Pse nuk funksionojn ekonomit e planifikuara

Te gjitha ekonomit e planifikuara centraliste jane te orjentuara nga tregu,ekonomit e planifikuara nuk funksionojn sepse tregetia eshte e kufizuar dhe e kontrolluar nga qeveria dhe prespektiva per biznese te reje eshte me e vogel ,gjithashtu edhe mundesia per krijimin e vendeve te reja te punes eshte e vogel dhe nuk ka alternativa per tregetin e mallrave dhe sherbimeve ne mes tye.

Motivet poroaktive Fitimi eshte motive kryesore proaktiv per firmat qe hyjne ne biz.nder, gjithashtu motiv tjeter proaktiv mund te jene produktet e firmes qe jane te rralla nga konkurentet nderkombetare, apo mund te jete epersia teknologjike ose njohuria speciale per klientet dhe tregun jasht vendit. Gjith